Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1809-2009 „…nem jöttek a föld népe ellen hadakozni” „Jértzék, tyúkok sírjatok”- francia kakasok Nyugat- Dunántúlon Dr. Vigh Kálmán Ph.D. NAPÓLEON árnyékában.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1809-2009 „…nem jöttek a föld népe ellen hadakozni” „Jértzék, tyúkok sírjatok”- francia kakasok Nyugat- Dunántúlon Dr. Vigh Kálmán Ph.D. NAPÓLEON árnyékában."— Előadás másolata:

1 1809-2009 „…nem jöttek a föld népe ellen hadakozni” „Jértzék, tyúkok sírjatok”- francia kakasok Nyugat- Dunántúlon Dr. Vigh Kálmán Ph.D. NAPÓLEON árnyékában

2 A francia forradalom és Napóleon árnyékában

3 II. LIPÓT „ÚJ HÍTLEVÉL” IGÉNYE! Hajnóczy József Hajnóczy József Tessedik Sámuel Tessedik Sámuel Kazinczy Ferenc Kazinczy Ferenc Ócsai Balog Péter Ócsai Balog Péter Berzeviczy Gergely Berzeviczy Gergely Társadalmiszerződés Trónfosztás!

4 1790. november, Pozsony DOMB

5 1) Megegyezik a poroszokkal, 1790 2) Szisztovói béke, 1791 3)Pillnitz 4)Lesz nádor, Sándor Lipót / a fia / 5)Megegyezik nemzetiségekkel 6)Paraszt politikája 7)1790. Buda, ogy., magyarul nyitja meg 8)49 törvény 9)Magyar nyelv mellett 10)Erdők védelme 11)Ogy. 3 évente 12)Reformok előkészítése / lesz 96 kötet 3 év alatt, de háború!! / 13)Zsidók letelepedése a szabad királyi városokban / bánya nem!!! /

6 X. törvénycikk Magyarország királyaitól, tulajdon törvényei és szokásai szerint, nem pedig más tartományok módjára igazgatandó és kormányozandó ország. 1790/91. ogy. 24 törvénycikk lesz

7 A franciaországi változásokra Nemzetek, országok! kik rút kelepcében Nyögtök a rabságnak kínos kötelében, S gyászos koporsóba döntő vas-igátok Nyakatokról eddig le nem rázhatátok; Ti is, kiknek vérét a természet kéri, Hív jobbágyitoknak' felszentelt hóhéri, Jertek, s hogy sorsotok előre nézzétek, Vigyázó szemetek Párisra vessétek!

8 Hajnóczy József Hajnóczy József, nem nemesi származású értelmiségi, ügyvéd Folyékonyan beszélt magyarul, németül, franciául, latinul, szlovákul, magyarulnémetülfranciáullatinulszlovákulmagyarulnémetülfranciáullatinulszlovákul az angol nyelvet például hat hét alatt tanulta meg. az angol nyelvet például hat hét alatt tanulta meg.angol nyelvetangol nyelvet 1)Jobbágyi származás 2)Szabadkőműves 3)Örökváltságság 4)Közteherviselés 5)Szekularizáció 6)Nemesi adózás 7)Sajtószabadság Szentmarjay Ferenc titkára

9 Függetlenség+reform reménye

10 LUDOVIKA, főhercegnő 3. fél a forradalomtól Titkosrendőrség 43 évig Utolsó NRCS 1806 erős rendőri uralmat és besúgórendszert épített ki uralmát ferenci, vagy kabineti abszolutizmusnak nevezték megkülönböztetve az I. Lipót-féle feudális, és a Mária Terézia - II. József-féle felvilágosult abszolutizmustól

11 Kazinczy Ferenc

12 Osztrák gúnyrajz jakobinusok elnevezést nem maguk választották, kortársaik használták a mozgalom tagjainak gúnyos megjelölésére. JAKOBINUS FA Magyar jakobinus mozgalom, 1794/95

13 ReformátorokTársasága SzabadságEgyenlőségTársasága  Mérsékelt program  Király, főnemes, főpap ellen  Föderatív köztársaság  Belügy önálló  Tartományok nemzetiségek szerint  Nem nemes is választójogot  Földet nem  Állami, egyházi földek elvétele  Lassan megszűnne adó  SIGRAY JAKAB

14 „Zrínyi vére mosta Bécset, S senki bosszút nem állt: Rákóczi küzdött hazánkért, S töröknél lelt halált. Párizs ígért szabadságot, Ti nem fogadtátok, Járom rátok, gyáva népek, S maradéktól átok” Kölcsey Ferenc: Rebellis

15 1800 1800: 4 tagú jogászbizottság Cambaseres konzul a felügyelő 1804: kész 1807−től így!!!! EDDIG: nincs egységes jogrendszer római jogCorpus Juris Civilis Alap: római jog + Corpus Juris Civilis kereskedelmi 1807: kereskedelmi TÖRVÉNYKÖNYV büntető 1811: büntető

16 Napóleon a kodifikátor Egyéni szabadságjogokEgyéni szabadságjogok Tulajdon szabadságaTulajdon szabadsága Munkavállalás szabadságaMunkavállalás szabadsága Törvény előtti egyenlőségTörvény előtti egyenlőség VallásszabadságVallásszabadság Polgári házasságPolgári házasság

17 „Nemes Magyarország szokásjogának Hármaskönyve” „Partis primae titulus nonus” „Partis primae titulus nonus”

18 „S ti, kik valljátok olyan gőgösen: Mienk a haza és mienk a jog! Hazátokkal mit tennétek vajon, Ha az ellenség ütne rajtatok? De azt kérdeznem! Engedelmet kérek, Majd elfelejtettem győri vitézségtek. Mikor emeltek már emlékszobrot A sok hős lábnak. Mely ott úgy futott?” Petőfi Sándor: A nép nevében

19 „Nem te valál a győző, hanem a kor lelke- szabadság. Melynek zászlói hordta dicső sereged. A népek fényes csalatásba merülve imádtak, S a szent emberiség sorsa kezedbe került. Ámde te azt tündér kényednek alája vetetted, S isteni pálmádat váltja töviskoszorú. Amely kéz felemelt az ver most porba viszontag: Benned az emberiség ügye bosszulva vagyon.” Berzsenyi Dániel: Napóleonhoz

20 „Nihil fuit Augustus evasit Populus seduxit Orbem devastavit Libertatem opressit Ecclesiam destruxit Omnis esse voluit Nihil erit” Semmi sem volt, Császárrá lőn, Népeket vezetett félre, A földkerekséget elpusztította, A szabadságot elnyomta, Az egyházat lerombolta Minden akart lenni, Semmivé lesz.” „In Bonaparte seine Lüge sind wir Saat Wir können seine extra Blatt Anno 1808” Latin nyelvű röpirat Győrből

21

22 Szerezzétek most vissza nemzeti fényeteket: Legyetek újra kik valaha voltatok’ Válasszatok királyt magatoknak, olyan királyt, ki érettetek országoljon, a ti hazátok kebelében, ti közöttetek lakjék, és akit a polgártársaitok és katonáitok vegyenek körül! Gyülekezzetek ezért Rákos mezejére, őseitek szokása szerint, tartsatok ott nemzeti gyűlést, és adjátok tudtomra végzéseiteket.”

23 CSATA / ÜTKÖZET 5235791 MARENGÓ FRIEDLAND

24 A legenda szerint a kékfrankos neve 1809 óta ismeretes a városban. Ekkor ugyanis a napóleoni francia hadsereg megszállta a Rába vonaláig Magyarországot, így Sopron városát is. Mivel is lehetne az elcsigázott, hatalmas csatában elerőtlenedett testet felfrissíteni? Előszeretettel fogyasztották a helyi borokat, melyekért becsületes katonaemberként fizettek is. Kétféle (papír)pénzük volt: egy kevésbé értékes piros és egy jóval többet érő kék. A soproni boros gazdának helyén volt az esze, csakis kék bankót fogadott el.

25 Eugene Beauharnais János főherceg

26 „Egy nemes jércéhez, Útravaló midőn a 28-ik Számú Lovas Kakasok elköltöztek Szombathelyből 18-ik Novemberben, 1809. Esztendőben.„ / Kresznerics Ferenc+Verseghy Ferenc / "Jértzék Tyúkok sírjatok, Elmentek a kakasok, Száz Tíz napig meglaktak !Amit leltek, felfaltak Zsuppot, kévét, kamarát,szekér diót, kaputját. Jobb tollakra verődtek, Más szemetjén élődtek. Vérszint kapott taréjok,Turót vesztett a lovok, Hogy meghíztak, elmentek, Bár nehezen reppentek" Hess! Földünkről rossz madár, Bár elvesznél, az sem kár. Mert nem Isten madara, kinek fején a farka. Van kakasunk szemétre, Nem sorolunk nemedre. Kukoríts már spanyolnak, Vagy fejét szedd a lúdnak, Nem mi dolgunk ebhelye, Tartson pokol kebele. Jértzék!Tyúkok! Bízzatok Itthon is lesz kakastok.”

27

28 Szombathely, Szily János u. 25. Czuppon György kanonok egykori háza „ Mikor a francia Szombathelyen harcolt, akkor épültem.”


Letölteni ppt "1809-2009 „…nem jöttek a föld népe ellen hadakozni” „Jértzék, tyúkok sírjatok”- francia kakasok Nyugat- Dunántúlon Dr. Vigh Kálmán Ph.D. NAPÓLEON árnyékában."

Hasonló előadás


Google Hirdetések