Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÜZEMI BALESETEK, FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KÖVETKEZMÉNYE Dr. Szép Flórián.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÜZEMI BALESETEK, FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KÖVETKEZMÉNYE Dr. Szép Flórián."— Előadás másolata:

1 ÜZEMI BALESETEK, FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KÖVETKEZMÉNYE
Dr. Szép Flórián

2 Fogalmak Baleset: Az emberi szervezetet ért olyan külső hatás, amely hirtelen, a személy akaratától függetlenül következik be és testi, szellemi egészségromlást, maradandó egészségkárosodást okoz. Üzemi baleset: Az a baleset, amely a biztosítottat a foglalkozása körében végzett munka közben vagy azzal összefüggésben éri. Üzemi az a baleset is, amely a biztosítottat munkába menet vagy onnan lakására menet közben éri. Közcélú munka végzése vagy egyes társadalombiztosítási ellátások igénybevétele során elszenvedett baleset is üzemi baleset.

3 Fogalmak Kizárási okok: kizárólag a sérült ittassága
munkahely feladatkörébe nem tartozó engedély nélküli munka, engedély nélküli jármű használata munkahelyi rendbontás indokolatlanul nem a legrövidebb út használata, illetve indokolatlan utazás megszakítása sérülést szándékosan okozva, a baleset bejelentésével, illetve az orvosi segítségnyújtással szándékosan késlekedik

4 Foglalkozási megbetegedés
A biztosított foglalkozásának, munkájának fokozott veszélye, egészségre ártalmas volta miatt kialakult megbetegedés. Az évi IX. törvénycikk vezette be ezen két fogalmat a társadalombiztosítási jogba.

5 Üzemi baleset, foglalkozási megbetegedés joghatása
biztosított részére: magasabb biztosítotti védelem foglalkoztató részére: foglalkoztatói felelősség megjelenése

6 Legfontosabb jogszabályok, amelyek szabályozzák a foglalkoztatói felelősséget
1997. évi LXXXIII. tv. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 1997. évi LXXXI. tv. a társadalombiztosítási nyugellátásról 1993. évi XCIII. tv. a munkavédelemről 5/1993. /XII. 26.) MüM rendelet Mtv. rendelkezéseinek végrehajtásáról 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) 3/2002. (II. 8.) SZCSM-EÜM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet építési munkahelyeket minimális munkavédelmi követelményeiről 65/1999. (XII. 22.) EÜM r. egyéni védőeszköz használatának követelményéről Biztonsági szabályzatok, stb.

7 Foglalkoztatói felelősség tartalma
A foglalkoztató köteles megtéríteni az üzemi baleset vagy foglalkozási megbetegedések miatt felmerült egészségbiztosítási, nyugdíjbiztosítási ellátást, ha a baleset vagy megbetegedés annak a következménye, hogy ő vagy megbízottja a reá nézve kötelező munkavédelmi szabályokban foglalt kötelezettségének nem tett eleget, illetőleg ha ő vagy alkalmazottja (tagja) a balesetet szándékosan idézte elő. A felelősség megállapításhoz szükséges az okozati összefüggés (a baleset a munkavédelmi szabályok megszegésének részben vagy egészben a következménye).

8 Foglalkoztatói felelősség tartalma
A sérült közrehatásának nincs jelentősége: Nincs kármegosztás, azaz a legcsekélyebb munkavédelmi szabályszegés teljes foglalkoztatói felelősséget jelent (szinte objektív felelősség). Kizárólag a sérült felelőssége lehet kizáró ok.

9 Kár tartalma A sérült részére nyújtott társadalombiztosítási szolgáltatások összessége. Olyan szolgáltatások, amelyek az üzemi baleset, foglalkoztatási megbetegedések következtében merültek fel.

10 Szolgáltatások lehetnek
1. Pénzbeli ellátások: baleseti táppénz baleseti járadék korábban baleseti rokkantsági nyugdíj hozzátartozói baleseti nyugellátás: özvegyi nyugdíj árvaellátás szülői nyugdíj

11 Szolgáltatások lehetnek
2. Természetbeni ellátások: a sérült részére nyújtott egészségügyi ellátások forint értéke. egészségügyi ellátás gyógyszerköltség gyógyászati segédeszköz költsége (A sérült TAJ száma alapján beazonosíthatók.)

12 A foglalkoztatói felelősség megállapításának eszközei
rendelkezésre álló iratok sérült nyilatkozata, meghallgatása helyszíni szemle szakértői vélemény hatósági ellenőrzési jegyzőkönyv egyéb eljárások (szabálysértési, büntetőjogi) iratai

13 A foglalkoztatói felelősség megállapításának eszközei
Alap dokumentum a Munkabaleseti jegyzőkönyv, amelynek kitöltése és az illetékes társadalombiztosítási szervekhez való eljuttatása a foglalkoztató kötelezettsége. Felelősség érvényesítői a társadalombiztosítási igazgatási szervek.

14 Megtérítési igény érvényesítésének formája
1. Fizetési meghagyás: jogerőre emelkedése esetén végrehajtható közigazgatási határozatnak minősül. 2. Jogorvoslat: kézhezvételtől számított 30 napon belül. Jogorvoslat alapján saját hatáskörben lehet: fizetési meghagyást módosítani, visszavonni vagy felterjeszteni az illetékes Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz

15 Megtérítési igény érvényesítésének formája
3. Mentesülés a felelősség alól (kivételes): kizárólag a sérült közrehatása állapítható meg nincs munkáltatói óvórendszabály szegés vagy nincs okozati összefüggés 4. Mérséklés, méltányosság lehetősége

16 Összefoglalás A foglalkoztató felelősség üzemi balesetek és foglalkozási megbetegedések esetén rendkívül szigorú, szinte már objektív felelősség. A legcsekélyebb mértékű foglalkoztató munkavédelmi szabályszegés megállapítása már teljes mértékű kártérítési felelősséget von mag után. Mentesülés a felelősség alól csak akkor lehetséges, ha bebizonyítható, hogy a baleset teljes körűen csak a sérült munkavédelmi szabályszegésének a következménye.

17 Köszönöm figyelmüket! Dr. Szép Flórián

18 ÜZEMI BALESETEK, FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KÖVETKEZMÉNYE a gyakorlatban
Dr. Szerémi Gyöngyi

19 Nyomtatványok Munkabaleseti jegyzőkönyv A munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 4/a sz. melléklete. Üzemi baleseti jegyzőkönyv: KPE 170 nyomtatvány

20 Nyilatkozat A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól évi LXXXIII. Törvény 68/A §. (3) bek. szabályozza, hogy a §-ok alapján megtérítésre kötelezettet a megtérítésre előírt összeg után kamatfizetési kötelezettség terheli. Nem kell a kamatot megfizetni, ha az érintett az eljárásról való tudomásszerzésével egyidejűleg a felelősségét írásban elismeri, és nyilatkozatát a követelés teljes kiegyenlítéséig fenntartja, továbbá a követelés összegét határidőben megfizeti.

21 33/1998 NM rendelet A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet § Az a munkavállaló, tanuló, hallgató, álláskereső, aki az előzetes, időszakos, soron kívüli munkaköri, szakmai, illetve az a munkát végző személy, aki az előzetes, soron kívüli személyi higiénés alkalmassági vizsgálaton nem vett részt, vagy nem alkalmas minősítést kapott, az adott munkakörben nem foglalkoztatható, szakmai képzésben nem részesíthető, a munkaterületen nem foglalkoztatható, tevékenységet nem folytathat.

22 Munkabaleseti jegyzőkönyvek
Megyék 2012 2013 Vas megye 826 854 Zala megye 720 718 Győr-Moson-Sopron megye 2083 1927 Összesen 3629 3499

23 Kibocsátott fizetési meghagyások
Megyék 2012 2013 Vas megye 143 171 Zala megye 153 140 Győr-Moson-Sopron megye 381 336 Összesen: 677 647

24 Perek Megyék 2012 2013 Vas megye 7 Zala megye 15 12
Győr-Moson-Sopron megye 14 17 Összesen 36

25 Köszönöm a figyelmet! Dr. Szerémi Gyöngyi


Letölteni ppt "ÜZEMI BALESETEK, FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KÖVETKEZMÉNYE Dr. Szép Flórián."

Hasonló előadás


Google Hirdetések