Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Székesfehérvár, január 21.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Székesfehérvár, január 21."— Előadás másolata:

1 Székesfehérvár, 2015. január 21.
Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete Fejér Megyei Szervezete Adócsalás Cégtemető Felelősség Székesfehérvár, január 21.

2 Előadó: Vadász Iván alelnök

3 Adócsalás típusai

4

5 Magyar árnyékgazdaság a GDP %-ban
25 – 30 %

6

7 GDP arányos adóterhelés
% 33 % 35 % 28 % 39 % 28 %

8

9 VTTL = VAT theoretical liability = 12,055 milliárd EUR
VAT revenues = 9,084 milliárd EUR VAT Gap = 2,971 milliárd EUR = 25 %

10 Ismertté vált bűncselekmények NAV

11 Kifehérítés = áremelkedés
az adócsalás beépült az árakba

12

13

14

15

16

17

18

19

20 …….stb

21

22 Belföldi adóköteles értékesítés

23 Belföldi adóköteles értékesítés

24 Belföldi adóköteles értékesítés

25 Belföldi adóköteles értékesítés
ÁFA köteles

26 Külföldi adómentes értékesítés

27 Külföldi adómentes értékesítés

28 Külföldi adómentes értékesítés

29 Adómentes értékesítés

30 Adómentes értékesítés

31 Adómentes értékesítés

32 Adómentes értékesítés

33 Adómentes értékesítés

34 Adómentes értékesítés

35 Adómentes értékesítés

36 Adómentes értékesítés

37 Adómentes értékesítés

38 Adómentes értékesítés

39 „Klasszikus” körhinta csalás leírása → Eub C-354/03. Optigen ügy

40

41 „Klasszikus” körhinta csalás → cél: áfa visszaigénylés
„bűnszövetség” miss trader jóhiszemű lehet ÁFA köteles

42 Határon átnyúló ÁFA-csalás/1
„bűnszövetség” pali madár

43 Határon átnyúló ÁFA-csalás/2

44 Határon átnyúló ÁFA-csalás/2

45 Határon átnyúló ÁFA-csalás/2
„bűnszövetség” pali madár

46 Határon átnyúló ÁFA-csalás/3
„bűnszövetség”

47 Az APEH három ősbűne 1. Az ÁFA bevezetésekor nem készültek fel a csalárd visszaigénylésekre 2. A fiktív számlák elleni küzdelemben tönkretették a ÁFA visszaigénylési rendszert 2004- 3. Nem figyelmeztették a magyar adóalanyokat az ÁFA határok eltörlésének veszélyeire

48 Példa az adócsalásból származó előny számítására
100 egység bruttó fiktív számla, amely után 10 % jutalékot fizettek áfa előny társasági adó szja (90 x 0,16) számlakiállító jutaléka – 10 összesen

49 Adóbehajtás szigorítása

50 Adóhatóság új eszközei
Elévülési idő meghosszabítása Adóregisztrációs eljárás Revizor + NAV nyomozók közös fellépése 2001. évi CIV. törvény a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről

51 Adóhatóság új eszközei
Fedett tevékenység, titkos információgyűjtés Fokozott adóhatósági felügyelet − KOCKERD kérdőív Adószám felfüggesztése és törlése Új büntetőjogi tényállások − költségvetési csalás Btk 396. § − felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség elmulasztása Btk 397.

52 Adóhatóság új eszközei
Belföldi összesítő jelentés 2 millió → 1 millió ÁFA tartalom Online pénztárgép → számlák adatszolgáltatás 1,5 milliós készpénz korlát Útdíj − EKAER 2015 Automatikus információcsere → 2017-től

53 Régi eszközök bevetése
Adójogi alapelvek alkalmazása Mögöttes felelősség alkalmazása Csőd törvény szankcióinak alkalmazása Anyagmérleg → árrés becslése

54 Vezető tisztségviselőinek
a szerződésen kívül okozott károkozásáért való felelősségét

55 Vezető tisztségviselőinek
a szerződésen kívül okozott károkozásáért való felelősségét

56 Vezető tisztségviselőinek
a szerződésen kívül okozott károkozásáért való felelősségét

57 Vezető tisztségviselőinek
a szerződésen kívül okozott károkozásáért való felelősségét közjog ↔ polgári jog

58 Az adóeljárás következményei

59 Az adóhiány okainak elhatárolása
adótervezés hiánya tudatos adócsalás pl. - üzleti partnert nem ellenőrzik - ingyenes szolgáltatások - fordított/egyenes adó felcserélése - kapcsolt vállalkozások közötti árak….

60 1. Ellenőrzés 2. Hatósági eljárás 3. Bírósági felülvizsgálat 4. Adóvégrehajtás

61 Adóeljárás

62 Adóeljárás

63 Adóeljárás

64 Adóeljárás

65 Adóeljárás

66 biztosítási intézkedés
Adóeljárás előzetes biztosítási intézkedés

67 Biztosítási intézkedés
Art § Ha a pénzkövetelés későbbi kielégítése veszélyben van Bankszámla zárolása, ingó és követelés foglalása, ingatlanra vh. jog, I. fokú adóhatóság rendeli el végzéssel és végrehajtja

68 Adóeljárás

69 Adóeljárás

70 Adóeljárás

71

72

73

74

75 lélektani nyomás!

76

77

78 Mi a teendő? ̶ értesítés adóellenőrzésről

79 Mi a teendő? adóeljárásban passzív védekezés tevékenység áthelyezése

80 Mi a teendő? képviselő kinevezése időnyerés - iratbetekintés belső ellenőrzés (pl. saját vagyongyarapodás felmérése)

81 Mi a teendő? vállalkozás továbbfolytatásának biztosítása
cégnév, székhely, lakóhely változtatás - adóigazolás beszerzése (amíg lehet) - postai kézbesítés biztosítása - külföldi bankszámla

82 korlát: - bankhitel, - támogatási szerződés

83 Cégek eltüntetése

84 A cég eltüntetések típusai:
1. fantomizálás 2. cégtemető → új ügyvezető „átveszi” a céget 2. cég elhagyása → pl. székhelyszolgáltatónál

85 Fantomcég tulajdonosok elérhetetlenek vagy strómanok tisztségviselők elérhetetlenek vagy strómanok székhelyén nem található fajtái: a) részesedés eladása b) új tagok tőkeemeléssel többséget szereznek

86

87

88 − 5 évre visszamenőleg Csődtv 40. §,
− kérheti a bíróságtól a vezetők felelősségének megállapítását Csődtv 33/A. §

89 Iratok eltűnése

90 Iratok eltűnésének lehetséges következményei
− az ÁFA bevallásokban szereplő levonandó adót nem fogadják el, mert nincs bizonylat − a bankból felvett pénzösszeget a felvevő jövedelmének mínősítik

91 Vagyonmentés

92

93

94 ADÓS HITELEZŐ (NAV) VAGYONSZERZŐ

95

96 Ptk

97 Viszonylagos hatálytalanság
A szerződés érvényes DE a hitelezővel szemben hatálytalan Viszonylagos hatálytalanság

98

99

100

101 megdönthetetlen vélelem

102

103

104 az elkövető nem büntethető, ha
a tartozást a vádirat benyújtásáig kiegyenlíti

105 A tartozás fedezetének elvonása bűntette
BH A tartozás fedezetének elvonása bűntette csak a fedezetként szerződéssel lekötött vagyon elvonása által valósulhat meg [Btk § (1) bek.].

106 Mögöttes felelősség

107

108

109

110 Védekezés

111 Adótervezés - adóelőnyök érvényesítése - hibák elkerülése
- felelősség csökkentése - vagyonvédelem

112 polgári jog számvitel Szükséges ismeretek cégjog adójog

113 Személyes felelősség csökkentése
- többségi tulajdon - kapcsoltság - egyéni vállalkozás - betéti társaság megszüntetése

114 Személyes felelősség csökkentése
- elkülönült ügyvezető alkalmazása nem lehet stróman

115 Cég- és magánvagyon védelme
− kockázat és vagyon szétválasztás → vagyonőrző cég − cégszerkezet átalakítása → a múlt elhagyása − külföldi cég és bankszámla − házassági vagyonjogi szerződés − üzleti partnerek ellenőrzése

116

117 (controlled transaction)
Kapcsolt vállalkozások (associated companies) ellenőrzött ügylet (controlled transaction) belső árazás (transfer pricing) arm’s lenght principle szokásos piaci érték szokásos piaci ár piaci érték

118

119

120

121 Ügyvezetői kapcsoltság 2015. évtől
félhivatalos álláspont: - ha egy azonos ügyvezető van, akkor már kapcsolt „…hiszen a személyében és jogaiban azonos ügyvezető a piaci alapon történő kapcsolatot egyértelműen kizárja.” (adókódex 2015/I old.)

122 adózó más személy ügyvezetés egyezőségére tekintettel köztük
üzleti politikára és pénzügyi politikára döntő befolyásgyakorlás valósul meg

123 adózó más személy ügyvezetés egyezőségére tekintettel köztük
üzleti politikára és pénzügyi politikára döntő befolyásgyakorlás valósul meg

124 adózó más személy ügyvezetés egyezőségére tekintettel köztük
üzleti politikára és pénzügyi politikára döntő befolyásgyakorlás valósul meg ügyvezetés egyezősége → szinonimája: azonos

125 Kérdés: Ha azonos az ügyvezetés, akkor lehet egymástól eltérő üzleti és pénzügyi politika?

126

127 Kapcsolt vállalkozás megszüntetése
lehetséges megoldások: 1. ügyvezetői azonosság megszüntetése 2. befolyás kizárása 3. cégvezető kinevezése

128 1. ügyvezetői azonosság megszüntetése
a) több ügyvezető kinevezése - ügykörök felosztása b) személycserék (rokonság nem számít)

129 2. befolyás kizárása a) létesítő okiratban kell szabályozni - ügyvezetés működését - pénzügyi és üzletpolitikai döntéshozatalt b) taggyűlés/közgyűlés dönt egyes - pénzügyi és üzletpolitikai kérdésekben

130 3. cégvezető kinevezése

131 Egyéniből társaság

132

133

134

135

136 társasági adó, számviteli törvény hatálya alá kerül

137 SZJA van SZJA nincs egyéni vállalkozás megszűnési bevallásában
− vállalkozói bevétel − az egyéni cégnek átadott eszközök alapító okirati értéke Szja tv 49/A. §

138 Illeték van ingatlan+jog, gépjármű Illeték mentesség től

139 ÁFA nincs (megszünés miatt) ÁFA nincs

140 Engedélyek átvihetőek Engedélyek átvihetőek

141 Kedvezmények folytathatóak Kedvezmények folytathatóak

142

143

144

145

146 Cégszerkezet átalakítása

147 Jó hírnév Vagyon Kockázat
Rossz cégstruktúra Jó hírnév Vagyon Kockázat hitel és támogatás esetén engedély szükséges

148 Korszerű cégszerkezet
Kockázat Jó hírnév Vagyon Nincs kapcsoltság

149 Vagyon őrző cég Aktív cég
Eszközök bérbeadása Aktív cég várható támadás munkaerő, megrendelések, termelés, készletek ingatlanok, gépek, járművek, jogok

150 Nem lehet kapcsoltság! Vagyon Aktív őrző cég cég Eszközök bérbeadása
Előnyök: - gyorsított amortizáció - vagyon védelem - bérleti díj variálható

151

152

153

154

155

156 csúnyaságok bevételek
AT bank AT bank bevételek AT bank AT bank

157

158 Kiválás Vagyonőrző hátrány: az új cég felel a régi cég
kötelezettségeiért

159 Apportálás vagyonőrző hátrány: a régi cég marad az új cég tulajdonosa

160 Új cég vagyonőrző hátrány: a vagyon a régi cégben marad

161 4. új cég + apportálás + átalakulás

162 Új cég + apportálás + átalakulás
várható támadás

163 Új cég + apportálás + átalakulás

164 Új cég + apportálás + átalakulás

165 Új cég + apportálás + átalakulás

166 Új cég + apportálás + átalakulás

167 Új cég + apportálás + átalakulás

168 Tulajdoni arányok változása átalakulás után
várható támadás

169 Pénz hazahozatala

170 Osztalék útja

171 Osztalék útja

172 Osztalék útja

173 Osztalék útja

174 Osztalék útja

175 Osztalék útja

176 Osztalék útja

177 A jogsértés határpontja

178 A jogsértés határpontja

179 A jogsértés határpontja

180 A jogsértés határpontja

181 A jogsértés határpontja

182 A jogsértés határpontja

183 A jogsértés határpontja

184 A jogsértés határpontja

185 A jogsértés határpontja

186 Stabilitás Megtakarítási Számla

187 Korábbi adóamnesztiák
2003−2006 → színlelt szerződések 2006 → házipénztár, tagi kölcsön 2008−2009 → tagi kölcsön, offshore pénzek hazahozatala 2010−2012 → offshore pénzek hazahozatala, cégmagyarosítás

188 Stabilitás Megtakarítási Számla
pénzszámla értékpapír számla befektetési tevékenységet végző hitelintézet által vezetett számla

189 Stabilitás Megtakarítási Számla

190 Szja kötelezettség megfizetése
adófizetési kötelezettség keletkezik → ha pénz vagy értékpapír kivonás történik értékpapír adóalapja → a kivonáskori szokásos piaci érték

191 Pénzkivonáskor az adóalap sávosan csökken
a befizetés és kifizetés között eltelt idő függvényében 3. év 4. év 5. év adóalap a kifizetés 200 %-a adóalap a kifizetés 50 %-a adóalap a kifizetés 100 %-a nincs adó

192 Garanciák − befizetéskor megszerzett jövedelemnek kell tekinteni − a hitelintézet anonim módon vonja le az szja-t − büntetőjogi mentesség nincs

193 A bizalmi vagyonkezelési szerződés 6:310. §
kezelendő vagyon tulajdonjoga Vagyonkezelő Vagyonrendelő (eredeti tulajdonos) kedvezményezett javára

194 A bizalmi vagyonkezelési szerződés 6:310. §
kezelendő vagyon tulajdonjoga Vagyonkezelő (eredeti tulajdonos) Vagyonrendelő (eredeti tulajdonos) kedvezményezett javára


Letölteni ppt "Székesfehérvár, január 21."

Hasonló előadás


Google Hirdetések