Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről"— Előadás másolata:

1 Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről
MTA Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottsága Statisztikai Tudományos Albizottsága Budapest, október 2. MTA SJTB STAB Budapest, október 2.

2 Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről
„A kíváncsiság minden tudomány kezdete.” Pierre La Mure Miről lesz szó? Kiindulópont, vitaindító A munkacsoportról Célkitűzések, vállalások Helyzetértékelés További utak Összegzés MTA SJTB STAB Budapest, október 2.

3 Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről
Kiindulópont, vitaindító I. A Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottság küldetése A Bizottság a két tudományág kutatásával, oktatásának kérdéseivel, más tudományokkal való kapcsolatával foglalkozik, és ezekkel kapcsolatosan képviseli a két tudományterület érdekeit az MTA szervezetében. Figyelemmel kíséri a két tudományág helyzetét, tudományos üléseket szervez, véleményt nyilvánít, állást foglal a tudomány szempontjából jelentős kérdésekben. Munkájában nagymértékben a statisztika területét illetően a Statisztikai Tudományos Albizottság, míg a jövőkutatást illetően a Jövőkutatási Tudományos Albizottság munkájára, javaslataira támaszkodik. MTA SJTB STAB Budapest, október 2.

4 Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről
Kiindulópont, vitaindító II. A statisztika szerteágazó diszciplína Közös módszertani gyökerek Új diszciplínák: pl. biometria, ökonometria, pszichometria, adatbányászat stb. STAB feladatai: Az egyes szakterületek megismerése A statisztika nyelvének összefoglalása Divergencia Érteni kellene egymás nyelvét Megállapodás a nyelv kérdésében Szűkítsük le a közös statisztikai módszertanra Várható eredmény egy fogalomtár, ajánlások Foglalkozzunk a helyesírási kérdésekkel Publikálás elsősorban a honlapon Munkabizottság, munkacsoport MTA SJTB STAB Budapest, október 2.

5 Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről
Kiindulópont, vitaindító III. Néhány konkrét probléma: Jövedelemfelvétel ≠ ATM-ből pénzfelvétel Variancia ≠ Szórás Statisztika: függvény? adat? módszer? Standard deviation és a standard error sokaknak ugyanazt jelenti – standard hiba, de nem tudják mi az A variancia analízis programcsomagjaiban eltérő jelölések: SST jelölése egyértelmű, de SSR=SSRegresszió és SSE=SSError, lletve SSR=SSrezidual és SSE=SSExplained éppen ellentétel tartalmú MTA SJTB STAB Budapest, október 2.

6 Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről
A munkacsoportról I. Tagjai: Herman Sándor: STAB, PTE Hunyadi László: STAB elnöke Kondora Cosette: STAB, Statisztikai Szemle Kovács Péter: STAB, SZTE Lencsés Ákos: STAB, KSH Könyvtár Marton Ádám: STAB Probáld Ákos: MST delegált tagja Pukli Péter: STAB Rózsa Dávid: STAB, KSH Könyívtár Szép Katalin: STAB Szilágyi György: STAB Vargha András: STAB, KRE Munkacsoport vezetője: Sándorné Kriszt Éva: STAB, BGF MTA SJTB STAB Budapest, október 2.

7 Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről
A munkacsoportról II. Ülések: száma: 8 ideje: 2013. július 3. 2013. augusztus 27. 2013. október 31. 2013. december 5. 2014. március 7. 2014. június 19. 2014. július 22. 2014. szeptember 15. Témacsoportok és vezetőik: Leíró statisztika: Sándorné Kriszt Éva, BGF Indexek: Pukli Péter, STAB Kapcsolatvizsgálat: Kovács Péter, SZTE Mintavétel, becslés: Tiszberger Mónika, PTE Idősorok: Poór Judit, Georgikon Többváltozós modellezés: Hajdú Ottó, BCE Szócikk készítők:!! KSH Könyvtár!! ̶ Köszönet!! MTA SJTB STAB Budapest, október 2.

8 Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről
A munkacsoportról III. Statisztikai műhelyek számbavétele: Egyetemek, főiskolák: 19 intézmény, 30 részleg Kutatóhelyek, alkalmazási műhelyek: 8 intézmény, 9 részleg Társaságok, non-profit szervezetek: 5 szervezet Kapcsolatfelvétel: Jelentkezők száma: 13 fő MTA SJTB STAB Budapest, október 2.

9 Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről
Célkitűzések, vállalások I. A statisztika nyelvéről közös statisztikai módszertan Alapkérdések (dilemmák): Mi a cél, mi legyen a végeredmény (fogalomtár, szinonimaszótár,…)? Mi legyen a formája (adatbázis, kiadvány,...)? A fogalmakról milyen információk relevánsak ( megnevezés, angol, magyar, jelölés, értelmezés, kapcsolódó fogalmak, forrás, alkalmazási terület,…)? Mi legyen a sorrend (magyar nyelvű tankönyvek, egy angol nyelvű tankönyv, …)? Milyen forrásokra terjedjen ki az információgyűjtés (egyetemi tankönyvek, szakmai folyóiratok,…)? MTA SJTB STAB Budapest, október 2.

10 Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről
Célkitűzések, vállalások II. Definiált cél, értelmező szótár: Egy olyan fogalomtár, szinonimasztár létrehozása, ami lehetővé teszi a közlekedést a statisztikával foglalkozó különböző területek és műhelyek által használt szakmai nyelvek között, és másodlagosan iránymutatást ad helyesírási kérdésekben is. Célcsoport: A statisztika használói, első lépésben közvetlenül a felsőoktatás szereplői. Tartalma: Az általános statisztika fogalmai (BSc képzésben) MTA SJTB STAB Budapest, október 2.

11 Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről
Célkitűzések, vállalások III. Az egyes szócikkek javasolt szerkezete: Megnevezés, névváltozatok Angol nyelvű megnevezés Jelölés Definíció Képlet(ek), jelmagyarázat Megjegyzés (értelmezés, felhasználási terület, stb.) Forrás MTA SJTB STAB Budapest, október 2.

12 Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről
Helyzetértékelés I. Beérkezett 464 címszó, néhány érdekesség: Példa: Ismérv: A sokaság egységeire vonatkozó jellemző kritérium. Egy statisztikai egységnek a megfigyelés szempontjából figyelembe vett tulajdonsága. Egy statisztikai sokaság egyedeit egymástól megkülönböztető lényeges jellemvonás. Az ismérvek olyan vizsgálati szempontok, melyek alapján a sokaság részekre bontható. Számtani átlag: Egy sokaság megfigyelt értékeinek számtani átlaga egyenlő az értékek összegének és a sokaság tagszámának a hányadosával. Valamely valószínűségi változóra vonatkozó N számú megfigyelés számtani közepe egyenlő az értékek összegének és számának hányadosával. Az adatok összegét elosztjuk azok számával. Az a szám, amelyet egy statisztikai sor egyes értékeinek helyébe írva az értékek összege nem változik. MTA SJTB STAB Budapest, október 2.

13 Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről
Helyzetértékelés II. Példa: Alapirányzat Trend: A tartósan érvényesülő tendencia, az idősor alakulásának fő iránya, általános színvonala. Az idősorban tartósan érvényesülő tendencia a fejlődés irányát és mértékét meghatározó, legfontosabb komponens, amely több tényező hatását tükrözi. Az alapirányzat, vagy trend hosszú távon ható tartós alaptendencia, az időbeli alakulás legfontosabb komponense, a változás fő iránya. MTA SJTB STAB Budapest, október 2.

14 Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről
Helyzetértékelés III. A munka során hivatkozott források száma: 28 Leggyakrabban használt források: Hunyadi – Mundruczó – Vita: Statisztika, Aula 1996 Hunyadi László – Vita László: Statisztika közgazdászoknak, KSH 2002 Hunyadi László – Vita László: Statisztika I., II., Aula 2008 Köves Pál – Párniczky Gábor: Általános statisztika, KJK 1973 Kerékgyártó Györgyné – L. Balogh Irén – Sugár András – Szarvas Beatrix: Statisztikai módszerek és alkalmazásuk a gazdasági és társadalmi elemzésekben, Aula 2008 Hajdú Ottó – Pintér József – Rappai Gábor – Rédei Katalin: Statisztika I. II., JPTE 1994 Korpás Attiláné szerk. Általános statisztika I.,II., Nemzeti tankönyvkiadó 1997 B. Kröpfl – W. Peschek – E. Schneider – A. Schönlieb: Alkalmazott statisztika, Műszaki Kk. 2000 Nyitrai Ferencné: Általános statisztika, KSH 1996 Kovacsicsné Nagy Katalin: Statisztika, Rejtjel K 1997 Tóthné Lőkös Klára: Biometria példákon keresztül, SZIE 2010 MTA SJTB STAB Budapest, október 2.

15 Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről
Helyzetértékelés IV. Az eddigi eredmények közzétételéről: Három témakör: leíró statisztika indexek mintavétel nyelvi lektorálás utáni állapotban megtekinthető idősor feltöltése folyamatban Állapot: próbaverzió MTA SJTB STAB Budapest, október 2.

16 Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről
Helyzetértékelés V. MTA SJTB STAB Budapest, október 2.

17 Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről
További utak I. Eldöntendő kérdések: Ezt az alkalmazott sémát kiterjesztjük a hiányzó műhelyekre? agrártudományok pszichológia műszaki tudományok,…stb. Kiterjesztjük a leggyakrabban használt szoftverekre? Excel SPSS SAS,…stb. Mekkora legyen a terjedelem? Bővítjük az eddigi témaköröket, vagy szűkítjük? Magyar és/vagy angol változat? MTA SJTB STAB Budapest, október 2.

18 Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről
További utak II. Alapelv: „Nem lehet és nem is szabad direktívaként közös nyelvet létrehozni, erre még törekedni sem szabad.” (Hunyadi L.) Cél: Olyan fogalomtár/szinonimaszótár, ami lehetővé teszi a közlekedést a különböző szakterületek és műhelyek által használt nyelv között. Kérdés: Mely fogalmak kerüljenek be a szótárba? Javaslat: Validált fogalmak!! Lektorálás szükséges. Kérdés: Foglaljunk-e állást a szinonimák között? Javaslat: Csak ajánlások legyenek. MTA SJTB STAB Budapest, október 2.

19 Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről
További utak III. Lektorálási munka megtervezése: A témacsoportokhoz kialakított szakmai kör, témafelelős lektorokkal. Ezt követően egy átfogó felülvizsgálat. Javasolt a feladat illesztése, valamely kutatási projekthez. Megfontolandó pályázati források felkutatása. MTA SJTB STAB Budapest, október 2.

20 Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről
Összegzés I. A beszámoló: Jellege Célja Összeállítása Munkaanyag megismertetése Az eddig elvégzett munka értékelése További feladatok kijelölése A résztvevői kör kibővítése MTA SJTB STAB Budapest, október 2.

21 Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről
Összegzés II. Megerősítendő, kiegészítendő megállapítások a munka folytatásához: Tartsuk be az eredeti célunkat, értelmező szótár Maradjunk a BSc szintnél A vállalt témaköröket dolgozzuk ki, esetleg bővítsünk Magyar nyelvű anyag készüljön, angol megnevezésekkel Vannak hasonló anyagok, de más céllal készültek, pl. GAMOTT fogalomtár HEFOP Lektorált végtermék jöjjön létre. MTA SJTB STAB Budapest, október 2.

22 Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről
Összegzés III.

23 Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről
Köszönöm a megtisztelő figyelmet és várom a kérdéseket, javaslatokat. Javaslatok, vélemények MTA SJTB STAB Budapest, október 2.


Letölteni ppt "Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről"

Hasonló előadás


Google Hirdetések