Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Felkészítő alapképzés a duális szakképzésben közreműködő munkáltatók, gyakorlati oktatók számára.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Felkészítő alapképzés a duális szakképzésben közreműködő munkáltatók, gyakorlati oktatók számára."— Előadás másolata:

1 felkészítő alapképzés a duális szakképzésben közreműködő munkáltatók, gyakorlati oktatók számára

2 A modul célja: A programmodul sikeres elvégzésével a résztvevő megismeri a hátrányos helyzet fogalmi alapjait, a hátrányos helyzet oki tényezőt, megnyilvánulási lehetőségeit a viselkedésben és a hátrányos helyzet megjelenését a munkahelyi környezetben.

3 ESÉLYEK

4 Élmények és vágyak teljesítményhelyzetekben TANULÁS Kudarcok Nehézségek Sikertelenség Megalázás Büntetés MUNKA Gyötrelem Fáradtság Nehézség Kevés pénz Lebecsülés Siker Elismerés Értékek „jó dolog” Öröm Alkotás Szolgálat Méltó elismerés Önmegvalósítás Előrejutás sikerélmény

5 JOGI ÉS SZAKMAI KATEGÓRIÁK A HÁTRÁNYOS HELYZETŰEK VONATKOZÁSÁBAN Eltérő bánásmódot igénylő lassú, tehetséges, hátrányos helyzetű, tanulási zavarral küzdő, alulteljesítő, nehezen nevelhető, gyógypedagógiai ellátásra szoruló Különleges bánásmódot igénylő fogyatékos; beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő Sajátos nevelési igényű diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás, kóros hiperkinetikus vagy kóros figyelemzavar jellemzi, mutizmus jellemzi Hátrányos helyzetű (szociológiai és pedagógiai elv) Veszélyeztetett

6 Kamaszok krízisben „A serdülőkori-ifjúkori fejlődésnek egy olyan kritikus szakaszát nevezzük így, amikor az addigi fejlődés megtörik, és a további fejlődés kétségessé válik.” (Vikár György) A serdülőkor három nagy feladata : 1. Nemi identitás elérése. 2. Szülőkről való érzelmi leválás. 3. Felnőtt szerep vállalása. (Normál beilleszkedés a társadalomba.)

7 Serdülőkori problémás viselkedésformák 1. mintagyerek 2. iskolai nehézségek 3. elidegenedés 4. serdülőkori terhesség vagy promiszkuitás 5. kockázatkereső viselkedés 6. drog és alkohol 7. szektákhoz való csatlakozás 8. öngyilkosság 9. önsértés „Amíg a serdülő - bármilyen szélsőségek között is - változik, addig korának megfelelően viselkedik. Komoly aggodalomra akkor ad okot, ha egy szélsőséges magatartásban hosszú időre megmerevedik.” Anna Freud

8 Magatartási, viselkedési zavarok Elsődleges okai: Környezeti ok Család – családszerkezet Nevelési hiányosság Erkölcsi fejlődést veszélyeztető környezet Lakásviszonyok Családon kívüli negatív hatás Organikus: betegségek, aktivitás-figyelem zavara

9 Magatartási, viselkedési zavarok Másodlagos okai: Gyenge kognitív képesség, részképesség problémák Rossz beszédkészség, problémamegoldás Szocio-kultúrális háttér- környezeti ártalom Pszichológiai tényezők: önértékelési zavar, depresszió,

10 MAGATARTÁSZAVAR MEGNYILVÁNULÁSI FORMÁI Viselkedési jellemzők Önuralomhiány vagy - gyengeség Érzelmi tompultság Zárkózottan túlzott érzékenység Alkalmazkodásképtelenség Tehetetlenség Értelmetlenség Önelidegenülés Norma-felbomlás Elszigetelődés AGRESSZÍV REGRESSZÍV

11 Hátrányos helyzet – munkaerőpiaci környezetben megjelenő problématünetek Kialakulatlan munkakultúra Társas kompetenciák Gyenge munkavégző képesség Személyes kompetenciák Motiválatlan hozzáállás Módszerkompetenciák

12 Fegyelmezetlenség Motiválatlanság Érdektelenség Nehezen nevelhetőség A gyakorlati képzés során megjelenő főbb viselkedési problémák

13 A modul célja: A programmodul sikeres elvégzésével a résztvevő megismeri a hátrányos helyzetűek gyakorlati képzésének, munkateljesítményük fejlesztésének, esetleges esetvezetésének lehetőségeit, a bevonható szakmai szereplőket, az esetkezelés etikáját.

14 Az identitás öt oszlopa (H.G. Petzold nyomán) IDENTITÁS TESTISÉG (szellem, test, lélek) SZOCIÁLIS HÁLÓ (amelyben mások hozzájárulnak az én identitásomhoz és én az övékéhez) ANYAGI BIZTONSÁG (amely egyidejűleg lehetővé teszi az azonosítást önmagam és mások által) MUNKA ÉS TELJESÍTMÉNY (amellyel azonosítom magam és amellyel engem azonosíthatnak) ÉRTÉKEK (amellyel azonosulni tudok, amely az enyém, de másoké is, akik magukénak vallják)

15 A munkateljesítményt befolyásoló tényezők A munkafeladatot ellátó emberek teljesítménye minden esetben függ: a képességeiktől öröklött képességek - fizikai tulajdonságok, tehetség, személyiség szerzett képességek – tipikusan elsajátított (általánosságban vett) tudáselemek, amelyeket tökéletesíteni lehet, mint az ismeretek, készségek és attitűdök a hátterüktől (erőforrások, környezet) a motivációjuktól

16 A TELJESÍTMÉNYT BEFOLYÁSOLÓ PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEIK képességek öröklött képességek – más munkafeladat végeztetése (ez szakképzési vonatkozásban pályaorientációt, pályamódosítást jelent) szerzett képességek – oktatás (ismeretek), gyakoroltatás (készségek), nevelés/kondicionálás (attitűdök), tapasztalatszerzés háttér (erőforrások, környezet) – anyagi javak, technológia és szervezetfejlesztés motiváció – motiválás

17 A motiváció és a motivációs stratégia Motiváció: Belső hajtóerő Ösztönzés az egyén számára, amit csak a megfelelő kilátások (motiváló tényezők) tudnak lángra lobbantani Motivációs stratégia Módszer, amely összekapcsolja a belső hajtóerőt a motiváló tényezőkkel Célja olyan teljesítmény elérése, amely eredményhez vezet

18 Motivációelméletek I. Abraham Maslow piramisa – öt szinten

19 Motivációelméletek I. Abraham Maslow piramisa – hét szinten ? ?

20 Motivációelméletek II. Frederick Herzberg kéttényezős modellje MOTIVÁTOROK HIGIÉNIÁS TÉNYEZŐK NEM ELÉGEDETTELÉGEDETT ELÉGEDETLEN NEM ELÉGEDETLEN

21 Motivációelméletek III. Clayton Alderfer elmélete KAPCSOLAT (relatedness) FEJLŐDÉS (growth) LÉTEZÉS (existence) KIELÉGÜLÉS / ERŐSÖDÉS KIELÉGÜLÉS / FEJLŐDÉS FRUSZTRÁCIÓ / REGRESSZIÓ

22 Motivációelméletek - összehasonlítás FIZIOLÓGIAI (ÉLETTANI) SZÜKSÉGLETEK BIZTONSÁGI SZÜKSÉGLETEK SZERETET SZÜKSÉGLETE ELISMERÉS SZÜKSÉGLETE ÖNMEGVALÓSÍTÁS SZÜKSÉGLETE Maslow Herzberg Adelfer LÉTEZÉS KAPCSOLAT FEJLŐDÉS ELÉGEDETT ELÉGEDETLEN NEM ELÉGEDETT ÉS NEM ELÉGEDETLEN

23 A motivációs ciklus elemei és a motivációs stratégia lépései Motivációs ciklus elemeiMotivációs stratégiai lépések Szükségletek felismeréseAnnak kitalálása, hogy az embereknek mire van szükségük JutalmakJavaslattétel, lehetséges motivátorok meghatározása és megismertetése TeljesítményAnnak egyértelmű azonosítása, mit várunk el a motivátorok biztosításáért cserébe. Elvárások, amelyek a teljesítéssel kapcsolatosak A siker elérésének biztosítása, annak képviselet, hogy a motivátorok elérése ésszerű keretek között lehetséges.

24 R3 EGYÜTTMŰKÖDŐ Közösen alakítja ki az elképzeléseket, és megosztja a döntéshozatalt. R2 MEGGYŐZŐ Megmagyarázza döntéseit, és megvitatja a beosztottakkal. R4 DELEGÁLÓ Átadja a döntés és a végrehajtás felelősségét. R1 RENDELKEZŐ Pontos utasításokat ad, és szigorúan ellenőriz. Feladatkiadó magatartás (irányító magatartás) Partneri viselkedés (támogató viselkedés) A vezetői magatartás (oktató)

25 R3 KÉPES, DE NEM MOTIVÁLT Bizonytalan, de önállóan oldja meg a feladatokat. R2 NEM KÉPES, DE MOTIVÁLT Magabiztos, de vezetői irányítást igényel. R4 KÉPES ÉS MOTIVÁLT Magabiztos, önállóan oldja meg a feladatokat. R1 NEM KÉPES ÉS NEM MOTOVÁLT Bizonytalan, vezetői irányítást igényel. A dolgozói magatartás (tanuló) – magabiztosság és felkészültség alapon

26 A helyzetfüggő vezetés R3 EGYÜTTMŰKÖDŐ R2 MEGGYŐZŐ R4 DELEGÁLÓ R1 RENDELKEZŐ Feladatkiadó magatartás (irányító magatartás) KÉPES, NEM MOTIVÁLT Partneri viselkedés (támogató viselkedés) NEM KÉPES MOTIVÁLT KÉPES, MOTIVÁLT NEM KÉPES NEM MOTIVÁLT

27 A SEGÍTÉS FŐ SZEMPONTJAI Alapok: empátia és hitelesség Technikák és attitűdök: Érzelmekről soha nem szabad ítélkezni Az érzésekről mindig fontos beszélni, s a segített által kell értelmezni őket A segítettet támogatni kell a problémamegoldásban és a gyökér-ok feltárásában A segítőnek tudnia kell enyhíteni a szorongást, csillapítani a dühöt, feloldani a depressziót, kordában tartani a haragot A stresszt minden esetben oldani kell Kerülni, illetve oldani kell a hatalmi jelleget

28 HÁTRÁNYOS HELYZETŰEK ESETVEZETÉSE SORÁN ALKALMAZHATÓ MEGERŐSÍTŐ ÉS ÉNFEJLESZTŐ ESZKÖZÖK POZITÍV VISSZAJELZÉS/TÜKRÖZÉS a személyre, az ő cselekedeteire, viselkedésére, gondolataira Pozitív szemléletű, megoldás-orientált gondolkodásmód – „VAN MEGOLDÁS!” Realitásba helyezés, a FELNŐTTSÉG KÉPVISELETE

29 Problémás fiatalok Vágynak a megértésre és az elfogadásra Saját szabályrendszerrel rendelkeznek Fokozott kongruencia igényük van Magányosak Képesek egyfajta tisztánlátásra Intraperszonális probléma Interperszonális probléma Diszharmónia a környezettel

30 Az esetkezelés etikája Nil nocere (Semmi olyat nem tenni, ami árthatna a klienseknek) Őrizd meg a titkot Ismerd (fel) saját korlátaidat! Ne kérdezősködj irreleváns részletek felől Úgy kérdezd a klienst, ahogy szeretnéd, hogy téged kezeljenek !

31 „Nem az a legfontosabb, hogy milyen a világ, hanem hogy te mit tettél hozzá.”


Letölteni ppt "Felkészítő alapképzés a duális szakképzésben közreműködő munkáltatók, gyakorlati oktatók számára."

Hasonló előadás


Google Hirdetések