Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

DISZKALKULIA, VAGY MÉGSEM? Fehér foltok, nehézségek és lehetőségek a diagnosztikus és terápiás munkában, a matematikaórán.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "DISZKALKULIA, VAGY MÉGSEM? Fehér foltok, nehézségek és lehetőségek a diagnosztikus és terápiás munkában, a matematikaórán."— Előadás másolata:

1 DISZKALKULIA, VAGY MÉGSEM? Fehér foltok, nehézségek és lehetőségek a diagnosztikus és terápiás munkában, a matematikaórán

2 Diszkalkulia?

3

4 A DISZKALKULIA MEGHATÁROZÁSA - hazai szakirodalom - Mesterházi Zsuzsa (1999) Diszkalkulia = matematikatanulási nehézség különböző intelligenciaszint folytonos eredménytelenség, vagy tartósan nagyon alacsony szintű teljesítmény a matematika bármely témaköre

5 FARKASNÉ (2007, 2008)  A matematikai teljesítményben megjelenő,  általános intelligenciaszintet nem érintő zavarról  csak neurológiai, pszichológiai érintettség (strukturális, ill. funkcionális eltérés) esetén  örökletes és/vagy szerzett sérülés eredménye.  A környezet befolyásol, de nem oksági tényező.

6 DÉKÁNY (1989, 1995) Diszkalkulia = ép intelligenciaérték mellett organikus hátterű, szint alatti teljesítmény, az egyén a matematikában a tőle elvárt képességek szintje alatt kórosan elmarad.

7 DÉKÁNY JUDIT (1989, 1995) motorikus, perceptív funkciók rövidtávú, szeriális emlékezet figyelem, a különböző gondolkodási műveletek az absztrahálás súlyos zavara, az elvont fogalmi emlékezés sérülése, illetve a beszéd- és a nyelv eltérő fejlődése

8 A NUMERIKUS KÉPESSÉGEK ÁTTEKINTÉSE : Krajcsi A: A numerikus képességek zavarai és diagnózisuk http://www.prae.hu/prae/gyosze.php?menu_id=102&jid=32&jaid=468 A hármas kódolási modell Dehaene (1992) nyomán

9 ANALÓG MENNYISÉGI REPREZENTÁCIÓ / MENTÁLIS SZÁMEGYENES téri jellegű mennyiség rendszer „értő” reprezentáció, a számok nagyságrendi értékeit tárolja „zajos”, azaz nem tudja pontosan tárolni az értékeket minél nagyobb jelet kell tárolnia, annál nagyobb a jelhez kapcsolódó zaj: két érték összehasonlításánál jelentkező ún. numerikus távolság hatás

10 bemeneti ingerei nem szimbólumok (számok) és nem függenek a nyelvtől (számszavak) mentális számegyenesen végzett műveletek: a mennyiségi összehasonlítás, a közelítő számolás (becslés) számlálás nélküli számlálás (szubitizáció) az állatok és a preverbális korú gyermekek számára csak ez a modul a számokat gyakran nem pontos, szimbolikus formában reprezentáljuk, hanem egy pontatlan, analóg formában.

11 AUDITOROS VERBÁLIS SZÓKERET (Krajcsi) / Verbális forma verbális rendszer az információt hangok sorozataként tárolja a bemeneti ingerek és a végeredmény is arab számszavakban jelenik meg pontos, de nem „értő” „összeadótábla”, egyjegyű szorzások

12 VIZUÁLIS ARAB SZÁMFORMÁTUM bemeneti inger és végeredmény is arab szám írásban végzett aritmetikai műveletek többjegyű számokkal végzett műveletek, párossági ítéletek

13 A diszkalkulia tünetei, illetve arra utaló jelek PSZICHÉS RÉSZFUNKCIÓK GYENGESÉGE akusztikus észlelés vizuális észlelés tájékozódás nagymozgás, finommotorika laterális dominancia figyelem koncentrálóképesség szimultán (utánmondó) emlékezet

14 szeriális teljesítmények, ritmuszavar g ondolkodás : absztrahálás, analógiás gondolkodás analízis-szintézis sorozatalkotás grafomotórium mozgás és a beszéd összerendezettsége feladattudat és feladattartás motiváltság

15 NYELVI TÜNETEK beszéd- és nyelvfejlődés beszédészlelés és beszédértés auditív figyelem mozgás-beszéd koordináció passzív, aktív és relációs szókincs viszonyfogalmak, főfogalmak nyelvi kifejezőképesség tér- és időfogalmak olvasás-írás

16 MATEMATIKAI KÉSZSÉGEK GYENGESÉGE számtani műveletek, matematikai jelek, kifejezések, szabályok mennyiségi változások számlálás (számfogalmak) mennyiségállandóság globális mennyiség-felismerés összehasonlítás, rendezés összefüggések számjegy - számkép számneveket szimbolizáló vizuális alakzatok számemlékezet számolási technika, műveletvégzés

17 A DISZKALKULIAVIZSGÁLAT PEDAGÓGIAI TERÜLETEI és a SZÁMOLÁSI ZAVARRA UTALÓ TIPIKUS HIBÁK 1. A saját testen, térben, síkban, időben való tájékozódás felmérése, bal-jobb differenciálás, lateralitás vizsgálata (megfigyelése) 2. A számfogalmak felmérése (megfigyelése) 3. Az alapműveletek és inverzeik értelmezésének, lejegyzésének, elvégzésének vizsgálata, 10-es, 20-as és osztályfoknak megfelelő számkörben 4. Egyszerű és összetett szöveges feladat végzése 5. Matematikai logikai szabályok felismerése

18 Mi befolyásolhatja a vizsgálat eredményét?

19 DISZKALKULIA VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ, ha feltűnően sok tipikus hiba… Számfogalmak Mennyiségi relációk Mennyiségállandóság Helyiérték-fogalom Alapműveletek és inverzeik Pótlás Bontás Összeadás Kivonás

20 MENNYISÉGI RELÁCIÓK ALKOTÁSA, MEGNEVEZÉSE Feladatvégzés fejben (20-as számkör): Melyik több: a 7 vagy a 6? / Melyik több: a 17 vagy a 16? Melyik kevesebb: a 3 vagy az 5? / Melyik kevesebb: a 12 vagy a 13? Feladatvégzés írásban (20-as számkör): Írd le a számokat: 3, 15, 1, 0, 7, 7, 4, 20, 9, 6! Olvasd el, mit írtál le! Rajzold be a több-kevesebb jelét a számok közé!

21 A MENNYISÉGÁLLANDÓSÁG FELMÉRÉSE Vegyél ki a dobozból 7 korongot! Hány korong van az asztalon? És most hány korong van? A HELYIÉRTÉK-FOGALOM VIZSGÁLATA (100-as számkörtől) Hány egyes, hány tízes van ebben a számban?

22 PÓTLÁS a) Vegyél ki a dobozból 3 korongot! Legyen öt! Legyen megint három! Legyen hét! b) Mennyi kell háromhoz, hogy kilenc legyen? Számold ki! BONTÁS Vegyél ki 7 korongot a dobozból! Ennyit megmutatok. Mennyit nem?

23 ÖSSZEADÁS (20-as számkör) Mennyi három meg kettő? Számold ki! (szóban) Írd le, amit mondok!: három meg négy; öt meg négy! Számold ki! Írd le, amit mondok: hét meg nyolc! Számold ki! Feladatokat írtam, olvasd el és számold ki azokat! 9+6= 12+4= 16+4= 10+10= Olvasd ki az eredményt!

24 KIVONÁS (20-as számkör) Diktált feladat: 5-3= 10-7= Írásban adott feladat: 9-6= 18-7=

25 DISZKALKULIÁRA UTAL, HA… Tájékozódás  Számlálás  Számnév-számjegy egyeztetés  Relációalkotás  Figyelem  Pótlás, bontás, összeadás, kivonás  DE! A számfogalmai mégis kialakulatlanok Mennyiségállandóság  Helyiérték – fogalom  DE! Számfogalmai nem absztrahálódtak

26 Diszkalkulia jellegű terápiára / RÉSZKÉPESSÉG-FEJLESZTÉSRE VAN SZÜKSÉG… A szöveges feladatban a kijelölt feladat absztrahált szintű DE! Szöveg és számemlékezeti, szövegértelmezési gyengeség  nehézkes a műveletkijelölés

27

28 A Dékány–Juhász-féle diszkalkulia pedagógiai vizsgálat sztenderdizált változata Differenciáldiagnosztika fejlődése: diagnosztikus munka – objektív kritériumok, sztenderdizált változat terápia – hatékonyabb tervezés

29 Idegtudományi modellek (McCLOSKEY 1992; DEHAENE 1992, 2003) Mit vizsgál? az analóg mennyiségrendszert (összehasonlítás, közelítő számolás, becslés) az arab szám formátumot (arab számjegyek szimbolikus rendszere) a verbális rendszert (aritmetikai tények, pl. szorzótábla tárolása és előhívása) az alapvető kimeneti és bemeneti modalitásokat (számfeldolgozás, pl. a számok írása, olvasása)

30 MIÉRT VÁRJUK? gyógypedagógiai szemlélet évenkénti sztenderdek magasabb életkor/osztályfok mérése objektív kritériumok reakcióidő-megfigyelés egyéni teljesítményprofil részképességek - részletes hibaelemzés terápia-relevancia folyamatdiagnózis tesztfelvételi idő (30-50 perc) könnyen kezelhető jegyzőkönyvek

31 MIÉRT VÁRJUK MÉG? ELKÜLŐNÍTHETŐVÉ VÁLIK a diszkalkulia, a matematikatanulási nehézség a számolási gyengeség (ép övezetbe tartozó alacsonyabb intelligencia-szintnek megfelelő gyenge matematikai képességek) KIZÁRHATÓ LESZ az oktatási hiba vagy a környezeti hátrány okozta alulteljesítés, lemaradás

32 TERÁPIÁS ELVEK / FELADATOK Alapelv: vizsgálatok, anamnézis Kapcsolattartás, együttműködés / diszkalkulia foglalkozás célja A terápia kiinduló pontja Kezelés terv Feladatok: - absztrahálás folyamata, matematikai fogalmak, darabszám fogalma, műveletek… - hiányos, hibás készségek egyénre szabott, célzott fejlesztése

33 - motiváció

34 A DISZKALKULIA FOGLALKOZÁSOK FŐBB FELADATAI Pszichés részfunkciók, nyelvi tünetek Számmal, darabszámmal kapcsolatos fogalmak Alapműveletek és inverzeik Szöveges feladatok Nevelési feladatok


Letölteni ppt "DISZKALKULIA, VAGY MÉGSEM? Fehér foltok, nehézségek és lehetőségek a diagnosztikus és terápiás munkában, a matematikaórán."

Hasonló előadás


Google Hirdetések