Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kromatográfia Ajánlott irodalom

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kromatográfia Ajánlott irodalom"— Előadás másolata:

1 Kromatográfia Ajánlott irodalom
Balla József: A gázkromatográfia analitikai alkalmazásai, Abigél Bt., Budapest, 1997. Fekete Jenő: Folyadékkromatográfia, BME jegyzet, Budapest, 2003. Gáspár Attila: Kapilláris zónaelektroforézis, DTE, Debrecen, 2000.

2 Kromatográfia előnyei a környezeti analízisekben
Pontos meghatározás nyomnyi mennyiségekre Mátrixkomponensek zavaró hatása kiküszöbölhető Kicsiny mintaszükséglet Széles lineáris meghatározási koncentráció tartomány Több meghatározás egy analízis során Gyors módszer Jól kapcsolható anyag meghatározási technikákhoz (MS, UV-VIS, IR). Fejlett műszerezettség, automata üzemmód A két anyag egymástól független jelet ad, nagy érzékenység, Csúcsmentes terület. Természetes anyagból több dimenziós, metabolizmus Nagy érzékenység, egy sejtből, bogár potrohából, Anya és metabolitok, homolog sorok, A jelek függetlenek és azonos érzékenységüek 6 sec alat is. MS, NMR, IR, DAD

3 Nyomnyi mennyiségek kimutatása nagymennyiségű mátrixban
A többdimenziós, sorba kapcsolt oszlopok használata előnyős a nyomnyi anyagok kimutatásánál. A rendszerben a második oszlopra csak szűk, kivágott frakciót engedtek át.

4 Egy analízis alatt számos komponens meghatározása megoldható
106 közepesen illékony szennyező anyag GC-MS analízise

5 Kromatográfiás folyamat
Kromatográfia elválasztási módszer. Kromatográfiában az állófázis és a mozgófázis között megoszlanak az anyagok megoszlanak egyensúlyi állandójuk szerint. A mozgófázis magával ragadja a vizsgálandó anyagot, amely így a beinjektálási ponttól a detektorig jut. Az állófázissal erősebb kölcsönhatással rendelkező anyagok később eluálódnak mint a gyengébb kölcsönhatással rendelkezők. Az anyagok vándorlásuk során egyre szélesebb tartományt foglalnak el.

6 Egy csúcs megoszlása az állófázis és mozgófázis között
A mozgófázis magával ragadja a minta molekuláit. Az állófázisban lévő anyag lemarad a mozgófázisban lévőtől A lassú anyagátadás (anyagátadási ellenállás) miatt.

7 A csúcsok szélesedése a diffúzió miatt
Az anyag kromatográfia során egyre szélesebb tartományt foglal el a diffúzió és az egyenlőtlen V alakú áramlás miatt.

8 Csúcsok szélesedése az egyenlőtlen áramlás és az anyagátadási ellenállás miatt
Okok: zegzugos egyenlőtlen áramlás, lassú diffúzió az üregekből, lassú anyagátadás a fázisok között

9 Kromatográfia felosztása mozgófázis szerint
Gázkromatográfia, (GC) Folyadékkromatográfia (LC), nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC) Szuperkritikus oldószeres kromatográfia (SFC) Elektrokinetikus kromatográfia (EKC) kapilláris elektrokinetikus kromatográfia (CEC)

10 Kromatográfia felosztása oszlop szerint
Töltetes oszlop kromatográfia Kapilláris oszlop kromatográfia Chip kromatográfia Vékonyréteg kromatográfia (TLC) Kromatográfia felosztása kölcsönhatások szerint Megoszlásos kromatográfia Adszorpciós kromatográfia Kizárásos, gél (exclusion) kromatográfia Ioncserés kromatográfia

11 Kölcsönhatások típusa
Diszperziós erők is fontosak, főleg apoláris vegyületeknél.

12 Kromatográfiás kifejezések
Elméleti tányérszám N = 5,54 (tR/wh)2 Kapacitás arány k = tR’/t0 tR: retenciós idő wh: csúcs félérték szélessége A csúcs Gauss görbe alakú

13 Kromatográfiás kifejezések
Szelektívitás = tR2’/ tR1’ Felbontás Rs = 1,177 (tR1-tR2)/wh1+wh2) Rs : 1,5 alapvonal felbontás

14 Felbontás függése k, n és  értékétől
A mindennapi gyakorlatban fontos szerepet játszik felbontás növelése mellett az analízis idő csökkentése és a túlterhelés elkerülése is. Az ideális kromatográfiás paraméterek kompromisszumok eredménye.

15 Gázkromatográf (GC) vázlata
Gázpalack helyett lehet H2 generátor is.

16 GC automata injektor Az automata injektor nem csak
az emberi felügyelet nélküli munkát teszi lehetővé, de a pontosságot is nagy mértékben javítja.

17 Split/splitless injekror
Beinjektáláskor a minta elpárolog a forró injektorban. A felesleget a split szelepen lefúvatjuk, hogy elkerüljük a túlterhelés és a hosszan elnyúló oldószercsúcsot.

18 Töltetes és kapilláris oszlopok összehasonlítása GCben
A kapillárisok kisebb áramlási ellenállása miatt sokkal hosszabb oszlopokat használatát teszi lehetővé, ami nagyobb hatékonyságot és ezért jobb felbontást biztosít.

19 GC-s kapilláris keresztmetszete
Általános paraméterek Hossz, 5-50 m Átmérő: 0,1-0,5 mm Filmvastagság: 0,1-5 µm Oszlop anyaga: kvarc Állófázis: hőstabil szilikon vagy PEG polimer Ma már jóformán csak kapilláris oszlopot használnak GCben.

20 Oszlophossz hatása Hosszabb oszlopon jobb a felbontás, de időigényesebbek az analízisek.

21 Állófázis filmvastagságának hatása
Vastag filmvastagságú oszlopokat illékony komponensek (benzin, formaldehid, VOC) analízisére használjuk.

22 Csomagoló anyagokból származó szennyezések élelmiszerekben
A komponensek nagy illékonysága miatt vastag filmű oszlopot kell használni.

23 Környezetvédelemben leggyakrabban használt GCs állófázisok
A lánc lehet tiszta metilszilikon is. 100% metil: olajszennyezések 5% fenil: PAH, PCB, semivolatile, ftalátok 35% fenil: VOC, ipari oldószerek 20% trifluoropropil: oxigenátok, oldószerek, peszticidek

24 Ipari oldószerek GC analízise
Speciális feladatra tervezett állófázisokat is árulnak

25 Klórozott növényvédő szerek elválasztása párhuzamosan kötött oszlopokkal
A koelució Kétdimenziós (párhuzamosan kapcsolt oszlopok) megoldással kiküszöbölhető

26 Klórozott peszticidek GC x GC analízise

27 GC detektorok érzékenységének összehasonlítása

28 GC analízis C130 szénatomszámig lángionizációs detektor (FID) használatával

29 Polibrómozott difenil éterek kimutatása PCB háttérben gázkromatográffal összekötött (GC-MS) módszerrel A monitorionok helyes megválasztása érzékeny, szelektív eljárást biztosít.

30 Nagyhatékonyságú kromatográf (HPLC) vázlata
A gázmentesítés (degasser) fontos, hogy a pumpa folyadékot tudjon felszívni, és csökkenjen az alapvonal zaj (noise).

31 Folyadékkromatográf pumpája
A folyadékáram pulzálását, és evvel együtt a detektorzajt két pumpával csillapítják.

32 Gradiens elúciós folyadékkromatográfia
Folyadékkromatográfiában a mozgófázis összetételének változtatásával szabályozzuk a mozgófázis erősségét. A gradiens gyorsabb analíziseket és jobb kimutatást biztosít.

33 Forgócsapos (rotary valve) injektálás HPLCben
A hurok (loop) pontos mennyiségű, áramlás megzavarása nélküli beinjektálást biztosít.

34 On-line SPE-HPLC analízis elrendezés
A hurok szolgálhat minta-előkészítésre is. A nagyfokú automa- tizáltság, gyors jól reprodukálható analíziseket eredményez.

35 Integrált előoszlop HPLCben
Az előoszlop megvédi a fő oszlopot az elkoszolódástól, és a kioldódástól.

36 Borított szilika szemcse szerkezete

37 Javasolt pórusátmérő különböző molekulasúlyú mintákhoz
Nagyobb molekula súlyú anyag nagyobb pórusátmérőt igényel, hogy a lukba beleférjen.

38 Különböző HPLC töltetek összehasonlítása
Előnyök: monolit > gömbalakú > szabálytalan

39 A leggyakrabban használt C18 HPLCs állófázis szerkezete
Apoláris anyagoknak nagyobb a retenciója. Mozgófázis poláris oldószer (víz, metanol, acetonitril).

40 Oldószerek polaritási sora
A polarítás összege lefelé növekszik a nyíl mentén.

41 Oldószererősség hatása fordított (C18) HPLCs állófázison
Az oldószererősség csökkenésével nő a retenció, felbontás és az analízis időszükséglete.

42 A normál fázisú , szilika HPLCs állófázis működése
Polárosabb anyagoknak, nagyobb a retenciója. A mozgófázis apoláris oldószer (hexán, tetrahidrofurán, diklórmetán stb.).

43 Karbamát rovarölő szerek HPLC-UV analízise speciálisan kifejlesztett állófázison
Az anyagok hőbomlásuk miatt nem alkalmasak GCs elemzésekre.

44 Gélkromatográfia (méretkizárásos, size exclusion), alapja
A nagy molekulák mivel nem férnek be a kis csatornákba kisebb kölcsönhatással bírnak, ezért hamarabb elúálódnak.

45 Ioncserés kromatográfia elve
Az állófázis ionjai visszatartják az ellentétes töltésű ionokat. Az erősebb ionoknak ( Cl- > CO32-) nagyobb a retenciója.

46 Anionok analízise ppb szinten ionkromatográffal szupresszor segítségével
A szupresszor az elválasztás után az ellenionokat eltávolítja, ezért az oldat vezetőképességében a minta ionjainak megnő a szerepe.

47 Különböző detektorokkal elérhető kimutatási határ, és szelektivitásuk jellemzése
Electrokémiai Sz Tömeg spektrométer U Fluoreszcens Sz Ultraibolya Sz Törésmutató U Fényszórás U Sz, szelektív; U, univerzális

48 Diodasoros (DAD) UV-VIS detektor vázlata
Az UV-VIS detektálás mérsékelten érzékeny, univerzális módszer.

49 Karbamát peszticidesk HPLC-MS analízise

50 Szenzoros mérések Szenzoros mérések csoport szelektívek
Szenzoros mérések gyorsak Szenzoros mérések terepen is elvégezhetőek A szenzoros mérések kitűnőek monitor mérésekre Szenzoros mérések pontossága mérsékelt A szenzoros mérésekkel talált pozitív mérések szennyezőinek pontos szerkezetét nagyműszerrel kell megállapítani. Szenzoros mérések elterjedésével időt energiát vegyszert lehet spórolni.

51 Szenzoros mérések elve
Az állatok testébe a kiválasztott méreganyaggal immunreakciót indukálunk, ami létrehozza az antitestet, vagy a mérendő anyagról lenyomatot készítenek. Az antitestet kinyerjük az állatból és tisztítjuk. Az antitest és a mérendő anyag reakciója a mérés alapja.

52 Közvetlen módszer A mintamolekulák és a „világító” anyagok bekötnek a
receptorra (antitest, lenyomat). A bekötött molekulák aránya megegyezik koncentrációjuk arányával. A detektálás a bekötés helyén, vagy a kimosott oldatban történik.

53 A több antitestből felépült rendszernek nagyobb a szelektívitása és érzékenysége

54 Lenyomat (imprinted) szenzor
Attól függően, hogy van-e a lukban molekula vagy sem más a detektor szignál.

55 Méré elve Az adszorbeált anyagok megváltoztatják az optikai úthosszat
és evvel az interferáló hullámhosszat is.

56 Az immunesszék érzékeny, de csak csoportszelektív módszerek
A kisebb koncentrációk mérésének nagyobb a szórása.

57 Az immunesszék érzékeny, de csak csoportszelektív módszerek


Letölteni ppt "Kromatográfia Ajánlott irodalom"

Hasonló előadás


Google Hirdetések