Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az életpálya- (és munka) tanácsadás felhasználói körének kiszélesedése a tudásalapú poszt-indusztriális társadalmakban és az alkalmazott humán szolgáltatásokat.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az életpálya- (és munka) tanácsadás felhasználói körének kiszélesedése a tudásalapú poszt-indusztriális társadalmakban és az alkalmazott humán szolgáltatásokat."— Előadás másolata:

1 Az életpálya- (és munka) tanácsadás felhasználói körének kiszélesedése a tudásalapú poszt-indusztriális társadalmakban és az alkalmazott humán szolgáltatásokat nyújtó iskolák szerepe Borbély Tibor Bors december 20. A LLG&C (Life Long Guidance and Counselling) fogalmának értelmezése

2 Alkalmazott humán szolgáltatás nyújtó iskola = szolgáltató iskolával, amely „nyers piaci” viszonyoknak van kitéve (Papp) vö. közjószág (társadalmi konszenzus és gazd.- technológiai- társ. fejlettség kérdése, hogy milyen képzési szintig tekintik annak) „A tanácsadó tanár… előre látható élethelyzetekben, vagy a váratlanul fellépő élethelyzetekben támogatást nyújtson a tanulónak egyéni igényei szerint.” (Szilágyi 1996) : humán szolgáltatás = élethelyzetekre felkészítés, ezen belül van pályaorientáció (életpálya-fejlesztés, karrier tanácsadás etc.) –Két út (a szolgáltató személye szerint): –tanár által, –segítő személyzet által, –vagy ezek kombinációja

3 A pályaorientáció szerepe A pályaorientáció az önismeret és a pályaismeret fejlesztése révén teszi lehetővé az egyén számára, hogy beilleszkedhessen a munka világába. A pályaorientáció két alapeleme közül az első az önismeret, vagyis az egyén képessége arra, hogy saját erőforrásait megismerhesse, azok optimális felhasználásáról, fejlesztéséről maga dönthessen. Ez egybecseng az előző pontban kifejtett öngondoskodó, a kommunikáció folyamatában állandó megismerésre törekvő ember eszményével. A felnövekvő gyermek első arra irányuló lépése, hogy majdan a társadalom teljes értékű, a társadalmi újratermelésben részt vállaló tagja lehessen: a pályaválasztása. A jövedelemszerzéshez, amely az anyagi és ezzel a biológiai lét alapja az urbanizálódott társadalmakban, a másik faktor, a pályaismeret elmélyítése is elengedhetetlen a gyerekeknél (és ma még a felnőtteknél is, vagy a továbbiakban a pályaváltoztatóknál). Hiszen konkrét pálya, szakma az, ami kenyérkereseti tevékenységként és önkiteljesítésként választható Pszichológiai megfogalmazással: képességeit, érdeklődését, készségeit, személyiségét stb. Ezeket a pályaválasztási tanácsadás standardizált megoldó kulcsok nélkül, az egyén önbecslésére és belátására alapozva használja fel. (Borbély 1999)

4 Új igények Tudástőke felértékelődése (knowledge worker) vö. technológia intenzív termelési módok a munkapiacon –A tudástőke már nem luxusjószág, hanem termelési eszköz -- a munkaerő termelőképessége diverzifikálódik, 10:1 arány (P. Romer 80-as évek: tudástőke; Kopátsy 1992) Összetett társadalmi rendszerek a hétköznapi életben (fogyasztói társadalom a fejlett világban)

5 Új elemzések EU EU-15 EUROCOUNSEL (Dublini Alapítvány 1994; Fehér Könyv 1993, Watt 1998): ESZM új arca - aktív szolidaritás: guidance és counselling –Európai Tanács május 18. –8448/04 EDUC 89 SOC 179: Strengthening Policies, Systems and Practices in the field of Guidance throughout life in Europe8448/04 EDUC 89 SOC 179 Peter Plant ( in International Journal for Educational and Vocational Guidance): - globális versenyképesség - társadalmi kohézió, befogadás A két cél egymás mellett vagy ellenében megy?

6 Világbank, OECD, UNESCO Világbank Watts és Fretwell (2003) UNESCO Hiebert és Borgen: tanácsadás már nem luxus szolgáltatás (mindenkit el kell érni!) OECD Sultana és Watts 2004 Bridging the gap, … Handbook for policy makers Közös EU – OECD kutatás

7 Jyvaskyla november – LLG : szupranacionális és interszakpolitikai koordináció EU-27 szinten ICCDPP FEDOR A IAEVG Peer- learning activities Euroguidance network Kutatók, kutatóintézetek LLL/LWL projektek érintett uniós intézmények pl. CEDEFOP, ETV, Foglalkoztatási Bizottság, Oktatási és Kulturális Bizottság stb. Munkaügy i szervetek hálózata, MISEP EU „mega fórum” LLG&C tagállami LLG&C fórumok OECD

8 …és a hozzá kapcsolódó szolgáltatási filozófia

9 Operacionalizálás Az EU LLG modell OECD modell empírikus vizsgálata a magyar iskolákban (Nem foglalkozunk, vagy csak áttételesen a Világbank és az UNESCO ajánlásaival.)

10 Köszönöm a figyelmet!

11 Irodalom Papp Sándor Az oktatás és nevelés műhelye vagy szolgáltató intézmény? OFOE Földes Petra Kényszer vagy lehetőség? Gondolatok a család és iskola viszonyáról ÚPSZ 2006/7-8 Szilágyi Klára (1996) A tanácsadó tanár módszertani lehetőségei az iskolában EKTF, Eger Draft Resolution of Council and of the representatives of the Member States meeting within the Council on Strengthening Policies, Systems and Practices in the field of Guidance throughout life in Europe 8448/04 EDUC 89 SOC May 2004 Sultana R.G. Lifelong guidance policies and system: building the stepping stones Finnish EU Presidency Conference 6-7 November 2006 Jyväskylä pp. 15 (2006a) Sultana R.G. and Watts Career Guidance within Public Employment Services: a Review of Services in Finland within a European Perspective Nov pp. 9 (2006 b) Sultana R.G. and Watts, A. G. Career Guidance in Europe’s Public Employment Services DG EMPL Oct Sultana G. Ronald Guidance policies in the knowledge society CEDEFOP Panorama Series no Conference on Lifelong Guidance Policies and Systems: Building the Stepping Stones Lifelong guidance policies in Europe were reviewed during the Finnish EU Presidency in the second half of 2006 within a European conference Jyväskylä, Finland. EGCRF European Guidance and Counselling Research Forum The Institute for Educational Research (IER), Jyvaskyla, Finland, Canterbury Christ Church University, UK Centre for Career and Personal Department career-personal-development/Publications.asphttp://www.canterbury.ac.uk/education/centre- career-personal-development/Publications.asp Finland EU’s Presidency Ministry of Labour, Finland International Centre for Career Development and Public Policy (ICCDPP) Session Eleven - International Centre for Career Development and Public Policy Australia 21 to 24 April 2006http://video.google.com/videoplay?docid= International Centre for Career Development and Public Policy (ICCDPP) Australian Association of Career Counsellors EC Education and Training 2010 background documents A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK Hatékonyság és igazságosság az európai oktatási és képzési rendszerekben {SEC(2006) 1096} Brüsszel, , COM(2006) 481 végleges HU 15/2006/EK KÖZÖS ÁLLÁSPONT a Tanács által július 24-én elfogadva az egész életen át tartó tanulás terén cselekvési program létrehozásáról szóló,25-.i október /2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel Szakképzési fejlesztési stratégia 1057/2005 (V.31.) Korm. hat. Felnőttképzés fejlesztése 1069/2004 (VII.9.) Korm. h. LLL stratégia 2212/2005 (X.13.) Korm. h.

12 A három információs szintet magyarázó megjegyzések [1] Karrierfejlesztési szakember az információs tanácsadó is, de az intenzív támogatásra való igény egyben azt is jelenti, hogy a klienst/ tanulót/ állampolgárt alkalmazott pszichológiában képzett szakembernek kell támogatnia, mint tanácsadó tanár, pályatanácsadó, andragógus- tanácsadó, munka- és pályapszichológus stb. Itt válik fontossá a támogatási szintek szerinti illetékességi és kompetencia szintek tisztázása. Erre az eddig megjelent szakpolitikai dokumentumok nem adnak kellő választ. Ugyanakkor az EU tanácsadó képzés kialakított curriculuma, a kanadai benchmarkingként alkalmazható curriculum, az USA tanácsadói szövetségek minősítő vizsgái, a német tanácsadó szakképzés, stb. bőven kínálhatnának megfelelő opciókat. Fontos lenne az uniós szakpolitika figyelmét is felhívni erre a hiányzó momentumra. [1] A harmadik lépcsőhöz nyilvánvalóan korábbi személyiség- és karrierfejlesztéseken át vezet az út. Ehhez praktikusan a közoktatásban már meg kell adni a szükséges pályaválasztást támogató önismeretet. A felnőtt állampolgár ebben az esetben válik képessé –akár az Interneten keresztül- az önálló tájékozódásra. Magyarországon az iskolarendszer, rendszerében ilyen szintű segítséget nem ad. Így leginkább a munkaügyi szervezet, de a családsegítők és kulturális intézmények is a legmagasabb és egyben legdrágább szintű támogatást kénytelenek adni az ügyfeleiknek.


Letölteni ppt "Az életpálya- (és munka) tanácsadás felhasználói körének kiszélesedése a tudásalapú poszt-indusztriális társadalmakban és az alkalmazott humán szolgáltatásokat."

Hasonló előadás


Google Hirdetések