Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről MTA Statisztikai és Jövőkutatási.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről MTA Statisztikai és Jövőkutatási."— Előadás másolata:

1 Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről MTA Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottsága Statisztikai Tudományos Albizottsága Budapest, 2014. október 2. 1 MTA SJTB STAB Budapest, 2014. október 2.

2 Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről 2 „A kíváncsiság minden tudomány kezdete.” Pierre La Mure Miről lesz szó?  Kiindulópont, vitaindító  A munkacsoportról  Célkitűzések, vállalások  Helyzetértékelés  További utak  Összegzés MTA SJTB STAB Budapest, 2014. október 2.

3 Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről 3 Kiindulópont, vitaindító I. A Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottság küldetése A Bizottság a két tudományág kutatásával, oktatásának kérdéseivel, más tudományokkal való kapcsolatával foglalkozik, és ezekkel kapcsolatosan képviseli a két tudományterület érdekeit az MTA szervezetében. Figyelemmel kíséri a két tudományág helyzetét, tudományos üléseket szervez, véleményt nyilvánít, állást foglal a tudomány szempontjából jelentős kérdésekben. Munkájában nagymértékben a statisztika területét illetően a Statisztikai Tudományos Albizottság, míg a jövőkutatást illetően a Jövőkutatási Tudományos Albizottság munkájára, javaslataira támaszkodik. MTA SJTB STAB Budapest, 2014. október 2.

4 Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről 4 Kiindulópont, vitaindító II. A statisztika szerteágazó diszciplína Közös módszertani gyökerek Új diszciplínák: pl. biometria, ökonometria, pszichometria, adatbányászat stb. STAB feladatai: Az egyes szakterületek megismerése A statisztika nyelvének összefoglalása Divergencia Érteni kellene egymás nyelvét Megállapodás a nyelv kérdésében Szűkítsük le a közös statisztikai módszertanra Várható eredmény egy fogalomtár, ajánlások Foglalkozzunk a helyesírási kérdésekkel Publikálás elsősorban a honlapon Munkabizottság, munkacsoport MTA SJTB STAB Budapest, 2014. október 2.

5 Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről 5 Kiindulópont, vitaindító III. Néhány konkrét probléma: Jövedelemfelvétel ≠ ATM-ből pénzfelvétel Variancia ≠ Szórás Statisztika: függvény? adat? módszer? Standard deviation és a standard error sokaknak ugyanazt jelenti – standard hiba, de nem tudják mi az A variancia analízis programcsomagjaiban eltérő jelölések: SST jelölése egyértelmű, de SSR=SSRegresszió és SSE=SSError, lletve SSR=SSrezidual és SSE=SSExplained éppen ellentétel tartalmú MTA SJTB STAB Budapest, 2014. október 2.

6 Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről 6 A munkacsoportról I. Tagjai:  Herman Sándor: STAB, PTE  Hunyadi László: STAB elnöke  Kondora Cosette: STAB, Statisztikai Szemle  Kovács Péter: STAB, SZTE  Lencsés Ákos: STAB, KSH Könyvtár  Marton Ádám: STAB  Probáld Ákos: MST delegált tagja  Pukli Péter: STAB  Rózsa Dávid: STAB, KSH Könyívtár  Szép Katalin: STAB  Szilágyi György: STAB  Vargha András: STAB, KRE Munkacsoport vezetője: Sándorné Kriszt Éva: STAB, BGF MTA SJTB STAB Budapest, 2014. október 2.

7 Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről 7 A munkacsoportról II. Ülések:  száma: 8  ideje:  2013. július 3.  2013. augusztus 27.  2013. október 31.  2013. december 5.  2014. március 7.  2014. június 19.  2014. július 22.  2014. szeptember 15. Témacsoportok és vezetőik:  Leíró statisztika: Sándorné Kriszt Éva, BGF  Indexek: Pukli Péter, STAB  Kapcsolatvizsgálat: Kovács Péter, SZTE  Mintavétel, becslés: Tiszberger Mónika, PTE  Idősorok: Poór Judit, Georgikon  Többváltozós modellezés: Hajdú Ottó, BCE Szócikk készítők:!! KSH Könyvtár!! ̶ Köszönet!! MTA SJTB STAB Budapest, 2014. október 2.

8 Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről 8 A munkacsoportról III. Statisztikai műhelyek számbavétele:  Egyetemek, főiskolák: 19 intézmény, 30 részleg  Kutatóhelyek, alkalmazási műhelyek: 8 intézmény, 9 részleg  Társaságok, non-profit szervezetek: 5 szervezet Kapcsolatfelvétel: Jelentkezők száma: 13 fő MTA SJTB STAB Budapest, 2014. október 2.

9 Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről 9 Célkitűzések, vállalások I. A statisztika nyelvéről közös statisztikai módszertan Alapkérdések (dilemmák):  Mi a cél, mi legyen a végeredmény (fogalomtár, szinonimaszótár,…)?  Mi legyen a formája (adatbázis, kiadvány,...)?  A fogalmakról milyen információk relevánsak ( megnevezés, angol, magyar, jelölés, értelmezés, kapcsolódó fogalmak, forrás, alkalmazási terület,…)?  Mi legyen a sorrend (magyar nyelvű tankönyvek, egy angol nyelvű tankönyv, …)?  Milyen forrásokra terjedjen ki az információgyűjtés (egyetemi tankönyvek, szakmai folyóiratok,…)? MTA SJTB STAB Budapest, 2014. október 2.

10 Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről 10 Célkitűzések, vállalások II. Definiált cél, értelmező szótár: Egy olyan fogalomtár, szinonimasztár létrehozása, ami lehetővé teszi a közlekedést a statisztikával foglalkozó különböző területek és műhelyek által használt szakmai nyelvek között, és másodlagosan iránymutatást ad helyesírási kérdésekben is. Célcsoport: A statisztika használói, első lépésben közvetlenül a felsőoktatás szereplői. Tartalma: Az általános statisztika fogalmai (BSc képzésben) MTA SJTB STAB Budapest, 2014. október 2.

11 Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről 11 Célkitűzések, vállalások III. Az egyes szócikkek javasolt szerkezete: 1.Megnevezés, névváltozatok 2.Angol nyelvű megnevezés 3.Jelölés 4.Definíció 5.Képlet(ek), jelmagyarázat 6.Megjegyzés (értelmezés, felhasználási terület, stb.) 7.Forrás MTA SJTB STAB Budapest, 2014. október 2.

12 Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről 12 Helyzetértékelés I. Beérkezett 464 címszó, néhány érdekesség: Példa: Ismérv:  A sokaság egységeire vonatkozó jellemző kritérium.  Egy statisztikai egységnek a megfigyelés szempontjából figyelembe vett tulajdonsága.  Egy statisztikai sokaság egyedeit egymástól megkülönböztető lényeges jellemvonás.  Az ismérvek olyan vizsgálati szempontok, melyek alapján a sokaság részekre bontható. Számtani átlag:  Egy sokaság megfigyelt értékeinek számtani átlaga egyenlő az értékek összegének és a sokaság tagszámának a hányadosával.  Valamely valószínűségi változóra vonatkozó N számú megfigyelés számtani közepe egyenlő az értékek összegének és számának hányadosával.  Az adatok összegét elosztjuk azok számával.  Az a szám, amelyet egy statisztikai sor egyes értékeinek helyébe írva az értékek összege nem változik. MTA SJTB STAB Budapest, 2014. október 2.

13 Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről 13 Helyzetértékelés II. Példa: Alapirányzat Trend:  A tartósan érvényesülő tendencia, az idősor alakulásának fő iránya, általános színvonala.  Az idősorban tartósan érvényesülő tendencia a fejlődés irányát és mértékét meghatározó, legfontosabb komponens, amely több tényező hatását tükrözi.  Az alapirányzat, vagy trend hosszú távon ható tartós alaptendencia, az időbeli alakulás legfontosabb komponense, a változás fő iránya. MTA SJTB STAB Budapest, 2014. október 2.

14 Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről 14 Helyzetértékelés III. A munka során hivatkozott források száma: 28 Leggyakrabban használt források:  Hunyadi – Mundruczó – Vita: Statisztika, Aula 1996  Hunyadi László – Vita László: Statisztika közgazdászoknak, KSH 2002  Hunyadi László – Vita László: Statisztika I., II., Aula 2008  Köves Pál – Párniczky Gábor: Általános statisztika, KJK 1973  Kerékgyártó Györgyné – L. Balogh Irén – Sugár András – Szarvas Beatrix: Statisztikai módszerek és alkalmazásuk a gazdasági és társadalmi elemzésekben, Aula 2008  Hajdú Ottó – Pintér József – Rappai Gábor – Rédei Katalin: Statisztika I. II., JPTE 1994  Korpás Attiláné szerk. Általános statisztika I.,II., Nemzeti tankönyvkiadó 1997  B. Kröpfl – W. Peschek – E. Schneider – A. Schönlieb: Alkalmazott statisztika, Műszaki Kk. 2000  Nyitrai Ferencné: Általános statisztika, KSH 1996  Kovacsicsné Nagy Katalin: Statisztika, Rejtjel K 1997  Tóthné Lőkös Klára: Biometria példákon keresztül, SZIE 2010 MTA SJTB STAB Budapest, 2014. október 2.

15 Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről 15 Helyzetértékelés IV. Az eddigi eredmények közzétételéről:  Három témakör:  leíró statisztika  indexek  mintavétel nyelvi lektorálás utáni állapotban megtekinthető http://konyvtar.ksh.hu/index.php?s=dict  idősor feltöltése folyamatban Állapot: próbaverzió MTA SJTB STAB Budapest, 2014. október 2.

16 Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről 16 Helyzetértékelés V. MTA SJTB STAB Budapest, 2014. október 2.

17 Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről 17 További utak I. Eldöntendő kérdések:  Ezt az alkalmazott sémát kiterjesztjük a hiányzó műhelyekre?  agrártudományok  pszichológia  műszaki tudományok,…stb.  Kiterjesztjük a leggyakrabban használt szoftverekre?  Excel  SPSS  SAS,…stb.  Mekkora legyen a terjedelem?  Bővítjük az eddigi témaköröket, vagy szűkítjük?  Magyar és/vagy angol változat? MTA SJTB STAB Budapest, 2014. október 2.

18 Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről 18 További utak II. Alapelv: „Nem lehet és nem is szabad direktívaként közös nyelvet létrehozni, erre még törekedni sem szabad.” (Hunyadi L.) Cél: Olyan fogalomtár/szinonimaszótár, ami lehetővé teszi a közlekedést a különböző szakterületek és műhelyek által használt nyelv között. Kérdés: Mely fogalmak kerüljenek be a szótárba? Javaslat: Validált fogalmak!! Lektorálás szükséges. Kérdés: Foglaljunk-e állást a szinonimák között? Javaslat: Csak ajánlások legyenek. MTA SJTB STAB Budapest, 2014. október 2.

19 Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről 19 További utak III. Lektorálási munka megtervezése:  A témacsoportokhoz kialakított szakmai kör, témafelelős lektorokkal.  Ezt követően egy átfogó felülvizsgálat. Javasolt a feladat illesztése, valamely kutatási projekthez. Megfontolandó pályázati források felkutatása. MTA SJTB STAB Budapest, 2014. október 2.

20 Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről 20 Összegzés I. A beszámoló:  Jellege  Célja  Összeállítása  Munkaanyag megismertetése  Az eddig elvégzett munka értékelése  További feladatok kijelölése  A résztvevői kör kibővítése MTA SJTB STAB Budapest, 2014. október 2.

21 Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről 21 Összegzés II. Megerősítendő, kiegészítendő megállapítások a munka folytatásához:  Tartsuk be az eredeti célunkat, értelmező szótár  Maradjunk a BSc szintnél  A vállalt témaköröket dolgozzuk ki, esetleg bővítsünk  Magyar nyelvű anyag készüljön, angol megnevezésekkel  Vannak hasonló anyagok, de más céllal készültek, pl. GAMOTT fogalomtár 2007. HEFOP  Lektorált végtermék jöjjön létre. MTA SJTB STAB Budapest, 2014. október 2.

22 22 Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről Összegzés III. http://exam.ktk.pte.hu/moodle/course/view.php?id=5 ©

23 Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről 23 Köszönöm a megtisztelő figyelmet és várom a kérdéseket, javaslatokat. kriszt.eva@bgf.hu Javaslatok, vélemények MTA SJTB STAB Budapest, 2014. október 2.


Letölteni ppt "Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről MTA Statisztikai és Jövőkutatási."

Hasonló előadás


Google Hirdetések