Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mózes első könyve. Mózes első könyve Előadó: Zarka Péter.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mózes első könyve. Mózes első könyve Előadó: Zarka Péter."— Előadás másolata:

1

2 Mózes első könyve

3 Előadó: Zarka Péter

4 Kérjük halkítsák le vagy kapcsolják ki a mobiltelefonjaikat!
KÖSZÖNJÜK!

5

6 A könyv címe Mózes első könyve a héber fogalmazás első szava alapján kapta a bereshith „Kezdetben” címet. A zsidó Talmudban viszont ezzel a címmel találjuk: „A világ teremtésének könyve”. Évszázadokkal később: „Mózes első könyve”

7 A könyv szerzője A könyv szerzőségét a XVIII. sz. közepéig nem kérdőjelezték meg. Jean Astruc, francia orvos 1753-ban megjelent írásában (Conjectures) állította: a könyvben szereplő Isten-nevek azt igazolják, hogy különböző forrásokból származó anyagokat szerkesztettek egybe.

8 A különböző szerzők elmélete
YHWH – Jahvista szerző -  Elohím – Elohista szerző - אלהים

9 ember Isten életcél környezet

10 Isten ember életcél környezet

11 Egyiptom Gérár Ismétlődő történetek 1Mózes 1 fej. // 2. fej.
1Mózes 12:10kk // 1Mózes 20:1kk Egyiptom Gérár Ábrahám Sárát testvérének mondja 3x is előfordul Izsákkal és Rebekávalszintén Gérárban, Abimélek királlyal; Gen 26:6-11.

12 Városok átnevezése „És felkele Jákób reggel, és vevé azt a követ, melyet feje alá tett vala, és oszlopul állítá fel azt, és olajat önte annak tetejére; És nevezé annak a helynek nevét Béthelnek, azelőtt pedig Lúz vala annak a városnak neve.” 1Mózes 28:18, 19

13 Városok átnevezése „És meghala Sára Kirját-Arbában azaz Hebronban a Kanaán földén, és beméne Ábrahám, hogy gyászolja Sárát és sirassa őt.” 1Mózes 23:2

14 Jézus véleménye „A halottakról pedig, hogy feltámadnak, nem olvastátok-é a Mózes könyvében, a csipkebokornál, hogy mi módon szólott néki az Isten, mondván: Én vagyok Ábrahám Istene, és Izsák Istene, és Jákób Istene.” Márk 12:26 Ez az Exodus!

15 Jézus véleménye „Ő pedig felelvén, monda:
Nem olvastátok-é, hogy a teremtő kezdettől fogva férfiúvá és asszonnyá teremté őket” Máté 19:4 → 1Mózes 1:27 Ez a Genezis!

16 Jézus véleménye „És a farizeusok hozzámenvén megkérdezék tőle, ha szabad-é férjnek feleségét elbocsátani, kísértvén őt. Ő pedig felelvén, monda nékik: Mit parancsolt néktek Mózes?” Márk 10:3 A farizeusok 5Mózes 24:1-4-et idézik. Jézus 1Mózes 1:27; 2:24-et idézi.

17 A könyv témája Mi volt Mózes célja a könyv megírásával?
Isten szempontjából jegyzi fel az emberi történelmet. Főszereplő Isten és nem Izrael, nem az apostolok. OT és ÚT központjában Isten, Jézus áll. Mózes a törvénytáblákkal: Rembrant

18 Az elbeszélő két csoportot ír le
1) - Akik Isten mellett hűségesen megmaradtak és szolgálták Őt; 2) - azoknak romlottságát, akik elfordultak Istentől. Michelangelo, Mózes

19 A könyv témája A világ és az élőlények teremtéséről tesz említést, Isten mindent az emberért teremt.

20 1. rész – Özönvíz előtti történetek
Első 11 fejezet: 1-2 – teremtés, 3-5 – bűneset, 6-11 – özönvíz és Bábel története

21 2. rész – Ősatyák történetei
12-23 – Ábrahám – hit atyja 24-26 – Izsák – engedelmesség atyja 27-36 – Jákób – megtérés atyja 37-50 – József – hűség atyja – Ábrahámi áldás jelentésének bemutatása

22 2. rész – Ősatyák történetei
12-23 – Ábrahám – hit atyja 24-26 – Izsák – engedelmesség atyja 27-36 – Jákób – megtérés atyja 37-50 – József – hűség atyja – Ábrahámi áldás jelentésének bemutatása

23 A könyv témája Történeti keretben mondja el a bűn belépését az ember életébe, és Isten ígéretét a bűn megoldására, a megváltásra. A Szeretet Istene csak az életben ismerhető meg igazán.

24 A könyv témája A történetek segítségével elengedhetetlenül fontos, magas erkölcsi értékeket tanít.

25 Következő előadás: Mózes második könyve

26


Letölteni ppt "Mózes első könyve. Mózes első könyve Előadó: Zarka Péter."

Hasonló előadás


Google Hirdetések