Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kis-Orloczki Mónika Tanársegéd

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kis-Orloczki Mónika Tanársegéd"— Előadás másolata:

1 Kis-Orloczki Mónika Tanársegéd orloczki.monika@uni-miskolc.hu
Gazdaságelméleti Intézet Gazdaság-és turizmuspolitika TURIZMUSPOLITIKA Turizmus-vendéglátás BSc. 2014/15. II.félév Kis-Orloczki Mónika Tanársegéd

2 A tárgy teljesítése Az aláírás feltétele a 25 pontos, Turizmuspolitika részből (gyakorlatok témakörei) írt zárthelyi dolgozat minimum 50%-os teljesítése. A hallgatók maximum 15 pontot hozhatnak magukkal az aláírás teljesítésért megírt zárthelyi dolgozatból (elért pontszámuk 60%-át). Ez a pontszám kiegészíthető az oktatóval félév elején előre egyeztetett turizmuspolitikai témájú hallgatói prezentációval, további 4 pontot szerezhetnek, de maximum 15 pontig emelhető a hozott pont. Az írásbeli vizsgán ehhez még 25 pontot szerezhetnek, így maximum 40 pont gyűjthető a félév során. Ponthatárok: pont – jeles; pont – jó; pont – közepes; pont – elégséges; 20-0 pont – elégtelen.

3 A hallgatói prezentációk témái
EU tagországok turizmusa (03.11.) UNWTO Globális Etikai Kódexe (03.18.) UNWTO Turisztikai Világnap (03.18.)(Kovács Szabina) EDEN (Kiemelt Európai Desztinációk) (04.08.)(Czéklás Alexandra) Turizmus és a terrorizmus (04.08.)(Király Barbara) TDM szervezetek (04.15.) Az időjárás turizmusra gyakorolt hatása, a klímaváltozás (04.29.)(Szűcs Adrienn) Turisztikai ökocímkék (05.06.)

4 1. előadás A turizmuspolitika, mint szakpolitika
Kis-Orloczki Mónika Tanársegéd

5 Tartalom A turizmuspolitika fogalma A turizmuspolitika fajtái
A turizmuspolitika és a gazdaságpolitika A turizmuspolitika érintettjei A kormányzat feladatai a turizmus területén A kormányzati beavatkozás szintjei A kormányzati beavatkozás szereplői A magyar turizmusirányítás intézményei

6 I. A turizmuspolitika fogalma
A turizmusban, illetve a turizmust érintő területeken folytatott állami tevékenység. Egy adott térség turizmusfejlesztésével kapcsolatos távlati célok együttes meghatározása. A térség turizmussal kapcsolatos adottságainak, felkészültségének az érintett közösségek részéről történő támogatása és befolyásolása.

7 Szabályozások, irányelvek, rendeletek, fejlesztési célok és stratégiák összessége, melyek keretet adnak a hosszú távú turizmusfejlesztést közvetlenül befolyásoló és a desztináció mindennapi kollektív és egyéni döntéseinek. A turizmuspolitika fő szabálya: biztosítani, hogy a nemzet a turizmus pozitív gazdasági és szociális hatásaiból maximálisan részesüljön gazdasági fejlődés és növelni a jólétet Integrálni a turizmus gazdasági, kulturális, szellemi hozzájárulását  javítani az emberek, desztinációk, országok életminőségét és a béke és jólét alapjául szolgálni

8 II. A turizmuspolitika fajtái
Pragmatikus turizmuspolitika: a belső helyzethez való rugalmas alkalmazkodás Turizmuspolitika, mint rendező politika: nemzetgazdaság és jólét céljaira Turizmuspolitika, mint struktúrpolitika: turisztikai infrastruktúra fejlesztése Turisztikai infrastruktúra: Az alapinfrastruktúrára épülő tárgyiasult és szellemi turisztikai szolgáltatások, amelyek elsősorban a turisztikai vonzerő feltárását, értékesítését szolgálják, ugyanakkor a helyi lakosság által is használhatók

9 III. A turizmuspolitika és a gazdaságpolitika
Gazdaságpolitika célja: élénk és fenntartható növekedés , a jólét növelése Turizmus kapcsolata a gazdaságpolitika fő céljaival: Növekedés és jólét Távlati gazdaságpolitika Területfejlesztés Tranzíciós országok +2 feladata: a gazdasági szerkezet átalakítása

10 A turizmus és a politika kapcsolata
Politikai célok: Pozitív hatás a választókra Országimázs A kormány kétféle módon közelíthet a turizmushoz: Közvetett módon történő támogatás Célzott, a turizmus javát szolgáló intézkedés

11 A turizmuspolitika kapcsolata más szakpolitikákkal
Interdiszciplinális jelleg függ más gazdasági szektorok fejlettségétől: Egészségügyi politika Közlekedési politika Területrendezési politika Vidékfejlesztési politika Mezőgazdasági politika Oktatási politika Kultúrpolitika Munkaerőpolitika Külpolitika Jog és közigazgatási politika Média, PR, kommunikációs politika

12 A turizmus helye a szakpolitikák rendszerében
Eszközorientált politikák (minden gazdasági szektorra hatást gyakorol) Szektorális politikák (egyedi intézkedések összessége egy adott szektorban) Eszközorientált politikák Szektoriális politikák Monetáris Fiskális Külpolitika Oktatáspolitika Agrárpolitika TURIZMUSPOLITIKA

13 IV. A turizmuspolitika érintettjei
Közszféra: célok és eszközök meghatározása, alkalmazása Közvélemény és tömegmédia: véleményformáló képesség Magánszektor Helyi lakosság Turisták Civilszféra Érdekcsoportok:a turisztikai alágazat ügyét adott időszakban egységesen képviselő, egyébként különböző foglalkozású szakemberek csoportja

14 V. A kormányzat feladatai a turizmus területén
Szakpolitika alakítása Fejlesztési stratégia Ágazatot érintő szabályozás Konzultációs fórum működtetése Pénzügyi beavatkozások

15 Magánszféra számára megfelelő működési környezet biztosítása
Információs, statisztikai és kutatási háttér, szolgáltatások biztosítása Promóció Oktatás, képzés

16 VI. A kormányzati beavatkozás szintjei
1. Nemzeti szinten Szakpolitika és tervezés Marketing Promóció Erőforrás biztosítása Nemzetközi jelenlét Infrastruktúra fejlesztése Szolgáltatások nyújtása

17 2. Helyi szinten Törvények, szabályozások betartása Területhasználat ellenőrzése Engedélyezési tevékenység Közszolgáltatások Promóció Információnyújtás

18 VII. A kormányzati beavatkozás szereplői I.
Nemzeti turizmushatóság: Irányítás, nyomon követés Lehet önálló szervezet vagy minisztérium Vagy annak egy része Az önálló turisztikai minisztérium előnyei: Gyorsabb, hatékonyabb reakció Erőforrások biztosítása

19 A kormányzati beavatkozás szereplői II.
Nemzeti turizmus-marketing szervezet Promóció Kutatási adatok biztosítása Külföldi irodával a nemzetközi piacon Termékfejlesztés Fejlesztési és befektetési ügynökség Szabályozás és engedélyezés feladatai ellátó szervezetek

20 A magyar turizmusirányítás intézményei

21

22 Az Országgyűlés Törvényalkotó szerep, amely a turizmus fejlődése, a turisztikai ágazat vállalkozásainak működése szempontjából fontos (pl. IFA, turisztikai költségvetés)

23 Az Országgyűlés Sport- és Turizmus Bizottsága
1998 óta a turizmusnak külön állandó bizottsága kezdeményező, javaslattevő, véleményező és a kormányzati munka ellenőrzésében közreműködő szervezet turisztikai vonatkozású törvények kezdeményezése turisztikai szempontok érvényesítése a jogalkotásban a turizmus állami irányításának felügyelete és ellenőrzése Kapcsolattartás az ágazat szereplőivel és szervezeteivel Egyik albizottsága (3): Kastélyok, várak, falusi turizmus albizottság

24 Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály
Forrás: OECD Tourism Trends and Policies 2012 Nemzetgazdasági Minisztérium Belgazdaságért felelős államtitkár Nemzeti Turisztikai Tanács Magyar Turizmus Zrt. Belgazdaságért felelős helyettes államtitkár Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály

25 Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály
2013 májusától Nemzetgazdasági Minisztérium Tervezéskoordinációért felelős államtitkár (-) Magyar Turizmus Zrt. (Horváth Gergely) Turizmusért felelős helyettes államtitkár (Dr. Horváth Viktória) Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály (Dr. Nemes Andrea Éva) Turizmusfejlesztési Osztály (Fodor Olivér)

26 Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály
2014 októberétől Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságszabályozásért felelős államtitkárság Magyar Turizmus Zrt. Turizmusért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság Turizmusért felelős helyettes államtitkár Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Turizmusigazgatási és Vendéglátóipari Osztály

27 A gazdaságszabályozásért felelős államtitkár
a turizmusért, a vendéglátásért és az egészség- és orvosturizmusért való felelőssége körében: gondoskodik a turizmussal és a vendéglátással kapcsolatos jogszabályok előkészítéséről, meghatározza a turizmus és a vendéglátás irányításának cél-, eszköz- és intézményrendszerét, irányítja a belföldi és nemzetközi turisztikai marketingtevékenység szakmai felügyeletét, valamint a miniszter által átruházott hatáskörben gyakorolja az alapítói, tulajdonosi jogokat, összehangolja az  európai uniós tagságból adódó kormányzati turisztikai feladatok, a  turizmus fejlesztését szolgáló nemzetközi programok végrehajtását, együttműködik az  érintett minisztériumokkal a  turisztikai, vendéglátó-ipari és egészség- és orvosturisztikai szolgáltatásokra és feladatokra vonatkozó programok végrehajtásában.

28 Turizmusért felelős helyettes államtitkár
Jogszabályok elkészítése Stratégiai dokumentumok kidolgozása és végrehajtás koordinálása Cél-, eszköz-, intézményrendszer meghatározása, működtetése Széchenyi Pihenő Kártyával kapcsolatos kormányzati feladatok koordinálása Európai uniós támogatások Turizmus fejlesztését szolgáló nemzetközi programok , turizmusdiplomáciai feladatok koordinálása Költségvetési források tervezése, felhasználása, szabályozása Kiemelt turisztikai termékek fejlesztésének koordinációja, kapcsolattartás

29 Turizmusért felelős helyettes államtitkár
Emberi Erőforrások Minisztériumával a határon átnyúló egészség- és orvosi turisztikai lehetőségek kidolgozása szálláshelyek és egyéb turisztikai szolgáltatások egységes rendszerű minősítésére szolgáló nemzeti tanúsító védjegy rendszer képzések (felsőfokú és szakképzési) minőségfejlesztési programjának kidolgozása Kína és a kelet-közép-európai országok turisztikai együttműködésével kapcsolatos kormányzati koordináció előkészíti a turizmussal és vendéglátással kapcsolatos kommunikációs és parlamenti munkát érintő anyagokat

30 Turizmusért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság
szervezi a helyettes államtitkár hatáskörében tartott ügyek előkészítését véleményezi az intézkedéseket ellátja az ügyviteli feladatokat figyelemmel kíséri és koordinálja a helyettes államtitkár felügyelete alá tartozó szervezeti egységek és háttérintézmények tevékenységét, ügyintézését

31 A Nemzetgazdasági Minisztérium Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztálya
Korábban ÖM Turisztikai Szakállamtitkársága, a Magyar Turisztikai Hivatal jogutódja ellátja a turizmus állami irányításával kapcsolatos feladatokat a miniszter részére javaslatot tesz a turizmus rövid, közép- és hosszú távú céljaira kidolgozza a turizmuspolitika koncepcióját, a fejlesztési és marketingkoncepciót a hazai támogatási rendszert működteti, az EU turizmust érintő támogatási programjainak kidolgozásában közreműködik A turizmus állami irányítása elsősorban az ágazat fejlesztési stratégiájának megalkotását, jogszabályi- és közgazdasági környezetének alakítását, valamint nemzetközi kapcsolatrendszerének ápolását, működtetését jelenti. E szervezeti egység látja el továbbá a nemzeti turisztikai marketingszervezet, a Magyar Turizmus Zrt. szakmai felügyeletét. A Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal együttműködve részt vesz az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország - Egészségipari programjához kötődő pályázati rendszer kialakításában, valamint a turisztikai célú hazai költségvetési források felhasználásának meghatározásában. (Forrás: felelos-allamtitkarsag/felelossegi-teruletek)

32 Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály
Kodifikációs feladatkör Koordinációs feladatok Európai uniós és nemzetközi feladatok Funkcionális feladatok Egyéb feladatok

33 Nemzeti Turisztikai Bizottság (NTB)
Korábbi Országos Idegenforgalmi Bizottság (OIB) Tagjai: turisztikai szakmai szervezetek (Magánszféra, országos szint) Fejlesztési stratégiadöntéselőkészítés Véleményezi a marketingstratégiát Figyelemmel kíséri a turizmus fejlődését, igények alakulását Nemzetközi kapcsolatrendszer Magyar Turizmus Minőségi Díj: önértékeléses kérdőív kitöltésével lehet pályázni; célja a magas minőségű szolgáltatás, versenyképes és fenntartható vállalatok támogatása; eddig 81 díjazott szállás-és vendéglátóhely, melyek a Magyar Turizmus Zrt.-től promóciós támogatást kapnak

34 Regionális Idegenforgalmi Bizottságok
Idegenforgalmi koordinációs szervezet (Közszféra, régiós szint) régiók turizmuspolitikájának kialakítása, koordinálása Turisztikai fejlesztések ösztönzése Szakmai tanácsadó szervezet Együttműködés az önkormányzatokkal, gazdasági kamarákkal, szakmai szervezetekkel, területfejlesztési tanácsokkal, megyei és települési idegenforgalmi hivatalokkal és a Tourinformokkal

35 Magyar Turizmus Zrt. Egyszemélyes részvénytársaság, egyedüli részvényese a Magyar Állam Tulajdonosi jogokat a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. gyakorolja Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságszabályozásért Felelős Államtitkárságának szakmai felügyelete alatt álló gazdasági társaság a beutazó és belföldi turizmus marketing-eszközökkel való ösztönzése; (arculatépítése, imázs, a magyar turisztikai kínálat piacra juttatása) ennek érdekében regionális és külképviseleti hálózatot hoz létre és működtet; agrár- és bormarketing feladatok ellátása; az országos Tourinform Iroda-hálózat szakmai irányítása és védjegy tulajdonosi jogainak gyakorlása; TDM szakmai koordinációs feladatok ellátása marketingkommunikációs tevékenység turisztikai információ biztosítása (Közszféra, országos szint)

36 Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM)
A évi a turizmusról és a vendéglátásról szóló törvénytervezet alapján: „a turisztikai desztináció területén működő, gazdálkodó szervezetek, helyi és nemzetiségi önkormányzatok, civil, egyházi és egyéb szervek, szervezetek önkéntes együttműködésével megvalósított, a turizmus fenntartható fejlődését szolgáló tevékenységek összessége.” A működtetéshez szükséges feladatokat ellátó szervezetet TDM-szervezetnek nevezünk.

37 Tourinform Szövetség, Tourinform Irodák
Ma több, mint 120 információs iroda (tourinform.hu) turisztikai információk, marketing gyakorlati megvalósítása: hozzájutás ingyenes turisztikai kiadványokhoz Térképek, útikönyvek, turisztikai kártyák, képeslapok forgalmazása, a turisták lefoglalhatnak helyi turisztikai programokat, szálláshelyeket, jegyet válthatnak különféle rendezvényekre. a belföldi és külföldi turisták naprakész, átfogó tájékoztatásának fejlesztése, illetve a többirányú, hatékony információszolgáltatás versenysemleges módon Tourinform Szövetség elsődleges célja a belföldi vendégszolgálat minőségi fejlesztése és a tagok szakmai érdekképviselete Promóciós tevékenységük: belföldi és külföldi turisztikai vásárokon Magyarország attrakcióinak, turisztikai termékeinek bemutatása Közhasznú tevékenységük: tájékoztatás nyújtása turisztikai pályázati lehetőségekről, illetve projektjeik finanszírozása érdekében ők magunk is részt vesznek pályázatokon

38 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Kis-Orloczki Mónika Tanársegéd"

Hasonló előadás


Google Hirdetések