Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Mindenki tehetséges valamiben ”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Mindenki tehetséges valamiben ”"— Előadás másolata:

1 „Mindenki tehetséges valamiben ”

2 A tehetség meghatározása
„ Tehetségen azt a velünk született adottságokra épülő, majd gyakorlás, céltudatos fejlesztés által kibontakoztatott képességet értjük, amely az emberi tevékenység egy bizonyos vagy több területén az átlagosat messze túlhaladó teljesítményeket tud létre hozni." (Harsányi István)

3 A tehetségmodellek 1. - Renzulli

4 Átlagon felüli képességek
Adottságok, készségek, amelyek különböző területeken nyilvánul-hatnak meg Intellektuális képességek (általános és specifikus) Művészi képességek Pszichomotoros képességek Szociális tehetség

5 Kreativitás (Divergens gondolkodás jellemző!)
Eredetiség (originalitás) Szellemi rugalmasság (flexibilitás) Szellemi könnyedség (fluencia)

6 Motiváció Kíváncsiság, érdelkődés, tudásvágy Szorgalom kitartás
Becsvágy, teljesítménymotiváció Emocionális stabilitás

7 Tehetségmodellek 2. - Mönks

8 Tehetségmodellek 3. - Czeizel
+ sorsfaktor

9 Tehetségeloszlás

10 Alulellátottság, alulteljesítés
Lehetséges bajok „alulterhelés” esetén Rövid idő elteltével értékelés hanyatlik tanulás öröme csökken koncentráció gyengül önkontroll alábbhagy

11 Hosszabb idő elteltével 
Dac, agresszió megnő Felvágás, hencegés felerősödik Nappali álmodozóvá válik, érdeklődés elvész Iskolakerülés Teljesítmény-megtagadás

12 Még hosszabb idő elteltével 
Sok területen lényeges teljesítménycsökkenés Inditék-szegénység Hibás viselkedési minták rögzülése (munkaképtelenség, kívülállóság érzése, együttműködési képtelenség, kedvtelenség, tanult tehetetlenség) Pszichés zavarok, neurózis, agresszió

13 Tehetségesek azonosítása
„Tanulótársak jellemzése” kérdőív kitöltése Valamelyik tulajdonságlista kitöltése osztályban tanító pedagógusok (lehetőleg minél több) által. „Problémák, melyek tehetségre utaló jelek lehetnek” c. melléklet alapján annak végiggondolása (osztályban tanító pedagógusok), kire lehetnek jellemzők az ott felsoroltak. A fentiekben „kiugró” tanulók kreativitásának megfigyelése játékszituációban ill. a „Kreatív szabadidő tevékenység kérdőív” kitöltésével Az alulteljesítő tehetség-gyanús diákok megfigyelése az „Alulteljesítő tehetségesek azonosítása” c. melléklet alapján.

14 A tehetséggondozás céljai
a tehetséges gyermek erős oldalának fejlesztése; egy adott tehetséges gyermek (tehetséggel összefüggő) gyenge oldalainak kiegyenlítése; „megelőzés”, „légkörjavítás”; olyan területek támogatása, amelyek kiegészítik a direkt tehetségfejlesztést. (RELAXÁCIÓ)

15 A tehetséges gyermek erős oldalának fejlesztése
- Ezen belül azokat a szempontokat veszik figyelembe, amelyek tipikusan a különleges adottságokat fejezik ki: a képességek valamely területén (pl. matematika, fizika, zene, sport, művészetek stb.) biztosítják az intenzív, gyors elmélyülést és előrehaladást. - A tehetséggondozásnak mind a szószólói, mind az ellenzői gyakran ezt a formát tekintik a tehetséggondozás egyedüli lehetőségének. - Az alkalmazott eljárások az intellektuális szférában - akkor is, ha nem valamelyik iskolában élnek vele - döntően oktatási jellegűek.

16 A tehetséges gyermek gyenge oldalainak fejlesztése
- Tehetséggel összefüggő gyenge oldalon „hiányosságot” kell értenünk, amelyek a tehetség fejlődését megnehezítik vagy éppenséggel megakadályozzák. - A gyenge oldalak – általános intellektuális tehetség esetében – valamiféle kiegyensúlyozatlan tehetségprofilban nyilvánulnak meg: egy részteszt egyetlen tantárgyban súlyos hiányok mutatkoznak; tanulási és munkamódszerek vagy a motiváció területén is. - A gyenge oldalakat diagnosztizálni kell, ezeknek olyan sok fajtája fordulhat elő, amelyek mindegyike különböző bánásmódot igényel. - Ezek alapján egy program, amely a tehetséggel kapcsolatos gyenge oldalakat akarja megszüntetni, pszichológiai bázisú kell, hogy legyen, és egyedi segítségnyújtásban nyilvánul meg.

17 Megfelelő légkör teremtése
- Megelőzés, légkörjavítás, foglalkoztatási terápia néven ismert ez a szakirodalomban. A „megelőzés” a tehetséges tanulóra irányul, és azt kell megakadályoznia, hogy a kedvét elveszítse, és hogy aszociális magatartásmód fejlődjön ki benne. - A „légkörjavítás” összességében az osztályban uralkodó szituációra vonatkozik, és azt akarja elérni, hogy az átlagot meghaladó tanuló a maga gyors és többnyire helyes válaszaival nehogy elbátortalanítsa a többieket.

18 Kiegészítő tevékenységek
- Olyan területek támogatása, amelyek közvetlenül semmit sem nyújtanak a gyermek tehetségének fejlesztésével kapcsolatban. Feladatuk: feltöltődés biztosítása. (Például: az intellektuális képességekkel rendelkező gyermekeket festészetben, táncban vagy sportban „támogatják”. E nélkül nincs hatékony tehetség-gondozás! - A komplex programokban ezekről is gondoskodni kell!

19 Mit várnak a tehetséges gyermekek az iskolától?
( Freeman kétszáz 5-15 éves tanuló véleményét összegezte) Elég időt elmélyülésre Megtervezésben való részvételt „Egészséges” bánásmódot, nem „teljesítőgépek” Ne kelljen annyit unatkozni Nyitott, melegszívű, függetlenül gondolkozó tanárokat

20 Milyen legyen a tanár? Legyen humorérzéke
Tartsa tiszteletben a gyerek érzéseit, véleményét, gondolatait Szeresse szakterületét, tudjon lelkesedni Merjen egyéni bánásmódot alkalmazni Megfelelő klímát alakítson ki Segítsen eligazodni a világban


Letölteni ppt "„Mindenki tehetséges valamiben ”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések