Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ki vagyok én… Szabad Péter

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ki vagyok én… Szabad Péter"— Előadás másolata:

1 Ki vagyok én… Szabad Péter
Nem régész, hanem lelkész. Hobbim az olvasás – bibliával kapcsolatos könyveket, cikkeket Jelenleg a Lincoln Christian University-n tanulok Teológiát. Meghívó + kérdőív

2 A Biblia rejtélye Miért írta át Nagy Konstantin a Bibliát?
Milyen részek lettek kihagyva a Bibliából? Hová lett a többi 40 evangélium? Milyen titkos összeesküvést leplez le Júdás evangéliuma? Volt-e felesége Jézusnak, gyerekei? Mennyire megbízható írásos dokumentum az Újszövetség? Meg lehet egyáltalán bízni a Bibliában, ha tele van történelmi, földrajzi tévedésekkel? Ma csak az Újszövetséggel kapcsolatos kérdésekre lesz időnk. A következő hét kérdést feszegetnénk…

3 Hogyan keletkezett a ma ismert Újszövetség?
Milyen szerepe volt ebben Nagy Konstantinnak? Mi történt a Niceai zsinaton? Mit hagytak ki az Újszövetségből? Hová lett a többi 40 evangélium?

4 Nagy Konstantin 311 – Konstantin felveszi a keresztény vallást
313 – milánói ediktum 325 – Niceai zsinat Áriusz tanítása Húsvét pontos dátuma részletkérdések Dan Brown: Konstantin 337. oldal: „Az Újtestamentumhoz több mint nyolcvan evangéliumot vettek számításba, de csak nagyon keveset választottak ki közülük: Mátéét, Márkét, Lukácsét és Jánosét…A Bibliát, amelyet ma ismerünk, a pogány római császár, Nagy Constantinus állította össze.”

5 A Niceai zsinat - Arianizmus
Alap kérdés – Jézus kisebb-e az Atyánál, vagy egyenlő vele? A már meglévő újszövetségi írások alapján érveltek! fő közötti a részvétel Két ember kivételével mindenki Jézus az Atyával való egyenlőségét támogatta!

6 Mi volt Konstantin szerepe?
Ő nyitotta meg a zsinatot, és elnökölt. Nem szavazott… Nem szólt bele a vitába – nem is értette igazán… A zsinat lezárásaként állami költségen rendelt 50 Bibliát – komoly kiadás. Mi a helyzet az Újszövetség könyveivel Ezek alapján érveltek Szóba se került az, hogy valamelyik ne lenne Istentől ihletett?

7 Mi maradt ki az Újszövetségből?
Semmi, vagy sok minden… Keresztény írások Gnosztikus írások

8 2 Péter 3:15-16 A mi Urunk hosszú tűrését pedig üdvösnek tartsátok, ahogyan szeretett testvérünk, Pál is megírta nektek - a neki adott bölcsesség szerint -, szinte minden levélben, amikor ezekről szól. Ezekben van néhány nehezen érthető dolog, amelyeket a tanulatlanok és az állhatatlanok kiforgatnak, mint más írásokat is a maguk vesztére. Péter

9 1 Timóteus 5:18 Mert azt mondja az Írás: "Nyomtató ökörnek ne kösd be a száját", és "Méltó a munkás a maga bérére". V. Mózes 25:4 Lukács 10:7 V. Mózes 25:4 Lukács 10:7

10 Első-második századi keresztény írások
Római Kelemen Antiochiai Ignác Szmirnai Polikárp Didakhé Hermász: Pásztor Iréneusz Ezek isteni ihletésű üzenetként idézik az újszövetség majd mind a 27 könyvét: Kelemen Kr. U ban ír a Korinthusiakhoz: 10 újszövetségi könyvből idéz Polikárp (személyesen találkozott János apostollal), Kr. u. 120-ban írja a Filippiekhez a levelét: Utal vagy idéz: Máté, Márk, Lukács, ApCsel, 1 & 2 Kor., Gal., Efe, Fili, 1 & 2 Thessz, 1 & 2 Tim, Zsidók, 1 Péter, 1, 2, 3 János Ignác Kr. U. 110-ben Máté, Lukács, János evangéliumából A korai keresztény írásokból az újszövetség több, mint 90%-a rekonstruálható.

11 Korai újszövetségi listák (kánon)
Markión Kr. u. 150 – eretnek Muratori töredék Kr. u. 170-ből Több feljegyzés 2. század végére Euszebiosz Kr. u. 340 körül Nagy Atanáz Kr. u. 367 Markión Kr. u. 150 – Nem volt benne a jelenlegi újszövetségünkön kívül más. Viszont több könyvet elutasított Muratóri töredék Kr. u. 170-ből – 22 könyv Több feljegyzés 2. század végére – 24 könyv Euszebiosz Kr. u. 340 körül – 27 könyv (néhány ihletettsége vitatott volt) Nagy Atanáz Kr. u. 367 – 27 könyv első hivatalos elismerése

12 Mik voltak a vitatott könyvek?
A zsidókhoz írt levél Jakab levele Péter második levele János apostol 2. és 3. levele Júdás levele A jelenések könyve

13 Biblián kívüli „evangéliumok”
Pszeudoepigráf = hamis szerző Más „evangéliumokra” utal Dan Brown. Ezek pedig a pszeudoepigráf irodalomban találhatók. 1945. decemberében a századunk egyik nagy archeológiai felfedezése történt. Mi volt ez? Volt-e 80 különböző evangélium? Nem a holt tengeri tekercsek. 357. Oldalon Teabing, a Grál-kutató egy „Gnosztikus evangéliumok” című bőrkötéses művet vesz elő bizonyítékként, amiben a Nag Hammádiban talált dokumentumok vannak kiadva, fordításukkal együtt. „Legkorábbi keresztény feljegyzések.”

14 Biblián kívüli „evangéliumok”
Pszeudoepigráf = hamis szerző Más „evangéliumokra” utal Dan Brown. Ezek pedig a pszeudoepigráf irodalomban találhatók. 1945. decemberében a századunk egyik nagy archeológiai felfedezése történt. Mi volt ez? Volt-e 80 különböző evangélium? Nem a holt tengeri tekercsek. 357. Oldalon Teabing, a Grál-kutató egy „Gnosztikus evangéliumok” című bőrkötéses művet vesz elő bizonyítékként, amiben a Nag Hammádiban talált dokumentumok vannak kiadva, fordításukkal együtt. „Legkorábbi keresztény feljegyzések.” Valóban a Nag Hammadi feljegyzések lennének a legkorábbi keresztény írásos emlékek?

15 1945. december – Muhammed and Khalifah Ali

16 Nag Hammádi írások 13 mappányi dokumentum
között került publikálásra IV. század végéről származó dokumentumok Tényleg ezek voltak a legrégebbi keresztény írások? János evangéliumának van olyan részlegesen megmaradt példánya, ami közöttről való. A tudósok mind egyetértenek abban, hogy az Újszövetség teljes anyaga a Kr. u. 1. századból való. Szemtanúk írták az írásokat.

17 Nag Hammádi dokumentumok
Pál apostol imája Jakab apokrifónja Az Igazság evangéliuma A feltámadás tárgyalása János apokrifónja Tamás evangéliuma Fülöp evangéliuma A világ keletkezéséről Tamás könyve Az egyiptomiak evangéliuma Jézus Krisztus Bölcsessége Péter levele Fülöpnek Melkisédek Az áldott Eugnosztosz A Megváltó Párbeszéde Pál jelenése Jakab jelenése Ádám jelenése Péter és a tizenkét apostol cselekedetei A mennydörgés: a tökéletes elme Mária evangéliuma Shém parafrázisa Péter jelenése Szilvánusz tanítása 52 különböző gnosztikus írás Több, szerteágazó tan gyűjtőneve gnosis (görög) = tudás Test=gonosz, lélek=jó Misztérium vallási háttér – egyre magasabb szintű tudás, mélyebb ismeret megszerzése. Ma visszatérőben van a New Age filozófiában. Két „evangéliumra” térünk ki ebből.

18 Biblián kívüli „evangéliumok”
Jó példa arra, hogy mi az, amit már az első és második században is elutasítottak a keresztények eretnek tanításként! „Fordulj el a hazug módon ismeretnek nevezett szentségtelen, üres beszédektől és ellenvetésektől, amelyeket egyesek elfogadva eltévelyedtek a hittől.” 1 Timóteus 6:20-21

19 Tamás evangéliuma Kr. u. 150-200 között íródott.
Jézus mondásainak felsorolása Nem Jézus apostolától származik (hamis szerző) pszeudoepigráf)! Nem igazi evangélium. Nem Jézus életéről szól, nincs benne Jézus halálának és feltámadásának leírása. De még meggyőzőbb elolvasni ezeket a gnosztikus írásokat.

20 Tamás evangéliuma Kopt nyelvre fordított másolatokat találtak.
„Ezek a rejtett szavak, amelyeket az élő Jézus mondott, és amelyeket Didymos Júdás Tamás írt le” Egyértelmű gnosztikus teológiai írás. Bizarr mondások

21 Tamás evangéliuma – misztikus mondások
„Jézus mondta: Boldog az oroszlán, amelyet az ember megeszik, és az oroszlán emberré fog válni; és átkozott az ember, akit az oroszlán megeszik, és az oroszlán emberré fog válni.” 6. mondás „Jézus mondta: A kereső ne hagyja abba a keresést, amíg (nem) talál, és ha talált, megzavarodik, és ha megzavarodott, csodálkozni fog, és királlyá lesz a mindenségen.” 2. mondás

22 Tamás evangéliuma – misztikus mondások
„Jézus mondta: Lehetetlen, hogy egy ember két lóra üljön, két íjat feszítsen ki, és lehetetlen, hogy egy szolga két urat szolgáljon.” 47. mondás „Szatócsok és kalmárok nem fognak bemenni Atyám helyeire.” 65. mondás „Adjátok a császáréit a császárnak, adjátok az Istenéit az Istennek, és ami az enyém, azt adjátok nekem!” 100. mondás

23 Tamás evangéliuma – bizarr mondások
„Jézus mondta: Aki meg (is) ismeri a mindenséget, ha önmagában hiányt szenved, mindenben hiányt szenved.” 67. mondás „Jézus mondta: Én vagyok a fény, amely mindannyiuk fölött van. Én vagyok a mindenség; a mindenség belőlem jött ki, és a mindenség visszatér hozzám. Hasíts el egy fát! Én ott vagyok. Emeld föl a követ! És meg fogtok találni engem ott.” 77. mondás

24 Tamás evangéliuma – bizarr mondások
„Simon Péter mondta nekik: Bárcsak távozna Mária közülünk, mert az asszonyok nem méltóak az életre! Jézus mondta: Íme, én biztatni fogom őt, hogy férfiúvá teszem; hogy ő is élő szellemmé legyen, amely hozzátok, férfiakhoz hasonlít. Mert minden asszony, aki férfiúvá lesz, be fog menni a mennyek királyságába.” 114. mondás

25 Júdás evangéliuma 2006. Április 9-én a National Geographic szenzációs bejelentést tesz 160 országban 27 nyelven sugározzák különleges kiadását, amit így reklámoztak: Egy ősi evangélium került elő közel kétezer év után Egyiptom homoksivatagából. A történet, amelyet elmesél, alapjaiban rendítheti meg hitünket. Megrázó lehet majd sok ember számára. Egyfajta válságot okozhat: hitbeli válságot. Ez az elbeszélés feje tetejére állítja Krisztus elárulásának a történetét: az áruló itt hőssé válik, és Jézus Krisztus szervezi meg a saját kivégzését. (…) Vajon ez egy ókori eretnek kézirat, aminek a sírban kellene maradnia, vagy egy igaz kézirat, amely megváltoztatja Jézus Krisztusról alkotott képünket? Olvassák el most először Júdás evangéliumát!

26 Júdás evangéliuma „Annak a jelenésnek a titkos szövege, amit Jézus Iskáriótes Júdásnak adott.” Milyen titkos összeesküvést leplez le Júdás evangéliuma?

27 Júdás evangéliuma 1970-ben El Minya-ban, Egyiptomban találták meg.
30 év antik kereskedők kezén 2006-ra teljes fordítás (kopt nyelvről)

28 Júdás evangéliuma Iréneusz Kr. u. 180-ban könyvében, Az eretnekségek ellen (Adversus Haereses) ír Júdás evangéliumáról, mint kitalált történetről. Valós történelmi dokumentum.

29 Júdás evangéliuma „De te, [azaz Júdás] mindegyiküknél feljebbvaló vagy. Mert te feláldozod az embert, aki engem felruház.” GJ p56. Júdás evangéliumának megértéséhez a gnosztikus hitvilág megértése szükséges. Ószövetség istene, Yaldabaoth gonosz, és Jézus a jó istenétől származik. Júdás szívességet tett Jézusnak, azzal hogy megszabadítja őt a testétől. Lélekvándorlás? A gnosztikus tanok között akár még ennek is lehet helye… Második század közepén íródott (120 évvel Jézus és Júdás halála után).

30 Nős volt-e Jézus? Jó kérdés. Mit igazolt volna az, ha igen?

31 Fülöp evangéliumának híres idézete (Da Vinci kód 357.old.):
„És a megváltó társa Mária Magdolna vala. Krisztus jobban szerette őt, mint valamennyi tanítványát és gyakorta szájon csókolta. A tanítványokat ez sértette, és kifejezték helytelenítésüket. Azt mondták neki: Miért szereted őt jobban, mint bennünket?”

32 Fülöp evangéliuma Egyetlen példányt találtak Kopt nyelvű
Az eredeti valószínűleg a 3. század második feléből származik És valószínűleg szír nyelven íródott. Nem Fülöp apostol írta. Kétszáz évvel Jézus halála után íródott.

33 Fülöp evangéliumának eredeti idézete (igen megrongálódott rész)
„És ...társa Mária Magdolna vala jobban ... őt, mint ... tanítványát ... csókolta őt. A többi ... Azt mondták neki: Miért szereted őt jobban, mint bennünket?” Ez a hatalmas bizonyíték Jézus és Mária házasságára? Egy töredezett kopt nyelvű dokumentum, ami legalább 200 évvel Jézus halála után keletkezett Szíriában, és amiből csak egy 4. századi példány maradt fent?

34 Magdalai Mária (vagy Mária Magdolna), mint Jézus felesége
I. Gergely pápa (~Kr. u ) Georginához írt levele Magdalai Mária volt a prostituált, aki megmosta és megkente Jézus lábát Lukács 7-ben. Sőt ő volt Mária, Márta és Lázár testvére is. Milyen tudományos alapja volt annak, hogy ezt a három egyértelműen különálló nőalakot egybevonta? SEMMI. Na, akkor most Jézus felesége, vagy a prostituált volt Mária? Vagy mindkettő? EGYIK ÁLLÍTÁSNAK SINCS SEMMIFÉLE TUDOMÁNYOS ALAPJA.

35 Mennyire megbízható Írásos dokumentum az újszövetség?

36 Az ókori írások megbízhatóságának kritériumai
Két fontos időintervallum: Események – írás Eredeti írás – általunk talált másolat ? ? Csak ez van meg Minden ókori irásos lelet esetén három időpontot, és az ezek által meghatározott két időintervallumot kell meghatáorzni. Amikor az emberek kritizálják a Bibliát, két olyan időintervallum van, amire összpontosítanak: 1. Mennyi idő telt el a megtörtént események és azok papírra (vagy papiruszra) vetése között – Mennyi időről van szó? Például a Buddhizmus írásai 500 évvel Buddha élete után kerültek leírásra. Pl.: Hát 500 évvel ezelőtt foglalták el hazánkat a törökök. Elég nehéz lenne hiteles történelmet írnunk erről, ha innen a társaságból kellene összeszednünk a történelmet (komoly mennyiségű korabeli írásos dokumentáció nélkül). Érthető módon az eredmény nem lenne igazán pontos. Ez az egyik időintervallum, amit kritizálnak az Újszövetségnél. Mennyi idő telt el az események után, mire az apostolok leírták azokat? 2. A második intervallum, amit kritika ér, az, hogy mennyi idő telt el az eredeti mű megírása, és a legrégebbi ma is létező másolat között. Azt mondják, hogy akár évszázadok is eltelhettek, és e miatt az Újszövetség egy igen pontatlan dokumentum. Nézzük meg inkább a tényeket. esemény írás másolat idő

37 Ókori írásos leletek kormeghatározása
Carbon-14-es vizsgálat pontosság +-40 év. Elég sok anyag kell hozzá. Az íráshoz használt tinta összetétele. Más századokban más tintával írtak. Írásmód – legpontosabb! Próba... Carbon-14-es vizsgálat pontosság +-40 év. Elég sok anyag kell hozzá. Bár már mostanra már van olyan eljárás, ami nagyon kevés anyagveszteséggel is működik ( es fejlesztés)

38 Vajon mikori ez a kézírás?
Helyes válasz 1600-as évek!

39 Másolási hibák Dittográfia – Kétszer írni valamit, amit csak egyszer kellett volna. Bomlás – Egy szót kétfelé választani ott, ahol nem kéne Egyesítés – Összekapcsolni két szót. Haplográfia – Csak egyszer írni valamit, amit kétszer kellett volna írni. Homofónia – Más jelentésű, de ugyanolyan hangzású szó leírása. Metatézis – A betűk felcserélése egy szóban. Felléptek-e a Biblia estében ilyen hibák? Csináljunk egy próbát. Írjuk le mindannyian a következő mondatot. Használhatjuk a kérdőív hátoldalát. De, hogy korhűek legyünk: Ne használjunk Írásjeleket (hosszú rövid ugyanaz) szóközt, mondattani jeleket, és csak kisbetűvel írjunk. Az egyik legismertebb újszövetségi idézet: János 3:16 Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

40 Gyakorlat mertugyszeretteistenavilagothogyegyszulottfiatadtahogyakihiszobenneelnevesszenhanemorokeletelegyen Megkérhetnék mindenkit, hogy egy rövid időre cseréljen a szomszédjával? És együtt javítsuk ki a dolgozatokat, akarom mondani az írásokat. Hányan találtak legalább egy hibát?

41 Az ókori írások megbízhatóságának kritériumai
Két fontos időintervallum: Események – írás Eredeti írás – általunk talált másolat ? ? Csak ez van meg Megállapíthatjuk, hogy egy mű megbízhatóságához valóban mindkét időpont fontos. Események-írás – török hódítás Magyarországon Írás-általunk talált másolat – gyakorlat esemény írás másolat idő

42 Ókori írások összehasonlítása
Írás kora Legkorábbi kézirat Eltelt idő Példány-szám Thükudidész történelme Kr. e. 450 Kr. u. 900 1350 év 8 Arisztotelész Poétikája Kr. e. 343 Kr. u. 1100 1450 év 5 Caesar… Gall háborúk Kr. e. 50 Kr. u. 1000 1050 év 9 Plátón Kr. e. 400 1300 év 7 Homérosz… Iliász Kr. e. 900 500 év 643 Emlékeztető

43 Újszövetségi idődiagram
Kr. e. 6 30 48 62 69 125 Jézus születése ApCsel befejeződik Legkorábbi kézirat Jézus halála és feltámadása Itt ezt láthatod: Jézus születése – egy jó tipp a 6. év – bár igazából nincs 0. Halála és feltámadása 30 Majd láthatod, hogy az Újszövetség első könyve, a Galatákhoz írt levél 48-ban – más szóval nem 150 évvel, hanem 18 évvel Jézus feltámadása után a Biblia első könyvét leírják. Amint látod az Apostolok Cselekedeteinek eseményei még mindig folynak ekkor. Az ApCsel-nek 62-re van vége. Ez azt jelenti, hogy az Újszövetség könyvei az események hevében, és közepette íródtak. Az Újszövetség közel teljes 69-re – szóval az eseményektől az Újszövetség bezárásáig mindössze év telik el, nem 700. A legrégebbi kéziratunk 125-ből való, de többen még korábbra helyezik. Ez pedig a John Rylands papirusz, vagy tudományos körökben ismertebb nevén p52 Galatákhoz írt levél Az Újszövetség 90%-a kész

44 p52 Itt látható a legrégebbi kézirat, 52-es papirusz. Ez egy múzeumban található Manchesterben, Angliában, János evangéliuma 18-as fejezetének töredéke. Ez az irat sok tudós szerint Kr. u. 125-ből származik. Elképzelhető, hogy ezt a János által írt eredetiről másolták. De a lényeg az, hogy ez János evangéliumának másolata, ami Kr. u. 100 körül már Egyiptomban volt. Ez azt jelenti, hogy János evangéliuma egyértelműen az első század közepén keletkezett dokumentum, és nem a nyolcadik században írták olasz szerzetesek.

45 p66 János evangéliuma nagy része Kr. u. 150 körül
Ma Svájcban található Ez itt a 66-os papirusz. János evangéliumának nagy részét tartalmazza, Kr. u. 150-ből való, és ma Svájcban található!

46 p46 Pál levelei: Rómaiak, 1 és 2 Korinthusiak, Galaták, Filippiek, Efezusiak, Kolossé, 1 Thessz., Zsidók Kr. u. 200 körül Ma Ann Arborban, USA-ban található images.umdl.umich.edu Nagyítható adatbázis több mint 7000 oldal papirusz fényképpel és kiegészítő adatokkal.

47 University of Michigan
Nagyítható adatbázis több mint 7000 oldal papirusz fényképpel és kiegészítő adatokkal. Pál Rómaiakhoz írt levele P 46

48 Codex Vaticanus Talán mindegyikük közül a leghíresebb, a Kódex Vatikánus – kitalálhatod, hogy ez hol található. (Róma) 325-ből származik, és kis híján az egész Újszövetség benne van. Amit mondok az nem más, minthogy korai, pontos kézirataink vannak, amik bizonyítják, hogy az Újszövetséget korán írták, és pontosan másolták. Minisculae – kisbetűs írás!

49 Codex Sinaiticus Interneten át tanulmányozható kódex: 340-ből származik, és kis híján az egész Újszövetség benne van. British Library – személyesen is volt szerencsém látni!

50 Codex Alexandrinus 450-ből származik, és kis híján az egész Újszövetség benne van.

51 Lehetséges újabb felfedezés
7 papirusz Márk evangéliuma – Kr. u. 80 körül Pál levelei, Zsidókhoz írt levél 2. század közepe Tudományosan egyenlőre nem megerősített. Daniel B. Wallace

52 Nézz meg egy újszövetségi írást személyesen
Athos, Görögország Berlin, Köln, Hamburg, Heidelberg, München, Wolfenbüttel, Németo. Basel, Cologny, St. Gallen, Svájc Firenze, Modena, Róma, Rossano, Trieszt, Velence, Olaszo. Bécs, Ausztria Cambridge, London, Manchester, Egyesült K.

53 Ókori írások összehasonlítása
Írás éve Legkorábbi kézirat Eltelt idő Példány-szám Thuküdidész történelme Kr. e. 450 Kr. u. 900 1350 év 8 Arisztotelész Poétikája Kr. e. 343 Kr. u. 1100 1450 év 5 Caesar… Gall háborúk Kr. e. 50 Kr. u. 1000 1050 év 9 Plátón Kr. e. 400 1300 év 7 Homérosz… Iliász Kr. e. 900 500 év 643 Újszövetség Kr. u Kr. u. 125 40-50 év 24,600 ókori kézirat – az Újszövetség a legjobban alátámasztott és legtöbb bizonyítékkal rendelkező dokumentum az egész ókori történelemből. 2. Korai fordítások – a Biblia, a legtöbb ókori művel ellentétben – nagyon korán le lett fordítva különböző nyelvekre – kopt, latin és szíriai. Ezek a korai fordítások a másolataink számát fölé emelik. És mit olvasol bennük? Pontosan azt, amit a saját Bibliádban. 3. Az Újszövetséget az események után nem sokkal írták – szemtanúk írásai. We know they were written early. The earliest books were written in the 40s as I noted before. The New Testament was written in the thick of the action. We know that from the early copies we have, we know that from archeology. We know it because of the content and we know because they are often quoted in ancient literature. The Bible was written shortly after or during the events. 4. Több ezer szemtanú ált még, amikor az újszövetség íródott. Nem 500 évvel később van. Az Újszövetség azoknak az embereknek íródott, akik azokban a városokban laktak, ahol az események játszódtak. Ezek az emberek leellenőrizték az írást. Nem lehetett durva hazugságokat beletenni. 5. A különböző régiók könyvtárai azonosak. Az írásokat lemásolták és elküldték egymásnak az ókori egyházak. Elmehettél Karthágóba, Alexandriába, Rómába, vagy akár Szíriába. Megnézheted ezeknek a régióknak a könyvtárait. Akkoriban nem volt fax, telefon, számítógép. Mégis ezek a könyvtárak ugyanazt tartalmazzák. Ez megint valami, amit nem lehetett meghamisítani. 6. Ókori misekönyvek is fennmaradtak. Ezek nem teljes Újszövetségek, hanem olvasókönyvek, amiket az istentiszteleten való felolvasásokhoz használtak. Körülbelül 2000 ilyen olvasókönyv maradt fenn, és ugyanaz van benne, mint a Bibliában. 7. Ez egy félelmetes érv! Bibliai idézetek az akkori levelezésben és naplókban. Ezt meg kell értened! Ha minden Bibliát az egész világon megsemmisítenénk, és a ókori kéziratot is, akkor még mindig meg lenne az egész Újszövetségünk teljes pontossággal, 11 vers kivételével. Miért? Mert az egész Újszövetséget idézik ókori levelekben, naplókban, prédikációkban, és könyvekben. Mennyire megbízható a Biblia? Félelmetesen megbízható! Pusztíts el minden Bibliát, és még mindig lesz egy teljes Újszövetségünk, mert annyira széles körben idézték. Ennyire pontos a Biblia. 8. A Koine görög nyelv különlegessége az első században. Olyan ez, mint amikor elmész Salgótárjónba. Van egy jellege a beszédnek. Az emberek máshogy beszélnek más helyeken vagy más századokban. Az Újszövetség volt az egyetlen Koine görög nyelvű dokumentumunk az első századból. A múlt században találtak másik Koine görög nyelvű dokumentumokat is, amik nem vallásos szövegek voltak. Ezek mind alátámasztják, hogy a Biblia görög nyelvezete valóban az első század eredeti nyelve volt. Ezt megint nem lehet meghamisítani.

54 Mi a helyzet az Újszövetséggel?
Szövegszintű megbízhatóság: ,4% Tartalmi megbízhatóság: % Vitatott részek 0.6% János 8 Márk evangéliumának vége

55 Sir Fredrick Kenyon (brit paleográfus)
„Így az Újszövetség megalapozott mind hitelessége, mind pedig tartalmi érintetlensége tekintetében!” Ezen okok alátámasztják azt, hogy az Újszövetség első századi dokumentum, és elképesztő mennyiségű bizonyíték támasztja ezt alá. Az Újszövetség érintetlensége minden kételyen felül áll. Az Újszövetség minden megbízhatósági vizsgán színjelessel megy át! Sir Frederic Kenyon a British Múzeum Igazgatója volt.

56 Az újszövetség Történelmi, földrajzi megbízhatósága

57 Lukács 2:1-3 Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki: írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Három kritika: Nincs történelmi feljegyzés arról, hogy Augusztusz népszámlálást tartott volna. Nem valóságos az, hogy mindenkinek a maga városába kéne mennie az összeírásra (ami egyébként sem volt). A történelmi feljegyzések szerint Cirénius császári legátus volt Szíriában, és csak Kr. u. 6-tól volt Szíriában. Mi történt? Régészek bizonyítékot találtak arra, hogy Augusztusz 14 évente népszámlálást tartott. Időpontok: Kr. e. és 9-8 Kr. e. – ez utóbbinál eltarthatott pár évig mire eljutott a provinciákra, és ott alkalmazásra került. Más régészek Egyiptomban találtak egy papiruszt, amin a következő áll: „A közelgő népszámlálás miatt mindazok, akik lakóhelyüktől távol élnek, azonnal készüljenek fel és induljanak el a saját lakóhelyükre, hogy a családi regisztrációba felvetessenek, és így a családi földek tulajdonát megtarthassák.” Antióchiában pedig egy olyan feliratot találtak a régészek, ami szerint Ciréniusz Szíria mellett Galácia és Cilícia helytartója is volt már Kr. e. 12-től kb. Kr. e. 3-ig, majd a későbbiekben valóban császári legátusként tért vissza Szíriába.

58 Az efezusi színház (ApCsel 19:29-31)
A zűrzavar kiterjedt az egész városra. Majd megragadva a macedón Gájuszt és Arisztarkhoszt, Pál útitársait, egy akarattal a színházba rohantak. Pál is be akart menni a népgyűlésbe, de őt nem engedték a tanítványok. Néhány ázsiai főtisztviselő, aki barátja volt, szintén üzent neki, és kérte, hogy ne menjen el a színházba. They used to say about Paul that he was in Ephesus and the Bible talks about the riot and the theatre in Ephesus. But they never found the theatre. How can you hide a theatre? Obviously the book of Acts is mistaken. Obviously there is no theater in Ephesus. ApCsel. 19,29-31 A zűrzavar kiterjedt az egész városra. Majd megragadva a macedón Gájuszt és Arisztarkhoszt, Pál útitársait, egy akarattal a színházba rohantak. Pál is be akart menni a népgyűlésbe, de őt nem engedték a tanítványok. Néhány ázsiai főtisztviselő, aki barátja volt, szintén üzent neki, és kérte, hogy ne menjen el a színházba.

59 Az efezusi színház Then early in the last century they found the theatre. They found the sidewalk that Paul walked on. Maybe tonight that theatre seats 24000, they have shows on a daily bases, you can go there and see it for yourself. I tell you the accuracy of the New Testament is incredible. Mi a lényeg? A Bibliában említett népek és helyszínek megfelelnek a valóságnak. A kritikusok pedig újra és újra megszégyenülnek.

60 Poncius Pilátus Ki ne hallott volna Poncius Pilátusról?
A római kormányzóról, aki mosta kezeit Jézus halálraítélése után? De vajon valós történelmi személy volt?

61 Poncius Pilátus This is the Pilate stone. Many people said that Pilate never existed that he was a myth from the New Testament. This is in Caesarea, Palestine they dug up this stone in 1963 that’s Pilate commemorating a stadium there. It’s Pilate’s stone.

62 Kajafás főpap Ekkor összegyűltek a főpapok, az írástudók és a nép vénei Kajafás főpap palotájában, Máté 26:3

63 Kajafás főpap szarkofágja
This is really cool. They were building a water park – you know those water slides – in Jerusalem in 1990 and the ground caved in and the guy fell in. And he fell in to the tomb of Caiaphas’s family. This is the casket or ossuary of, yes, Caiaphas. Inside are his bones. The casket was labeled by both of his names, Caiaphas and Joseph Bar-Caiaphas. This is the first person that is mentioned in the Bible that we have the physical remains now. That’s pretty cool I think.

64 Keresztre-feszítés This is a heel bone of a crucifixion victim. Some people have said, how do we know about these crucifixion stories? Really? This guy was found in Palestine. That’s his heel bone (up and down) and across is the Roman nail. And there’s actually flex of olive wood. This guy was crucified with his heel straddling the cross and nails put inside. Not only that, all of his bones were in the casket and his leg bones were broken. If you’ve read the Bible you know why their legs were broken – to speed up his death. Mondom, a Biblia nem hogy pontos, hanem halálpontos! Szégyenteljesen pontos azoknak, akik kritizálják.

65 Sir William Ramsay (skót régész)
„Az Apostolok Cselekedeteivel való kapcsolatom során azt találtam, hogy Kis-Ázsia topográfiai, régészeti és társadalmi történelmének legpontosabb leírása. Apránként jöttem rá, hogy az írás félelmetes egyezést mutat a valósággal…” XIX. század végén tevékenykedő legkiemelkedőbb Kis-Ázsia kutatója Ekkor még a legtöbb Újszövetségben szereplő helység pontos földrajzi helye sem volt ismeretes.

66 Sir William Ramsay (skót régész)
„…Eleinte azt gondoltam, hogy ez egy második században íródott mű, ami egyáltalán nem megbízható az első századi helyzet megítélése szempontjából. De egyre inkább azt találtam, hogy ez volt a legjobb útmutató a kutatásaim nehezen érthető részeinél…”

67 Sir William Ramsay (skót régész)
„…Lukács elsőrendű történész volt. Nem csak az általa leírt állítások és tények igazak, hanem olyan apróságok is, mint hogy egy uralkodónak mi volt a pontos titulusa… Lukács újra és újra igaznak bizonyult!”

68 következtetés A Biblia rejtélyei nem az összeesküvés-elméletekben keresendők, hanem annak tartalmi üzenetében. Az Újszövetség a legmegbízhatóbb ókori írásos dokumentum, tartalmi megbízhatósága 100%-os. Ma valóban azt olvashatjuk, amit Jézus apostolai és tanítványai az első században leírtak.

69 Kérdések

70 További információk www.facebook.com/bibliaestudomany Szabad Péter


Letölteni ppt "Ki vagyok én… Szabad Péter"

Hasonló előadás


Google Hirdetések