Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Összefoglalás. Körülöttünk minden állandó változásban, mozgásban van.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Összefoglalás. Körülöttünk minden állandó változásban, mozgásban van."— Előadás másolata:

1 Összefoglalás

2 Körülöttünk minden állandó változásban, mozgásban van.

3 Természetben előforduló mozgások Biológiai Kémiai Fizikai növekedés oldódás mechanikai mozgás Mechanikai mozgás: A testek helyüket, vagy helyzetüket változtatják meg más testekhez képest.

4 A mozgás mindig viszonylagos. Vonatkoztatási test (pont): Az a test, vagy testek összessége, amelyhez más testek mozgását viszonyítjuk.

5 Pontos helymeghatározáshoz valami más is kell. Vonatkoztatási rendszer: A vonatkoztatási pont és a hozzá kapcsolt koordináta rendszer együtt.

6 koordináták helyvektor Helyvektor: A vonatkoztatási pontból a testhez húzott vektor. Jele: r

7 A testek mozgásuk szempontjából egyetlen, tömeggel rendelkező pontként is értelmezhetők. Pontszerű test: A valóságos testek olyan modellje, amelyekben a testet egyetlen, tömeggel rendelkező pontnak tekintjük.

8

9 Egyenes vonalú mozgás: Pálya alakja egyenes. Egyenletes mozgás: Azonos idők alatt azonos nagyságú utakat tesz meg.

10 1. Kísérlet: Mérés Mikola-csővel

11 Ábrázold az idő függvényében a megtett utakat!

12 Tapasztalat: Az egyes dőlésszögek esetén a hányados állandó, a grafikonok egy-egy origón átmenő egyenes. Következtetés: A megtett út (Δs) és az ehhez szükséges idő (Δt) egyenesen arányos. Egyenes vonalú egyenletes mozgás: A pálya egyenes és a megtett út egyenesen arányos az idővel.

13 Megjegyzés: A dőlésszög változtatásával változik a hányados. Ez a hányados alkalmas a mozgás jellemzésére.

14 Feladat: Ábrázold a sebességet az idő függvényében, majd számítsd ki a függvénygörbe alatti területet!

15 Átlagsebesség, pillanatnyi sebesség

16 A hétköznapi életben a mozgások általában nem egyenletesek.

17 Változó mozgás: Olyan mozgás, amely során változik a test sebessége. Átlagsebesség: Az a sebesség, amellyel a test egyenletesen mozogva ugyanazt az utat ugyanannyi idő alatt tenné meg, mint változó mozgással. Megjegyzés: Az átlagsebesség általában nem egyenlő a sebességek átlagával.

18 Hogyan lehet meghatározni, hogy egy adott pillanatban mekkora a test sebessége? A vizsgált időtartamot egyre kisebb részekre osztjuk, akkor az ehhez tartozó átlagsebességek már egy-egy pillanatra és nem egy időtartamra lesznek jellemzők. Pillanatnyi sebesség: A nagyon rövid időintervallumhoz tartozó átlagsebességek. Megjegyzés: Ha a test mozgása az adott pillanatban egyenletessé válna, akkor a test a pillanatnyi sebességgel haladna tovább.

19 A B ∆r = V A B Ha egyenes vonalú a mozgás, akkor az elmozdulás vektor és a sebességvektor egybeesik. Görbe vonalú pálya esetén a pillanatnyi sebesség iránya mindig a pálya érintőjének irányába mutat.

20 Tegyük fel, hogy egyenletesen 40 km/h-val tekernek a bringások. Változó mozgásról van-e szó?

21

22 Tapasztalat: Következtetés:

23 Egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás: A mozgás pályája egyenes és a test sebessége egyenlő időközönként egyenlő mértékben változik. Ez az állandó alkalmas a mozgás jellemzésére. Gyorsulás: A sebesség megváltozásának és a közben eltelt időnek a hányadosa. Jele: a A gyorsulás vektormennyiség, iránya megegyezik a sebességváltozás irányával.

24 Pillanatnyi sebesség kiszámítása: Álló helyzetből indult a test, ezért Ebből következően: Valamint:

25 s v t Négyzetes úttörvény:

26

27 1.Kísérlet: Tollpihe és fémgolyó ejtése levegőben és vákuumcsőben. Tapasztalat: Levegőben a fémgolyó gyorsabban esik. Vákuumcsőben egyformán esnek. Következtetés: Légüres térben a testek egyformán esnek.

28 A szabadesés egyenes vonalú, egyenletesen változó mozgás. Megjegyzés: A gravitációs gyorsulás értéke függ a tengerszint feletti magasságtól is. Számításokban g értékét 10-nek vehetjük. Szabadesés: Ha egy testre csak a Föld vonzóereje hat.

29 Egyenes vonalú mozgások EgyenletesEgyenletesen változó Kezdősebesség nélküli Kezdősebességgel Pl.: függőleges hajítás

30 Minden mozgásra igaz, hogy a v(t) grafikonon a függvénygörbe alatti terület az úttal egyenlő A a(t) grafikonon a függvénygörbe alatti terület a sebességgel egyenlő.

31 Függőleges hajítások Felfelé hajítás:Lefelé hajítás:


Letölteni ppt "Összefoglalás. Körülöttünk minden állandó változásban, mozgásban van."

Hasonló előadás


Google Hirdetések