Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A hátrányos helyzetűek munkaerő-piacra történő integrálása a duális szakképzés keretében felkészítő alapképzés a duális szakképzésben közreműködő munkáltatók,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A hátrányos helyzetűek munkaerő-piacra történő integrálása a duális szakképzés keretében felkészítő alapképzés a duális szakképzésben közreműködő munkáltatók,"— Előadás másolata:

1 A hátrányos helyzetűek munkaerő-piacra történő integrálása a duális szakképzés keretében
felkészítő alapképzés a duális szakképzésben közreműködő munkáltatók, gyakorlati oktatók számára

2 1. MODUL - A HÁTRÁNYOS HELYZET ELMÉLETI ALAPJAI
A modul célja: A programmodul sikeres elvégzésével a résztvevő megismeri a hátrányos helyzet fogalmi alapjait, a hátrányos helyzet oki tényezőt, megnyilvánulási lehetőségeit a viselkedésben és a hátrányos helyzet megjelenését a munkahelyi környezetben.

3 ESÉLYEK

4 Élmények és vágyak teljesítményhelyzetekben
TANULÁS Kudarcok Nehézségek Sikertelenség Megalázás Büntetés MUNKA Gyötrelem Fáradtság Nehézség Kevés pénz Lebecsülés Öröm Alkotás Szolgálat Méltó elismerés Önmegvalósítás Előrejutás sikerélmény Siker Elismerés Értékek „jó dolog”

5 JOGI ÉS SZAKMAI KATEGÓRIÁK A HÁTRÁNYOS HELYZETŰEK VONATKOZÁSÁBAN
Eltérő bánásmódot igénylő lassú, tehetséges, hátrányos helyzetű, tanulási zavarral küzdő, alulteljesítő, nehezen nevelhető, gyógypedagógiai ellátásra szoruló Különleges bánásmódot igénylő fogyatékos; beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő Sajátos nevelési igényű diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás, kóros hiperkinetikus vagy kóros figyelemzavar jellemzi, mutizmus jellemzi Hátrányos helyzetű (szociológiai és pedagógiai elv) Veszélyeztetett

6 Kamaszok krízisben A serdülőkor három nagy feladata :
„A serdülőkori-ifjúkori fejlődésnek egy olyan kritikus szakaszát nevezzük így, amikor az addigi fejlődés megtörik, és a további fejlődés kétségessé válik.” (Vikár György) A serdülőkor három nagy feladata : 1. Nemi identitás elérése. 2. Szülőkről való érzelmi leválás. 3. Felnőtt szerep vállalása. (Normál beilleszkedés a társadalomba.)

7 Serdülőkori problémás viselkedésformák
mintagyerek iskolai nehézségek elidegenedés serdülőkori terhesség vagy promiszkuitás kockázatkereső viselkedés drog és alkohol szektákhoz való csatlakozás öngyilkosság önsértés „Amíg a serdülő - bármilyen szélsőségek között is - változik, addig korának megfelelően viselkedik. Komoly aggodalomra akkor ad okot, ha egy szélsőséges magatartásban hosszú időre megmerevedik.” Anna Freud

8 Magatartási, viselkedési zavarok
Elsődleges okai: Környezeti ok Család – családszerkezet Nevelési hiányosság Erkölcsi fejlődést veszélyeztető környezet Lakásviszonyok Családon kívüli negatív hatás Organikus: betegségek, aktivitás-figyelem zavara

9 Magatartási, viselkedési zavarok
Másodlagos okai: Gyenge kognitív képesség, részképesség problémák Rossz beszédkészség, problémamegoldás Szocio-kultúrális háttér- környezeti ártalom Pszichológiai tényezők: önértékelési zavar, depresszió,

10 MAGATARTÁSZAVAR MEGNYILVÁNULÁSI FORMÁI Viselkedési jellemzők
Önuralomhiány vagy -gyengeség Érzelmi tompultság Zárkózottan túlzott érzékenység Alkalmazkodásképtelenség Tehetetlenség Értelmetlenség Önelidegenülés Norma-felbomlás Elszigetelődés REGRESSZÍV AGRESSZÍV

11 Hátrányos helyzet – munkaerőpiaci környezetben megjelenő problématünetek
Kialakulatlan munkakultúra Társas kompetenciák Gyenge munkavégző képesség Személyes kompetenciák Motiválatlan hozzáállás Módszerkompetenciák

12 A gyakorlati képzés során megjelenő főbb viselkedési problémák
Fegyelmezetlenség Motiválatlanság Érdektelenség Nehezen nevelhetőség

13 2. MODUL - MUNKA ÉS TELJESÍTMÉNY – LEHETŐSÉGEK A HÁTRÁNYOS HELYZETŰEK GYAKORLATI KÉPZÉSÉBEN
A modul célja: A programmodul sikeres elvégzésével a résztvevő megismeri a hátrányos helyzetűek gyakorlati képzésének, munkateljesítményük fejlesztésének, esetleges esetvezetésének lehetőségeit, a bevonható szakmai szereplőket, az esetkezelés etikáját.

14 Az identitás öt oszlopa (H.G. Petzold nyomán)
(szellem, test, lélek) TESTISÉG (amelyben mások hozzájárulnak az én identitásomhoz és én az övékéhez) SZOCIÁLIS HÁLÓ (amely egyidejűleg lehetővé teszi az azonosítást önmagam és mások által) ANYAGI BIZTONSÁG MUNKA ÉS TELJESÍTMÉNY (amellyel azonosítom magam és amellyel engem azonosíthatnak) (amellyel azonosulni tudok, amely az enyém, de másoké is, akik magukénak vallják) ÉRTÉKEK

15 A munkateljesítményt befolyásoló tényezők
A munkafeladatot ellátó emberek teljesítménye minden esetben függ: a képességeiktől öröklött képességek - fizikai tulajdonságok, tehetség, személyiség szerzett képességek – tipikusan elsajátított (általánosságban vett) tudáselemek, amelyeket tökéletesíteni lehet, mint az ismeretek, készségek és attitűdök a hátterüktől (erőforrások, környezet) a motivációjuktól

16 A TELJESÍTMÉNYT BEFOLYÁSOLÓ PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEIK
képességek öröklött képességek – más munkafeladat végeztetése (ez szakképzési vonatkozásban pályaorientációt, pályamódosítást jelent) szerzett képességek – oktatás (ismeretek), gyakoroltatás (készségek), nevelés/kondicionálás (attitűdök), tapasztalatszerzés háttér (erőforrások, környezet) – anyagi javak, technológia és szervezetfejlesztés motiváció – motiválás

17 A motiváció és a motivációs stratégia
Belső hajtóerő Ösztönzés az egyén számára, amit csak a megfelelő kilátások (motiváló tényezők) tudnak lángra lobbantani Motivációs stratégia Módszer, amely összekapcsolja a belső hajtóerőt a motiváló tényezőkkel Célja olyan teljesítmény elérése, amely eredményhez vezet

18 Motivációelméletek I. Abraham Maslow piramisa – öt szinten

19 Motivációelméletek I. Abraham Maslow piramisa – hét szinten
? ?

20 Motivációelméletek II. Frederick Herzberg kéttényezős modellje
motivátorok higiéniás tényezők nem elégedett elégedett elégedetlen nem elégedetlen

21 Motivációelméletek III. Clayton Alderfer elmélete
KAPCSOLAT (relatedness) FEJLŐDÉS (growth) LÉTEZÉS (existence) KIELÉGÜLÉS / ERŐSÖDÉS KIELÉGÜLÉS / FEJLŐDÉS FRUSZTRÁCIÓ / REGRESSZIÓ

22 Motivációelméletek - összehasonlítás
FIZIOLÓGIAI (ÉLETTANI) SZÜKSÉGLETEK BIZTONSÁGI SZÜKSÉGLETEK SZERETET SZÜKSÉGLETE ELISMERÉS SZÜKSÉGLETE ÖNMEGVALÓSÍTÁS SZÜKSÉGLETE Maslow Herzberg Adelfer LÉTEZÉS KAPCSOLAT FEJLŐDÉS ELÉGEDETT ELÉGEDETLEN Nem elégedett és nem elégedetlen

23 A motivációs ciklus elemei és a motivációs stratégia lépései
Motivációs stratégiai lépések Szükségletek felismerése Annak kitalálása, hogy az embereknek mire van szükségük Jutalmak Javaslattétel, lehetséges motivátorok meghatározása és megismertetése Teljesítmény Annak egyértelmű azonosítása, mit várunk el a motivátorok biztosításáért cserébe. Elvárások, amelyek a teljesítéssel kapcsolatosak A siker elérésének biztosítása, annak képviselet, hogy a motivátorok elérése ésszerű keretek között lehetséges.

24 A vezetői magatartás (oktató)
Együttműködő Közösen alakítja ki az elképzeléseket, és megosztja a döntéshozatalt. R2 MEGGYŐZŐ Megmagyarázza döntéseit, és megvitatja a beosztottakkal. R4 DELEGÁLÓ Átadja a döntés és a végrehajtás felelősségét. R1 RENDELKEZŐ Pontos utasításokat ad, és szigorúan ellenőriz. Feladatkiadó magatartás (irányító magatartás) Partneri viselkedés (támogató viselkedés)

25 NEM KÉPES ÉS NEM MOTOVÁLT
A dolgozói magatartás (tanuló) – magabiztosság és felkészültség alapon R3 KÉPES, DE NEM MOTIVÁLT Bizonytalan, de önállóan oldja meg a feladatokat. R2 NEM KÉPES, DE MOTIVÁLT Magabiztos, de vezetői irányítást igényel. R4 KÉPES ÉS MOTIVÁLT Magabiztos, önállóan oldja meg a feladatokat. R1 NEM KÉPES ÉS NEM MOTOVÁLT Bizonytalan, vezetői irányítást igényel.

26 A helyzetfüggő vezetés
R3 EGYÜTTMŰKÖDŐ R2 MEGGYŐZŐ R4 DELEGÁLÓ R1 RENDELKEZŐ Feladatkiadó magatartás (irányító magatartás) KÉPES, NEM MOTIVÁLT Partneri viselkedés (támogató viselkedés) NEM KÉPES MOTIVÁLT KÉPES, MOTIVÁLT NEM KÉPES NEM MOTIVÁLT

27 A SEGÍTÉS FŐ SZEMPONTJAI
Alapok: empátia és hitelesség Technikák és attitűdök: Érzelmekről soha nem szabad ítélkezni Az érzésekről mindig fontos beszélni, s a segített által kell értelmezni őket A segítettet támogatni kell a problémamegoldásban és a gyökér-ok feltárásában A segítőnek tudnia kell enyhíteni a szorongást, csillapítani a dühöt, feloldani a depressziót, kordában tartani a haragot A stresszt minden esetben oldani kell Kerülni, illetve oldani kell a hatalmi jelleget

28 HÁTRÁNYOS HELYZETŰEK ESETVEZETÉSE SORÁN ALKALMAZHATÓ MEGERŐSÍTŐ ÉS ÉNFEJLESZTŐ ESZKÖZÖK
POZITÍV VISSZAJELZÉS/TÜKRÖZÉS a személyre, az ő cselekedeteire, viselkedésére, gondolataira Pozitív szemléletű, megoldás-orientált gondolkodásmód – „VAN MEGOLDÁS!” Realitásba helyezés, a FELNŐTTSÉG KÉPVISELETE

29 Diszharmónia a környezettel
Problémás fiatalok Intraperszonális probléma Diszharmónia a környezettel Interperszonális probléma Vágynak a megértésre és az elfogadásra Saját szabályrendszerrel rendelkeznek Fokozott kongruencia igényük van Magányosak Képesek egyfajta tisztánlátásra

30 Az esetkezelés etikája
Nil nocere (Semmi olyat nem tenni, ami árthatna a klienseknek) Őrizd meg a titkot Ismerd (fel) saját korlátaidat! Ne kérdezősködj irreleváns részletek felől Úgy kérdezd a klienst, ahogy szeretnéd, hogy téged kezeljenek !

31 Jó munkát, sok jót! „Nem az a legfontosabb, hogy milyen a világ, hanem hogy te mit tettél hozzá.”


Letölteni ppt "A hátrányos helyzetűek munkaerő-piacra történő integrálása a duális szakképzés keretében felkészítő alapképzés a duális szakképzésben közreműködő munkáltatók,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések