Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A KÖRNYEZET VÉDELMÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ, 1995. ÉVI LIII. TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ELŐADÁSVÁZLAT Készítette: dr. Hajdu Klára 2012. október II.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A KÖRNYEZET VÉDELMÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ, 1995. ÉVI LIII. TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ELŐADÁSVÁZLAT Készítette: dr. Hajdu Klára 2012. október II."— Előadás másolata:

1 A KÖRNYEZET VÉDELMÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ, 1995. ÉVI LIII. TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ELŐADÁSVÁZLAT Készítette: dr. Hajdu Klára 2012. október II. rész

2 II. A helyi önkormányzatok környezetvédelmi feladatai A települési önkormányzatok környezetvédelmi feladatai a környezetvédelmi törvény szerint: a környezetvédelmi jogszabályok végrehajtása, a hatáskörébe utalt hatósági feladatok ellátása a környezetvédelmi jogszabályok végrehajtása, a hatáskörébe utalt hatósági feladatok ellátása önálló környezetvédelmi program kidolgozása önálló környezetvédelmi program kidolgozása a környezetvédelmi feladatok megoldása érdekében rendeletek kibocsátása, határozatok hozatala a környezetvédelmi feladatok megoldása érdekében rendeletek kibocsátása, határozatok hozatala elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot ( külön jogszabályban meghatározott önkormányzatok esetében környezeti zajra vonatkozó környezetállapot értékelés, stratégiai zajtérkép alapján) elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot ( külön jogszabályban meghatározott önkormányzatok esetében környezeti zajra vonatkozó környezetállapot értékelés, stratégiai zajtérkép alapján) fejlesztési feladatai során érvényesíti a környezetvédelem követelményeit, elősegíti a környezeti állapot javítását fejlesztési feladatai során érvényesíti a környezetvédelem követelményeit, elősegíti a környezeti állapot javítását

3 A megyei önkormányzat feladatai: - a települési önkormányzatokkal, megyei területfejlesztési tanáccsal egyeztetett környezetvédelmi program készítése - a települési önkormányzatokkal, megyei területfejlesztési tanáccsal egyeztetett környezetvédelmi program készítése - előzetes vélemény nyilvánítása a települési környezetvédelmi programokkal kapcsolatban - előzetes vélemény nyilvánítása a települési környezetvédelmi programokkal kapcsolatban - állásfoglalás a települési önkormányzatok környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek tervezetével kapcsolatban - állásfoglalás a települési önkormányzatok környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek tervezetével kapcsolatban - a települések közötti egyezség létrehozása - a települések közötti egyezség létrehozása - javaslat tétele települési önkormányzati környezetvédelmi társulások létrehozására - javaslat tétele települési önkormányzati környezetvédelmi társulások létrehozására Az önkormányzat képviselőtestülete (közgyűlés) szabályozó tevékenységével kapcsolatos előírások: önkormányzati rendeletben kizárólag jogszabályban előírtnál nagyobb mértékben korlátozó környezetvédelmi előírásokat határozhatóak meg önkormányzati rendeletben kizárólag jogszabályban előírtnál nagyobb mértékben korlátozó környezetvédelmi előírásokat határozhatóak meg a tervezetet a véleményezésre jogosultak ( környezetvédelmi felügyelőség, szomszédos önkormányzat, megyei önkormányzat ) részére meg kell küldeni a tervezetet a véleményezésre jogosultak ( környezetvédelmi felügyelőség, szomszédos önkormányzat, megyei önkormányzat ) részére meg kell küldeni

4 A települési önkormányzatok hatásköre: füstködriadó terv ( szmogriadó terv) füstködriadó terv ( szmogriadó terv) háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes, sajátos, valamint avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes, sajátos, valamint avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása a légszennyezettség szempontjából ökológiailag sérülékeny területek kijelölésével kapcsolatos eljárásban való részvétel a légszennyezettség szempontjából ökológiailag sérülékeny területek kijelölésével kapcsolatos eljárásban való részvétel A polgármester környezetvédelmi hatásköre: a füstködriadó terv kidolgoztatása, végrehajtása a füstködriadó terv kidolgoztatása, végrehajtása a füstködriadó terv végrehajtása során a légszennyezést okozó, szolgáltató, illetve termelő tevékenységet ellátó létesítmények üzemeltetőinek kötelezése más energiahordozó, üzemelési mód használatára, az üzemeltető tevékenységének, a közúti közlekedési eszközök üzemeltetésének időleges korlátozása, felfüggesztése a füstködriadó terv végrehajtása során a légszennyezést okozó, szolgáltató, illetve termelő tevékenységet ellátó létesítmények üzemeltetőinek kötelezése más energiahordozó, üzemelési mód használatára, az üzemeltető tevékenységének, a közúti közlekedési eszközök üzemeltetésének időleges korlátozása, felfüggesztése szmoghelyzet esetén a lakosság tájékoztatása a meglévő és várható túllépésről, az egészségügyi hatásokról, a javasolt teendőkről szmoghelyzet esetén a lakosság tájékoztatása a meglévő és várható túllépésről, az egészségügyi hatásokról, a javasolt teendőkről

5 II. A környezetvédelem tervezési rendszere A környezetvédelmi tervek struktúrája: általános terv- átfogó környezetvédelmi terv általános terv- átfogó környezetvédelmi terv egyes környezeti elemekkel, azok védelmével kapcsolatos tervek – tematikus környezetvédelmi terv egyes környezeti elemekkel, azok védelmével kapcsolatos tervek – tematikus környezetvédelmi terv egyedi környezeti adottsággal, problémával foglalkozó terv – egyedi környezetvédelmi terv egyedi környezeti adottsággal, problémával foglalkozó terv – egyedi környezetvédelmi terv A tervekkel szemben támasztott követelmények: az alacsonyabb szintű terv nem lehet ellentétes a magasabb szintűvel az alacsonyabb szintű terv nem lehet ellentétes a magasabb szintűvel a tematikus, egyedi nem lehet ellentétes az átfogó tervvel a tematikus, egyedi nem lehet ellentétes az átfogó tervvel széleskörű társadalmi egyeztetés szükségessége széleskörű társadalmi egyeztetés szükségessége

6 Átfogó terv: az országos, területi és települési környezetvédelmi program az országos, területi és települési környezetvédelmi program Az átfogó terv tartalma: Az átfogó terv tartalma: a környezeti elemek állapotának bemutatása és azt befolyásoló hatótényezők elemzésén alapuló helyzetértékelés a környezeti elemek állapotának bemutatása és azt befolyásoló hatótényezők elemzésén alapuló helyzetértékelés a fenntartható fejlődéssel összhangban álló, elérni kívánt célok, célállapotok meghatározása a fenntartható fejlődéssel összhangban álló, elérni kívánt célok, célállapotok meghatározása az ezek elérése érdekében teendő főbb intézkedések, ezek ütemezése az ezek elérése érdekében teendő főbb intézkedések, ezek ütemezése a kitűzött célok szabályozási, ellenőrzési, értékelési eszközei a kitűzött célok szabályozási, ellenőrzési, értékelési eszközei az intézkedések végrehajtásának költségigénye, a források megjelölésével az intézkedések végrehajtásának költségigénye, a források megjelölésével A regionális fejlesztési tanács a tervezésstatisztikai régióra, a megyei önkormányzat a megyére vonatkozó környezetvédelmi programot készít. A regionális fejlesztési tanács a tervezésstatisztikai régióra, a megyei önkormányzat a megyére vonatkozó környezetvédelmi programot készít.

7 Alternatív tartalmak: A települési környezet minőségének, a környezetbiztonság, a természeti értékek védelme érdekében, többek között - területhasználattal - földtani képződmények védelmével - talaj-és a termőföld védelmével - természet-tájvédelemmel - környezeti neveléssel, tájékoztatással, társadalmi részvétellel. A települések közös környezetvédelmi programot, a kistérségek kistérségi környezetvédelmi programot készíthetnek A települések közös környezetvédelmi programot, a kistérségek kistérségi környezetvédelmi programot készíthetnek A területi program véleményezésébe bevont szervek / 60 nap rendelkezésre állása: A területi program véleményezésébe bevont szervek / 60 nap rendelkezésre állása: - környezetvédelmi hatóság – bevonja a környezet-és természetvédelmi igazgatási szerveket - környezetvédelmi hatóság – bevonja a környezet-és természetvédelmi igazgatási szerveket - talajvédelmi hatóság - talajvédelmi hatóság - ingatlanügyi hatóság - ingatlanügyi hatóság - egészségügyi államigazgatási szerv - egészségügyi államigazgatási szerv A végrehajtásról a lakosságot tájékoztatni kell! A végrehajtásról a lakosságot tájékoztatni kell!

8 III. A környezetvédelem gazdasági alapjai Gazdasági eszközök: 1. Állami támogatások Környezetvédelmi alap célfeladat fejezeti kezelésű előirányzat által támogatandó tevékenységek: a Program kiemelt feladatai és a nemzetközi kötelezettségvállalásokból eredő faladatok a Program kiemelt feladatai és a nemzetközi kötelezettségvállalásokból eredő faladatok a környezet védelmét szolgáló intézkedések, így különösen a Környezetvédelmi Információs Rendszer kiépítése, működtetése, ellenőrzés, oktatás, ismeretterjesztés, kutatás a környezet védelmét szolgáló intézkedések, így különösen a Környezetvédelmi Információs Rendszer kiépítése, működtetése, ellenőrzés, oktatás, ismeretterjesztés, kutatás környezetkárosodásokat megelőző intézkedések, helyreállítási tevékenységek költségeinek finanszírozása környezetkárosodásokat megelőző intézkedések, helyreállítási tevékenységek költségeinek finanszírozása megtérítése, illetőleg megelőlegezése - szükség esetén - az azonnali beavatkozást igénylő esetben az intézkedések költségeinek megtérítése, illetőleg megelőlegezése - szükség esetén - az azonnali beavatkozást igénylő esetben az intézkedések költségeinek

9 2. Adó-vám és illetékkedvezmények a környezetkímélő termékek előállítására, szolgáltatások nyújtására, környezetbarát technológiák alkalmazására 3. Települési önkormányzati környezetvédelmi alapok - a település környezetvédelmi feladatainak ellátására létrehozott alap, csak környezetvédelmi célokra használható fel Bevételei: Bevételei: környezetvédelmi bírságok teljes összege, illetőleg 30%-a környezetvédelmi bírságok teljes összege, illetőleg 30%-a környezetterhelési díjak és igénybevételi járulékok meghatározott része környezetterhelési díjak és igénybevételi járulékok meghatározott része az önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célokra elkülönített része az önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célokra elkülönített része egyéb bevételek egyéb bevételek Az alap hiányának következménye: nem illetik meg ezek a bevételek

10 4. A környezet használata után fizetendő díjak: - környezetterhelési díjak - környezetterhelési díjak - igénybevételi járulékok - igénybevételi járulékok - termékdíjak - termékdíjak - betétdíjak - betétdíjak a.) Környezetterhelési díjak A környezethasználó a környezetterhelésért – külön jogszabály szerinti - környezetterhelési díjat köteles fizetni. A környezethasználó a környezetterhelésért – külön jogszabály szerinti - környezetterhelési díjat köteles fizetni. A díj fizetésére kötelezett: köteles az általa okozott terhelést nyilvántartani, arról adatokat szolgáltatni, bevallást tenni A díj fizetésére kötelezett: köteles az általa okozott terhelést nyilvántartani, arról adatokat szolgáltatni, bevallást tenni A külön jogszabály: 2003. évi LXXIX. törvény A külön jogszabály: 2003. évi LXXIX. törvény Hatálya kiterjed: Hatálya kiterjed: a kibocsátókra, továbbá a környezetterhelő anyagokra, amelyek kibocsátott mennyisége érvényes mérési szabvány, anyagmérleg, műszaki számítás alapján meghatározható a kibocsátókra, továbbá a környezetterhelő anyagokra, amelyek kibocsátott mennyisége érvényes mérési szabvány, anyagmérleg, műszaki számítás alapján meghatározható

11 A díjak fajtái: - levegőterhelési díj – a bejelentésre kötelezett pontforrás üzemeltetője fizeti a kén-dioxid, nitrogén-oxidok, a szén- monoxid, illetve a szilárd anyagok egységnyi mennyisége után - levegőterhelési díj – a bejelentésre kötelezett pontforrás üzemeltetője fizeti a kén-dioxid, nitrogén-oxidok, a szén- monoxid, illetve a szilárd anyagok egységnyi mennyisége után - vízterhelési díj – a vízjogi engedéllyel rendelkező kibocsátók fizetik, a dikromátos oxigénfogyasztás, szerves oldószer extrakt, foszfor, nitrogén, higany, kadmium, króm, nikkel, ólom, réz kibocsátása után, a díjat módosító tényezők ( területérzékenységi, az iszap-elhelyezési szorzó) befolyásolják - vízterhelési díj – a vízjogi engedéllyel rendelkező kibocsátók fizetik, a dikromátos oxigénfogyasztás, szerves oldószer extrakt, foszfor, nitrogén, higany, kadmium, króm, nikkel, ólom, réz kibocsátása után, a díjat módosító tényezők ( területérzékenységi, az iszap-elhelyezési szorzó) befolyásolják - talajterhelési díj- az a kibocsátó fizeti, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kapcsolódik rá, a díjat befolyásolja a vízmennyiség, ill. a területérzékenységi és veszélyeztetési szorzó - talajterhelési díj- az a kibocsátó fizeti, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kapcsolódik rá, a díjat befolyásolja a vízmennyiség, ill. a területérzékenységi és veszélyeztetési szorzó

12 b.) Igénybevételi járulék A környezet valamely elemének egyes igénybevételi módjai után a környezethasználó igénybevételi járulékot köteles fizetni, az igénybevétel mértékét nyilvántartani, arról adatot szolgáltatni, bevallást készíteni. A környezet valamely elemének egyes igénybevételi módjai után a környezethasználó igénybevételi járulékot köteles fizetni, az igénybevétel mértékét nyilvántartani, arról adatot szolgáltatni, bevallást készíteni. A fizetendő járulékot az igénybe vett elem mennyiségével arányos mértékben kell megállapítani. A fizetendő járulékot az igénybe vett elem mennyiségével arányos mértékben kell megállapítani. Példa: 1995. évi LVII. törvény ( vízgazdálkodási törv.) - vízkészletjárulék Példa: 1995. évi LVII. törvény ( vízgazdálkodási törv.) - vízkészletjárulék c.) Termékdíj A környezetet vagy annak valamely elemét a felhasználása során vagy azt követően terhelő, veszélyeztető egyes termékek előállítását, behozatalát, forgalmazását egyszeri termékdíj fizetési kötelezettség terheli. A környezetet vagy annak valamely elemét a felhasználása során vagy azt követően terhelő, veszélyeztető egyes termékek előállítását, behozatalát, forgalmazását egyszeri termékdíj fizetési kötelezettség terheli. A gyártó, importáló, forgalmazó köteles a termék mennyiségét, forgalmát nyilvántartani, arról adatot szolgáltatni, bevallást tenni. A gyártó, importáló, forgalmazó köteles a termék mennyiségét, forgalmát nyilvántartani, arról adatot szolgáltatni, bevallást tenni. Az egyes elhasználódott termék visszafogadására, kezelésére a termék előállítója, forgalmazója, külön jogszabály alapján kötelezethető. Az egyes elhasználódott termék visszafogadására, kezelésére a termék előállítója, forgalmazója, külön jogszabály alapján kötelezethető. A díj célja: a hasznosítás, ártalmatlanítás, illetve az ezt megvalósító beruházások finanszírozása. A díj célja: a hasznosítás, ártalmatlanítás, illetve az ezt megvalósító beruházások finanszírozása.

13 A termékdíjat szabályozó, hatályos jogszabályok: A termékdíjat szabályozó, hatályos jogszabályok: - 2011. évi LXXXV. tv. a környezetvédelmi termékdíjról és a 343/2011. (XII.29.) Kormányrendelet - 2011. évi LXXXV. tv. a környezetvédelmi termékdíjról és a 343/2011. (XII.29.) Kormányrendelet A törvény szerint termékdíjköteles termékek: A törvény szerint termékdíjköteles termékek: - akkumulátor - akkumulátor - csomagolóeszköz, az egyéb csomagolószer - csomagolóeszköz, az egyéb csomagolószer - egyéb kőolajtermék - egyéb kőolajtermék - elektromos, elektronikai berendezés - elektromos, elektronikai berendezés - gumiabroncs - gumiabroncs - reklámhordozó papír - reklámhordozó papír

14 d.) Betétdíj Jogszabály megállapítja azon termék körét, amelyek visszafogadása a környezet terhelésének, szennyezésének csökkentése érdekében indokolt. A visszafogadás ösztönzésére a termék forgalmazójának betétdíjat kell felszámítania. A termék forgalmazója köteles a használt termék visszavételéről és megfelelő kezeléséről gondoskodni, a betétdíjat visszafizetni. A betétdíjat szabályozó, jelenleg hatályos jogszabály: 209/2005.(X.5.) Kormányrendelet – csak lehetőség, nem kötelezettség a betétdíjas termékké minősítésre, a gyártó ilyen irányú döntése alapján, az OKTVF-hez történő bejelentést követően keletkeznek a jogszabályban előírt kötelezettségek

15 IV. Környezetvédelmi igazgatás 1. A környezetvédelmi igazgatás elemei - környezetvédelmi hatósági tevékenység ellátása, a környezethasználat engedélyezése, a közigazgatási jogi felelősség érvényesítése - környezetvédelmi hatósági tevékenység ellátása, a környezethasználat engedélyezése, a közigazgatási jogi felelősség érvényesítése - az OKIR működtetésével kapcsolatos adatkezelési, tájékoztatási feladatok ellátása - az OKIR működtetésével kapcsolatos adatkezelési, tájékoztatási feladatok ellátása - anyagok, termékek, technológiák környezetvédelmi szempontú minősítési rendszerének meghatározása, forgalomba hozataluk, alkalmazásuk engedélyezése - anyagok, termékek, technológiák környezetvédelmi szempontú minősítési rendszerének meghatározása, forgalomba hozataluk, alkalmazásuk engedélyezése - környezeti károk elhárítására irányuló feladatok szervezése - környezeti károk elhárítására irányuló feladatok szervezése - a leghatékonyabb megoldás, az elérhető legjobb technika alkalmazására vonatkozó követelmények érvényesítése - a leghatékonyabb megoldás, az elérhető legjobb technika alkalmazására vonatkozó követelmények érvényesítése - a környezet védelmét, javítását, helyreállítását szolgáló intézkedések, programok kidolgozása és végrehajtásának ellenőrzése - a környezet védelmét, javítását, helyreállítását szolgáló intézkedések, programok kidolgozása és végrehajtásának ellenőrzése

16 2. Adatkezelés A környezetvédelmi igazgatási szervek a természetes és jogi személyekről környezetvédelmi ügyféljel ( KÜJ-szám) alkalmazásával tartanak nyilván adatokat a törvényben konkrétan meghatározott környezetvédelmi feladatok ellátása érdekében. A törvény nevesíti a kezelhető adatok körét is (név, lakcím-székhely, adószám, cégjegyzékszm, stb.)

17 3. A környezethasználat feltételei és engedélyezése A környezethasználat engedélyezése: - környezeti hatásvizsgálat hatálya alá tartozó tevékenységek- környezetvédelmi engedély - környezeti hatásvizsgálat hatálya alá tartozó tevékenységek- környezetvédelmi engedély - egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó esetekben – egységes környezethasználati engedély - egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó esetekben – egységes környezethasználati engedély - környezetvédelmi felülvizsgálat hatálya alá tartozó tevékenységek esetén - környezetvédelmi működési engedély - környezetvédelmi felülvizsgálat hatálya alá tartozó tevékenységek esetén - környezetvédelmi működési engedély - az előző pontok hatálya alá nem tartozó tevékenységek esetében – a Kvt. végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott esetekben – a környezethasználó kérelmére kiadott egybefoglalt környezethasználati engedély - az előző pontok hatálya alá nem tartozó tevékenységek esetében – a Kvt. végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott esetekben – a környezethasználó kérelmére kiadott egybefoglalt környezethasználati engedély - az előzőek hatálya alá nem tartozó tevékenység esetében – külön jogszabály alapján a környezetvédelmi hatóságok által kiadott határozat vagy a környezetvédelmi hatóságok szakhatósági állásfoglalása alapján más hatóság kiadott határozat jogerőre emelkedését követően kezdhető meg vagy folytatható. - az előzőek hatálya alá nem tartozó tevékenység esetében – külön jogszabály alapján a környezetvédelmi hatóságok által kiadott határozat vagy a környezetvédelmi hatóságok szakhatósági állásfoglalása alapján más hatóság kiadott határozat jogerőre emelkedését követően kezdhető meg vagy folytatható.

18 A tv. végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott esetben a környezethasználó által a környezetvédelmi hatósághoz tett bejelentés alapján is folytatható tevékenység. A tv. végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott esetben a környezethasználó által a környezetvédelmi hatósághoz tett bejelentés alapján is folytatható tevékenység. Eltérő eljárás lehetősége: törvényi szabályozás alapján, a gyorsforgalmú utak, Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló árvízvédelmi létesítmények tekintetében Eltérő eljárás lehetősége: törvényi szabályozás alapján, a gyorsforgalmú utak, Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló árvízvédelmi létesítmények tekintetében A hatásvizsgálat-köteles, továbbá egységes környezethasználati engedély-köteles tevékenységek esetén, ha a tevékenység megkezdéséhez külön jogszabály által meghatározott létesítési, illetve működési engedélyezési eljárás szükséges, az engedély akkor adható meg, ha a környezethasználó rendelkezik környezetvédelmi vagy egységes környezethasználati engedéllyel. A kiadandó engedély tartalma nem lehet ellentétes a környezetvédelmi, illetőleg egységes környezethasználati engedéllyel. A hatásvizsgálat-köteles, továbbá egységes környezethasználati engedély-köteles tevékenységek esetén, ha a tevékenység megkezdéséhez külön jogszabály által meghatározott létesítési, illetve működési engedélyezési eljárás szükséges, az engedély akkor adható meg, ha a környezethasználó rendelkezik környezetvédelmi vagy egységes környezethasználati engedéllyel. A kiadandó engedély tartalma nem lehet ellentétes a környezetvédelmi, illetőleg egységes környezethasználati engedéllyel.

19 a.) Előzetes vizsgálati eljárás, előzetes konzultáció a.a) Előzetes vizsgálati eljárás a.a) Előzetes vizsgálati eljárás Előzetes vizsgálati eljárást kell lefolytatni, ha a tevékenység a környezetvédelmi hatóság mérlegelésétől függően hatásvizsgálat-köteles vagy azt törvény írja elő. Előzetes vizsgálati eljárást kell lefolytatni, ha a tevékenység a környezetvédelmi hatóság mérlegelésétől függően hatásvizsgálat-köteles vagy azt törvény írja elő. Az eljárás lényege, hogy a felügyelőség ebben az eljárásban dönt, a tervezett tevékenység Az eljárás lényege, hogy a felügyelőség ebben az eljárásban dönt, a tervezett tevékenység - környezeti hatásvizsgálati, - környezeti hatásvizsgálati, - egységes környezethasználati engedélyezési ( IPPC) vagy - egységes környezethasználati engedélyezési ( IPPC) vagy - más hatósági eljárás - más hatósági eljárás hatálya alá tartozik-e és meghatározza a benyújtandó kérelem tartalmi követelményeit. hatálya alá tartozik-e és meghatározza a benyújtandó kérelem tartalmi követelményeit. A kérelem tartalmi követelményeinek meghatározása és a részletes eljárási szabályok külön jogszabályban: a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.(XII.25.) Kormányrendeletben ( R) történik. A kérelem tartalmi követelményeinek meghatározása és a részletes eljárási szabályok külön jogszabályban: a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.(XII.25.) Kormányrendeletben ( R) történik. Ügyintézési határidők: Ügyintézési határidők: - 45 nap - 45 nap a.b.) Előzetes konzultáció a.b.) Előzetes konzultáció A környezethasználó előzetes konzultációt kezdeményezhet a környezetvédelmi hatóságnál, ha a tevékenység nem a felügyelőség mérlegelésétől függően hatásvizsgálat-köteles vagy ha kizárólag egységes környezethasználati engedély- köteles. A környezethasználó előzetes konzultációt kezdeményezhet a környezetvédelmi hatóságnál, ha a tevékenység nem a felügyelőség mérlegelésétől függően hatásvizsgálat-köteles vagy ha kizárólag egységes környezethasználati engedély- köteles.

20 b.) Környezeti hatásvizsgálati eljárás Lényege: a környezetre jelentős, ill. várhatóan jelentős mértékben hatást gyakorló tevékenység megkezdése előtt környezeti hatásvizsgálatot kell végezni. Lényege: a környezetre jelentős, ill. várhatóan jelentős mértékben hatást gyakorló tevékenység megkezdése előtt környezeti hatásvizsgálatot kell végezni. A hatásvizsgálat (khv. ) szükségessének szabályozása : A hatásvizsgálat (khv. ) szükségessének szabályozása : - az R.-ben meghatározott tevékenységek esetében mindig kell végezni hatásvizsgálatot=1.sz. melléklet szerinti tevékenységek - az R.-ben meghatározott tevékenységek esetében mindig kell végezni hatásvizsgálatot=1.sz. melléklet szerinti tevékenységek - az R.-ben meghatározott egyes tevékenységek esetében a felügyelőség mérlegelési jogkörben dönt az R.-ben meghatározott szempontok alapján = 3.sz. melléklet szerinti tevékenységek - az R.-ben meghatározott egyes tevékenységek esetében a felügyelőség mérlegelési jogkörben dönt az R.-ben meghatározott szempontok alapján = 3.sz. melléklet szerinti tevékenységek A kérelmező a hatásvizsgálat eredményeit hatástanulmányban mutatja be, ennek tartalmi követelményeit a R. 6.sz. melléklet tartalmazza. A kérelmező a hatásvizsgálat eredményeit hatástanulmányban mutatja be, ennek tartalmi követelményeit a R. 6.sz. melléklet tartalmazza.

21 c.) Egységes környezethasználati engedélyezési eljárás Az eljárás lényege, hogy az R.-ben meghatározott tevékenységek környezetet terhelő kibocsátásainak megelőzésére, a környezeti elemeket terhelő kibocsátások, valamint a környezetre ható tényezők csökkentésére, illetőleg megszüntetésére irányuló, az elérhető legjobb technikán alapuló intézkedéseket az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás során kell megállapítani. Részletes szabályait az R. tartalmazza. Az eljárás lényege, hogy az R.-ben meghatározott tevékenységek környezetet terhelő kibocsátásainak megelőzésére, a környezeti elemeket terhelő kibocsátások, valamint a környezetre ható tényezők csökkentésére, illetőleg megszüntetésére irányuló, az elérhető legjobb technikán alapuló intézkedéseket az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás során kell megállapítani. Részletes szabályait az R. tartalmazza. A fenti és R.-ben részletezett eljárások eredményeképpen hozható döntések, azok nyilvánosságra hozatala, visszavonás szabályai ( módosítás szabályai a R.-ben) A fenti és R.-ben részletezett eljárások eredményeképpen hozható döntések, azok nyilvánosságra hozatala, visszavonás szabályai ( módosítás szabályai a R.-ben)Döntések:a., - az előzetes vizsgálati eljárást lezáró döntések - khv-köteles tevékenység vagy jelentős módosítása esetén – környezetvédelmi engedély - IPPC-listás tevékenység esetén- egységes környezethasználati engedély - khv- és egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá egyaránt tartozó tevékenység esetén – egységes környezethasználati engedély

22 b., - a kérelem elutasítása A hatóság a Kvt. szerint a határozatot – jogerőre tekintet nélkül – nyilvánosan közzéteszi (a határozat nyilvános közzététele a Ket. alapján). A hatóság a Kvt. szerint a határozatot – jogerőre tekintet nélkül – nyilvánosan közzéteszi (a határozat nyilvános közzététele a Ket. alapján). A környezetvédelmi és egységes környezethasználati engedély visszavonásának esetei A felügyelőség visszavonja: A felügyelőség visszavonja: - a tevékenységet 5 éven belül nem kezdték meg, illetve az ahhoz szükséges építési előkészítési tevékenységet nem kezdték meg - a jogosult nyilatkozik arról, hogy az engedéllyel nem kíván élni - ha az engedélyezéskor fennálló körülmények lényegesen megváltoztak.

23 d.) Környezetvédelmi felülvizsgálat Fő szabály: bármely tevékenység környezeti hatásainak feltárására és megismerésére elrendelhető környezetvédelmi felülvizsgálat. Fő szabály: bármely tevékenység környezeti hatásainak feltárására és megismerésére elrendelhető környezetvédelmi felülvizsgálat. Tevékenységnek minősül valamely környezethasználattal, környezetveszélyeztető magatartással vagy környezetszennyezéssel járó művelet, technológia megkezdése, folytatása, felújítása, helyreállítása és felhagyása, továbbá az ezekhez szükséges építési és előkészítési munka. Tevékenységnek minősül valamely környezethasználattal, környezetveszélyeztető magatartással vagy környezetszennyezéssel járó művelet, technológia megkezdése, folytatása, felújítása, helyreállítása és felhagyása, továbbá az ezekhez szükséges építési és előkészítési munka. Kötelezetti kör: a tevékenység folytatói, ha az nem ismert, az ingatlan tulajdonosa, amelyen e tevékenység folyik, folyt. Kötelezetti kör: a tevékenység folytatói, ha az nem ismert, az ingatlan tulajdonosa, amelyen e tevékenység folyik, folyt. Nevesített esetek, a felügyelőség felülvizsgálatra kötelez, ha: Nevesített esetek, a felügyelőség felülvizsgálatra kötelez, ha: - környezetkárosítást észlel - környezetkárosítást észlel - kiemelten védett, védett, illetőleg védőterületen környezetveszélyeztető, szennyező vagy károsító tevékenység folytatása esetén - kiemelten védett, védett, illetőleg védőterületen környezetveszélyeztető, szennyező vagy károsító tevékenység folytatása esetén - előzetes vizsgálat kezdeményezése nélkül, környezetvédelmi, egységes környezethasználati engedély nélkül a tevékenység megkezdése, folytatása esetén - előzetes vizsgálat kezdeményezése nélkül, környezetvédelmi, egységes környezethasználati engedély nélkül a tevékenység megkezdése, folytatása esetén - külön jogszabályban előírt feltételek fennállása esetén - külön jogszabályban előírt feltételek fennállása esetén

24 Az eljárás szakaszai: - kötelezés kiadása – részleges vagy teljes körű felülvizsgálat végzésére - kötelezés kiadása – részleges vagy teljes körű felülvizsgálat végzésére - felülvizsgálati dokumentáció benyújtása - felülvizsgálati dokumentáció benyújtása - a felügyelőség által a dokumentáció tartalmának vizsgálata szakterületek szerint, esetlegesen hiánypótlási felhívás kibocsátása - a felügyelőség által a dokumentáció tartalmának vizsgálata szakterületek szerint, esetlegesen hiánypótlási felhívás kibocsátása - szakhatóságok megkeresése, állásfoglalásának beszerzése (részletes khv.-köteles tevékenység esetén közmeghallgatás) - szakhatóságok megkeresése, állásfoglalásának beszerzése (részletes khv.-köteles tevékenység esetén közmeghallgatás) - döntéshozatal - döntéshozatal

25 A Kvt. szerint a teljes körű felülvizsgálati dokumentáció tartalma: - alkalmazott technológiák ismertetése, berendezések műszaki állapotának, korszerűségének bemutatása - alkalmazott technológiák ismertetése, berendezések műszaki állapotának, korszerűségének bemutatása - a tevékenység során okozott környezetterhelések, igénybevételek adatokkal alátámasztott bemutatása - a tevékenység során okozott környezetterhelések, igénybevételek adatokkal alátámasztott bemutatása - a tevékenységhez kapcsolódó műveletek ismertetése, különös tekintettel az anyagforgalomra, be-és kiszállításokra, hulladék- és szennyvízkezelésre - a tevékenységhez kapcsolódó műveletek ismertetése, különös tekintettel az anyagforgalomra, be-és kiszállításokra, hulladék- és szennyvízkezelésre - rendkívüli események kapcsán a környezetbe feltételezhetően kerülő anyagok, energia meghatározása - rendkívüli események kapcsán a környezetbe feltételezhetően kerülő anyagok, energia meghatározása - a környezetszennyezés, veszélyeztetés, károsítás elhárítására tett és tervezett intézkedések megjelölése - a környezetszennyezés, veszélyeztetés, károsítás elhárítására tett és tervezett intézkedések megjelölése - a tevékenység felhagyása esetére tett intézkedések leírása - a tevékenység felhagyása esetére tett intézkedések leírása - a tevékenység környezeti hatásainak becslése, értékelése - a tevékenység környezeti hatásainak becslése, értékelése - a környezetszennyezés, veszélyeztetés megszüntetésének, a környezet igénybevétel mértéke csökkentésének leírása. - a környezetszennyezés, veszélyeztetés megszüntetésének, a környezet igénybevétel mértéke csökkentésének leírása.

26 Felelősség az adatokért, a kötelezett költségére ismételten elvégeztethető. Felelősség az adatokért, a kötelezett költségére ismételten elvégeztethető. A tartalmi követelmények részletes meghatározása külön (12/1996(VII.4.) KTM rendeletben) jogszabályban, amely a felülvizsgálat végzésére vonatkozó jogosultság feltételeit is szabályozza. A tartalmi követelmények részletes meghatározása külön (12/1996(VII.4.) KTM rendeletben) jogszabályban, amely a felülvizsgálat végzésére vonatkozó jogosultság feltételeit is szabályozza. A felülvizsgálatot végző lehet: A felülvizsgálatot végző lehet: - a kötelezett maga - a kötelezett maga - erre jogosultsággal rendelkező személy, szervezet - erre jogosultsággal rendelkező személy, szervezet - a hatóság a kötelezett költségére elvégeztetheti - a hatóság a kötelezett költségére elvégeztetheti A részleges felülvizsgálatnak a felügyelőség által az előző szempontok közül kiválasztottakra kell kiterjednie. A részleges felülvizsgálatnak a felügyelőség által az előző szempontok közül kiválasztottakra kell kiterjednie. A hatóság által hozható döntések: A hatóság által hozható döntések: - működési engedély kiadása - működési engedély kiadása - engedély környezetvédelmi előírások megtételével - engedély környezetvédelmi előírások megtételével - a tevékenység korlátozása, felfüggesztése, megtiltása, illetőleg az erre hatáskörrel rendelkező szervnél ennek kezdeményezése (már a felülvizsgálat tartama alatt is elrendelhető környezetveszélyeztetés-, károsítás esetén) - a tevékenység korlátozása, felfüggesztése, megtiltása, illetőleg az erre hatáskörrel rendelkező szervnél ennek kezdeményezése (már a felülvizsgálat tartama alatt is elrendelhető környezetveszélyeztetés-, károsítás esetén)

27 A működési engedély tartalmi követelményei: - a tevékenység, az érdekelt megnevezése - a tevékenység, az érdekelt megnevezése - a tevékenység folytatásának helye, hatásterület behatárolása - a tevékenység folytatásának helye, hatásterület behatárolása - a tevékenység jellemző adatai - a tevékenység jellemző adatai - a tevékenységgel összefüggő környezetvédelmi előírások, a környezetre gyakorolt hatás mérésére, megfigyelésére, értékelésére vonatkozó előírások - a tevékenységgel összefüggő környezetvédelmi előírások, a környezetre gyakorolt hatás mérésére, megfigyelésére, értékelésére vonatkozó előírások - intézkedések sorrendje, időbeli ütemezése - intézkedések sorrendje, időbeli ütemezése - érvényességi idő - érvényességi idő

28 d.) Környezetvédelmi teljesítményértékelés Szabályozása: Kvt. –ben Szabályozása: Kvt. –ben Lényege: a környezethasználó saját környezetvédelmi teljesítménye értékelésének, tevékenységük környezetre gyakorolt hatásának megismerésére felmérést (átvilágítás) végezhet, végeztethet. Ezt a felügyelőség jóváhagyja. Lényege: a környezethasználó saját környezetvédelmi teljesítménye értékelésének, tevékenységük környezetre gyakorolt hatásának megismerésére felmérést (átvilágítás) végezhet, végeztethet. Ezt a felügyelőség jóváhagyja. Ha a környezethasználó környezetvédelmi engedély, egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységet ilyen engedély nélkül kezdett meg, ilyen értékelés céljából felmérést végezhet. Kérelmére a hatóság működési engedélyt ad. Ha a környezethasználó környezetvédelmi engedély, egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységet ilyen engedély nélkül kezdett meg, ilyen értékelés céljából felmérést végezhet. Kérelmére a hatóság működési engedélyt ad. Eljárási szabályai: megegyeznek a környezetvédelmi felülvizsgálattal. Eljárási szabályai: megegyeznek a környezetvédelmi felülvizsgálattal.

29 V. A nyilvánosság részvétele a környezetvédelemben A természetes személyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek – a törvényben és más jogszabályokban meghatározott módon jogosultak részt venni a környezettel kapcsolatos nem hatósági eljárásban. A természetes személyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek – a törvényben és más jogszabályokban meghatározott módon jogosultak részt venni a környezettel kapcsolatos nem hatósági eljárásban. Mindenki joga: Mindenki joga: a környezetveszélyeztetés, károsodás, szennyezés esetén a környezethasználó és a hatóságok figyelmét erre felhívni. a környezetveszélyeztetés, károsodás, szennyezés esetén a környezethasználó és a hatóságok figyelmét erre felhívni. A hatáskörrel rendelkező szervek kötelezettsége: A hatáskörrel rendelkező szervek kötelezettsége: Az intézkedések megtétele és tájékoztatás ( válaszadás) Az intézkedések megtétele és tájékoztatás ( válaszadás) A részvétel gyakorolható: A részvétel gyakorolható: - személyesen - személyesen - egyesületek révén - egyesületek révén - települési önkormányzatok útján - települési önkormányzatok útján

30 A környezetvédelmi egyesületek jogai A politikai pártoknak és érdekképviseleti szerveknek nem minősülő a hatásterületen működő egyesületeket a környezetvédelmi államigazgatási eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg. Joga továbbá közreműködjön a működési vagy tevékenységi területét érintő területfejlesztési, területrendezési tervek és környezetvédelmi programok kidolgozásában közreműködjön a működési vagy tevékenységi területét érintő területfejlesztési, területrendezési tervek és környezetvédelmi programok kidolgozásában véleményezze az állami és önkormányzati szervezetek jogszabály- tervezeteit véleményezze az állami és önkormányzati szervezetek jogszabály- tervezeteit véleményezze a működési, tevékenységi területét érintő terv. Illetőleg környezeti értékelés tervezetét véleményezze a működési, tevékenységi területét érintő terv. Illetőleg környezeti értékelés tervezetét Környezetveszélyeztetés-, szennyezés-, vagy károsodás esetén a környezet védelme érdekében jogosult fellépni Környezetveszélyeztetés-, szennyezés-, vagy károsodás esetén a környezet védelme érdekében jogosult fellépni az állami szervektől intézkedés megtételét kérni az állami szervektől intézkedés megtételét kérni a környezethasználó ellen pert indítani, s kérheti a bíróságtól a környezethasználó ellen pert indítani, s kérheti a bíróságtól a veszélyeztetőt tiltsa el a jogsértő magatartástól a veszélyeztetőt tiltsa el a jogsértő magatartástól kötelezze a megelőzéshez szükséges intézkedések megtételére. kötelezze a megelőzéshez szükséges intézkedések megtételére.

31 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A KÖRNYEZET VÉDELMÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ, 1995. ÉVI LIII. TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ELŐADÁSVÁZLAT Készítette: dr. Hajdu Klára 2012. október II."

Hasonló előadás


Google Hirdetések