Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kutatás a Biblia eredete után

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kutatás a Biblia eredete után"— Előadás másolata:

1 Kutatás a Biblia eredete után
Szabad Péter 2006. november 24.

2 Bevezetés Ki vagyok? Miért tartok egy ilyen előadást?
Köszönöm a meghívást! Üdvözlés: Szabad Péter (lelkész, nem régész, na meg villamosmérnök), de nagyon érdekel a Biblia, és annak a régészeti háttere is. Szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik segítették ezen előadás létrejöttét, itt az ELTE-n működő MEKDSZ Diákkörnek, és sok-sok barátomnak, akik a szervezéssel, plakátokkal és sok más dologgal segítettek, örülök, hogy itt vagytok, és együtt csinálhattuk ezt. Kérdőív: Ezzel, és további az előadás web-oldálán történő visszajelzéssel is a munkámat tudják segíteni.

3 Az előadás célja NEM CÉLJA: CÉLJA:
A Biblia Istentől való ihletettségének vizsgálata, vagy bizonyítása. CÉLJA: A Bibliával kapcsolatos régészeti leletek áttekintése. A Biblia tudományos megbízhatóságának megalapozása. Kellemesen együtt töltsük a következő egy-másfél órát. Előadás célja: Nem az, hogy meggyőzzön bárkit arról, hogy a Biblia Isten szava, ezt mindenkinek magának kell eldöntenie! Hanem, hogy a Bibliával kapcsolatos kritikákat összevesse a régészeti felfedezésekkel, és így egy valóságos képet adjon a Bibliáról! Voltaire volt az a francia filozófus, aki az 1700-as évek közepén élt. Ő mondta, hogy a kereszténység 100 éven belül a múlté lesz. Az igazság az, hogy Voltaire lett a múlté, a kereszténység pedig virágzott, és 50 évvel később a Genfi Biblia Társaság Bibliákat nyomtatott Voltaire házában a saját nyomdáját használva! Mégis minden generációban a Biblia újra és újra támadás alá kerül! K: Hányan voltak egy olyan egyetemi, főiskolai vagy középiskolai órán, ahol a Biblia megbízhatósága támadás alá került? Rendben, akkor tudjátok, hogy miről beszélek. Az emberek mindenféle kritikát előhoznak a Biblia ellen. Azt mondják, hogy az Újszövetség könyveit 150 évvel Jézus halála után írták. Hogyan lehetne történelmet írni 150 év távlatából? Hogy nem is szemtanúk írásai. Hogy, mivel ilyen későn írták, ez csak egy reménytelen halom legenda és mítosz. Mivel az eredeti példányok nincsenek meg, ezért a legrégebbi másolatok nem pontosak. Évszázadokkal későbbről valók, és gyenge másolatok. Talán a középkori, katolikus szerzetesek írták bele a csodákat. Hé, Josephin testvér, mi lenne, ha Jézus vízen járna? Ó, milyen jó ötlet. És, Péter meg kimegy hozzá. Nagyon jó… Aztán Péter elkezd süllyedni. Ó, brilliáns! Azt mondják, hogy lehetetlen biztosan tudni, hogy az apostolok mit írtak le. Ez az alapvető kritika. Hallották már? Én rengeteget! Szóval az a mély meggyőződésem, hogy szükség van ezt a kérdést tudományos szemszögből megviszgálni.

4 A Bibliát ért kritikák Minden században vannak, akik ebből akarnak meggazdagodni. Dan Brown: A Da Vinci kód A mai előadás folytatása a két hónappal ezelőttinek. Sokan indultak el meggazdagodni a Bibliából. Az elmúlt évtizedben egyre meredekebb elképzelsek láttak napvilágot. Nincs egy évtizede, hogy megjelent a Biblia kódja – azt állítva, hogy egy titkos kód szerepel a Biblia lapjain, és a valódi üzenet a sorok között van. Megjósolja a Kenedy gyilkosságot, és más fontos világpolitikai eseményeket. A 21. század talán legnépszerűbb bibliai témájú best-seller-e a Dan Brown által írt: A Da Vinci-kód. „A műtárgyakról, épületekről, dokumentumokról és titkos szertartásokról szóló, a regényben szereplő ismertetések megfelelnek a valóságnak.” Ennek ellenére tudományos szempontból nem támasztható alá rengeteg dolog amit a Bibliáról ír. Következtetés: Bár a könyv egy igen jó regény, érdemes elolvasni, ha más nem azért mert sokan olvassák. Tudományos szempontból nem alátámasztható, mint hiteles írás, főleg az ahogy a bibliai dokumentumokról ír egyáltalán nem nevezhető tudománynak, inkább a tudományos-fantasztikus irodalomba való. A kereszténységnek az a téves verziója, amit az író bemutat erkölcsileg és tudományosan is szégyelni való.

5 A mai előadás vázlata Írásos régészeti leletek
Ószövetségi írásos leletek Újszövetségi írásos leletek A Biblia tartalmi kritikái Bibliai helyek és népek Bibliai személyek Összefoglalás

6 Írásos régészeti leletek

7 Mi lett az eredeti írásokkal?
Egyáltalán nincsenek az ókorból eredeti, autográf (maga a szerző által írt) példányok. Mindenből csak másolatokat találtunk. Miért? Emanuensis – írnok Mi történt az eredeti írásokkal? TÖNKREMENTEK! Példa: Mit gondolnak, hanyadik Bibliámat olvasom? Sokadikat. Mit használtak akkoriban?

8 Papirusz Az Újszövetségi kéziratokat különböző anyagokra írták.
Ez a papirusz növény – Egyiptomban nő a Nílus folyó partján. Az egyiptomiak a papirusz növényből papírszerű anyagot készítettek. Nagy üzlet volt ez Egyiptomban Jézus idejében, ez volt akkor az első számú írásra használt anyag. Ez pedig egy egyiptomi papirusz. Az Újszövetséget nagy valószínűséggel papiruszra írták.

9 Pergamen A másik a bőr, amit egy különleges eljárással képeztek ki igen tartóssá, ebből készültek a tekercsek.

10 Az ókori írások megbízhatóságának kritériumai
Két fontos időintervallum: Események – írás Eredeti írás – általunk talált másolat ? ? Csak ez van meg Minden ókori irásos lelet esetén három időpontot, és az ezek által meghatározott két időintervallumot kell meghatáorzni. Amikor az emberek kritizálják a Bibliát, két olyan időintervallum van, amire összpontosítanak: 1. Mennyi idő telt el a megtörtént események és azok papírra (vagy papiruszra) vetése között – Mennyi időről van szó? Például a Buddhizmus írásai 500 évvel Buddha élete után kerültek leírásra. Pl.: Hát 500 évvel ezelőtt foglalták el hazánkat a törökök. Elég nehéz lenne hiteles történelmet írnunk erről, ha innen a társaságból kellene összeszednünk a történelmet. Érthető módon az eredmény nem lenne igazán pontos. Ez az egyik időintervallum, amit kritizálnak az Újszövetségnél. Mennyi idő telt el az események után, mire az apostolok leírták azokat? 2. A második intervallum, amit kritika ér, az, hogy mennyi idő telt el az eredeti mű megírása, és a legrégebbi ma is létező másolat között. Azt mondják, hogy akár évszázadok is eltelhettek, és e miatt az Újszövetség egy igen pontatlan dokumentum. Nézzük meg inkább a tényeket. esemény írás másolat idő

11 Ókori írásos leletek kormeghatározása
Carbon-14-es vizsgálat pontosság +-40 év. Elég sok anyag kell hozzá. Az íráshoz használt tinta összetétele. Más századokban más tintával írtak. Írásmód – legpontosabb! Próba...

12 Vajon mikori ez a kézírás?
Helyes válasz 1600-as évek!

13 Másolási hibák Milyen másolási hibák léphettek fel?
Dittográfia – Kétszer írni valamit, amit csak egyszer kellett volna. Bomlás – Egy szót kétfelé választani ott, ahol nem kéne Egyesítés – Összekapcsolni két szót. Haplográfia – Csak egyszer írni valamit, amit kétszer kellett volna írni. Homofónia – Más jelentésű, de ugyanolyan hangzású szó leírása. Metatézis – A betűk felcserélése egy szóban. Felléptek-e a Biblia estében ilyen hibák? Csináljunk egy próbát. Írjuk le mindannyian a következő két mondatot. Használhatjuk a kérdőív hátoldalát. De, hogy korhűek legyünk: Ne használjunk Írásjeleket (hosszú rövid ugyanaz) szóközt, mondattani jeleket, és csak kisbetűvel írjunk. Az egyik legismertebb újszövetségi idézet: János 3:16-17 Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ általa.

14 Gyakorlat mertugyszeretteistenavilagothogyegyszulottfiatadtahogyakihiszobenneelnevesszenhanemorokeletelegyenmertazistennemazertkuldteelafiutavilagbahogyeliteljeavilagothanemhogyudvozuljonavilagaltala Megkérhetnék mindenkit, hogy egy rövid időre cseréljen a szomszédjával? És együtt javítsuk ki a dolgozatokat, akarom mondani az írásokat. Hányan találtak legalább egy hibát?

15 Az ókori írások megbízhatóságának kritériumai
Két fontos időintervallum: Események – írás Eredeti írás – általunk talált másolat ? ? Csak ez van meg Megállapíthatjuk, hogy egy mű megbízhatóságához valóban mindkét időpont fontos. Események-írás – török hódítás Magyarországon Írás-általunk talált másolat – gyakorlat esemény írás másolat idő

16 Az ószövetségi írásos leletek

17 Ókori írások összehasonlítása
Írás kora Legkorábbi kézirat Eltelt idő Példány-szám Thükudidész történelme Kr. e. 450 Kr. u. 900 1350 év 8 Arisztotelész Poétikája Kr. e. 343 Kr. u. 1100 1450 év 5 Caesar… Gall háborúk Kr. e. 50 Kr. u. 1000 1050 év 9 Plátón Kr. e. 400 1300 év 7 Homérosz… Iliász Kr. e. 900 Kr.e. 400 500 év 643 Nézzünk meg egy táblázatot, ami tetszeni fog. Ez ókori írások összehasonlító táblázata, lehet hogy egyik másikat olvastad is. Ezek olyan írások, amiket senki nem von kétségbe. Senki nem kérdőjelezi meg ezen írások eredetiségét. A legtöbbet, amint láthatjuk évszázadokkal Krisztus előtt írták, de a legkorábbi megtalált másolatok 1300, 1400 majd 1500 évvel későbbről valók. Nézzük meg hány másolatot találtunk? Elenyészően keveset, 8, 5, 9, 7, az Iliász, amiből 643-at találtunk igazi különlegesség az ókori irodalomban ilyen szempontból.

18 Ókori írások összehasonlítása
Írás éve Legkorábbi kézirat Eltelt idő Példány-szám Thuküdidész történelme Kr. e. 450 Kr. u. 900 1350 év 8 Arisztotelész Poétikája Kr. e. 343 Kr. u. 1100 1450 év 5 Caesar… Gall háborúk Kr. e. 50 Kr. u. 1000 1050 év 9 Plátón Kr. e. 400 1300 év 7 Homérosz… Iliász Kr. e. 900 500 év 643 Ószövetség >1000 Az ószövetség talán csak a jóval több példányszámmal lóg ki a sorból. Ez volt a helyzet elég sokáig. A legrégebbi ószövetségi írások egyike a Leningrád kódex.

19 Leningrád kódex Whereas the Christians kept all of their old manuscripts the Jews had a different approach with their ancient Hebrew text of the Old Testament. As the text began to ware out the Jews would to take it and copy it. And they would copy it counting the letters, counting the words, counting the syllables in the paragraphs. Any mistake you would immediately destroy it. They would take the test as a it was getting old, they would copy it and they would destroy the old text! And they would take that text and they would burry it. They actually had a burial service for the old text. Now what that meant was that the Old Testament documents were very accurate but we didn’t have the ancient copies to back it up. So up until the last century the oldest Hebrew Old Testament document we had, was from about the year 900. És ekkor történt valami.

20 A Holt-tengeri tekercsek lelőhelye
And then there was this little teen aged boy and he was walking along on the border of Israel and Jordan in 1947 he took a stone and he threw it in a cave. Slide: The Region of the Dead Sea

21 A barlang, ahol a Holt-tengeri tekercseket találták
That cave right there. He threw the stone into that cave. He expected the stone to bounce around. But it didn’t instead he heard the sound of breaking pottery. So what he did was he climbed up in with his buddy and what he found inside were the Dead Sea Scrolls.

22 A Holt tengeri tekercsek
Here a library of a group of people that were living in the desert. They had manuscripts dating back 200 years before Christ. This was a 1000 years earlier than anything we had. Now we’ll see. Are they accurate? How did the Bible get changed during that 1000 years. People were excited. Oh, we have to rewrite the Old Testament. The truth was far less dramatic. When they studied the Old Testament at the Dead Sea Scrolls what they found that they Dead Sea Scrolls read virtually exactly the same. There’s a half a million letters in the First Five books of the Old Testament. The Dead Sea Scrolls casted doubt only on 169 letters. Most of them were just spelling, or repeating a word or “I am the Lord, your God”, “I am your God, the Lord” – things like that. Isaiah for instance there were 13 minor letter changes that might be made because of the Dead Sea Scrolls. A lényeg az, hogy a Holt-tengeri tekercsek jelentőségteljesen hozzájárultak az Ószövetség megbízhatóságához. Azt mutatták meg, hogy az Ószövetség, amit a kezedben tartasz, ugyanazt írja, amit évszázadokkal Krisztus előtt olvastak.

23 Ézsaiás 53 – 1QIsa „a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze.” „az ő sebei árán gyógyultunk meg.” „fel is áldozta magát” „meglátja utódait, sokáig él” „sokakat tesz igazzá” „ő hordozza bűneiket” Ez a dokumentum legalább 150 évvel Jézus előtt már létezett!

24 Ókori írások összehasonlítása
Írás éve Legkorábbi kézirat Eltelt idő Példány-szám Thuküdidész történelme Kr. e. 450 Kr. u. 900 1350 év 8 Arisztotelész Poétikája Kr. e. 343 Kr. u. 1100 1450 év 5 Caesar… Gall háborúk Kr. e. 50 Kr. u. 1000 1050 év 9 Plátón Kr. e. 400 1300 év 7 Homérosz… Iliász Kr. e. 900 500 év 643 Ószövetség Kr. e. 150 250 év >1000 A Holt tengeri tekercsek megtalálása nem a Bibliakritikusokat igazolta, hanem megerősítette az Ószövetség megbízhatóságát!

25 A Szeptuaginta De nem csak a Holt-tengeri tekercsek támasztják alá az Ószövetséget. Az Ószövetséget Kr. e. 250-ben, amit Szeptuagintának hívnak. Ez is megerősíti az Ószövetséget.

26 Az ezüst tekercs 4. Mózes 23-ból tartalmaz egy részt.
Kr. e. 750-évvel ezelőtt készült! Mennyire pontos? 100% A következő a kedvencem. Slide: A silver scroll which was found in Jerusalem about 15 years ago. This scroll dates back to the year 750 B.C. That is before the exile that’s back during the original Kingdom of Israel, that’s way back. This what you are looking at is the Oldest Scripture in the world and this quotes the Bible Scripture Number 23. How does it read? It reads exactly like the Numbers 23 that’s in the Bible that you are holding. This alone has caused many doubters to believe in the authenticity of the Old Testament.

27 Mi a helyzet az Ószövetséggel?
Szövegszintű megbízhatóság: % Tartalmi megbízhatóság: %

28 Az újszövetségi írásos leletek

29 Ókori írások összehasonlítása
Írás kora Legkorábbi kézirat Eltelt idő Példány-szám Thükudidész történelme Kr. e. 450 Kr. u. 900 1350 év 8 Arisztotelész Poétikája Kr. e. 343 Kr. u. 1100 1450 év 5 Caesar… Gall háborúk Kr. e. 50 Kr. u. 1000 1050 év 9 Plátón Kr. e. 400 1300 év 7 Homérosz… Iliász Kr. e. 900 Kr.e. 400 500 év 643 Emlékeztető

30 Újszövetségi idődiagram
33 48 62 69 115 Jézus születése ApCsel befejeződik Legkorábbi kézirat Jézus halála és feltámadása Galatákhoz írt levél Az Újszövetség 90%-a kész Itt ezt láthatod: Jézus születése – egy jó tipp a 0. év – bár igazából nincs 0. Halála és feltámadása 33 Majd láthatod, hogy az Újszövetség első könyve, a Galatákhoz írt levél 48-ban – más szóval nem 150 évvel, hanem 15 évvel Jézus feltámadása után a Biblia első könyvét leírják. Amint látod az Apostolok Cselekedeteinek eseményei még mindig folynak ekkor. Az ApCsel-nek 62-re van vége. Ez azt jelenti, hogy az Újszövetség könyvei az események hevében, és közepette íródtak. Az Újszövetség közel teljes 69-re – szóval az eseményektől az Újszövetség bezárásáig mindössze év telik el, nem 700. A legrégebbi kéziratunk 115-ből való, de többen még korábbra helyezik. Ez pedig a John Railands papirusz, vagy tudományos körökben ismertebb nevén p52

31 p52 Itt látható a legrégebbi kézirat, 52-es papirusz. Ez egy múzeumban található Manchesterben, Angliában, János evangéliuma 18-as fejezetének töredéke. Ez az irat sok tudós szerint Kr. u. 115-ből származik. Elképzelhető, hogy ezt a János által írt eredetiről másolták. De a lényeg az, hogy ez János evangéliumának másolata, ami Kr. u. 100 körül már Egyiptomban volt. Ez azt jelenti, hogy János evangéliuma egyértelműen az első század közepén keletkezett dokumentum, és nem a nyolcadik században írták olasz szerzetesek. Az apostolok írták az Újszövetséget!

32 p66 János evangéliuma nagy része Kr. u. 150 körül
Ma Svájcban található Ez itt a 66-os papirusz. János evangéliumának nagy részét tartalmazza, Kr. u. 150-ből való, és ma Svájcban található!

33 p46 Pál levelei: Rómaiak, 1 és 2 Korinthusiak, Galaták, Filippiek, Efezusiak, Kolossé, 1 Thessz., Zsidók Kr. u. 200 körül Ma Ann Arborban, USA-ban található

34 University of Michigan
Nagyítható adatbázis több mint 7000 oldal papirusz fényképpel és kiegészítő adatokkal.

35 Codex Vaticanus Talán mindegyikük közül a leghíresebb, a Kódex Vatikánus – kitalálhatod, hogy ez hol található. (Róma) 325-ből származik, és kis híján az egész Újszövetség benne van. Amit mondok az nem más, minthogy korai, pontos kézirataink vannak, amik bizonyítják, hogy az Újszövetséget korán írták, és pontosan másolták. Minisculae – kisbetűs írás!

36 Codex Sinaiticus 340-ből származik, és kis híján az egész Újszövetség benne van. British Library – személyesen is volt szerencsém látni!

37 Codex Alexandrinus 450-ből származik, és kis híján az egész Újszövetség benne van.

38 Ókori írások összehasonlítása
Írás éve Legkorábbi kézirat Eltelt idő Példány-szám Thuküdidész történelme Kr. e. 450 Kr. u. 900 1350 év 8 Arisztotelész Poétikája Kr. e. 343 Kr. u. 1100 1450 év 5 Caesar… Gall háborúk Kr. e. 50 Kr. u. 1000 1050 év 9 Plátón Kr. e. 400 1300 év 7 Homérosz… Iliász Kr. e. 900 500 év 643 Újszövetség Kr. u Kr. u. 115 40-50 év 24,600

39 Nyolc érv az Újszövetség megbízhatósága mellett
ókori kézirat Korai fordítások – példány Szemtanúk írásai – garantált! Több ezer szemtanú élt még A különböző régiók könyvtárai azonosak. Ókori olvasó-, és misekönyvek is fennmaradtak. Bibliai idézetek az akkori levelezésben és naplókban. A Koine görög nyelv különlegessége az első században. ókori kézirat – az Újszövetség a legjobban alátámasztott és legtöbb bizonyítékkal rendelkező dokumentum az egész ókori történelemből. 2. Korai fordítások – a Biblia, a legtöbb ókori művel ellentétben – nagyon korán le lett fordítva különböző nyelvekre – kopt, latin és szíriai. Ezek a korai fordítások a másolataink számát fölé emelik. És mit olvasol bennük? Pontosan azt, amit a saját Bibliádban. 3. Az Újszövetséget az események után nem sokkal írták – szemtanúk írásai. We know they were written early. The earliest books were written in the 40s as I noted before. The New Testament was written in the thick of the action. We know that from the early copies we have, we know that from archeology. We know it because of the content and we know because they are often quoted in ancient literature. The Bible was written shortly after or during the events. 4. Több ezer szemtanú ált még, amikor az újszövetség íródott. Nem 500 évvel később van. Az Újszövetség azoknak az embereknek íródott, akik azokban a városokban laktak, ahol az események játszódtak. Ezek az emberek leellenőrizték az írást. Nem lehetett durva hazugságokat beletenni. 5. A különböző régiók könyvtárai azonosak. Az írásokat lemásolták és elküldték egymásnak az ókori egyházak. Elmehettél Karthágóba, Alexandriába, Rómába, vagy akár Szíriába. Megnézheted ezeknek a régióknak a könyvtárait. Akkoriban nem volt fax, telefon, számítógép. Mégis ezek a könyvtárak ugyanazt tartalmazzák. Ez megint valami, amit nem lehetett meghamisítani. 6. Ókori misekönyvek is fennmaradtak. Ezek nem teljes Újszövetségek, hanem olvasókönyvek, amiket az istentiszteleten való felolvasásokhoz használtak. Körülbelül 2000 ilyen olvasókönyv maradt fenn, és ugyanaz van benne, mint a Bibliában. 7. Ez egy félelmetes érv! Bibliai idézetek az akkori levelezésben és naplókban. Ezt meg kell értened! Ha minden Bibliát az egész világon megsemmisítenénk, és a ókori kéziratot is, akkor még mindig meg lenne az egész Újszövetségünk teljes pontossággal, 11 vers kivételével. Miért? Mert az egész Újszövetséget idézik ókori levelekben, naplókban, prédikációkban, és könyvekben. Mennyire megbízható a Biblia? Félelmetesen megbízható! Pusztíts el minden Bibliát, és még mindig lesz egy teljes Újszövetségünk, mert annyira széles körben idézték. Ennyire pontos a Biblia. Bíznod kell benne! Meg kell osztanod. Meggyőződésed kell, hogy legyen benne! 8. A Koine görög nyelv különlegessége az első században. Olyan ez, mint amikor elmész Salgótárjónba. Van egy jellege a beszédnek. Az emberek máshogy beszélnek más helyeken vagy más századokban. Az Újszövetség volt az egyetlen Koine görög nyelvű dokumentumunk az első századból. A múlt században találtak másik Koine görög nyelvű dokumentumokat is, amik nem vallásos szövegek voltak. Ezek mind alátámasztják, hogy a Biblia görög nyelvezete valóban az első század eredeti nyelve volt. Ezt megint nem lehet meghamisítani.

40 Mi a helyzet az Újszövetséggel?
Szövegszintű megbízhatóság: ,4% Tartalmi megbízhatóság: % Vitatott részek 0.6% János 8 Márk evangéliumának vége

41 Sir Fredrick Kenyon „Így az Újszövetség megalapozott mind hitelessége, mind pedig tartalmi érintetlensége tekintetében!” Ezen okok alátámasztják azt, hogy az Újszövetség első századi dokumentum, és elképesztő mennyiségű bizonyíték támasztja ezt alá. Az Újszövetség érintetlensége minden kételyen felül áll. Az Újszövetség minden megbizhatósági vizsgán színjelessel megy át! Or another quote from Sir Frederic Kenyon

42 A Biblia tartalmi kritikái
bibliai helyek bibliai népek bibliai személyek

43 Az Ószövetség eleje Vannak-e Biblián kívüli források, amik megerősítik a Bibliát?

44 Ebla kőtáblák Ebla was a civilization that existed 400 years before Abraham lived years before Moses. In 1970s archeologists dug up the Ebla civilization. They sunk a shaft down into the library of the palace and they found 20,000 of these tablets from the Ebla civilization. This is 400 years before Abraham. What did those Ebla tablets talk about? They talked about Jerusalem, Ur, Joppa, they mentioned trade with cities called Sodoma, Gomora, Admá, Cebóim, Cóar. They mention Adam and Even and Noah. This is 400 years before Abraham. This is an incredible archeological find.

45 Jerikó . We hear the walls of Jericho and some people say it’s a childhood story a myth, a fable

46 Jerikó This is Jericho present day. But you can go to Jericho and you can see the walls and you can see as the Bible say they were destroyed and they were rebuilt. And you can see it archeologically the confirmation of what the Scriptures have taught.

47 Hettiták So they got going, the Bible is wrong, there are no Hittites, no evidence, blah, blah, blah. The Bible mentions the Hittite civilization. 23 references in the Bible. You remember Úriás, the Hittite? But archeologist have never found anything about the Hittites.

48 A hettita civilizáció 1906 in Turkey they dug up evidence about the Hittite civilization. Now there’s so much Hittite artifacts you can write your doctorate in Hittite civilization. The Bible was absolutely correct all along!

49 Az efezusi színház They used to say about Paul that he was in Ephesus and the Bible talks about the riot and the theatre in Ephesus. But they never found the theatre. How can you hide a theatre? Obviously the book of Acts is mistaken. Obviously there is no theater in Ephesus. ApCsel. 19,29-31 A zűrzavar kiterjedt az egész városra. Majd megragadva a macedón Gájuszt és Arisztarkhoszt, Pál útitársait, egy akarattal a színházba rohantak. Pál is be akart menni a népgyűlésbe, de őt nem engedték a tanítványok. Néhány ázsiai főtisztviselő, aki barátja volt, szintén üzent neki, és kérte, hogy ne menjen el a színházba.

50 Az efezusi színház Then early in the last century they found the theatre. They found the sidewalk that Paul walked on. Maybe tonight that theatre seats 24000, they have shows on a daily bases, you can go there and see it for yourself. I tell you the accuracy of the New Testament is incredible. Every time the critics focus down on the Bible a giant hand came out of the pages and slapped them around for a few moments. Mi a lényeg? A Bibliában említett népek és helyszínek megfelelnek a valóságnak. A kritikusok pedig újra és újra megszégyenülnek.

51 Uzzijjá király És pihenni tért Uzzijjá az őseihez, és eltemették ősei mellé a királyi temető mezejébe, mert megállapították róla, hogy poklos Krónikák 26:23 The Bible, which records Uzziah's deeds, fortification projects, and conquests, also describes his burial. 2 Chronicles 26:23 És pihenni tért Uzzijjá az õseihez, és eltemették õsei mellé a királyi temetõ mezejébe, mert megállapították róla, hogy poklos. The leper king (who received leprosy as a punishment from God) was not buried in the royal tombs within the City of David, but elsewhere, likely outside the city walls (also noted by the first century historian Josephus: Antiquities of the Jews, IX, 10, 4). With the expansion of Jerusalem at the end of the Hasmonaean period or later during Herod's reign, it is likely that the city now encompassed the burial area requiring the remains to be moved. This stone tablet probably served to seal or mark the burial niche. This object is very important due to it's reference to an early king of Judah, even though it was crafted in a later period. It most certainly was based upon earlier inscriptions on the original tomb location.

52 Uzzijjá király sírfelirata
A stone tablet (35 x 34 x 6 cm) that bears the inscription „Ide hoztuk Uzzijjá, Júda királyának csontjait, NE NYISD KI!" This epitaph once marked the place, now unknown, where the bones of King Uzziah were reinterred many centuries after his death (8th century B.C.). It is written in Aramaic in a style of script that dates it to the latter part of the Second Temple period.

53 Poncius Pilátus Ki ne hallott volna Poncius Pilátusról?
A római kormányzóról, aki mosta kezeit Jézus halálraítélése után? De vajon valós történelmi személy volt?

54 Poncius Pilátus This is the Pilate stone. Many people said that Pilate never existed that he was a myth from the New Testament. This is in Caesarea, Palestine they dug up this stone in 1963 that’s Pilate commemorating a stadium there. It’s Pilate’s stone.

55 Kajafás főpap Ekkor összegyűltek a főpapok, az írástudók és a nép vénei Kajafás főpap palotájában, Máté 26:3

56 Kajafás főpap szarkofágja
This is really cool. They were building a water park – you know those water slides – in Jerusalem in 1990 and the ground caved in and the guy fell in. And he fell in to the tomb of Caiaphas’s family. This is the casket or ossuary of, yes, Caiaphas. Inside are his bones. The casket was labeled by both of his names, Caiaphas and Joseph Bar-Caiaphas. This is the first person that is mentioned in the Bible that we have the physical remains now. That’s pretty cool I think.

57 Keresztre-feszítés This is a heel bone of a crucifixion victim. Some people have said, how do we know about these crucifixion stories? Really? This guy was found in Palestine. That’s his heel bone (up and down) and across is the Roman nail. And there’s actually flex of olive wood. This guy was crucified with his heel straddling the cross and nails put inside. Not only that, all of his bones were in the casket and his leg bones were broken. If you’ve read the Bible you know why their legs were broken – to speed up his death. Mondom, a Biblia nem hogy pontos, hanem halálpontos! Szégyenteljesen pontos azoknak, akik kritizálják.

58 Összefoglalás

59 Összefoglalás Mennyire megbízható írásos dokumentum a Biblia? A LEGMEGBÍZHATÓBB! A Bibliával szemben megfogalmazott kritikáknak van alapja? EGYÁLTALÁN NINCSEN!

60 Következtetés A Biblia a legmegalapozottabb ókori mű, ami csak létezik. Mind az eredete, mind a tartalmi érintetlensége vitán felüli! El kell olvasnod, és meg kell vizsgálnod! Keresztényként pedig magabiztosan kell tanítanunk! Mi a lényeg? Legyen a kéziratok bizonyossága, vagy a régészet, testvérek, nincs jobb század, amiben élhetnénk, mint a miénk. Bátran fel kell állnunk, és hirdetnünk a Biblia üzenetét, amit pontosan megőrizve jutott el hozzánk a prófétáktól és az apostoloktól.

61 Apostolok Cselekedetei 26:25-29
Pál azonban így válaszolt: „Nem vagyok bolond, nagyra becsült Fesztusz, hanem igaz és józan beszédet szólok. Mert tud ezekről a király, akihez bátran szólok, mert nem hiszem, hogy rejtve volna előtte ezek közül bármi is, hiszen nem valami zugban történt dolgok ezek. Hiszel-e Agrippa király a prófétáknak? Tudom, hogy hiszel.” Agrippa így szólt Pálhoz: „Majdnem ráveszel engem is, hogy keresztyénné legyek!” Pál pedig így válaszolt: „Kérem az Istentől, hogy előbb vagy utóbb nem csak te, hanem azok is, akik ma hallgatnak engem, olyanná legyenek, amilyen én is vagyok e bilincsek nélkül.”

62 Hogyan tovább? Weboldal:

63 Kérdések

64 Köszönöm a figyelmet

65 Weboldal: http://biblia.jesus.hu


Letölteni ppt "Kutatás a Biblia eredete után"

Hasonló előadás


Google Hirdetések