Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Pólus program bemutatása Dr. Zombori Zita Ügyvezető igazgató 2008.március 27.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Pólus program bemutatása Dr. Zombori Zita Ügyvezető igazgató 2008.március 27."— Előadás másolata:

1 A Pólus program bemutatása Dr. Zombori Zita Ügyvezető igazgató 2008.március 27.

2 Tartalom –A program kialakulása és szervezeti rendszere –A program pilléreinek bemutatása –Horizontális gazdaságfejlesztés –Vállalkozásfejlesztés –Tapasztalatok –Források –Összefoglalás –Következő lépések

3 Pólus program kialakítása Leírás ▪Valamennyi pólus város, felismerve a fenntartható gazdasági fejlesztés fontosságát, kidolgozta saját innovációs tevékenységekre alapozott stratégiáját 2008.januártól 2006. végétől 2007. decemberig 2006.végéig –Konstrukciók, és ezáltal a potenciális források és támogatási összegek azonosítása –Program által érintett konstrukciók összehangolásának kezdete ▪A program koncepciójának kialakítása, a megvalósítás előkészítése, szervezeti keretek kialakítása –Nemzetközi legjobb gyakorlatok azonosítása –Hazai adottságoknak megfelelő koncepció kialakítása –Akkreditációs modell kialakítása –Szervezeti rendszer kialakí-tása, HFI kollégák kiválasztása, folyamatos felkészítése ▪A program első fázisában elkezdett folyamatok teljes körű gyakorlati megvalósítása, folyamatos monitoringja –Kialakított koncepció megvalósítása –Forrásstruktúra véglegesítése –A program által érintett konstrukciók részletes kidolgozása, figyelembe véve a pályázói igényeket –Klaszterek minősítésének (akkreditáció) megkezdése –A program hatékony és gördülékeny végrehajtása érdekében döntéshozó és javaslattételi joggal felruházott Stratégiai Irányító Bizottság létrehozása A program kialakítása a gyakorlati megvalósítás fázisához érkezett

4 A pólus program szervezete egy többlépcsős hierarchiában megvalósuló, sokszereplős rendszer,… Pólus program végrehajtási rendszer 1 Stratégiai irányítás Koordináció Végrehajtás Fejlesztéspolitikáért felelős miniszter Stratégiai Irányító Bizottság (SIB) Minisztériumok 1 2 2 Magyarázat –A SIB feletti szakmai irányítást a miniszter gyakorolja –A SIB tagjai: NFÜ, a Pólus Program Iroda, valamint az érintett szakminisztériumok és IH-k által delegál tagok 3 5 –A Pólus Program Iroda és az NFÜ közötti viszonyt a KOR IH-val kötött VOP szerződés szabályozza 6 –A Hálózatfejlesztési Iroda (HFI) hálózat szakmai irányítása a Pólus Program Iroda feladata –A Pólus Program Iroda (PPI) Kft. a MAG Zrt. tulajdonában áll –A PPI feletti szakmai irányítást a miniszter, illetve a SIB gyakorolja –Az PPI feladata a pólus program szereplői és kiírásai közötti koordináció 4 Pólus Irodák 7 –A hálózatfejlesztők szorosan együttműködnek a helyi pólus irodákkal Pólus Program Iroda NFÜ Tanácsadók Hálózatfejlesztési Iroda GOP IHROP IHHEP IH KSZ 1KSZ 2KSZ 3 VOP KM KDDDDA ÉMÉA 3 6 5 4 4 4 7 NYD

5 …, melyben a döntéseket a program által érintett szervezetek vezetőiből álló Stratégai Irányító Bizottság hozza meg Stratégiai Irányító Bizottság és Pólus Programiroda bemutatása Pólus Programiroda Stratégiai Irányító Bizottság (SIB) Feladat ▪Javaslatok megfogalmazása és az elfogadott javaslatok végrehajtása ▪Valamennyi érintett szereplő közötti közvetítés, valamint a szereplők közötti koordinálás ▪Döntéshozatal a Programiroda által előterjesztett tényekről, dokumentumokról ▪Az előterjesztett dokumentumok alapján javaslatok megfogalmazása az érintett szervezetek felé A szervezeti struktúra biztosítja, hogy valamennyi érintett szervezet, illetve szereplők igényei figyelembe legyenek véve

6 Tartalom –A program kialakulása és szervezeti rendszere –A program pilléreinek bemutatása –Horizontális gazdaságfejlesztés –Vállalkozásfejlesztés –Tapasztalatok –Források –Összefoglalás –Következő lépések

7 Versenyképes üzleti környezet megteremtéséhez horizontális gazdaság-fejlesztés, klaszterek kialakításához célzott vállalkozásfejlesztés szükséges A program koncepciója Nemzetközileg versenyképes klaszterek Magas hozzáadott értékű, innovatív tevékenységre történő specializáció Erős kooperáció a vállalatok, egyetemek, önkormányzatok között a hosszú távú verseny- képesség fenntartása érdekében Jelenlegi helyzet Alacsony szintű hálózatosodás a regionális gazdaságban Kevés magas hozzáadott értékű tevékenység Nem piacorientált egyetemi kompetenciák Klaszter Sikeres gazdaság-fejlesztés Kedvező üzleti környezet Stabil makrogazdaság Klaszter Pólus program fókusza Horizontális gazdaságfejlesztés Vállalkozásfejlesztés Kívánt végeredmény

8 A program részben a pólus városok üzleti környezetének, részben az üzleti alapon szerveződő klaszterek fejlesztése révén kívánja elérni a kitűzött célokat A pólus program fejlesztési pilléreinek főbb jellemzői Horizontális gazdaságfejlesztés Vállalkozásfejlesztés Elsősorban a 8 kijelölt pólus város Nincs földrajzi lehatároltság A vállalkozások számára kedvező, versenyképes üzleti környezet kialakítása Hazai vállalkozások nemzetközi versenyképességének erősítése Felsőoktatás Szakképzés Innovációs központok Exportorientált klaszterek fejlesztése Klasztertag vállalatok fejlesztése Tényszerűen bemutatott innovációs tevékenységekre alapozott gazdasági igények Pólus városok fejlesztési stratégiái Már működő, sikeres klaszterek fejlesztési igényei Új klaszter lehetőségek Fejlesztés- politikai célkitűzés Főbb fejlesztési területek Földrajzi terület Mozgatórugók

9 Tartalom –A program kialakulása és szervezeti rendszere –A program pilléreinek bemutatása –Horizontális gazdaságfejlesztés –Vállalkozásfejlesztés –Tapasztalatok –Források –Összefoglalás –Következő lépések

10 A horizontális gazdaságfejlesztés valamennyi szereplőjének közös érdeke a versenyképes üzleti környezet megteremtése Horizontális gazdaságfejlesztés szerepköreinek bemutatása –Az együttműködő klaszterek, potenciális klaszter tagok és versenyképes vállalkozások számára Kutatási infrastruktúra biztosítása Humán infrastruktúra képzése és biztosítása –Klaszterek és vállalatok kutatási igényeihez szükséges, az intézmények tulajdonában lévő kutatási infrastruktúra biztosítása –Klaszterekkel és vállalatokkal közösen beszerzett eszközök közös, piacilag megalapozott K+F+I szolgáltatások nyújtása –Mediátor szerep a klaszterek, vállalatok, képző, kutató intézmények és a többi önkormányzat között, valamint –Nemzetközileg versenyképes ügyintézés és üzleti feltételek, és –Versenyképes üzleti infrastruktúra biztosítása –Az együttműködő klaszterek, potenciális klaszter tagok és versenyképes vállalkozások számára a szükséges szakképzett munkaerő biztosítása Szerepkörök Egyetemek és főiskolák Kutatási intézmények Önkormány- zatok Szak- és felnőttképző intézmények Valamennyi bemutatott intézménynek a hosszú távon fenntartható növekedést lehetővé tevő versenyképes üzleti környezet kialakításában kell szerepet vállalnia

11 A horizontális pillér keretében már 2007-2008-ban komoly forrásokra pályázhatnak a pólus városok Folyamatban lévő, illetve a közeljövőben kiírásra kerülő források *Valamint a Közép-magyarországi régiós tükörképe GOP* TÁMOP TIOP Konstrukciók neve ▪1.2.2. Innovációs és technológiai parkok támogatása ▪4.2.1.A tudáshasznosulást, tudástranszfert segítő eszköz-, és feltételrendszer kialakítása ▪1.3.1. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúrális és infromatikai fejlesztések támogatása* Keretösszeg, 2007-2008, Mrd Ft ▪21 ▪2▪2 ▪30 Meghirdetés ▪2007.10.16. ▪2008.06.30 ▪2008. IV. negyedév Beadási határidő ▪2008.04.07. ▪2008.08.14 ▪2009. I. negyedév ▪1.3.3. AGÓRA PÓLUS – Pólus-városok innovatív kulturális infrastruktúra- fejlesztéseinek támogatása ▪9▪9 ▪Társadalmi egyeztetés alatt ▪4.2.2. Innovatív kutatói teamek alapkutatástól az alkalmazott kutatásig terjedő projektjeinek támogatása ▪7▪7 ▪2008.06.30▪2008.08.14

12 Tartalom –A program kialakulása és szervezeti rendszere –A program pilléreinek bemutatása –Horizontális gazdaságfejlesztés –Vállalkozásfejlesztés –Tapasztalatok –Források –Összefoglalás –Következő lépések

13 A hazai klaszterfejlesztés négy egymásra épülő szakaszban valósul meg A pályázati támogatások legfontosabb javasolt paraméterei az egyes szinteken Klaszter menedzsment Közös szolgáltatás 15-50 millió Ft Plusz pont: Export-orientált működés Magas hozzáadott érték fókusz Induló klaszterek Fejlődő klaszterek Akkreditált klaszterek Menedzsment Közös szolgáltatás Közös beruházás Közös szolgáltatások Közös beruházások 50-200 millió Ft 300-1 500 millió Ft Legalább egy éves sikeres együttműködés Export Hozzáadott érték Akkreditáció megléte feltétel Export Hozzáadott érték Track-record Pólus innovációs klaszterek Támogatható tevékenység Összeg Értékelési kritériumok Akkreditáció Lehetőség megadása minden kezdeményezés - nek A működőképes kooperációk támogatása a továbblépéshez Bizonyítottan nemzetközileg is versenyképese klaszterek jöjjenek létre Támogatás célja 4-8 milliárd Ft 6-20 milliárd Ft 15-30 milliárd Ft 7 éves keret 150-200 darab50-100 darab 25-50 darab Támogatottak ROP GOP Szolgáltatás, beruházás Komplex központok 1 500-4 000 millió Ft 2. akkreditációs szint Export Hozzáadott érték Track-record Legsikeresebbek számára komplex háttér- infrastruktúra megteremtése 20-40 milliárd Ft 5-15 darab GOPKompetencia

14 Az akkreditáció egy rigorózus szakmai értékelő rendszer, amelynek célja a program alappilléreit jelentő kezdeményezések kiválasztása Az akkreditáció általános bemutatása Cél A sikeres akkreditáció révén a jelentős fejlesztési forrásoknak köszönhetően az akkreditált klaszterek komoly szerepet játszhatnak a magyar gazdaság fenntartható fejlődési elérésében Időtartam Akkreditáció gyakorisága Megszerezhető jogosultság Szerződés Áttekintés ▪A Magyarországon működő klaszterekből kiválassza és minősítse azokat, amelyek ▪Komoly nemzetközi és hazai teljesítmény elérésére képesek ▪Potenciálisan további komoly lehetőségeik vannak ▪Kiszűrje mindazokat, akik járadékvadász magatartást követve csak a támogatási források miatt állnak össze ▪A jogosultság két évre szól ▪Két év után meg kell újítani ▪Beadás folyamatos ▪Elbírálás negyedévente ▪Pólus pályázatokon való kizárólagos indulás ▪Több konstrukció esetében plusz pont ▪A klaszter szintű előnyök biztosítása akkreditációt követő csatlakozás esetén is lehetséges, ha az új tag megfelel a klaszter által deklarált SZMSZ-nek, vagy az annak megfelelő dokumentumnak ▪Az akkreditációs címhez kapcsolódó jogokról és kötelezettségekről az NFÜ és a nyertes klaszter szerződést köt ▪A szerződés részletesen be fogja mutatni a monitoring tevékenységeket

15 A vállalkozásfejlesztési pillér keretében valamennyi klaszternek lehetőséget biztosítunk Folyamatban lévő, illetve a közeljövőben kiírásra kerülő források GOP Konstrukciók neve ▪Induló és fejlődő klaszterek támogatása* ▪1.2.1. Pólus innovációs klaszterek támogatása* Keretösszeg, 2007-2008, Mrd Ft ▪3,5 ▪19 Meghirdetés ▪2008.április ▪2008.szep- tember Beadási határidő ▪2008.május vége ▪2008.no- vember ROP ▪1.3.1. Vállalati innováció ösztönzése,'B' komponens* ▪9▪9 ▪2008.szep- tember ▪2008.no- vember ▪Akkreditációs címpályázat Akkreditáció ▪A pályázat célja, hogy minősítse a pólus program céljainak megfelelően működő, fejlett klasztereket ▪Az akkreditációs cím birtokában a klaszterek, illetve a klasztereket alkotó tagvállalati csoportok a GOP 1.2.1.es forrásra pályázhatnak

16 Vállalat 1 Egyetem Önkor- mányzat Vállalat 2 Vállalat 3 Vállalat 4 Vállalat 5 Vállalat 6 Vállalat 7 Vállalat 8 Vállalat 9 Vállalat n Klaszter- menedzser Projekttársaság 1 Projekttársaság 2 Projekttársaság n Pályázó szervezet Biztosíték Előny Bemutatás –A klaszter pályázni szándékozó tagjai által alakított, gt* szerinti projekttársaság –A pályázati anyag benyújtásához szükséges a klasztermenedzser írásos támogatása, hogy a beruházás a klaszter egészét szolgálja –A projekttársaság kizárólag a projekthez kapcsolódó tevékenységeket láthat el –Kérjük a projekt társasági részesedés óvadékba helyezését –A projekttársaság tagjai készfizető kezességet vállalhatnak –A projekt keretében ingó-és ingatlan vagyon is fedezetként szolgálhat –Kedvező biztosítéki rendszer –Számviteli elszámolhatóság –Egyszerűbb, átláthatóbb rendszer Támogatás összege, mill. Ft –300-1 500 A GOP 1.2.1. keretében meghirdetett klaszter pályázatnál a tagok által alapított projekttársaságok pályázhatnak Klaszter pályázat koncepciója *Gt=Gazdasági törvény Projekt társaság tagjai –Egy tag több projekttársaságban is részt vehet

17 Tartalom –A program kialakulása és szervezeti rendszere –A program pilléreinek bemutatása –Horizontális gazdaságfejlesztés –Vállalkozásfejlesztés –Tapasztalatok –Források –Összefoglalás –Következő lépések

18 A program lehetséges kedvezményezettjei által megfogalmazott vélemények három területre fókuszálnak Általános vélemények Konstrukciók egymásra épülése Felelősségteljes forráselosztás Rugalmas rendszer Bemutatás ▪A program akkor lehet még sikeresebb, ha a konstrukciók részleteiben és ütemezésében is egymásra épülnek ▪A források elosztásában érvényesüljön a szakmaiság: a legjobban teljesítők jussanak támogatási forrásokhoz ▪A pályázati, valamint a támogató rendszer legyen nyitott a potenciális pályázók igényeire, vegye figyelembe véleményüket ▪A Pólus Programiroda folyamatos egyeztetéseket folytat valamennyi, a konstrukciók kialakításában és kiírásában érintett szervvel és szereplővel ▪A Programiroda folyamatosan szervez kerekasztal beszélgetéseket a lehetséges kedvezményezettekkel

19 Tartalom –A program kialakulása és szervezeti rendszere –A program pilléreinek bemutatása –Horizontális gazdaságfejlesztés –Vállalkozásfejlesztés –Tapasztalatok –Források –Összefoglalás –Következő lépések

20 Támogatás jellege a vállalkozásfejlesztésben Támogatás jellege a horizontális gazdaságfejlesztésben Lehatárolt támogatás Plusz pontos támogatás Közvetett támogatás Az adott forrásra csak az akkreditációval rendelkező klaszterek, illetve ezek tagjai pályázhatnak Az adott forrásra csak a pólus városok felsőoktatási intézményei és önkormányzatai pályázhatnak Az adott forrásra nyílt pályázat kerül kiírásra, de az akkreditációval rendelkező klaszterek tagjai plusz pontot kapnak az elbírálás során Az adott forrásra nyílt pályázat kerül kiírásra, de pólus városok intézményei, vagy a nem pólus városban található, de akkreditált klasztertag intézmények plusz pontot kapnak az elbíráláskor A források kedvezményezettjei eltérnek a pólus program célcsoportjától, de a klaszterek, vagy azok tagjainak igényei becsatornázásra kerülnek ezekhez A források elosztásában, a pólus program résztvevői számára biztosított preferencia három fajta lehet A pólus program forrásainak típusai

21 45-46 25-33 *A korábban kommunikált forrás csökkenésének okai: árfolyamveszteség, forrásátcsoportosítás a program rovására, és konstrukciók megszűnése Lehatárolt források (milliárd Ft) Plusz pontos források (milliárd Ft) Közvetett források (milliárd Ft) 86-96 GOP 6-10 TÁMOP 95 TIOP KMR 10-12 ROP Összesen 242-259 28-38 40-47 7-10 0 100-128 1-2 6-23 3-9 2-3 0 12-36 354-423 112-130 8-71 138-151 54-59 10-12 –A pólus program forrásainak volumene 354-423 milliárd Ft –Legjelentősebb forrástípus a lehatárolt forrás, volumene 242-259 milliárd Ft ++ Összesen, milliárd Ft = A pólus program forrásainak volumene 354-423 milliárd Ft A program forrásai típusonként ( 2007-2013 között, összesen)*

22 *Becslés, az NFÜ honlapján lévő, kormány által elfogadott Akciótervek alapján A tőkeáttétel hatás figyelembe vételével a pólus program által gazdaságfejlesztésre fordított források volumene 507-716 milliárd Ft Összesen GOP TIOP KMR TÁMOP ROP-ok Források volumene tőkeáttétel (milliárd Ft) 507-716 219-308 147-171 86-129 42-80 13-28 Tőkeáttétel hatása (milliárd Ft) 153-293 107-178 9-20 32-70 2-9 3-16 BECSLÉS Források volumene tőkeáttétel nélkül (milliárd Ft) 354-423 112-130 138-151 54-59 40-71 10-12 + = A tőkeáttétel hatás eredményeként a program keretében 507-716 milliárd Ft kerül bevonásra gazdaságfejlesztési célokkal Pólus program forrásai a tőkeáttétel hatások figyelembe vételével*

23 Tartalom –A program kialakulása és szervezeti rendszere –A program pilléreinek bemutatása –Horizontális gazdaságfejlesztés –Vállalkozásfejlesztés –Tapasztalatok –Források –Összefoglalás –Következő lépések

24 A pólus program a sikeres gazdaságfejlesztés érdekében három elv mentén kerül megvalósításra Sikeres gazdaságfejlesztés Következetesség Időhorizont Források koncentrálása Bemutatás A három elv egyidejű megvalósítása lehetővé teszi a sikeres gazdaságfejlesztést ▪A megvalósításban a program alappilléreinek megtartása mellett kell tudni választ adni a folyamatosan változó kihívásokra ▪Gazdaságot fejleszteni legalább 5-7 éves távlatban lehetséges –biztosítani kell, hogy a kezdeményezések látható eredményeket érjenek el ▪A forrásokat koncentráltan kell felhasználni, csak így valósítható meg, hogy komoly, nemzetközileg is elismert gazdaságfejlesztési központok alakuljanak ki

25 Eredmény Gyakorlati tapasztalatok igazolják, hogy a közös célokat kitűző és a célokért együttesen fellépő régió valamennyi szereplője számára hosszú távú fejlődési lehetőséget biztosíthat a régióba áramló financiális és kapcsolati tőke Környező város 3 Környező város n Környező város 1 Környező város 2 Pólus város és vonzáskörzete Átfogó cél A pólus városok önkormányzatai, oktatási és kutatási, valamint képző intézményei, és a vonzáskörzetükben lévő települések, a magánszektorral közösen kialakított és valamennyi fél által elfogadott regionális fejlesztési koncepció alapján közösen lép fel a partnerek és források régióba vonzásáért és megtartásáért A pólus városok regionális vezető szerepének előmozdításában elengedhetetlen a városok vonzáskörzetében lévő valamennyi szereplő aktív szerepvállalása,... A sikeres regionális együttműködés alapja 2/1

26 Kooperáció Elkötelezett -s ég Nyitottság ‘Alkossunk együtt stratégiát’ - Valamennyi érintett önkormányzat, felsőoktatási, kutatási és képző intézmény, valamint a magánszféra aktív szerepet vállal a regionális stratégia kialakításában ‘A közös elképzeléseket közösen valósítsuk meg’ - Valamennyi érintett fél elkötelezett a közös stratégia megvalósításában és siker érdekében ‘Üljünk le egy asztalhoz’ - Valamennyi fél nyitott az egymással, valamint más régiókkal, potenciális partnerekkel és befektetőkkel való párbeszédekre A kooperáció, a nyitottság és az elkötelezettség együtt teremti meg a pólus városok regionális és nemzetközi szerepkörének előmozdítását..., mely a kooperációra, a nyitottságra és az elkötelezettségre épül A sikeres regionális együttműködés alapja 2/2

27 Tartalom –A program kialakulása és szervezeti rendszere –A program pilléreinek bemutatása –Horizontális gazdaságfejlesztés –Vállalkozásfejlesztés –Tapasztalatok –Források –Összefoglalás –Következő lépések

28 Folytatni kell a megkezdett kerekasztal beszélgetéseket, illetve valamennyi Magyarországon megvalósuló K+F+I támogatást össze kell hangolni Következő lépések *A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatallal már zajlik az egyeztetési folyamat Kerekasztal beszélgetések folytatása Pályázati rendszerek összehangolása Leírás ▪Folytatni kell a potenciális pályázókkal való szakmai egyeztetéseket ▪Össze kell hangolni valamennyi Európai Uniós és hazai forrásból megvalósuló –K+F+I tevékenységet, illetve –Az ezek eredményeként létrejött új termékek, technológiák és szolgáltatások piacra vitelét támogató konstrukciót* A gazdaságot csak együtt tudjunk fejleszteni

29 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A Pólus program bemutatása Dr. Zombori Zita Ügyvezető igazgató 2008.március 27."

Hasonló előadás


Google Hirdetések