Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Germanisztika (német) alapszakos képzés A Miskolci Egyetem Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszékén.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Germanisztika (német) alapszakos képzés A Miskolci Egyetem Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszékén."— Előadás másolata:

1 Germanisztika (német) alapszakos képzés A Miskolci Egyetem Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszékén

2 Tájékoztató Germanisztika, német alapszakos bölcsész képzésről a Miskolci Egyetemen SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT! A bemutatót készítette: Kegyesné Szekeres Erika és Paksy Tünde

3 A germanisztika, német alapszakos bölcsész képzés struktúrája a Miskolci Egyetemen Alapozó modulok Bölcsészettudományi stúdiumModern filológiai stúdium Szakmai alapozó tárgyak és nyelvgyakorlat NyelvgyakorlatokKulturális ismeretekGermán nyelvek és kultúrák Szakmai törzsanyag Nyelvi ismeretekNyelvészeti ismeretekIrodalmi ismeretekKultúra- és média- tudományi ismeretek Kötelezően választható szakképzési modulok Szövegalkotás és elemzés Fordításelmélet és fordítástechnika Komparatisztika (össze- hasonlító tanulmányok) Bevezetés a gender- tanulmányokba Egyéb szabadon választható szakmai ismeretek Specializációk Más szakról Német nyelvi kulturális projektreferens képzés Nyelv- és nyelvhasználatIrodalom és kultúra„Rövidített szak” pl. angol, történelem, filozófia, magyar stb. Tanárképzés megalapozása (pedagógia és pszichológia) Különböző szakokról szabadon választott tantárgyak vagy

4 Általános alapozó tárgyak magyar nyelven Cél: általános ismeretek szerzése Bölcsészet- tudományi stúdium Modern filológiai stúdium Filozófia Bevezetés a társadalomtörténetb e Informatikai alapismeretek Bevezetés a nyelvtudományba Bevezetés az irodalomtudományba Alapozó modulok

5 Szakmai alapozó tárgyak Az oktatás nyelve ettől a szinttől dominánsan a német Cél: a német nyelv és a német nyelvű kultúrák történetének és fejlődésének megismerése, magas szintű nyelvtudás megszerzése Nyelvgyakorlat Szóbeli és írásbeli kommunikáció Grammatikai gyakorlatok Nyelvtanulási technikák Kulturális ismeretek A német nyelvű országok története és jelenkori kultúrája Germán nyelvek és kultúrák Áttekintő előadás és gyakorlat

6 Szakmai törzsanyag- nyelvi ismeretek Kiejtési gyakorlat Társalgási gyakorlat Stílusgyakorlat Fordítási gyakorlat N  M Fordítási gyakorlat M  N

7 Szakmai törzsanyag- nyelvészetiismeretek Szakmai törzsanyag- nyelvészeti ismeretek Szóalaktan (morfológia) Mondattan (szintaxis) Szótan (lexikológia) Szóhasználat és kifejezéstan, szólások és közmondások (frazeológia) Alkalmazott nyelvészet

8 Szakmai törzsanyag- irodalmi ismeretek A német nyelvű irodalom fejlődése, korszakai, műnem- és műfajtörténete Irodalmi szövegek olvasása és elemzése Irodalmi műfajok: elemző szeminárium A német nyelvű irodalom a 18-20. sz.-ban - előadások A német nyelvű irodalom a 18-20. sz.-ban - gyakorlatok

9 Szakmai törzsanyag- kultúra- és médiatudományi ismeretek Kultúra – média Médiafigyelés: elektronikus és írott sajtó Multimédia Regionalitás és interkulturalitás

10 Kötelezően választható szakmai ismeretek („tantárgycsomagok”) Cél: a szakmai érdeklődés kialakítása, a későbbi szakosodás és a további tanulmányok megalapozása „Tantárgycsomagok”: Szövegalkotás és elemzés Bevezetés a gender-tanulmányokba (társadalmi nemi szerepek nyelvi és irodalmi vonatkozásai) Fordításelmélet, fordítástechnika Komparatisztika (összehasonlító irodalmi és kulturális tanulmányok)

11 Specializációk Cél: szakmai képzés, felkészítés a mesterképzésre Német nyelvi kulturális projektreferens képzés Szakma jellegű képzettség: projektreferens Nyelv és nyelvhasználatMA bemenet előkészítése nyelvészeti orientációval Irodalom és kultúra (összehasonlító tanulmányok) MA bemenet előkészítése irodalom és kultúra orientációval „Rövidített” szakFelkészítés a kétszakosságra

12 Mire jó az itt megszerzett diploma? a, munkavállaláshoza, munkavállaláshoz  Idegenforgalom  Gazdasági élet  Elektronikus és írott sajtó  Kultúra  Közigazgatás területein b, továbbtanuláshozb, továbbtanuláshoz  bölcsész mesterképzés  tanári képesítés  fordítóképzés

13 Milyen támogatásra számíthatnak a hallgatóink? Tanulmányi ösztöndíjak (tanulmányi eredménytől függően) Egyéni pályázatok támogatása –DAAD, AÖU, Erasmus –Egyetemi alapítványok Erasmus-Partner- universität: Freiburg

14 További információ: A német szakos képzésről: e-mail: nemet_illesne@freemail.hu tel/fax: 46/363-865emet_illesne@freemail.hu Általános információk: ME Bölcsészettudományi Kar : http://www.bolcsweb.hu http://www.bolcsweb.hu

15 Köszönjük a figyelmet! Reméljük, találkozunk a jövő tanévben!


Letölteni ppt "Germanisztika (német) alapszakos képzés A Miskolci Egyetem Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszékén."

Hasonló előadás


Google Hirdetések