Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Lakossági fórum Hulladékudvar

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Lakossági fórum Hulladékudvar"— Előadás másolata:

1 Lakossági fórum Hulladékudvar
Pilisvörösvár Fácán utca 44., 4525/12 HRSZ COWI Magyarország Kft.

2 Miért van szükség hulladékudvarra?
A háztartásokban keletkező hulladékok újrahasznosításra kerüljenek Csökkenjen a lerakásra kerülő hulladékok mennyisége Pilisvörösváron folyamatos problémát jelent a zöldterületeken, garázsok mögött és a város külterületein szétszórt hulladék Egy viszonylag központi fekvésű hulladékudvar talán jobban ösztönözné a lakosságot és a kisvállalkozókat, hogy ne illegális lerakások formájában tárolják a keletkező hulladékot A hulladékudvar létrehozásával lehet tehermentesíteni a város zöldterületeit, valamint a garázssorok mögötti területeket, a „szanaszét heverő” bútorok, szétdobált ruhák, hűtőszekrények, elektromos berendezések és más „megunt holmik” látványától

3 Javasolt helyszín: Pilisvörösvár, Fácán utca 44
Javasolt helyszín: Pilisvörösvár, Fácán utca 44., a mai hulladékátrakó területe

4 A tervezett pilisvörösvári hulladékudvar helyszínrajza

5 Miket fogadna a hulladékudvar?
A hulladékudvarban az alábbi, szelektíven gyűjtött hulladékok helyezhetők el: a települési szilárd hulladék hasznosítható összetevői: papír, faanyag, zöldhulladék, fémhulladék, építési törmelék, gumiabroncs, bútor, lom elektromos háztartási készülékek, lejárt szavatosságú gyógyszerek akkumulátorok, szárazelemek, növényvédő szerek és csomagoló anyagaik, festékes göngyöleg nagydarabos hulladék (lom) a lakosságnál keletkező veszélyes hulladék; nem lakosságtól származó kis mennyiségű veszélyes hulladékok a lakosságnál keletkező, 1 m3-t meg nem haladó építési-bontási hulladékok A veszélyes hulladékot zárt konténerben lehet elhelyezni. A konténer minimális helyigénye 12 m2. Egy lakostól alkalmanként 100 kg veszélyes hulladék vehető át.

6 Fácán utcai hulladékgyűjtő udvar tervezett létesítményei
Közútkapcsolat Telken belüli szilárd burkolatú út Kapu (kérésre állítható magasságkorláttal a teherautókhoz!) Térburkolat (szilárd, lejtéssel) Porta és szociális konténerépület Veszélyes hulladék tároló konténer Fedett hulladéktároló konténerek Hulladékgyűjtő edények Zöldfelület (tereprendezés, parkosítás) Kerítés (kérésre 3 m magas!) Térvilágítás Elektromos bekötés Ivóvíz bekötés, vízmérő óra akna Kerti csap Zárt szennyvíztároló akna A hulladékudvar területe (elkerített terület): 3196 m2

7 Tervezett kiszolgáló létesítmények
Védő-takaró fasor Olaj- és iszapfogó berendezés Csapadékvíz szikkasztó Személygépkocsi parkoló A tervezett létesítmények helyszínrajzát az Építési engedély tervdokumentáció tartalmazza

8 A hulladékgyűjtő udvar feladata
A lakosság által szelektíven gyűjtött és beszállított hulladékok átvétele A begyűjtött hulladék rendszeres elszállításig történő szelektív tárolása A helyi igények szerint beszállított hulladékok átvétele A begyűjtött hulladékok további kezelésre történő átadása A begyűjtött és elszállított hulladékok nyilvántartása A hulladékudvar regionális, azonban az üzemeltetővel az önkormányzat megállapodhat a használók köréről (lakcímkártya, stb.)

9 Biztonsági előírások, technológiai alapok
Teljesen zárt technológiát kell alkalmazni teljesen szeparált, műanyag tárolókban, vagy megfelelő szigeteléssel körbevett tárolóedények alkalmazásával Beszállítható anyagok listája illeszkedjen a technológiai háttérhez: semmilyen ömlesztett elegyhulladékot nem fogadna az udvar A hulladékudvar kialakítása a jogszabályi alapokra, s a maximális biztonsági elvekre alapozva készülne el Műszaki ellenőrzés, szakértő személyzet biztosítása Hatósági egyeztetés (építési engedély, vízjogi engedély megadva) Pályázat benyújtásra került ( )

10 Üzemeltetés Az engedélyek megszerzése után önfenntartó, önellátó értékesítő rendszer kialakítása történik meg a már működő hulladékudvarok tapasztalatait alkalmazva; ehhez egyeztetés lesz a majdani nyertes üzemeltetővel Az üzemeltetésnél a személyzet folyamatos felügyelete, beérkezett anyagok dokumentálása elengedhetetlen A befogadható terméklista, a befogadható mennyiségek kialakítását a technológiához kötötten lesz megállapítva A tájékoztatás lakossági fórumon, újságban, helyi tévében, rádióban, egyéb közösségi fórumokon történik majd Nyitvatartás: a lakossági igényhez fog igazodni, s erről megfelelő tájékoztatás lesz

11 Üzemeltetési rend A hulladékgyűjtő udvar, az átrakóállomás és a válogatómű működését üzemeltetési szabályzatban kell rögzíteni, amely tartalmazza különösen a) az adminisztrációra, ezen belül a szállítás rögzítésére, a hulladékfajták mennyiségi és minőségi nyilvántartására, b) a hulladékkezelés rendjére, c) a munkavégzés munkavédelmi kérdéseire, d) a tűzvédelmi szabályok betartására, e) a nyitva tartásra vonatkozó előírásokat A hulladékgyűjtő udvar, az átrakóállomás és a válogatómű hulladékforgalmáról külön nyilvántartást kell vezetni és adatszolgáltatást kell teljesíteni 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet 8. § (1) bekezdése alapján hulladékgyűjtő udvar létesíthető: a) az elkülönítetten gyűjtött települési szilárd hulladék, valamint a külön jogszabály szerinti veszélyes hulladék átvételére b) a begyűjtött hulladék rendszeres elszállításig történő szelektív tárolására c) a begyűjtött hulladék további kezelésre történő átadására

12 Üzemeltetési rend 2. A szelektíven gyűjtött hulladék súlymérését a mozgatható, 200 kg-os méréshatárú mérleggel végzik el, majd a szállítmány adatait rögzítik (átvételkor bizonylat készül) A mérést, regisztrálást követően a szelektíven gyűjtött papírral, műanyaggal, fémmel, lommal, üveghulladékkal, vagy zöldhulladékkal érkező szállító-jármű a hulladékgyűjtő udvar térbetonján elhelyezett, lábon álló fedett színben, az adott hulladék fajta gyűjtésére kijelölt m3-es gyűjtőkonténer mellé áll, majd szállítmányát a konténerbe üríti; a gumiabroncs hulladékokat a konténerek melletti betonozott hulladék fogadó térre rakják A begyűjtött hulladék 1 éven túl nem tárolható, a biológiailag lebomló hulladék 1 héten túl nem tárolható

13 Felügyelet, beszállítás
A hulladékudvarban a telepvezető felügyeli a hulladék beszállítását és megfelelő gyűjtőedényben való elhelyezését, az átvett veszélyes hulladékokról tömeg szerinti nyilvántartást vezet, szükség szerint intézkedik a gyűjtőedények kiürítéséről, illetve cseréjéről A hulladék elszállítása a gyűjtőszigeteknél alkalmazott célgépekkel, illetve gyűjtőkonténerek méretéhez igazodó konténerszállító járművekkel történik A veszélyes hulladékok elszállítását a gyűjtött anyagnak megfelelő gyűjtőedényben, veszélyes hulladék szállítására alkalmas (engedéllyel rendelkező) járművel végzik, az elszállítás gyakorisága az igényekhez igazodik, de évenként legalább egy alkalommal történik

14 Hulladékgyűjtő konténerek

15 Veszélyes hulladékgyűjtő edények

16 Rámpás lakossági hulladékudvar

17 Rámpás lakossági hulladékudvar 2.

18 Hogyan működik máshol? Lakossági hulladékudvar Dombóváron I.

19 Lakossági hulladékudvar Dombóváron 2.

20 Lakossági hulladékudvar Dombóváron 3.

21 Lakossági hulladékudvar Dombóváron 4.

22 Lakossági hulladékudvar Dombóváron 5.

23 Lakossági hulladékudvar Dombóváron 6.

24 Lakossági hulladékudvar Dombóváron 7.

25 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "Lakossági fórum Hulladékudvar"

Hasonló előadás


Google Hirdetések