Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Germanisztika (német) alapszakos képzés

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Germanisztika (német) alapszakos képzés"— Előadás másolata:

1 Germanisztika (német) alapszakos képzés
A Miskolci Egyetem Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszékén

2 Tájékoztató Germanisztika, német alapszakos bölcsész képzésről a Miskolci Egyetemen
SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT! A bemutatót készítette: Kegyesné Szekeres Erika és Paksy Tünde

3 A germanisztika, német alapszakos bölcsész képzés struktúrája a Miskolci Egyetemen
Alapozó modulok Bölcsészettudományi stúdium Modern filológiai stúdium Szakmai alapozó tárgyak és nyelvgyakorlat Nyelvgyakorlatok Kulturális ismeretek Germán nyelvek és kultúrák Szakmai törzsanyag Nyelvi ismeretek Nyelvészeti ismeretek Irodalmi ismeretek Kultúra- és média-tudományi ismeretek Kötelezően választható szakképzési modulok Szövegalkotás és elemzés Fordításelmélet és fordítástechnika Komparatisztika (össze-hasonlító tanulmányok) Bevezetés a gender-tanulmányokba Egyéb szabadon választható szakmai ismeretek Specializációk Más szakról Német nyelvi kulturális projektreferens képzés Nyelv- és nyelvhasználat Irodalom és kultúra „Rövidített szak” pl. angol, történelem, filozófia, magyar stb. Tanárképzés megalapozása (pedagógia és pszichológia) Különböző szakokról szabadon választott tantárgyak vagy vagy vagy vagy vagy vagy vagy

4 Alapozó modulok Általános alapozó tárgyak magyar nyelven
Cél: általános ismeretek szerzése Bölcsészet-tudományi stúdium Modern filológiai stúdium Filozófia Bevezetés a társadalomtörténetbe Informatikai alapismeretek Bevezetés a nyelvtudományba Bevezetés az irodalomtudományba

5 Szakmai alapozó tárgyak
Az oktatás nyelve ettől a szinttől dominánsan a német Cél: a német nyelv és a német nyelvű kultúrák történetének és fejlődésének megismerése, magas szintű nyelvtudás megszerzése Nyelvgyakorlat Szóbeli és írásbeli kommunikáció Grammatikai gyakorlatok Nyelvtanulási technikák Kulturális ismeretek A német nyelvű országok története és jelenkori kultúrája Germán nyelvek és kultúrák Áttekintő előadás és gyakorlat

6 Szakmai törzsanyag- nyelvi ismeretek
Kiejtési gyakorlat Társalgási gyakorlat Stílusgyakorlat Fordítási gyakorlat N  M Fordítási gyakorlat M  N

7 Szakmai törzsanyag- nyelvészeti ismeretek
Szóalaktan (morfológia) Mondattan (szintaxis) Szótan (lexikológia) Szóhasználat és kifejezéstan, szólások és közmondások (frazeológia) Alkalmazott nyelvészet

8 Szakmai törzsanyag- irodalmi ismeretek
A német nyelvű irodalom fejlődése, korszakai, műnem- és műfajtörténete Irodalmi szövegek olvasása és elemzése Irodalmi műfajok: elemző szeminárium A német nyelvű irodalom a sz.-ban - előadások A német nyelvű irodalom a sz.-ban - gyakorlatok

9 Szakmai törzsanyag- kultúra- és médiatudományi ismeretek
Kultúra – média Médiafigyelés: elektronikus és írott sajtó Multimédia Regionalitás és interkulturalitás

10 Kötelezően választható szakmai ismeretek („tantárgycsomagok”)
Cél: a szakmai érdeklődés kialakítása, a későbbi szakosodás és a további tanulmányok megalapozása „Tantárgycsomagok”: Szövegalkotás és elemzés Bevezetés a gender-tanulmányokba (társadalmi nemi szerepek nyelvi és irodalmi vonatkozásai) Fordításelmélet, fordítástechnika Komparatisztika (összehasonlító irodalmi és kulturális tanulmányok)

11 Specializációk Cél: szakmai képzés, felkészítés a mesterképzésre
Német nyelvi kulturális projektreferens képzés Szakma jellegű képzettség: projektreferens Nyelv és nyelvhasználat MA bemenet előkészítése nyelvészeti orientációval Irodalom és kultúra (összehasonlító tanulmányok) MA bemenet előkészítése irodalom és kultúra orientációval „Rövidített” szak Felkészítés a kétszakosságra

12 Mire jó az itt megszerzett diploma?
a, munkavállaláshoz Idegenforgalom Gazdasági élet Elektronikus és írott sajtó Kultúra Közigazgatás területein b, továbbtanuláshoz bölcsész mesterképzés tanári képesítés fordítóképzés

13 Milyen támogatásra számíthatnak a hallgatóink?
Tanulmányi ösztöndíjak (tanulmányi eredménytől függően) Egyéni pályázatok támogatása DAAD, AÖU, Erasmus Egyetemi alapítványok Erasmus-Partner- universität: Freiburg

14 További információ: A német szakos képzésről: e-mail:
tel/fax: 46/ Általános információk: ME Bölcsészettudományi Kar :

15 Reméljük, találkozunk a jövő tanévben!
Köszönjük a figyelmet! Reméljük, találkozunk a jövő tanévben!


Letölteni ppt "Germanisztika (német) alapszakos képzés"

Hasonló előadás


Google Hirdetések