Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

3.3 Az Aranybulla A tatárjárás és az ország újjáépítése Az új rend megszilárdulása Szent László és Könyves Kálmán idején Tk 3- Történelem (Herber, Martos,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "3.3 Az Aranybulla A tatárjárás és az ország újjáépítése Az új rend megszilárdulása Szent László és Könyves Kálmán idején Tk 3- Történelem (Herber, Martos,"— Előadás másolata:

1 3.3 Az Aranybulla A tatárjárás és az ország újjáépítése Az új rend megszilárdulása Szent László és Könyves Kálmán idején Tk 3- Történelem (Herber, Martos, Moss, Tisza) Tk (Sz)- Forrásközpontú történelem 10. évf. (Száray Miklós) Tk2- Történelem (Walter Mária)

2 Horvátország Dalmácia Szent László 1077-1095 Könyves Kálmán III. Béla 1172-1196 1095-116 Anonymus Gazdaság és társadalom önellátó várjobbágy Várnép hospes Királyi szerviens báró Regálék II. András Bárók Szerviensek Várjobbágy Királyi vármegye rendszer 1205-1235 kunok IV. Béla Tatár Julianus 1235-1270 1241MuhiBatu kán Bárók Familiarítás Bandérium Kancellária

3 Árpád-házi királyok (Szent László, Könyves Kálmán, III. Béla) Tk II.-87.old Gazdaság és társadalom az Árpád-korban Tk II.(Sz)-87.old Aranybulla mozgalom Tk II.(Sz)-87.old Tatárjárás és az ország újjáépítése-Tk II.(Sz)-93.old http://www.suliaweben.hu/index.php?page=single&tk=54

4 http://mek.oszk.hu/01900/01954/html/index1.html Encyclopaedia Humana Hungarica 02./ VAZUL-ÁG ÁRPÁD-HÁZI KIRÁLYOK SZENT ISTVÁN UTÁN András megkoronázása a Képes Krónika lapjain. Vele kezdődően Vazul leszármazottak ülnek a magyar királyi trónon. András visszahívja, öccsét, Bélát Lengyelországból. Együttesen verik vissza a németek támadásait. A képen Pozsony ostroma a német hajók Dunába süllyesztésének jelenete. A várkonyi jelenet ábrázolása a Képes Krónikában Sírja a Tihanyi Apátság altemplomában. I. András (1046-1060) A két jelenetet is sűrítő iniciálé a híres „korona és kard” epizód két részletét mutatja. Az őr figyelmezteti Béla herceget, hogy a kardot (azaz a hercegséget) válassza, ha kedves az élete. VAZUL-ÁG ÁRPÁD-HÁZI KIRÁLYOK SZENT ISTVÁN UTÁN

5 Béla herceg párviadala egy pomerániai vitézzel. http://mek.niif.hu/02200/02249/02249.htm#2 KÉZAI SIMON MESTER MAGYAR KRÓNIKÁJA I. Béla (1060-1063) Salamon király és Géza herceg viszályát ábrázoló miniatúra a Képes Krónikában. A trónon ülő Salamon előtt a viszályt szító Vid ispán kezében egy hüvelyben két kardot tart, szemléltetve a krónika szövegét. A háttérben Géza herceg Salamon (1063-1074 ) Géza ( 1074-1077)

6 Szent László „erős volt a keze, tetszetős a külseje, s miként az oroszlánnak, hatalmas lába-keze, óriási a termete, a többi ember közül vállal kimagaslott: így árasztotta el az adományok teljessége, s ez már testileg is méltóvá nyilvánította a királyi koronára. Ám mikor látta, hogy kitüntető javakkal dicsekedhet, nem fuvalkodott fel gőgjében, nem foglalta el mások jogait ármányosan vagy erőszakkal, hanem a kapott jótéteményekért köteles hálát adva annak, aki megelőző érdemek nélkül szokta osztogatni a javakat, valahányat észrevett magában, Isten tiszteletének szentelte. „ (Szent László király legendája) http://www.xn--erdly-dsa.com/szentlaszlo.karpatmed/index.htm Magyar Anjou Legendárium A Képes Krónika Szent Lászlója /62.lap/ A történelem Szent Lászlója Thuróczy-Krónika A legenda az Érdy-kodexben http://ehumana.hu/arpad/szoveg/me02.htm Árpád-kori történelem /sulinet, Tk/ Szent László a Kárpát-medencében http://www.kepeskronika.net/hu.htm

7 Freskórészlet a székelyderzsi templomban a Szent László-legendából: Szent László és a kun vitéz birkózása. http://www.youtube.com/watch?v=mwH6F3TZmgk Szent László legendája- Múlt-kor adásában http://szekelyderzs.com/laszlolegenda.html A Szent László legenda számos helyen föllelhető a Kárpát-medence középkori templomaiban. Néhányat itt most meglátogathatunk. http://www.youtube.com/watch?v=wpyQt1_ef0c Szántai Lajos / Duna tv/ Szent László A középkori Szent László-kultusz kibontakozásához a döntő lökést 1192-ben történt szentté avatása adta. Ennek nyomán a lassan kialakuló magyar lovagi kultúra László személyében elnyerte királyi példaképét. Életéről, vitézi tetteiről és a neki tulajdonított csodákról legendák, népi énekek, mondák születtek. Váradi sírja istenítéletek kapcsán igazságot szolgáltató fórum és csodatevő zarándokhely lett. A szent király tiszteletére évszázadokon keresztül templomokat szenteltek fel, amelyekben freskók és táblaképek sokasága elevenítette meg a “lovagszent” különböző hőstetteit, látomásait és csodáit. /Sulinet.hu/

8 Gelence (Erdély): Szent László és a kun párviadala http://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_L%C3%A1szl%C3%B3-legenda http://sermones.elte.hu/szovegkiadasok/magyarul/madasszgy/index.php?file=059_064_Laszlo_legenda Szent László-freskó, Kakaslomnic, Felvidék Szent László legendája-1192 után http://hu.wikipedia.org/wiki/Gele nce

9

10 http://epa.oszk.hu/00000/00007/00048/pdf/EPA00007_Mikes_International_0312_096-106.pdf Obrusánszky Borbála : Székelyföld hun hagyatéka

11 http://www.olvasnijo.hu/olvasni.php3?tipus=olv&id=192 Arany János Szent László füve

12 Szent László királnak legendája (Érdy-kódex, 1526)(Részletek) http://mek.niif.hu/06100/06196/html/kozep0027/kozep0027.html Az Érdy-kódex a legnagyobb magyar legendagyűjtemény s egyben legterjedelmesebb magyar nyelvemlék http://nyelvemlekek.oszk.hu/ism/erdykodex http://www.youtube.com/watch?v=gsvznDe7IMo&NR=1&feature=end screen Mondák a magyar történelemből- Szent László utolsó győzelme http://www.youtube.com/watch?v=2n74CRE1MkY Szent László arcrekonstrukciója http://www.youtube.com/watch?v=VeHt5GRfmFk Árpád-házi Szent László koronázása/1077/- Sacra Corona

13 Szigorú törvények Az új rend megszilárdulása Tk (SZ)-81.old/ (Tk:43) -felléptek a kóborlók ellen - magántulajdon védelme Szent László Társadalmi átalakulás prólémáinak orvoslása -erősítették az egyházat 1083 Szent Istváni örökség vállalását Hatalmi helyzet megszilárdulását A királyság gazdasági alapjainak biztosítása Fő célja: Szentté avatások jelzik a http://ww3.szentes.hu/honfoglalas/gesztak/leg_06.htm

14 Horvátország (pápai hűbér) II Orbán IV. Henrik Külpolitikája elfoglalja ő az aki a Cluny reform szellemében átszervezte az egyházat, invesztitúra pápaság mellett állt uralkodásának második felében viszonya a pápasággal megromlott, mert a pápaság is igényt tartott a király nélkül maradt országra (a király legyen a pápaság vazallusa) Szent László (teljes szakítás) Szövetségre lépett

15 Könyves Kálmán, aki püspök volt királlyá koronázásig, korának egyik legműveltebb és legfelvilágosodottabb uralkodója lett. Nem véletlenül kapta jelzőként a "Könyves" előnevet. Álmos Horvátország Kálmán is törvényekkel kívánta elősegíteni a belső nyugalom megszilárdulását. László törvényeihez hasonlóan a magántulajdon állt a középpontban. Kálmán enyhített László törvényeinek szigorán. http://www.youtube.com/watch?v=hySqf9MocBk http://sermones.elte.hu/szovegkiadasok/magyarul/madasszgy/index.php?file=003_kalman Kálmán király törvénykönyve/(1100 körül)

16 Kersztes hadjáratok Halics Dél-nyugaton folytatta az előretörést, megkezdte hódoltatását a Dalmát városoknak A magyar állam megerősödött, lehetővé vált, hogy többször beavatkozzék a kijevi állam belső küzdelmeibe. Könyves Kálmán Uralkodásának első éveiben vonultak át az első keresztes hadjárat seregei Amiens Péter, s az övéhez hasonló gyülevész hadakkal sok baja volt az ország népének. Kálmán fegyverrel fordult ellenük, és kiverte őket az országból. A Boullion Gottfried vezette lovagi sereg baj nélkül átvonult az országon. Rubicon /Tarján M Tamás:Könyves Kálmán halála http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1116_februar_3_konyves_kalman_halala/ http://tortenelemszoba.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1150469 http://magyartortenelem.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=10933

17 1172-1196 III. Béla (87.old.) http://www.youtube.com/watch?v=ZsrOwEXMzIE Tk (SZ)-87.old

18 Bizánci és pápai beavatkozás trónviszály 1172-1196 III. Béla (87.old.) Az Árpád-házi Magyarország első fénykora Kancelláriát Növelte az írásbeliséget, elrendelte a király személye előtt megtárgyalt ügyeket foglalják írásba Királyi oklevelek kiadására hozta létre Hiteleshely http://www.tihany-info.hu/tte/Apatsag/Cikkek/Amirol_a_pecset_mesel.html Érszegi Géza: Amiről a pecsét mesél http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/historia/82-02/ch11.html Érszegi Géza:Az írásbeliség bevezetése Magyarországon

19 http://www.youtube.com/watch?v=tfezNM_hJXc &playnext=1&list=PLCE6DF59B724E0798&feat ure=results_video http://www.youtube.com/watch?v=-80Tsa9zdFI Kárpátia - Halotti beszéd (részlet) http://www.youtube.com/watch?v=AQT6eYiRsmY Ómagyar Mária-siralom /13. században íródott/ A leuveni kódex az Ómagyar Mária-siralommal A halotti beszéd eredeti szövege a Pray- kódexben.Pray- kódexben Országlása alatt keletkezett legrégebbi összefüggő magyar nyelvemlékünk, a Halotti beszéd és könyörgés, továbbá a legrégebbi magyar uralkodói jövedelem-összeírás. A kettős kereszt ő pecsétjein tűnik fel először, használata és elterjedése is Béla király nevéhez kapcsolódik..

20 Regálék Jövedelmeiben fontos szerepet játszanak III. Béla jövedelem kimutatása, melyet valószínűleg egy francia hercegnővel kötött házassághoz készítetett. 1186-ban házasságot kötött Capet Margittal, II. Fülöp Ágost francia király húgával, Henrik ifjabb angol király özvegyével. A menyasszony megkérésekor igazolta, hogy éves jövedelme alapján a két császár után ő Európa leggazdagabb uralkodója

21 Abu Hamid al Garnáti, granadai mór utazó, aki megfordult 1153-ban hazánkban is a következőket írja: „Magyarország egyike a legjobb módnak örvendő, fölöslegben dúskáló országoknak. Hegyeiből aranyat és ezüstöt termelnek ki.” Ottó, freisingi püspök imígyen fogalmazott a XII. század közepe táján: „Ez a tartomány, melyet a régiek Pannóniának neveztek, mivelhogy köröskörül erdőségek, hegyek, s főképpen az Appeninnek (Kárpátok) övezik, belsejében nagy kiterjedésű síkság, amelyet jeles folyók és vizek öntöznek. Erdőkben felettébb gazdag, tele van mindenféle vadakkal, s felületének természeti szépsége éppen olyan bájos, mint amilyen dús a föld termékenysége, hogy mintegy Isten paradicsomának vagy pompás Egyiptomnak látszik lenni.”

22 III. Béla és felesége Anna halotti ékszerei Szent László 1196. április 24-én hunyt el, a székesfehérvári bazilikában temették el. 1848-ban a bazilika romjai között királyi pár maradványait találták meg, akiket III. Bélával és első feleségével azonosítottak, és a budavári Mátyás templomba temették őket. Béla szorgalmazására került sor 1192-ben László király szentté avatására.

23 III. Béla és királynéja szarkofágja az 1848-as feltárás rajzán A koponyatetőről készült olajfestmény a Természettudományi Múzeumban (piros nyíl a trepanáció helyét mutatja) http://sirasok.blog.hu/2011/02/22/pogany_szertartas_az_arpad_hazi_kiralyok_udvaraban#c18181 079 http://sirasok.blog.hu/2011/02/22/pogany_szertartas_az_arpad_hazi_kiralyok_udvaraban#c18181 079 http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1196_aprilis_23_iii_bela_kiraly_halala

24 várszervezeten Királyi birtok önellátó Gazdaság A király hatalma és katonai ereje Fejlődött a magyar gazdaság, nőtt az ország népessége, elterjedt a földművelés, megjelent az istállózó állattartás. A nagybirtok megerősödött, a középréteg helyzete még bizonytalan volt. Az uradalmakban nagyrészt szolgák dolgoztak, de nőtt a saját parcellán, terményhányad fejében dolgozók aránya. XI.-XII. A XII. században az uralkodó továbbra is az ország harmadát birtokolta, de a trónharcok megerősítették a világi(15%) és az egyházi (10%) nagybirtokot

25 Magyarország gazdasága a XII-XIII. században 7/a

26 A magyar társadalom átalakulása a XI-XIII. században Az ábra alapján mutasson rá a társadalmi átalakulás irányára! Vegye számba az egyes társadalmi csoportok kialakulását, helyzetének változását! A magyar társadalom mely csoportjai alakultak át a leggyorsabban? Mi ennek a magyarázata? Milyen külső hatások, események és jelenségek segítették elő a folyamatot!

27 Társadalom várjobbágy Várnép hospes Királyi szerviens A királyi vármegye szolgai állapotú, a várnak gazdasági jellegű szolgáltatásokkal tartozó lakói. Töredékük a várjobbágyok közé emelkedett, többségük a későbbi jobbágyságba olvadt. A királyi vármegye katonaságának tisztje. A vár földjeiből birtokot kapott, melyet a várnépek műveltek. Az ispán joghatósága alatt álltak, a XIII. századi vármegye adományozások nehéz helyzetbe hozták őket. Jelentős részük a jobbágyságba süllyedt, kisebb részük a szerviensekkel együtt a későbbi nemességbe olvadt. A szabad lakosság földdel rendelkező, katonáskodó része magát a király alattvalójának vallotta. A latin vendég, Nyugat-Európából a XI-XIII században a túlnépesedés következtében kiváltságokért, szabad föld területekért Közép-Európába vándorolt parasztok és polgárok. Tágabb értelemben a magyar főnemességet jelölő fogalom a XIII- XV században, szűkebben országos méltóságokat (nádor, országbíró, vajda, bán, stb) betöltő személyek. A bárók 1498-ban elérték, hogy külön rendet alkossanak. Ekkor iktatták törvénybe az ország legelőkelőbb negyven családjának külön jogait. báró

28 3.3 Az Aranybulla Tk (Sz)- 87.old

29 II. András (Tk. 87.old.) 1205-1235

30 hadjáratok Birtok adományozás Regálé Bárók Szerviensek Várjobbágy Imre párti - Kincstár kiürül felbomlik II. András (Tk. 87.old.) - szembekerült: Királyi vármegye rendszer

31 Az új berendezkedés politikája

32 1222 ARANYBULLA ELLENÁLLÁSI ZÁRADÉK adományozás méltóság Birtokszerzés, hivatalviselés végrendelkezés hadkötelezettség adómentesség A XIV. sz.-ban vált jelentőssé, mint a nemesi jogok alapokmánya. http://www.youtube.com/watch?v=hsG2HJVDBuU HAGYATÉK' a DUNA TV-én - benne Dr. VARGA TIBOR

33 ARANYBULLA jelentősége adómentesség ELLENÁLLÁSI jog Szerviensek nemesek T Ö R V É NY E K Személyes szabadság SARKALATOSSARKALATOS

34 Nemesi vármegye Királyi vármegye Nemesi vármegye -a vármegye alpja már nem a királyi birtok Birtokosok önkormányzati jogokat szerző közössége Szolgabírót Válaszhattak peresügyeik intézésére (báróktól függetlenül)

35 IV. Béla (1235-1270)‏ http://www.youtube.com/watch?v=rEBGVUjqd40 A tatárjárás és az ország újjáépítése udasbazis.sulinet.hu/hu/tarsadalomtudomanyok/tortenelem/a-kozepkor-tortenete-476-1492/magyarorszag-a-13-szazadban/iv-bela-uralkodasa IV. Béla uralkodása /sulinet-tk/

36 Birtokpolitikája Szokásjo g felrúgása kunok IV. Béla (Tk.93,100.old.) Szembe került a vezetőréteggel Tatár Julianus 1235-1270

37 1241 1242Tatár Muhi Batu kán Trau vára http://www.youtube.com/watch?v=syt5Y0A1wHw

38 A pusztítás átalakította az ország etnikai képét, megváltoztatta IV Béla politikáját.

39 várépítés Bárók Familiarítás Bandérium - Szakított korábbi politikájával IV. Béla -birtokokat adományozott Nemesekkel íránytatták birtokikat, vezettették A század végére egész országrészekre terjesztették ki hatalmukat Katonák kiállítása Városi rangokat osztott várfal Visszatelepítette Kunok Az ország katonai megerősítése érdekében:

40 A familiaritás sematikus ábrája

41 IV. Béla alapította Buda Királyi rezidencia csak később lett

42 IV. Béla megkoronázza fiát, V. Istvánt

43 IV. Kun László /1272-1290/ http://www.youtube.com/watch?v=vKi2wEsQFss

44 http://mek.oszk.hu/02200/02245/02245.htm Egy bécsi könyvtáros, történetbúvár, Johann Georg von Schwandtner a császári könyvtárban megtalálta és 1746-ban kiadta Anonymus művét, a Gesta Hungarorum Gesta Hungarorum Anonymus Fordította: Pais Dezső

45 http://mek.oszk.hu/02200/02249/02249.htm Kézai Simon Gesta Hungarorum Fordította: Szabó Károly

46

47 Érettségi 2005 /15. A feladat a XIII. századi magyar társadalomra vonatkozik. (rövid) Mutassa be a forrás és ismeretei felhasználásával, hogy milyen szerepet játszott az Aranybulla kiadása a szerviensek* nemességbe emelkedésében!

48 „Mivel mind országunk nemeseinek (értsd: az előkelők szűk rétegének), mind másoknak Szent István királytól megszabott szabadságát […] némely királyok megrövidítették, ezért maguk a nemeseink a mi és királyi elődeink felségét buzgó könyörgésekkel országunk megjavításáért zaklatták. Mi tehát az ő kérésüknek mindenben eleget kívánunk tenni [...] ezért megadjuk a Szent István királytól mind nekik, mind országunk más embereinek megadott szabadságot, [...]

49 2. Azt is elhatároztuk, hogy szervienst sem mi, sem utódaink el ne fogjanak [...] csak akkor, ha előzőleg perbe idézték, és a bírói eljárás során elítélték. 3. Szintúgy a szerviensek birtoka után semmiféle adót és szabadok dénárját nem szedünk, házaikba, falvaikba hívatlanul nem szállunk meg. [...] 4. Ha egy szerviens fiúutód nélkül halna meg, akkor birtokának egynegyedét a leánya tartsa meg, a többivel úgy rendelkezzék, ahogy neki tetszik! [...] 5. A megyésispán a nemesek jószágán ítéletet ne tegyen! [...]

50 7. Ha pedig a király az országon kívül akarna hadakozni, a nemesség ne tartozzék vele menni, hanem csak a király pénzén; és ha valamikor haza tér, a nemeseken hadi bírságot ne vegyen! Ha pedig ellenség támadna haddal az országra, általánfogva mindnyájan tartozzanak elmenni! ( Részlet az Aranybullából; ford.: Érszegi Géza Bp. 1990.) *szerviens: birtokkal rendelkező közszabad, aki a király „szolgája”, vele laza függő viszonyban van.

51 http://mek.oszk.hu/09100/09175/html/3.html VÁCZY PÉTER: A MAGYARSÁG A ROMÁN ÉS GÓT STÍLUS KORÁBAN http://tortenelemportal.hu/2013/09/ujraertekelik-az-arpad-kort-a-szenzacios-bugaci-leletek/ Újraértékelik az Árpád-kort a szenzációs bugaci leletek

52 Horvátország Dalmácia Szent László 1077-1095 Könyves Kálmán III. Béla 1172-1196 1095-116 Anonymus Gazdaság és társadalom önellátó várjobbágyVárnép hospes Királyi szerviens báró Regálék II. András Bárók Szerviensek Várjobbágy Királyi vármegye rendszer 1205-1235 kunok IV. Béla Tatár Julianus 1235-1270 1241MuhiBatu kán Bárók Familiarítás Bandérium Kancellária szászok Buda Kézai Simon 1222 Nemesi vármegye


Letölteni ppt "3.3 Az Aranybulla A tatárjárás és az ország újjáépítése Az új rend megszilárdulása Szent László és Könyves Kálmán idején Tk 3- Történelem (Herber, Martos,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések