Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az oktatás folyamata III. Konzultáció Dr. Földes Zoltán.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az oktatás folyamata III. Konzultáció Dr. Földes Zoltán."— Előadás másolata:

1 Az oktatás folyamata III. Konzultáció Dr. Földes Zoltán

2 Az oktatás szervezeti és munkaformái o óratípusok jellemzői Amiről szó lesz:

3 Szervezeti formák:  iskolán belüli:  osztály- tantárgy- tanóra rendszer  szaktantermi rendszer  tanórán kívüli: (extracurriculum)  Szakkörök, fakultációk  korrepetálás, felzárkóztatás, tanácsadás  önművelődési szervezeti formák  szakmai gyakorlatok (iskolán belüli)  iskolán kívüli:  tanulmányi kirándulások, látogatások  Szakmai gyakorlatok (nyári gyakorlatok) Az oktatás szervezeti és munkaformái

4 Munkaformák A szervezeti formák további differenciálásával – aszerint, hogy hány tanulót vonunk be a tananyag feldolgozásába – jutunk a munkaformákhoz. Munkaformák:  frontális osztálymunka  csoportmunka  egyéni munka

5 I. Ismeretfeldolgozás frontális osztálymunkában II. Ismeretfeldolgozás csoportmunkában III. Ismeretfeldolgozás individualizált munkában a) hagyományos induktív (empirikus jellegű feldolgozás) a) csoportmunka azonos feladatokkal a) programozott tanulás lineáris programmal b) cselekvésből kiinduló ismeretfeldolgozás b) csoportmunka eltérő feladatokkal b) programozott tanulás elágazó programokkal c) problémából kiinduló ismeretfeldolgozás c) csoportmunka speciális programozott anyaggal c) számítógéppel segített tanulás d) alkalmazó jellegű deduktív ismeretfeldolgozás e) vita és szeminárium jellegű tanulói munkát biztosító ismeretfeldolgozás f) önálló tanulói megfigyelés, ill. tanulói kutatáson alapuló ismeretfeldolgozás

6 Az órák jellegét (típusát) elsősorban azok a didaktikai feladatok szabják meg, amelyek az órákon érvényesülnek. Óratípusok és modellek jellemzői Az órák jellege szerint megkülönböztetünk: - Új ismereteket feldolgozó órát; - Az ismereteket alkalmazó gyakorló órát; - Az ismereteket megszilárdító (ismétlő, rendszerező, összefoglaló) órát; - Az ellenőrző órát. Az új ismereteket feldolgozó óratípus általános felépítése a következő: - Célkitűzés (az óra tárgyának, céljának megjelölése, kifejtési terv közlése). - Az új anyag feldolgozása (változatos módszerekkel). - A legfontosabb tételek összefoglalása, rögzítése, (megszilárdítása) - Gyakorlati alkalmazás. - Házi feladat kijelölése. (pontosított követelmények megfogalmazása)

7 Az ismeretet alkalmazó, gyakorló óra Az ismeretek alkalmazása- és gyakorlása, amely a tanórák nagy részének a jellegét meghatározza, és egyúttal a tanár feladatait is kijelöli. Amikor már feltételezzük a jártasság és készség meglétét. Az óra felépítése a következő: - házi feladat ellenőrzése, - célkitűzés, motiváció, - a megfelelő ismeretek, szabályok felidézése, ismétlése, - próbagyakorlatok, esetleg közös gyakorlatok a szabályokkal kapcsolatban, analóg feladat, - a kiosztott feladatok megoldása, gyakorlatok elvégzése, (közös megbeszélés alapján vagy önállóan), - az elvégzett munka ellenőrzése és értékelése, - házi feladat kijelölése (pontosított követelmények, írásbeli feladat, kritériumok)

8 Az ismereteket megszilárdító (ismétlő, rendszerező óra) Az ismétlés akkor hatékony, ha egyúttal rögzítési feladatot is teljesít. Olyan óratípusról van szó, amelyben egyszer az ismétlő, máskor pedig a rendszerezés lesz a hangsúlyosabb. Célja, a részletekbe való elmerülés helyett mindig a tananyag lényegének kiemelése, súlypontok képzése, kialakítása. Az óratípus általános felépítése: - Célkitűzés, az óra tárgyának megjelölése, a megadott rendszerezési szempontok felidézése, motiváció. - az ismétlés, rendszerezés megvalósítása, változatos módszerekkel és eszközökkel, - a tanári összefoglalás, a tanulói munka értékelése, - új szempontok kijelölése a tananyag más szempont szerinti feldolgozásához - az otthoni feladatok kijelölése, pontosítása.

9 Az ellenőrzés valamennyi órának szerves része. A következőket lehet ellenőrizni: a tanulók ténybeli ismereteit, a tények, jelenségek kapcsolatainak, okozati összefüggéseinek ismeretét, az általánosítások tudását, az ismeretek tartósságát, alkalmazásukban való jártasságot és készségszintet. Az óra felépítése általában az alábbiakat követi: - az óra tárgyának, feladatának megnevezése, célkitűzés, - a tanulók ismeretének, készségeinek ellenőrzése különféle módszerekkel, - az ellenőrzés eredményeinek összefoglalása, értékelés - házi feladat kiadása (az ellenőrzött anyaggal, vagy az új téma előkészítésével lehet kapcsolatos) Az ellenőrző óra

10 Ön akkor sajátította el a tananyagot, ha képes; -felsorolni a szervezeti formákat, -megfogalmazni az iskola- tantárgy- tanórarendszer jellemzőit, -felsorolni a munkaformákat, és azokat jellemzői alapján bemutatni, -Szakterületének megfelelő tantárgyi példán bemutatni;  az új ismereteket feldolgozó óratípus felépítését és jellemzőit,  az ismereteket alkalmazó, gyakorló óratípus felépítését és jellemzőit,  az ismereteket megszilárdító (rendszerező) óratípus felépítését, jellemzőit,  az ellenőrző óra óratípus formáit, szervezési feladatait


Letölteni ppt "Az oktatás folyamata III. Konzultáció Dr. Földes Zoltán."

Hasonló előadás


Google Hirdetések