Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

I. Odem potenciális tipológiája Inessza Goldberg Izrael.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "I. Odem potenciális tipológiája Inessza Goldberg Izrael."— Előadás másolata:

1 I. Odem potenciális tipológiája Inessza Goldberg Izrael

2 Israel Odem és tanai Autodidakta A héber grafológia kidolgozója Több mint 30 éves kutatás után jutott el a 9 potencia tanához Odem rendszere – az egzisztenciális alkalmazkodás 9 formájának tipológiája 1908-ban született Ausztriában 1922-től él Izraelben 1998-ban halt meg, 90 éves koráig dolgozva 2

3 Israel Odem és könyvei Odem mintegy húsz könyvet írt különböző íráselemzési szempontok témájában 3

4 A 9 potencia tana A 9 potencia nem más, mint az egzisztenciális adaptáció 9 formája – az életbeli alkalmazkodóképesség stílusai Potencia – a személyiség rejtett belső potenciálja Nem mindig nyilvánulhat meg teljesen A potencia megnyilvánulása attól függ, hogy az adott potencia jegyei a kézírásban milyen arányban nyilvánulnak meg 4

5 Az élet által kialakított csoportosítás Tíz éves gyakorlat és élő anyagon végzett vizsgálat eredményeként alakult ki Az ismert elméleti alapokhoz (C. G. Jung, Freud stb. tipológiájához) nem volt igazítva Jól korrelál a klasszikus pszichológiával és megbízható pszichodiagnosztikai eszközként szolgál 5

6 Potencia = grafikus szimptómakomplexum A 9 potencia mindegyike egy homogén grafikus szindróma: a kézírás tipikus írásjegy- csoportja, amely meghatározza a jellegzetes viselkedési típust az életmódot a világnézetet, az életben elfoglalt helyet a motivációt és még sok mást 6

7 Odem rendszerének rugalmassága A kézírás (a személyiség) tetszőleges mennyiségű potenciából állhat A potenciák tetszőleges arányokban lehetnek jelen 7

8 Odem rendszerének rugalmassága A potenciák különböző kombinációkban lehetnek jelen 8

9 Odem rendszerének rugalmassága A személyiségelemzés során lehetővé teszi, hogy ne törekedjünk a személyiséget egy ismert típusba „erőltetni” ne kényszerüljünk egy „vagy-vagy” választásba lehetővé teszi, sőt még meg is magyarázza a keletkező ellentmondásokat 9

10 I. Odem egzisztenciális adaptációjának típusai 9 potencia: 1. sz. – Akarathiányos 2. sz. – Integratív 3. sz. – Impulzív 4. sz. – Racionális 5. sz. – Autisztikus 6. sz. – Nárcisztikus 7. sz. – Reformátor 8. sz. – Neurotikus-megkeseredett 9. sz. – Éretlen-ingerlékeny 10

11 1. sz. Akarathiányos ”Erőtlen”, ”Bágyadt”, ”Elgyengült” Az élethez való (egzisztenciális) alkalmazkodás passzív módon történik A legyszerűbb utak előnyben részesítése Nincs ellenállás (ellenállóképesség): –lelki bágyadtság –apátia, egykedvűség –gondatlanság –lustaság és hanyagság 11

12 1. sz. Akarathiányos „Erőtlen”, „Bágyadt”, „Elgyengült” A bágyadtság mechanizmusa Az indítékok (mély mozgatóerők és motivációk) gyengesége Az akarati kontroll (tartóerő, belső fegyelmezettség) gyengesége DőlésJobb, ingadozó HangsúlyMozgás Bágyadt, lógó, lassú RendezettségRendezetlen FormaHanyag, hiányos, olvashatatlan (erőtlenség) Nyomaték és vonal Gyenge, halvány, laza, néha mázolt (”szánalmas”, ”élettelen”) 12

13 A potenciamegnyilvánulások szemléltetése: Akarathiányos 13

14 2. sz. Integratív ”Alkalmazkodó”, „Adaptív” Jól alkalmazkodó, hisz önmagában, tevékeny Aktív önmegvalósítási törekvés Képességeit igyekszik művészi módon fejleszteni Lelkesedése és a társasági életbe való bekapcsolódása (integrációja) egészséges 14

15 DőlésJobb, rugalmas, ciklikus HangsúlyMozgás Rugalmas, dinamikus, gyors RendezettségHarmonikusan kiegyensúlyozott FormaÉp, szabályos, kifejező, olvasható Nyomaték és vonal Életteli, spontán, energikus, dinamikus, tónusátmenetek 2. sz. Integratív ”Alkalmazkodó”, „Adaptív” Az integráció mechanizmusa Az integrálódási ciklikusság elve: a szabályozó energiák és erők viszonylagos egyensúlya a feszültség-oldódás mechanizmusában Rugalmasság, egészséges életváltozatosság és belső szabadság 15

16 A potenciamegnyilvánulások szemléltetése: Integratív 16

17 3. sz. Impulzív ”A szélsőségek embere” Heves vérmérsékletű Gyenge önfegyelemmel rendelkezik Féktelen, sietős, nincs önuralma és robbanékony, akár hisztériás Hajlamos a kockázatra vagy a kalandos tettekre, akár hipomániás és mániás depressziós 17

18 3. sz. Impulzív ”A szélsőségek embere” Az impulzivitás mechanizmusa Kontrollgyengeség – a visszatartó akarati tényezők gyengesége Impulzív, hisztérikus vagy viharosan dinamikus DőlésJobb, erős kilengések HangsúlyMozgás Viharos, fékezetlen, minden irányba túllendülő RendezettségRendezetlen FormaSzélsőségesen legyszerűsített, másodlagos szélesség, olvashatatlan (ingnoráló) Nyomaték és vonal Természetesen vagy természetellenesen erős 18

19 A potenciamegnyilvánulások szemléltetése: Impulzív 19

20 4. sz. Racionális ”Józan” Rendelkezik kritikaérzékkel és felelősségtudattal, törvénytisztelő Cselekedeteit teljesen átgondoltan végzi, kiszámolva és elemezve azokat (racionalitás) Erőforrásait mindeig tervszerűen osztja be – eszközök, idő, erő 20

21 4. sz. Racionális ”Józan” A racionalitás mechanizmusa Racionális változatlanság, egyenletes állandóság és következetesség Egészséges kontroll és következtetőképesség A visszatartó tudatos tényezők harmonikus fölénye a késztetésekkel és ösztönökkel szemben DőlésÁlló, nem ingadozó HangsúlyRendezettség (térhangsúlyos) MozgásKimért, szilárd, felügyelt RendezettségTermékenyen rendezett FormaHelyes, pontos, egyszerűsített vagy vázlatos, olvasható Nyomaték és vonal Közepes a vonalak pontossága, árnyaltsága és mértékletessége (visszafogottsága) tekintetében 21

22 A potenciamegnyilvánulások szemléltetése: Racionális 22

23 5. sz. Autisztikus „Elidegenült”, „Elszigetelődött” Elszigetelődés, elidegenedés az emberektől Elszakadás a realitástól Tolakodóan dogmatikus, aszkéta, zárkózott, önkínzó Néha misztikus, „összetört” és saját világában hermetikusan elzárt Dogmatikus beállítottsága rögeszmés lehet, egészen fanatizmusba is hajló (skizoid akár skizofrén) 23

24 5. sz. Autisztikus ”Elidegenült”, „Elszigetelődött” Az autizmus mechanizmusa Indítékok gyengesége - a veleszületett hajtóerő és motiváció gyengesége Merevedettség, megrekedség és megosztottság – megerősödött fékező tényezők DőlésÁlló, mindkét irányú ingadozással HangsúlyRendezettség (térhangsúlyos) MozgásKemény, önkéntelen, függőleges RendezettségMakro szinten fagyott (a mikro rosszabb), hézagok FormaSzűk, önkéntelen, hiányos, rendezetlen, függőlegesen erősen ingadozó, nehezen vagy egyáltalán nem olvasható Nyomaték és vonal Gyenge, nem spontán, vékony, karcoló, szúró vonal 24

25 A potenciamegnyilvánulások szemléltetése: Autisztikus 25

26 6. sz. Nárcisztikus ”Egocentrikus és infantilis” Egocentrikus, felfuvalkodott, dicsekvő, magának érdemeket és különös eredetet tulajdonító Érzelmi fejlődésében visszamaradt, elkényeztetett és passzív Jólét- és fényűzés-orientált Mohó, élősködő és kiváltságokra igényt tartó (szélsőséges esetben egészen a kleptomániáig) 26

27 6. sz. Nárcisztikus ”Egocentrikus és infantilis” Az egocentrizmus mechanizmusa A közvetettség és gátlások túlsúlya, aminek kiváltója az: - egó, egocetrizmus szükségleteinek kielégítése - élősködés és függőség DőlésÁlló változatlan HangsúlyForma MozgásLassú, nehézkes, kényelmes RendezettségMakro szinten relatíve rendezett FormaTeljes, kerek, sztenderd vagy „szép”, nagy, széles, felfújt, nehéz, olvasható Nyomaték és vonal Hamis (látszólagos) egynemű nyomaték, vastag vonal, omlós, mázolt 27

28 A potenciamegnyilvánulások szemléltetése: Nárcisztikus 28

29 7. sz. Reformátor „ Az igazság harcosa”, „Megszállott” Megszállottan (tolakodóan) önfényező pozíció „Szentember”, akinek főfeladata a társadalmi és erkölcsi értékek javítása: megmutatni „hogyan kell jobban” és „hogyan kell helyesen élni” Oka: az intim lelki szféra problémáinak kompenzációs kényszere 29

30 7. sz. Reformátor „Az igazság harcosa”, „Megszállott” A reformátori megszállottság mechanizmusa A saját természet és érzések tagadása a morális értékek szférájában való kompenzálás mellett Az erős akarati kontroll „harca” az emberben meglévő indítékokkal szemben DőlésKemény bal, esetleg álló HangsúlyForma MozgásMesterkélt, kényszeres, kemény, stilizált RendezettségMegszállottan kényszeres és pedantikus rendezettség FormaSzöges, túlságosan pontos, esztétikus, stilizált, nagy méretű, olvasható Nyomaték és vonal Torz, nem spontán, mély vízszintes vonalak, erős nyomatékkal megvastagítva, a lefelé haladóak vékonyabbak 30

31 A potenciamegnyilvánulások szemléltetése: Reformátor 31

32 8. sz. Neurotikus „ Áldozat + magányos farkas” Ideges, ingerlékeny, frusztrált és feszült ember A sors és más emberek által sértett, diszkriminált embernek érzi magát Elkeseredett, haragvó, komor, önemésztő Más embereket hibáztat, lejárat (rágalmaz), gyanakszik másokra Ellenséges, bosszúálló, kárörvendő, cinikus, mizantróp Romboló, destruktív és negatív álláspont 32

33 8. sz. Neurotikus „Áldozat + magányos farkas” „A magányos farkas” neurotizmusának mechanizmusa Sérült belső szabályozó rendszer Az önkéntelen kontroll improduktívan hat és torzítja a saját természet megnyilvánulását Neurotikus viselkedési vagy (és) ideggyengeségi tendenciák DőlésBal, erősen ingadozó HangsúlyTorzító mozgás MozgásSérült, sodort, önkéntelen, megtört RendezettségProblémás rendezettség, sérült, „harcmezőre” emlékeztet FormaSérült, szöges, torz, bizonytalan, nehezen vagy nem olvasható Nyomaték és vonal Önkéntelen nyomaték, nem spontán, törékeny vonal, vibráló vagy nem irányított 33

34 A potenciamegnyilvánulások szemléltetése: Neurotikus-elkeseredett 34

35 9. sz. Éretlen - ingerlékeny ”Anarchikus”, ”Az átmeneti kor konfliktusa” vagy „14 éves kamaszlány szindróma” Kamaszosan instabil, kívánságaiban, félelmeiben és hangulatában zaklatottan ingatag Éretlen, szeszélyes, nem kialakult személyiség Függő vagy/és tekintélyelutasító, a kötelezettségek teljesítése elől kitérő „Földalatti” pártfogást és igazolást kereső, hajlamos különböző mozgalmakhoz, klubokhoz és szektákhoz csatlakozni Felnőtteknél – hajlam a borderline személyiség- zavarra 35

36 9. sz. Éretlen – ingerlékeny ”Anarchikus”, ”Az átmeneti kor konfliktusa” Az éretlenség mechanizmusa Az ”átmeneti kor” biopszichológiai instabilitása Az erős akarati kontroll rendszertelen és változó sikerességű harca a meglévő indítékokkal A „tiltott gyümölcs” mechanizmusa. Néha hormonális oka van. DőlésBal, ingadozó és fokozódó HangsúlyTorzító mozgás MozgásÉlénk, viharos, rendszertelen RendezettségNincs rendezettség, általános izgatott állandótlanság FormaFelfújt, intenzív és/vagy hibás, váltakozó forma és rosszul olvasható Nyomaték és vonal Önkéntelen nyomaték, vibráló vonal, vékony vagy omlós, erős nyomatékingadozás 36

37 A potenciamegnyilvánulások szemléltetése: Éretlen-ingerlékeny 37

38 Ismert személyiségek Odem rendszerében Sigmund Freud: 8, 3, 5 Impulzív 30% Autisztikus 10% 38

39 Carl Gustav Jung: 4, 5, 2, 8 Autisztikus 15% Integratív 15% Ismert személyiségek Odem rendszerében 39

40 Ismert személyiségek Odem rendszerében Albert Eintstein: 4, 2, 7 40

41 Belső törvényszerűségek – dőléstípus Az ember általános berendezkedése, az élethez az emberekhez való viszonyulása stb. Három dőléstípust különböztetünk meg. Jobb dőlés 1-Akarathiányos, 2-Integratív, 3-Impulzív Közvetlen, természetes viselkedési, megnyilvánulási és önkifejezési állapot : Mint akarathiány és lankadtság (1 - Akarathiányos) Mint spontaneitás, természetesség és rugalmasság (2 - Integratív) Mint impulzivitás (3 - Impulzív) 41

42 Belső törvényszerűségek - dőléstípus Álló írás 4-Racionális, 5-Autisztikus, 6-Nárcisztikus A saját megnyilvánulások közvetettsége, visszafogottsága: Mint racionalitás, figyelmesség és kritikusság (4 - Racionális) Mint dogmatikus elidegenedés, elszakadás az élettől a metafizikába (5 - Autisztikus) Mint önbiztosítás, passzív elkülönülés, nárcisztikus számító és becslő megnyilvánulás (6 – Nárcisztikus) 42

43 Belső törvényszerűségek - dőléstípus Bal dőlés 7-Reformátor, 8-Neurotikus, 9-Éretlen Védekező, eltérő én- és világfelfogási állapot, értékrend-eltérés, tiltakozás vagy a különös álláspont demonstrálása Mint „ harc a tisztességért és az igazságért” (7 - Reformátor) Mint bizalmatlanság, gyanakvás, az élethez és az emberekhez való negatív viszonyulás (8 – Neurotikus-megkeseredett) Mint az átmeneti kor konfliktusa és (vagy) hormonális tényezők által okozott belső anarchia (9 – Éretlen-anarchikus) 43

44 Belső törvényszerűségek - hangsúly A potenciák a kézírás három meghatározó hangsúlya szerint is csoportosíthatók – mozgás, rendezettség (tér) és forma: Mozgás 1-Akarathiányos, 2-Integratív, 3-Impulzív Mozgáshangsúly, amely a személyiség természetes, közvetlen megnyilvánulását tükrözi: Mint hiányzó vagy bágyadt mozgás (1 – Akarathiányos) Mint spontán vagy élénk mozgás (2 – Integratív) Mint kontrollálatlan és impulzív (3 – Impulzív) 44

45 Belső törvényszerűségek - hangsúly Rendezettség (Tér) 4-Racionális, 5-Autisztikus A rendezettség vagy a tértényező dominál: Mint produktív, hézagos és logikus rendezettség, ami a racionalitásról, az önszerevezésről és objektivitásról beszél (4 – Racionális) Mint túlságosan elnyomó tér és üresség, ami az elaszakadást vagy az elszigetelődést közvetíti (5 – Autisztikus) Forma 6-Nárcisztikus, 7-reformátor Mint díszítettség vagy felfújtság (6 – Nárcisztikus) Mint a szöges kézírás szigorú stilizálása (7 – Reformátor) 45

46 Belső törvényszerűségek - hangsúly Mozgás 8-Neurotikus és 9-Éretlen Mozgáshangúly, amely a személyiség nem természetes, és nem közvetlen, hanem torzult megnyilvánulását tükrözi, és állandó belső harc: Mint az éretlenség és az anarchia állapota (9 – Éretlen-ingerlékeny) Mint a neurotikus személyiség megnyilvánulása (8 – Neurotikus-megkeseredett) 46

47 További belső törvényszerűségek Bizonyos potenciák mások folytatásai lehetnek: –Integratív és Impulzív; –Racionális és Autisztikus; –Akarathiányos, Nárcisztikus és Éretlen; –Reformátor és Neurotikus Vannak gyakori potenciakombinációk: –Nárcisztikus és Reformátor; –Integratív és Impulzív; –Neurotikus és Impulzív; –Éretlen és Nárcisztikus; –Racionális és Autisztikus 47

48 További belső törvényszerűségek Vannak potenciák, amelyek statisztikai alapon egyezményesen (!) „női” és „férfi” besorolásúak –Inkább „női” Integratív Nárcisztikus Reformer Éretlen –Inkább „férfi” Akarathiányos Impulzív Racionális Autisztikus Neurotikus 48

49 Példák Odem tipológiájának más tipológiákkal való korrelációjára 1. sz. Akarathiányos: korrelál Le Shenne Amorf, néha Jung Intuitív típusával, Pophal I-es megszilárdulási fokozatával. 2. sz. Integratív: korrelál Freud kielégült Orális, Le Shenne Passzionárius, Jung Extravertált Etikus típusával vagy Pophal II-III. megszilárdulási fokozataival. 3. sz. Impulzív: korrelál Freud kielégületlen Fallikus, Hippokratész Kolerikus, Le Shenne Kolerikus és Ideges típusával. 4. sz. Racionális: korrelál Freud kielégült Anális, Hippokratész és Le Shenne Flegmatikus, Jung Extravertált Logikus típusával, Pophal III-as megszilárdulási fokozatával. 49

50 Példák Odem tipológiájának más tipológiákkal való korrelációjára 5. sz. Autisztikus: korrelál Pophal IV/B megszilárdulási fokozatával, a skizoiditással, Jung Introvertált Logikus típusával. 6. sz. Nárcisztikus: korrelál Freud kielégületlen Orális típusával. 7. sz. Reformátor: korrelál Jung Etikus Érzékelő típusával, Pophal IV/A megszilárdulási fokozatával. 8. Neurotikus: korrelál Le Shenne Ideges típusával Pophal IV/B vagy V-ös megszilárdulási fokozatával. 9. Éretlen: korrelál Le Shenne Ideges típusával, Jung Érzékelő, Freud kielégületlen Orális típusával. 50


Letölteni ppt "I. Odem potenciális tipológiája Inessza Goldberg Izrael."

Hasonló előadás


Google Hirdetések