Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

K-MOOC 2015.01.08.1http://kmooc.uni-obuda.hu/.  KMOOC K ÁRPÁT- M EDENCEI O N-LINE O KTATÁSI C ENTRUM 2015.01.08. 2 Az Óbudai Egyetem Szenátusa által,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "K-MOOC 2015.01.08.1http://kmooc.uni-obuda.hu/.  KMOOC K ÁRPÁT- M EDENCEI O N-LINE O KTATÁSI C ENTRUM 2015.01.08. 2 Az Óbudai Egyetem Szenátusa által,"— Előadás másolata:

1 K-MOOC 2015.01.08.1http://kmooc.uni-obuda.hu/

2  KMOOC K ÁRPÁT- M EDENCEI O N-LINE O KTATÁSI C ENTRUM 2015.01.08. 2 Az Óbudai Egyetem Szenátusa által, az Egyetemi Kutató és Innovációs Központ (EKIK) részeként létrehozott fejlesztő és szolgáltató központ http://kmooc.uni-obuda.hu/

3  A MOOC a Massive Open Online Courses rövidítése, ahol a „massive” a tömegoktatási célt, az „open” az összes oktatási anyag szabad hozzáférhetőségét, míg az „online” a tetszőleges böngészővel, tetszőleges számítógépen vagy mobil eszközön történő elérhetőséget jelenti.  A MOOC egyik fő célja, hogy nagyobb tömegek számára legyenek elérhetőek a felsőoktatás kurzusai. A lehetőség mindenki számára nyitott, a kurzusok nem helyhez kötöttek.  A K-MOOC célja ezzel megegyezik, viszont a kurzusok magyar nyelvűek, és a célközönség a Kárpát-medence magyar közösségei. 2015.01.08.3http://kmooc.uni-obuda.hu/

4  2015.01.08. 4 http://kmooc.uni-obuda.hu/

5 A MOOC rendszer egész világot behálózó angol nyelvű kihívásának ellensúlyozására magyar nyelvű online kurzusok indítása, elterjesztése, elfogadtatása elsődlegesen a Kárpát-medencei magyarság, de minden magyar anyanyelvű számára. Biztosítson kredittel elismert online oktatási formát a Kárpát-medencei, részben, vagy egészben magyar tannyelvű képzést folytató felsőoktatási intézmények, karok, tanszékek hallgatói számára, illetve egy újabb oktatási formát az élethosszig tartó tanulás megvalósítására. 2015.01.08.5http://kmooc.uni-obuda.hu/

6 A K-MOOC olyan Kárpát-medencei hálózat legyen, amelybe egyenjogú partnerként beletartozik az összes teljesen vagy részben magyar tannyelvű képzést folytató felsőoktatási intézmény, kar, tanszék. A hálózathoz csatlakozó intézmények minden tudományterületen maguk is készítenek és meghirdetnek mindenki számára ingyenesen elérhető, online, kredites magyar nyelvű kurzusokat, diákjaik pedig felvehetnek kurzusokat a hálózat bármely intézménye által meghirdetettekből. 2015.01.08.6http://kmooc.uni-obuda.hu/

7 2015.01.08.7 A határon túli intézményekben ezzel tovább erősödik az anyaországhoz tartozás, élővé és a mindennapok gyakorlatává válik az összes magyar tannyelvű képzést folytató intézmény és az összes magyar anyanyelvű hallgató kapcsolata, a határon túli magyar diákok a magyar felsőoktatás részének is tekinthetik magukat. http://kmooc.uni-obuda.hu/

8  Mészáros Alajos 2015.01.08.http://kmooc.uni-obuda.hu/ 8

9 A K-MOOC kurzusok mindenki számára elérhetők mind az anyaországban, mind a határon túli magyar közösségekben. A K-MOOC küldetésének megfelelően kurzust vehet fel bárki:  aki Kárpát-medencei felsőoktatási intézmény hallgatójaként,  vagy az egész életen át tartó tanulás részeként a K-MOOC valamely meghirdetett kurzusára a vonatkozó szabályok szerint beiratkozik.  A kurzusokra a www.kmooc.uni-obuda.hu oldalon lehet regisztrálni!www.kmooc.uni-obuda.hu 2015.01.08.9http://kmooc.uni-obuda.hu/

10  A KMOOC - kurzusok az Óbudai Egyetem Moodle e-learning keretrendszerében érhetők el.  A Moodle elérhetősége: https://elearning.uni- obuda.hu/kmooc/https://elearning.uni- obuda.hu/kmooc/  Minden K-MOOC kurzus eredményes elvégzése kreditigazolással és oklevéllel kerül elismerésre. 2015.01.08.10http://kmooc.uni-obuda.hu/

11  A rendszerbe csak olyan kurzus kerülhet, amelyet a K- MOOC hálózat tagjaként a meghirdető egyetem vagy főiskola saját kredites kurzusaként elfogadott.  Az adott egyetem saját követelményei és időbeosztása szerint hagy jóvá és indít el egy kurzust. K-MOOC kurzusaiba a meghirdetett időszakban bármikor be lehet kapcsolódni regisztrációval a www.kmooc.uni-obuda.hu honlapon.www.kmooc.uni-obuda.hu 2015.01.08.11http://kmooc.uni-obuda.hu/

12  A kurzusok blokkokból állnak, egy blokk jellemzően egy heti tananyagnak felel meg.  A féléves, kredites kurzusok időtartama és kezdési időpontja igazodik az adott egyetem vagy főiskola féléves szorgalmi időszakának időbeosztásához, de a blokkok száma nem lehet kevesebb, mint 12. 2015.01.08.12http://kmooc.uni-obuda.hu/

13  A kurzus összeállításának és indításának feltételeiről a továbbiakban Hegyesi Franciska kolléganőm fog előadni, illetve erre vonatkozó tájékoztató anyag Rólunk címszó alatt van honlapunkon is - www.kmooc.uni-obuda.huwww.kmooc.uni-obuda.hu  Tisztelettel kérem, az ülés során esetleges hozzászólásukban jelezzék, hogy az Önök által képviselt intézmény szándékozik-e a tanév második félévében a K- MOOC keretében online kurzust indítani, illetve tervez-e közeljövőben ilyen jellegű kurzust előkészíteni, meghirdetni. 2015.01.08.13http://kmooc.uni-obuda.hu/

14  Az Óbudai Egyetem a MOOC fajta képzést, mint új oktatási formát szenátusi döntéssel tette a tantervek kredittel elismerhető részévé.  A MOOC kurzusok elfogadása a többi tantárgy elfogadásának mechanizmusához igazodik. 2015.01.08.14http://kmooc.uni-obuda.hu/

15  A jazz kultúrtörténete I.  Bevezetés az ergonómiába  Egyéni és csoportos problémamegoldó technikák  A pedagógia alapjai 65 jelentkezőből 39 végzett 38 jelentkezőből 23 végzett 97 jelenkezőből 51 végzett 71 jelentkezőből 39 végzett 2015.01.08.15http://kmooc.uni-obuda.hu/

16  A jazz kultúrtörténete I.  A jazz kultúrtörténete II.  Bevezetés az ergonómiába  A pedagógia alapjai  Egyéni és csoportos problémamegoldó technikák  Összetett hálózatok vizsgálata  ASP.NET MVC web application development using the Orchard content management framework  Mobil alkalmazás fejlesztés FirefoxOS platformon 2015.01.08.16http://kmooc.uni-obuda.hu/

17  2015.01.08. 17 http://kmooc.uni-obuda.hu/

18  Sapienta Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Románia,  Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, Szerbia,  Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia,  Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem, Románia,  Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-Európai Tanulmányok Kara, Szlovákia  Comenius Tudományegyetem, magyar tanszék, Pozsony, Szlovákia, 2015.01.08.18http://kmooc.uni-obuda.hu/

19  Selye János Egyetem, Komárom, Szlovákia  Szabadkai Műszaki Főiskola, Szerbia,  Vajdasági Magyar Tudományos Társaság, Szerbia,  Strossmayer Egyetem, Eszék, Horvátország,  Danubius Univerzity, Szlovákia,  MÜFT Oktatási Központ, Székelyudvarhely, Románia,  II. Rákóczi F.Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, Ukrajna - megfigyelői státuszban 2015.01.08.19http://kmooc.uni-obuda.hu/

20  Kecskeméti Főiskola  Gábor Dénes Főiskola,  Szolnoki Főiskola,  Miskolci Egyetem,  Budapesti Műszaki Egyetem - megfigyelői státuszban,  Budapesti Corvinus Egyetem,  Szegedi Tudományegyetem,  Nyíregyházi Főiskola, 2015.01.08.20http://kmooc.uni-obuda.hu/

21  Apor Vilmos Katolikus Főiskola,  Szent István Egyetem,  Dunaújvárosi Főiskola,  Pécsi Tudományegyetem,  Sárospataki Református Teológiai Akadémia,  Eszterházy Károly Főiskola, Eger,  Kodolányi János Főiskola, Fehérvár  Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola 2015.01.08.21http://kmooc.uni-obuda.hu/

22  Hegyesi Franciska 2015.01.08.http://kmooc.uni-obuda.hu/ 22

23 2015.01.08.http://kmooc.uni-obuda.hu/23  A MOOC példátlan lehetőséget nyújt a jól bevált online oktatási formák átgondolására.  a K-MOOC fő céljai között szerepel: - hogy nagyobb tömegek számára legyenek elérhetőek a felsőoktatás kurzusai, - a lehetőség mindenki számára nyitott, a kurzusok nem helyhez kötöttek, - a tananyag elsajátításának ütemét a hallgató szabályozza.

24 2015.01.08.http://kmooc.uni-obuda.hu/24  2013/2014-es tanév II. félévében 5 e-learning kurzus: A pedagógia alapjai (Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ), 53 hallgatóval ASP.NET MVC web application development using the Orchard content management framework (Neumann János Informatikai Kar), 18 hallgatóval Bevezetés az ergonómiába (Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar), 41 hallgatóval Egyéni és csoportos problémamegoldó technikák (Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar), 16 hallgatóval Összetett hálózatok vizsgálata (Alba Regia Egyetemi Központ), 12 hallgatóval

25 2015.01.08.http://kmooc.uni-obuda.hu/25  Kínáljunk a tanulóknak különböző gazdag média elemeket, hogy felkeltsük és megtartsuk figyelmüket, használjunk minél több videót, interaktív bemutatókat.  A segédletek, leírások maximálisan biztosítsák és támogassák az egyéni tanulás folyamatát.  Világos tanulási tervet kell ismertetni, legyenek megfogalmazva az oktatási célok és annak elérésének lehetőségei.  Étékelésnél fontos az objektív osztályozási rendszer kialakítása, a pontos kritériumok meghatározása.

26 2015.01.08.http://kmooc.uni-obuda.hu/26  Technikai háttér – 2.5 Moodle tartalomkezelő rendszer – a tananyag illeszkedjen a rendszer sajátosságaihoz  Pedagógiai és módszertani szempontok – A kurzus ismeretanyagát egységekre (blokkok-ra) kell bontani. A tanulási folyamat optimalizálásához a tananyag logikai összefüggésrendszerét vesszük alapul, minden egység a Moodle-ben egy „Témát” takar.

27 2015.01.08.http://kmooc.uni-obuda.hu/27  A kurzusnak tartalmaznia kell: 1. a tananyag figyelemfelkeltő rövid ismertetését – kb. 10-15 sorban, 2. a tananyag céljait, azaz, hogy mire lesz képes a tanuló a tananyag elsajátítása után, 3. a kurzus-követelményeket, a félévzárás-, az értékelés módját: 4. milyen teljesítményekből tevődik össze a félévi jegy (pl.: írásbeli feladatok, ellenőrző feladatok, tesztek, kisebb tanulmányok stb.), milyen súllyal szerepelnek az egyes elemek, 5. megoldásra vonatkozó kritériumok (végtelen/kötött számú próbálkozás), 6. időkorlát, beadási határidő.

28 2015.01.08.http://kmooc.uni-obuda.hu/28

29 2015.01.08.http://kmooc.uni-obuda.hu/29 Jazz kultúrtörténet

30 2015.01.08.http://kmooc.uni-obuda.hu/30

31 2015.01.08.http://kmooc.uni-obuda.hu/31  Az Óbudai Egyetem elindította, működteti a K- MOOC rendszert  A stratégia utat mutat, és az eredmények határozzák meg a célt.  Számítunk a csatlakozott intézmények javaslataira, tapasztalatára, arra, hogy kurzusaikkal részesei lesznek ennek a projektnek.  Az eredeti cél csak az intézmények összefogásával valósulhat meg.

32 Köszönöm a figyelmet! 2015.01.08.32http://kmooc.uni-obuda.hu/


Letölteni ppt "K-MOOC 2015.01.08.1http://kmooc.uni-obuda.hu/.  KMOOC K ÁRPÁT- M EDENCEI O N-LINE O KTATÁSI C ENTRUM 2015.01.08. 2 Az Óbudai Egyetem Szenátusa által,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések