Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

21. századi kihívások a könyvtárakban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "21. századi kihívások a könyvtárakban"— Előadás másolata:

1 21. századi kihívások a könyvtárakban
Fehér Miklós Könyvtári Intézet 2013. július 2. Pápa Egyházi Könyvtárak Egyesülése Közgyűlése

2 „a kihívásról” Az igazi kihívást a cím jelenti az előadó számára…..
Kiváló kapaszkodó: Ásványi Ilona írása, Töprengések az egyházi könyvtárak sorsának változásáról (3K, 2011.)

3 Kihívások Digitalizáció
Elektronikus dokumentumok, elektronikus könyvtár Egyéb új dokumentum típusok Rendszeresen megújuló, változó eszközök, felületek, megoldások a dokumentum tartalmak megtalálásában, hozzáférésében 24 órás hozzáférés Személyre szabott szolgáltatások Felhasználó központúság Minőség És még sorolhatnánk ….

4 Valóban a XXI. század hozza a kihívásokat?
Az egyházi könyvtárakat ért igazán jelentős kihívások a XX. században keletkeztek, miközben megoldásuk, a kihívásokra adandó válaszok a XXI. századra maradnak! Aki azonban mindvégig kitart, az üdvözül … (Mt 10,22 és 24,13)

5 Jelenlét az ország „könyvtári piacán”
Évszázadokon keresztül kizárólagos, de legalábbis döntően meghatározó súlyú Minden elvész… Az állami / tanácsi / szakszervezeti könyvtári rendszer „mindent visz”.

6 A gyűjtemények használata
Évszázadokon keresztül folyamatos, döntően képzést támogató tartalommal, nemcsak az egyházi szolgálatot vállalók, hanem az egész ország, a világi képzés számára is. A világi szerepkör elvész… Az állami oktatási rendszerből az egyházi könyvtárak kizárásra kerültek

7 Gyűjtemény gyarapodás
Évszázadokon keresztül folyamatos, élő. Az állomány dinamikusan fejlődik. Jellemző az állomány aktív fenntartói használata, gondoskodó működtetése. Hatalmas törés. A gyűjtemény már csak az egyházi szolgálatra készülőket segíti.(?) A világiak számára jó esetben könyvmúzeum.(?)

8 Gyűjtemény gyarapodás adatokban
Év: 2012 Egyházi könyvtárak Egyéb könyvtárak Egyházi arány %-ban szolgáltatóhelyek száma 78 db 4.226 db 1,85 % gyarapodás darabszáma db db 4.4 % Gyarapításra fordított összeg Ft Ft 2.95 %

9 Az egyházi könyvtárak elvesztették a könyvtári rendszerben évszázadokon át elfoglalt helyüket, súlyukat, tekintélyüket Év: 2012 Egyházi könyvtárak Egyéb könyvtárak Egyházi arány %-ban Használó összesen (fő) 61.601 2,67 % Használat összesen (alkalom) 1,46 % Kölcsönzés összesen (db) 0,6 % Helybenhasználat összesen (db) 1,64 %

10 Már szinte több, mint kihívás…
általános oktatási szerep elvesztése a könyvtári rendszeren belüli hely, súly, tekintély elvesztése a használók az egyházi könyvtáraktól való „elszokása” könyvmúzeummá való átalakulás A fenntartó egyház maga is ambivalens - teher a könyvtár? Értékes teher? Vagy érték? - ha érték, mire használható? A válaszok a tényekben is megjelennek …

11 Pl. munkatársi létszám adatban…
Ha jól számítottam a statisztikából, akkor 4,17 fő (nem feltétlenül teljes munkaidős!) dolgozik átlagosan egy egyházi könyvtárban. Ez elképesztően kevés ahhoz, hogy érdemi kitörést lehessen megcélozni!

12 Egyéb adatokban Rettenetesen alacsony a gyarapodás Alacsony a forgalom
Alacsony a feltártság – nincs is ember aki ezt elvégezné Súlytalan a szerep. Felehető a kérdés: Szükség van-e egyházi könyvtárakra? Bízom abban, hogy fenntartótól egyértelmű igen választ kapunk, de tegyük fel ezt a kérdést általánosságban, az állam nevében. Biztos, hogy a válasz: Igen? Elgondolkodtam: Van-e specifikációja – valami egyedisége, személyessége az egyházi könyvtáraknak? Ami elkülönít, ami jellemez, ami megfogható?

13 Például a küldetésnyilatkozat
1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 55. § (1) A nyilvános könyvtár alapfeladatai: a) a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi Nem találtam (szúrópróba szerűen kerestem) küldetésnyilatkozatokat ….

14 Kitörési pontok Gyűjtemény a világról (= hozzáférés)
önmagunkról (= dokumentum) A fizikai gyűjteményt és az ún „hozzáférés gyűjteményt” összehangoltan kell fejleszteni, illetve komplex megoldások kellenek a kétféle gyűjtemény szolgáltatásának menedzselésére. (eszközök, terek, egyéb feltételek)

15 Kitörési pontok Közösségépítés (Pilisi evangelikusok)

16 Hatékonyság a közösségépítésben
a könyvtári rendszer az egyént rászabott szolgáltatásaival képes ellátni az ellátás eléri a közösségi szintet is A jó könyvtári ellátás a szolgálandó közösséget nem homogén halmazként, hanem tagolt célcsoportokként határozza meg. A könyvtárak képesek - mint kulturális szolgáltatók - eljutni a helyi társadalmak sajátos rétegzettségű csoportjaihoz. Ezekre jellemző, hogy rendkívül gyorsan változnak, alakulnak át és igen széles spektrum mentén szerveződnek. Létrejöhetnek többek között életkor, élethelyzet, egészségügyi állapot, tanulás, munka, hobbi, érdeklődés, szabadidő eltöltés, etnikai -, nemzetiségi -, vallási hovatartozás, migráció, vagy akár egy új kommunikációs eszköz, vagy felület (pl. elektronikus űrlap) használatához kapcsolódva is.

17 Kitörési pontok Sikeresség szolgálat
Ehhez rendkívüli módon tudnunk, ismernünk kell, hogy fenntartónk mit tart, gondol, képzel el sikernek. Mikor mondja valamire, valakire, önmagára, hogy sikeres? Ha ennek vannak dokumentumai, akkor ezt bibliaként kell forgatni. Be kell tudni mutatni, hogy mindezért a könyvtár mit tud tenni.

18 Kitörési pontok Önismeret építés
Ma minden „dokumentumosítható” . Ezt meg is kell tenni. Feladat: a szervezett begyűjtés, feltárás, szolgáltatás menedzselése.

19 Kitörési pontok Partneri együttműködés Feladatmegosztás.
(Még arra sem vagyunk képesek, hogy egymás nyitva tartásáról, elérhetőségéről tájékoztassuk az olvasóinkat a honlapunkon ….) szolgáltatások közös menedzselése együttműködés felmérésekben, igénykutatásokban

20 Kitörési pontok Új küldetéstudat megfogalmazása mivé akarunk válni,
mit szeretnénk magunkról állítani, milyennek szeretnénk, ha bennünket látna a világ, a társadalom.

21 További trendek Előtérbe kerülnek a személyre szabott szolgáltatások, tartalmak Segíteni kell, szükséges

22 A jövő irányai Változó közeg. A hagyományos könyvtár alapvetően hardver bázisú. Nyomtatott és elektronikus dokumentumokkal teli. A jövő ezzel szemben szoftver közegű. Nő a honlap, a használó hozzáférések jelentősége. Következmény: átcsoportosulásra és átképzésre szorulunk. Másra képződtünk elő, ezen változtatni kell. A szolgáltatások nem íróasztal mellett, hanem a honlap felületén adódnak át! Sennyei Pongrácz igazgató, Austin: ’A változó könyvtár’

23 A jövő irányai „Kicsomagolódás”. A hagyományos könyvtárban a gyűjtemény, a szolgáltatás és a hely összetartozott. Most ez „kicsomagolódik”. A gyűjtemény a „felhőkbe” kerül, a szolgáltatás eszközökön zajlik, a hely a tér elveszti kizárólagos jellegét. Sennyei Pongrácz igazgató, Austin: ’A változó könyvtár’ A helynek és a térnek új funkciókat kell kapniuk!

24 A jövő irányai Szolgáltatások áthelyeződése. A szolgáltatások a pult helye helyett az elektronikus felületekre tevődnek át. Ezen új szerepeket és szolgáltatásokat kell vállalnunk. Sennyei Pongrácz igazgató, Austin: ’A változó könyvtár’

25 Teljes paradigmaváltás
Minden dokumentumról digitális másolat készíthető A hálózaton ezek bárkinek, bárhova közvetíthetők (eddig egyedi példányokkal dolgoztunk) Bárki digitalizálhat, bárki közvetíthet, bárhonnan Teljesen nyitott a verseny A hálózat közmű lett, ott van a zsebben, az asztalon Kokas Károly igazgató, Szeged

26 Kitörési pontjaink, melyek a stratégiai irányokat meghatározzák
Helyismeret, helytörténet információi / dokumentumai Oktatási háttértevékenység Kulturális, közösségi tér Specializálódó gyűjtemény, speciális dokumentumok Információ metaadatolás Hálózati működés, mint erőforrás Szaktudás, IKT technológiák Archiválási, webarchiválási rendszer Egységes, olvasóbarát portál szolgáltatások

27 Feladatok: Küldetés tisztázás a könyvtári rendszeren belül
Küldetés tisztázás a fenntartói sikeresség támogatásában A megcélzott szerepnek megfelelő súlyú, tartalmú személyi feltételrendszerre való áttérés megcélzása A gyűjteményismeret magasabb, sokkal magasabb szintre való emelése. Azaz tanulás – tanulás – tanulás. Nem a történeti gyűjteményismeretre gondolok mert ebben a hozzáértésünk rendben van, hanem a „hozzáférés gyűjtemény” technikai, technológiai alkalmazási ismereteinek fejlesztésére, a digitális írni-olvasni tudás állandóan megújuló ismereteire

28 Üzenet – hír – evangélium
EKE - MKE Partnerséget ajánlok Az MKE-nek eddig 3 partner egyesülete van … Lehetne négy is … Részvétel az MKE szervek munkájában, betagolódás, kommunikáció szakmán belül és kívül is. Üzenet – hír – evangélium Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely Isten szájából származik. (Mt 4,4)

29 Köszönöm figyelmüket! Fehér Miklós Könyvtári Intézet


Letölteni ppt "21. századi kihívások a könyvtárakban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések