Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

-avagy hogyan fokozható egy szervezet eredményessége-

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "-avagy hogyan fokozható egy szervezet eredményessége-"— Előadás másolata:

1 -avagy hogyan fokozható egy szervezet eredményessége-
Az intelligens sportszervezet - a szervezeti magatartástudomány tükrében - -avagy hogyan fokozható egy szervezet eredményessége- Dr. Balogh László PhD. (c) Dr. Balogh László PhD. (c) 1

2 A (sport) szervezet közös célok
interperszonális aktivitás koordinálása SZERVEZET hierarchia csapatmunka emberek egyesítése Dr. Balogh László PhD. (c) Dr. Balogh László PhD. (c) 2

3 Társadalomtudományok
Vezetéslélektan Szociálpszichológia Vállalkozási és fogyasztói döntések Szervezeti viselkedés Hirdetés és közvéleménybefolyás Szervezetfejlesztés Fizetések, juttatások Üzlet és társadalom Kreativitás Ellenállás a változással szemben Szervezetpszichológia Természettudományok és Mérnöki tudomány Gazdasági és politikatudomány Ipari kutatás és fejlesztés Energia-elhasználás és takarékosság Valódi jövedelmek Nemzeti fejlődés A szervezetpszichológia összefüggésrendszere Bass (1965) nyomán, (id.Dobák, 2004) Dr. Balogh László PhD. (c) Dr. Balogh László PhD. (c) 3

4 Milyen a hatékony szervezet?
Jellemzői: • Hatékonyan használja fel erőforrásait a teljesítmény érdekében • Sikeresen eléri a rövid és hosszú távú célokat • Megfelel az üzleti partnerek elvárásainak. Mi kell ehhez? • Világosan meghatározott célok • Teljesítmény, minőség, flexibilitás • Leadership • Motivált, elkötelezett dolgozók • Konstans újítás, javítás, fejlesztés • Gyors reagálás a veszélyekre és lehetőségekre + anyagiak Dr. Balogh László PhD. (c)

5 Szervezeti hatékonyság a sportban
Üzleti terv teljesítése (nyereség, részvények, merchandising, nézőszám, piacnyitás stb.) Sportbeli eredményesség (sokszor flexibilis) Dr. Balogh László PhD. (c)

6 Intelligens… Lehetővé teszi, hogy az ember: Célszerűen cselekedjen
Racionálisan gondolkodjon Eredményesen bánjon környezetével -az agy információkezelési hatékonyságának kifejeződése, problémamegoldó képesség Érzelmi intelligencia Nyelvi intelligencia Vizuális-térbeli intelligencia Mesterséges intelligencia Logikai-matematikai intelligencia Mozgási intelligencia Zenei intelligencia Interperszonális intelligencia Meta-kognitív intelligencia Szexuális~ Pénzügyi~ Vezetői~ Játék~ Dr. Balogh László PhD. (c)

7 Dr. Balogh László PhD. (c)
Sigmoid görbe - szervezeti változtatás – szervezetfejlesztés (mikor, mit???) hullámhegy expanzió recesszió hullámvölgy Dr. Balogh László PhD. (c)

8 OD (szervezetfejlesztés)
Hosszú távú fejlesztő beavatkozás, melynek célja, hogy a szervezeti kultúra alakításával növelje a szervezet probléma megoldási, alkalmazkodási és megújulási képességeit. (Harvey, Brown, 1996) Felső vezetés által vezetett és támogatott Hosszú távú erőfeszítés az alkalmazottak célmegvalósítási, alkalmazkodási, megújulási képességeinek fejlesztésére Szervezeti kultúra fejlesztésére Tanácsadói-facilitátori tevékenység, magatartástudományi ismeretek felhasználásával (French, Bell, 1995) Beckhard, 1969 alapján Dr. Balogh László PhD. (c) Dr. Balogh László PhD. (c) 8

9 Változtatásmenedzsment
Ellenállás a változtatással szemben Kommunikáció Lewin: kiolvasztás – változás – befagyasztás Tapasztalati tanulás (Kolb): Cselekvés és tapasztalat Megfigyelés és reflexió Tanultak tesztelése Absztrakció és általánosítás

10 A szervezeti kultúra fogalma
„A szervezetben megjelenő értékek, attitűdök, szokások, vélekedések, hiedelmek összefüggő rendszere, melynek közvetve és közvetetten tapasztalható részei vannak. Alakítja a szervezet atmoszféráját, befolyásolja a szervezet eredményességét, változásokhoz való alkalmazkodó képességét.”(Kovács és mtsai, 1995) Célja: belső integráció megteremtése, Külső alkalmazkodás támogatása A tagok bizonytalanságának csökkentése Schein (1985): jéghegy (artefaktumok + nem látható jel) Dr. Balogh László PhD. (c) Dr. Balogh László PhD. (c) 10

11 Schein: Jéghegy modell
Dr. Balogh László PhD. (c) Dr. Balogh László PhD. (c) 11

12 Szervezeti kultúra Kotter , Heskett (1992):jól teljesítő szervezetek közös jellemzője: erős kultúra, mindenki által elfogadott közösen osztott érték és normarendszer Denison (1990):erős szervezeti kultúra Fokozza a szervezet céljaival való azonosulást Motiváló erejű a tagok számára Fokozott tanulási kompetencia jellemzi A közösen osztott értékek segítenek a célmeghatározásban és a cél elérésének módjában Dr. Balogh László PhD. (c) Dr. Balogh László PhD. (c) 12

13 Dr. Balogh László PhD. (c)

14 Dr. Balogh László PhD. (c)
„Hogyhogy a lábad? Talán a Liverpool FC lába!” Dr. Balogh László PhD. (c)

15 Dr. Balogh László PhD. (c)

16 Dr. Balogh László PhD. (c)

17 Dr. Balogh László PhD. (c)

18 Dr. Balogh László PhD. (c)

19 Hatékony szervezet – a tanuló szervezet (Handy, 1989)
Stratégia 6 Struktúra 7 Stílus érték rendszer 5 Rendszerek Készségek Munkatársak 8 Álllandóan kérdez, elméleteket gyárt, ellenőriz, módosít (Japán – kaizen, TQM,) Mik az erősségeim, gyengeségeim? Milyen szeretnék lenni? Miről szeretnék ismert lenni? Hogyan szeretném ezt elérni?stb. Képes a céljaihoz szükséges tudás folyamatos felismerésére, felkutatására, felhasználására és szervezeten belüli fejlesztésére, megosztására (Véry,2007) Dr. Balogh László PhD. (c)

20 Dr. Balogh László PhD. (c)
Vagy, vagy… Kerülje a hibázás lehetőségét Azonnal eredményre törekedjen Növelje az ösztönzésre felhasználható pénzösszeget Kövesse a szabályokat Versenyezzen Vegye kézbe az irányítást Kapjon a kínálkozó alkalmon Javítsa a minőséget Újítson Hosszú távon gondolkodjon Csökkentse a költségeket Flexibilis legyen Együttműködjön Decentralizáljon Specializálódjon Olcsóbban „termeljen” Dr. Balogh László PhD. (c)

21 Az intelligens (sport) szervezet olyan, mint…
Dr. Balogh László PhD. (c)


Letölteni ppt "-avagy hogyan fokozható egy szervezet eredményessége-"

Hasonló előadás


Google Hirdetések