Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Halmozottan hátrányos helyzetű lakosságcsoportok foglalkoztathatósága és tartós foglalkoztatása” Phare HU0008-1 Elmélet és gyakorlat.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Halmozottan hátrányos helyzetű lakosságcsoportok foglalkoztathatósága és tartós foglalkoztatása” Phare HU0008-1 Elmélet és gyakorlat."— Előadás másolata:

1 „Halmozottan hátrányos helyzetű lakosságcsoportok foglalkoztathatósága és tartós foglalkoztatása” Phare HU Elmélet és gyakorlat

2 A munkanélküliség feltételezett közvetlen és közvetett hatásainak áttekintése a jelentősebb életdimenziók alapján Gazdasági, materiális hatások Életmódbeli változások Pszichológiai hatások Függőségi állapotok

3 A munkanélküliség feltételezett közvetlen és közvetett hatásainak áttekintése a jelentősebb életdimenziók alapján Testi-lelki egészségre gyakorolt hatás Társas kapcsolatokra gyakorolt hatás Politikai aktivitás

4 A munkanélküliség feltételezett közvetlen és közvetett hatásainak áttekintése a jelentősebb életdimenziók alapján Gazdasági, materiális hatások Jövedelem csökkenése (Aiken) Pénzügyi kényszerhelyzet (Kessler) Az életvitel anyagi összetevőinek leromlása (Fryer)

5 A munkanélküliség feltételezett közvetlen és közvetett hatásainak áttekintése a jelentősebb életdimenziók alapján Életmódbeli változások Több idő alvással és tévénézéssel (Jahoda) Fizikai mozgástér beszűkül, több idő a lakáson belül

6 A munkanélküliség feltételezett közvetlen és közvetett hatásainak áttekintése a jelentősebb életdimenziók alapján Pszichológiai hatások Az élettel való elégedettség érzésének csökkenése (Warr) Reménytelenség a jövő illetően (Israeli) Depresszió, szorongás növekedése (Jahoda) Rezignáltság, apátia érzése

7 A munkanélküliség feltételezett közvetlen és közvetett hatásainak áttekintése a jelentősebb életdimenziók alapján Pszichológiai hatások Unalom érzése (Jahoda) Önértékelés csökkenése (Leventman) Kisebbrendűség érzése (Branthwaite) Érzelmi trauma átélése (Foltman) Romló pszichológiai közérzet (Brenner)

8 A munkanélküliség feltételezett közvetlen és közvetett hatásainak áttekintése a jelentősebb életdimenziók alapján Pszichológiai hatások Az önkép és identitás változása, szociális stigma (Kelvin) Az álláskeresési aktivitás növekedése (Baik) A kitartás csökkenése (Baum)

9 A munkanélküliség feltételezett közvetlen és közvetett hatásainak áttekintése a jelentősebb életdimenziók alapján Pszichológiai hatások Az idő szétfolyása, időbeni dezintegráció (Jahoda) Alacsony aktivitási szint, passzivitás (Fagin) Képtelenség erőfeszítés kifejtése (Jahoda)

10 A munkanélküliség feltételezett közvetlen és közvetett hatásainak áttekintése a jelentősebb életdimenziók alapján Függőségi állapotok Alkoholfogyasztás nő (Catalano) Dohányzás erősödik (Lee) Növekvő drogfogyasztás fiatal munkanélküli férfiaknál (Winefield)

11 A munkanélküliség feltételezett közvetlen és közvetett hatásainak áttekintése a jelentősebb életdimenziók alapján Testi-lelki egészségre gyakorolt hatás Szomatikus egészségromlása (Stokes) A stressz fiziológiai manifesztációja (Marsh) Magas vérnyomás (Brenner) Fizikai megbetegedések (Slote) Mentális egészség hanyatlása (Fornham) Öngyilkosságok száma nő (Platt)

12 A munkanélküliség feltételezett közvetlen és közvetett hatásainak áttekintése a jelentősebb életdimenziók alapján Társas kapcsolatokra gyakorolt hatás Csökkenő társas aktivitás és szűkülő kapcsolatok, szociális izoláció (Jahoda) Családi konfliktusok és válások számának gyarapodása (Liem) A munkahelyen maradók elkötelezettsége csökken (Davy)

13 A munkanélküliség feltételezett közvetlen és közvetett hatásainak áttekintése a jelentősebb életdimenziók alapján Politikai aktivitás Közéleti és politikai aktivitás csökkenése

14 nonprofit szektor tartós munkanélküliek védett foglalkoztatás támogató programok:  szociális munka  egyéni és csoportos terápiák  felzárkóztató programok  mentori rendszer munkaerőpiaci foglalkoztatás utógondozás, utánkövetés képzések, átképzések

15 Kiválasztás Összességében 214 hátrányos helyzetű, tartós munkanélkülit vontak be a programba: 147 (a Kontakt a tervezettnél 3 fővel többet választott ki) a fiatalok, 27 a fogyatékkal, 40 a roma származásúak célcsoportjához tartozó személyt. A kiválasztási folyamat megalapozta, a projektek többségénél segítette a képzési és foglakoztatási programok végrehajtását. Hozzájárult ahhoz, hogy a szervezetet és a programot az adott térségben megismerjék. Eredmények:

16 Kiválasztás Korszerinti összetétel 1. számú táblázat: a célcsoportok életkor szerinti megoszlása célcsoport összesen Korcsoportfiatalok roma származásúak fogyatékkal élők 18 év alatt5 (3.9%)005 (2.5%) év103 (79.8%)23 (53.5%)1 (0.8%)128 (64.3%) év21 (16.3%)8 (18.6%)3 (11.5%)32 (16.1%) év9 (20.9%)10 (38.5%)19 (9.5%) 46 év felett3 (7%)12 (46.2%)15 (7,5%) összesen:129 (64.8%)43 (21.6%)26 (13.1%)199 (100%) átlag életkor:19.0 év22.5 év44.9 év26.7 év

17 Kiválasztás A munkanélküli járadékban részesülők érintett létszámának megoszlása korcsoportonként iskolai végzettség szerint között Iskolai végzettség 19 év és alatta20-24 éves25-34 éves35-44 éves46 fölöttÖsszesen: Fő % % % % % % 8 ált.- nál keveseb b70,8%586,7%20623,8%21024,2%38544,5% Általános iskola530,6%7928,7%249127,4%243026,8%330936,5% Szakmunkáskép ző100,1%12089,8%417234,0%329926,9%359229,2% Szakiskola10,2%7513,5%24043,1%11119,9%13023,3% Szakközépiskola00,0%48714,8%122737,4%80924,7%75823,1% Technikum00,0%17017,4%36337,2%9810,0%34535,3% Gimnázium10,0%26512,7%72935,0%45521,9%63130,3% Főiskola00,0%455,8%40652,1%14819,0%18023,1% Egyetem00,0%124,3%13146,8%5620,0%8128,9% Összesen720,2%311210,3%996533,0%761625,2%941125,2%301760

18 Kiválasztás Az országos és a projekt adatainak összehasonlítása

19 Kiválasztás Az országos és a projekt adatainak összehasonlítása

20 Támogató alprogram Tapasztalatai:  Nem volt kötelező pályázati feltétel. Valamennyi program végzett valamilyen támogató tevékenységet. Ez folyamatosan fejlődött a projekt végrehajtása során. Kimutatható összefüggés a támogató alprogramok fejlettsége és a lemorzsolódás között.  Nem volt konzisztens rendszer. Bebizonyosodott a szükségessége

21 Támogató alprogram Tapasztalatai:  Nem volt kötelező pályázati feltétel. Valamennyi program végzett valamilyen támogató tevékenységet. Ez folyamatosan fejlődött a projekt végrehajtása során. Kimutatható összefüggés a támogató alprogramok fejlettsége és a lemorzsolódás között.  Nem volt konzisztens rendszer. Bebizonyosodott a szükségessége

22 Foglalkoztatási alprogram A célcsoport felkészítése, fejlesztése. A foglalkoztató felkészítése a célcsoport befogadására. Fontos tapasztalat a célcsoport munkaerőpiaci integrációja, reintegrációja kétirányú beavatkozási rendszert igényel:

23 Foglalkoztatási alprogram Eredmények: 9. számú táblázat: a projektek foglalkoztatási adatai havi bontásban projektek sorsz áma vállal t összesen

24 Foglalkoztatási alprogram A foglalkoztatás alprogram végrehajtásának időszakában, a 12 hónap alatt a foglalkoztatottak átlagos létszáma 188 fő volt, a szerződésben vállalt létszám 93,1%-a. Ez idő alatt a lemorzsolódás mértéke 25%-os volt, összesen 51 fő távozott a projektekből és helyettük 37-en léptek be. A 37 újonnan belépő megfelelt a pályázati felhívásban megadott feltételeknek. A lemorzsolódás mérteke tekintettel a célcsoportra és arra, hogy kísérleti programról végrehajtás történt jónak mondhat.

25 Foglalkoztatási alprogram 10. sz. táblázat: Százalékos megoszlás célcsoportonként április március Munkanapok száma Hiányzások fogl. száma Igazolt Tény- leges Ledol- gozottképzésiegyütttáppénzegyébegyütt Igazolat- lanösszes Fiatalok 100, 0068,5311,9680,487,878,9616,842,6819, Roma 100, 0066,995,5572,549,56 10,7 920,357,1027, Fogy. 100, 0063,9319,2283,150,80 16,0 516,850,0016,85 27 Össz: 100, 0067,5111,9279,437,06 10,4 318,013,0821,09 207

26 Foglalkoztatási alprogram 11. számú táblázat: a munkateljesítmények átlaga célcsoportonként (%) célcsoport év2004. év fiatalok48,650,563,462,552,454,656,358,359,760,662,758,6 roma71,971,668,763,666,667,962,664,562,660,552,148,9 fogyatékkal élők 76,779,984,285,285,8 87,586,089,686,784,488,5 összesen:55,556,968,565,756,759,559,661,462,1 61,758,5

27 Képzési alprogram: 7. számú táblázat: a képzési alprogram eredményei projekt azonosító számaképzés megnevezése Eredményesen levizsgázott résztvevők száma vállaltteljesített HU betonáru készítő15 HU hegesztő16 HU call center munkatárs15 HU általános mezőgazdász12 HU foglalkoztatási informátor15 HU kerti munkás10 HU szociális gondozó-ápoló szociális segítő 20 HU faipari gépmunkás12 HU varró, varrónő2019 HU hegesztő20 HU textiljáték készítő1511 HU pedagógiai asszisztens ügyviteli munkatárs rendszergazda 12 HU parkgondozó25 24 összesen:207201

28 Képzési alprogram: 8. számú táblázat: a célcsoportok vizsga eredményeinek átlagai célcsoport összesen Munkanélkü liség időtartama fiatalok roma származásúa k fogyatékkal élők elméleti záróvizsga 3,33,6 3,4 gyakorlati záróvizsga 3,14,43,93,5 záróvizsga eredménye: 3,44,23,7,3,5

29 Általános értékelés É átl.M átl megfelelés, megalapozottság 31,527,6 módszertan 21,618,6 fenntarthatóság 12,98,9 menedzsment kapacitás és szaktudás 12,79,8 ∑ 78,465,3

30 Általános értékelés

31 Lehetséges magyarázatok Pályázatírási és menedzsmenttudás elválik egymástól A pályázatot nem tekintik projekttervnek Kockázatok elemzése nem megfelelő


Letölteni ppt "„Halmozottan hátrányos helyzetű lakosságcsoportok foglalkoztathatósága és tartós foglalkoztatása” Phare HU0008-1 Elmélet és gyakorlat."

Hasonló előadás


Google Hirdetések