Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BARTÓK BÉLA ÉLETE Összeállította: Frank Ádám. ÖSSZEFOGLALÁS Született: Nagyszentmiklós, 1881. március 25 Zeneszereto családban nevelkedett: apja zongorán,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BARTÓK BÉLA ÉLETE Összeállította: Frank Ádám. ÖSSZEFOGLALÁS Született: Nagyszentmiklós, 1881. március 25 Zeneszereto családban nevelkedett: apja zongorán,"— Előadás másolata:

1 BARTÓK BÉLA ÉLETE Összeállította: Frank Ádám

2 ÖSSZEFOGLALÁS Született: Nagyszentmiklós, 1881. március 25 Zeneszereto családban nevelkedett: apja zongorán, csellón játszott, anya zongorázott 1899-tol a Pesti Zeneakadémián tanult Stílusanak kialakulásában meghatározó szerepe volt a német klasszicizmusnak és romantikának Sokat foglalkozott a Magyar népzenével Egyetlen operája a Kékszakállú herceg vára volt 1940-ben az Egyesult Államokba emigrált, ahol a Harvard Egyetemen tartott eloadásokat 1945. szeptember 26-án halt meg New Yorkban

3 GYERMEKKORA Bartók Béla 1881. március 25-én született Nagyszentmiklóson, Torontál megyében. Édesapja Bartók Béla, édesanyja, Voit Paula. Már gyermekkorában érdeklodott a zene iránt - négy évesen már negyven dalt tudott eljátszani zongorán. Anyja otodik szuletésnapján saját kérésébol zongorázni tanította. A zene mellett sokat foglalkozott a természettel is – selyemhernyókat is tenyésztett. Édesapja 1888. augusztus 4-én, a család életét megtorve, elhunyt. Az igazgatói lakást az utódnak át kellett adniuk, és bekovetkezett az évenkénti koltozések korszaka. Nagyszentmiklós után Nagysz ő l ő s, Nagyvárad, Pozsony, Beszterce, majd újra, ezúttal már végleg Pozsony.

4 ÉDESAPJA HALÁLA UTÁN Az állandó koltozés nem volt jó hatással Bartók zenei fejlodésére. Legtobbszor nem volt tanár aki képességeinek megfelelt. Néhány tanár egyáltalán nem ismerte fel képességeit, rossz jegyekkel minosítette. E nehézségek ellenére egy ido után már komponált, foleg táncdarabokat. Az édesapa halála után el ő ször albérletbe költöznek „a belvárosba”, ahol anyja a tanítás mellett kulon zongoraorákat is tartott. 1889 nyarán a tanítói állásra mást neveztek ki, a zongoraórák pedig nem biztosították a család megélhetését. Nagyszolosre koltoztek, ahol anyja újból taníthatott. A rokonok egy része ezt követ ő en is Nagyszentmiklóson maradt. Továbbra is a városhoz kötötték a m ű vész lánytestvérét, Erzsébetet és édesanyját az itt maradt barátok, ismer ő sök. Az utódok ma is ő rzik gyermekkori jegyzetfüzetét, amelyet Nagysz ő l ő sön keltezett el ő ször. A több mint száz oldalnyi értékes dokumentum számos utalást tartalmaz az említett kapcsolatok természetét illet ő en.

5 NAGYSZENTMIKLÓS A kutatók és életrajzírók viszonylag keveset foglalkoznak Bartók nagyszentmiklósi kapcsolataival, viszont fontos tudni, hogy Bartók többször megfordult szül ő városában az els ő világháború el ő tt és után is. Ide kötötte elhunyt apja iránti él ő emlékezete is. 1903-ban több napot töltött Nagyszentmiklóson barátai meghívására. Április 13-án itt tartotta els ő nyilvános hangversenyét a Fekete Sas szállodában. Visszatért ide 1919-ben. Ekkor itt és a környéken népdalt gy ű jtött. Búcsúlátogatására 1926 februárjában került sor, egy romániai hangversenyturnéja alkalmából. Ötvenedik születésnapja alkalmából a nagyszentmiklósiak ismét felkészültek arra, hogy vendégül lássák Bartókot, viszont erre nem kerult sor.

6 FIATALKORA, ZENESZERZŐI PÁLYÁJÁNAK INDULÁSA 1899-ben sikeres felvételit tett a pesti Zeneakadémiára, 1901-t ő l a Zeneakadémia zongora és zeneszerzés szakát együtt végezte. 1904 nyarán Gerlicepusztán pihent, ahol el ő ször találkozott a magyar parasztzenével. Ott-tartózkodása alatt kezdte fokozatosan felfedezni a különbségeket a paraszti népzene és az általa mindaddig népdalnak hitt népies m ű dal között. 1909. november 16-án vette el els ő feleségét, Ziegler Mártát. Zeneszerz ő i munkáját ekkor még a közönség és a kritikusok részér ő l er ő s elutasítás jellemezte. 1911-es operáját, A kékszakállú herceg várát nem is mutatták be. 1915-ben megtört háromévi hallgatása. Újra komponált – f ő leg román népzenei ihletésre. 1916- ban keletkezett A fából faragott királyfi, és a II. vonósnégyes. Els ő nagyobb sikereit is ekkor aratta: 1917. május 12-én A fából faragott királyfit 1918. május 24-én A kékszakállú herceg várát mutatták be.

7 A KÉT HÁBORÚ KÖZÖTT A történelmi események folyamatosan hatással voltak Bartók életére. Mind az els ő világháború kitörése, majd Magyarország veresége, mind a Tanácsköztársaság is megjelent az alkotó és m ű vész Bartók mindennapjaiban. A húszas évek elejét ő l újra s ű r ű n koncertezett, negyvenedik születésnapja alkalmából a nemzetközi szaksajtó is részletesen foglalkozott vele. 1923-ban szinte egyik napról a másikra elvált Ziegler Mártától, majd 1923. augusztus 28-án Budapesten egyik tanítványát, Pásztory Dittát vette feleségül. 1936 fontos év a pályájában - ekkor vált véglegesen a Magyar Tudományos Akadémia tagjává. 1938 – Anschluss. Az emigráció gondolata újra felmerült Bartókban, ezért kéziratait 1939-ben Svájcba menekítette, illetve kilépett az osztrák zeneszerz ő i egyesületb ő l.

8 EMIGRÁCIÓ ÉS UTOLSÓ ÉVEI 1939 decemberében meghalt édesanyja, akivel mindaddig nagyon szoros kapcsolatban volt, így 1940 tavaszán, amerikai hangversenykörútján végleg elhatározta, hogy emigrál. Október 8-án Ferencsik Jánossal lépett fel utoljára Budapesten, négy nappal kés ő bb elutazott. 1943-ban a Harvard Egyetemen tartott el ő adássorozatot az új magyar zene kérdéseir ő l, de három alkalom után egészségi állapota összeomlott. Hosszas betegeskedés után 1945. szeptember 26-án hunyt el. Temetésén mindösszesen tíz ember vett részt. Földi maradványait 1988-ban, országos médiafigyelem közepette hozták haza, s helyezték örök nyugalomra Budapesten, a Farkasréti temet ő ben.

9


Letölteni ppt "BARTÓK BÉLA ÉLETE Összeállította: Frank Ádám. ÖSSZEFOGLALÁS Született: Nagyszentmiklós, 1881. március 25 Zeneszereto családban nevelkedett: apja zongorán,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések