Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2015. 03. 27.1 Az agresszió születésének díszletei és a szociális képességek fejlesztése 2009. május 26. Szabó Ákosné főiskolai tanár.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2015. 03. 27.1 Az agresszió születésének díszletei és a szociális képességek fejlesztése 2009. május 26. Szabó Ákosné főiskolai tanár."— Előadás másolata:

1 2015. 03. 27.1 Az agresszió születésének díszletei és a szociális képességek fejlesztése 2009. május 26. Szabó Ákosné főiskolai tanár

2 2015. 03. 27.2 Mit jelent az életkezdés?  a születés pillanatát  a csecsemőkort  a kisgyermekkort  a kamaszkort  az iskolákat  a munkába állást  az első szerelmet  a szülők elvesztését  sokminden egyebet  Mi is az ebihalak pártján állunk!

3 2015. 03. 27.3 Az oktatási méltányosság „Az oktatási méltányosság egy olyan oktatási környezetre vonatkozik, amelyben az egyéneknek módjukban áll, hogy képességeik és tehetségük alapján fontoljanak meg választási lehetőségeket és hozzanak döntéseket, s ebben ne sztereotípiák, egyoldalú elvárások és diszkrimináció befolyásolják őket. Az oktatási méltányosság megvalósítása bármilyen etnikai háttérrel rendelkező fiú és lány számára lehetővé teszi, hogy fejlessze képességeit, melyek lehetővé teszik számára, hogy produktív, cselekvőképes polgárrá váljon. Ez az oktatási környezet nemre, etnikai hovatartozásra és szociális státusra való tekintet nélkül gazdasági és társadalmi lehetőségeket nyit meg.” (Education and equity in OECD Countries 1997)

4 2015. 03. 27.4 Mit teszünk és hogyan mindezért? Társadalmi szintű agresszió 1.  Az NFT keretében támogatott kompetenciafejlesztési területek: Az eszközjellegű kompetenciák közül a szövegértési-szövegalkotási, matematikai-logikai, idegen nyelvi, IKT (informatikai és médiahasználati), valamint az EU támogatási politikájában kiemelt fontosságú szociális, életviteli és környezeti kompetenciák, illetve az életpálya-építési kompetenciák. (a két félkövérrel szedett kompetenciaterület „natos” műveltégi területét nem kezeljük kötelezőként a tanulásban akadályozott gyermekek/fiatalok számára)

5 2015. 03. 27.5 A szocializációs (benne az oktatási) egyenlőtlenségek típusai Társadalmi szintű agresszió 2. A tanulói teljesítményekben kimutatható különbségek - a családi háttér hatásaival, - a területi és települési különbségekkel, - a nyelvi és kulturális különbségekkel, - a tanulási képességekkel, - a környezet előítéletes magatartásával, - a nemek közötti különbségekkel, - az eltérő adottságokkal (a tanulók biológiai és pszichológiai meghatározottságaival), - az iskolai oktató-nevelő munka hiányosságaival és - számos egyéb tényezővel magyarázhatók.

6 2015. 03. 27.6 Életkezdési kompetenciák? Az idegen nyelvi, valamint az informatikai és médiahasználati kompetenciák fejlesztésének hiánya, vagy nem megfelelő súlyú támogatása is csorbítja a társadalmi és gazdasági lehetőségek megnyílásának esélyét az akadályozott fiatal számára.

7 2015. 03. 27.7 Hogyan érdemes gondolkodni az életkezdéshez szükséges kompetenciákról? A közvetlen környezet agresszió-forrásai 1. Az ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) szerint a gyógypedagógia szempontjából a főfogalom a képességzavar (Disability), amely a funkcióképesség (Functioning) bármely természetű és eredetű akadályozottságát (Handicap) jelenti.  testi funkciók zavara: struktúra – károsodás, sérülés  tevékenység (aktivitás) zavara: a tevékenység akadályozottsága  részvétel (participáció) zavara: a részvétel akadályozottsága (WHO – 2001)

8 2015. 03. 27.8 A participációs akadályozottság minimalizálásának feladatai Az agresszió elleni lehetőségek 1. A szociális kompetencia fejlesztése Fogalma: az egyénnek az a képessége, készsége, hogy az általa elvárt magatartást, viselkedést a környezetéből kiváltsa. Ha azt akarjuk, hogy a speciális nevelési szükségletű gyermekek aktuálisan és felnőttként egy közösségben éljenek, rendszeres alkalmakra van szükségük ahhoz, hogy kortársaikkal megosszák élményeiket (integrált élethelyzetek). Mindazon helyzetek elkerülését, feloldását és szakszerű „kezelését” meg kell kísérelni, amelyek az agresszió forrásai lehetnek.

9 2015. 03. 27.9 Inkluzivitás, bevonás (közös feladatok) Az agresszió elleni lehetőségek 2. Az inkluzivitás azt a többségi iskolát jellemzi, amely hozzáférhetővé teszi magát a gyermekek és fiatalok széles köre számára. Az ilyen iskola elismeri a tanulás különböző típusait és ütemét, és ellátja a körzet speciális szükségletű tanulóit. Az iskola befogadó jellegét és nyitottságát a tanítás programja, szervezése valamint tárgyi és személyi feltételei határozzák meg. Az gyermek/tanuló frusztráció-tűrésének növelése a családban és az iskolában a korszerű segítő szolgáltatások igénybe vételével, illetve személyiségfejlesztő technikák alkalmazásával biztosítható.

10 2015. 03. 27.10 Az OECD újabban előszeretettel alkalmazza a bevonás kifejezést. A bevonás több mint a fogyatékos gyermekeknek a már meglévő, hagyományos iskolarendszerhez való alkalmazkodását kívánó integráció. Az inkluzív oktatás esetében az iskolarendszernek magának is alkalmazkodnia kell, ami magában foglalja többek között a gyermek lényéről alkotott tanári szemlélet módosítását, az oktatás céljainak és a rendszer általános reformjának újragondolását, azaz mindazt, amit fontolóra kell venni a „holnap iskolájának” létrehozásához. Emberkép, gyermekkép, fogyatékos- gyermek kép Az agresszió elleni lehetőségek 3.

11 2015. 03. 27.11 Egypár fontos szociális kompetencia- elem Az agresszió elleni lehetőségek 4.  Önismeret  Önrendelkezés  A saját szükséglet megállapítása  A saját szükséglet kifejezése, megjelenítése (érdekartikuláció)  Döntés  Érdekérvényesítés Megvalósításuk az első életévtől, családi szocializációs, gyermekotthoni/lakásotthoni élethelyzetekben folyamatosan kell, hogy történjen.

12 2015. 03. 27.12 Hol vannak a hiányosságok? Az agresszió forrásai  A társadalomban: szegénység/életminőség, kirekesztés, munkanélküliség – túlmunka vállalása stb. - feszültségek  Kisgyermekkor: a családban az asztalnál, az ébredés- ébresztés díszleteinek megtervezésekor, este és hétvégén, a családi stabilitást aláásó tényezők stb. - feszültségek  Iskola – az iskolai nevelő-oktató munka minősége (l. kompetenciaterületek), az integráció feltételeinek hiánya - feszültségek  Felsőoktatás – szakiskolai és speciális szakiskolai oktatók számára gyógypedagógiai és integrációs alapismeretek, a gyógypedagógiai alapismeretek transzferálása a pedagógusképzésbe, a szociális érzékenység (szakszerű) fejlesztése – megindult, a kezdetek, kezdemények szintjén van - feszültségek


Letölteni ppt "2015. 03. 27.1 Az agresszió születésének díszletei és a szociális képességek fejlesztése 2009. május 26. Szabó Ákosné főiskolai tanár."

Hasonló előadás


Google Hirdetések