Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pénzügyi megvalósítás praktikus ismeretei innovatív foglalkoztatás terén Székesfehérvár 2015. február 24. Készítette: Berényiné Bosch Cecília szakterületi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pénzügyi megvalósítás praktikus ismeretei innovatív foglalkoztatás terén Székesfehérvár 2015. február 24. Készítette: Berényiné Bosch Cecília szakterületi."— Előadás másolata:

1 Pénzügyi megvalósítás praktikus ismeretei innovatív foglalkoztatás terén Székesfehérvár február 24. Készítette: Berényiné Bosch Cecília szakterületi tanácsadó

2 Készítette Berényiné Bosch Cecília2 Szervezeti formák Vállalkozások Civil szervezetek Nonprofit gazdasági társaság

3 Készítette Berényiné Bosch Cecília3 Szervezeti formák közötti különbségek Alapítási szabályok Minimális tőke követelemény Alapítói taglétszám Közhasznú jogállás Gazdálkodás Üzletszerű gazdasági tevékenység korlátja Adózási környezet Adókedvezmények Illetékmentesség Adózott eredmény sorsa A fenntarthatóság kulcsa a gazdaságos működés, a növekedés!

4 Készítette Berényiné Bosch Cecília4 Szervezeti formák összehasonlítása Alapítás Legfőbb különbségekKFT Nonprofit gazdasági társaság Szociális szövetkezet Civil szervezet Alapítvány - Egyesület Tőke jegyzett tőke min. 3 millió jegyzett tőke függ a gt típusától Vagyoni hozzájárulásból álló tőke Egyesület: nincs Alapítvány: induló tőke Cél tulajdonosok tőkejövedelmet érjenek el nem jövedelem szerzésre irányuló közös gazdasági tevékenység folytatása hátrányos helyzetű tagjai részére munkahelyteremt és valamely közösség érdekében végzett tevékenység Alapító tagok száma egyszemélyes is lehet min. 7 tag Egyesület: min. 10 tag Alapítvány: min 1 alapító

5 Alapítási költségek Cégbejegyzési eljárási illetékek: zártkörűen működő részvénytársaság, kft Ft, közkereseti társaság, és betéti társaság Ft, egyéb jogi személy Ft, egyéni cég bejegyzése Ft, szociális szövetkezet bejegyzése illetékmentes. Egyszerűsített cégbejegyzési eljárás esetén az eljárási illetékek csökkennek: zrt és kft bejegyzése Ft, kkt és bt bejegyzése Ft, egyéni cég bejegyzése Ft. Nem minden esetben célszerű egyszerűsített cégbejegyzési eljárást választani. Készítette Berényiné Bosch Cecília5

6 6 Szervezeti formák összehasonlítása Gazdálkodás Legfőbb különbségekKFT Nonprofit gazdasági társaságSzociális szövetkezet Civil szervezet Alapítvány - Egyesület Adózott eredmény osztalékként kifizethető tagok között nem osztható fel, de a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja közösségi alapképzés: nem oszthatja fel, létesítő okiratban szereplő cél szerinti tevékenységre fordítja tagjai gazdasági, kulturális, oktatási szociális szükségleteinek kielégítésére Üzletszerű gazdasági tevékenység korlátozás nélkül folytathat csak kiegészítő jelleggel folytathat korlátozás nélkül folytathat összes tevékenységnek 60%-t nem érheti el a gazdasági-vállalkozási tevékenység összes bevétele Közhasznú jogállás- alapításkor is kérhet közhasznú besorolást, ha: alapításkor nem kérhető legalább két lezárt üzletév alapján igényelhető közszolgálati szerződést kötött és vállalja a Civil tv. szerinti közhasznúsági feltételek teljesítését

7 Gazdasági tevékenységre vonatkozó adószabályok Egységes áfa szabályok Szervezeti formától függően eltérő társasági adókedvezmények, mentességek Helyi adómentességek Illetékmentesség Készítette Berényiné Bosch Cecília7

8 Szervezeti formák összehasonlítása Különbségek az adózásban Nonprofit gazdasági társaság Közhasznú nonprofit gazdasági társaság Szociális szövetkezet Közhasznú szociális szövetkezet Civil szervezet Alapítvány - Egyesület Társasági adókedvez mény Nincs külön kedvezmény, megegyezik a forprofit Kft. kedvezményeivel Tao. tv. általános előírásai szerint Nem kell az adót megfizetni olyan arányban, amilyen arányt a kedvezményezett tevékenység bevétele az összes bevételből képvisel Adóévben képzett közösségi alap 6,5% -a Nem kell adót megfizetni olyan arányban, amilyen arányt a kedvezményezett tevékenység bevétele az összes bevételből képvisel Kh. szerv nem kell a vállalkozási tevékenysége után az adót megfizetnie ha a vállalkozási tevékenység bevétele nem haladja meg az össz bevét 15%-át. Nem közhasznú nem kell az adót megfizetni, ha a vállalk. bev. max. 10 millió, de nem haladja meg az össz. bevét 10 %-át. Helyi adókedvez mény Nincs külön kedvezmény – helyi adóról szóló tv. általános előírásai szerint Adómentes az iparűzési adó vonatkozásában, abban az évben, amelyet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett Nincs külön kedvezmény Adómentes az iparűzési adó vonatkozásában, abban az évben, amelyet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett Illetékked vezmény Nincs külön kedvezmény- illeték tv. általános előírásai szerint Teljes személyes illetékmentesség, ha a megelőző adóévben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett Cégbejegyzé si eljárás illetékmentes Teljes személyes illetékmentesség, ha a megelőző adóévben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett Készítette Berényiné Bosch Cecília8

9 Előnyök – hátrányok összevetése Alapítás tőke igénye Nyereség a tagok között felosztható vagy sem Nyereségből a hátrányos helyzetű tagok és azok közeli hozzátartozói támogathatóak? Van-e korlátja az üzletszerű gazdasági tevékenységnek Részesülhet-e adományban a szervezet Fenntarthatóság eszközei az adó preferenciák is. Jogosult-e az adott szervezeti formában működő jogi személy adó preferenciákra és ha igen, melyekre? Ezeknek mekkora a mértéke? Van-e a fenntartható foglalkoztatáshoz extra kedvezmény? Készítette Berényiné Bosch Cecília9

10 Foglalkoztatási formák Munkaviszony Megbízási jogviszony Szociális szövetkezet esetén tagi munkavégzési jogviszony Készítette Berényiné Bosch Cecília10

11 Innovatív foglalkoztatási forma tagi munka végzési jogviszony Önálló, más munkavégzésre irányuló jogviszonyt szabályozó törvény hatálya alá nem tartozó jogviszony Nem alkalmazhatóak rá a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. tv. (Mt.) szabályai A szociális szövetkezet e jogviszonyban közreműködő tagjának, munkájának ellenértékeként – részben vagy egészben – a tagi munkavégzés arányában, a szociális szövetkezetben közösen megtermelt javakból is adhat A tagi munkavégzési jogviszony nem keletkeztet biztosítási jogviszonyt Egészségügyi szolgáltatás igénybevételére jogosít Öregségi nyugdíj jogosultságot csak akkor keletkeztet, ha a tagi munkavégzés ellenértékeként pénzbeli juttatást adnak. Készítette Berényiné Bosch Cecília11

12 Tagi munkavégzés feltételei Ki létesíthet és tarthat fenn tagi munkavégzési jogviszonyt? A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény szerint regisztrált álláskereső A közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személy. Juttatások szociális szövetkezetben közösen megtermelt javakból, vagy pénzbeli juttatás készétel vásárlására jogosító utalvány Készítette Berényiné Bosch Cecília12

13 Tagi munkavégzési jogviszonyban kapott juttatások adószabályai 1. Pénzbeli juttatás % szja % nyugdíjjárulák 2. Megtermelt javak – minimálbér havi összegéig adó- és járulékmentes 3. Készétel vásárlásra felhasználható utalvány – minimálbér 25 %-ig adó- és járulékmentes Készítette Berényiné Bosch Cecília13

14 Tagi munkavégzési jogviszony esetén a szövetkezetet terhelő adó Tagi munkavégzés esetén a szociális szövetkezetet: Ft, napi 231 Ft egészségügyi szolgáltatási járulék terheli Egészségügyi szolgáltatási járulék mentességi szabályok: A szociális szövetkezet a tagi munkavégzés létrejöttét követő 1. évben 100%-ban mentesül a járulékfizetési kötelezettség alól 2. évben 25%-t köteles fizetni 3. évben 50%-t köteles fizetni 4. évben 75%-t köteles fizetni 5. évtől 100%-t köteles fizetni Készítette Berényiné Bosch Cecília14

15 Készítette Berényiné Bosch Cecília15 Juttatások közterheinek összehasonlítása Megnevezés Adó mérték Munkaviszonyból származó jövedelemTagi munkavégzés juttatásai %Minimálbér Megtermelt jószág / Erzsébet utalvány Pénzbeli juttatás Bruttó juttatás Adóalap Egyéni járulékok nyugdíjjárulék10% egészségbizt. járulék7%7 350 munkaerőpiaci járulék1,50%1 575 Személyi jövedelemadót16% Nettó juttatás Szoc. hozzájárulási adó27% Egészségügyi szolg. járul. 1. évben évben évben évben évben 6 930

16 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Pénzügyi megvalósítás praktikus ismeretei innovatív foglalkoztatás terén Székesfehérvár 2015. február 24. Készítette: Berényiné Bosch Cecília szakterületi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések