Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vidékfejlesztési program 2014-2020 Falusi közösségek boldogulási lehetőségei Dr. Viski József Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vidékfejlesztési program 2014-2020 Falusi közösségek boldogulási lehetőségei Dr. Viski József Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság."— Előadás másolata:

1 Vidékfejlesztési program 2014-2020 Falusi közösségek boldogulási lehetőségei Dr. Viski József Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság Miniszterelnökség a Magyar Faluszövetség önkormányzati fóruma Hollókő 2014. december 18.

2 Az agrár-vidékfejlesztési támogatások új rendszere Magyarországon KAP I. pillér – közvetlen támogatások (uniós forrás) - FM – piaci intézkedések (uniós forrás) - FM KAP II. pillér – vidékfejlesztés (uniós és nemzeti forrás) - ME + Nemzeti támogatási jogcímek (nemzeti forrás) - FM 2

3 A KAP új célkitűzései (2014-2020) 1.Életképes élelmiszertermelés: a mezőgazdasági jövedelmek és a szektor versenyképességének javítása. 2.Természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás: a mezőgazdaság által előállított közjavak ellentételezése és ösztönzése. 3.Kiegyensúlyozott területi fejlődés: a vidéki közösségek és vidéki munkahelyek fenntartása. 3

4 Magyarország 2015-2020 közötti felső összeghatárai (alkalmazva mind a KAP 1-ben a degressziót, mind a KAP2-ből az átcsoportosítást) Az 1. pillér forrása (2015-2020): 8,916 milliárd € A 2. pillér forrása (2015-2020): 4,145 milliárd € (3,431 milliárd € (EU) + 0,714 milliárd € (HU)) Összesen: 13,061 milliárd € 300 Ft /EURO árfolyamon: 3 918,300 milliárd forint. Éves átlagban: 653 milliárd forint. 4

5 A Vidékfejlesztési Program keretei Merev tengelyek helyett rugalmas prioritások 1.A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, az erdőgazdálkodásban és a vidéki térségekben. 2.A versenyképesség és életképesség fokozása a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa esetében. 3.Az élelmiszerlánc szervezésének és a kockázatkezelésnek a mezőgazdaság terén történő előremozdítása. 4.A mezőgazdaságtól és erdészettől függő ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése, javítása. 5.Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, alacsony CO2 kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodni képes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása. 6.A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdaság fejlesztése a vidéki térségekben. 5

6 A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 I. A legfontosabb változások: -Új eljárásrend a VP végrehajtására (az ÚMVP-re 2006-2007-ben készített, túlszankcionáló és túlbonyolított eljárásrenddel szemben). -Új és lényegesen szélesebb célközönség (az ÚMVP tervezése során 2006- 2007-ben túl merev lehatárolás készült a támogatásra jogosultak terén, amin már a pályázati kiírásokkal sem lehetett javítani). -A VP középpontjában a KKV-k lesznek. 6

7 A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 II. A magyar VP legfontosabb célkitűzései, prioritásai: További fókuszált fejlesztési célok: -Vidéki munkahelyek megőrzése, fejlesztése = munkaigényes ágazatok; -Kisebb gazdaságok differenciált segítése; -Versenyképesség, termelési és jövedelembiztonság; -Erőforrás-hatékonyság és környezetkímélő gazdálkodás; -Korszerű tudásbővítés, tudástranszfer és innováció; -Területi kiegyenlítés és fókuszálás; -Vidéki települések erőforrás-hatékony működése (helyi alapanyagok, szolgáltatások, megújuló erőforrások és együttműködések) + 2 tematikus alprogram: Rövid Ellátási Lánc ( REL) és Fiatal Gazda (FIG) 7

8 Támogatási típusok 1)Egyedi beruházás: építéssel járó, önálló gép/technológia beszerzés, IKT-elemek, járulékos költségek – ÚJ: árajánlat gépkatalógus nélkül, 2) Közös beruházások (előnyben!!) – Új: konzorciumi formában (a VP-ben új) 3) Fejlesztési átalány – ÚJ! (pl. kis gazdálkodó, diverzifikáció) 4) Egységköltség alapú beruházás (pl. erdősítés, erdőszerkezet-átalakítás) 5) Többlet-vállalás egységköltség alapú finanszírozása (ökológiai gazdálkodás, AKG, állatjólét, Erdő- környezetvédelem, genetikai erőforrások) 6) Kompenzációs átalány korlátozás vagy hátrány miatt ( NATURA 2000, THÁT) 7) Innovatív együttműködő komplex: K+F vagy más együttműködés költségei + beruházási költségek - konzorciumi formában (pl. agrár-innovációs Operatív Csoport, LEADER, VTT-területi együttműködés ÚJ! 8

9 Agrárgazdálkodóknak - 1 Beruházások (6000 STÉ fölötti gazdaságméret és bevétel): -Vízgazdálkodási célú beruházások: vízkár-elhárítás, víz-visszatartás, melioráció, öntézés hatékonyságának javítása, öntözésfejlesztés ÚJ Támogatási mértékek: 35-45% (kollektív: +10%) Nagyságrend: max 300 MFt/ projekt (kollektív. Min. 50 mFt –tól) -Állattenyésztés: technológiafejlesztés, erdőforrás-hatékonyságot javító ber., trágyatárolás – közös is (az átmeneti mentesség VÉGLEG LEJÁR!!!!), Támogatási mértékek: 35-40% (kollektív: +10%) Nagyságrend: max 500 MFt/ projekt (kollektív. Min. 50 mFt –tól) -Kertészet: technológiafejlesztés, erőforrás-hatékonyságot javító beruházás, termék-feldolgozás Támogatási mértékek: 35-46% (kollektív: max. 60%) Nagyságrend: max 500 MFt/ projekt (kollektív. Min. 50 mFt –tól) 9

10 Agrárgazdálkodóknak - 2 -Kis méretű gabonatárolók létesítése és szárítók korszerűsítése Támogatási mértékek: 35-45% (kollektív: +10%) Nagyságrend: max 500 MFt/ projekt (kollektív. Min. 50 mFt –tól) -Kockázat-megelőző beruházások (jégháló, talajgenerátor, stb.) ÚJ Támogatási mértékek: 50- 80% (kollektív: 60-80%) Nagyságrend: max 500 MFt/ projekt (kollektív. Min. 50 mFt –tól) -Agrár-innovációs csoport közös projekt beruházásai (pilote) ÚJ Nagyságrend: max 300 - 500 MFt/ projekt (min. 5 - 15+ termelő tag) + ÚJ! Kis gazdálkodók számára (3000-6000 STÉ között): átalány fejlesztési támogatás 5 éves FEJLŐDŐ üzleti terv megvalósítására, legalább két részletben (összesen:15 000 EURO/5év) 10

11 Agrárgazdálkodóknak - 3 Ösztönzők és együttműködések: -Állatjóléti kifizetések (tej szerkezet-átalakítás) ÚJ! -Részvétel EU-s vagy hazai minőségi rendszerekben (termelőnél felmerült költségek kompenzációja) ÚJ! -Termelői Csoport (TCS) – átalány jellegű Tudásbővítés és innováció: -Megújuló – igény alapú – szakmai képzések és tudásátadás ÚJ! szakmai tapasztalatcserék és cseregyakorlatok) -ÚJ! Agrár-innovációs Operatív Csoport projekt K+F és együttműködési elemei 11

12 FIATAL GAZDÁKNAK - VP A pályázat benyújtásának idején 40 éves vagy fiatalabb, első ízben indít önálló vállalkozást (vállalkozás vezetője), szakirányú végzettség -Induló támogatás (átalány: 40 000 EURO - min. két részletben) -Vízgazdálkodási célú beruházások: vízkár-elhárítás, víz-visszatartás, melioráció, öntözés hatékonyságának javítása, öntözésfejlesztés; -Állattenyésztés: technológia-fejlesztés, erőforrás-hatékonyságot javító beruházás, trágyatárolás, -Kertészet: technológia-fejlesztés, erdőforrás-hatékonyság javítása, termék-feldolgozás Támogatási mértékek: 60-70% (kollektív: 80-90%) Nagyságrend: max. 25-40-50 MFt/ projekt (kollektív. Min. 20 mFt) -Agrár-innovációs OCS. együttműködések -Kötelező és választható képzések és tanácsadás „mentorálás” 12

13 Hozzáadott érték = élelmiszer-feldolgozás és minőségi rendszerek Jogosultak: Élelmiszer-feldolgozó mikro- és kisvállalkozások (középvállalkozások: GINOP!) Mezőgazdasági vállalkozások és csoportosulásaik (minden vállalkozás méret) Támogatási mértékek: max. 50% Nagyságrend: max. 300 MFt/ projekt Témakörök (műveletek) -Hozzáadott érték növelése (bevétel) -Erőforrás-hatékonyságot javító beruházások (kiadás) -Borászati beruházások (hozzáadott érték és/vagy hatékonyságnövelés) -REL csoportok tagjainak beruházásai -Agrár-innovációs együttműködő OCS-k projekt-beruházásai (pilote) Nagyságrend: 300- 500 mFt /projekt (csoport tagoktól függően) ÚJ! Új részvétel minőségi rendszerekben: EU-s vagy hazai (pl. öko, bor, KMS) 13

14 Élelmiszeripari támogatások (VP és GINOP) vállalkozás típusa mezőgazdasági (árbevétel +50%) élelmiszeripari (árbevétel +50%) támogató VP Annex 1 minden cégméret Annex 1 mikro- és kisváll. Non Annex minden cégméret GINOP - Annex 1közép (és nagy) Non Annex minden cégméret 14 Annex I.: az EK Szerződés 32. cikkében hivatkozott lista

15 Környezet és gazdálkodás - Agrár-környezetgazdálkodási többlet-vállalások - 2016-tól ÚJ rendszerben és Genetikai erőforrások megőrzése és javítása - 2016-tól Új rendszerben - Ökológiai gazdálkodás (átállási és fenntartási) - új rendszerben -NATURA 2000 kifizetések ÚJ! és víz-keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések -Kapcsolódó nem termelő beruházások: élőhely-fejlesztési, vízvédelmi célú Támogatási mértékek: maximum 100 % Nagyságrend: max. 4510 €/ ha vagy folyóméter -Kompenzációs kifizetések természeti és egyéb sajátos hátrányokkal küzdő térségekben -ÚJ! Együttműködésben megvalósuló, fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, terület- és tájhasználat váltás ösztönzése és megvalósítása + Megújuló – igény alapú – szakmai továbbképzés és szaktanácsadás 15

16 Erdő és gazdálkodás Erdősítés és fásítás (átalány alapú fejlesztések) Agrár-erdészeti rendszerek (átalány alapú fejlesztések) Erdőpotenciál károsodás – megelőzés (átalány alapú fejlesztések) Erdőpotenciál károsodás – helyreállítás (átalány alapú fejlesztések) Az erdők biológiai értékének növelése /szerkezet-átalakítás (átalány alapú fejlesztések) és az erdők közjóléti értékének növelése (beruházás új rendszerben) Az erdők gazdasági potenciáljának erősítése: erdőgazdálkodási célgépek + elsődleges feldolgozás gépei is Intenzitás: max. 50 %, (kollektív: +10 %) ÚJ!; fiatal erdők állománynevelése (egységköltség-alapú) Erdő-környezetvédelmi vállalások (egységköltség alapú) és ÚJ! genetikai erőforrások erősítése (egységköltség alapú) NATURA 2000 kompenzáció Agrár-innovációs Operatív Csoportok együttműködő projektjei Nagyságrend: max 300 - 500 MFt/ projekt (min. 5 - 15+ termelő tag) Megújuló - igény alapú – szakmai továbbképzés és szaktanácsadás 16

17 Rövid Ellátási Lánc - tematikus alprogram Alprogram = a termelők együttes piacra jutását célzó koordinált fejlesztési eszköz-csomag. Cél: közös piacra jutás megszervezése, előnyeinek együttes kihasználása, pl. közétkeztetés, fizikai piac, e-kereskedelem, vendéglátás, stb. Rövid lánc: max. 1 közvetítő szereplő, (de leginkább közvetlen csoportos) Szereplők (= REL Együttműködés tagok): KONZORCIUM -Mezőgazdasági /élelmiszer-feldolgozó mikro- vagy kisvállalkozások (min. 5) -REL Szervező (referenciával rendelkező non-profit szervezet) Tevékenységek: -Képzés (kötelező és a tagok által választott) -Szaktanácsadás (kötelező és a tagok által választott) -Közös /egyéni piacra jutási beruházások Támogatás menete – 2 fordulós pályázat és összesen max. 3 év projekt-idő: - Együttműködés megalakítása / Üzleti terv kialakítása (benne: közös és egyéni fejlesztési tervek, elemek) -Megvalósítás: piacra jutás megszervezése/felépítése (szervező) + a piacra jutást célzó beruházások (közös és egyedi) Összegek és mértékek (csoport és tag): kidolgozás alatt 17

18 VP források (300Ft/€) Cikk/ kód Intézkedés/alintézkedés/művelet megnevezése Teljes közkiadás (Mrd Ft) 14. cikkTudás transzfer és információs akciók8,62 15. cikk Tanácsadási szolgáltatás, üzemvezetési és helyettesítési szolgáltatások 13,63 16. cikk Minőségi rendszerek mezőgazdasági termékekre, élelmiszerekre 10,07 17. cikkBeruházás tárgyi eszközökbe458,2 18. cikkMezőgazdasági termelő potenciál helyreállítása/megelőzés6,30 19. cikkMezőgazdasági üzemek és vállalkozások fejlesztése60,03 20. cikkAlapvető szolgáltatások és falumegújítás vidéki területeken73,06 21-26. cikk Beruházások erdőterületek fejlesztésébe és erdő- megújításba 62,741 27. cikkTermelői csoportok létrehozása25,24 28. cikk Agrár-környezetvédelem és éghajlatváltozás191,46 18

19 VP források (300 Ft/€) Cikk/kódIntézkedés/alintézkedés/művelet megnevezése Teljes közkiadás (Mrd Ft) 29. cikk Ökológiai gazdálkodás63,24 30. cikk Natura 2000 és Víz Direktíva kifizetések61,36 31. cikk Kifizetések természeti és egyéb sajátos hátrányokkal küzdő térségekben 22,86 33. cikk Állatjólét43,53 34. cikk Erdő-környezetvédelem /genetikai erőforrások15,50 35. cikk Együttműködés alapú fejlesztések15,34 36. és 37. cikk Mezőgazdasági kockázatkezelés (pü. eszközei)28,59 42-44. cikk EMVA LEADER (Helyi Fejlesztési Stratégiák és megvalósítás) 57,53 Technikai segítségnyújtás26,13 Ebből MNVH funkciók18,65 Összesen:1243,50 19

20 Vidéki térségek Jogosultsági kritérium (=vidéki térség): -Település népessége 10.000 főnél kevesebb vagy a -Település népsűrűsége 120 fő/km 2 alatt van; -Azon városok, ahol a külterületi lakossága 2%-nál magasabb Kizáró tényező: -Ezen kritériumokon kívül eső települések -Budapesti agglomeráció települései Alapvető célok:  vidéki gazdaság színesítése, jövedelemszerzés, foglalkoztatás,  a lokális infrastruktúra és szolgáltatások révén az életminőség javítása, szegénység és szegregáció csökkentése,  a lokális együttműködések és fejlesztési kapacitások ösztönzése alapján a speciális fejlesztési igényeknek megfelelő mikro-fejlesztések (LEADER). 20

21 Vidéki térségek eszközei FONTOS: a NEM agrár/erdő/Annex 1 élip tevékenységű mikro-vállalkozás fejlesztésének támogatása mindenhol a GINOP-ból lesz elérhető! Eszközök: -Diverzifikáció (on-farm): mezőgazdasági termelő által nem mezőgazdasági tevékenység kezdése vagy folytatása (kézműves, turisztika, stb.) Annex-1 élelmiszer-feldolgozás NEM Átalány-költség (egyszerűsített): 15 000 €/5 év - üzleti terv alapján -Együttműködési: Kis gazdasági szereplők közös projektjei/fejlesztései -Együttműködési: Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság Támogatás max. 100%; Összeg: max. 8 (együttműk.) +25 MFt (beruházás) -Vidéki területek kis infrastrukturális fejlesztései / helyi alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztései (új épület NEM, költségtakarékosság IGEN) Támogatás max: 100%; támogatási összeg: 12-300 MFt, -LEADER (4 művelet): helyi fejlesztési stratégiák készítése/ hely stratégiák megvalósítása (helyi pályáztatás) /együttműködések / szervezés, működés, Támogatás. 50-100%, támogatási összeg max.: 20 MFt / támogatott helyi projekt ÚJ: A Helyi Akciócsoport (LEADER Egyesület) működési finanszírozása egyszerűsített, átalány módon (= rész-hozzájárulás) + dolgozhat „kifelé” is = helyi fejlesztési „ügynökség” 21

22  Nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése (diverzifikáció);  Kisméretű infrastruktúra fejlesztése;  Alapvető szolgáltatások fejlesztése;  Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság támogatása;  Helyi gazdaság megerősítése;  Innovatív aprófalu kísérleti program;  Kedvezőtlen társadalmi, demográfiai folyamatok enyhítésének támogatása;  Természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás kialakítása és a klímarezíliencia fejlesztése;  LEADER Helyi Fejlesztési Stratégiák kidolgozása Alintézkedések 22

23 nem mezőgazdasági tevékenységek indítása Támogatás. 50-100%, támogatási összeg max.:40 000 €/5 év - üzleti terv alapján nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése Támogatás. 50-100%, támogatási összeg max.:35 millió Ft Témakörök: Kézműves tevékenységek Kisipari tevékenységek Turisztikai szolgáltató tevékenységek Nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése (Diverzifikáció) 23

24 Kis léptékű infrastrukturális fejlesztések a vidéki térségekben munkaerőpiachoz való kapcsolódás és a mobilitás támogatása; földutak karbantartásához szükséges munkagépek beszerzése; közösségi és gazdasági szolgáltatások, tevékenységeknek helyet adó terek fejlesztése; tanyás térségek külterületein a villamos energia, vízellátás és szennyvízkezelés lokális, egyedi megoldásainak támogatása; energetikai célú fejlesztések Támogatható tevékenységek: Kisméretű infrastruktúra fejlesztés: max. 50 millió Ft, támogatási intenzitás: 100% Megújuló energetikai fejlesztés: max. 300 millió Ft, támogatási intenzitás 90% Természetes személy (pályázó): max. 20 millió Ft, támogatási intenzitás 50% 24

25 Alapvető szolgáltatások fejlesztése a vidéki térségekben Az alintézkedés célja: Alapvető szolgáltatásokhoz, közösségi élethez való hozzáférés javítása a kistelepüléseken; Vidéki térségek szolgáltatásokkal való ellátottságnak fejlesztése; Helyi közösségi térhálózat kialakítása, bővítése; Vagyonbiztonság, a vidéki gazdálkodások működési feltételeinek javítása; Vidéki életminőség javítása Támogatható tevékenységek: Közétkeztetés infrastrukturális feltételeinek fejlesztése Támogatás: max. 20 M Ft Többfunkciós közösségi/szolgáltató központ létrehozása és fejlesztése Támogatás: max. 30 M Ft Falu és tanyagondnoki, polgárőri, mezőőri, hegyőri és halőri szolgálathoz jármű/eszközbeszerzés Támogatás: max. 12 M Ft, indokolt esetben 20 M Ft Önkormányzati tulajdonú közforgalmú utak kezeléséhez, javításához munkagépek beszerzése Támogatás: max. 20 M Ft A projektek 100%-os intenzitás mellett támogathatók 25

26 LEADER PROGRAM a 2014-2020-as időszakban 26

27 A LEADER lehatárolása Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 Vidékfejlesztési Program 2014-2020 4. Tengely – LEADER PROGRAM (5 %) 6. Prioritás – A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdaság fejlesztése a vidéki térségekben. 5% LEADER Forrás: 57,4 Mrd Ft fejlesztési forrás 8,1 Mrd Ft működési forrás Tervezett forrás: 43,2 Mrd Ft fejlesztési forrás 13,9 Mrd Ft működési forrás 95 HACS, jelenleg 93 HACSTervezett HACS szám: 100-105 db Támogatás a Helyi Akciócsoportoknak népességszám és településszám alapján Kiemelten támogatottak lesznek a kedvezményezett járásokkal érintett Helyi Akciócsoportok 27

28 Helyi Akciócsoportok a 2007-2013-as időszakban 28

29 29

30 Felkészülés az új tervezési időszakra -5/2014 (II. 6.) IH Közlemény a HACSOK 2014 tavaszi újjáalakulására -2014 tavaszától a Helyi Fejlesztési Stratégiához kapcsolódó tervezési területek előzetes elismerésének folyamatos jóváhagyásai -2015. év végéig az újonnan megalakuló valamint a 2007-2013- as programozási időszakban tevékenykedő Helyi Akciócsoportok párhuzamosan fognak működni -2015 év elején képzések indítása a Helyi Fejlesztési Stratégiák megfelelő kidolgozása érdekében 30

31 HACS szerveződés alapelvei a 2014-2020-as időszakra HFS tervezési terület: - minimum 20.000 fő - minimum 4 település Települési, népsűrűségi kritérium: – 10.000 fő alatti települések vagy – 120 fő/km 2 népsűrűség alatti települések – azon települések külterületei, ahol a külterületi lakosságszám a település lakosságának legalább 2%-át teszi ki Partnerként bevonhatóak a nagyobb városok is (forrásfelhasználás nélkül!) 31

32 HFS megvalósításának fókuszpontjai/műveletei I. a kedvezőtlen társadalmi, demográfiai térségi folyamatok hatásainak enyhítésére irányuló programok, pl a szegénység enyhítését célzó programok/projektek megvalósítása, a fiatalok helyben maradásának, letelepedésének ösztönzése, a vidéki szellemi/közösségi élet élénkítése; a helyi gazdaság megerősítése, pl. a GINOP és TOP gazdaságfejlesztési intézkedéseit kiegészítő módon a mikro- és kisvállalkozások ösztönzésével, kisléptékű élelmiszer feldolgozás és értékesítés támogatásával, az erőforrás és vállalkozáshiányos térségekben a gazdasági tevékenységek elindításának és fenntartásának segítése a szociális gazdaság eszközeivel 32

33 a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás ösztönzése, pl. szemléletformálással, a speciális helyi környezeti kihívások és megoldási elképzelések vizsgálatával, kisléptékű, kísérleti és/vagy bemutató jellegű beavatkozások megvalósításával. innovatív aprófalu kísérleti program: e települések ellátóképességét és eltartóképességét javító speciális fejlődési irány (mint például ökofalu, turizmus, egészségügyi és jóléti szolgáltatások,) megvalósításához szükséges humán és fizikai fejlesztések támogatása. 33 HFS megvalósításának fókuszpontjai/műveletei II.

34 Intézményrendszerbeli változások Szervezet Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Irányító Hatóság Vidékfejlesztési Minisztérium Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság Kifizető Ügynökség Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) Közreműködő SzervezetNem voltTervezett HACS delegált feladatkörök A pályázatkezeléssel és döntéssel kapcsolatos feladatok átruházása az MVH-tól a HACS-ok részére A pályázatkezeléssel kapcsolatos feladatok visszakerülnek az MVH-hoz 34

35 Jövőbeni finanszírozás Működés: Nagyobb hangsúly kap a helyi közösségek aktivizálása és segítése a HFS céljainak megfelelő projektek kialakításában és megvalósításában Több lábon álló belső gazdálkodás: -Működési források -Bejövő tagdíjak, felajánlások -Vállalkozói tevékenységek bevételei -Pályázatírás -Projektgenerálás elszámolások egyszerűsítése -Átlátható gazdálkodás -Helyi részvétel erősítése 35

36 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Vidékfejlesztési program 2014-2020 Falusi közösségek boldogulási lehetőségei Dr. Viski József Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság."

Hasonló előadás


Google Hirdetések