Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vidékfejlesztési program Falusi közösségek boldogulási lehetőségei

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vidékfejlesztési program Falusi közösségek boldogulási lehetőségei"— Előadás másolata:

1 Vidékfejlesztési program 2014-2020 Falusi közösségek boldogulási lehetőségei
Dr. Viski József Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság Miniszterelnökség a Magyar Faluszövetség önkormányzati fóruma Hollókő december 18.

2 Az agrár-vidékfejlesztési támogatások új rendszere Magyarországon
KAP I. pillér közvetlen támogatások (uniós forrás) - FM piaci intézkedések (uniós forrás) - FM KAP II. pillér vidékfejlesztés (uniós és nemzeti forrás) - ME Nemzeti támogatási jogcímek (nemzeti forrás) - FM

3 A KAP új célkitűzései (2014-2020)
Életképes élelmiszertermelés: a mezőgazdasági jövedelmek és a szektor versenyképességének javítása. 2. Természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás: a mezőgazdaság által előállított közjavak ellentételezése és ösztönzése. 3. Kiegyensúlyozott területi fejlődés: a vidéki közösségek és vidéki munkahelyek fenntartása.

4 Magyarország közötti felső összeghatárai (alkalmazva mind a KAP 1-ben a degressziót, mind a KAP2-ből az átcsoportosítást) Az 1. pillér forrása ( ): 8,916 milliárd € A 2. pillér forrása ( ): 4,145 milliárd € (3,431 milliárd € (EU) + 0,714 milliárd € (HU)) Összesen: 13,061 milliárd € 300 Ft /EURO árfolyamon: 3 918,300 milliárd forint. Éves átlagban: 653 milliárd forint.

5 A Vidékfejlesztési Program keretei
Merev tengelyek helyett rugalmas prioritások A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, az erdőgazdálkodásban és a vidéki térségekben. A versenyképesség és életképesség fokozása a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa esetében. Az élelmiszerlánc szervezésének és a kockázatkezelésnek a mezőgazdaság terén történő előremozdítása. A mezőgazdaságtól és erdészettől függő ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése, javítása. Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, alacsony CO2 kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodni képes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása. A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdaság fejlesztése a vidéki térségekben.

6 A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 I.
A legfontosabb változások: Új eljárásrend a VP végrehajtására (az ÚMVP-re ben készített, túlszankcionáló és túlbonyolított eljárásrenddel szemben). Új és lényegesen szélesebb célközönség (az ÚMVP tervezése során ben túl merev lehatárolás készült a támogatásra jogosultak terén, amin már a pályázati kiírásokkal sem lehetett javítani). A VP középpontjában a KKV-k lesznek.

7 A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 II.
A magyar VP legfontosabb célkitűzései, prioritásai: További fókuszált fejlesztési célok: Vidéki munkahelyek megőrzése, fejlesztése = munkaigényes ágazatok; Kisebb gazdaságok differenciált segítése; Versenyképesség, termelési és jövedelembiztonság; Erőforrás-hatékonyság és környezetkímélő gazdálkodás; Korszerű tudásbővítés, tudástranszfer és innováció; Területi kiegyenlítés és fókuszálás; Vidéki települések erőforrás-hatékony működése (helyi alapanyagok, szolgáltatások, megújuló erőforrások és együttműködések) + 2 tematikus alprogram: Rövid Ellátási Lánc ( REL) és Fiatal Gazda (FIG)

8 Támogatási típusok Egyedi beruházás: építéssel járó, önálló gép/technológia beszerzés, IKT-elemek, járulékos költségek – ÚJ: árajánlat gépkatalógus nélkül, 2) Közös beruházások (előnyben!!) – Új: konzorciumi formában (a VP-ben új) 3) Fejlesztési átalány – ÚJ! (pl. kis gazdálkodó, diverzifikáció) 4) Egységköltség alapú beruházás (pl. erdősítés, erdőszerkezet-átalakítás) 5) Többlet-vállalás egységköltség alapú finanszírozása (ökológiai gazdálkodás, AKG, állatjólét, Erdő- környezetvédelem, genetikai erőforrások) 6) Kompenzációs átalány korlátozás vagy hátrány miatt ( NATURA 2000, THÁT) 7) Innovatív együttműködő komplex: K+F vagy más együttműködés költségei + beruházási költségek - konzorciumi formában (pl. agrár-innovációs Operatív Csoport, LEADER, VTT-területi együttműködés ÚJ!

9 Agrárgazdálkodóknak - 1
Beruházások (6000 STÉ fölötti gazdaságméret és bevétel): Vízgazdálkodási célú beruházások: vízkár-elhárítás, víz-visszatartás, melioráció, öntézés hatékonyságának javítása, öntözésfejlesztés ÚJ Támogatási mértékek: 35-45% (kollektív: +10%) Nagyságrend: max 300 MFt/ projekt (kollektív. Min. 50 mFt –tól) Állattenyésztés: technológiafejlesztés, erdőforrás-hatékonyságot javító ber., trágyatárolás – közös is (az átmeneti mentesség VÉGLEG LEJÁR!!!!), Támogatási mértékek: 35-40% (kollektív: +10%) Nagyságrend: max 500 MFt/ projekt (kollektív. Min. 50 mFt –tól) Kertészet: technológiafejlesztés, erőforrás-hatékonyságot javító beruházás, termék-feldolgozás Támogatási mértékek: 35-46% (kollektív: max. 60%)

10 Agrárgazdálkodóknak - 2
Kis méretű gabonatárolók létesítése és szárítók korszerűsítése Támogatási mértékek: 35-45% (kollektív: +10%) Nagyságrend: max 500 MFt/ projekt (kollektív. Min. 50 mFt –tól) Kockázat-megelőző beruházások (jégháló, talajgenerátor, stb.) ÚJ Támogatási mértékek: % (kollektív: 60-80%) Agrár-innovációs csoport közös projekt beruházásai (pilote) ÚJ Nagyságrend: max MFt/ projekt (min termelő tag) + ÚJ! Kis gazdálkodók számára ( STÉ között): átalány fejlesztési támogatás 5 éves FEJLŐDŐ üzleti terv megvalósítására, legalább két részletben (összesen: EURO/5év)

11 Agrárgazdálkodóknak - 3
Ösztönzők és együttműködések: Állatjóléti kifizetések (tej szerkezet-átalakítás) ÚJ! Részvétel EU-s vagy hazai minőségi rendszerekben (termelőnél felmerült költségek kompenzációja) ÚJ! Termelői Csoport (TCS) – átalány jellegű Tudásbővítés és innováció: Megújuló – igény alapú – szakmai képzések és tudásátadás ÚJ! szakmai tapasztalatcserék és cseregyakorlatok) ÚJ! Agrár-innovációs Operatív Csoport projekt K+F és együttműködési elemei

12 FIATAL GAZDÁKNAK - VP A pályázat benyújtásának idején 40 éves vagy fiatalabb, első ízben indít önálló vállalkozást (vállalkozás vezetője), szakirányú végzettség Induló támogatás (átalány: EURO - min. két részletben) Vízgazdálkodási célú beruházások: vízkár-elhárítás, víz-visszatartás, melioráció, öntözés hatékonyságának javítása, öntözésfejlesztés; Állattenyésztés: technológia-fejlesztés, erőforrás-hatékonyságot javító beruházás, trágyatárolás, Kertészet: technológia-fejlesztés, erdőforrás-hatékonyság javítása, termék-feldolgozás Támogatási mértékek: 60-70% (kollektív: 80-90%) Nagyságrend: max MFt/ projekt (kollektív. Min. 20 mFt) Agrár-innovációs OCS. együttműködések Kötelező és választható képzések és tanácsadás „mentorálás”

13 Hozzáadott érték = élelmiszer-feldolgozás és minőségi rendszerek
Jogosultak: Élelmiszer-feldolgozó mikro- és kisvállalkozások (középvállalkozások: GINOP!) Mezőgazdasági vállalkozások és csoportosulásaik (minden vállalkozás méret) Támogatási mértékek: max. 50% Nagyságrend: max. 300 MFt/ projekt Témakörök (műveletek) Hozzáadott érték növelése (bevétel) Erőforrás-hatékonyságot javító beruházások (kiadás) Borászati beruházások (hozzáadott érték és/vagy hatékonyságnövelés) REL csoportok tagjainak beruházásai Agrár-innovációs együttműködő OCS-k projekt-beruházásai (pilote) Nagyságrend: mFt /projekt (csoport tagoktól függően) ÚJ! Új részvétel minőségi rendszerekben: EU-s vagy hazai (pl. öko, bor, KMS)

14 Élelmiszeripari támogatások (VP és GINOP)
vállalkozás típusa mezőgazdasági (árbevétel +50%) élelmiszeripari (árbevétel +50%) támogató VP Annex 1 minden cégméret mikro- és kisváll. Non Annex GINOP - közép (és nagy) Annex I.: az EK Szerződés 32. cikkében hivatkozott lista

15 Környezet és gazdálkodás
- Agrár-környezetgazdálkodási többlet-vállalások tól ÚJ rendszerben és Genetikai erőforrások megőrzése és javítása tól Új rendszerben - Ökológiai gazdálkodás (átállási és fenntartási) - új rendszerben NATURA 2000 kifizetések ÚJ! és víz-keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések Kapcsolódó nem termelő beruházások: élőhely-fejlesztési, vízvédelmi célú Támogatási mértékek: maximum 100 % Nagyságrend: max €/ ha vagy folyóméter Kompenzációs kifizetések természeti és egyéb sajátos hátrányokkal küzdő térségekben ÚJ! Együttműködésben megvalósuló, fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, terület- és tájhasználat váltás ösztönzése és megvalósítása + Megújuló – igény alapú – szakmai továbbképzés és szaktanácsadás

16 Erdő és gazdálkodás Erdősítés és fásítás (átalány alapú fejlesztések) Agrár-erdészeti rendszerek (átalány alapú fejlesztések) Erdőpotenciál károsodás – megelőzés (átalány alapú fejlesztések) Erdőpotenciál károsodás – helyreállítás (átalány alapú fejlesztések) Az erdők biológiai értékének növelése /szerkezet-átalakítás (átalány alapú fejlesztések) és az erdők közjóléti értékének növelése (beruházás új rendszerben) Az erdők gazdasági potenciáljának erősítése: erdőgazdálkodási célgépek + elsődleges feldolgozás gépei is Intenzitás: max. 50 %, (kollektív: +10 %) ÚJ!; fiatal erdők állománynevelése (egységköltség-alapú) Erdő-környezetvédelmi vállalások (egységköltség alapú) és ÚJ! genetikai erőforrások erősítése (egységköltség alapú) NATURA 2000 kompenzáció Agrár-innovációs Operatív Csoportok együttműködő projektjei Nagyságrend: max MFt/ projekt (min termelő tag) Megújuló - igény alapú – szakmai továbbképzés és szaktanácsadás

17 Rövid Ellátási Lánc - tematikus alprogram
Alprogram = a termelők együttes piacra jutását célzó koordinált fejlesztési eszköz-csomag. Cél: közös piacra jutás megszervezése, előnyeinek együttes kihasználása, pl. közétkeztetés, fizikai piac, e-kereskedelem, vendéglátás, stb. Rövid lánc: max. 1 közvetítő szereplő, (de leginkább közvetlen csoportos) Szereplők (= REL Együttműködés tagok): KONZORCIUM Mezőgazdasági /élelmiszer-feldolgozó mikro- vagy kisvállalkozások (min. 5) REL Szervező (referenciával rendelkező non-profit szervezet) Tevékenységek: Képzés (kötelező és a tagok által választott) Szaktanácsadás (kötelező és a tagok által választott) Közös /egyéni piacra jutási beruházások Támogatás menete – 2 fordulós pályázat és összesen max. 3 év projekt-idő: - Együttműködés megalakítása / Üzleti terv kialakítása (benne: közös és egyéni fejlesztési tervek, elemek) Megvalósítás: piacra jutás megszervezése/felépítése (szervező) + a piacra jutást célzó beruházások (közös és egyedi) Összegek és mértékek (csoport és tag): kidolgozás alatt

18 VP források (300Ft/€) Cikk/ kód
Intézkedés/alintézkedés/művelet megnevezése Teljes közkiadás (Mrd Ft) 14. cikk Tudás transzfer és információs akciók 8,62 15. cikk Tanácsadási szolgáltatás, üzemvezetési és helyettesítési szolgáltatások 13,63 16. cikk Minőségi rendszerek mezőgazdasági termékekre, élelmiszerekre 10,07 17. cikk Beruházás tárgyi eszközökbe 458,2 18. cikk Mezőgazdasági termelő potenciál helyreállítása/megelőzés 6,30 19. cikk Mezőgazdasági üzemek és vállalkozások fejlesztése 60,03 20. cikk Alapvető szolgáltatások és falumegújítás vidéki területeken 73,06 cikk Beruházások erdőterületek fejlesztésébe és erdő-megújításba 62,741 27. cikk Termelői csoportok létrehozása 25,24 28. cikk Agrár-környezetvédelem és éghajlatváltozás 191,46

19 VP források (300 Ft/€) Cikk/kód
Intézkedés/alintézkedés/művelet megnevezése Teljes közkiadás (Mrd Ft) 29. cikk Ökológiai gazdálkodás 63,24 30. cikk Natura 2000 és Víz Direktíva kifizetések 61,36 31. cikk Kifizetések természeti és egyéb sajátos hátrányokkal küzdő térségekben 22,86 33. cikk Állatjólét 43,53 34. cikk Erdő-környezetvédelem /genetikai erőforrások 15,50 35. cikk Együttműködés alapú fejlesztések 15,34 36. és 37. cikk Mezőgazdasági kockázatkezelés (pü. eszközei) 28,59 cikk EMVA LEADER (Helyi Fejlesztési Stratégiák és megvalósítás) 57,53 Technikai segítségnyújtás 26,13 Ebből MNVH funkciók 18,65 Összesen: 1243,50

20 Vidéki térségek Jogosultsági kritérium (=vidéki térség):
Település népessége főnél kevesebb vagy a Település népsűrűsége 120 fő/km2 alatt van; Azon városok, ahol a külterületi lakossága 2%-nál magasabb Kizáró tényező: Ezen kritériumokon kívül eső települések Budapesti agglomeráció települései Alapvető célok: vidéki gazdaság színesítése, jövedelemszerzés, foglalkoztatás, a lokális infrastruktúra és szolgáltatások révén az életminőség javítása, szegénység és szegregáció csökkentése, a lokális együttműködések és fejlesztési kapacitások ösztönzése alapján a speciális fejlesztési igényeknek megfelelő mikro-fejlesztések (LEADER).

21 Vidéki térségek eszközei
FONTOS: a NEM agrár/erdő/Annex 1 élip tevékenységű mikro-vállalkozás fejlesztésének támogatása mindenhol a GINOP-ból lesz elérhető! Eszközök: Diverzifikáció (on-farm): mezőgazdasági termelő által nem mezőgazdasági tevékenység kezdése vagy folytatása (kézműves, turisztika, stb.) Annex-1 élelmiszer-feldolgozás NEM Átalány-költség (egyszerűsített): €/5 év - üzleti terv alapján Együttműködési: Kis gazdasági szereplők közös projektjei/fejlesztései Együttműködési: Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság Támogatás max. 100%; Összeg: max. 8 (együttműk.) +25 MFt (beruházás) Vidéki területek kis infrastrukturális fejlesztései / helyi alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztései (új épület NEM, költségtakarékosság IGEN) Támogatás max: 100%; támogatási összeg: MFt, LEADER (4 művelet): helyi fejlesztési stratégiák készítése/ hely stratégiák megvalósítása (helyi pályáztatás) /együttműködések / szervezés, működés, Támogatás %, támogatási összeg max.: 20 MFt / támogatott helyi projekt ÚJ: A Helyi Akciócsoport (LEADER Egyesület) működési finanszírozása egyszerűsített, átalány módon (= rész-hozzájárulás) + dolgozhat „kifelé” is = helyi fejlesztési „ügynökség”

22 Alintézkedések Nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése (diverzifikáció); Kisméretű infrastruktúra fejlesztése; Alapvető szolgáltatások fejlesztése; Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság támogatása; Helyi gazdaság megerősítése; Innovatív aprófalu kísérleti program; Kedvezőtlen társadalmi, demográfiai folyamatok enyhítésének támogatása; Természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás kialakítása és a klímarezíliencia fejlesztése; LEADER Helyi Fejlesztési Stratégiák kidolgozása

23 tevékenységek fejlesztése
Nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése (Diverzifikáció) nem mezőgazdasági tevékenységek indítása Támogatás %, támogatási összeg max.: €/5 év - üzleti terv alapján nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése Támogatás %, támogatási összeg max.:35 millió Ft Témakörök: Kézműves tevékenységek Kisipari tevékenységek Turisztikai szolgáltató tevékenységek

24 Kis léptékű infrastrukturális fejlesztések a vidéki térségekben
munkaerőpiachoz való kapcsolódás és a mobilitás támogatása; földutak karbantartásához szükséges munkagépek beszerzése; közösségi és gazdasági szolgáltatások, tevékenységeknek helyet adó terek fejlesztése; tanyás térségek külterületein a villamos energia, vízellátás és szennyvízkezelés lokális, egyedi megoldásainak támogatása; energetikai célú fejlesztések Támogatható tevékenységek: Kisméretű infrastruktúra fejlesztés: max. 50 millió Ft, támogatási intenzitás: 100% Megújuló energetikai fejlesztés: max. 300 millió Ft, támogatási intenzitás 90% Természetes személy (pályázó): max. 20 millió Ft, támogatási intenzitás 50%

25 Alapvető szolgáltatások fejlesztése a vidéki térségekben
Az alintézkedés célja: Alapvető szolgáltatásokhoz, közösségi élethez való hozzáférés javítása a kistelepüléseken; Vidéki térségek szolgáltatásokkal való ellátottságnak fejlesztése; Helyi közösségi térhálózat kialakítása, bővítése; Vagyonbiztonság, a vidéki gazdálkodások működési feltételeinek javítása; Vidéki életminőség javítása Támogatható tevékenységek: Közétkeztetés infrastrukturális feltételeinek fejlesztése Támogatás: max. 20 M Ft Többfunkciós közösségi/szolgáltató központ létrehozása és fejlesztése Támogatás: max. 30 M Ft Falu és tanyagondnoki, polgárőri, mezőőri, hegyőri és halőri szolgálathoz jármű/eszközbeszerzés Támogatás: max. 12 M Ft, indokolt esetben 20 M Ft Önkormányzati tulajdonú közforgalmú utak kezeléséhez, javításához munkagépek beszerzése Támogatás: max. 20 M Ft A projektek 100%-os intenzitás mellett támogathatók

26 LEADER PROGRAM a 2014-2020-as időszakban

27 A LEADER lehatárolása Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Vidékfejlesztési Program 4. Tengely – LEADER PROGRAM (5 %) 6. Prioritás – A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdaság fejlesztése a vidéki térségekben. 5% LEADER Forrás: 57,4 Mrd Ft fejlesztési forrás 8,1 Mrd Ft működési forrás Tervezett forrás: 43,2 Mrd Ft fejlesztési forrás 13,9 Mrd Ft működési forrás 95 HACS, jelenleg 93 HACS Tervezett HACS szám: db Támogatás a Helyi Akciócsoportoknak népességszám és településszám alapján Kiemelten támogatottak lesznek a kedvezményezett járásokkal érintett Helyi Akciócsoportok

28 Helyi Akciócsoportok a as időszakban

29

30 Felkészülés az új tervezési időszakra
5/2014 (II. 6.) IH Közlemény a HACSOK 2014 tavaszi újjáalakulására 2014 tavaszától a Helyi Fejlesztési Stratégiához kapcsolódó tervezési területek előzetes elismerésének folyamatos jóváhagyásai 2015. év végéig az újonnan megalakuló valamint a as programozási időszakban tevékenykedő Helyi Akciócsoportok párhuzamosan fognak működni 2015 év elején képzések indítása a Helyi Fejlesztési Stratégiák megfelelő kidolgozása érdekében

31 HACS szerveződés alapelvei
a as időszakra HFS tervezési terület: - minimum fő - minimum 4 település Települési, népsűrűségi kritérium: fő alatti települések vagy 120 fő/km2 népsűrűség alatti települések azon települések külterületei, ahol a külterületi lakosságszám a település lakosságának legalább 2%-át teszi ki Partnerként bevonhatóak a nagyobb városok is (forrásfelhasználás nélkül!)

32 HFS megvalósításának fókuszpontjai/műveletei I.
a kedvezőtlen társadalmi, demográfiai térségi folyamatok hatásainak enyhítésére irányuló programok, pl a szegénység enyhítését célzó programok/projektek megvalósítása, a fiatalok helyben maradásának, letelepedésének ösztönzése, a vidéki szellemi/közösségi élet élénkítése; a helyi gazdaság megerősítése, pl. a GINOP és TOP gazdaságfejlesztési intézkedéseit kiegészítő módon a mikro- és kisvállalkozások ösztönzésével, kisléptékű élelmiszer feldolgozás és értékesítés támogatásával, az erőforrás és vállalkozáshiányos térségekben a gazdasági tevékenységek elindításának és fenntartásának segítése a szociális gazdaság eszközeivel

33 HFS megvalósításának fókuszpontjai/műveletei II.
a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás ösztönzése, pl. szemléletformálással, a speciális helyi környezeti kihívások és megoldási elképzelések vizsgálatával, kisléptékű, kísérleti és/vagy bemutató jellegű beavatkozások megvalósításával. innovatív aprófalu kísérleti program: e települések ellátóképességét és eltartóképességét javító speciális fejlődési irány (mint például ökofalu, turizmus, egészségügyi és jóléti szolgáltatások,) megvalósításához szükséges humán és fizikai fejlesztések támogatása.

34 Intézményrendszerbeli változások
Szervezet Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóság Vidékfejlesztési Minisztérium Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság Kifizető Ügynökség Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) Közreműködő Szervezet Nem volt Tervezett HACS delegált feladatkörök A pályázatkezeléssel és döntéssel kapcsolatos feladatok átruházása az MVH-tól a HACS-ok részére A pályázatkezeléssel kapcsolatos feladatok visszakerülnek az MVH-hoz

35 Jövőbeni finanszírozás
Működés: Nagyobb hangsúly kap a helyi közösségek aktivizálása és segítése a HFS céljainak megfelelő projektek kialakításában és megvalósításában Több lábon álló belső gazdálkodás: Működési források Bejövő tagdíjak, felajánlások Vállalkozói tevékenységek bevételei Pályázatírás Projektgenerálás elszámolások egyszerűsítése Átlátható gazdálkodás Helyi részvétel erősítése

36 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Vidékfejlesztési program Falusi közösségek boldogulási lehetőségei"

Hasonló előadás


Google Hirdetések