Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Költségvetés – 2015 Dr. Berczik Ábel helyettes államtitkár.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Költségvetés – 2015 Dr. Berczik Ábel helyettes államtitkár."— Előadás másolata:

1 1 Költségvetés – 2015 Dr. Berczik Ábel helyettes államtitkár

2 2 2015. évi költségvetés prioritásai a család az első munka mindenkinek ingyen tankönyv és pedagógus béremelés több pénz az egészségügyben a rendvédelmi dolgozók megbecsülése támogatás a gazdáknak értékálló nyugdíjak több uniós forrás bürokráciacsökkentés stabil pénzügyek, tartós gazdasági növekedés

3 3 Feladatmegosztás az állam és az önkormányzatok között 2010-től kezdődő önkormányzati megújulás, feladatok újrastrukturálása. Megyei önkormányzatoknál csak a területfejlesztési feladatok maradtak 2013-tól az államigazgatási feladatok nagyrészt elkerültek az önkormányzatoktól, csak a helyi szinten szabályozandó ügyek maradtak Köznevelési feladatok közül csak az óvodai ellátás és 3000 fő felett az iskola működtetés maradt önkormányzati feladat Egészségügyi feladatok közül csak az alapellátás és a járó-beteg szakellátás helyi feladat Szociális feladatok közül a települési segélyezés, alapszolgáltatások, nappali ellátás, hajléktalanok ellátása, gyermekek átmeneti gondozása Kulturális területen a könyvtárak, múzeumok (megyei jogú városok) és a kiállítóhelyek, tájházak, mozgókönyvtár

4 4 Helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatásainak alakulása Év IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet teljesítés adatok (mFt) 2008.1 421 716,0 2009.1 308 451,9 2010.1 259 386,6 2011.1 195 626,5 2012.*1 066 707,2 2013.*674 808,4 2014.*715 854,9 2015. tv. javaslat*649 264,6 *A Kormány önkormányzati rendszermegújító programjának eredményeként, az állam és önkormányzatok közötti feladatok újraelosztása 2012-től a megyei, majd 2013-tól a települési feladatok csökkenését, és így a helyi önkormányzatoknak juttatandó támogatási források szűkülését is jelentette. 2015-re az azóta meghozott döntések eredményeképpen még érdemben változik a főösszeg.

5 5 Feladatalapú finanszírozási rendszer 2013. évtől - az önkormányzati reform részeként - a megmaradt, ellátandó feladatok új szemléletű finanszírozása került bevezetésre. A korábban önkormányzati feladatellátást szolgáló helyben maradó és átengedett központi bevételek (SZJA, illetékek, gépjárműadó 60%-a) 2013. évtől a megnövekedett állami feladatok ellátását szolgálják. A főként lakosságszám, illetve ellátotti létszám alapú normatív finanszírozási rendszert felváltotta a feladat alapú finanszírozás. Az új finanszírozási rendszerben nyújtott támogatások kötött felhasználású támogatások. A finanszírozási rendszerben továbbra is működik kiegyenlítő mechanizmus (beszámítás rendszere).

6 6 A helyi önkormányzatok 2015. évi finanszírozási rendszere A feladatalapú finanszírozási rendszer 2013 – a rendszer bevezetése, alapvetéseinek lefektetése 2014 – a rendszer kiigazítása, finomhangolása, kiterjesztése 2015 – a feladatalapú finanszírozás megszilárdítása, egyedi problémák kezelése A 2015. év finanszírozási struktúrája: a gépjárműadó 40%-a illeti meg továbbra is a helyi önkormányzatokat, Települési adók bevezetése segélyezésre és fejlesztési feladatok kiadásaira, Ipa bevétel elsősorban szociális ellátási feladatokra, az önkormányzati hivatalok személyi juttatásaira csak korlátozottan használhatók fel. Állami támogatások rendszerének kiigazítása: Általános működési támogatások köre bővül, „Beszámítás” mellett „Kiegészítés”-t is tartalmaz a rendszer Egyes ágazati alapellátás és szakellátás működésének támogatása növekszik A segélyezés rendszerének átalakításával a finanszírozás változik Önkormányzati fejlesztési támogatások keretösszegének emelése Önkormányzati fejezeti tartalék csökken, csak egyedi problémák kezelésére szolgál Az üdülőhelyi feladatok támogatása 1,55 Ft/fő-re növekszik

7 7 IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 2014. évi előirányzat715 854,9 Év közben beépülő előirányzatok Szociális ágazati pótlék 11 havi rész beépítése az alaptámogatásokba5 555,8 Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok605,8 Az adósságkonszolidációban részt nem vett települések támogatása2 500,0 A KLIK-nek átadott önkormányzati források-20 000,0 2015. évi bázis704 516,5 Szociális ágazati pótlék 12. havi rész beépítése az alaptámogatásokba505,1 Pedagógus életpálya többletigényének óvodapedagógusokra jutó része3 752,8 Üdülőhelyi feladatok támogatásának többletigénye1 092,3 Az adósságkonszolidációban részt nem vett települések támogatása-12 500,0 Előadó-művészeti szervek minősítése miatt átcsoportosítás a XX. fejezetbe-23,3 E-útdíj kompenzáció megszüntetése-5 000,0 Óvoda kapacitás bővítése1 934,9 Önkormányzati fejlesztések támogatásának növelése620,0 Békásmegyeri piac rekonstrukció150,0 A segélyezés területén várható változások összesített hatása a fejezetben-4 563,4 2015. évi előirányzat690 484,9

8 8 IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 2015. évi benyújtott előirányzat690 484,9 Költségvetési módosító indítványok és mutatószám-felmérés átvezetése Óvodapedagógusok minősítése2 188,8 Segélyezés a járásokhoz kerül át-49 002,7 Biztos Kezdet Gyerekházak támogatásának átadása-268,5 Évközi intézmény mozgások 2015. évi hatásainak átvezetése-497,9 Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítés a IX. fejezetbe kerül 360,0 Konszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása6 000,0 2015. évi elfogadott előirányzat649 264,6

9 9 Ágazati támogatások 1. - Általános működési támogatások - 1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2.Településüzemeltetés jogcímeinek támogatása (zöldterület, köztemető (temetővel nem rendelkező önk. támogatása!), közvilágítás, közutak) 3.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (korábban központosított előirányzat) 4.Üdülőhelyi feladatok támogatása (korábban központosított előirányzat) 5. Egyéb kötelező feladatok támogatása (a korábbiaknál differenciáltabb) 1 000 fő alatti települések: legalább 4 millió forint alaptámogatás 1 000 fő lakosságszám feletti települések (ahol az egy lakosra jutó adóerő- képesség nem éri el a 20 000 forintot): legalább 5 millió forintos támogatás, az egyik kategóriába sem eső települések: 3 millió forintra számíthatnak ezen a jogcímen. FONTOS! Központi Statisztikai (OSAP) adatszolgáltatás alapján történő feladat finanszírozás Megfelelő szakfeladatra történő év közbeni könyvelés elvárása

10 10 Ágazati támogatások 2. - Köznevelés I. - FONTOS! Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése 2015. szeptember 1-jén lép hatályba 3 éves kortól kötelező óvodáztatás bevezetése Kiemelt kormányzati célkitűzés: esélyegyenlőség megteremtése a nevelésben, hátrányos helyzetűek korai oktatásba való terelésének megalapozása Önkormányzatok érintettsége: óvodai férőhelyek növelése, korszerű óvodai nevelés és infrastruktúra biztosítása 2015. évi költségvetési törvénytervezetben ehhez kapcsolódóan: -Emelt összegű működtetési támogatást -Új célzott (2 500,0 M Ft) fejlesztési forrásokat biztosít

11 11 Ágazati támogatások 3. - Köznevelés II. - Óvodák központi költségvetési támogatása - Óvodapedagógusok és segítők elismert átlagbér alapú támogatása - A bértámogatás követi a pedagógus életpálya rendszerét -Külön támogatás a minősített óvodapedagógusok illetménynövelésének ellentételezésére -Emelt összegű óvodaműködtetési támogatás (68.000 forint/fő – várhatóan még nőhet) -Továbbra is támogatott a társult óvodába járó gyermekek utaztatása Óvodai kapacitásbővítést célzó fejlesztések támogatása -Új előirányzat, 2 500,0 millió forint -Pályázati rendszer a meglévő óvodai férőhelyhiány megszüntetése érdekében -NGM pályázati kiírás a támogatási feltételekről Köznevelési feladatok egyéb támogatás -Korm. Rendelet alapján 2 500,0 millió forintos előirányzat a KLIK által fenntartott köznevelési intézmények működtetői, illetve a hozzájárulást fizetők számára - 2015.: működtetésről szóló újabb döntés éve lesz!

12 12 Ágazati támogatások 3. - Szociális terület I. - Kisgyermek ellátások (bölcsőde, családi napközi) 2014. évben bevezetett rendszer fennmarad A támogatás összegének meghatározásakor figyelembe vett osztószám csökken bölcsődéknél 240-es osztószám 235-re, családi napköziknél 251-ről 240-re változik. Gyermekek átmeneti ellátása Bevezetésre kerül a feladat alapú finanszírozás a szakosított ellátások mintájára. Feladatalapú finanszírozás bértámogatásból és üzemeltetési támogatásból áll. Közel 1 milliárd forintos többletfinanszírozást jelent az érintett intézményeknek. Szociális bentlakásos intézmények felújítása (400,0 millió forint) Elsősorban az ideiglenes bejegyzéssel rendelkező intézményekre koncentráló forrás, célja a jogszabályi feltételek teljesítése NGM hatáskörben kerül elosztásra, az év első felében

13 13 Gyermekétkeztetés (58 000,0 millió forint) Kiemelt kormányzati célkitűzés, hogy egy gyermek se éhezzen Több, mint 10%-os, 5,4 milliárd forintos többlettámogatás az idei évhez képest Kisebb módosítások a bértámogatásban, a kategóriák közötti folyamatos növekedés biztosítása Nyári gyermekétkeztetés jogcímen 360 millió forint többletforrást biztosít a központi költségvetés a 2015. évre (összesen 3 000,0 millió forintot) – ezzel még több rászoruló gyermek vonható be az étkeztetésbe. Új jogcím a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása (várhatóan 1 milliárd forint). Ágazati támogatások 4. - Szociális terület II. -

14 14 Ágazati támogatások 5. - Szociális terület III. - Segélyezés A Kormány célja, hogy 2018-ig megvalósuljon a munkaképes népesség körében a teljes foglalkoztatottság. Ennek elérése érdekében a segélyezés terén alapvető változások történnek: 2018-ig az FHT-sok fokozatosan a munkaerőpiacra kerülnek, első lépésként 2015. II. félévétől egynegyedük közfoglalkoztatott lesz, Az FHT megállapítása és folyósítása 2015. március 1-jétől a járásokhoz kerül, A rendszeres szociális segély 2015. március 1-jétől megszűnik. A munkaképesek FHT-ra, a betegek és gyermeket nevelők egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra lesznek jogosultak, a többiek települési segélyt kaphatnak. A lakásfenntartási támogatás és az adósságkezelési szolgáltatás 2015. március 1-jétől fokozatosan beolvad a települési támogatásba, Az önkormányzati segély új neve települési támogatás lesz, az önkormányzatok sokkal több élethelyzetben és volumenben adnak e jogcímen segélyt (ehhez, valamint egyéb szociális feladatokhoz adóerőképességtől függő támogatás jár).

15 15 Ágazati támogatások 6. - Kulturális terület - Nyilvános könyvtári, muzeális intézményi és közművelődési feladatok 1 500,0 millió forinttal magasabb támogatás 2015-ben. A többlet segíti a kistelepülések nyilvános könyvtári és közművelődési tevékenységét a fajlagos összeg változatlanul hagyása mellett legalább 1,2 millió forint minimális támogatás (1 793 db kistelepülést érint pozitívan) A kulturális feladatok átrendeződése miatt a könyvtárak érdekeltségnövelő támogatása beépül az önkormányzatok kulturális ágazati feladatai közé. A korábbi érdekeltségnövelő támogatás átalakul 2015. évben közművelődési feladatokra és a muzeális intézmények szakmai támogatására lehet igénybe venni Differenciáltabb a felhasználási célok meghatározása, pályázati kiírás keretében lehet a támogatást igényelni.

16 16 Beszámítás - Kiegészítés Egyes költségvetési támogatások összegét csökkenti az elvárt iparűzési adóbevétel A beszámítás a 2014. évinél differenciáltabb módon történik: Az alacsony adóbevételi potenciállal rendelkezőket (8 500 forint alatt) a beszámítás helyett kiegészítést kapnak (az általános támogatások összegére vetített, meghatározott százalékú kiegészítő támogatással), e felett sávosan jelentkezik az elvonás. Kibővül a beszámítás alá tartozó támogatások köre a külterületi támogatással, az ifa kiegészítéssel és az egyéb önkormányzati feladatok támogatásának 50 %-ával. A levonandó számított bevétel az ipa adóalap 0,5 %-áról 0,55 %-ára nő, a nagyon magas adóbevétellel bíró önkormányzatok esetében még magasabb 0,65 %-ot is elérő mértékkel. A sávokat a következő táblázat mutatja be.

17 17 Beszámítás - Kiegészítés

18 18 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "1 Költségvetés – 2015 Dr. Berczik Ábel helyettes államtitkár."

Hasonló előadás


Google Hirdetések