Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Alvás és érzelmi m ű ködés. Az óra témái Álmok és érzelmek REM fázis és érzelmi emlékezet REM, álmodás, érzelmi szabályozás Traumatikus rémálmok (PTSD)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Alvás és érzelmi m ű ködés. Az óra témái Álmok és érzelmek REM fázis és érzelmi emlékezet REM, álmodás, érzelmi szabályozás Traumatikus rémálmok (PTSD)"— Előadás másolata:

1 Alvás és érzelmi m ű ködés

2 Az óra témái Álmok és érzelmek REM fázis és érzelmi emlékezet REM, álmodás, érzelmi szabályozás Traumatikus rémálmok (PTSD) Érzelem és álomzavarok egy pszichiátriai kórképben (BPD) Idiopátiás rémálomzavar

3 Néhány fontos fogalom az óra során REM (RapidEyeMovement) fázis Theta, alfa, beta, gamma aktivitás Agytörzsi eredet ű burst-ök (PGO hullámok és szemmozgások) Szabálytalan légzés és szívritmus Csökkent izomtónus Élénk álombeszámolók Csökkent szerotonin, noradrenalin Fokozott acetilkolin transzmisszió

4 REM és emocionális hálózat aktivitása

5 Amygdala és érzelmi információfeldolgozás Érzelmi ingerekre intenzív aktivitás Érzelmi válasz szervezése szívritmus, légzés, izomtónus, stb. Figyelmi funkciók modulálása Érzelmi emlékek szervezése Sérülése: Klüver-Bucy szindróma Nem megfelel ő érzelmi reakciók

6

7

8

9

10 Az érzelmi információ közvetlen és közvetett idegi útja

11 Az érzelmi információfeldolgozás alacsonyszint ű útja

12

13 Az érzelmi információfeldolgozás magasabb szint ű útja

14 REM fázis és érzelmi m ű ködés PGO hullámok és amigdala aktivitásának kölcsönhatása macskáknál REM fázis alatt embereknél: kiterjedt érzelmi hálózat m ű ködése Amigdala aktivitás id ő ben megel ő zi a gyors szemmozgások megjelenését Érzelmi ingerek elalvás el ő tt, illetve érzelmi túlterheltség (depresszió) REM fokozódást idéznek el ő Narkolepszia: érzelmi ingerek kiválthatják a REM állapotot (és esetükben a hirtelen elalvást)

15 Amygdala ingerlése epilepsziás éber személyeknél (Vignal, 2007) spontán rohamok és elektromos ingerlés hatására álomszer ű élmények, emlékek, látomások amygdala ingerlése álomszer ű élmények keletkezéséhez vezetett „embereket látok, mindenféle embert, de olyan zavaros, homályos az egész, mintha egy kórházban lennék, és félek valamit ő l” – majd az ingerlést követ ő en amnézia az élményre

16 Érzelmi töltet ű álmok Ebben az álmomban egy iskolában jártam, futottam, majd valakivel beszélgetni kezdtem, de nagyon érthetetlen volt a párbeszéd. Aztán hirtelen jött egy másik ember, aki közölte, hogy az egyik legkedvesebb barátom meghalt. Sírni kezdtem, nagyon rossz érzés fogott el. A következő kép, amire emlékszem, hogy gyertyákat mentünk gyújtani a házukhoz, majd kijött az édesanyja, aki tagadta az egészet. Ezután ébredtem fel. Az álmomban a Duna-parton, főleg a József Attila szobornál voltam. A kedvesem játszotta a főszerepet, folyamatosan olyan dolgokat mondott, amelyektől elmondhatatlanul szomorú lettem. Folyamatosan taszított magától és sejtelmesen, de számomra egyértelműen közölte, hogy el fog hagyni, és már van is valakije. A tetőpont az a rész volt, amikor említette, hogy már fel is hívta XY és már jönnek is értem. Hirtelen elfogott a szorongás, a nyomott, beszorító érzés. Aztán megérkezett 6-7 ember, kiugrottak egy kisbuszból és elkezdtem velük verekedni. Hármat-négyet sikerült legyőznöm, de aztán az egyik pisztolyt fogott és a halántékomhoz nyomta. Érzetem a hideg vasat, még a cső végét is, ahogy a fejemhez ér. Aztán a többiek felkeltek, lefogtak és összevertek, hogy ne nagyon lássak és végül a kedvesem annyit mondott: dobjátok bele. És elkezdtek vonszolni, belehajítottak a vízbe, ahol fuldokolni kezdtem, és egyre mélyebbre merültem, és hirtelen felébredtem.

17 Érzelmi emlékezet Érzelmi színezet ű emlékekre jobban emlékezünk Leggyakoribb paradigma: félelmi kondicionálás A félelmi válasz kés ő bb kioltható, ha a hangingert nem kíséri áramütés

18 Az érzelmi válasz, és azzal összefüggésben az amygdala ingerlése fokozza az emlékezeti rögzülést Noradrenalin kitüntetett szerepe A noradrenerg receptorok blokkolásával megsz ű nt az érzelmek emlékezetfokozó hatása

19 Érzelmi információ feldolgozása Morris et al, 1998 Érzelmi arckifejezések nézése során az amygdala aktivitása modulálja az arcfeldolgozásért felelős területek aktivitását.

20 Vuilleumiler, 2005 alapján Szelektív figyelem érzelmi információra Az érzelmi valencia hasonló választ vált ki e szenzoros területek neuronjaiból, mint a szelektív figyelem.

21 REM fázis és érzelmi emlékezet Humán vizsgálatok: Érzelmi emlékek rögzülése összefüggést mutatott a REM fázissal Alvásmegvonás hatása az els ő négy (mélyalvás) vs. az utolsó négy (sok REM) órában REM theta (4-8 hz) és érzelmi képek felidézése Állatkísérletek: Félelmi kondicionálás REM theta (hippokampusz, amygdala, Ventromediális Prefrontális kéreg) összefügött a félelmi válasz rögzülésével REM theta: érzelmi információk rögzülése? Párbeszéd az amygdala, hippokampusz és frontális területek közt?

22 Alvásmegvonás és érzelmi információfeldolgozás Alvásmegvonás után fokozott érzelmi válasz Szubjektíven intenzívebbnek ítéljük az ingereket, a semlegeseket negatívabbnak Fokozott pupillatágulás, fokozott amygdala aktiváció az érzelmi ingerekre Sérült érzelmi szabályozás? Amygdala és Frontális területek diszkonnekciója, „szétkapcsolása”

23 Az alvás és érzelmi szabályozás modelljei 1. (Walker, 2009) az alvás hatására az érzelmi emlékr ő l fokozatosan leválik az élményhez kapcsolódó „eredeti” érzelem az érzelmet „elfelejtjük”, az emléket „megjegyezzük”

24 Az alvás és érzelmi szabályozás modelljei 1. (Walker, 2009) REM fázis – optimális idegrendszeri folyamatok az érzelmek szabályozásához: „az alvás terápiája” Érzelmi emlékek reaktivációja – Amygdala Érzelmi emlékek átszervezése kiterjedt idegrendszeri hálózatokba – theta hullámok (amygdala, hippokampusz, prefrontális kéreg) Csökkent érzelmi reakciók – alacsony aminerg (noradrenalin) transzmisszió

25 Sterpenich et al, 2009 Képek (negatív, semleges, pozitív) nézegetése, majd alvás vs. alvásmegvonás Utána mindkét csoport alhatott Képek felidézése 2 nap múlva, majd fél év múlva Közben agyi aktivitás mérése A képnézés után alvásmegvont csoport a negatívak felidézésénél f ő ként amygdala aktivációt mutatott Az alvó csoportnál a negatívak felidézésekor egy kiterjedt frontális aktiváció volt látható : AZ ÉRZELMI EMLÉK ÁTSZERVEZ Ő DÖTT

26 REM fázis és álmodás el ő segíti az érzelmek szabályozását? Gujar et al, 2010

27 Érzelmi szabályozás az álmok szintjén A félelem kioltás modellje (Nielsen és Levin, 2007) Az álmodás során az eredetileg rémiszt ő élmények új kontextusba helyez ő dnek, és így felülíródik az élmény rémiszt ő jellege A félelmi válasz kioltódik

28 Érzelmi emlékek újraszervezése Érzelmi emlékek reaktivációja Amigdala Top-down kontroll VMPFC, Ant.Cinguli Érzelmi reakciók: szimpatikus, motoros aktiváció Érzelmi emlékek új kontextusba helyezése Hippokampusz Érzelmi emlékek átszervezése, kiterjedtebb kortikális hálózatokba

29 És ha a rendszer sérül? Egy híres PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) beteg

30 PTSD A traumatikus élményre való megrázó emlékezés Az emlékezés a trauma újra átélését eredményezi Flashback – villanófényemlékek Rémálmok Alvászavarok – hiperarousal Vegetatív aktiváció (mintha valós veszély lenne) kórosan rögzült érzelmi emlék fokozott amygdala aktiváció érzelmi aktiváció elégtelen gátlása érzelmi emlék „megreked”

31 Traumatikus rémálmok kezelése Farmakológiai: Kórós vegetatív aktiváció a túlzott noradrenalin transzmisszió eredményeképpen (REM-ben ennek alacsonynak vagy zérónak kéne lennie) noradrenerg receptorok gátlása Pszichológiai: Érzelmi emlék kóros rögzülése: Képzeleti Ismétlés Terápiája, amelynek célja az érzelmi emlék újraírása

32 Két reprezentációs (emlékezeti) útvonal (Brewin, 2010) Verbális, konceptuális Kapcsolódik az el ő zetes tudáshoz Akaratlagosan el ő hívható Képi, perceptuális Érzelmi választ indukál Nem-akaratlagos hozzáférés VS

33 PTSD:az emékek átírásának zavara? A trauma film paradigma (Holmes) A verbális feldolgozás csökkenti, a vizuális feldolgozás fokozza a későbbi betörő emlékképek megjelenését

34 Az irreleváns részletekre való kóros emlékezés (Levi-Gigi és Kéri Szabolcs)

35 A PTSD-s betegel jobban emlékeznek az irreleváns ingerekre

36

37 Kognitív véd ő oltás a „flashback”-ek ellen (Holmes és mtsa, 2010) A feldolgozás fokozása helyett a feldolgozás gátlása: vizuális avagy a verbális kapacitás lefoglalása TETRIS vs. Verbális quiz

38 (Holmes és mtsai, 2010)

39 PTSD és alvászavarok: Alvás és érzelmi információfeldolgozás (Walker és mtsai, 2011) Az alvó csoportban: csökkent amygdala reaktivitás és fokozott ventromediális PFC aktivitás az érzelmileg felkavaró képekre PTSD: nem megfelel ő az információ transzfer az amygdala és PFC közt?

40 Félelmi válasz kioltása és REM fázis Azoknál a személyeknél, akik aludtak és eljutottak REM fázisba, jobban kioltódott a félelmi válasz. A lecsökkent b ő rellenállás válasz azt mutatta, hogy ő k megtanulták, hogy az ingereket már nem követi áramütés. A REM fázis-ig eljutó személyek az ingerekre fokozott aktivitást mutattak a ventromediális Prefrontális Kéregben. Spoormaker et al, 2012

41 félelem az elhagyatástól instabil kapcsolatok identitászavar impulzivitás önsért ő viselkedés érzelmi labilitás bels ő üresség csökkent kontrollfunkciók átmeneti stresszhez kapcsolódó paranoid gond. Borderline személyiségzavar: az érzelemszabályozási deficit paradigmatikus esete

42 Borderline Személyiségzavar (BPD) és gyakori rémálmok REM fázis eltérései Különböz ő alvászavarok Gyakori rémálmok és álomszorongás Hiperszenzitív amygdala és elégtelen Prefrontális funkciók

43 Nem minden rémálom traumatikus rémálom A leggyakoribb rémálmok (német egyetemisták): 1.Zuhanunk 2.Üldöznek minket 3.Tehetetlenség, bénulás 4.Késés 5.Horror film 6.Hozzátartozó, barát halála 7.Vizsga 8.Fizikai támadás 9.Baleset 10.Vadállatok támadása

44 Rémálom Zavar Intenzív, érzelmileg felkavaró élmény REM ill. hajnali NREM alvás során, mely gyakorta hirtelen felébredéssel zárul Gyakoriság: Hetente egyszer vagy többször A negatív álomélményre vonatkozó élénk emlék Felébredés utáni éber állapot, zavartság, kábultság hiánya A rémálmok ébrenléti hatása (érzelmi-kognitív-szociális m ű ködés)

45 Sérül az alvás folytonossága Töredezett, éberebbnek tűnő alvásmintázat Fokozott REM nyomás a depresszív és szorongásos tünetekkel összefüggésben Csökkent SWS Fokozott REM nyomás Alvást elősegítő és éberséget fokozó folyamatok egyensúlyának zavara? Simor P, et al. (2012)

46 A CAP (Ciklikus Alternáló Mintázat) Parrino et al, (2012)

47 Éberségfokozódás és valóságh ű rémálmok Rémálomzavarban az alvás (REM) és az éberség jegyei keverednek Gyors alfa fokozódás els ő sorban a hátulsó, látókérgi területek felett

48 Rémálom mint hasznos szimuláció? (Revensuo, 2000) Cél: A potenciális veszélyekkel kapcsolatos reakciók és viselkedések begyakorlása A rémálmok szimulálják a fenyeget ő helyzeteket, és így begyakorolhatjuk a megfelel ő viselkedéseket, felkészülhetünk a várható veszélyekre

49 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Alvás és érzelmi m ű ködés. Az óra témái Álmok és érzelmek REM fázis és érzelmi emlékezet REM, álmodás, érzelmi szabályozás Traumatikus rémálmok (PTSD)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések