Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A számítógép története

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A számítógép története"— Előadás másolata:

1 A számítógép története

2 A kezdetek A számolást segítő eszközök története egyidős az emberiség történetével. Az ősember az ujjait használta a számoláshoz, aminek latin neve: digitus. Innen származik az angol számjegy, a digit elnevezés is. Később a számoláshoz köveket, fonalakat használtak, az eredményt pedig a barlang falába, csontba vagy falapokba vésve rögzítették.

3

4 A számítástechnika története során az egyszerű mechanikus gépektől az igen összetett elektronikus, digitális vezérlésű automatákig haladt. Egyrészt szembetűnő a az ennek következményeképp kialakuló nagyobb mértékű automatizmus, önirányítottság; másrészt ettől nem függetlenül a feladatkörök kibővülése, amely az egyszerűbb, konkrétabb feladatok ellátására épített célgépektől a komplex és sokféle tevékenységre képes általános célú univerzális gépek megvalósításáig terjedt.

5 Az első ismert mechanikus
számológép az abakusz. Kb 4000 éve teszi lehetővé az alapműveletek mechanikus elvégzését. Hasonló eszközt használnak ma is a kínaiak és a japánok. Az utóbbit szorobánnak nevezik. Edmund Gunter (1581–1626) 1620-ban logaritmikus számolólécet szerkesztett , ez a logarléc. A logarléc alapja két, egymáson elcsúsztatható logaritmikus skála. Ezt egészítik ki további skálák és egy átlátszó mozgatható ablak, amelyen hajszálvonalak segítik a skálákon található értékek pontos beállítását és leolvasását.

6

7 Mechanikus számológépek
Rengeteg félig-meddig dokumentált történet, legenda kering ókori kínai, görög és későbbi arab tudósok és feltalálók által tervezett, esetleg épített gépekről, automatákról (Arkhimédész, Heron. Löw rabbi Góleme) Az emberiség ősidők óta szeretett volna fizikai/szellemi munkára képes, lehetőleg önirányított gépeket, automatákat, de legalább egy számológépet építeni. Az 1600-as évektől, az ipari forradalom korszakától kezdve több megvalósult próbálkozás is történt mechanikus számológép építésére. Igazán hatékony mechanikus számológép, pláne általános számítógép építésének azonban nagyon komoly technikai korlátai vannak.

8 1623: Az első ismert mechanikus számológép megjelenése, megalkotója Wilhelm Schickard.. E gép mind a 4 alapműveletet tudta végezni. 1642 Blaise Pascal egy mechanikus összeadó-kivonógépet szerkeszt, amelyben a főszerep szintén a fogaskerekeké volt A tízes számrendszerre épül, 8 jegyű számokat tud maximálisan kezelni. 1673: Gottfried Wilhelm Leibniz tökéletesíti Pascal gépét, így mind a négy alapművelet elvégezhető a géppel. 1820: Charles Xavier de Colmar francia matematikus megépítette az első kereskedelmi forgalomba került, és széles körben elterjedt mechanikus számológépet. Ez képes volt mind a 4 alapművelet elvégzésére. Egy automata, programvezérelt gép építésének gondolatát is felvetette volna.

9 Kempelen Farkas 1782-ben mutatta be billentyűzetvezérlésű hangszintetizátorát. Ez a gép ugyan nem volt programozható, billentyűkkel és nyílások (csövek) ujjal való befogásával, illetve kézileg lehetett vezérelni, és mechanikus elveken alapult, de megmutatta, hogy olyan komplex feladatokat is lehet gépileg szimulálni, mint az emberi hang képzése. A gép szótagokat és rövid szavakat „tudott” „kimondani”. 1786-ban Johann Müller német hadmérnök megfogalmazza, hogy szükség van a részeredmények tárolására. Ezen tárolót regiszternek nevezi el, és feladatának az adatok ideiglenes elhelyezését jelöli meg.

10

11 Az ipari forradalom 1820-ban Joseph Marie Jacquard mechanikus szövőgépet épített, mely automatikusan, külső programozás révén szőtt mintákat: a gépet kartonból készült lyukkártya vezérelte, amely a mintákat tárolta. A gép széles körben elterjedt, és létezése olyan tudósokat befolyásolt, mint Neumann János.

12 Charles Babbage Babbage szerint a programozható számológép feltételei:
ne kelljen mindig beállítani a számokat, meg lehessen adni egyszerre az összes számot és műveletet legyen utasítás legyen külső programvezérlés legyen bemeneti egység  legyen olyan egység, amely a kiindulási és a keletkezett számokat tárolja  legyen aritmetikai egység, amely számológépen belül a műveleteket végzi el; legyen kimeneti egység (a gép nyomtassa ki az eredményt). Babbage elvben konstruál ilyen gépet, az „Analytical engine”-t, amely 20 jegyű számokkal végez műveleteket.

13 Augusta Ada Byron (Lady Ada Lovelace (1816–1851) ezen képzeletbeli géphez leírja azon módszereket, ahogyan programot lehet rá készíteni. Munkáiban megjelennek az algoritmusok egyes elemei (goto, stop) Ily módon tehát Ada az első ismert programozó. Az ADA programozási nyelv később róla lett elnevezve.

14 Elektromechanikus számítógépek
Németországban Zuse szintén továbbfejlesztette korábbi programozható számológépét 1939-ben Z2, majd 1941-ben Z3 néven. Ez utóbbi tekinthető az első szabadon programozható, teljesen programvezérelt számítógépnek. 24 bites szavakkal dolgozott, memóriájában 16 adatot tudott tárolni.  Az 1940-es években megjelentek az olyan analóg számítógépek, amelyek már numerikus egyenletek megoldásait is ki tudták számítani ban az angol titkosszolgálat Alan Turing matematikus vezetésével megépíttette a Colossust. Ez szintén relés alapon épül fel, hozzá kötődött az Enigma feltörése. Az első teljesen automatikusan működő számítógépet az Amerikai Egyesült Államokban, a Harvard Egyetemen, ig tartó munkában készítették el Howard Aiken vezetésével a Mark I-et.

15 Harvard Mark 1 A Colossus, vagy más néven a Turing-bomba

16 Neumann János A mai számítógépek működési elvének szülőatyja a magyar származású Neumann János, aki az ENIAC építési munkálatai során csatlakozott a fejlesztőcsoporthoz. Neumann fogalmazta meg elsőként a belső programvezérlés ötletét amely szerint a gépek vezérlőprogramjait a számításhoz szükséges adatokkal együtt belső memóriákban kell tárolni.

17 A Neumann-elvek A számítógép legyen soros működésű:
A számítógép a bináris (kettes) számrendszert használja és legyen teljesen elektronikus: A számítógép rendelkezzen belső memóriával A tárolt program elve: A programot megvalósító utasítások a belső memóriában tárolhatók, mint bármely más adat, így a számítógép képes működni. A számítógép legyen univerzális: ... az olyan gép amely el tud végezni néhány alapvető műveletet elvileg minden számítást elvégez”

18 Első generációs gépek Más néven elektroncsöves gépek-(1946-1954)
A világ egyik legelső elektronikus számítógépe az ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Calculator) Ez még nem Neumann-elvű gép volt, csak a számításhoz szükséges adatokat tárolta, a programot kapcsolótáblán kellett beállítani. A számítástechnika korszaka hivatalosan június 5-én kezdődött, amikor az első UNIVAC-ot (Universal Automatic Computer) leszállították az Egyesült Államok Népszámlálási Hivatala számára. Az UNIVAC már szöveges információt is tudott kezelni. Az UNIVAC volt az első, kereskedelmi forgalomban elérhető számítógép.

19 ENIAC Jellemzői: Elektroncsővel működött,
a programozása kizárólag gépi nyelven történt, sok energiát használt fel, gyakori volt a meghibásodás (átlagosan 15 percenként), a sebessége mindössze –5 000 művelet/másodperc volt. A gép súlya 30 tonna volt, és 18 ezer rádiócsövet tartalmazott. A rádiócsövek nagy hőt termeltnek. A programozáshoz 6000 kapcsolót kellett átállítani

20 Második generáció 1958 – 1965: A második generációs számítógépek már tranzisztorokat tartalmaztak – ami lecsökkentette a méretüket –, valamint ferritgyűrűs tárakkal látták el őket. Ezeknél a gépeknél jelenik meg a megszakítás-rendszer, amelyekkel a hardveres jelzéseket a számítógépek kezelni tudják. A kapcsolási idő, a gép méretei, az energiaigény csökkennek. Ekkor jelentek meg az operációs rendszerek, valamint a magas szintű programozási nyelvek pl.: FORTRAN. Memóriaként mágnestárat használtak, a háttértár mágnesszalag, majd mágneslemez. Ezek a gépek művelet/másodperc sebességet értek el.

21 Harmadik generáció Más néven mikroprocesszoros számitógépek
A harmadik generációs számítógépek abban tértek el legfőképpen az előzőektől, hogy már integrált áramköröket használnak, amiket 1965-ben találtak fel. Ezek képesek voltak arra, hogy egy időben több feladatot is használjanak, a multiprogramozásnak és a párhuzamos működtetésnek köszönhetően. Megjelent a grafikus monitor, és a programozási nyelv is közérthetőbbé vált (BASIC). Fejlődésnek indult az adatátvitel is. Ez a generáció az úgynevezett miniszámítógépek gyártásának tömegessé válásával kezdődik. A méretek jelentősen csökkennek, de ezzel párhuzamosan nő a megbízhatóság.

22 Negyedik generáció 1971-1991:Mikroprocesszoros számitógépek
Nincsenek alapvető változások a számítógépek szervezésében, csupán a korábbi megoldásokat tökéletesítik. Nagy integráltságú integrált áramköröket használnak. Erre a generációra jellemző, hogy a szoftvergyártás óriási méretűvé válik. A szoftverek árai elérik, egyes esetekben meg is haladhatják a hardverét. 1973-ra megjelent a merevlemez, a „winchester”, amit az a 3340-es modelljében használt.  1987-es, mert ekkor a Texas Instruments bemutatja az első mikroprocesszor chip-et.

23 Cray 2:Az 1980-as években a leggyorsabb számítógépnek számított a világon
1975: Az Altair számítógépre az első magas szintű programozási nyelvet Bill Gates és Paul Allen fejlesztette ki, így megalapítják a Microsoft céget

24 Ötödik generáció 1991-től napjainkig
Egyik jellemzőjük, hogy párhuzamos és asszociatív működésű mikroprocesszorokat alkalmaznak. A problémaorientált nyelveket próbálják tökéletesíteni, erre egy kezdeti kísérlet a PROLOG programozási nyelv. A számítógépeket úgy tervezik, hogy minél több áramköri elemet szűkítsenek bele egyre kisebb méretű mikrochipekbe, azonban ennek hamarosan elérjük a fizikai határait, ezért új gyártási módszerekre és működési elvekre van szükség. Napjaikban már fejlesztik az optikai számítógépet, aminek lényege az, hogy nem elektromos, hanem sokkal gyorsabb fényimpulzusok hordozzák az információt.


Letölteni ppt "A számítógép története"

Hasonló előadás


Google Hirdetések