Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kötelezvény olyan írásbeli nyilatkozat, amelynek kiállítója elismeri a kölcsönkapott pénzösszegnek vagy dolognak az átvételét. Ugyanakkor kötelezettséget.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kötelezvény olyan írásbeli nyilatkozat, amelynek kiállítója elismeri a kölcsönkapott pénzösszegnek vagy dolognak az átvételét. Ugyanakkor kötelezettséget."— Előadás másolata:

1

2 A kötelezvény olyan írásbeli nyilatkozat, amelynek kiállítója elismeri a kölcsönkapott pénzösszegnek vagy dolognak az átvételét. Ugyanakkor kötelezettséget vállal a pénzösszeg visszafizetésére, illetőleg a kapott tárgy vagy szolgáltatás visszaadására. Ha a kötelezvényben nem tűntetik fel a visszaadás időpontját,abban az esetben a kötelezvény „látra” szól, vagyis a pénzösszeget vagy értéktárgyat akkor kell visszaadnia az adósnak, amikor a kötelezvényt (az adóslevelet) a hitelező bemutatja. A kötelezvényt a kötelezettséget vállalkozó állítja ki.

3 A kötelezvény tartalmazza: A kötelezvény megnevezését A hitelező, a szolgáltatást nyújtó nevét, lakcímét A kölcsönvett értéket, az átvétel módját, időpontját, A visszaadás elmulasztásának következményeit Az átvevő aláírását, címét, személyi igazolvány számát.

4 A pénzről szóló kötelezvényt mondják adóslevélnek. A kötelezvény egyszerű formája a bon. Általában az elszámolásra felvett pénz bizonylata. A közületek pénztáraiban a bon nem helyettesítheti a pénzt. A kötelezvény írható egyszerű irat- vagy levélformában, de lehet kitöltött nyomtatvány.

5 Vita esetén a bizonyító eljárást megkönnyíti, ha a kötelezett a géppel írt kötelezvényt két tanú jelenlétében írja alá. Ha a kötelezvény teljes szövegét az adós saját keze írásával írja, nincs szükség a két tanúra. A jogi személynek a bélyegzővel és a cégszerű aláírással vállalják a kötelezettséget, a tanú aláírása nem szükséges. Pl.: 

6 Kötelezvény ¶ 50.000 Ft-ról, azaz Ötvenezer forintról, melyet Dunai Józseftől (Pécs, Székács út 19. 7624) a mai napon kölcsönkaptam. Kötelezem magam, hogy a ezt összeget két részletben (25-25 ezer forint) két hónapon belül készpénzben visszafizetem. Ennek elmulasztása esetén a hitelező követelését bírói úton érvényesítheti. ¶ Pécs, 2007. október 20. ¶ ¶ ¶ Berta István grafikus Pécs, András utca 16. 7627, sz. i. sz.: 216548 DA

7 Készítsünk kötelezvényt! Horváth János gondnok (Kisújszállás, Túrkevei út 48. 5310, sz. i. sz. 123654KI) kötelezi magát arra, hogy a kisújszállási Móricz Zsigmond Gimnáziumban elfoglalt gondnoki szolgálati lakást a munkaviszonya megszűnése után tartozékaival együtt jó állapotban az iskola rendelkezésére bocsátja.

8 Kötelezvény ¶ Kötelezem magam, hogy a kisújszállási Móricz Zsigmond Gimnáziumban elfoglalt gondnoki szolgálati lakást a munkaviszonyom megszűnése után tartozékaival együtt jó állapotban az iskola rendelkezésére bocsátom. ¶ Kisújszállás, 2007. augusztus 31. ¶ ¶ ¶ Horváth János gondnok Kisújszállás, Túrkevei út 48. 5310, sz. i. sz. 123654KI

9 helyettesíti a készpénzt. A kötelezvény egyszerű formája a bon. Többnyire elszámolásra felvett pénz esetében használják. Bon a neve a pénztári forgalomban használt emlékeztető jegyzéknek, amelyet elszámolásra felvett összegekről készítenek. Sem közületi, sem céges pénztárban a bon nem helyettesíti a készpénzt.

10 B o n ¶ 22.000 Ft-ról, azaz Huszonkétezer forintról. Ezt az összeget 2007. november 15-én visszafizetem. ¶ Budapest, 2007. október 19. ¶ ¶ ¶ Jáger Krisztina Budapest, VII., Péterfy S. u. 3. Sz. i. sz.: 696561 BD

11 A meghatalmazás Ebben az okiratban feljogosítjuk a meghatalmazottat, hogy helyettünk, nevünkben a megjelölt ez vagy több ügyben eljárjon. Ez azt jelenti, hogy a meghatalmazott eljárásár magunkra nézve kötelezőnek ismerjük el. A meghatalmazást – a jogkör pontos megjelölésével – a meghatalmazó és a meghatalmazott írja alá. Ha az okirat magánjellegű, akkor tanú aláírása is szükséges.

12 A meghatalmazásnak tartalmaznia kell:  a Meghatalmazás megnevezést  a meghatalmazott nevét (ki)  az ügyet, amelyben eljárhat (milyen ügyben)  mennyi időre szól a meghatalmazás (mikor)  a meghatalmazott aláírását, címét, sz. i. sz.- át  a keltezést  a meghatalmazó aláírását, lakcímét, sz. i. sz.-át  a jelen lévő tanúk aláírását, címét, sz. i. sz.-át.

13 A meghatalmazás általában pénzösszeg felvételére, postai küldemények, áruk átvételére, minőségi szemlére, bírósági tárgyaláson való képviseletre, stb. készítünk. Postai küldemény átvételére a meghatalmazást nyomtatványon készítjük. Ebben az esetben szólhat névre: visszavonásig vagy felmutatóra: a megbízást évenként meg kell újítani

14 Meghatalmazás ¶ Meghatalmazom Réti Olgát, hogy a 2007. november 10-én esedékes munkabéremet helyettem felvegye. ¶ Vác, 2007. október 26. ¶ ¶ ¶ Réti Olga Fehér Gézáné meghatalmazó meghatalmazott Vác, Fő út 2., sz. i. sz. 987456 VC Vác, Petőfi út 4., sz. i. sz. 321456 VC ¶ ¶ ¶ Tanúk: ¶ ¶ ¶ László István Tóth Etelka Vác, Szép út 21., sz. i. sz. 565131 VC Vác, Pesti út 31., sz. i. sz. 112131VA

15

16 Készítsünk meghatalmazást Kis Endréné iskolatitkárt (Kistelek, Fehér út 2. sz. i. sz. 346512KE) meghatalmazzuk, hogy az iskolai nyomtatványokat átvegye. Kistelek, 2007. szeptember 4. Meghatalmazó: Kovács János igazgató. Tanúk Nagy János Kistelek, Fürdő út 11., sz. i. sz. 609541AP és Szabó Ilona Kistelek, Templom tér 1., sz. i. sz. 204123AP

17 Meghatalmazás ¶ Meghatalmazom Kis Endréné iskolatitkárt (Kistelek, Fehér út 2. sz. i. sz. 346512KE), hogy az iskolai nyomtatványokat átvegye. ¶ Kistelek, 2007. szeptember 4. ¶ ¶ ¶ Kovács János Kis Endréné meghatalmazó meghatalmazott ¶ Tanúk ¶ ¶ ¶ Nagy János Szabó Ilona Kistelek Fürdő út 11. Kistelek Templom tér 1. sz. i. sz. 609541AP sz. i. sz. 204123AP

18 Egyszerű ügyiratok összefoglaló kérdéssora a mellékelt feladatlapon.

19


Letölteni ppt "A kötelezvény olyan írásbeli nyilatkozat, amelynek kiállítója elismeri a kölcsönkapott pénzösszegnek vagy dolognak az átvételét. Ugyanakkor kötelezettséget."

Hasonló előadás


Google Hirdetések