Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2015. 03. 28. 1 Zajszempontú hatásterület lehatárolása az IMMI 2011 szoftver segítségével Kiss András Környezetvédelmi tanácsadó IMSYS Kft.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2015. 03. 28. 1 Zajszempontú hatásterület lehatárolása az IMMI 2011 szoftver segítségével Kiss András Környezetvédelmi tanácsadó IMSYS Kft."— Előadás másolata:

1 2015. 03. 28. 1 Zajszempontú hatásterület lehatárolása az IMMI 2011 szoftver segítségével Kiss András Környezetvédelmi tanácsadó IMSYS Kft.

2 2015. 03. 28. 2 IMMI 2011 felhasználási területei - - tervezett vagy már működő üzemi és szabadidős létesítményektől származó zajkibocsátás és zajterhelés meghatározása, hatásterület lehatárolás - - közlekedéstől származó (közút, vasút, repülés) zajkibocsátás és zajterhelés meghatározása, hatásterület lehatárolás - - munkahelyi zajtérkép készítés - légszennyező anyag terjedés modellezése, hatásterület lehatárolás

3 2015. 03. 28. 3 03 / 11 Jogszabályi háttér 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) A környezeti zajforrás hatásterületét a 6. § szerinti méréssel, számítással kell meghatározni: a) előzetes vizsgálati eljárásban, b) környezeti hatásvizsgálati eljárásban, c) egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban, d) környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásban, e) az a)-d) pontokban felsorolt eljárásokat követő létesítési, használatbavételi, illetve forgalomba helyezési eljárásokban, vagy f) ha a környezetvédelmi hatóság előírja.

4 2015. 03. 28. 4 (3) A (2) bekezdésben fel nem sorolt esetekben a környezeti zajforrás vélelmezett hatásterülete a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan és annak határától számított 100 méteres távolságon belüli terület. (4) A környezetvédelmi hatóság abban az esetben írja elő a hatásterület mérés, illetve számítás szerinti meghatározását, ha a rendelkezésére álló adatok alapján valószínűsíthető, hogy a zajforrás hatásterülete nagyobb, mint a (3) bekezdésben meghatározott, vélelmezett hatásterület.

5 6. § (1) A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás hatásterületének) határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés: a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB-lel alacsonyabb, mint a határérték, b) egyenlő a háttérterheléssel, ha a háttérterhelés kisebb a zajterhelési határértéknél, de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB, c) egyenlő a zajterhelési határértékkel, ha a háttérterhelés nagyobb, mint a határérték, d) zajtól nem védendő környezetben - gazdasági területe kivételével - egyenlő a zajforrásra vonatkozó, üdülőterületre megállapított zajterhelési határértékkel, e) gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB. (háttérterhelés: a környezeti zajforrás hatásterületén a vizsgált forrás működése nélkül, de a forrás típusának megfelelő zajterhelés)

6 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet A zajterhelési határértékeket az 1-3. melléklet tartalmazza a zajtól védendő terület alapján A zajtól védendő terület övezeti besorolását a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) tartalmazza. Gyakori problémák: -korábban vegyes, vagy ipari területek átminősítése lakóterületekké (hatásterület megnövekszik), -védendő épületek (pl. tanyák) olyan területeken (pl. mezőgazdasági terület), mely területekre nem vonatkozik zajterhelési határérték. MSZ 18150-1:1998 szabvány 6. fejezet: Hatásterület meghatározása Hatásterület: Olyan lehatárolható területe, melyre a hatásfolyamat kiterjed.

7 Esettanulmány –Ipari létesítmény hatásterületének meghatározása (hatásterületek átfedése esetén)

8 2015. 03. 28. 8 Esettanulmány – Vasút közlekedési létesítmény hatásterületének meghatározása - - ha a mérési pontokon más közlekedési zajforrás(ok) hatása is észlelhető akkor: háttérterhelés = L AM,közl

9 2015. 03. 28. 9 Vasút közlekedési létesítmény hatásterülete

10 2015. 03. 28. 10 Összefoglaló Az IMMI programmal a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján történő hatásterület nagy pontossággal lehatárolható. A hatásterület alapján pontos képet kapunk az adott létesítmény zajkibocsátásáról, illetve az abból eredő zajterheléséről. Tervezési fázisban pontosan meghatározható, hogy milyen hangteljesítményszintű berendezések építhetők be, hogy a zajterhelési határérték teljesüljön, maga a hatásterület „tervezhető”. Modell-számítások bizonytalansága, kalibráció és verifikáció.

11 2015. 03. 28. 11 Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "2015. 03. 28. 1 Zajszempontú hatásterület lehatárolása az IMMI 2011 szoftver segítségével Kiss András Környezetvédelmi tanácsadó IMSYS Kft."

Hasonló előadás


Google Hirdetések