Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

hatásterület lehatárolása az IMMI 2011 szoftver segítségével

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "hatásterület lehatárolása az IMMI 2011 szoftver segítségével"— Előadás másolata:

1 hatásterület lehatárolása az IMMI 2011 szoftver segítségével
Zajszempontú hatásterület lehatárolása az IMMI szoftver segítségével Kiss András Környezetvédelmi tanácsadó IMSYS Kft.

2 IMMI 2011 felhasználási területei
tervezett vagy már működő üzemi és szabadidős létesítményektől származó zajkibocsátás és zajterhelés meghatározása, hatásterület lehatárolás közlekedéstől származó (közút, vasút, repülés) zajkibocsátás és zajterhelés meghatározása, hatásterület lehatárolás munkahelyi zajtérkép készítés - légszennyező anyag terjedés modellezése, hatásterület lehatárolás

3 Jogszabályi háttér 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
5. § (2) A környezeti zajforrás hatásterületét a 6. § szerinti méréssel, számítással kell meghatározni: a) előzetes vizsgálati eljárásban, b) környezeti hatásvizsgálati eljárásban, c) egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban, d) környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásban, e) az a)-d) pontokban felsorolt eljárásokat követő létesítési, használatbavételi, illetve forgalomba helyezési eljárásokban, vagy f) ha a környezetvédelmi hatóság előírja. 03 / 11

4 (3) A (2) bekezdésben fel nem sorolt esetekben a környezeti zajforrás vélelmezett hatásterülete a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan és annak határától számított 100 méteres távolságon belüli terület. (4) A környezetvédelmi hatóság abban az esetben írja elő a hatásterület mérés, illetve számítás szerinti meghatározását, ha a rendelkezésére álló adatok alapján valószínűsíthető, hogy a zajforrás hatásterülete nagyobb, mint a (3) bekezdésben meghatározott, vélelmezett hatásterület.

5 6. § (1) A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás hatásterületének) határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés: a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB-lel alacsonyabb, mint a határérték, b) egyenlő a háttérterheléssel, ha a háttérterhelés kisebb a zajterhelési határértéknél, de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB, c) egyenlő a zajterhelési határértékkel, ha a háttérterhelés nagyobb, mint a határérték, d) zajtól nem védendő környezetben - gazdasági területe kivételével - egyenlő a zajforrásra vonatkozó, üdülőterületre megállapított zajterhelési határértékkel, e) gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB. (háttérterhelés: a környezeti zajforrás hatásterületén a vizsgált forrás működése nélkül, de a forrás típusának megfelelő zajterhelés)

6 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet
A zajterhelési határértékeket az 1-3. melléklet tartalmazza a zajtól védendő terület alapján A zajtól védendő terület övezeti besorolását a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) tartalmazza. Gyakori problémák: korábban vegyes, vagy ipari területek átminősítése lakóterületekké (hatásterület megnövekszik), védendő épületek (pl. tanyák) olyan területeken (pl. mezőgazdasági terület), mely területekre nem vonatkozik zajterhelési határérték. MSZ :1998 szabvány 6. fejezet: Hatásterület meghatározása Hatásterület: Olyan lehatárolható területe, melyre a hatásfolyamat kiterjed.

7 Esettanulmány –Ipari létesítmény hatásterületének meghatározása (hatásterületek átfedése esetén)

8 Esettanulmány – Vasút közlekedési létesítmény hatásterületének meghatározása
ha a mérési pontokon más közlekedési zajforrás(ok) hatása is észlelhető akkor: háttérterhelés = LAM,közl

9 Vasút közlekedési létesítmény hatásterülete

10 Összefoglaló Az IMMI programmal a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján történő hatásterület nagy pontossággal lehatárolható. A hatásterület alapján pontos képet kapunk az adott létesítmény zajkibocsátásáról, illetve az abból eredő zajterheléséről. Tervezési fázisban pontosan meghatározható, hogy milyen hangteljesítményszintű berendezések építhetők be, hogy a zajterhelési határérték teljesüljön, maga a hatásterület „tervezhető”. Modell-számítások bizonytalansága, kalibráció és verifikáció.

11 Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "hatásterület lehatárolása az IMMI 2011 szoftver segítségével"

Hasonló előadás


Google Hirdetések