Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Alkotmányos Ellenállás! Konferencia a Magyarok Házában Budapest 2015. Szelek havának 11. napja A Szent Korona Értékrenddel közvetített Történelmi Alkotmány.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Alkotmányos Ellenállás! Konferencia a Magyarok Házában Budapest 2015. Szelek havának 11. napja A Szent Korona Értékrenddel közvetített Történelmi Alkotmány."— Előadás másolata:

1 Alkotmányos Ellenállás! Konferencia a Magyarok Házában Budapest 2015. Szelek havának 11. napja A Szent Korona Értékrenddel közvetített Történelmi Alkotmány hatása a mindennapi életre

2 A Szent Korona Értékrenddel közvetített Történelmi Alkotmány hatása a mindennapi életre Vázlat I. Alkotmány II. A nemzetközi szerződések hatása az alkotmányosságra III. Jogrendszer IV.Jogalkotás V.A Történelmi Alkotmány jogfolytonosságának visszaállítási folyamata visszaállítási folyamata a./ A hatalomgyakorlás módja – választástól a visszahívhatóságig visszahívhatóságig b./ Hatalomgyakorlás szintjei I. Alkotmány II. A nemzetközi szerződések hatása az alkotmányosságra III. Jogrendszer IV.Jogalkotás V.A Történelmi Alkotmány jogfolytonosságának visszaállítási folyamata visszaállítási folyamata a./ A hatalomgyakorlás módja – választástól a visszahívhatóságig visszahívhatóságig b./ Hatalomgyakorlás szintjei

3 Alkotmány iránymutatás, amely azt biztosítja, hogy az Alkotás (Teremtett Világ) az Alkotó (Teremtő) szándéka szerinti célt szolgálva fejlődjön. A Szent Korona Értékrend a Teremtő az emberiség számára adott Iránymutatását tekinti Alkotmánynak, ami – egy logikai zárt rendszerben - az Alkotó szabadságot, a szabadság feltételeit és annak védelmi kötelességégét jelentő akaratát határozza meg Alkotása működtetésének alapjaként. Alkotmány iránymutatás, amely azt biztosítja, hogy az Alkotás (Teremtett Világ) az Alkotó (Teremtő) szándéka szerinti célt szolgálva fejlődjön. A Szent Korona Értékrend a Teremtő az emberiség számára adott Iránymutatását tekinti Alkotmánynak, ami – egy logikai zárt rendszerben - az Alkotó szabadságot, a szabadság feltételeit és annak védelmi kötelességégét jelentő akaratát határozza meg Alkotása működtetésének alapjaként. A Szent Korona Értékrenddel közvetített Történelmi Alkotmány hatása a mindennapi életre I. Alkotmány

4 „Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait és a Szent Koronát, amely megtestesíti Magyarország alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet egységét. Nem ismerjük el történeti alkotmányunk idegen megszállások miatt bekövetkezett felfüggesztését.” (Nemzeti hitvallás) „( 2) Magyarország az Európai Unióban tagállamként való részvétele érdekében nemzetközi szerződés alapján - az alapító szerződésekből fakadó jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékig - az Alaptörvényből eredő egyes hatásköreit a többi tagállammal közösen, az Európai Unió intézményei útján gyakorolhatja.” (E. cikk) „Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait és a Szent Koronát, amely megtestesíti Magyarország alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet egységét. Nem ismerjük el történeti alkotmányunk idegen megszállások miatt bekövetkezett felfüggesztését.” (Nemzeti hitvallás) „( 2) Magyarország az Európai Unióban tagállamként való részvétele érdekében nemzetközi szerződés alapján - az alapító szerződésekből fakadó jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékig - az Alaptörvényből eredő egyes hatásköreit a többi tagállammal közösen, az Európai Unió intézményei útján gyakorolhatja.” (E. cikk) A Szent Korona Értékrenddel közvetített Történelmi Alkotmány hatása a mindennapi életre I. Alkotmány A Történeti Alkotmányosságot követ ő Magyarország alkotmánya a Lisszaboni Szerz ő dés Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)

5 Az Unió hatásköreinek gyakorlása érdekében az intézmények rendeleteket, irányelveket, határozatokat, ajánlásokat és véleményeket fogadnak el. A rendelet általános hatállyal bír. Teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. Az irányelv az elérendő célokat illetően minden címzett tagállamra kötelező, azonban a forma és az eszközök megválasztását a nemzeti hatóságokra hagyja. A határozat teljes egészében kötelező. Amennyiben külön megjelöli, hogy kik a címzettjei, a határozat kizárólag azokra nézve kötelező, akiket címzettként megjelöl. (Működési Szabályzat 288. cikk) Az Unió hatásköreinek gyakorlása érdekében az intézmények rendeleteket, irányelveket, határozatokat, ajánlásokat és véleményeket fogadnak el. A rendelet általános hatállyal bír. Teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. Az irányelv az elérendő célokat illetően minden címzett tagállamra kötelező, azonban a forma és az eszközök megválasztását a nemzeti hatóságokra hagyja. A határozat teljes egészében kötelező. Amennyiben külön megjelöli, hogy kik a címzettjei, a határozat kizárólag azokra nézve kötelező, akiket címzettként megjelöl. (Működési Szabályzat 288. cikk) A Szent Korona Értékrenddel közvetített Történelmi Alkotmány hatása a mindennapi életre I. Alkotmány A Történeti Alkotmányosságot követ ő Magyarország alkotmánya a Lisszaboni Szerz ő dés Lisszaboni Szerz ő dés az Európai Unióról szóló szerz ő dés és az Európai Közösséget létrehozó szerz ő dés módosításáról Lisszaboni Szerz ő dés az Európai Unióról szóló szerz ő dés és az Európai Közösséget létrehozó szerz ő dés módosításáról

6 I-6. cikk: Uniós jog Az Alkotmány, valamint az Unió intézményei által a rájuk ruházott hatáskörök gyakorlása körében alkotott jog a tagállamok jogával szemben elsőbbséget élvez. I-6. cikk: Uniós jog Az Alkotmány, valamint az Unió intézményei által a rájuk ruházott hatáskörök gyakorlása körében alkotott jog a tagállamok jogával szemben elsőbbséget élvez. A Szent Korona Értékrenddel közvetített Történelmi Alkotmány hatása a mindennapi életre I. Alkotmány A Történeti Alkotmányosságot követ ő Magyarország alkotmánya a Lisszaboni Szerz ő dés Rendkívül figyelemre méltó a szándék megismerésére a megbukott EU Alkotmány- tervezet alábbi cikkeEU Alkotmány- tervezet Rendkívül figyelemre méltó a szándék megismerésére a megbukott EU Alkotmány- tervezet alábbi cikkeEU Alkotmány- tervezet

7 1.Nemzetek fölötti érdekérvényesítés (föderáció) helyett nemzetek érdekérvényesítésének összehangolása (konföderáció) 2.Érdek alapú megosztottság helyett érdekegység 3.A kereslet és kínálat diszharmóniája helyett igények és lehetőségek harmóniája 4.Kiváltáság - kiszolgáltatottság diktatúrája helyett kötelezettségek teljesítésén alapuló jogok gyakorlása 5.Az ember anyagi, kozmopolita falanszter-fogaskerékként (árúként) kezelése helyett az ember lelki-, szellemi- és anyagi egységből álló ingéniumként (egyéniségként) értékelése 6.A nemzeti sajátosságok üres – rezervátumi – színfoltként kezelése helyett a nemzetek természetes életterének tiszteletben tartása. 1.Nemzetek fölötti érdekérvényesítés (föderáció) helyett nemzetek érdekérvényesítésének összehangolása (konföderáció) 2.Érdek alapú megosztottság helyett érdekegység 3.A kereslet és kínálat diszharmóniája helyett igények és lehetőségek harmóniája 4.Kiváltáság - kiszolgáltatottság diktatúrája helyett kötelezettségek teljesítésén alapuló jogok gyakorlása 5.Az ember anyagi, kozmopolita falanszter-fogaskerékként (árúként) kezelése helyett az ember lelki-, szellemi- és anyagi egységből álló ingéniumként (egyéniségként) értékelése 6.A nemzeti sajátosságok üres – rezervátumi – színfoltként kezelése helyett a nemzetek természetes életterének tiszteletben tartása. A Szent Korona Értékrenddel közvetített Történelmi Alkotmány hatása a mindennapi életre I. Alkotmány A Történeti Alkotmányosságról a Történelmi Alkotmányosságra áttérés (koreszme-váltás) hatása

8 1. § (1)Magyarország örökké szabad. 2. § (1)A kötelezettségek és jogok egységében a Szent Korona minden tagja egy és ugyanazon szabadságot élvez, amely nem szűntethető meg és nem korlátozható. (2)A Szent Korona tagja: a./az államalapító magyar nemzet tagja, bárhol él a világon, valamint b./az államalkotó nemzetek tagjai, ha a Szent Korona Országának területén élnek 1. § (1)Magyarország örökké szabad. 2. § (1)A kötelezettségek és jogok egységében a Szent Korona minden tagja egy és ugyanazon szabadságot élvez, amely nem szűntethető meg és nem korlátozható. (2)A Szent Korona tagja: a./az államalapító magyar nemzet tagja, bárhol él a világon, valamint b./az államalkotó nemzetek tagjai, ha a Szent Korona Országának területén élnek A Szent Korona Értékrenddel közvetített Történelmi Alkotmány hatása a mindennapi életre I. Alkotmány Magyarország Szent Korona eszme szerinti Szabadság Alkotmánya Szabadság Alkotmánya (rövid szöveg) Magyarország Szent Korona eszme szerinti Szabadság Alkotmánya Szabadság Alkotmánya (rövid szöveg)

9 3. § (1)Ami a Szent Korona Országa földjén, földje alatt és földje felett van, a Szent Korona örök és elidegeníthetetlen alkotórésze, amelyet csak a Szent Korona másik alkotóeleme, a Szent Korona tagjai birtokolhatnak. (2)A birtokos jogai azonosak a tulajdonjoggal, kivéve: a./ Nem semmisítheti meg a birtokot. b./ Nem változtathatja meg a birtok rendeltetését. c./ Csak a Szent Korona tagjára ruházhatja át (örökítheti) a birtokjogot. 4. § (1)Minden magyar érték a magyar érdekeket szolgálja. 3. § (1)Ami a Szent Korona Országa földjén, földje alatt és földje felett van, a Szent Korona örök és elidegeníthetetlen alkotórésze, amelyet csak a Szent Korona másik alkotóeleme, a Szent Korona tagjai birtokolhatnak. (2)A birtokos jogai azonosak a tulajdonjoggal, kivéve: a./ Nem semmisítheti meg a birtokot. b./ Nem változtathatja meg a birtok rendeltetését. c./ Csak a Szent Korona tagjára ruházhatja át (örökítheti) a birtokjogot. 4. § (1)Minden magyar érték a magyar érdekeket szolgálja. A Szent Korona Értékrenddel közvetített Történelmi Alkotmány hatása a mindennapi életre I. Alkotmány

10 5. § (1)Mindazzal szemben, aki megsérti a Szent Korona értékrendjét, a Szent Korona minden tagjának nemcsak joga, hanem kötelessége ellentmondani és ellenállni. (2)A Szent Korona értékrendjének megsértését jelenti: a./ az állam szabadságának, b./ a Szent Korona tagjai egyéni vagy társadalmi csoportot érintő szabadságának, c./ a birtoklás szabályának, d./ a vendégjog szabályainak, e./ a tevékenység végzésével kapcsolatos szabályok megsértése, veszélyeztetése és minden erre irányuló magatartás. 5. § (1)Mindazzal szemben, aki megsérti a Szent Korona értékrendjét, a Szent Korona minden tagjának nemcsak joga, hanem kötelessége ellentmondani és ellenállni. (2)A Szent Korona értékrendjének megsértését jelenti: a./ az állam szabadságának, b./ a Szent Korona tagjai egyéni vagy társadalmi csoportot érintő szabadságának, c./ a birtoklás szabályának, d./ a vendégjog szabályainak, e./ a tevékenység végzésével kapcsolatos szabályok megsértése, veszélyeztetése és minden erre irányuló magatartás. A Szent Korona Értékrenddel közvetített Történelmi Alkotmány hatása a mindennapi életre I. Alkotmány

11 Szövetség fejezet „5. Amikor EN-LIL megteremtette így a Fokost és annak sorsát is megszabta, fején ékeskedő Szent Koronáját annak az EM-BAR-nak fejére illesztette, akit már előbb a Földre küldött és most kegyes szemmel nézett rájuk. 17. Az Ég lakói jól teljesítették a Szövetséget. Mert – ahogy a földi EM-BAR testében él a Lélek fénye – és annak ereje által uralja, formálja az anyagot – folytatva ÍZ-TEN akarata szerint a Teremtés munkáját – ugyanúgy az Ég lakói között ÉN-KI volt az, aki a Lélek – ÉN-LIL - ereje által teremtett tovább minden anyagot és testet.” Szövetség fejezet „5. Amikor EN-LIL megteremtette így a Fokost és annak sorsát is megszabta, fején ékeskedő Szent Koronáját annak az EM-BAR-nak fejére illesztette, akit már előbb a Földre küldött és most kegyes szemmel nézett rájuk. 17. Az Ég lakói jól teljesítették a Szövetséget. Mert – ahogy a földi EM-BAR testében él a Lélek fénye – és annak ereje által uralja, formálja az anyagot – folytatva ÍZ-TEN akarata szerint a Teremtés munkáját – ugyanúgy az Ég lakói között ÉN-KI volt az, aki a Lélek – ÉN-LIL - ereje által teremtett tovább minden anyagot és testet.” A Szent Korona Értékrenddel közvetített Történelmi Alkotmány hatása a mindennapi életre I. Alkotmány Magyar Biblia (Kr.e. 4000, Mezopotámia, Úr városa) Magyar Biblia (Kr.e. 4000, Mezopotámia, Úr városa)

12 „Ezért hát vonuljon most félre mindegyiktek az elmélkedés magányába, hogy fületek meghallhassa az Úr szavát. Azt a csöndes, halk szót, ami belülről való, s amelyikről a próféta így véste kőbe a maga tapasztalatát annak idején, Úr városában: először jött egy roppant szélvihar s porlasztotta a hegyet..., de az Úr nem volt a szélviharban. Aztán földrengés jött, rengette a hegyet..., de az Úr nem volt a földrengésben. Aztán jött a tűzvész..., de az Úr nem volt a tűzben.” A Szent Korona Értékrenddel közvetített Történelmi Alkotmány hatása a mindennapi életre I. Alkotmány Bizonyítékok arra, hogy a Magyar Biblia az Isteni Iránymutatás (Alkotmány) 1. Wass Albert: A hagyatékWass Albert: A hagyaték Bizonyítékok arra, hogy a Magyar Biblia az Isteni Iránymutatás (Alkotmány) 1. Wass Albert: A hagyatékWass Albert: A hagyaték Kérdés lehet, hogy Apó, a Nemzet Táltosa, aki ezt mondta 1921-ben Wass Albertnek, a 33 évvel később megtalált Paralel (Első Sumír, Magyar) Bibliáról beszélt-e?

13 „Vagyis hamis és ókori nívón mozgunk ma is, amikor a pozitív tudományok és az archeológia és geológia, nem különben a megtalált Sumír Első- Biblia (Ur, 1954. Dr. N. Kramer: Parallel Biblia, 1956) is mindent világosan feltártak és megmagyaráztak. Senki nem érti ezt a maradi és már kimúlt ószövetségi fontosságot, ami nagyrészt egy összelopkodott és átírt ókori hagyománynak és letűnt nép(ek)nek (sumír, akkád, kéld, babyloni) megmásított történelme. Szóval, kötve vagyunk, valami ósdi judaizmussal és nekünk nem elég Krisztus, az Isten Fia!...” „Vagyis hamis és ókori nívón mozgunk ma is, amikor a pozitív tudományok és az archeológia és geológia, nem különben a megtalált Sumír Első- Biblia (Ur, 1954. Dr. N. Kramer: Parallel Biblia, 1956) is mindent világosan feltártak és megmagyaráztak. Senki nem érti ezt a maradi és már kimúlt ószövetségi fontosságot, ami nagyrészt egy összelopkodott és átírt ókori hagyománynak és letűnt nép(ek)nek (sumír, akkád, kéld, babyloni) megmásított történelme. Szóval, kötve vagyunk, valami ósdi judaizmussal és nekünk nem elég Krisztus, az Isten Fia!...” A Szent Korona Értékrenddel közvetített Történelmi Alkotmány hatása a mindennapi életre I. Alkotmány Az idézet a teljes (meg nem csonkított) „Penitentiam agere” kezdetű enciklikában is szerepel. 2. XXIII. János 1962. július 1-i beszéde a II. (Vatikáni) Ökumenikus Zsinat megkezdésekorXXIII. János 1962. július 1-i beszéde 2. XXIII. János 1962. július 1-i beszéde a II. (Vatikáni) Ökumenikus Zsinat megkezdésekorXXIII. János 1962. július 1-i beszéde

14 Konföderáció: nemzetek érdekérvényesítésének összehangolása (államszövetség) Föderáció: nemzetek feletti érdekérvényesítés (szövetségi állam) Konföderáció: nemzetek érdekérvényesítésének összehangolása (államszövetség) Föderáció: nemzetek feletti érdekérvényesítés (szövetségi állam) A Szent Korona Értékrenddel közvetített Történelmi Alkotmány hatása a mindennapi életre II. A nemzetközi szerződések kapcsolata az alkotmányossággal A nemzetközi szerz ő dések és a nemzetek függetlensége Magyarország társadalmi-, politikai- és gazdasági rendszerét meghatározó nemzetközi szerződések (EU, NATO és IMF) hazánkat többszörösen föderatív kapcsolatba kényszerítették, kisebbségi akaratként és az alapszerződések megsértésével.

15 A három nemzetközi szerződéshez csatlakozásunk a hatályos törvényeknek megfelelő, tehát de iure (jogilag) hatályos, viszont a választópolgárok kisebbségének akaratából lépett életbe, tehát de facto (ténylegesen) diktátumként működik. A Szent Korona Értékrenddel közvetített Történelmi Alkotmány hatása a mindennapi életre II. A nemzetközi szerződések kapcsolata az alkotmányossággal Az EU-, a NATO- és az IMF csatlakozási szerz ő dések kisebbségi akarattal jöttek létre 1.IMF-hez Magyarország 1982-ben csatlakozott, népszavazás nélkül. 2.NATO-csatlakozási népszavazás eredménye (1997): IGEN választ adott az összes választójogosult 46,94 %-a - http://www.valasztas.hu/hu/onkval2010/52/52_0.html, http://www.valasztas.hu/hu/onkval2010/52/52_0.html 3.EU-csatlakozási népszavazás eredménye (2003): IGEN választ adott az összes választójogosult 38,00 %-a - http://www.valasztas.hu/hu/onkval2010/47/47_0.html, http://www.valasztas.hu/hu/onkval2010/47/47_0.html 1.IMF-hez Magyarország 1982-ben csatlakozott, népszavazás nélkül. 2.NATO-csatlakozási népszavazás eredménye (1997): IGEN választ adott az összes választójogosult 46,94 %-a - http://www.valasztas.hu/hu/onkval2010/52/52_0.html, http://www.valasztas.hu/hu/onkval2010/52/52_0.html 3.EU-csatlakozási népszavazás eredménye (2003): IGEN választ adott az összes választójogosult 38,00 %-a - http://www.valasztas.hu/hu/onkval2010/47/47_0.html, http://www.valasztas.hu/hu/onkval2010/47/47_0.html

16 A Szent Korona Értékrenddel közvetített Történelmi Alkotmány hatása a mindennapi életre II. A nemzetközi szerződések kapcsolata az alkotmányossággal Az IMF szerz ő désszegésének bizonyítékai Célkitűzések az alapokmányaz alapokmány I. cikkében Tény Hozzájárulni a foglalkoztatottság és a reáljövedelem magas szintjének előmozdításához (II. bekezdés) A foglalkoztatottság csökken, a reáljövedelem alacsony Valamennyi tag termelőeszközeinek fejlesztéséhez (II. bekezdés) A termelőeszközök visszafejlődtek, stratégiai nemzetgazdasági ágazatok szűntek meg Előmozdítani az árfolyamok stabilitását (III. bekezdés) A forint árfolyama tartósan instabil

17 A Szent Korona Értékrenddel közvetített Történelmi Alkotmány hatása a mindennapi életre II. A nemzetközi szerződések kapcsolata az alkotmányossággal Az IMF szerz ő désszegésének bizonyítékai Célkitűzések az alapokmányaz alapokmány I. cikkében Tény Anyagi eszközeinek megfelelő biztosítékok ellenében való időleges rendelkezésre bocsátása révén biztonságot adni a tagoknak, lehetővé téve ezáltal számukra, hogy fizetési mérlegzavaraikat olyan intézkedések foganatosítása nélkül küszöböljék ki, amelyek károsan hatnak a nemzeti vagy nemzetközi jólétre (V. bekezdés) Az anyagi eszközök rendelkezésre bocsátásának biztosítékai a nemzeti jólétet csökkentették Megrövidíteni a tagok fizetési mérlegében fellépő egyensúlyhiány időtartamát és enyhíteni annak mértékét (VI. bekezdés) A fizetési mérleg egyensúlyhiánya állandósult, az államadósság nem csökkent, hanem növekedett

18 A Szent Korona Értékrenddel közvetített Történelmi Alkotmány hatása a mindennapi életre II. A nemzetközi szerződések kapcsolata az alkotmányossággal A NATO szerz ő désszegésének bizonyítékai Célkitűzések az alapokmányaz alapokmány I. cikkében Tény A nemzetközi viszályokat, amibe belekerülnek, békés eszközökkel, olyan módon rendeznek, hogy a nemzetközi béke és biztonság, valamint az igazságosság ne kerüljön veszélybe. Olyan nemzetközi viszályokba kerül bele a NATO, amelyet önmaga kezdeményezett, hamis, valótlan okokra (ld. Irak, Afganisztán) hivatkozva „megelőző” intézkedésként), a demokrácia védelmére hivatkozva. Miután az ok hamis, a beavatkozások igazságtalanok, antidemokratikusak, és nem a nemzetközi békét, hanem a nemzetközi feszültség növekedését szolgálják, biztonságpolitikai veszélyhelyzetet teremtve a tagországokban

19 A Szent Korona Értékrenddel közvetített Történelmi Alkotmány hatása a mindennapi életre II. A nemzetközi szerződések kapcsolata az alkotmányossággal A NATO szerz ő désszegésének bizonyítékai Célkitűzések az alapokmányaz alapokmány I. cikkében Tény Nemzetközi kapcsolataikban tartózkodnak az Egyesült Nemzetek céljaival össze nem férő, bármilyen módon megnyilvánuló erőszakkal való fenyegetéstől és erőszak alkalmazásától. Az erőszakkal való fenyegetés most Iránnal szemben jelentkezik, ismét bizonyítatlan okra hivatkozva. Különösen veszélyes a NATO alapító tagállama, az USA és Izrael szoros kapcsolata („legfontosabb szövetséges” – Obama) a jelenlegi helyzetben, amikor „Már nem az a kérdés, hogy lesznek-e izraeli légi csapások Irán ellen, hanem az, hogy mikor.” (Le Figaro – MTI)

20 A Szent Korona Értékrenddel közvetített Történelmi Alkotmány hatása a mindennapi életre II. A nemzetközi szerződések kapcsolata az alkotmányossággal A NATO szerz ő désszegésének hatása A nemzetközi közvélemény egyre kritikusabb a „terrorizmus” kifejezés alkalmazásával kapcsolatban, tekintettel arra, hogy a NATO tevékenysége valósítja meg a klasszikus értelmezést, mi szerint „a terrorizmus politikai vagy gazdasági hatalom megszerzése és megtartása érdekében alkalmazott erőszak”, és ez alapján a NATO által terroristáknak bélyegzettek önvédelmi harcot folytatnak. Ebben az erkölcsileg is egyre védhetetlenebb helyzetben vagyunk mi potenciális célpontja a NATO terrorista tevékenységét szenvedő országoknak, nemzeteknek, származásukkal összetartozó embercsoportoknak. A nemzetközi közvélemény egyre kritikusabb a „terrorizmus” kifejezés alkalmazásával kapcsolatban, tekintettel arra, hogy a NATO tevékenysége valósítja meg a klasszikus értelmezést, mi szerint „a terrorizmus politikai vagy gazdasági hatalom megszerzése és megtartása érdekében alkalmazott erőszak”, és ez alapján a NATO által terroristáknak bélyegzettek önvédelmi harcot folytatnak. Ebben az erkölcsileg is egyre védhetetlenebb helyzetben vagyunk mi potenciális célpontja a NATO terrorista tevékenységét szenvedő országoknak, nemzeteknek, származásukkal összetartozó embercsoportoknak.

21 A Szent Korona Értékrenddel közvetített Történelmi Alkotmány hatása a mindennapi életre II. A nemzetközi szerződések kapcsolata az alkotmányossággal Az EU szerz ő désszegésének bizonyítékai A Lisszaboni Szerződés I. CIKK (Az Európai Unióról szóló szerződés) 3. cikkében meghatározott céljaiLisszaboni Szerződés Tény A (2) bekezdésben hivatkozott (a 26. cikk (3) bekezdésben meghatározott) négy liberális alapelven keresztül szabadság, biztonság és jogérvényesülés valósul meg A magyar emberek, vállalkozások, termékek, szolgáltatások esélyegyenlőtlen helyzetbe kerültek az EU-n belül, ami gazdasági kiszolgáltatottságot, jövőkép nélküli bizonytalanságot és jogi diktatúrát jelentett. Ezt elsősorban a tiltó rendelkezések, a (folyamatosan bővülő, függetlenséget csorbító) kizárólagos hatáskörbe vont területek, továbbá a kiegészítő jogszabályok, különösen a kvótarendszer és a Koppenhágai Kompromisszum – okozzák.

22 A Szent Korona Értékrenddel közvetített Történelmi Alkotmány hatása a mindennapi életre II. A nemzetközi szerződések kapcsolata az alkotmányossággal Az EU szerz ő désszegésének bizonyítékai A Lisszaboni Szerződés I. CIKK (Az Európai Unióról szóló szerződés) 3. cikkében meghatározott céljaiLisszaboni Szerződés Tény Az EU fenntartható fejlődéséért munkálkodik, amely olyan kiegyensúlyozott gazdasági növekedésen, árstabilitáson és magas versenyképességű, teljes foglalkoztatottságot és társadalmi haladást célul kitűző szociális piacgazdaságon alapul. (3. bekezdés) Munkanélküliség növekedése, általános elszegényedés (az MTA felmérése szerint a társadalom 23 %-a leszakadt és további 51 %-a jövőkép nélküli - együtt: a társadalom háromnegyede), megszorító intézkedések folyamatos életbe léptetése, szociális érzékenység teljes hiánya.MTA felmérése

23 A Szent Korona Értékrenddel közvetített Történelmi Alkotmány hatása a mindennapi életre II. A nemzetközi szerződések kapcsolata az alkotmányossággal Az EU szerz ő désszegésének bizonyítékai A Lisszaboni Szerződés I. CIKK (Az Európai Unióról szóló szerződés) 3. cikkében meghatározott céljaiLisszaboni Szerződés Tény A jólét előmozdítása (1. bekezdés) Az előző két pont következtében az EU tagság nem a jólétet mozdítja elő, hanem folyamatosan csökkenti a jólétet.

24 Jogszabályi (elvi) lehet ő ségek A Szent Korona Értékrenddel közvetített Történelmi Alkotmány hatása a mindennapi életre II. A nemzetközi szerződések kapcsolata az alkotmányossággal Kilépési lehet ő ségek az EU-, a NATO- és az IMF kötelékéb ő l 1. IMF (Nemzetközi Valutaalap) – alapokmánya:alapokmánya „XXVI. cikk A tagság visszavonása 1. szakasz. A tagok kilépési joga Bármelyik tag bármikor kiléphet az Alapból oly módon, hogy írásbeli felmondást nyújt be az Alapnak, annak központjához. A kilépés e felmondás kézhezvételének időpontjában lép életbe.” 1. IMF (Nemzetközi Valutaalap) – alapokmánya:alapokmánya „XXVI. cikk A tagság visszavonása 1. szakasz. A tagok kilépési joga Bármelyik tag bármikor kiléphet az Alapból oly módon, hogy írásbeli felmondást nyújt be az Alapnak, annak központjához. A kilépés e felmondás kézhezvételének időpontjában lép életbe.”

25 Jogszabályi (elvi) lehet ő ségek A Szent Korona Értékrenddel közvetített Történelmi Alkotmány hatása a mindennapi életre II. A nemzetközi szerződések kapcsolata az alkotmányossággal Kilépési lehet ő ségek az EU-, a NATO- és az IMF kötelékéb ő l 2. NATO (Észak-Atlanti Szerződés) – alapokmánya:alapokmánya 13. cikk. A Szerződés életbelépését követő húsz év elteltével mindegyik Fél kiválhat a Szerződésből, éspedig egy évvel azután, hogy a felmondásról értesítette az Egyesült Államok kormányát. 2. NATO (Észak-Atlanti Szerződés) – alapokmánya:alapokmánya 13. cikk. A Szerződés életbelépését követő húsz év elteltével mindegyik Fél kiválhat a Szerződésből, éspedig egy évvel azután, hogy a felmondásról értesítette az Egyesült Államok kormányát.

26 Jogszabályi (elvi) lehet ő ségek A Szent Korona Értékrenddel közvetített Történelmi Alkotmány hatása a mindennapi életre II. A nemzetközi szerződések kapcsolata az alkotmányossággal Kilépési lehet ő ségek az EU-, a NATO- és az IMF kötelékéb ő l 3.Európai Unió – alapokmánya (Lisszaboni Szerződés):Lisszaboni Szerződés I. CIKK (Az Európai Unióról szóló szerződés) 50. cikk (1) Saját alkotmányos követelményeivel összhangban a tagállamok bármelyike úgy határozhat, hogy kilép az Unióból. 3.Európai Unió – alapokmánya (Lisszaboni Szerződés):Lisszaboni Szerződés I. CIKK (Az Európai Unióról szóló szerződés) 50. cikk (1) Saját alkotmányos követelményeivel összhangban a tagállamok bármelyike úgy határozhat, hogy kilép az Unióból.

27 Jogszabályi (elvi) lehet ő ségek A Szent Korona Értékrenddel közvetített Történelmi Alkotmány hatása a mindennapi életre II. A nemzetközi szerződések kapcsolata az alkotmányossággal Kilépési lehet ő ségek az EU-, a NATO- és az IMF kötelékéb ő l 4.Európai polgári kezdeményezés (csak az EU-ra):Európai polgári kezdeményezés „1. „polgári kezdeményezés”: az e rendeletnek megfelelően a Bizottsághoz benyújtott kezdeményezés, amelyben felkérik a Bizottságot, hogy hatáskörén belül terjesszen elő megfelelő javaslatot azokban az ügyekben, amelyekben a polgárok megítélése szerint a Szerződések végrehajtása céljából uniós jogi aktusra van szükség, és amelyet a tagállamok legalább egynegyedéből származó, egymillió jogosult aláíró támogat;” (2. cikk) 4.Európai polgári kezdeményezés (csak az EU-ra):Európai polgári kezdeményezés „1. „polgári kezdeményezés”: az e rendeletnek megfelelően a Bizottsághoz benyújtott kezdeményezés, amelyben felkérik a Bizottságot, hogy hatáskörén belül terjesszen elő megfelelő javaslatot azokban az ügyekben, amelyekben a polgárok megítélése szerint a Szerződések végrehajtása céljából uniós jogi aktusra van szükség, és amelyet a tagállamok legalább egynegyedéből származó, egymillió jogosult aláíró támogat;” (2. cikk) Véleménynyilvánító és nem ügydönt ő akaratnyilvánítás!

28 Jogszabályi (elvi) lehet ő ségek A Szent Korona Értékrenddel közvetített Történelmi Alkotmány hatása a mindennapi életre II. A nemzetközi szerződések kapcsolata az alkotmányossággal Kilépési lehet ő ségek az EU-, a NATO- és az IMF kötelékéb ő l 5.Magyarország Alaptörvénye ( 2011. április 25.):Magyarország Alaptörvénye 8. Cikk „(3) Nem lehet országos népszavazást tartani ….. d) nemzetközi szerződésből eredő kötelezettségről;” 5.Magyarország Alaptörvénye ( 2011. április 25.):Magyarország Alaptörvénye 8. Cikk „(3) Nem lehet országos népszavazást tartani ….. d) nemzetközi szerződésből eredő kötelezettségről;”

29 Gyakorlati lehet ő ségek A Szent Korona Értékrenddel közvetített Történelmi Alkotmány hatása a mindennapi életre II. A nemzetközi szerződések kapcsolata az alkotmányossággal Kilépési lehet ő ségek az EU-, a NATO- és az IMF kötelékéb ő l A nemzetközi szerződések lehetővé teszik a tagság felmondását, mivel az Alaptörvény az országgyűlés hatáskörébe utalja azzal, hogy népszavazás helyettesítheti az országgyűlési határozatot olyan esetekben, amelyet a 8. cikk (3) bekezdése nem tilt. Mivel a tiltás a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos kötelezettségekre vonatkozik, a jogokra nem, nyilvánvalóan lehetséges a kilépéssel kapcsolatos népszavazás. Az OVB és a Kúria (ez utóbbi jogorvoslatot nem engedélyezve) elutasította a népszavazás kezdeményezést.OVBKúria A nemzetközi szerződések lehetővé teszik a tagság felmondását, mivel az Alaptörvény az országgyűlés hatáskörébe utalja azzal, hogy népszavazás helyettesítheti az országgyűlési határozatot olyan esetekben, amelyet a 8. cikk (3) bekezdése nem tilt. Mivel a tiltás a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos kötelezettségekre vonatkozik, a jogokra nem, nyilvánvalóan lehetséges a kilépéssel kapcsolatos népszavazás. Az OVB és a Kúria (ez utóbbi jogorvoslatot nem engedélyezve) elutasította a népszavazás kezdeményezést.OVBKúria

30 Gyakorlati lehet ő ségek A Szent Korona Értékrenddel közvetített Történelmi Alkotmány hatása a mindennapi életre II. A nemzetközi szerződések kapcsolata az alkotmányossággal Kilépési lehet ő ségek az EU-, a NATO- és az IMF kötelékéb ő l A Kúria határozatát az alábbiakkal indokolja: „… egy szerződés (így a nemzetközi szerződés is) jogok és kötelezettségek összessége. Ebből eredően egy nemzetközi szerződés felmondásának népszavazás útján való kikényszerítése nemcsak joggyakorlást, de a nemzetközi szerződésből eredő kötelezettségekről való döntést is jelent. A nemzetközi szerződés egy állam kötelezettségvállalása más állam(ok) felé, a vállalt kötelezettségek betartása, illetve azok alóli mentesülés a nemzetközi jog által szabályozott keretek között történhet, mely indokolja az e körben tartandó népszavazás alaptörvényi kizárását.” A Kúria határozatát az alábbiakkal indokolja: „… egy szerződés (így a nemzetközi szerződés is) jogok és kötelezettségek összessége. Ebből eredően egy nemzetközi szerződés felmondásának népszavazás útján való kikényszerítése nemcsak joggyakorlást, de a nemzetközi szerződésből eredő kötelezettségekről való döntést is jelent. A nemzetközi szerződés egy állam kötelezettségvállalása más állam(ok) felé, a vállalt kötelezettségek betartása, illetve azok alóli mentesülés a nemzetközi jog által szabályozott keretek között történhet, mely indokolja az e körben tartandó népszavazás alaptörvényi kizárását.”

31 Gyakorlati lehet ő ségek A Szent Korona Értékrenddel közvetített Történelmi Alkotmány hatása a mindennapi életre II. A nemzetközi szerződések kapcsolata az alkotmányossággal Kilépési lehet ő ségek az EU-, a NATO- és az IMF kötelékéb ő l A Kúria határozatának indoklása két ok miatt nem fogadható el: 1.Nincs olyan nemzetközi jogi rendelkezés, amely a nemzetközi joggal nem ellentétes jogérvényesítést kizárna, kiváltképp akkor nem, ha nemzetközi szerződésben szabályozott jog érvényesítését jelenti egy jogi aktus. A Kúria határozatának indoklása két ok miatt nem fogadható el: 1.Nincs olyan nemzetközi jogi rendelkezés, amely a nemzetközi joggal nem ellentétes jogérvényesítést kizárna, kiváltképp akkor nem, ha nemzetközi szerződésben szabályozott jog érvényesítését jelenti egy jogi aktus.

32 A Történeti Alkotmányosság keretein belül nincs lehetőség azoknak a nemzetközi szerződéseknek a felmondására, amelyet kisebbség akarata hozott létre, és amely alapján végzett tevékenység szerződésszegést valósít meg. A Szent Korona Értékrenddel közvetített Történelmi Alkotmány hatása a mindennapi életre II. A nemzetközi szerződések kapcsolata az alkotmányossággal Kilépési lehet ő ségek az EU-, a NATO- és az IMF kötelékéb ő l 2.Általános jogelv, hogy egy szerződést ugyanazok a személyek, vagy közösségek szüntethetik meg, akik a szerződést létrehozták. Az Alaptörvény lehetővé teszi ennek a jogelvnek az érvényesítését az Országgyűlés jogkörének népszavazással történő kiváltásával. (Megjegyzendő, hogy a népszavazással létrejött nemzetközi szerződések megszüntetésére - fenti jogelv alapján - elsődleges jogintézmény a népszavazás, és ennek kiváltója lehet az Országgyűlés.)

33 Nemzetközi szerz ő dések a Történelmi Alkotmányosság szabályai szerint A Szent Korona Értékrenddel közvetített Történelmi Alkotmány hatása a mindennapi életre II. A nemzetközi szerződések kapcsolata az alkotmányossággal A Szabadság Alkotmányán alapuló Alaptörvény rendelkezéseiAlaptörvény A Szabadság Alkotmányán alapuló Alaptörvény rendelkezéseiAlaptörvény 5. § (1)Magyarország elutasítja a háborút, mint a nemzetek közötti viták megoldásának eszközét, és tartózkodik a más államok függetlensége vagy területi épsége ellen irányuló erőszak alkalmazásától, illetőleg az erőszakkal való fenyegetéstől. (2)Magyarország nem vállal tagságot olyan államszövetségben, amelynek célja egy vagy több államban a politikai és/vagy gazdasági hatalom erőszakkal történő megszerzése. 5. § (1)Magyarország elutasítja a háborút, mint a nemzetek közötti viták megoldásának eszközét, és tartózkodik a más államok függetlensége vagy területi épsége ellen irányuló erőszak alkalmazásától, illetőleg az erőszakkal való fenyegetéstől. (2)Magyarország nem vállal tagságot olyan államszövetségben, amelynek célja egy vagy több államban a politikai és/vagy gazdasági hatalom erőszakkal történő megszerzése.

34 Nemzetközi szerz ő dések a Történelmi Alkotmányosság szabályai szerint A Szent Korona Értékrenddel közvetített Történelmi Alkotmány hatása a mindennapi életre II. A nemzetközi szerződések kapcsolata az alkotmányossággal A Szabadság Alkotmányán alapuló Alaptörvény rendelkezéseiAlaptörvény A Szabadság Alkotmányán alapuló Alaptörvény rendelkezéseiAlaptörvény (3)Magyarország elvárja minden államtól és nemzettől, hogy vele szemben tartózkodjék függetlensége, területi épsége, politikai és gazdasági rendszere ellen irányuló erőszak alkalmazásától, illetőleg erőszakkal történő fenyegetéstől. 31. § ( 2)Magyarország csak olyan nemzetközi szerződést köt, amely jogszabállyal szabályozott tárgykörre vonatkozik, és Magyarország a./külügyi- és védelmi, b./jogalkotási, (3)Magyarország elvárja minden államtól és nemzettől, hogy vele szemben tartózkodjék függetlensége, területi épsége, politikai és gazdasági rendszere ellen irányuló erőszak alkalmazásától, illetőleg erőszakkal történő fenyegetéstől. 31. § ( 2)Magyarország csak olyan nemzetközi szerződést köt, amely jogszabállyal szabályozott tárgykörre vonatkozik, és Magyarország a./külügyi- és védelmi, b./jogalkotási,

35 Nemzetközi szerz ő dések a Történelmi Alkotmányosság szabályai szerint A Szent Korona Értékrenddel közvetített Történelmi Alkotmány hatása a mindennapi életre II. A nemzetközi szerződések kapcsolata az alkotmányossággal A Szabadság Alkotmányán alapuló Alaptörvény rendelkezéseiAlaptörvény A Szabadság Alkotmányán alapuló Alaptörvény rendelkezéseiAlaptörvény c./jogalkalmazási, végrehajtási, igazságszolgáltatási d./közigazgatási, e./pénzügyi, f./gazdasági, g./kereskedelmi, h./vám- és adóügyi, i./nemzetközi szerződés kötésére vonatkozó és j./területi függetlenségét sem részben sem egészben nem sérti. c./jogalkalmazási, végrehajtási, igazságszolgáltatási d./közigazgatási, e./pénzügyi, f./gazdasági, g./kereskedelmi, h./vám- és adóügyi, i./nemzetközi szerződés kötésére vonatkozó és j./területi függetlenségét sem részben sem egészben nem sérti.

36 A Szent Korona Értékrenddel közvetített Történelmi Alkotmány hatása a mindennapi életre III. Jogrendszer A Történeti és a Történelmi Alkotmány jogrendszerének általános összehasonlítása Jogrendszer részTörténeti alkotmányosságTörténelmi alkotmányosság Alkotmány (Iránymutatás) A Lisszaboni Szerződés I. CIKK (Az Európai Unióról szóló szerződés)Lisszaboni Szerződés Szabadság Alkotmánya Alaptörvény (Irányelvek) A Lisszaboni Szerződés II. CIKK (Működési szablyzat)Lisszaboni Szerződés Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) A Szabadság Alkotmányában meghatározott Magyarország Alaptörvénye Hatalomgyakorlási főtörvény Választási főtörvény Ünnep- és jelkép-szabályozási főtörvény Törvények (mindennapi élet szabályozása) Az EU jogszabályok -jogharmonizációja, -által megengedett szabályozás Magyarország Alaptörvényében meghatározott - főtörvények, - törvények, - határozatok, rendeletek

37 A Szent Korona Értékrenddel közvetített Történelmi Alkotmány hatása a mindennapi életre IV. Jogalkotás A Történeti alkotmányosság jogszabályalkotásának jogosultjai Jogrendszer részKezdeményezőHatályba helyező Alkotmány (Iránymutatás) Európai ParlamentEurópai Unió Tanácsa Alaptörvény (Irányelvek) Európai Parlament Magyar Országgyűlés Európai Unió Tanácsa Magyar Országgyűlés Törvények (mindennapi élet szabályozása) Magyar Országgyűlés

38 A Szent Korona Értékrenddel közvetített Történelmi Alkotmány hatása a mindennapi életre IV. Jogalkotás A Történelmi alkotmányosság jogszabályalkotásának* jogosultjai Jogrendszer részKezdeményezőHatályba helyező Alkotmány** (Iránymutatás) Nemzetgyűlés*** Alaptörvény és alaptörvény szint ű f ő törvények (Irányelvek) Népi kezdeményezés, Országgyűlés Nemzetgyűlés Törvények (mindennapi élet szabályozása) Népi kezdeményzés Országgyűlés *A jogalkotás döntési folyamatát az Alaptörvény tartalmazzaAlaptörvény ** A Szabadság Alkotmánya jogfolytonosságának visszaállításától örök és változtathatatlan *** A Szabadság Alkotmánya jogfolytonosságát visszaállító Alkotmányozó Nemzetgyűlésen *A jogalkotás döntési folyamatát az Alaptörvény tartalmazzaAlaptörvény ** A Szabadság Alkotmánya jogfolytonosságának visszaállításától örök és változtathatatlan *** A Szabadság Alkotmánya jogfolytonosságát visszaállító Alkotmányozó Nemzetgyűlésen

39 A Szent Korona Értékrenddel közvetített Történelmi Alkotmány hatása a mindennapi életre V.A Történelmi Alkotmány jogfolytonosságának visszaállítási folyamata a./ A hatalomgyakorlás módja – választástól a visszahívhatóságig* Az ősi civilizáció koreszméje (paradigmája) a közszabadság érvényesítésével összehangolja a különböző földrajzi területek és társadalmi csoportok érdekeit, vagyis érvényesíti a szeretet eredendő értelmezését: az érdekek kölcsönös tiszteletben tartására (érdekérvényesítés összehangolására) vonatkozó, hagyományokban kikristályosodott Isteni Iránymutatás alapján minden teremtmény számára biztosítja a szabadságot. * * A Választásról szóló alaptörvény szintű főtörvény A Választásról szóló alaptörvény szintű főtörvény * * A Választásról szóló alaptörvény szintű főtörvény A Választásról szóló alaptörvény szintű főtörvény

40 A Szent Korona Értékrenddel közvetített Történelmi Alkotmány hatása a mindennapi életre V.A Történelmi Alkotmány jogfolytonosságának visszaállítási folyamata a./ A hatalomgyakorlás módja – választástól a visszahívhatóságig* Az ősi civilizáció koreszméje (paradigmája) a közszabadság érvényesítésével összehangolja a különböző földrajzi területek és társadalmi csoportok érdekeit, vagyis érvényesíti a szeretet eredendő értelmezését: az érdekek kölcsönös tiszteletben tartására (érdekérvényesítés összehangolására) vonatkozó, hagyományokban kikristályosodott Isteni Iránymutatás alapján minden teremtmény számára biztosítja a szabadságot. * * A Választásról szóló alaptörvény szintű főtörvény A Választásról szóló alaptörvény szintű főtörvény * * A Választásról szóló alaptörvény szintű főtörvény A Választásról szóló alaptörvény szintű főtörvény Választók és képvisel ő k tábla-kapcsolata az ő si civilizáció koreszméjében ↓ Választók és képvisel ő k tábla-kapcsolata az ő si civilizáció koreszméjében ↓

41 VálasztókKépviselet Terület Élettér Társadalmi csoport Ember Terület Élettér Társadalmi csoport Ember Magyarország Az ország lehetőségei Az országban élő emberek igényei Országos területi önkormányzat Társadalmi csoportok országos önkormányzatai IrányításVezetés Jogalkalmazás elöljáróságai és elöljárói A vezetés és a jogalkotás országos elöljáróságai és elöljárói (benne az Országgyűlés felsőházi képviselői) Megye A megye lehetőségei A megyében élő emberek igényei Megyei területi önkormányzatok Társadalmi csoportok megyei önkormányzatai Nemzeti Tanács tagja Járás A járás lehetőségei A járásban élő emberek igényei Járási területi önkormányzatok Társadalmi csoportok járási önkormányzatai Országgyűlés alsóházi képviselője Település A település lehetőségei A településeken élő emberek igényei Települési önkormányzatok Társadalmi csoportok önkormányzatai Nemzetgyűlési képviselő IrányításVezetés Államelnök (kündü)Miniszterelnök (gyula)

42 A Szent Korona Értékrenddel közvetített Történelmi Alkotmány hatása a mindennapi életre V.A Történelmi Alkotmány jogfolytonosságának visszaállítási folyamata a./ A hatalomgyakorlás módja – választástól a visszahívhatóságig A nyugat civilizáció koreszméje a megosztottság intézményesítésével (pártrendszer) látszat-érdekérvényesítést végez, ennek eszközeként használja a választási rendszert, amely az irányított káosz együttélési rendszerében és az ehhez tartozó szabályozásban válik az emberek fölötti érdekérvényesítés biztosítékává. Az egymással kibékíthetetlen (antagonisztikus) ellentétben álló koreszmét követő államok és államszövetségek működését biztosító közjogi és közigazgatási rendszer a különbségekből adódóan más- más hatalomgyakorlási módszert támogat. Az ősi civilizáció módszere az alulról épülő közszabadság, a nyugati civilizációé a felülről lebontó egyeduralom. A nyugat civilizáció koreszméje a megosztottság intézményesítésével (pártrendszer) látszat-érdekérvényesítést végez, ennek eszközeként használja a választási rendszert, amely az irányított káosz együttélési rendszerében és az ehhez tartozó szabályozásban válik az emberek fölötti érdekérvényesítés biztosítékává. Az egymással kibékíthetetlen (antagonisztikus) ellentétben álló koreszmét követő államok és államszövetségek működését biztosító közjogi és közigazgatási rendszer a különbségekből adódóan más- más hatalomgyakorlási módszert támogat. Az ősi civilizáció módszere az alulról épülő közszabadság, a nyugati civilizációé a felülről lebontó egyeduralom.

43 A Szent Korona Értékrenddel közvetített Történelmi Alkotmány hatása a mindennapi életre V.A Történelmi Alkotmány jogfolytonosságának visszaállítási folyamata a./ A hatalomgyakorlás módja – választástól a visszahívhatóságig Felosztás mértéke % Összes ebből eszköz ebből személyi elismerés összes fő személyi elismerés ft/fő/év milliárd ft Nemzeti vagyonnövekedés/év 50 000 Fejlesztés3417 0008 500 1 500 0005 666 667 Közkiadás2512 5001 25011 2507 000 0001 607 143 Életfeltétel biztosítás4120 50012 3008 2001 500 0005 466 667 Összes50 00022 05027 95010 000 0002 795 000 Ft/fő/hó416 667183 750232 917 Az anyagtalan és anyagi értékteremtés gazdaságának szabályozója a településtől felépülő Államháztartás

44 A Szent Korona Értékrenddel közvetített Történelmi Alkotmány hatása a mindennapi életre V.A Történelmi Alkotmány jogfolytonosságának visszaállítási folyamata a./ A hatalomgyakorlás módja – választástól a visszahívhatóságig Településeken végzett tevékenységek A küldetésüket a megismerések gyakorlattá tételében értő és érző szabad magyarok (MAG-ok) saját településen kezdik el tevékenységüket. 1. Az egy településen élő MAG-ok előkészülnek arra, hogy településük a Szent Korona Értékrend része legyen. a./ A személyi felkészülést egy összehangoló csoport kialakítása és szakosodott tevékenységvégzése jelenti. Amennyiben egy adott településen csak egy MAG kezdi a feladat végrehajtását, az ő feladata a csoport kialakítása a szakterületek ismeretátadó anyagainak felhasználásával. A küldetésüket a megismerések gyakorlattá tételében értő és érző szabad magyarok (MAG-ok) saját településen kezdik el tevékenységüket. 1. Az egy településen élő MAG-ok előkészülnek arra, hogy településük a Szent Korona Értékrend része legyen. a./ A személyi felkészülést egy összehangoló csoport kialakítása és szakosodott tevékenységvégzése jelenti. Amennyiben egy adott településen csak egy MAG kezdi a feladat végrehajtását, az ő feladata a csoport kialakítása a szakterületek ismeretátadó anyagainak felhasználásával.

45 A Szent Korona Értékrenddel közvetített Történelmi Alkotmány hatása a mindennapi életre V.A Történelmi Alkotmány jogfolytonosságának visszaállítási folyamata a./ A hatalomgyakorlás módja – választástól a visszahívhatóságig Településeken végzett tevékenységek b./ A tárgyi felkészülést a település igény és lehetőség alapadatainak felmérése jelenti. Ezt az összehangoló csoport a választókörzetük adatlapjai közül a településükre vonatkozó adatainak kitöltésével végzi. c./ Az adatlapon szereplő adatokat (Települési Önellátó Rendszer) az egyik számítógépes programjával elemezzük, és elkészítjük a település igényeinek és lehetőségeinek összevetését azokra a szakterületekre, amelyek érdekeinek összehangolásával a település a szerves egység részeként működik.(Települési Önellátó Rendszer c./ Az adatlapon szereplő adatokat (Települési Önellátó Rendszer) az egyik számítógépes programjával elemezzük, és elkészítjük a település igényeinek és lehetőségeinek összevetését azokra a szakterületekre, amelyek érdekeinek összehangolásával a település a szerves egység részeként működik.(Települési Önellátó Rendszer

46 A Szent Korona Értékrenddel közvetített Történelmi Alkotmány hatása a mindennapi életre V.A Történelmi Alkotmány jogfolytonosságának visszaállítási folyamata a./ A hatalomgyakorlás módja – választástól a visszahívhatóságig Településeken végzett tevékenységek Az összehangoló csoport tagjai saját szakterületük adatait felhasználva és a Szent Korona Értékrend előzőekből megismert irányelvei alapján elkészítik a település működési rendszerének szakirányú részét.

47 A Szent Korona Értékrenddel közvetített Történelmi Alkotmány hatása a mindennapi életre V.A Történelmi Alkotmány jogfolytonosságának visszaállítási folyamata a./ A hatalomgyakorlás módja – választástól a visszahívhatóságig Települési elöljárók és követek jelölése és választása A Szent Korona Értékrend szerint működő településen élő és választójoggal rendelkező Szent Korona tagok a közszabadság közösségeként szerves egységként működő Magyarország minden elöljáróját közvetlenül választják, a választott személy tevékenységét folyamatosan ellenőrzik és gyakorolják az elöljárók és követek (képviselők) munkájának értékelésével kapcsolatos jogokat a Választási főtörvény szerint.Választási főtörvény Az elöljáró-jelöltek Települési Törvényt készítenek.Települési Törvényt A településekre vonatkozó részletes adatok a Szent Korona Értékrend honlapcsoport „Települések” honlapjain szerepelnek„Települések” honlapjain A Szent Korona Értékrend szerint működő településen élő és választójoggal rendelkező Szent Korona tagok a közszabadság közösségeként szerves egységként működő Magyarország minden elöljáróját közvetlenül választják, a választott személy tevékenységét folyamatosan ellenőrzik és gyakorolják az elöljárók és követek (képviselők) munkájának értékelésével kapcsolatos jogokat a Választási főtörvény szerint.Választási főtörvény Az elöljáró-jelöltek Települési Törvényt készítenek.Települési Törvényt A településekre vonatkozó részletes adatok a Szent Korona Értékrend honlapcsoport „Települések” honlapjain szerepelnek„Települések” honlapjain

48 A Szent Korona Értékrenddel közvetített Történelmi Alkotmány hatása a mindennapi életre V.A Történelmi Alkotmány jogfolytonosságának visszaállítási folyamata a./ A hatalomgyakorlás módja – választástól a visszahívhatóságig Települési elöljárók és követek jelölése és választása Magyarország elöljárói és követei (képviselői) választásának alapja a területi elöljáróság jelölése és választása. Az összehangoló csoport választócsoportokat alakít, amelyek feladata a települési elöljáróság (polgármester és önkormányzati képviselők) választása. Az elöljáróság jelöltjei önrendelkezési tervet (polgármesterjelölt), illetve szakmai tervet (önkormányzati tagok) készítenek, a Szent Korona Értékrend szerint. A tervüket támogató választásra jogosultakkal a jelöltek Jogérvényesítési szerződést kötnek.Jogérvényesítési szerződést Minden jelölt tagja a Nemzetgyűlésnek. Magyarország elöljárói és követei (képviselői) választásának alapja a területi elöljáróság jelölése és választása. Az összehangoló csoport választócsoportokat alakít, amelyek feladata a települési elöljáróság (polgármester és önkormányzati képviselők) választása. Az elöljáróság jelöltjei önrendelkezési tervet (polgármesterjelölt), illetve szakmai tervet (önkormányzati tagok) készítenek, a Szent Korona Értékrend szerint. A tervüket támogató választásra jogosultakkal a jelöltek Jogérvényesítési szerződést kötnek.Jogérvényesítési szerződést Minden jelölt tagja a Nemzetgyűlésnek.

49 A Szent Korona Értékrenddel közvetített Történelmi Alkotmány hatása a mindennapi életre V.A Történelmi Alkotmány jogfolytonosságának visszaállítási folyamata a./ A hatalomgyakorlás módja – választástól a visszahívhatóságig Települési elöljárók és követek jelölése és választása A legtöbb támogatót szerzett jelöltek alakítják meg a Települési Elöljáróságot. A megválasztott Települési Elöljáró (polgármester) által készített önkormányzati terv a Település Törvényévé válik. A megválasztott Települési Elöljáró (polgármester) tagja a Járási Általános Jelölőgyűlésnek. A település Szakmai Elöljárói az általuk képviselt terület szerinti Járási Szakmai Jelölőgyűlésének tagjai. A Települési Elöljáróság lakossági vitát készít elő és tart az Alkotmányozó Nemzetgyűlésen elfogadásra kerülő jogszabálytervezetekről. A vita eredményét jegyzőkönyvezi a Települési Elöljáró. A legtöbb támogatót szerzett jelöltek alakítják meg a Települési Elöljáróságot. A megválasztott Települési Elöljáró (polgármester) által készített önkormányzati terv a Település Törvényévé válik. A megválasztott Települési Elöljáró (polgármester) tagja a Járási Általános Jelölőgyűlésnek. A település Szakmai Elöljárói az általuk képviselt terület szerinti Járási Szakmai Jelölőgyűlésének tagjai. A Települési Elöljáróság lakossági vitát készít elő és tart az Alkotmányozó Nemzetgyűlésen elfogadásra kerülő jogszabálytervezetekről. A vita eredményét jegyzőkönyvezi a Települési Elöljáró.

50 A Szent Korona Értékrenddel közvetített Történelmi Alkotmány hatása a mindennapi életre V.A Történelmi Alkotmány jogfolytonosságának visszaállítási folyamata a./ A hatalomgyakorlás módja – választástól a visszahívhatóságig Járásokban végzett tevékenységek Járás kifejezésen – az alaptörvény szintű Választási főtörvény hatályba lépéséig – a hatályos kormányrendeletben* meghatározott területet értjük.Választási főtörvény A Járási Jelölőgyűlés összeül, ha a járásban lévő és Elöljáróságot választott települések lakóinak száma meghaladja a járás lakosságának kétharmadát. Járás kifejezésen – az alaptörvény szintű Választási főtörvény hatályba lépéséig – a hatályos kormányrendeletben* meghatározott területet értjük.Választási főtörvény A Járási Jelölőgyűlés összeül, ha a járásban lévő és Elöljáróságot választott települések lakóinak száma meghaladja a járás lakosságának kétharmadát. *218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 1. melléklet218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet *218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 1. melléklet218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet

51 A Szent Korona Értékrenddel közvetített Történelmi Alkotmány hatása a mindennapi életre V.A Történelmi Alkotmány jogfolytonosságának visszaállítási folyamata a./ A hatalomgyakorlás módja – választástól a visszahívhatóságig Járásokban végzett tevékenységek 1. A Járási Általános Jelölőgyűlés a./Jelöltet állít a járás (választókörzet) képviselőjére az Országgyűlés alsóházában. Az alsóházi képviselőjelöltek önrendelkezési tervet készítenek a járás településeinek törvényei alapján, a Szent Korona Értékrend szerint. A járás lakósai közül a tervüket támogató választásra jogosultakkal a jelöltek Jogérvényesítési szerződést kötnek. Jogérvényesítési szerződést Minden jelölt tagja a Nemzetgyűlésnek. 1. A Járási Általános Jelölőgyűlés a./Jelöltet állít a járás (választókörzet) képviselőjére az Országgyűlés alsóházában. Az alsóházi képviselőjelöltek önrendelkezési tervet készítenek a járás településeinek törvényei alapján, a Szent Korona Értékrend szerint. A járás lakósai közül a tervüket támogató választásra jogosultakkal a jelöltek Jogérvényesítési szerződést kötnek. Jogérvényesítési szerződést Minden jelölt tagja a Nemzetgyűlésnek.

52 A Szent Korona Értékrenddel közvetített Történelmi Alkotmány hatása a mindennapi életre V.A Történelmi Alkotmány jogfolytonosságának visszaállítási folyamata a./ A hatalomgyakorlás módja – választástól a visszahívhatóságig Járásokban végzett tevékenységek A legtöbb támogatót szerzett jelölt a Járás képviselője az Országgyűlés alsóházában, az általa készített önrendelkezési terv válik a Járás Törvényévé. Az alsóházi képviselő tagja a Megyei Általános Jelölőgyűlésnek. b./A járás alsóházi képviselője az Alkotmányozó Nemzetgyűlésen elfogadásra kerülő jogszabálytervezetekről a településeken tartott vita jegyzőkönyvei alapján jogszabálytervezet módosítási javaslatot készít, amelynek szakmai részeit a Járási Szakmai Jelölőgyűlések véleményezik. A legtöbb támogatót szerzett jelölt a Járás képviselője az Országgyűlés alsóházában, az általa készített önrendelkezési terv válik a Járás Törvényévé. Az alsóházi képviselő tagja a Megyei Általános Jelölőgyűlésnek. b./A járás alsóházi képviselője az Alkotmányozó Nemzetgyűlésen elfogadásra kerülő jogszabálytervezetekről a településeken tartott vita jegyzőkönyvei alapján jogszabálytervezet módosítási javaslatot készít, amelynek szakmai részeit a Járási Szakmai Jelölőgyűlések véleményezik.

53 A Szent Korona Értékrenddel közvetített Történelmi Alkotmány hatása a mindennapi életre V.A Történelmi Alkotmány jogfolytonosságának visszaállítási folyamata a./ A hatalomgyakorlás módja – választástól a visszahívhatóságig Járásokban végzett tevékenységek c./Tagjai közül követet állít a Megyei Általános Jelölőgyűlésre. 2. Minden Járási Szakmai Jelölőgyűlés követet állít az általa képviselt terület szerinti Megyei Szakmai Jelölőgyűlésre. c./Tagjai közül követet állít a Megyei Általános Jelölőgyűlésre. 2. Minden Járási Szakmai Jelölőgyűlés követet állít az általa képviselt terület szerinti Megyei Szakmai Jelölőgyűlésre.

54 A Szent Korona Értékrenddel közvetített Történelmi Alkotmány hatása a mindennapi életre V.A Történelmi Alkotmány jogfolytonosságának visszaállítási folyamata a./ A hatalomgyakorlás módja – választástól a visszahívhatóságig Megyékben végzett tevékenységek Az első Megyei Jelölőgyűlés összeül, ha a megyében Jelölőgyűlést tartott járások lakóinak száma meghaladja a megye lakosságának kétharmadát. 1. A Megyei Általános Jelölőgyűlés jelöltet állít a Nemzeti Tanács tagja elöljárói tisztségre. a./A Nemzeti Tanács tagságára jelöltek a megyére vonatkozó önrendelkezési tervet készítenek, a megye járásainak Járási Törvények alapján, a Szent Korona Értékrend szerint. A megye lakósai közül a tervüket támogató választásra jogosultakkal a jelöltek Jogérvényesítési szerződést kötnek.Jogérvényesítési szerződést Minden jelölt tagja a Nemzetgyűlésnek. Az első Megyei Jelölőgyűlés összeül, ha a megyében Jelölőgyűlést tartott járások lakóinak száma meghaladja a megye lakosságának kétharmadát. 1. A Megyei Általános Jelölőgyűlés jelöltet állít a Nemzeti Tanács tagja elöljárói tisztségre. a./A Nemzeti Tanács tagságára jelöltek a megyére vonatkozó önrendelkezési tervet készítenek, a megye járásainak Járási Törvények alapján, a Szent Korona Értékrend szerint. A megye lakósai közül a tervüket támogató választásra jogosultakkal a jelöltek Jogérvényesítési szerződést kötnek.Jogérvényesítési szerződést Minden jelölt tagja a Nemzetgyűlésnek.

55 A Szent Korona Értékrenddel közvetített Történelmi Alkotmány hatása a mindennapi életre V.A Történelmi Alkotmány jogfolytonosságának visszaállítási folyamata a./ A hatalomgyakorlás módja – választástól a visszahívhatóságig Megyékben végzett tevékenységek A legtöbb támogatót szerzett jelölt a megye általános képviselője a Nemzeti Tanácsban, az általa készített önrendelkezési terv lesz a Megye Törvénye. A Nemzeti Tanács tagja az Országos Általános Jelölőgyűlésnek is tagja. b./A Nemzeti Tanács tagja az Alkotmányozó Nemzetgyűlésen elfogadásra kerülő jogszabálytervezetekről a járások alsóházi képviselőinek javaslatai alapján jogszabálytervezet módosítási tervet készít, amelynek szakmai részeit a Megyei Szakmai Jelölőgyűlések véleményeznek. A legtöbb támogatót szerzett jelölt a megye általános képviselője a Nemzeti Tanácsban, az általa készített önrendelkezési terv lesz a Megye Törvénye. A Nemzeti Tanács tagja az Országos Általános Jelölőgyűlésnek is tagja. b./A Nemzeti Tanács tagja az Alkotmányozó Nemzetgyűlésen elfogadásra kerülő jogszabálytervezetekről a járások alsóházi képviselőinek javaslatai alapján jogszabálytervezet módosítási tervet készít, amelynek szakmai részeit a Megyei Szakmai Jelölőgyűlések véleményeznek.

56 A Szent Korona Értékrenddel közvetített Történelmi Alkotmány hatása a mindennapi életre V.A Történelmi Alkotmány jogfolytonosságának visszaállítási folyamata a./ A hatalomgyakorlás módja – választástól a visszahívhatóságig Megyékben végzett tevékenységek 2. A Megyei Szakmai Jelölőgyűlések jelöltet állítanak a./megyei társadalmi csoport (szakma) önkormányzati tag, b./megyei társadalmi csoport (szakma) elnöke, c./felsőházi képviselő elöljárói tisztségekre. A jelöltek a megye szakmai érdekképviseletére vonatkozó tervet készítenek, a Szent Korona Értékrend szerint. A megye lakósai közül a tervüket támogató választásra jogosultakkal a jelöltek Jogérvényesítési szerződést kötnek. Jogérvényesítési szerződést Minden jelölt tagja a Nemzetgyűlésnek. 2. A Megyei Szakmai Jelölőgyűlések jelöltet állítanak a./megyei társadalmi csoport (szakma) önkormányzati tag, b./megyei társadalmi csoport (szakma) elnöke, c./felsőházi képviselő elöljárói tisztségekre. A jelöltek a megye szakmai érdekképviseletére vonatkozó tervet készítenek, a Szent Korona Értékrend szerint. A megye lakósai közül a tervüket támogató választásra jogosultakkal a jelöltek Jogérvényesítési szerződést kötnek. Jogérvényesítési szerződést Minden jelölt tagja a Nemzetgyűlésnek.

57 A Szent Korona Értékrenddel közvetített Történelmi Alkotmány hatása a mindennapi életre V.A Történelmi Alkotmány jogfolytonosságának visszaállítási folyamata a./ A hatalomgyakorlás módja – választástól a visszahívhatóságig Megyékben végzett tevékenységek Aki az egyes elöljárósági jelöltek közül a legtöbb támogatót szerezte, az a megye -szakma szerinti képviselője az Országgyűlés felsőházában, -a megyei társadalmi csoport (szakma) önkormányzatának tagja, -a megyei társadalmi csoport (szakma) önkormányzatának elnöke. A felsőházi képviselő és a megyei társadalmi csoport (szakma) önkormányzatának elnöke tagja az általa képviselt szakterület Országos Szakmai Jelölőbizottságának. A megyei társadalmi csoport (szakma) önkormányzatának elnöke tagja a társadalmi csoport (szakma) országos önkormányzatának tagja. Aki az egyes elöljárósági jelöltek közül a legtöbb támogatót szerezte, az a megye -szakma szerinti képviselője az Országgyűlés felsőházában, -a megyei társadalmi csoport (szakma) önkormányzatának tagja, -a megyei társadalmi csoport (szakma) önkormányzatának elnöke. A felsőházi képviselő és a megyei társadalmi csoport (szakma) önkormányzatának elnöke tagja az általa képviselt szakterület Országos Szakmai Jelölőbizottságának. A megyei társadalmi csoport (szakma) önkormányzatának elnöke tagja a társadalmi csoport (szakma) országos önkormányzatának tagja.

58 A Szent Korona Értékrenddel közvetített Történelmi Alkotmány hatása a mindennapi életre V.A Történelmi Alkotmány jogfolytonosságának visszaállítási folyamata a./ A hatalomgyakorlás módja – választástól a visszahívhatóságig Országos összehangoló tevékenység Az Országos Jelölőgyűlés összeül, ha a Jelölőgyűlést tartott megyék lakóinak száma meghaladja az ország lakosságának kétharmadát. 1. Az Országos Általános Jelölőgyűlés jelöltet állít a./Magyarország elnöke, b./Magyarország miniszterelnöke elöljárói tisztségekre. Az Országos Jelölőgyűlés összeül, ha a Jelölőgyűlést tartott megyék lakóinak száma meghaladja az ország lakosságának kétharmadát. 1. Az Országos Általános Jelölőgyűlés jelöltet állít a./Magyarország elnöke, b./Magyarország miniszterelnöke elöljárói tisztségekre.

59 A Szent Korona Értékrenddel közvetített Történelmi Alkotmány hatása a mindennapi életre V.A Történelmi Alkotmány jogfolytonosságának visszaállítási folyamata a./ A hatalomgyakorlás módja – választástól a visszahívhatóságig Országos összehangoló tevékenység ad a./A Magyarország elnöke (kündü) elöljárói tisztségre jelöltek az országra vonatkozó szabályozási és ellenőrzési tervet készítenek, a Szent Korona Értékrend szerint. Az ország lakósai közül a tervüket támogató választásra jogosultakkal a jelöltek Jogérvényesítési szerződést kötnek.Jogérvényesítési szerződést Minden jelölt tagja a Nemzetgyűlésnek. A legtöbb támogatót szerzett jelölt Magyarország elnöke, az általa készített szabályozási és ellenőrzési terv lesz Magyarország Irányító Törvénye. ad a./A Magyarország elnöke (kündü) elöljárói tisztségre jelöltek az országra vonatkozó szabályozási és ellenőrzési tervet készítenek, a Szent Korona Értékrend szerint. Az ország lakósai közül a tervüket támogató választásra jogosultakkal a jelöltek Jogérvényesítési szerződést kötnek.Jogérvényesítési szerződést Minden jelölt tagja a Nemzetgyűlésnek. A legtöbb támogatót szerzett jelölt Magyarország elnöke, az általa készített szabályozási és ellenőrzési terv lesz Magyarország Irányító Törvénye.

60 A Szent Korona Értékrenddel közvetített Történelmi Alkotmány hatása a mindennapi életre V.A Történelmi Alkotmány jogfolytonosságának visszaállítási folyamata a./ A hatalomgyakorlás módja – választástól a visszahívhatóságig Országos összehangoló tevékenység Magyarország elnöke az Alkotmányozó Nemzetgyűlésen elfogadásra kerülő jogszabálytervezetekről a Megyei Általános Jelölőgyűlésen megválasztott Nemzeti Tanács tag javaslatai alapján jogszabálytervezet véglegesítési tervet készít, amelynek szakmai részeit az Országos Szakmai Jelölőgyűlések véleményeznek. Magyarország elnöke az Alkotmányozó Nemzetgyűlésen elfogadásra kerülő jogszabálytervezetekről a Megyei Általános Jelölőgyűlésen megválasztott Nemzeti Tanács tag javaslatai alapján jogszabálytervezet véglegesítési tervet készít, amelynek szakmai részeit az Országos Szakmai Jelölőgyűlések véleményeznek.

61 A Szent Korona Értékrenddel közvetített Történelmi Alkotmány hatása a mindennapi életre V.A Történelmi Alkotmány jogfolytonosságának visszaállítási folyamata a./ A hatalomgyakorlás módja – választástól a visszahívhatóságig Országos összehangoló tevékenység ad b./A Magyarország miniszterelnöke elöljárói tisztségre jelöltek az országra vonatkozó végrehajtási tervet készítenek, a Szent Korona Értékrend szerint. Az ország lakósai közül a tervüket támogató választásra jogosultakkal a jelöltek Jogérvényesítési szerződést kötnek.Jogérvényesítési szerződést Minden jelölt tagja a Nemzetgyűlésnek. A legtöbb támogatót szerzett jelölt Magyarország elnöke, az általa készített végrehatási terv lesz Magyarország Végrehajtási Törvénye. ad b./A Magyarország miniszterelnöke elöljárói tisztségre jelöltek az országra vonatkozó végrehajtási tervet készítenek, a Szent Korona Értékrend szerint. Az ország lakósai közül a tervüket támogató választásra jogosultakkal a jelöltek Jogérvényesítési szerződést kötnek.Jogérvényesítési szerződést Minden jelölt tagja a Nemzetgyűlésnek. A legtöbb támogatót szerzett jelölt Magyarország elnöke, az általa készített végrehatási terv lesz Magyarország Végrehajtási Törvénye.

62 A Szent Korona Értékrenddel közvetített Történelmi Alkotmány hatása a mindennapi életre V.A Történelmi Alkotmány jogfolytonosságának visszaállítási folyamata a./ A hatalomgyakorlás módja – választástól a visszahívhatóságig Országos összehangoló tevékenység 2. Az Országos Szakmai Jelölőgyűlések jelöltet állítanak a./országos társadalmi csoport (szakma) elnöke, b./Magyarországot nemzetközi szervezetekben képviselő elöljárói tisztségekre. ad a./Az országos társadalmi csoport (szakma) önkormányzati elnöki elöljárói tisztségére jelöltek az ország szakmai érdekképviseletére vonatkozó tervet készítenek, a Szent Korona Értékrend szerint. Az ország lakósai közül a tervüket támogató választásra jogosultakkal a jelöltek Jogérvényesítési szerződést kötnek. Jogérvényesítési szerződést 2. Az Országos Szakmai Jelölőgyűlések jelöltet állítanak a./országos társadalmi csoport (szakma) elnöke, b./Magyarországot nemzetközi szervezetekben képviselő elöljárói tisztségekre. ad a./Az országos társadalmi csoport (szakma) önkormányzati elnöki elöljárói tisztségére jelöltek az ország szakmai érdekképviseletére vonatkozó tervet készítenek, a Szent Korona Értékrend szerint. Az ország lakósai közül a tervüket támogató választásra jogosultakkal a jelöltek Jogérvényesítési szerződést kötnek. Jogérvényesítési szerződést

63 A Szent Korona Értékrenddel közvetített Történelmi Alkotmány hatása a mindennapi életre V.A Történelmi Alkotmány jogfolytonosságának visszaállítási folyamata a./ A hatalomgyakorlás módja – választástól a visszahívhatóságig Országos összehangoló tevékenység Minden jelölt tagja a Nemzetgyűlésnek. Az egyes elöljárósági jelöltek közül a legtöbb támogatót szerező a társadalmi csoport (szakma) országos önkormányzatának elnöke. ad b./Magyarország nemzetközi szervezetekben képviselő elöljárói tisztségre jelöltek Magyarország nemzetközi együttműködésben képviselt szakmai érdekeire vonatkozó tervet készítenek, a Szent Korona Értékrend szerint. Az ország lakósai közül a tervüket támogató választásra jogosultakkal a jelöltek Jogérvényesítési szerződést kötnek.Jogérvényesítési szerződést Minden jelölt tagja a Nemzetgyűlésnek. Az egyes elöljárósági jelöltek közül a legtöbb támogatót szerező a társadalmi csoport (szakma) országos önkormányzatának elnöke. ad b./Magyarország nemzetközi szervezetekben képviselő elöljárói tisztségre jelöltek Magyarország nemzetközi együttműködésben képviselt szakmai érdekeire vonatkozó tervet készítenek, a Szent Korona Értékrend szerint. Az ország lakósai közül a tervüket támogató választásra jogosultakkal a jelöltek Jogérvényesítési szerződést kötnek.Jogérvényesítési szerződést

64 A Szent Korona Értékrenddel közvetített Történelmi Alkotmány hatása a mindennapi életre V.A Történelmi Alkotmány jogfolytonosságának visszaállítási folyamata a./ A hatalomgyakorlás módja – választástól a visszahívhatóságig Országos összehangoló tevékenység Minden jelölt tagja a Nemzetgyűlésnek. Aki a jelöltek közül a legtöbb támogatót szerezte, az Magyarország szakma szerinti képviselője nemzetközi szervezetekben. Minden jelölt tagja a Nemzetgyűlésnek. Aki a jelöltek közül a legtöbb támogatót szerezte, az Magyarország szakma szerinti képviselője nemzetközi szervezetekben.

65 A Szent Korona Értékrenddel közvetített Történelmi Alkotmány hatása a mindennapi életre V.A Történelmi Alkotmány jogfolytonosságának visszaállítási folyamata a./ A hatalomgyakorlás módja – választástól a visszahívhatóságig Országgyűlési képviselőválasztás Országgyűlési képviselőválasztás Akkor kell a hatalomátvétel eszközeként használni, ha az Alkotmányozó Nemzetgyűlés valamelyik feltétele nem teljesül. Az elöljárók – természetesen – csak közvetve töltik be hivatalukat. A részterületek felsőházi képviselőjelöltjei a megyei és országos listát alkotják. Az alsóházi képviselőjelöltek „egyéni” jelöltként indulnak a választáson. Amennyiben Országgyűlési képviselőválasztáson történik a hatalmat gyakorló erő meghatározása, akkor Alkotmányozó Nemzetgyűlést kell kiírni, a pártrendszer nélküli hatalomgyakorlás létrehozására. Akkor kell a hatalomátvétel eszközeként használni, ha az Alkotmányozó Nemzetgyűlés valamelyik feltétele nem teljesül. Az elöljárók – természetesen – csak közvetve töltik be hivatalukat. A részterületek felsőházi képviselőjelöltjei a megyei és országos listát alkotják. Az alsóházi képviselőjelöltek „egyéni” jelöltként indulnak a választáson. Amennyiben Országgyűlési képviselőválasztáson történik a hatalmat gyakorló erő meghatározása, akkor Alkotmányozó Nemzetgyűlést kell kiírni, a pártrendszer nélküli hatalomgyakorlás létrehozására.

66 A Szent Korona Értékrenddel közvetített Történelmi Alkotmány hatása a mindennapi életre V.A Történelmi Alkotmány jogfolytonosságának visszaállítási folyamata a./ A hatalomgyakorlás módja – választástól a visszahívhatóságig Alkotmányozó Nemzetgyűlés Alkotmányozó Nemzetgyűlés Az Alkotmányozó Nemzetgyűlést előkészítő tevékenységet a Továbbadó Szeren létrehozott „Alkotmányozó Nemzetgyűlést előkészítő Tanácsa” végzi. Tevékenységük célja: A Szent Korona Értékrend bevezetését elrendelő Alkotmányozó Nemzetgyűlés feltételeinek létrehozása a települések, járások és megyék (Budapest) erre irányuló feladatvégzésének összehangolásával. Mindenkinek tudnia kell, hogy Alkotmányozó Nemzetgyűlés tartása az alkotmányos joghézag miatt törvényes. Az Alkotmányozó Nemzetgyűlést előkészítő tevékenységet a Továbbadó Szeren létrehozott „Alkotmányozó Nemzetgyűlést előkészítő Tanácsa” végzi. Tevékenységük célja: A Szent Korona Értékrend bevezetését elrendelő Alkotmányozó Nemzetgyűlés feltételeinek létrehozása a települések, járások és megyék (Budapest) erre irányuló feladatvégzésének összehangolásával. Mindenkinek tudnia kell, hogy Alkotmányozó Nemzetgyűlés tartása az alkotmányos joghézag miatt törvényes.

67 A Szent Korona Értékrenddel közvetített Történelmi Alkotmány hatása a mindennapi életre V.A Történelmi Alkotmány jogfolytonosságának visszaállítási folyamata a./ A hatalomgyakorlás módja – választástól a visszahívhatóságig Alkotmányozó Nemzetgyűlés Alkotmányozó Nemzetgyűlés 1. Az Alkotmányozó Nemzetgyűlés feltételei Ahhoz, hogy az Alkotmányozó Nemzetgyűlés határozatai a közvetlen népakarat kifejezésére alkalmasak legyenek, két feltételnek kell teljesülnie: a./a 2014-es országgyűlési választás győztes pártjára (FIDESZ) szavazók számánál (2 165 342) nagyobb választói támogatottság, valamint(FIDESZ) szavazók számánál b./az elöljárók, a követek és képviselők kiválasztása az előzőekben meghatározottak szerint megtörtént. A feltételek számszerű adatait az „Útmutató” G. függeléke tartalmazza.„Útmutató” 1. Az Alkotmányozó Nemzetgyűlés feltételei Ahhoz, hogy az Alkotmányozó Nemzetgyűlés határozatai a közvetlen népakarat kifejezésére alkalmasak legyenek, két feltételnek kell teljesülnie: a./a 2014-es országgyűlési választás győztes pártjára (FIDESZ) szavazók számánál (2 165 342) nagyobb választói támogatottság, valamint(FIDESZ) szavazók számánál b./az elöljárók, a követek és képviselők kiválasztása az előzőekben meghatározottak szerint megtörtént. A feltételek számszerű adatait az „Útmutató” G. függeléke tartalmazza.„Útmutató”

68 A Szent Korona Értékrenddel közvetített Történelmi Alkotmány hatása a mindennapi életre V.A Történelmi Alkotmány jogfolytonosságának visszaállítási folyamata a./ A hatalomgyakorlás módja – választástól a visszahívhatóságig Alkotmányozó Nemzetgyűlés Alkotmányozó Nemzetgyűlés 2. Az Alkotmányozó Nemzetgyűlés feladatai: a/Kimondja, hogy -a Lisszaboni Szerződés, a nemzetek feletti érdekérvényesítés iránymutatása, így nem Magyarország Alkotmánya, ezért annak hatálya megszűnik,Lisszaboni Szerződés -a 2012. január 1-én hatályba lépett Magyarország Alaptörvénye a Lisszaboni Szerződés szerinti idegen érdekeket képviselő irányelveket tartalmaz, ezért megszűnik annak hatálya.Magyarország Alaptörvénye 2. Az Alkotmányozó Nemzetgyűlés feladatai: a/Kimondja, hogy -a Lisszaboni Szerződés, a nemzetek feletti érdekérvényesítés iránymutatása, így nem Magyarország Alkotmánya, ezért annak hatálya megszűnik,Lisszaboni Szerződés -a 2012. január 1-én hatályba lépett Magyarország Alaptörvénye a Lisszaboni Szerződés szerinti idegen érdekeket képviselő irányelveket tartalmaz, ezért megszűnik annak hatálya.Magyarország Alaptörvénye

69 A Szent Korona Értékrenddel közvetített Történelmi Alkotmány hatása a mindennapi életre V.A Történelmi Alkotmány jogfolytonosságának visszaállítási folyamata a./ A hatalomgyakorlás módja – választástól a visszahívhatóságig Alkotmányozó Nemzetgyűlés Alkotmányozó Nemzetgyűlés b./Kimondja a Történelmi Alkotmány jogfolytonosságát, a Szabadság Alkotmányát Magyarország alkotmányaként meghatározva. Szabadság Alkotmányát c./Elfogadja a Szabadság Alkotmányán alapuló irányelveket Magyarország Alaptörvényeként. Magyarország Alaptörvényeként d./Megerősíti a Szent Korona Önigazgatási rendszere szerint, a választók által kiválasztott elöljárók és népképviselők megbízását, ezzel létrehozva Magyarország legfőbb hatalmi szerveit. b./Kimondja a Történelmi Alkotmány jogfolytonosságát, a Szabadság Alkotmányát Magyarország alkotmányaként meghatározva. Szabadság Alkotmányát c./Elfogadja a Szabadság Alkotmányán alapuló irányelveket Magyarország Alaptörvényeként. Magyarország Alaptörvényeként d./Megerősíti a Szent Korona Önigazgatási rendszere szerint, a választók által kiválasztott elöljárók és népképviselők megbízását, ezzel létrehozva Magyarország legfőbb hatalmi szerveit.

70 A Szent Korona Értékrenddel közvetített Történelmi Alkotmány hatása a mindennapi életre V.A Történelmi Alkotmány jogfolytonosságának visszaállítási folyamata a./ A hatalomgyakorlás módja – választástól a visszahívhatóságig Alkotmányozó Nemzetgyűlés Alkotmányozó Nemzetgyűlés 3. Az Alkotmányozó Nemzetgyűlést előkészítő Tanácsának feladatai a./Ismeretátadás Azokon a településeken, amelyekben a megismertek gyakorlattá tétele megkezdődött, a Szent Korona Értékrend általános (és igény szerinti területre: részletes) ismertetését elvégező nyilvános rendezvényeket össze kell hangolni. 3. Az Alkotmányozó Nemzetgyűlést előkészítő Tanácsának feladatai a./Ismeretátadás Azokon a településeken, amelyekben a megismertek gyakorlattá tétele megkezdődött, a Szent Korona Értékrend általános (és igény szerinti területre: részletes) ismertetését elvégező nyilvános rendezvényeket össze kell hangolni.

71 A Szent Korona Értékrenddel közvetített Történelmi Alkotmány hatása a mindennapi életre V.A Történelmi Alkotmány jogfolytonosságának visszaállítási folyamata a./ A hatalomgyakorlás módja – választástól a visszahívhatóságig Alkotmányozó Nemzetgyűlés Alkotmányozó Nemzetgyűlés b./A Szent Korona Értékrend ismertté tétele azokon a településeken, ahol nem volt ismertetés Ennek leghatékonyabb eszközeként alkalmazható módszer: azokra a rendezvényekre, amelyeket a megismerés gyakorlattá tételét elkezdett településeken tartunk, a járás többi településeinek képviselőit is meghívjuk. c./Jogszabálytervezetek vitára előkészítése Az Alkotmányozó Nemzetgyűlésen elfogadásra kerülő jogszabálytervezetek tervezeteit ismertető anyagok készítése, a javaslatok alapján az elfogadásra ajánlott változatok elkészítése. b./A Szent Korona Értékrend ismertté tétele azokon a településeken, ahol nem volt ismertetés Ennek leghatékonyabb eszközeként alkalmazható módszer: azokra a rendezvényekre, amelyeket a megismerés gyakorlattá tételét elkezdett településeken tartunk, a járás többi településeinek képviselőit is meghívjuk. c./Jogszabálytervezetek vitára előkészítése Az Alkotmányozó Nemzetgyűlésen elfogadásra kerülő jogszabálytervezetek tervezeteit ismertető anyagok készítése, a javaslatok alapján az elfogadásra ajánlott változatok elkészítése.

72 A Szent Korona Értékrenddel közvetített Történelmi Alkotmány hatása a mindennapi életre V.A Történelmi Alkotmány jogfolytonosságának visszaállítási folyamata a./ A hatalomgyakorlás módja – választástól a visszahívhatóságig Alkotmányozó Nemzetgyűlés Alkotmányozó Nemzetgyűlés Az elfogadásra ajánlott változatok elfogadásának előkészítése a települések Elöljáróságain keresztül a település Szent Korona tagságukat vállaló (az elöljáróknak, követeknek és képviselőknek megbízását adó) lakóival. d./Elkészíti a Jelölőgyűlések ügyrendjét. e./Összehívja az Alkotmányozó Nemzetgyűlést A feltételek teljesülése esetén összehívja az Alkotmányozó Nemzetgyűlést. Az Alkotmányozó Nemzetgyűlés tagjai részvételükkel erősítik meg megbízatásuk elfogadását. Az elfogadásra ajánlott változatok elfogadásának előkészítése a települések Elöljáróságain keresztül a település Szent Korona tagságukat vállaló (az elöljáróknak, követeknek és képviselőknek megbízását adó) lakóival. d./Elkészíti a Jelölőgyűlések ügyrendjét. e./Összehívja az Alkotmányozó Nemzetgyűlést A feltételek teljesülése esetén összehívja az Alkotmányozó Nemzetgyűlést. Az Alkotmányozó Nemzetgyűlés tagjai részvételükkel erősítik meg megbízatásuk elfogadását.

73 A Szent Korona Értékrenddel közvetített Történelmi Alkotmány hatása a mindennapi életre V.A Történelmi Alkotmány jogfolytonosságának visszaállítási folyamata a./ A hatalomgyakorlás módja – választástól a visszahívhatóságig Alkotmányozó Nemzetgyűlés Alkotmányozó Nemzetgyűlés Az Alkotmányozó Nemzetgyűlés nyilvános, de azon döntési joggal csak a Nemzetgyűlés tagjai és a Szent Korona tagságukat megbízatás adásával vállaló Szent Korona tagok rendelkeznek.

74 A Szent Korona Értékrenddel közvetített Történelmi Alkotmány hatása a mindennapi életre V.A Történelmi Alkotmány jogfolytonosságának visszaállítási folyamata b./ Hatalomgyakorlás* szintjei * * A Hatalomgyakorlásról szóló alaptörvény szintű főtörvény A Hatalomgyakorlásról szóló alaptörvény szintű főtörvény * * A Hatalomgyakorlásról szóló alaptörvény szintű főtörvény A Hatalomgyakorlásról szóló alaptörvény szintű főtörvény Nemzetgyűlés Magyarország elnökeMagyarország miniszterelnöke Nemzeti TanácsKormány Jogalkotás és jogalkalmazás BíróságOrszággyűlés Ügyészség Országgyűlés alsóháza Állami SzámvevőszékOrszággyűlés Felsőháza Magyar Nemzeti Bank Települési önkormányzatok Társadalmi csoportok önkormányzatai

75 A Szent Korona Értékrenddel közvetített Történelmi Alkotmány hatása a mindennapi életre Vázlat I. Alkotmány II. A nemzetközi szerződések hatása az alkotmányosságra III. Jogrendszer IV.Jogalkotás V.A Történelmi Alkotmány jogfolytonosságának visszaállítási folyamata visszaállítási folyamata a./ A hatalomgyakorlás módja – választástól a visszahívhatóságig visszahívhatóságig b./ Hatalomgyakorlás szintjei I. Alkotmány II. A nemzetközi szerződések hatása az alkotmányosságra III. Jogrendszer IV.Jogalkotás V.A Történelmi Alkotmány jogfolytonosságának visszaállítási folyamata visszaállítási folyamata a./ A hatalomgyakorlás módja – választástól a visszahívhatóságig visszahívhatóságig b./ Hatalomgyakorlás szintjei


Letölteni ppt "Alkotmányos Ellenállás! Konferencia a Magyarok Házában Budapest 2015. Szelek havának 11. napja A Szent Korona Értékrenddel közvetített Történelmi Alkotmány."

Hasonló előadás


Google Hirdetések