Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Modláné Görgényi Ildikó Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet A szakképzés – mérés, értékelés Javaslatok az Országos képesítési keretrendszer bevezetésének.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Modláné Görgényi Ildikó Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet A szakképzés – mérés, értékelés Javaslatok az Országos képesítési keretrendszer bevezetésének."— Előadás másolata:

1 Modláné Görgényi Ildikó Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet A szakképzés – mérés, értékelés Javaslatok az Országos képesítési keretrendszer bevezetésének előkészítéséhez Műhelykonferencia Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Budapest, 2010. május 12.

2 Miért a fejlesztés? 1. Előzmények: – 1990: nincs jegyzék, 3500 szakképesítés – 1993: OKJ-rendszer kialakítása, 951 szakképesítés, követelmény átszerkesztett – 1996: ISCED-rendszer harmonizáció – 2001: szakmacsoportos rendszer kialakítása – 2005: EUROPASS bizonyítványkiegészítő – 2006: kompetenciaelvű és moduláris szerkezetű OKJ és SZVK

3 Miért a fejlesztés? 2. Előzmények: – azt tanulja a tanuló/hallgató, amire a munkatevékenység során szüksége van, – tankönyv problematika (vagy nincs, vagy drága, vagy elavult), – vizsgatétel (SZVK-összhang, nyitott felkészülés, titkos tételkészítés), – tanári felkészülés korlátai (távol vannak a gazdaságtól), – nem tudni mit akar a gazdaság.

4 Szakképzés mérés-értékelésének jogszabályi háttere  Szakképzési törvény  Közoktatási törvény  Szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye  Országos képzési jegyzék  20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről

5 Új fogalmak a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendeletben Követelménymodul Vizsgafeladat Komplex vizsgafeladat Vizsgatevékenység A szakképesítés célja szerinti gyakorlatai vizsgatevékenység A szakképesítés célja szerinti szóbeli vizsgatevékenység A szakképesítés célja szerinti interaktív (számítógépes) vizsgatevékenység A szakképesítés célja szerinti írásbeli vizsgatevékenység

6 Bemeneti kompetenciák mérési, értékelési eszközrendszere A képzés megkezdéséhez szükséges olyan feladatok, amelyek teljesítése során megítélhetővé válik, hogy egy képzésre jelentkező személy meglévő tudása és tanulási képességei révén egy adott képzést meg tud-e kezdeni és eredményesen be tud-e fejezni. A moduláris eszközcsomagok, amelyek illeszkednek a személy által megcélzott szakképesítés-csoporthoz, a szakképesítés szintjéhez, a meglévő munkatapasztalathoz és a tervezett tanulási formához. A felmérésén az adott képzés elvégzésére alkalmasnak bizonyult személyek a képzést követően az előírt iskolai végzettség hiányában is szakképesítést szerezhetnek.

7 A szakmai ismeretalkalmazási kompetencia részletes alkalmazási típusának megállapítása ElőtteKözbenUtána ÖNÁLLÓSÁGGYORSASÁGHIBÁTLANSÁG fejbőlAazonnalAhibátlanul „papírból”, forráshasználattal C némi töprengés után C önellenőrzéssel, magától javítva konzultálva, kérdezve E bőséges idő alatt, végül... E külső jelzésre javítva (a körülmények)(a cselekvés maga)(a produktum)

8 Meddig kell részletezni a tartalmat az objektív értékeléshez?

9 Alapvető elvárás a feladatokban  A vizsgafeladatok gyakorlati MUNKASZITUÁCIÓBÓL induljanak ki! Ahhoz közvetlenül kapcsolódó feladatok legyenek!  A kérdések egyértelműek legyenek! A javítási, értékelési útmutatók egyértelműen értékelhetők legyenek!  Ne az elméletet kérje számon, hanem a feladatok elvégzésének lehetőségét!  Nem leíró jellegű feladatok kellenek! Például: ismertesse… EZ NEM LEHET!

10 Alapvető elvárás  A szakmai és vizsgakövetelményekben megfogalmazott és modulokhoz rendelt valamennyi kompetencia a vizsgafeladat(ok) által maradéktalanul lefedésre kerüljenek! 1. A szakmai és vizsgakövetelmény a kompetenciák mérésére egyfajta vizsgatevékenységet határoz meg. Szükséges a modulban meghatározott kompetenciák vizsgálata abból a szempontból, hogy azok a vizsgarészben meghatározott vizsgatevékenység révén valóban mérhetőek. 2. Ha kettő vagy több vizsgatevékenységet is rendel a szakmai és vizsgakövetelmény, akkor szükséges annak vizsgálata, hogy az egyes kompetenciák mérésére melyik vizsgatevékenység a legalkalmasabb.

11 Kompetencia  A kompetencia az a képességünk és hajlandóságunk, hogy a bennünk lévő tudást (ismereteket, képességeket és attitűdbeli jellemzőket) sikeres problémamegoldó cselekvéssé alakítsuk. Követelménymodul tartalma a kompetenciaprofil: Feladatprofil Tulajdonságprofil Készségek Személyes kompetencia Társas kompetencia Módszer kompetencia

12 Az 52 342 01 0000 00 00 azonosító számú, Marketing- és reklámügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosítójamegnevezése 0061 – 06 Ü gyviteli, irodatechnikai, kommunik á ci ó s ismeretek 0062 – 06Marketing é s PR-alapismeretek 0063 – 06 Ü gyint é zői feladatok a sajt ó kapcsolat, a rendezv é nyszervez é s, a v á llalati arculatkialak í t á s é s a rekl á mkamp á ny-szervez é s ter ü let é n 0066 – 06A marketing- é s rekl á mtev é kenys é g szervez é se 0061–06Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek A vizsgázók teljesítményének értékelése egy példán keresztül

13 0061–06Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek 1.Hivatalos dokumentumok számítógépen történő elkészítése. Adatbázis-kezelő program és internet használata. Az ügyviteli, irodatechnikai eszközök használati módjainak bemutatása. gyakorlati 2.Az ügyviteli rend, a levelezés, a pénzforgalom, a számlázás és az okmánykezelés előírásai. Magyar és idegen nyelvű okmányok tartalmának értelmezése szóbeli 3.A kommunikáció, a kapcsolattartás, az üzleti kultúra, a viselkedés alapvető szabályai. Szóbeli kommunikáció magyar és idegen nyelven az ügyintézés jellemző helyzeteiben. szóbeli Sorsz.VizsgafeladatVizsga- tevékenység

14 A vizsgázó neve:………………………. Értékelő lap Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Hozzárendelt kompetenciák az információtartalom vázlata alapján Pontszámok MaximumElért B Az üzleti kultúra, a verbális, nonverbális kommunikáció, protokoll szabályai Kommunikációs stratégiák 15 B A viselkedés, megjelenés szabályai az ügyfélszolgálati munka során Viselkedési szabályok az üzleti életben 15 C Árajánlatok tartalma, ajánlatkérés és -adás szabályai Üzleti tárgyalások előkészítése 15 12 10 11

15 Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Hozzárendelt kompetenciák az információtartalom vázlata alapján Pontszámok MaximumElért 4Beszédkészség Kommunikációs készségek5 4 Olvasott szakmai szöveg megértése Viselkedési szabályok felismerése a melléklet alapján 10 3 Idegen nyelvű hallott szöveg megértése Beszédértés Beszédkészség Jártasság a témában, szókincs 555555 3Telefonálás idegen nyelven Hívás fogadása Információcsere Találkozó átütemezése 5 10 Összesen90 4 10 4 5 3 5 9 73

16 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Pontszámok MaximumElért Személyes Pontosság1 Türelem1 Társas Udvariasság2 Konszenzus készség2 Nyelvhelyesség2 Módszer Rendszerező képesség1 Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)1 Összesen10 Mindösszesen100 ……………………………………………….. d á tumal áí r á s 1 1 1 1 1 1 7 XXXXXXXXXXX 80 1

17 1. vizsgarész 30% 2. vizsgarész 20% 3. vizsgarész 20% 4. vizsgarész 30% 1. vizsgarész 1. feladat 50% 2. feladat 25% 3. feladat 25% 0,25 x 0,8 = 20% 35% 15% 35% + 15% + 20% = 70% 80% 85%68% 0,7 x 0,3 + 0,8 x 0,2 + 0,85 x 0,2 + 0,68 x 0,3 = 74,4 % ≈ 74% 70%

18 1. vizsgarész 1. feladat 50% 2. feladat 25% 3. feladat 25% 2. vizsgarész 1. feladat 100% 3. vizsgarész 1. feladat 100% 4. vizsgarész 1. feladat 50% 2. feladat 30% 3. feladat 20% Szakmai vizsga 1. vizsgarész 30% 2. vizsgarész 20% 3. vizsgarész 20% 4. vizsgarész 30%

19 Szakmai vizsgabizotts á g Gazdasági kamara képviselőj e JegyzőSegítő szakértő Elnök Vizsga- szervező képviselőj e Vizsgázó

20 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Elérhetőségek: www.nive.hu www.nive.hu igorgeny@nive.hu@nive.hu


Letölteni ppt "Modláné Görgényi Ildikó Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet A szakképzés – mérés, értékelés Javaslatok az Országos képesítési keretrendszer bevezetésének."

Hasonló előadás


Google Hirdetések