Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Budapest, 2009 November 26. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Borsod-Torna-Gömör Egyesület A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Budapest, 2009 November 26. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Borsod-Torna-Gömör Egyesület A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European."— Előadás másolata:

1 Budapest, 2009 November 26. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Borsod-Torna-Gömör Egyesület A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European Public Advisory Partners (EPAP) kizárólagos tulajdonát képezi. A dokumentum bármely részét idézni, forrásként felhasználni csak az EPAP előzetes hozzájárulásával, a forrás pontos megjelölésével szabad. A térség, mely élni akar! - Sokszínű értékeinkre épülő új fejlődési pálya megalapozása

2 1 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok

3 2 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Borsod-Torna-Gömör Egyesület – Összefoglaló a térségről A térségen belül a legtöbb vállalkozás a(z) Kereskedelem, javítás szektorban tevékenykedik. A legnagyobb foglalkoztató a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor, az 500 főnél többet foglalkoztató vállalkozások száma 0 A térségben összesen 30 db gazdaságfejlesztési javaslat fogalmazódott meg, melyek közül a legtöbb – az összes javaslat 30%-a, 9 db – a(z) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás szektorhoz kapcsolódik A térségben összesen 50 db szolgáltatás-, valamint falu- és településfejlesztési javaslat fogalmazódott meg, melyek közül a legtöbb – 15 db – a(z) Egyéb infrastruktúra mozgatórugó- csoporthoz kapcsolódik A térségben összesen 5 db fő fejlesztési prioritás és 18 db fejlesztési intézkedés fogalmazódott meg A(z) Borsod-Torna-Gömör Egyesület területe 78 települést foglal magába, melyek közül 1 város. A térség lakossága 59,546 fő, a városokban élő lakosok száma 4,349 fő

4 3 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térségben a legtöbb vállalkozás a(z) Kereskedelem, javítás szektorban található; a legnagyobb foglalkoztató a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor Vállalkozások, jelentős szektorok Népesség Települé- sek száma Városok száma 59,546 78 1 69 Kereskedelem, javítás Vállalk. száma létszám szerint (db)Legtöbb vállalk. adó szektor Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Legnagyobb fogl. szektor Általános információk Négy legnépesebb település Szendrő 4,349 fő 3,440 fő 3,107 fő 2,955 fő Múcsony Sajóbábony Rudabánya Települések száma, ahol......nincs szélessávú internet...nem elérhető mindhárom mobilhálózat...nincs helyközi autóbusz-megálló...van közművesített, köz- úton elérhető ipari park Fejlesztési prioritások és intézkedések, megoldási javaslatok 22 29 1 2 Fő fejlesztési prioritások száma 5 Fejlesztési intézkedések száma 18 Gazdaságfejlesztési megoldási javaslatok száma 30 Szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatok száma 50 Borsod-Torna-Gömör Egyesület – Általános áttekintés Hátrányos helyzetű települések száma

5 4 Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A legtöbb forrás – 2,664,400 EUR – a Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása jogcímhez lett rendelve Borsod-Torna-Gömör Egyesület – HPME allokáció összefoglaló Jogcím neveHPME-k száma (db)Allokált forrás (EUR) ▪Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása ▪6▪6▪2,664,400 ▪A turisztikai tevékenységek ösztönzése▪8▪8▪1,909,000 ▪Falumegújítás és -fejlesztés▪9▪9▪1,816,644 ▪A kulturális örökség megőrzése▪6▪6▪1,594,580 ▪Leader közösségi fejlesztés▪7▪7▪494,400 ▪Leader vállalkozás fejlesztés▪8▪8▪1,128,569 ▪Leader képzés▪2▪2▪58,000 ▪Leader rendezvény▪4▪4▪39,579 ▪Leader térségen belüli szakmai együttműködések▪1▪1▪50,000 ▪Leader térségek közötti és nemzetközi együttműködések▪1▪1▪20,000 ▪Leader komplex projekt ▪Leader tervek, tanulmányok

6 5 Borsod-Torna-Gömör Egyesület - Legfontosabb probléma és lehetőség A legfontosabb probléma megoldása, és a legfontosabb lehetőség kihasználása jelenti a kiugrási lehetőséget a térség számára Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis Legfontosabb problémaLegfontosabb lehetőség ▪1.Elnéptelenedés és népességcsere, fiatalok elvándorlása, ▪2.Alacsony iskolai végzettség, szakemberhiány ▪3.Közlekedési és információs elszigeteltség ▪4.Gyenge partnerségi alapok ▪5.Saját források hiánya, szűk belső piac ▪6.Életképes gazdasági szereplők hiánya, vállalkozások gyenge versenyképessége ▪7.Nem megfelelő termékszerkezet, alacsony hozzáadott érték ▪8.Alacsony jövedelmek ▪9.Inaktívak és munkanélküliek magas száma, aránya ▪10.Szolgáltatások leépülése ▪11.Fokozódó szociális és morális nehézségek, mélyülő szegénység ▪12.Népességcsoportok közötti konfliktusok, térségi szegregáció ▪13.Környezeti erőforrások felélése ▪1.Változatos, értékes táj és élővilág ▪2.Természeti környezet viszonylagos megkíméltsége, világörökségi helyszín ▪3.Magas erdősültség, vadban gazdag erdőségek ▪4.Állattenyésztés kedvező környezeti adottságai ▪5.Bioenergia-termeléshez kedvező környezeti adottságok ▪6.Megőrzött, változatos kulturális örökség ▪7.Szabad, részben barnamezős vállalkozási területek ▪8.Hasznosítható, olcsó ingatlanok ▪9.Fejlődőképes új kezdeményezések, tapasztalt civil szervezetek

7 6 A helyi adottságokra, a legszélesebb térségi és határ menti együttműködésekre alapozott, életképes kisvállalkozások keretében, részben közösségi vállalkozási formában működő helyi gazdaságra és a regionális gazdaságba integrálódó kis- és középvállalkozásokra alapozott gazdasági szerkezet kialakításával; a települések megújulásán keresztül az életkörülmények javításával; a térségben élők és további letelepedők munkajövedelemből való biztos megélhetésének, térségi hálózatokban ellátott szolgáltatások által nyújtott komfortos lakhatásának és szellemi, erkölcsi megújulásának diszkriminációmentes biztosítása. Céljainkat a sokszínűségben rejlő lehetőségeink kiaknázásával, a helyi közösségek mobilizálásával, országos viszonylatban is páratlan környezeti adottságaink megőrzésével, a regionális munkamegosztásba való bekapcsolódásunkkal és térségi érdekérvényesítő képességünk növelésével kívánjuk elérni. Mindezekkel megtesszük az első lépéseket a térségnek egy új, a 21. század követelményeinek megfelelő fejlődési pályára állításához, az elmaradottság ördögi köreiből való kitöréshez. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Borsod-Torna-Gömör Egyesület – A stratégia alapvető célja

8 7 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok

9 8 Az akciócsoport működési területe a Bódva és a Sajó folyók völgyére, az Aggteleki- karsztra, a Borsodi- dombságra, a Rudabányai-hegységre, valamint a Cserehátra terjed ki. A térség az Edelényi, a Kazincbarcikai és a Miskolci kistérségekhez kapcsolódó 77 települést foglalja magába, amelyek mintegy 1000 km2-en 59 ezer állandó lakossal alkotják a program által érintett földrajzi területet. A területhez négy város kapcsolódik szorosan: Edelény (10,8 ezer fő), Kazincbarcika (32 ezer fő), Sajószentpéter (12,7 ezer fő) és Szendrő (4,3 ezer fő). A térség szélsőségesen aprófalvas jellegű. A települések közel fele 500 fősnél, kétharmada 1000 fősnél kisebb népességszámú. A térség hazánk legelmaradottabb régióinak egyike. A hátrányos helyzet a munkanélküliség kirívóan magas arányában, a népesség elöregedésében, az alacsony iskolai végzettségben, a képzett fiatalok elvándorlásában, a roma népesség 22%-os átlagos – ezen belül egyes településeken 50%-ot meghaladó – arányában, a gazdaság alacsony teljesítő képességében és az életkörülmények más térségekhez viszonyítva jelentős elmaradásában nyilvánul meg. A jellemzően dombvidéki arculatú táj erős kettősséget mutat. Az emberi tevékenység révén megbontott, roncsolt, néhol erdőfoltokkal tarkított tájak, melyeken a nagyüzemi bányászat s a hozzá kapcsolódó létesítmények komoly sebeket ejtettek, éppúgy megtalálhatók itt, mint – éppen a korábbi iparosítási hullámokból való kimaradásnak köszönhetően – a máshol már eltűnt természeti és kulturális értékeket megőrző településcsoportok. Fő erősség a természeti és kulturális sokszínűség, valamint a határ menti fekvés, melyek kellő odafigyeléssel, gondossággal fontos vonzerővé válhatnak úgy a turisták, mint a lakosok és vállalkozások számára. A környék természeti értékét az ember környezetalakító tevékenysége mellett – és ellenére – fennmaradt változatosság adja. Az akciócsoport működési területe a Bódva és a Sajó folyók völgyére, az Aggteleki- karsztra, a Borsodi- dombságra, a Rudabányai-hegységre, valamint a Cserehátra terjed ki. A térség az Edelényi, a Kazincbarcikai és a Miskolci kistérségekhez kapcsolódó 77 települést foglalja magába, amelyek mintegy 1000 km2-en 59 ezer állandó lakossal alkotják a program által érintett földrajzi területet. A területhez négy város kapcsolódik szorosan: Edelény (10,8 ezer fő), Kazincbarcika (32 ezer fő), Sajószentpéter (12,7 ezer fő) és Szendrő (4,3 ezer fő). A térség szélsőségesen aprófalvas jellegű. A települések közel fele 500 fősnél, kétharmada 1000 fősnél kisebb népességszámú. A térség hazánk legelmaradottabb régióinak egyike. A hátrányos helyzet a munkanélküliség kirívóan magas arányában, a népesség elöregedésében, az alacsony iskolai végzettségben, a képzett fiatalok elvándorlásában, a roma népesség 22%-os átlagos – ezen belül egyes településeken 50%-ot meghaladó – arányában, a gazdaság alacsony teljesítő képességében és az életkörülmények más térségekhez viszonyítva jelentős elmaradásában nyilvánul meg. A jellemzően dombvidéki arculatú táj erős kettősséget mutat. Az emberi tevékenység révén megbontott, roncsolt, néhol erdőfoltokkal tarkított tájak, melyeken a nagyüzemi bányászat s a hozzá kapcsolódó létesítmények komoly sebeket ejtettek, éppúgy megtalálhatók itt, mint – éppen a korábbi iparosítási hullámokból való kimaradásnak köszönhetően – a máshol már eltűnt természeti és kulturális értékeket megőrző településcsoportok. Fő erősség a természeti és kulturális sokszínűség, valamint a határ menti fekvés, melyek kellő odafigyeléssel, gondossággal fontos vonzerővé válhatnak úgy a turisták, mint a lakosok és vállalkozások számára. A környék természeti értékét az ember környezetalakító tevékenysége mellett – és ellenére – fennmaradt változatosság adja. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség általános jellemzői, a hely szelleme 1/2

10 9 Az Aggteleki-karszt páratlan barlangvilága 1995 óta a Világörökség része és egyben a térség legnagyobb turisztikai célpontja. A Nemzeti Park területén a természetvédelem szempontjai határozzák meg a gazdálkodást. A hagyományos, legeltető állattartáshoz való visszatérés, a helyi termőhelyi viszonyokat és tradíciókat követő földművelés szorgalmazása, a parlagföldek legeltetése, beerdősítése, a felhagyott bányaterületek, tavak rekultivációja a következő 10-15 év legsürgősebb gazdálkodási teendői közé tartozik. Az építészeti örökségben (Árpádkori templomok, várak, a népi építészet gyöngyszemei, az aprófalvak hagyományos települési szerkezete stb), a magyarok, romák, lengyelek, tótok, római és görögkatolikusok, reformátusok, zsidók egymás mellett élésében kialakult kultúrák változatosságában rejlő gazdagság és a térségben élő alkotók ereje képezi a jövőformálás másik bázisát. A terület országhatár menti fekvése az európai uniós csatlakozás révén – az újraépülő kulturális és gazdasági kapcsolatoknak köszönhetően – a térség fejlődése szempontjából előnyt jelenthet. Ezzel esély nyílhat az északi rész hagyományos piacainak visszanyerésére. Az Aggteleki-karszt páratlan barlangvilága 1995 óta a Világörökség része és egyben a térség legnagyobb turisztikai célpontja. A Nemzeti Park területén a természetvédelem szempontjai határozzák meg a gazdálkodást. A hagyományos, legeltető állattartáshoz való visszatérés, a helyi termőhelyi viszonyokat és tradíciókat követő földművelés szorgalmazása, a parlagföldek legeltetése, beerdősítése, a felhagyott bányaterületek, tavak rekultivációja a következő 10-15 év legsürgősebb gazdálkodási teendői közé tartozik. Az építészeti örökségben (Árpádkori templomok, várak, a népi építészet gyöngyszemei, az aprófalvak hagyományos települési szerkezete stb), a magyarok, romák, lengyelek, tótok, római és görögkatolikusok, reformátusok, zsidók egymás mellett élésében kialakult kultúrák változatosságában rejlő gazdagság és a térségben élő alkotók ereje képezi a jövőformálás másik bázisát. A terület országhatár menti fekvése az európai uniós csatlakozás révén – az újraépülő kulturális és gazdasági kapcsolatoknak köszönhetően – a térség fejlődése szempontjából előnyt jelenthet. Ezzel esély nyílhat az északi rész hagyományos piacainak visszanyerésére. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség általános jellemzői, a hely szelleme 2/2

11 10 Az Aggteleki Nemzeti Parkhoz tartozik a térség 12,6%-a. Számos bioszféra magterület található a területén, földtani-barlangtani értékei igazán jelentősek, 1995 decemberétől felkerültek a Világörökség jegyzékre. Az egész Gömör–Tornai-karsztra értékes flóra és fauna jellemző. Különösen fontos a madárvonulások szempontjából a Rakacai víztározó. A Rudabányán található Őshominida telep világviszonylatban is jelentős, az emberi faj kialakulásának egyik lépcsőfokát bizonyító feltárás A NATURA 2000 által érintett területek a terület nagy részén jelen vannak. A táji környezet a térség belső területeim sokat megőrzött eredeti, ma mind jobban felértékelődő természeti jellemzőiből. Lényegesen jobb helyzetben van, mint a peremein a (nehéz)ipar, a bányászat, a közlekedési tengely-funkció környezetromboló hatásait viselő, sűrűn benépesült folyóvölgyek. A talajok szennyezettségét alapvetően befolyásolja, hogy a műtrágyázás 1976 és 1980 között az országos átlag 60%-át érte el és ez a 90-es évektől radikálisan még tovább csökkent, ami további védelmi stratégia mellett a talajok tisztaságának relatív helyreállását, megújulását eredményezi. A folyóvizek szennyezettségük alapján az ország legtisztább vizeinek minősülnek. A Bódva Miskolc ivóvízellátásában fontos szerepet játszik és az elsőrendűen védett folyóvizek sorába tartozik. Vízminőségét elsősorban ipari eredetű szennyezések veszélyeztetik, így az országhatáron túlról érkező szennyeződések, a BORSODCHEM Rt és a Borsodi Hőerőmű zagytere. Az egres tanyai vadlerakó szennyeződései is veszélyt jelentenek. A szalonnai vízmű legjelentősebb potenciális szennyezőforrásai Alsótelekes és Felsőtelekes községek, az Esztramos mészkőbánya és a felhagyott rudabányai bányagödör. A talajvizek az egész térségben nitrátosak, az egészséges ivóvízellátás már csak a mélyebb fekvésű kutakból vagy karsztforrásokból biztosítható. A karsztvizek minősége természetes tisztaságúnak tekinthető. Az Aggteleki Nemzeti Parkhoz tartozik a térség 12,6%-a. Számos bioszféra magterület található a területén, földtani-barlangtani értékei igazán jelentősek, 1995 decemberétől felkerültek a Világörökség jegyzékre. Az egész Gömör–Tornai-karsztra értékes flóra és fauna jellemző. Különösen fontos a madárvonulások szempontjából a Rakacai víztározó. A Rudabányán található Őshominida telep világviszonylatban is jelentős, az emberi faj kialakulásának egyik lépcsőfokát bizonyító feltárás A NATURA 2000 által érintett területek a terület nagy részén jelen vannak. A táji környezet a térség belső területeim sokat megőrzött eredeti, ma mind jobban felértékelődő természeti jellemzőiből. Lényegesen jobb helyzetben van, mint a peremein a (nehéz)ipar, a bányászat, a közlekedési tengely-funkció környezetromboló hatásait viselő, sűrűn benépesült folyóvölgyek. A talajok szennyezettségét alapvetően befolyásolja, hogy a műtrágyázás 1976 és 1980 között az országos átlag 60%-át érte el és ez a 90-es évektől radikálisan még tovább csökkent, ami további védelmi stratégia mellett a talajok tisztaságának relatív helyreállását, megújulását eredményezi. A folyóvizek szennyezettségük alapján az ország legtisztább vizeinek minősülnek. A Bódva Miskolc ivóvízellátásában fontos szerepet játszik és az elsőrendűen védett folyóvizek sorába tartozik. Vízminőségét elsősorban ipari eredetű szennyezések veszélyeztetik, így az országhatáron túlról érkező szennyeződések, a BORSODCHEM Rt és a Borsodi Hőerőmű zagytere. Az egres tanyai vadlerakó szennyeződései is veszélyt jelentenek. A szalonnai vízmű legjelentősebb potenciális szennyezőforrásai Alsótelekes és Felsőtelekes községek, az Esztramos mészkőbánya és a felhagyott rudabányai bányagödör. A talajvizek az egész térségben nitrátosak, az egészséges ivóvízellátás már csak a mélyebb fekvésű kutakból vagy karsztforrásokból biztosítható. A karsztvizek minősége természetes tisztaságúnak tekinthető. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség környezeti állapota 1/2

12 11 Nagy esőzések és hóolvadás idején a nagymértékű felszíni bemosódásokból növekszik az ammónium és egyéb szennyező komponensek aránya. A Rakacai-víztározó vízminőségét a vízgyűjtő területről bemosódó szennyező anyagok és a tó körül kialakult üdülőtelep csatornázatlanságából eredő szennyező hatások határozzák meg. Jellemző a nagyarányú eutrofizáció. A Lázbérci-víztározó vízminősége kiváló, csak horgászat engedélyezett. Az illegális szeméttelepek szennyező hatása a romatelepek közelében a legerősebb. A levegőszennyezettség tekintetében egy viszonylag szennyezettebb sáv különül el. A szlovákiai ipari létesítmények szennyezőanyag kibocsátása következményeként az országhatár menti Sajópüspöki - Szalonna - Tornaszentjakab sáv az országos átlagot meghaladó szennyezettségi értékekkel rendelkezik. A borsodi iparvidékről kisugárzó levegőszennyezettség a Hídvégardó - Irota vonaltól délnyugatra érezhető. A térség legtisztább, biogazdálkodásban, gyógynövénytermesztésben, szanatóriumi programokban hasznosítható levegőjű területének a Viszló, Debréte, Rakaca, Rakacaszend, Irota települések által alkotott körzet bizonyul. Nagy esőzések és hóolvadás idején a nagymértékű felszíni bemosódásokból növekszik az ammónium és egyéb szennyező komponensek aránya. A Rakacai-víztározó vízminőségét a vízgyűjtő területről bemosódó szennyező anyagok és a tó körül kialakult üdülőtelep csatornázatlanságából eredő szennyező hatások határozzák meg. Jellemző a nagyarányú eutrofizáció. A Lázbérci-víztározó vízminősége kiváló, csak horgászat engedélyezett. Az illegális szeméttelepek szennyező hatása a romatelepek közelében a legerősebb. A levegőszennyezettség tekintetében egy viszonylag szennyezettebb sáv különül el. A szlovákiai ipari létesítmények szennyezőanyag kibocsátása következményeként az országhatár menti Sajópüspöki - Szalonna - Tornaszentjakab sáv az országos átlagot meghaladó szennyezettségi értékekkel rendelkezik. A borsodi iparvidékről kisugárzó levegőszennyezettség a Hídvégardó - Irota vonaltól délnyugatra érezhető. A térség legtisztább, biogazdálkodásban, gyógynövénytermesztésben, szanatóriumi programokban hasznosítható levegőjű területének a Viszló, Debréte, Rakaca, Rakacaszend, Irota települések által alkotott körzet bizonyul. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség környezeti állapota 2/2

13 12 A térség településeinek 90 %-a (69 település), lakosainak 82 %-a a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában hátrányos helyzetűként jelenik meg. A terület elmaradottsága megnyilvánul a demográfiai szerkezet torzultságában, a gyenge jövedelemtermelő képességben, az életkörülmények elmaradottságában, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés korlátozottságában, a környezeti erőforrások részben alul, részben túl hasznosítottságában, és mindezek középpontjában a foglalkoztatási problémák koncentrálódásában. Az elmaradottság felsorolt elemei ma már egy ördögi kört alkotnak. Már nem tudható, hogy mi az ok és mi a következmény. A tényezők egymást erősítve egy lefelé szálló spirálban mozgatják a térséget. Ebből kitörni az egyes elemek elszigetelt fejlesztésével nem lehet. Az alapinfrastruktúrában véghezvitt óriási (persze a felzárkózáshoz még mindig nem elégséges) fejlesztések nem tudták a beindítani a felemelkedést. Ehhez a térséget egy új fejlődési pályára kell helyezni. A történelem hosszú évszázadai óta először a térség felértékelődésére esély is adódhat. A koncentrációra épülő modernizációval szemben a posztmodern fejlődésben a természeti és a kulturális értékek húzóerőként jelenhetnek meg. A korábbi fejlődési folyamatokból való kimaradás most előnnyé válhat, amennyiben éppen annak köszönhető a természeti és kulturális örökség más térségekhez képest jobb állapotban való megőrzöttsége. A kérdés csak az, hogy van-e elég ötlet, kreativitás, munkaerő és kitartás ezen értékek feltárásához és hasznosításuk megszervezéséhez. Úgy a felzárkóztatásban, mint új fejlődési pályák megtalálásában sajátos helyzetet termet, hogy a térségben országos viszonylatban is magas a roma népesség aránya. A lakosság 20%-át, egyes településeken 50-80%- át kitevő roma népesség fejlesztési szükségletei elsősorban a munkavállaláshoz, a lakáshelyzet javításához, az egészséges életfeltételek megteremtéséhez, az iskolai végzettség megszerzéséhez, a kulturális és etnikai identitás erősítéséhez és az erősödő diszkrimináció letöréséhez kapcsolódnak. A Borsod-Torna-Gömör helyi közösség stratégia célrendszerét horizontális jelleggel határozza meg a térségben kisebbségként élő csoportok komplex integrációja, valamint a hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatása. A térség településeinek 90 %-a (69 település), lakosainak 82 %-a a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában hátrányos helyzetűként jelenik meg. A terület elmaradottsága megnyilvánul a demográfiai szerkezet torzultságában, a gyenge jövedelemtermelő képességben, az életkörülmények elmaradottságában, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés korlátozottságában, a környezeti erőforrások részben alul, részben túl hasznosítottságában, és mindezek középpontjában a foglalkoztatási problémák koncentrálódásában. Az elmaradottság felsorolt elemei ma már egy ördögi kört alkotnak. Már nem tudható, hogy mi az ok és mi a következmény. A tényezők egymást erősítve egy lefelé szálló spirálban mozgatják a térséget. Ebből kitörni az egyes elemek elszigetelt fejlesztésével nem lehet. Az alapinfrastruktúrában véghezvitt óriási (persze a felzárkózáshoz még mindig nem elégséges) fejlesztések nem tudták a beindítani a felemelkedést. Ehhez a térséget egy új fejlődési pályára kell helyezni. A történelem hosszú évszázadai óta először a térség felértékelődésére esély is adódhat. A koncentrációra épülő modernizációval szemben a posztmodern fejlődésben a természeti és a kulturális értékek húzóerőként jelenhetnek meg. A korábbi fejlődési folyamatokból való kimaradás most előnnyé válhat, amennyiben éppen annak köszönhető a természeti és kulturális örökség más térségekhez képest jobb állapotban való megőrzöttsége. A kérdés csak az, hogy van-e elég ötlet, kreativitás, munkaerő és kitartás ezen értékek feltárásához és hasznosításuk megszervezéséhez. Úgy a felzárkóztatásban, mint új fejlődési pályák megtalálásában sajátos helyzetet termet, hogy a térségben országos viszonylatban is magas a roma népesség aránya. A lakosság 20%-át, egyes településeken 50-80%- át kitevő roma népesség fejlesztési szükségletei elsősorban a munkavállaláshoz, a lakáshelyzet javításához, az egészséges életfeltételek megteremtéséhez, az iskolai végzettség megszerzéséhez, a kulturális és etnikai identitás erősítéséhez és az erősödő diszkrimináció letöréséhez kapcsolódnak. A Borsod-Torna-Gömör helyi közösség stratégia célrendszerét horizontális jelleggel határozza meg a térségben kisebbségként élő csoportok komplex integrációja, valamint a hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatása. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Hátrányos helyzetű települések közé tartozó települések bemutatása 1/1

14 13 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Az egyes szektorok jelentősége a térségben - Jelmagyarázat Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Építőipar Kereskedelem, javítás Szálláshely- szolgáltatás és vendéglátás Szállítás, raktározás, posta és távközlés Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Egyéb tevékenység

15 14 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Az egyes szektorok jelentősége a térségben A térség legfontosabb szektorait a foglalkoztatásban, illetve a vállalkozások számában képviselt részesedés alapján lehet azonosítani Foglalkoztatottak számának megoszlása a szektorok között (%) Vállalkozások számának megoszlása a szektorok között (%) ▪A településen azok a legfontosabb szektorok, amelyek nagy mértékben részesednek a foglalkoztatásból és/vagy a vállalkozások számából ▪Ebből a szempontból a település legfontosabb szektorai –Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás –Kereskedelem, javítás 1. Sok kis/közepes méretű vállalat2. Néhány nagy vállalat 3. Sok kis vállalat 4. Kevés kis vállalat

16 15 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Vállalkozások szektor szerinti megoszlása A vállalkozások számát tekintve a szektorok közül 26%-kal a(z) Kereskedelem, javítás szektor rendelkezik a legnagyobb részesedéssel Aktív vállalkozások száma szektoronként (db) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Építőipar Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Szállítás, raktározás, posta és távközlés Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Egyéb tevékenység Szektorok részesedése 9% 10% 26% 9% 6% 16% 7% 0% 12% 5%

17 16 Foglalkoztatottság szektor szerinti megoszlása* A foglalkoztatottak számát tekintve a szektorok közül 32%-kal a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor rendelkezik a legnagyobb részesedéssel *A foglalkoztatottsági adatok nemcsak a vállalkozásokra vonatkoznak Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Foglalkoztatottak száma szektoronként (fő) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Építőipar Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Szállítás, raktározás, posta és távközlés Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Közigazgatás, védelem, társadalom- biztosítás, oktatás, egészségügy Szektorok részesedése 4% 32% 10% 2% 10% 3% 2% 29% 7% 1% Egyéb tevékenység 0%

18 17 Forrás:HVS kistérségi HVI, Állami Foglalkoztatási Szolgálat, HVS adatbázis Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül Az aktív korú lakosságon belül az álláskeresők aránya 2007-ben 17.4%, ami 0.0 százalékpontos változást jelent 2003 óta Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül (százalék) ▪Az álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül 2007-ben 17.4% ▪Változás 2003-hoz képest 0.0 százalékpont

19 18 Az állandó népesség 53%-a aktív korú, munkahellyel azonban alig 50%-uk rendelkezik. Az okok a magas munkanélküliségre és az inaktívak kiugróan magas számára és arányára vezethetők vissza. A rendszerváltást követően gyakran alkalmazott stratégia volt a korai nyugdíjazás, még inkább a megváltozott munkaképességű státuszba való menekülés. Több ezer fő vált csökkent munkaképességűvé és esett ki a munkaerőpiacról. A regisztrált munkanélküliek aránya messze meghaladja az országos, de a megyei átlagot is, és addig, amíg országos szinten javulás, addig a térségben további romlás következett be. A foglalkoztatottak elsősorban a szolgáltatásokban, ezen belül főként a közszolgáltatásban találnak munkát. A gazdasági szerkezetváltás következtében drasztikusan lecsökkent az iparban és a bányászatban dolgozók száma. A közeli centrumokba ingázó dolgozók száma 1990 óta a felére csökkent, de még mindig a foglalkoztatottak fele ingázik. A mostoha természeti adottságok ellenére is viszonylag magas az őstermelők aránya, ez azonban nem jár együtt jelentősebb termékkiáramlással. Sokan váltak vállalkozóvá, de többségük kényszervállalkozás. A regisztrált munkanélküliek között a legnagyobb arányt képviselik az általános iskolát végzettek. Hosszabb idő intervallumban tendenciaként figyelhető meg a női munkanélküliek arányának növekedése. A kor szerinti megoszlás 1991. és 2005. között összetételében is változott: az állományon belül nőtt az idősebb - 36-55 éves - korosztályok aránya. A romák körében a munkanélküliség meghaladja az 50%-ot, a roma nők esetében a 80%-ot. A munkalehetőségek általános hiánya, a feketemunka és az érezhető diszkrimináció mellett a problémák megoldását nehezíti az is, hogy ebben a lakossági körben a munkavállalási motivációk rendkívül alacsonyak. A munkavállalási szándékokra jellemző, hogy akik munkát szándékoznak vállalni, azok elsősorban betanított munkási munkakörben, beosztottként szeretnének dolgozni. Az állandó népesség 53%-a aktív korú, munkahellyel azonban alig 50%-uk rendelkezik. Az okok a magas munkanélküliségre és az inaktívak kiugróan magas számára és arányára vezethetők vissza. A rendszerváltást követően gyakran alkalmazott stratégia volt a korai nyugdíjazás, még inkább a megváltozott munkaképességű státuszba való menekülés. Több ezer fő vált csökkent munkaképességűvé és esett ki a munkaerőpiacról. A regisztrált munkanélküliek aránya messze meghaladja az országos, de a megyei átlagot is, és addig, amíg országos szinten javulás, addig a térségben további romlás következett be. A foglalkoztatottak elsősorban a szolgáltatásokban, ezen belül főként a közszolgáltatásban találnak munkát. A gazdasági szerkezetváltás következtében drasztikusan lecsökkent az iparban és a bányászatban dolgozók száma. A közeli centrumokba ingázó dolgozók száma 1990 óta a felére csökkent, de még mindig a foglalkoztatottak fele ingázik. A mostoha természeti adottságok ellenére is viszonylag magas az őstermelők aránya, ez azonban nem jár együtt jelentősebb termékkiáramlással. Sokan váltak vállalkozóvá, de többségük kényszervállalkozás. A regisztrált munkanélküliek között a legnagyobb arányt képviselik az általános iskolát végzettek. Hosszabb idő intervallumban tendenciaként figyelhető meg a női munkanélküliek arányának növekedése. A kor szerinti megoszlás 1991. és 2005. között összetételében is változott: az állományon belül nőtt az idősebb - 36-55 éves - korosztályok aránya. A romák körében a munkanélküliség meghaladja az 50%-ot, a roma nők esetében a 80%-ot. A munkalehetőségek általános hiánya, a feketemunka és az érezhető diszkrimináció mellett a problémák megoldását nehezíti az is, hogy ebben a lakossági körben a munkavállalási motivációk rendkívül alacsonyak. A munkavállalási szándékokra jellemző, hogy akik munkát szándékoznak vállalni, azok elsősorban betanított munkási munkakörben, beosztottként szeretnének dolgozni. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség foglalkoztatottsági helyzete 1/2

20 19 A nők körében jellemző a részmunkaidős foglalkoztatás iránti igény. Távolabbi munkahelyre való ingázást a nők nem, a férfiak azonban vállalnának. A helybeni munkahelyek preferenciája magas. A munkavállalás nehézségei között legelső helyen a térségi munkahelyek hiánya, az alacsony bérezés, majd a távolabbi munkahelyekre való beutazás nehézségei említhetők. A nők más településen való munkavállalását akadályozza a gyermekek felügyeletének, esetenként az idős szülő gondozásának megoldatlansága, az utazással töltendő idő hosszúsága. A munkaerőpiac kínálati oldalát tehát kb. 15 ezer munkaképes lakos alkotja, akik közül 2000 fő számára kellene új munkahelyeket létrehozni. A munkáltatói oldalon a vállalkozások gyengesége szab gátat újabb munkahelyek létesítésének. A belső vállalkozások közül 20-25 rendelkezik jelentősebb munkaerő-felszívó képességgel, de bővítést ők sem terveznek. Külső munkáltatók a gyümölcstelepítésekben, kisebb ipari üzemek létrehozásában és a turisztikai adottságok hasznosításában jelentek meg. A munkaerőpiac keresleti oldala gyakorlatilag nem működik. A nők körében jellemző a részmunkaidős foglalkoztatás iránti igény. Távolabbi munkahelyre való ingázást a nők nem, a férfiak azonban vállalnának. A helybeni munkahelyek preferenciája magas. A munkavállalás nehézségei között legelső helyen a térségi munkahelyek hiánya, az alacsony bérezés, majd a távolabbi munkahelyekre való beutazás nehézségei említhetők. A nők más településen való munkavállalását akadályozza a gyermekek felügyeletének, esetenként az idős szülő gondozásának megoldatlansága, az utazással töltendő idő hosszúsága. A munkaerőpiac kínálati oldalát tehát kb. 15 ezer munkaképes lakos alkotja, akik közül 2000 fő számára kellene új munkahelyeket létrehozni. A munkáltatói oldalon a vállalkozások gyengesége szab gátat újabb munkahelyek létesítésének. A belső vállalkozások közül 20-25 rendelkezik jelentősebb munkaerő-felszívó képességgel, de bővítést ők sem terveznek. Külső munkáltatók a gyümölcstelepítésekben, kisebb ipari üzemek létrehozásában és a turisztikai adottságok hasznosításában jelentek meg. A munkaerőpiac keresleti oldala gyakorlatilag nem működik. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség foglalkoztatottsági helyzete 2/2

21 20 *Ezen szektorban tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada **Ezen településen tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának összefoglaló jellemzése A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának jelentősége az alapján mérhető le, hogy milyen hányadban részesednek a foglalkoztatottságból Legjelentősebb szektor Legjelentősebb település Foglalkoztatás abszolút értelemben Foglalkoztatás relatív értelemben LeírásÉrték ▪A(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban* működő vállalkozások száma ▪Sajóbábony székhellyel/telephellyel/fiókteleppel** működő vállalkozások száma ▪A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása által foglalkoztatottak száma ▪A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása által foglalkoztatottak számának aránya a térség összes foglalkoztatásán belül 8 db 3 db 1,378 fő 10% A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása 10%-át adja a térségen belüli foglalkoztatás- nak

22 21 Forrás:HVS kistérségi HVI, Cégbíróság, HVS adatbázis A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 1/2 A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 8 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban működik Szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás ▪Építőipar ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Fogl. száma (fő) ▪385 ▪380 ▪250 ▪80 ▪60 Árbevétel (ezer Ft) Működés helye a térségben ▪Berente ▪Sajóbábony ▪Sajóecseg ▪Sajóbábony Főtevékenység ▪2416 Műanyag- alapanyag gyártása ▪4534 Egyéb épületgépészeti szerelés ▪2416 Műanyag- alapanyag gyártása ▪2626 Tűzálló kerámiatermék gyártása ▪2441 Gyógyszeralapanya g-gyártás Név ▪BorsodChem ZRt. ▪KIS cégcsoport ▪Eurofoam Hungary Kft. ▪Hőtechnika-Észak Kft. ▪TEVA 1 2 3 4 5

23 22 Forrás:HVS kistérségi HVI, Cégbíróság, HVS adatbázis A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 2/2 Szektor Fogl. száma (fő) Árbevétel (ezer Ft) Működés helye a térségben Főtevékenység ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás ▪Szállítási, raktározási, postai és távközlési szolgáltatásokra vonatkozó megoldási javaslatok ▪51 ▪50 ▪46 ▪43 ▪33 ▪Vadna ▪Nagybarca ▪Sajóecseg ▪Múcsony ▪2524 Egyéb műanyag termék gyártása ▪1581 Kenyér, friss tésztaféle gyártása ▪2852 Fémmegmunkálás ▪2753 Könnyűfémöntés ▪6024 Közúti teherszállítás A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 8 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban működik ▪BTH Fitting Kft. Név ▪Frekvencia 2000 Kft. ▪Trimetto Kft. ▪Den Hartogh Kft. ▪Lezák Zoltán 6 7 8 9 10

24 23 A rendszerváltás után és óta a térség jövedelemtermelő, –felhalmozó és tőkevonzó képessége messze elmarad attól, hogy a gazdaság stabil fejlődési pályára állhasson. A megszűnt nagyüzemek nagyszámú, alacsonyan képzett munkavállalót hagytak hátra, akik nem tudtak és akartak önálló vállalkozásokat indítani. A vállalkozások hiánya, a térségben végzett mezőgazdasági és ipari tevékenység aránytalan, a helyi lehetőségektől elszakadó szerkezete, a vállalkozások versenyképességét befolyásoló egyes tényezők fejletlensége (infrastruktúra, képzett munkaerő, piacok közelsége) egyaránt a gazdasági fejlődés akadálya. A térségben az 10 ezer lakosra jutó vállalkozások száma a regionális és országos átlagtól lényegesen elmarad. A vállalkozások több mint a fele a szolgáltatásokban tevékenykedik. A térség dombvidéki részein meghatározó a mezőgazdasági vállalkozások jelenléte, néhány mezőgazdasági illetve feldolgozó (fa, textil, hús) vállalkozáson és helyi kereskedőn kívül jóformán más alig található. A mezőgazdaságban jellemző, az ún. törpebirtokok (5 ha alatt) magas, 96%-os, aránya. A területeket a tulajdonosok nagy része bérbe adja, a bérlők vagy a volt termelőszövetkezetek utódszervezetei, vagy egy-egy nagyobb magánvállalkozó. A térségben található mezőgazdasági gazdálkodók 98%-a egyéni gazdálkodó, akik jelentősebb piaci árutermeléssel alig rendelkeznek és a korábbi szövetkezetek felszámolása után az összefogás gondolatától idegenkednek. Meghatározó mezőgazdasági ágazat lehetne a legelő állatok tartása (húsmarha, juh, kecske), mivel a környezeti adottságok erre kiválóak. Ehhez azonban a piaci háttér mellett hiányoznak az ezzel járó életformát vállaló emberek is. Az utóbbi években növekedett az erdei növények és gyógynövények gyűjtését ill. feldolgozását végzők száma, de hiányzik az őket integráló, kereskedőház jellegű szerveződés. Az iparnak a térség nagy részén nincsenek hagyományai és valljuk be mára esélyei sem. A rendszerváltás után és óta a térség jövedelemtermelő, –felhalmozó és tőkevonzó képessége messze elmarad attól, hogy a gazdaság stabil fejlődési pályára állhasson. A megszűnt nagyüzemek nagyszámú, alacsonyan képzett munkavállalót hagytak hátra, akik nem tudtak és akartak önálló vállalkozásokat indítani. A vállalkozások hiánya, a térségben végzett mezőgazdasági és ipari tevékenység aránytalan, a helyi lehetőségektől elszakadó szerkezete, a vállalkozások versenyképességét befolyásoló egyes tényezők fejletlensége (infrastruktúra, képzett munkaerő, piacok közelsége) egyaránt a gazdasági fejlődés akadálya. A térségben az 10 ezer lakosra jutó vállalkozások száma a regionális és országos átlagtól lényegesen elmarad. A vállalkozások több mint a fele a szolgáltatásokban tevékenykedik. A térség dombvidéki részein meghatározó a mezőgazdasági vállalkozások jelenléte, néhány mezőgazdasági illetve feldolgozó (fa, textil, hús) vállalkozáson és helyi kereskedőn kívül jóformán más alig található. A mezőgazdaságban jellemző, az ún. törpebirtokok (5 ha alatt) magas, 96%-os, aránya. A területeket a tulajdonosok nagy része bérbe adja, a bérlők vagy a volt termelőszövetkezetek utódszervezetei, vagy egy-egy nagyobb magánvállalkozó. A térségben található mezőgazdasági gazdálkodók 98%-a egyéni gazdálkodó, akik jelentősebb piaci árutermeléssel alig rendelkeznek és a korábbi szövetkezetek felszámolása után az összefogás gondolatától idegenkednek. Meghatározó mezőgazdasági ágazat lehetne a legelő állatok tartása (húsmarha, juh, kecske), mivel a környezeti adottságok erre kiválóak. Ehhez azonban a piaci háttér mellett hiányoznak az ezzel járó életformát vállaló emberek is. Az utóbbi években növekedett az erdei növények és gyógynövények gyűjtését ill. feldolgozását végzők száma, de hiányzik az őket integráló, kereskedőház jellegű szerveződés. Az iparnak a térség nagy részén nincsenek hagyományai és valljuk be mára esélyei sem. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség helyzete a vállalkozások szempontjából 1/2

25 24 A térségben egykor művelt bányák bezártak, csupán egy-kettő működik és a térség szomszédságában üzemelő iparvállalatok sem igényelnek több munkaerőt. Az építőipari cégek sora jött létre a rendszerváltást követően. A több mint 200 működő építőipari vállalkozás 2/3-a a városokban koncentrálódik. Mára azok maradtak talpon, akik be tudtak kapcsolódni a nagy infrastrukturális beruházásokba. A kereskedelemre és a szolgáltatási tevékenységekre rányomta bélyegét, hogy a térség lakosságának túlnyomó többsége a rendszerváltást követő éveket az egyre gyorsuló elszegényedés folyamataként élte meg. A nehézségek ellenére gombamód szaporodtak el a vendéglátóipari- és kereskedelmi egységek. Ezek egy részét a kényszer szülte. Az évek multával több csődbe ment, csak néhánynak sikerült kinőnie magát. A turizmus az elmúlt 15 évben lényegesen fejlődött, a térség szálláshely kapacitásai tízszeresére növekedtek. A turisztikai vonzerők és különösen a programok fejlesztése, a szálláshelyek minőségi fejlesztése elmaradt a szálláskapacitások kiépítése mögött. A térségben egykor művelt bányák bezártak, csupán egy-kettő működik és a térség szomszédságában üzemelő iparvállalatok sem igényelnek több munkaerőt. Az építőipari cégek sora jött létre a rendszerváltást követően. A több mint 200 működő építőipari vállalkozás 2/3-a a városokban koncentrálódik. Mára azok maradtak talpon, akik be tudtak kapcsolódni a nagy infrastrukturális beruházásokba. A kereskedelemre és a szolgáltatási tevékenységekre rányomta bélyegét, hogy a térség lakosságának túlnyomó többsége a rendszerváltást követő éveket az egyre gyorsuló elszegényedés folyamataként élte meg. A nehézségek ellenére gombamód szaporodtak el a vendéglátóipari- és kereskedelmi egységek. Ezek egy részét a kényszer szülte. Az évek multával több csődbe ment, csak néhánynak sikerült kinőnie magát. A turizmus az elmúlt 15 évben lényegesen fejlődött, a térség szálláshely kapacitásai tízszeresére növekedtek. A turisztikai vonzerők és különösen a programok fejlesztése, a szálláshelyek minőségi fejlesztése elmaradt a szálláskapacitások kiépítése mögött. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség helyzete a vállalkozások szempontjából 2/2

26 25 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Non-profit szervezetek a térségben Non-profit szervezet típusa Számuk a térségben Kultúrával kapcsolatos tevékenység19 Vallással kapcsolatos tevékenység3 Sporttal kapcsolatos tevékenység39 Szabadidővel kapcsolatos tevékenység22 Oktatással kapcsolatos tevékenység29 Kutatással, tudományokkal kapcsolatos tevékenység 0 Egészségüggyel kapcsolatos tevékenység 5 Szociális ellátással kapcsolatos tevékenység 14 Polgárvédelemmel, tűzoltással kapcsolatos tevékenység 1 Non-profit szervezet típusa Számuk a térségben Környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenység 9 Településfejlesztéssel, lakásüggyel kapcsolatos tevékenység 41 Gazdaságfejlesztéssel, munkaüggyel kapcsolatos tevékenység 7 Jogvédelemmel kapcsolatos tevékenység 2 Közbiztonság védelmével kapcsolatos tevékenység 18 Többcélú adományosztással kapcsolatos tevékenység 0 Nemzetközi kapcsolatok0 Szakmai, gazdasági érdekképviselettel kapcsolatos tevékenység 7 Politikai tevékenység1 A térség civil aktivitása a non-profit szervezetek alapján ítélhető meg

27 26 a. Településszövetségek A rendszerváltás idején, az országban az első között három kistérségi fejlesztő szervezet is megalakult a térségben. Ezek: Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Önkormányzati Szövetsége Galyasági Településszövetség Csereháti Településszövetség Mindhárman az önkormányzati, a civil, és a vállalkozói szektor összefogására vállalkoztak működési területük fellendítése érdekében. Tevékenységük gazdasági, kulturális, szociális és környezetvédelmi elemeket egyaránt tartalmaz. Feladataik ellátásához irodai infrastruktúrával, alkalmazottal rendelkeznek. A többcélú kistérségi tárulások megjelenésével a civil szféra irányába mozdultak el és jelentős részt vállalnak a térségi turizmus szervezésében, valamint a közösségi foglalkoztatásban. A Csereháti Településszövetség kimondottan a közösségi vállalkozások létrehozására és működtetésére fókuszál. b. Roma szervezetek A roma lakosság érdekeinek képviseletére, foglalkoztatási, lakhatási, oktatási problémáik megoldására, illetve a kulturális- etnikai identitás erősítésére több, részint országos szervezetek helyi egységeként, részint helyi kezdeményezésként megalakult roma szervezet alakult. Szolgáltatásaik: munkahelyek, álláshelyek felkutatása, álláskereső klub működtetése, jogsegélyszolgálat, pszichológiai konzultáció és tanácsadás, mentálhigiéniás gondozás, ifjúsági pályaorientációs, személyiség- és készségfejlesztő, reintegrációs csoportok működtetése, életvezetési és rehabilitációs tanácsadás, családi napközi hálózat koordinációja, civil Háló kiépítése a Csereháton, tanodák működtetése, alapítása. c. Térségi ágazati szövetségek A térségi problémák egy-egy szeletével, pl. a. Településszövetségek A rendszerváltás idején, az országban az első között három kistérségi fejlesztő szervezet is megalakult a térségben. Ezek: Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Önkormányzati Szövetsége Galyasági Településszövetség Csereháti Településszövetség Mindhárman az önkormányzati, a civil, és a vállalkozói szektor összefogására vállalkoztak működési területük fellendítése érdekében. Tevékenységük gazdasági, kulturális, szociális és környezetvédelmi elemeket egyaránt tartalmaz. Feladataik ellátásához irodai infrastruktúrával, alkalmazottal rendelkeznek. A többcélú kistérségi tárulások megjelenésével a civil szféra irányába mozdultak el és jelentős részt vállalnak a térségi turizmus szervezésében, valamint a közösségi foglalkoztatásban. A Csereháti Településszövetség kimondottan a közösségi vállalkozások létrehozására és működtetésére fókuszál. b. Roma szervezetek A roma lakosság érdekeinek képviseletére, foglalkoztatási, lakhatási, oktatási problémáik megoldására, illetve a kulturális- etnikai identitás erősítésére több, részint országos szervezetek helyi egységeként, részint helyi kezdeményezésként megalakult roma szervezet alakult. Szolgáltatásaik: munkahelyek, álláshelyek felkutatása, álláskereső klub működtetése, jogsegélyszolgálat, pszichológiai konzultáció és tanácsadás, mentálhigiéniás gondozás, ifjúsági pályaorientációs, személyiség- és készségfejlesztő, reintegrációs csoportok működtetése, életvezetési és rehabilitációs tanácsadás, családi napközi hálózat koordinációja, civil Háló kiépítése a Csereháton, tanodák működtetése, alapítása. c. Térségi ágazati szövetségek A térségi problémák egy-egy szeletével, pl. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség jelentősebb non-profit szervezeteinek jellemzése 1/2

28 27 vállalkozásfejlesztés, sport, kulturális élet szervezése foglalkoznak. Közülük 4-en tagjai a kistérségi civil egyeztető fórumoknak. d. Kisebbségi önkormányzatok A térségben cigány, ruszin, lengyel és német kisebbségi önkormányzatok működnek. Aktívan részt vesznek a kulturális élet szervezésében, a népcsoportok érdekképviseletében. e. Helyi, lokálpatrióta egyesületek Több kisebb, egy-egy településre koncentráló sikeres civil szervezet működik a térségben. Szerepük a helyi közösségek fejlesztésében, helyi szükségletek kielégítésében, ill. a lokális identitás megerősítésében van. A térségi szintű fejlesztésben is képesek részt vállalni. vállalkozásfejlesztés, sport, kulturális élet szervezése foglalkoznak. Közülük 4-en tagjai a kistérségi civil egyeztető fórumoknak. d. Kisebbségi önkormányzatok A térségben cigány, ruszin, lengyel és német kisebbségi önkormányzatok működnek. Aktívan részt vesznek a kulturális élet szervezésében, a népcsoportok érdekképviseletében. e. Helyi, lokálpatrióta egyesületek Több kisebb, egy-egy településre koncentráló sikeres civil szervezet működik a térségben. Szerepük a helyi közösségek fejlesztésében, helyi szükségletek kielégítésében, ill. a lokális identitás megerősítésében van. A térségi szintű fejlesztésben is képesek részt vállalni. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség jelentősebb non-profit szervezeteinek jellemzése 2/2

29 28 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis A térség lakosságának alakulása az elmúlt öt évben A térség összesített lakossága 2002-2006 között 979 fővel csökkent, ami arányosítva 2%-os csökkenést jelent ▪A térség összesített lakossága 2002 és 2006 között 979 fővel csökkent ▪A térség összesített lakossága 2002 és 2006 között 2%-kal csökkent Térség összlakossága Éves változás 2002 (fő)2003 (fő)2004 (fő)2005 (fő)2006 (fő) 60,30360,02559,79959,57859,324 -278-226 -221-254

30 29 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis A lakosság kor szerinti összetétele a térségben A térségben az aktív korú lakosság aránya 62%, ami 2 százalékponttal magasabb az országos átlagnál Lakosság kor szerinti összetétele (fő) Megoszlás 3% 4% 62% 20% 12% Országos átlag 3% 60% 21% 13% Aktív korú lakosság 0-2 év 3-5 év 6-14 év 15-59 év 59 év felett

31 30 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Lakosság iskolai végzettség szerinti összetétele A térségben elsősorban a 0 általános képzettséget igénylő munkahelyekhez áll rendelkezésre megfelelő munkaerő 7 évesnél idősebb népesség végzettség szerinti összetétele (fő) 0 általános 1-5 általános 6-7 általános 8 általános Középiskolai, érettségi és szakmai oklevél nélkül Középiskolai, érettségi nélkül, szakmai oklevéllel Középiskolai, érettségivel, általános oklevéllel Középiskolai, érettségivel, szakmai oklevéllel Egyetemi vagy főiskolai, oklevél nélkül Egyetemi vagy főiskolai, oklevéllel Megoszlás 3% 14% 5% 1% 4% Országos átlag 2% 9% 2% 4% 12% 33% 8% 3% 18% 9% 26% 12% 10% 17%

32 31 A Borsod-Torna-Gömör Helyi Közösség 77 települése 59.300 lakos számára ad otthont. A települések között egy város (Szendrő), és három nagyközség (Múcsony, Rudabánya, Izsófalva) található. A népsűrűség nem éri el a 60 fő/km2-t, amin belül a dombvidéki területek népsűrűsége 40fő/km2 alatti. A népesség számának változására a dombvidéki területek az 1950-1980 közötti gyors, 20%-ot, gyakorta a 40%-ot is meghaladó mértékű népességcsökkenése és központok, valamint a bányavidék különösen 1950-60 közötti időszakban dinamikus, majd mérsékelt növekedése után, 1990-től a mérsékelt csökkenés jellemző. Egyik oldalról a népesség elöregedése és a fiatalok elvándorlásának felélénkülése miatti továbbra is erős népességfogyás, másik oldalról a cigány népesség magas születési arányszámai miatti fiatalodás és a szociális bevándorlások növekedése jellemző. A két ellentétes népesedési folyamat a népesség összetételében is megnyilvánul. Jellemző tendencia a településcsoportok intenzív, 2 fölötti öregségi hányadossal jellemzett elöregedése, míg máshol magas a gyermekek aránya. A korábbi elvándorlások kontraszelektivitása miatt az alacsony iskolai végzettség nem csak a magas természetes szaporodással jellemzett területekre jellemző. Részben az iskolai végzettséggel is összefügg, hogy általában alacsony a népesség kreativitása és vállalkozó szelleme. Az államszocializmus, majd az elmúlt 17 év megpróbáltatásai általános letargiához, pesszimizmushoz vezettek. A munkanélküliségből adódó új helyzethez tömegek alkalmazkodtak igényszintjük lecsökkentésével, a segélyezett létre való berendezkedéssel. A helyben megélhetést nem találók számára a térség csapdává vált, pl. az ingatlanárak területi különbségei miatt máshol szerencsét próbálni nem tudnak. A Borsod-Torna-Gömör Helyi Közösség 77 települése 59.300 lakos számára ad otthont. A települések között egy város (Szendrő), és három nagyközség (Múcsony, Rudabánya, Izsófalva) található. A népsűrűség nem éri el a 60 fő/km2-t, amin belül a dombvidéki területek népsűrűsége 40fő/km2 alatti. A népesség számának változására a dombvidéki területek az 1950-1980 közötti gyors, 20%-ot, gyakorta a 40%-ot is meghaladó mértékű népességcsökkenése és központok, valamint a bányavidék különösen 1950-60 közötti időszakban dinamikus, majd mérsékelt növekedése után, 1990-től a mérsékelt csökkenés jellemző. Egyik oldalról a népesség elöregedése és a fiatalok elvándorlásának felélénkülése miatti továbbra is erős népességfogyás, másik oldalról a cigány népesség magas születési arányszámai miatti fiatalodás és a szociális bevándorlások növekedése jellemző. A két ellentétes népesedési folyamat a népesség összetételében is megnyilvánul. Jellemző tendencia a településcsoportok intenzív, 2 fölötti öregségi hányadossal jellemzett elöregedése, míg máshol magas a gyermekek aránya. A korábbi elvándorlások kontraszelektivitása miatt az alacsony iskolai végzettség nem csak a magas természetes szaporodással jellemzett területekre jellemző. Részben az iskolai végzettséggel is összefügg, hogy általában alacsony a népesség kreativitása és vállalkozó szelleme. Az államszocializmus, majd az elmúlt 17 év megpróbáltatásai általános letargiához, pesszimizmushoz vezettek. A munkanélküliségből adódó új helyzethez tömegek alkalmazkodtak igényszintjük lecsökkentésével, a segélyezett létre való berendezkedéssel. A helyben megélhetést nem találók számára a térség csapdává vált, pl. az ingatlanárak területi különbségei miatt máshol szerencsét próbálni nem tudnak. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség demográfiai helyzete 1/2

33 32 Az elköltözés a fiatalok és a még tehetősebbek menekülési lehetősége, ami a humánerőforrások erózióját és a területi szegregációt erősíti. Miközben a magas romaarányú településeken belüli lakóhelyi szegregáció oldódik, települések sorában válik a roma népesség többséggé. Az elöregedés, az alulképzettség, a szegregáció és a változtatási szándék hiánya miatt a kistelepülések sorában a megújulás feltétele új lakosok betelepülése, a fiatalok visszavonzása, hátrányos helyzetűek mobilitásának lehetősége. A történelem során már többször sor került a térség újranépesülésére. Így szászokat, tótokat, ruténeket (az ország legnagyobb ruszin közössége), lengyeleket telepítettek be az idők során, majd a XIX. sz. végén megtörtént a korábban vándorló cigányok letelepítése és a bányavidékre is tömegesen költöztek más vidékekről. Ezáltal egy sokszínű társadalom, gazdag kulturális örökség jött létre. Ezek a csoportok nyelvüket, identitásukat már csak kevésbé őrzik, de szokásaikban, és értékrendjükben az etnikai sajátosságok megmaradtak, a befogadó jelleg is érvényesül. Napjainkban azonban erősödik a cigánysággal szembeni ellenérzés. Az egymás mellett élés új normáinak kialakítása és a népesség innovativitásának képzéssel és betelepülők vonzásával való megerősítése a térség fejlődésének alapkérdése. Az elköltözés a fiatalok és a még tehetősebbek menekülési lehetősége, ami a humánerőforrások erózióját és a területi szegregációt erősíti. Miközben a magas romaarányú településeken belüli lakóhelyi szegregáció oldódik, települések sorában válik a roma népesség többséggé. Az elöregedés, az alulképzettség, a szegregáció és a változtatási szándék hiánya miatt a kistelepülések sorában a megújulás feltétele új lakosok betelepülése, a fiatalok visszavonzása, hátrányos helyzetűek mobilitásának lehetősége. A történelem során már többször sor került a térség újranépesülésére. Így szászokat, tótokat, ruténeket (az ország legnagyobb ruszin közössége), lengyeleket telepítettek be az idők során, majd a XIX. sz. végén megtörtént a korábban vándorló cigányok letelepítése és a bányavidékre is tömegesen költöztek más vidékekről. Ezáltal egy sokszínű társadalom, gazdag kulturális örökség jött létre. Ezek a csoportok nyelvüket, identitásukat már csak kevésbé őrzik, de szokásaikban, és értékrendjükben az etnikai sajátosságok megmaradtak, a befogadó jelleg is érvényesül. Napjainkban azonban erősödik a cigánysággal szembeni ellenérzés. Az egymás mellett élés új normáinak kialakítása és a népesség innovativitásának képzéssel és betelepülők vonzásával való megerősítése a térség fejlődésének alapkérdése. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség demográfiai helyzete 2/2

34 33 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis A gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra elérhetősége Azon települések aránya, ahol nem található meg egyik fontos gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra sem, 0% Infrastrukturális adottság ▪Szélessávú Internet ▪Mindhárom mobilhálózat ▪Helyközi autóbusz- megállóhely ▪Közművesített, közúton elérhető ipari park ▪Fenti infrastruk- turális adottsá- gok együttesen Azon települések száma, ahol nem érhető el (db) 22 29 1 73 0 Azon települések aránya, ahol nem érhető el (%) 28% 37% 1% 94% 0% A térségben 0 db olyan település van, ahol a fejlődést támogató infrastruktúra közül egyik sem található meg, ez a térség településeinek 0%-a

35 34 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, VÁTI TeIR, HVS adatbázis, illetékes minisztériumok, egyéb tematikus források A térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 1/2 A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók meg Közlekedés Adminisztratív és kereskedelmi szolgáltatások Ipari parkok Pénzügyi szolgáltatások Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra Mozgatórugó alcsoport Közmű ellátottság Oktatás Kultúra Telekommuni- káció Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra Mozgatórugó alcsoport

36 35 A térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 2/2 A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók meg Szociális ellátás Egészségügyi ellátás Szabadidős te- vékenységre és sportolásra al- kalmas infrastr. Egyéb infrastruktúra Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra Mozgatórugó alcsoport Gazdaságfej- lesztési szervezetek Természeti adottságok Natura 2000 területek Közbiztonsági szolgálat Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra Mozgatórugó alcsoport Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, VÁTI TeIR, HVS adatbázis, illetékes minisztériumok, egyéb tematikus források

37 36 Közlekedés A térséget két főközlekedési út és a velük párhuzamosan futó vasútvonalak kapcsolják be az országos és a nemzetközi vérkeringésbe. A csökkenő forgalom ellenére a vasút fontos szerepet tölt be a térség életében, és jelentősége a határmenti kapcsolatok fejlesztése és a környezetvédelmi követelmények erősödése esetén tovább növekedhet. A belső kistelepülések csak nehezen, rossz minőségű, 40%-ban keskeny nyomtávú utakon érhetők el. 15 zsáktelepülés van és a Bódva-völgyi települések 40%-át nem lehet közvetlenül a térségközpontból busszal elérni. A személygépkocsi közlekedést az alacsony motorizációs szint és az üzemanyagtöltő állomások hálózatának kiépületlensége akadályozza. A Belső Csereháton, a Bódva-völgy északi részén és a Szuha-völgyben nincs benzinkút. Mindez gátat szab a vállalkozói befektetéseknek, turisztikai fejlesztéseknek. Közművek A Sajó-, Szuha-völgyében a közüzemi vízhálózatba bekötött lakások aránya megközelíti a 90%-ot és a települések több mint felében a vezetékes gázhálózat is kiépült. A Bódva-völgyében a közüzemi vízhálózatba való bekötés 70%-os, a földgázberuházásból a Belső-Cserehát néhány települése maradt ki. A települési szennyvízkezelés csak néhány településen megoldott. A szilárdhulladék elszállítása az egész térségből a sajókazai regionális hulladéklerakóba történik. Kiépült, de csak gyengén működik a szelektív hulladékgyűjtés hálózata. Az aprófalvak és a természeti értékek miatt az alternatív megoldások megismertetése és bevezetésének kiterjesztése jelentene megoldást. A romatelepek ellátottsága jóval a település színvonal alatt marad. Kommunikáció A térségben található telefon előfizetők többféle rendszerbe vannak kötve. Közlekedés A térséget két főközlekedési út és a velük párhuzamosan futó vasútvonalak kapcsolják be az országos és a nemzetközi vérkeringésbe. A csökkenő forgalom ellenére a vasút fontos szerepet tölt be a térség életében, és jelentősége a határmenti kapcsolatok fejlesztése és a környezetvédelmi követelmények erősödése esetén tovább növekedhet. A belső kistelepülések csak nehezen, rossz minőségű, 40%-ban keskeny nyomtávú utakon érhetők el. 15 zsáktelepülés van és a Bódva-völgyi települések 40%-át nem lehet közvetlenül a térségközpontból busszal elérni. A személygépkocsi közlekedést az alacsony motorizációs szint és az üzemanyagtöltő állomások hálózatának kiépületlensége akadályozza. A Belső Csereháton, a Bódva-völgy északi részén és a Szuha-völgyben nincs benzinkút. Mindez gátat szab a vállalkozói befektetéseknek, turisztikai fejlesztéseknek. Közművek A Sajó-, Szuha-völgyében a közüzemi vízhálózatba bekötött lakások aránya megközelíti a 90%-ot és a települések több mint felében a vezetékes gázhálózat is kiépült. A Bódva-völgyében a közüzemi vízhálózatba való bekötés 70%-os, a földgázberuházásból a Belső-Cserehát néhány települése maradt ki. A települési szennyvízkezelés csak néhány településen megoldott. A szilárdhulladék elszállítása az egész térségből a sajókazai regionális hulladéklerakóba történik. Kiépült, de csak gyengén működik a szelektív hulladékgyűjtés hálózata. Az aprófalvak és a természeti értékek miatt az alternatív megoldások megismertetése és bevezetésének kiterjesztése jelentene megoldást. A romatelepek ellátottsága jóval a település színvonal alatt marad. Kommunikáció A térségben található telefon előfizetők többféle rendszerbe vannak kötve. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség infrastrukturális adottságai 1/2

38 37 Ma már nincs a hálózatból kieső település. A domborzat miatt jellemzőek a parabolaantennák, a települések felében pedig a kábel-tv hálózat működik. Az informatikai eszközökkel rendelkezők száma nő, de még mindig elégtelen. Az árszintben elérhetőbb szolgáltatások és szélessávú internet kiépítése megoldást jelenthet. Ipari parkkal a térség nem rendelkezik. A pénzügy szolgáltatások is elsősorban a városokban, ill. Takarékszövetkezeti kirendeltségek néhány faluban adottak. Humán infrastruktúra Az oktatás, az egészségügyi, a szociális ellátás, a művelődés és örökségvédelem intézményi hátterének (összesen mintegy 350 szolgáltató egység) működtetésében egyre inkább a kistérségi együttműködés érvényesül. Az utóbbi időben több iskola felújítása is megvalósult, de az óvodai kapacitásokban, az orvos ellátottságban, a házi szociális ellátás alapkövetelményeinek teljesítésében még jelentős elmaradások vannak. Az ellátás teljes térségi lefedettségben történő, a jogszabályoknak és a helyi igényeknek megfelelő biztosításának megalapozásához térségi szolgáltatási tervek készítésére van szükség. Ezek világíthatnak rá, hogy hol és miben lehet a szolgáltatást helyben, hol szomszédos települések közötti munkamegosztásban, hol és miben pedig a központokban biztosítani, valamint mely területeken lehetséges civil szervezetek bevonása. Ma már nincs a hálózatból kieső település. A domborzat miatt jellemzőek a parabolaantennák, a települések felében pedig a kábel-tv hálózat működik. Az informatikai eszközökkel rendelkezők száma nő, de még mindig elégtelen. Az árszintben elérhetőbb szolgáltatások és szélessávú internet kiépítése megoldást jelenthet. Ipari parkkal a térség nem rendelkezik. A pénzügy szolgáltatások is elsősorban a városokban, ill. Takarékszövetkezeti kirendeltségek néhány faluban adottak. Humán infrastruktúra Az oktatás, az egészségügyi, a szociális ellátás, a művelődés és örökségvédelem intézményi hátterének (összesen mintegy 350 szolgáltató egység) működtetésében egyre inkább a kistérségi együttműködés érvényesül. Az utóbbi időben több iskola felújítása is megvalósult, de az óvodai kapacitásokban, az orvos ellátottságban, a házi szociális ellátás alapkövetelményeinek teljesítésében még jelentős elmaradások vannak. Az ellátás teljes térségi lefedettségben történő, a jogszabályoknak és a helyi igényeknek megfelelő biztosításának megalapozásához térségi szolgáltatási tervek készítésére van szükség. Ezek világíthatnak rá, hogy hol és miben lehet a szolgáltatást helyben, hol szomszédos települések közötti munkamegosztásban, hol és miben pedig a központokban biztosítani, valamint mely területeken lehetséges civil szervezetek bevonása. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség infrastrukturális adottságai 2/2

39 38 *Szálloda, gyógyszálloda, panzió **Üdülőház, ifjúsági szálló, turistaszálló, kemping, magánszállásadás Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Adottságokból adódó fejlesztési lehetőségek – turizmus A turizmus csak akkor rejt magában valós fejlődési lehetőséget, ha a térség már rendelkezik turisztikai potenciállal és aktivitással Egy főre jutó szálláshelyek száma (db/fő) Térségi adat Országos átlag Magas kategóriájú szállás* Alacsonyabb kate- góriájú szállás** Egy főre jutó vendégéjszakák száma (vendégéjszaka/fő) Magas kategóriájú szállás* Alacsonyabb kate- góriájú szállás** Térségi adat az országos átlag százalékában 0.010.03 0.020.04 29%78% 0.230.79 1.810.68 13%116%

40 39 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Közszféra ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Közszféra ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... Települések főbb jellemzői 1/12 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪256 ▪Község▪631 ▪Község▪478 ▪Község▪169 ▪Község▪488 ▪Község▪1,582 ▪Község▪47 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Abod Aggtelek Alsószuha Alsótelekes Balajt Bánhorváti Becskeháza Munkanél- küliség (%) ▪16.33% ▪13.12% ▪17.86% ▪20.00% ▪30.65% ▪11.53% ▪15.79% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪195,738 ▪399,637 ▪315,894 ▪235,907 ▪125,205 ▪463,687 ▪183,702 Magas** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪7.681 ▪0.000 ▪0.374 ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪32.786 ▪0.389 ▪0.000 ▪0.024 ▪0.000

41 40 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Szállítási, raktározási, postai és távközl... ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Közszféra ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Közszféra Települések főbb jellemzői 2/12 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪1,035 ▪Község▪205 ▪Község▪120 ▪Község▪1,218 ▪Község▪2,519 ▪Község▪1,250 ▪Község▪259 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Berente Bódvalenke Bódvarákó Bódvaszilas Boldva Borsodszirák Damak Munkanél- küliség (%) ▪12.58% ▪39.42% ▪14.08% ▪13.35% ▪17.91% ▪16.55% ▪16.11% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪467,915 ▪107,062 ▪261,752 ▪393,226 ▪359,011 ▪339,089 ▪273,696 Magas** kat. (db/fő) ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪4.928 ▪0.000 ▪1.539 ▪0.000

42 41 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Közszféra ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... Települések főbb jellemzői 3/12 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪19 ▪Község▪301 ▪222 ▪Község▪75 ▪Község▪439 ▪Község▪1,078 ▪Község▪841 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Debréte Dövény Edelény Égerszög Felsőkelecsény Felsőnyárád Felsőtelekes Munkanél- küliség (%) ▪11.11% ▪16.42% ▪7.89% ▪13.97% ▪12.78% ▪18.38% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪1,049,658 ▪308,193 ▪231,407 ▪365,008 ▪329,722 ▪336,685 Magas** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪0.113 ▪8.480 ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪1.200 ▪0.000

43 42 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Közszféra ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Közszféra Települések főbb jellemzői 4/12 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪112 ▪Község▪682 ▪Község▪122 ▪Község▪701 ▪Község▪116 ▪Község▪107 ▪Nagyközség▪1,901 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Galvács Hangács Hegymeg Hidvégardó Imola Irota Izsófalva Munkanél- küliség (%) ▪7.84% ▪18.16% ▪41.18% ▪18.94% ▪17.54% ▪12.73% ▪10.78% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪169,159 ▪290,159 ▪269,935 ▪362,350 ▪197,569 ▪314,056 ▪359,587 Magas** kat. (db/fő) ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.268 ▪0.000 ▪2.374 ▪0.000

44 43 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Közszféra ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Közszféra ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Közszféra Települések főbb jellemzői 5/12 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪520 ▪Község▪338 ▪Község▪176 ▪Község▪316 ▪Község▪1,762 ▪Község▪314 ▪Község▪637 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Jákfalva Jósvafő Kánó Komjáti Kurityán Ládbesenyő Lak Munkanél- küliség (%) ▪17.72% ▪11.90% ▪9.01% ▪19.21% ▪12.56% ▪17.89% ▪31.15% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪299,798 ▪556,135 ▪377,583 ▪332,039 ▪427,230 ▪347,391 ▪171,890 Magas** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪22.583 ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪4.287 ▪0.000

45 44 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Közszféra Települések főbb jellemzői 6/12 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪514 ▪Község▪222 ▪Nagyközség▪3,440 ▪Község▪988 ▪Község▪338 ▪Község▪1,921 ▪Község▪941 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Martonyi Meszes Múcsony Nagybarca Nyomár Ormosbánya Perkupa Munkanél- küliség (%) ▪31.99% ▪20.83% ▪10.93% ▪12.42% ▪18.10% ▪15.09% ▪20.66% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪182,746 ▪218,940 ▪404,152 ▪458,322 ▪410,480 ▪257,657 ▪351,139 Magas** kat. (db/fő) ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.368 ▪0.234 ▪0.000 ▪0.230 ▪0.189 ▪0.000 ▪2.057

46 45 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Közszféra ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... Települések főbb jellemzői 7/12 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪712 ▪Község▪861 ▪Község▪408 ▪Nagyközség▪2,955 ▪Község▪785 ▪Nagyközség▪3,107 ▪Község▪1,124 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Ragály Rakaca Rakacaszend Rudabánya Rudolftelep Sajóbábony Sajóecseg Munkanél- küliség (%) ▪17.84% ▪26.23% ▪5.28% ▪13.78% ▪15.62% ▪11.50% ▪5.74% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪319,802 ▪132,054 ▪115,954 ▪333,441 ▪295,829 ▪451,921 ▪538,941 Magas** kat. (db/fő) ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪0.471 ▪0.000

47 46 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Közszféra ▪Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... Települések főbb jellemzői 8/12 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪611 ▪Község▪833 ▪Község▪461 ▪Község▪2,232 ▪Község▪163 ▪Község▪1,086 ▪Város▪4,349 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Sajóivánka Sajópálfala Sajósenye Sajóvámos Szakácsi Szalonna Szendrő Munkanél- küliség (%) ▪7.16% ▪7.56% ▪7.03% ▪10.09% ▪28.38% ▪24.26% ▪16.98% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪662,772 ▪571,669 ▪411,442 ▪298,817 ▪66,247 ▪320,290 ▪334,278 Magas** kat. (db/fő) ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪0.007 ▪0.094

48 47 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Közszféra ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... Települések főbb jellemzői 9/12 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪1,874 ▪Község▪824 ▪Község▪268 ▪Község▪771 ▪Község▪149 ▪Község▪177 ▪Község▪1,099 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Szendrőlád Szin Szinpetri Szögliget Szőlősardó Szuhafő Szuhakálló Munkanél- küliség (%) ▪31.96% ▪30.91% ▪33.71% ▪15.61% ▪14.67% ▪12.40% ▪13.11% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪151,909 ▪130,734 ▪258,924 ▪383,126 ▪302,585 ▪298,817 ▪437,548 Magas** kat. (db/fő) ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪1.709 ▪0.000 ▪7.768 ▪5.651 ▪0.000

49 48 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Szállítási, raktározási, postai és távközl... ▪Közszféra ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... Települések főbb jellemzői 10/12 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪1,233 ▪Község▪41 ▪Község▪273 ▪Község▪32 ▪Község▪23 ▪Község▪607 ▪Község▪268 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Szuhogy Teresztenye Tomor Tornabarakony Tornakápolna Tornanádaska Tornaszentandrás Munkanél- küliség (%) ▪16.31% ▪33.33% ▪29.45% ▪9.09% ▪10.00% ▪36.64% ▪20.13% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪375,530 ▪702,502 ▪335,540 ▪127,570 ▪1,061,825 ▪198,471 ▪253,766 Magas** kat. (db/fő) ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪83.927 ▪0.000 ▪7.913 ▪0.000 ▪0.575

50 49 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Közszféra ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Közszféra ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... Települések főbb jellemzői 11/12 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪247 ▪Község▪270 ▪Község▪630 ▪Község▪71 ▪Község▪85 ▪Község▪482 ▪Község▪425 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Tornaszentjakab Trizs Vadna Varbóc Viszló Zádorfalva Ziliz Munkanél- küliség (%) ▪25.34% ▪11.59% ▪14.22% ▪7.69% ▪17.78% ▪16.98% ▪14.23% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪203,901 ▪444,477 ▪505,967 ▪475,788 ▪261,699 ▪233,911 ▪347,975 Magas** kat. (db/fő) ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪13.113 ▪0.000

51 50 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... Települések főbb jellemzői 12/12 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪610 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Zubogy Munkanél- küliség (%) ▪13.11% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪387,728 Magas** kat. (db/fő) ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.000

52 51 Települések egy mondatos jellemzése 1/39 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Abod ▪„Elöregedés, munkahelyek hiánya. Rossz munkamorál, internet hiánya a lakosság részére, nem megfelelő mobil hálózat.” ▪Aggtelek ▪„Lakosság csökkenése, természetes fogyás, demográfiai ok és munkahely nem léte miatti elvándorlás. Önkrmányzatot választás elé kényszeríti a költségvetés hiánya: iskolafenntartás vagy bezárás mely további elvándorlással jár.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Külföldiek betelepülése, tökmagtermesztés, árpádkori-templom, kézműves ház. Az Edelényi Kastélnyapok rendezvénysorozatokhoz való kapcsolódás. Falusiturizmus fejlesztés, minőségi szálláshely bővítés. Idegenforgalom növelés, lovas trurizmus, kilátó, kerékpárút, tanösvény. Civil szervezet részéről a falu múltját bemutató kiadvány és film szerkesztése. Gyümölcsösök, pincék, út rehab.” ▪„Turisztikai beruházások megvalósulása, meglévők fejlesztése.”

53 52 Települések egy mondatos jellemzése 2/39 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Alsószuha ▪„Szennyvíz, csapadékvíz, belvíz elvezetés hiánya.” ▪Alsótelekes ▪„A tőkebefektetések elmaradása, mivel többszörösen hátrányos helyzetű térségben lévő települések közé tartozunk. A lakosság elöregedése.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„A meglévő melegvíz feltárása. Erdőgazdálkodásra, fafeldolgozásra épülő munkahelyteremtés lehetősége.” ▪„Pályázati források megkeresése, azok ésszerű felhasználása.”

54 53 Települések egy mondatos jellemzése 3/39 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Balajt ▪„Munkalehetőség nincs, a fiatalok érdeklődnének az internetezés nyújtotta lehetőségek iránt, de az szélessávú internet hiányában nem megvalósítható, romák magas aránya, romalakások rossz állapota.” ▪Bánhorváti ▪„Munkanélküliség, mikovállalkozások kevés száma, szennyvízhálózat kiépítetlensége.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Legeltető állattartás, pincefalu.” ▪„Természeti környezet, Lázbérci víztározó, Platthy kastély.”

55 54 Települések egy mondatos jellemzése 4/39 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Becskeháza ▪„Munkahelyek, infrastrukrúra hiánya. Elöregedés, elnéptelenedés.” ▪Berente ▪„A zsáktelepülés megszüntetése, utak építése a környező településekkel összekötve” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Csendes kikapcsolódásra alakalmas hely, biogazdálkodás, üdülőházak.” ▪„Iparipark léte vállalkozások számára”

56 55 Települések egy mondatos jellemzése 5/39 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Bódvalenke ▪„romák magas aránya, munkahelyek hiánya, romalakások rossz állapota, parlagföldek” ▪Bódvarákó ▪„Az ország egyik leghátrányosabb térsége. Tőkeszegény. A közutak rossz minőségűek, 2 víznyelő kút életveszélyes. Rendezetlen buszvárók. Elöregedés, üres házak, közlekedési és információs elzártság.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„felújított kúria, műemlék magtár, tanösvény, működő közintézmények, vállalkozási terület” ▪„Volt püspöki palota, vadásztatás, ELTE gólyatábor, üdülőházak.”

57 56 Települések egy mondatos jellemzése 6/39 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Bódvaszilas ▪„Az ország leghátrányosabb térsége. Tőkeszegény. Vállalkozások hiánya következtében a munkalehetőség elégtelen. Ezért a fiatalabb generáció elvándorol.” ▪Boldva ▪„Árvízveszély, munkahelyek hiánya, romatelep rossz állapota. Erdőterületek illeggális pusztítása, környzet rombolása, műemlékek rossz állapota.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Felújított kúria, műemlék magtár, tanösvény, működő közintézmények, vállalkozási terület.” ▪„Kulturális értékek, vállalkozói terület, működő intézmények. Vállalkozás támogatása a szakképzésekban. Vadászati turizmus fejlesztése.”

58 57 Települések egy mondatos jellemzése 7/39 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Borsodszirák ▪„Nem önkormányzati tulajdonban lévő utak felújítása, karbantartása, Egyházi tulajdonú műemlék jellegű épület további felújítása, település központjában lévő park rekonstrukciója. Közterületi játszótér hiánya. Munkahelyek hiánya, fiatalok elvándorlása. ALacsony végzettség. Erdő területek illegális pusztítása.” ▪Damak ▪„elöregedés” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Idegenforgalmi fogadó képesség bővíthetősége, vállalkozásokra alkalmas területek. Barokk népi építészet, Bartók emlékek, jól működő mezőgazdasági vállalkozások. Energia növény termesztés, szép természeti környezet.” ▪„ingázási lehetőség, üres teljes közművesítettségű porták”

59 58 Települések egy mondatos jellemzése 8/39 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Debréte ▪„elöregedés, üres házak, közlekedési és információs elzártság, parlagon hagyott földek” ▪Dövény ▪„Munkanélküliség, parlag földek, romák magas száma.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„biogazdálkodás, üdülőházak” ▪„Közelség az Aggteleki Nemzeti Parkhoz, lehetőség bakancsos turizmusra, kiváló kiránduló- és pihenőhely.”

60 59 Települések egy mondatos jellemzése 9/39 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Edelény ▪„” ▪Égerszög ▪„A település elöregedett, a fiatalok elköltöznek, mert nincs megtartó és eltartó ereje a községnek. Nincs munkahely és nem is várható, mert az infrastruktúra nincs kiépítve, messze van a város, a járható út. Munkahelyet csak az önkormányzat biztosít 1-2 közhasznú munkásnak. A kis település fenntartása csak állami finanszírozással valósítható meg, mert nincs saját bevétel.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„” ▪„Lehetőségként csak az állami finanszírozás növelését tudjuk elképzelni, mely biztosítaná a település felzárkózást. Ökoturisztikai adottságok, biogazdálkodás, üdülőházak, falusi vendégfogadás.”

61 60 Települések egy mondatos jellemzése 10/39 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Felsőkelecsén y ▪„Nincs pénz, kevés működési költség, nincs saját bevétel, sok munkanélküli, akik a kisebbséghez tartoznak.” ▪Felsőnyárád ▪„A munkanélküliség! A létbizonytalanság! 44-48 fő a rendszeres szociális segélyezettek száma, és még 25-30 fő az ellátatlanok száma. Ez több mint 12 százalékát teszi ki az aktív korú lakosságnak. Ezek az emberek az egyre emelkedő árú közüzemi szolgáltatásokat sem tudják fizetni, és az egyre kevesebb forrásból gazdálkodó önkormányzat sem tudja őket segíteni.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Természeti adottségok kihasználása.” ▪„A FEKETEVÖLGYi régi üzemtéren megvalósulhatna a barnamezős munkahelyteremtő beruházás.”

62 61 Települések egy mondatos jellemzése 11/39 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Felsőtelekes ▪„Munkanélküliség, elvándorlás, magas arányú roma népesség, leromlott állapotú bérlakások.” ▪Galvács ▪„Fogyó lakosság, alacsony képzettség, munkahelyek hiánya, elöregedés, üres házak, közlekedési és információs elzártság.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Telekes Béla szülőhelye, tenni akarás. A világhírű Rudapithecus előember lelőhelye Felsőtelekes közigazgatási területén található.” ▪„Természetföldrajzi adottságok, teljesen kiépített infrastruktúra, vadásztatás, Törley Kastély, népi építészet, falusi vendégfogadás. Tájház.”

63 62 Települések egy mondatos jellemzése 12/39 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Hangács ▪„A helyi közösség Élet áz kialakítását igényli, amelyhez a tárgyi feltételek biztosíthatók, azonban a szakképzett munkaerő nem. Rossz minőségűönkormányzati utak és járdák. Elöregedés, parlagon hagyott földek, munkahelyek hiánya.” ▪Hegymeg ▪„Munkahelyek hiánya, infrastruktúra elvaultsága, egyes helyeken teljes hiánya, rossz közlekedési feltételek, rosszminőségű utak. A lakosság elöregedése, működési forráshiány, parlagon hagyott földek.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Több önkormányzati tulajdonú épület, melyek funkciója megszünt ezek hasznosíthatók. Kerékpár utak építése turisztikai vonzerő lehet. Szálláslehetőség, étkezés biztosított. Egyházi gyűjtemény, pincefalu, biogazdálkodás, legeltető állattartás.” ▪„Falusi turizmusra való lehetőség.”

64 63 Települések egy mondatos jellemzése 13/39 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Hidvégardó ▪„Lakosságszám csökkenése, tömegközlekedés leépülése, szennyvíhálózat és tisztítómű hiánya, munkahelyek hiánya, közútkezelős utak állpota, intézmények kihasználatlansága, háziorvos hiánya, centrumoktól való távolság, fiatalok elvándorlása.” ▪Imola ▪„Munkanélküliség, közlekedési elzártság.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Turizmus fejleszthetősége, munkavégzésre alkalmas munkaerő, Szlovákia közelsége. Kulturális értékek, rendezett faluközpont, meglévő feldolgozó üzemek, határ menti fekvés, kézműves ház.” ▪„Csendes szép természeti környezet, református templom, régi hagyományos falusi építészet.”

65 64 Települések egy mondatos jellemzése 14/39 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Irota ▪„Önkormányzati utak elhanyagoltsága, szennyvízhálózat és vízelvezető rendszer kiépítetlnesége, közvilágítás állapota, elöregedett lakosság, munkahelyek hiánya.” ▪Izsófalva ▪„Magas munkanélküliség, kevés a jól kvalifikált ember, magas a roma lakosság aránya.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Idegenforgalom, falusi turizmus, természeti szépségek, erdei iskola, idősek háza, kézműves ház, erdők, vadásztatás, üdülőházak.” ▪„Infrastrukrúra kiépülése, ipari központokhoz való közelség, olcsó és szabad munkaerő.”

66 65 Települések egy mondatos jellemzése 15/39 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Jákfalva ▪„Munkanélküliség, korlátozott lehetőségek.” ▪Jósvafő ▪„A település teljes területe az ANP-n belül helyezkedik el. A szigorú műemléki és természetvédelmi szabályozás miatt befektető nem jön a településre. A potenciális idegenforgalmi vonzerővel bíró helyszínek kezelője az NP. Az önkormányzatnak ész itt élőknek semmi beleszólásuk a hasznosításba és ezek bevételéből sem részesedik.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Biogazdálkodás, falusi turizmus.” ▪„A meglévő természeti és épített környezetben rejlő lehetőségek hatákonyabb kihasználása. A Béke barlang gyógyászati célú alkalmazása, A kristálytiszta patakokon hasznosítása (horgászat).”

67 66 Települések egy mondatos jellemzése 16/39 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Kánó ▪„Munkanélküliség, elvándorlás, magas arányú roma népesség.” ▪Komjáti ▪„Munkahlyek hiányábna a munkanélküliség nagyon magas a községben, jellemző az elvándorlás, elöregedés, szolgáltatások hiánya.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„VREDESTEIN-Miskolc Rally, melynek gyorsasági szakasza a Kánó-Imola-Ragály útvonal. Az erdős környezet, az Aggteleki- karszt közelsége, a műemlék jellegű református templom, a faragott fejfa- együttes egyaránt vonzó lehet a falusi turizmus fellendítéséhez.” ▪„Álattartásra, növénytermesztésre, turizmusra való lehetőség.”

68 67 Települések egy mondatos jellemzése 17/39 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Kurityán ▪„Középületek leromlott állapota (iskola, óvoda, egészségház, művelődési ház)” ▪Ládbesenyő ▪„Munkanélküliség, munkahelyek hiánya. Szélessávú internet hiánya.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Nagyszámú szakképzetlen munkaerő, bioprogram bővítése, kolostor rom, horgásztavak.” ▪„Biogazdálkodás, falusiturizmus, vadásztatás.”

69 68 Települések egy mondatos jellemzése 18/39 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Lak ▪„Munkanélküliség, elöregedés, kilátástalanság, konyha és napközi hiánya, utak, járdák rossz állapota, belvizesedés megoldatlansága, falugondnoki szolgálat ellátásához szükséges jármű cseréje, közösségi ház állapotának korszerűsítése, körjegyzői épület létrehozása, iskolai tornaterem és fedett buszmegállók kialakítása, önkormányzati tulajdonban lévő épületek felújítása. Csatornázás.” ▪Martonyi ▪„Munkanélküliség, nagy létszámú roma lakosság, zsáktelepülés, alacsony képzettség, elöregedés.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Természeti és környzeti adottságok. Önkormányztai épületek, dolgozni akaró lakosság, kézműves ház.” ▪„Természeti és épített környezet, kolostorrom, Rakacai-tó közelsége. Vadásztatás.”

70 69 Települések egy mondatos jellemzése 19/39 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Meszes ▪„Internet, mobilszolgáltatás és munkalehetőség hiánya. Elöregedés, aacsony képzettség, alacsony színvonalú szolgáltatások.” ▪Múcsony ▪„A munkanélküliség magas aránya, helyi foglalkoztatás hiánya.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Természeti környezet, földvár, Rakacai-tó közelsége, kőbánya. Turisztikai célpont, üdülőfalu.” ▪„Szabad munkaerő, kreatív szellemi kapacitás, civil szervezetek. Régi bányatelep kihasználatlansága, kedvező elhelyzkedés, bio erőmű, vendéglátás, wellness szálló kialakítási lehetőség. Biogazdálkodás elterjesztése.”

71 70 Települések egy mondatos jellemzése 20/39 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Nagybarca ▪„Egy problémát nehéz kiemelni. A méretében a legnagyobb volumenű és legnagyobb költségekkel járó előttünk álló beruházás vezetékes szennyvízhálózat kiépítése. ▪Ezentúl a még nem portalanított belterületi utak szilard burkolatúvá tétele, illetve a Művelődési Ház elkerülhetetlen felújítása.” ▪Nyomár ▪„Munkanélküliség, elvándorlás.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Új lakóterület kialakítására lehetőség. A másik lehetőség turisztikai jellegű: településünk a Bán-völgye kapujában fekszik, jól és könnyen megközeleíthetőek innen Észak-magyarország fontos turisztikai területei(Eger, Szilvásvárad, Aggtelek, Miskolc, Betlér, Krasznahorka stb.)Turisztikai szálláshelyek kialakításában, a már meglévő falusiturizmus fejlesztése. Tollas Tibor Emlékház.” ▪„Vendégház, állattartásra alkalmas rét, szabad mezőgazdasági terület.”

72 71 Települések egy mondatos jellemzése 21/39 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Ormosbánya ▪„Munkanélküliség, munkahelyek hiánya. Buszmegállók hiánya, járdák, kerékpár utak kiépítetlensége. Szabadidőpark létesítése, játszóterek hiánya, patak rehabilitáció.” ▪Perkupa ▪„Nagy munkanlküliség, stétszakadó helyi közösség, Helyi értékek elértéktelenedése, hagyományok elfelejtése. Alacsony vállalkozói kedv. Lepusztult épített környezet. Kihasználatalan mezőgazdasági potenciál.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Barnamezős beruházásra lehetőség. Infrastruktúrális lehetőségek adottak, de fejlesztésre szorulnak, átmenő turizmusban rejlő lehetőség, bányatavak környékének kiahsználhatósága.” ▪„Idegenforgalmi szempontból szerencsés fekvés. Nagy létszámú átképezhető lehetséges munkaerő. Magas szakmai felkészültséggel rendelkező településvezetés, népi építészet és kismesterségek. Tájmegőrző, önellátó turizmust elősegítő, egészséges mezőgazdasági termékek előállítása.”

73 72 Települések egy mondatos jellemzése 22/39 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Ragály ▪„Településen nincs kiépített vezetékes szennyvízhálózat, ez jelentős természeti károkat okoz. Munkahelyek hiánya, munkanélküliség kiváltó oka.” ▪Rakaca ▪„Romák magas aránya, munkahelyek hiánya, romalakások rossz állapota, parlagföldek. Mély szegénység jelenléte, alacsony szolgáltatási színvonal.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Természeti értékekben való gazdagság, ami kiaknázható lenne. Sok parlag föld, mely energiafű termesztésre alkalmas lenne. Idegenforgalom, turizmus fejlesztés, 30 fokos vízbázis hasznosítás, építészei örökség védelem, XIII. századi templom, kastély, 800 éves kocsányos tölgy védelme.” ▪„Búcsújáró templom, turisztikai férőhelyek, meglévő mezőgazdasági vállalkozás.”

74 73 Települések egy mondatos jellemzése 23/39 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Rakacaszend ▪„Munkanélküliség. Magas roma lakosság aránya, szolgáltatási színvonal alacsony.” ▪Rudabánya ▪„A foglalkoztatottság, a munkanélküliség és képzetlenség magas számú aránya. A munkanélküliségből adódó elszegényedettség maga után vonja az egész település fejlődésének a lassulását, ellehetetlenedését, a kereskedelmi egységek gazdasági helyzetének romlását, elbizonytalanodását, a további tőkebefektetések elmaradását. Szálláshelyek vendéglátó helyek hiánya.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Árpád kori templom. Vadászat.” ▪„Pályázati források megkeresése, azok ésszerű felhasználása. Ipari park kialakításával a volt ércdúsító infrastrukturális hálózatára építve tőkeerős nagy létszámot foglalkoztató üzemek letelepítése. A megpályázott városi cím elnyerése, és mikro térség szervezése, további pályázati pénzek megszerzése. Ásványbányászati múzeum.Helyi nevezetességeken alapuló idegenforgalom.”

75 74 Települések egy mondatos jellemzése 24/39 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Rudolftelep ▪„Csapadékvíz elvezetése, utak állapota, ivó- és szennyvízvezetékek állapota, nem 100 %-os kiépítettsége, munkalehetőség hiánya.” ▪Sajóbábony ▪„Utak, járdák felújítása, intézmények korszerűsítése, önkormányzati épületek felújítása.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„A bánya megszűnése miatt igen nagy, ipari tevékenységre alkalmas terület áll rendelkezésre.” ▪„Kulturális programok során a település megismerése.”

76 75 Települések egy mondatos jellemzése 25/39 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Sajóecseg ▪„Szennyvízcsatorna hiánya, víz és kerékpár turizmus elősegítéséhez infrastruktúra hiánya, önkormányzati utak minőségének nem megfelelősége, járdák nem megfelelő állapota, közösségi terek hiánya, buszmegállók rossz minősége, közösségi épületek leromlott állapota, műemlékek, épületek felújításra szoruló állapota.” ▪Sajóivánka ▪„Helyi vállalkozások turisztikai attrakciók hiánya.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Ipari zóna megléte, jó megközelíthetőség (közúton, vasúton egyaránt. Fő közlekedési út közelsége, vasúti szállítás lehetősége, turizmus jelenléte, viziturizmusra alkalmas jó minőségű folyóvíz (Sajó). Horgászat lehetősége, kerékpár turizmus Kerékpárutak kiépítésével (Sajóvámos, Sajósenye, Boldva, Sajóecseg és Sajóbábony). Miskolc közelsége. Rendezett település.” ▪„Szabad önkormányzati ingatlan és földtulajdon.”

77 76 Települések egy mondatos jellemzése 26/39 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Sajópálfala ▪„Munkahely teremtés, infrastruktúra fejlesztés, helyi kultúra és épített örökség kiaknázása, hagyományok megőrzése, sport és szbadidős tevékenységhez szükséges terület kialakítása.” ▪Sajósenye ▪„Önkormányzat nem rendelkezik saját területtel, önkormányzat sajátos bevétellel nem rendelkezik. Kevés kis vállalkozás, melyek tőkeszegények. Humánerőforrás, befektetők hiánya, lakosság fokozatos elszegényedése, szolgáltatások száma kevés.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Miskolc város közelsége, Miskolci Egyetem jelenléte, falusi és egyházi turizmus fejlesztése,a település lélekszámának növelése, helyi szellemi és tárgyi kultúra megőrzése.” ▪„Kapcsolódási pontok a kistérséghez, megvalósítható ötletek, igény a turizmus fejlesztésre, a település szépítésre.”

78 77 Települések egy mondatos jellemzése 27/39 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Sajóvámos ▪„Humán és természeti erőforrás hiánya, - Önkormányzati belterület hiánya, - befektetők hiánya, -Kevés a frekventált vállalkozó, - az önkormányzati bevétel minimális, - munkanélküliség” ▪Szakácsi ▪„Önkormányzati utak elhynagoltsága, szennyvízhálózat kiépítetlensége, vízelvezető rendszer kiépítetlensége, közvilágítás állapota, elöregedett lakosság, programjaink ellátás hiánya, munkahelyek hiánya. Romák magas aránya, romalakások rossz állapota, parlagföldek.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Kossuth Közösségi Ház: Közművelődés, képzési centrum,konferencia turizmus,kézműipar kialakítása,befektetők álatal,lakópark(kertvárosi jelleg),szálláshelyek kialakítása,Iskola, konyha felújítása,Közösségi Ház tetőterének kialakítása,Egységes település kép,Hivatal felújítás(új építése),belterületi úthálózat felújítása,csapadékvíz elvezetés,Tájház kialakítása Építési telkek,Kerékpárút” ▪„Idegen forgalom, falusi turizmus, a község természeti és környezeti szépsége.”

79 78 Települések egy mondatos jellemzése 28/39 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Szalonna ▪„Munkanélküliség magas aránya. Természeti erőforrások kihasználatlansága, elhanyagoltsága. (pl. Rakacai-tó) Magas romalakosság aránya, elértéktelenedett ingatlanok.s” ▪Szendrő ▪„Fogyó lakosság, alacsony képzettség, munkahelyek hiánya, nagyszámú roma lakosság. Elértéktelenedő ingatlanok, képzett fiatalok elvándorlása, közösségi terek hiánya.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Falusi turizmus létrehozása, árpádkori templom, kastély, mészkőőrlő üzem. Tirisztikai kapacitások fejlesztése, Oktatás fejlesztés. Rakacai-tó, vadászat.” ▪„Természetföldrajzi, kultúrtörténeti emlékek, teljesen kiépített infrastruktúra, szabad beépíthető területek. Várak, standfürdő, ipari terület kialakítása, térségi szolgáltató központ, közlekedési, kereskedelmi, térségi központ. Térségi oktatási központ.”

80 79 Települések egy mondatos jellemzése 29/39 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Szendrőlád ▪„A lakosság összetétele, az alul iskolázottság, a munkanélküliség. Kiépített belterületi utak, szennyvízhálózatm szélessávú internet hiánya. A település behatárolása miatt nincs lehetőség új építési telkek kialakítáára.” ▪Szin ▪„Munkahelyek hiánya, magas munkanélküliség. A meglévő szálláshelyek alacsony színvonala és részben hiánya, az épített környezet rohamos elavulása.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Mezőgazdaság, erdőművelés fejlesztése. Álattartás növelése támogatással. Várrom, Császtai borvidékhez csatlakozás.” ▪„Falusi turizmus, Szelcepuszta. Az épített környezet megóvása, fejleszetése. Természetvédelem és a település érdekeinek integrálása.”

81 80 Települések egy mondatos jellemzése 30/39 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Szinpetri ▪„Munkanélküliek magas száma, munkelehetőségek hiánya.” ▪Szögliget ▪„Munkanélküliség. A meglévő turisztikai lehetőségek alacsony kihasználtsága. Kevés magas színvonalú szálláshely, természeti helyzetből adódó lehetőségek alacsony kihasználtsága.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Munkaerő. Papírmalom, Nagy Könyv. Turisztikai attrakciók létesítése. Szálláshely bővítés, tájgazdálkodás.” ▪„Természeti, kultúrális adottságok, turizmus fejlesztésére lehetőség. Idegenforgalmi attrakciók létrehozására való lehetőség. Adott természeti értékekre feldolgozó ipar létrehozásának lehetősége. Kézművesség kiaknázása. Vár, Derenk-romközség, tájház, faipar.”

82 81 Települések egy mondatos jellemzése 31/39 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Szőlősardó ▪„A település elöregedett, a fiatalok elköltöznek, mert nincs megtartó és eltartó ereje a községnek. Nincs munkahely és nem is várható, mert az infrastruktúra nincs kiépítve, messze van a város, a járható út. Munkahelyet csak az önkormányzat biztosít 1-2 közhasznú munkásnak. A kis település fenntartása csak állami finanszírozással valósítható meg, mert nincs saját bevétel.” ▪Szuhafő ▪„Messze esik a főközlekedési út, zsáktelepülés révén kevés lehetőség.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Lehetőségként csak az állami finanszírozás növelését tudjuk elképzelni, mely biztosítaná a település felzárkózást.” ▪„Gyönyörű természeti szépség, turizmura való lehetőség, Aggteleki Nemzeti Park közelsége.”

83 82 Települések egy mondatos jellemzése 32/39 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Szuhakálló ▪„települési zárt szennyvízhálózat hiánya” ▪Szuhogy ▪„Munkahelyek hiánya, elöregedő népesség, elvándorlás. Vállalkozások hiánya.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„városközeli elhelyezkedés” ▪„Szép természeti környzet, megfelelő infrastruktúra.”

84 83 Települések egy mondatos jellemzése 33/39 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Teresztenye ▪„Elöregedés, piciny méret.” ▪Tomor ▪„Munkahelyek hiánya, infrastruktúrák elavultsága, egyes helyeken teljes hiánya, rossz közlekedési feltételek, rossz, minőségű utak, a lakosság elöregedése, működési forráshiány.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Vizimalom, falusi turizmus, Kinizsi forrásbarlang, Árpád-kori templom.” ▪„Növekszik a falusi turizmus iránti igény.”

85 84 Települések egy mondatos jellemzése 34/39 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Tornabarakon y ▪„Infrastruktúra hiánya. Munkanélküliség.” ▪Tornakápolna ▪„A település elöregedése, elnéptelenedése. Szennyvízhálózat, ivóvízhálózat és infrastruktúra hiánya, rossz minősége. Biológiai potenciál kihasználatlansága.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Természeti környezet.” ▪„Idegenforgalom fejlesztése. Tájgazdálkodás, egészségturizmus.”

86 85 Települések egy mondatos jellemzése 35/39 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Tornanádaska ▪„A munkanélküliség munkalehetőség hiányában nagyon magas a községben, alacsony iskolai végzettségűek száma nagyon sok, a község lakosságának 80%-a roma kisebbséghez tartozó.” ▪Tornaszentan drás ▪„Magas munkanélküliség, alacsonyan képzett munkaerő, elöregedő lakosság, rossz úthálózat, alacsony aranykoronájú osztatlan tulajdonú apró parcellás földterületek.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Állattartás, növénytermesztés, turizmus” ▪„Meglévő erdőterületek hasznosítása, parlag ugarterületek hasznosítása, érintetlen környezet, turizmu, állattartás lehetősége. Árpádkori templom.”

87 86 Települések egy mondatos jellemzése 36/39 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Tornaszentjak ab ▪„Munkalehetőség hiánya, közszolgáltatások problémás elérhetősége” ▪Trizs ▪„Településünkön a szennyvízelvezetés és tisztítás megoldatlansága a legnagyobb probléma, a településen eredő patak elszennyeződését, a tulajdonos ( kezelő) kilétének tisztázatlansága miatti patakmeder tisztításának évtizedek óta halasztgatását, a Művelődési házunk vizesblokkal nem rendelkezik. A Sportöltözőnkben a villamos energia hiánya okoz nagy gondokat.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„római katolikus templom (XIII., XVIII. sz.) ▪református templom (XIX. sz.) ▪népi lakóházak” ▪„A szép természeti környezet, az Aggteleki Nemzeti Park közelsége, a szlovák-magyar határ átjárhatósága miatt az idegenforgalom kínálta lehetőségek kiaknázása. Községünkön keresztül haladó országos kék és kék+ túraútvonalak, faalusi turizmus bevezetése egyedi, kuriózumként ható kínálat kialakításával, legelőink hasznosítása, erdőtelepítés.”

88 87 Települések egy mondatos jellemzése 37/39 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Vadna ▪„Munkahelyek száma kevés, jelentős a képzetlen munkaerő.” ▪Varbóc ▪„A tömegközlekedés hiánya.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Főút melletti elhelyezkedés, közel van a város. A természetileg értékes területek is közel találhatóak. Helytörténeti értékek.” ▪„A település optimális helyszíne a falusi turizmus fejlesztésének.”

89 88 Települések egy mondatos jellemzése 38/39 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Viszló ▪„Elöregedés, piciny méret, szennyvízkezelés megodatlansága. Szolgáltatás alacsony színvonala.” ▪Zádorfalva ▪„Nagyarányú roma munkanélküliség. Munkahelyek hiánya.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Ökoturisztikai adottságok, biogazdálkodás, üdülőházak, falusi vendégfogadás.” ▪„Rendelkezésre álló munkaerő, kisnemesi kúriák.”

90 89 Települések egy mondatos jellemzése 39/39 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Ziliz ▪„Munkanélküliség, fiatalok elvándorlása.” ▪Zubogy ▪„A település belső köves burkolatú útjainak szilárd burkolása. A magas munkanélküliség. A turisztikai fejlesztése lehetőségek korlátozott volta.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Több mint 1000 éves tölgy, orvosi ziliz. Kertészetfejlesztés” ▪„Energetikai célú mezőgazdasági művelés élénkítése. Az erdőgazdálkodás fejlesztése. A turisztikai vonzerő fejlesztése amely a szálláshelyek létesülését eredményezné.”

91 90 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok

92 91 Kijelölt fő fejlesztési prioritások a térségben 1/1 A térségben 5 db fő fejlesztési prioritás került kijelölésre, amelyekhez összesen 18 db fejlesztési intézkedés tartozik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis ▪„Gazdasági környezet fejlesztése” ▪„Helyi életminőség fejlesztése” ▪„Közösségi értékek megerősítése” ▪„Humán erőforrás fejlesztése” ▪„Regionális integráció feltételeinek javítása” Fő fejlesztési prioritás 91 3 db 4 db 2 db 5 db 4 db 5,275,369 2,466,580 1,919,465 208,000 97,579 Összes allokált forrás (EUR) Intézkedé- sek száma

93 92 ▪Környezetkímélő agrártermelés, helyi termékek előállítása, a térségi feldolgozás és marketing fejlesztése Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 1/5 A legtöbb forrás – 816,569 EUR – a(z) Környezetkímélő agrártermelés, helyi termékek előállítása, a térségi feldolgozás és marketing fejlesztése fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Térségi érdekeket is szolgáló (foglalkoztató, környezetjavító, helyi kielégítetlen szükségleteket ellátó, integrációra képes) mikro- és kisvállalkozások létrehozása és megerősítése ▪Táji, települési és gazdasági adottságokon alapuló turisztikai fejlesztések Fő fejlesztési prioritás: Gazdasági környezet fejlesztése Allokált forrás (EUR) 816,569 2,664,400 1,794,400

94 93 ▪Környezettudatos térségi programok támogatása Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 2/5 A legtöbb forrás – 816,569 EUR – a(z) Környezetkímélő agrártermelés, helyi termékek előállítása, a térségi feldolgozás és marketing fejlesztése fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Egészséges és biztonságos települési környezet kialakítása ▪Gondozott táj, egységes falukép kialakítása ▪Humáninfrastruktúra hálózatos, alternatív szolgáltatási módok kialakítását ösztönző fejlesztése Fő fejlesztési prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Allokált forrás (EUR) 463,000 130,000 1,873,580 0

95 94 ▪Civil szerveződések és kezdeményezéseik megerősítése Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 3/5 A legtöbb forrás – 816,569 EUR – a(z) Környezetkímélő agrártermelés, helyi termékek előállítása, a térségi feldolgozás és marketing fejlesztése fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Műemléki és helyi védettséget élvező épületek felújítása, a fejlesztési irányoknak megfelelő funkcióval való ellátása Fő fejlesztési prioritás: Közösségi értékek megerősítése Allokált forrás (EUR) 467,645 1,451,820

96 95 ▪Élethosszig tartó tanulás, kompetencia- és kreativitásfejlesztés ösztönzése Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 4/5 A legtöbb forrás – 816,569 EUR – a(z) Környezetkímélő agrártermelés, helyi termékek előállítása, a térségi feldolgozás és marketing fejlesztése fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Egészséges állapot javulását és idősekről való gondoskodást segítő akciók ▪Képzett fiatalok letelepülésének segítése ▪Fejlesztési humán kapacitások növelése ▪Célzott esélyegyenlőséget javító projektek támogatása Fő fejlesztési prioritás: Humán erőforrás fejlesztése Allokált forrás (EUR) 208,000 0 0 0 0

97 96 ▪Térségi marketing kialakítása és működése Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 5/5 A legtöbb forrás – 816,569 EUR – a(z) Környezetkímélő agrártermelés, helyi termékek előállítása, a térségi feldolgozás és marketing fejlesztése fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪A térségi integrációt segítő és az érdekérvényesítő képességet javító külső és belső partnerségi kapcsolatrendszerek és intézményhálózat építése, INTER-LEADER, országhatáron átnyúló kezdeményezések kidolgozása ▪Információs és kommunikációs fejlesztések ▪Közlekedési elérhetőséget javító szolgáltatások fejlesztése Fő fejlesztési prioritás: Regionális integráció feltételeinek javítása Allokált forrás (EUR) 50,000 47,579 0 0

98 97 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok –10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat –10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat –Komplex stratégia megoldási javaslatai

99 98 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis Azonosított fejlesztési lehetőségek szektoronként – helyi gazdaság fejlesztése A megoldási javaslatok szektor szerinti megoszlása illeszkedik/kevésbé illeszkedik a térség legjelentősebb szektoraihoz Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Építőipar Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Szállítás, raktározás, posta és távközlés Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Egyéb tevékenység Szektor Szektoronkénti megoszlás Vállalkozások száma Foglalkozta- tottság 10 legna- gyobb vállalk. Javaslatok 10 legfonto- sabb javaslat 9% 10% 26% 9% 6% 16% 7% 0% 12% 5% 6% 45% 14% 3% 14% 4% 3% 0% 10% 1% 0% 80% 0% 10% 0% 10% 0% 30% 0% 3% 23% 0% 20% 17% 7% 0% 25% 0% 13% 38% 0% 13% 0% 13% 0%

100 99 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 1/10 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás szektorhoz kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 1 Szektor ▪„Építőipar” ▪„Terméktervezés és -fejlesztés, telephelyfejlesztés, technológiafejlesztés, minőségbiztosítás, együttműködés alakítása az "otthon" termékhez kapcsolódó (építőipari, bútorgyártó, kézműves, kertépítészeti …), vagy csomagolástechnikai, vagy hulladékokat újrahasznosító gazdasági tevékenységekben.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„8 db megerősödött mikrovállalkozás a az "otthon", vagy a "csomagolás", vagy a "recycling" termékkörben, 30 új munkahely (30%-ban THM)”

101 2 100 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 2/10 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás szektorhoz kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor ▪„Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás” ▪„Horgásztavak és lovashelyek létesítése, szállásbázisként vadászházak felújítása és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások kialakítása.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„3 horgásztó, 3 lovashely és a kapcsolódó szolgáltatások kialakulása, 3 felújított vadászház, melyekhez. kb. 10 fő (40%-ban THM) foglalkoztatásával magas színvonalú, a térség számára többletbevételt eredményező turisztikai szolgáltatások társulnak.”

102 101 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 3/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor ▪„Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás” A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás szektorhoz kapcsolódik 3 ▪„Falusi szálláshelyek bővítése és felújítása oly módon, hogy a legnagyobb turisztikai potenciállal bíró településeken 40-50 főt el lehessen helyezni. Az erdei iskolák kisvolumenű fejlesztése és akkreditációja. A falusi bemutatóhelyek és falusi vendégasztal szolgáltatások elterjesztése.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„20 új, vagy felújított falusi szálláshely, 8 db bővített szolgáltatásokkal rendelkező erdei iskola vagy táborozó hely. 15 db falusi bemutatóhely vagy falusi vendégasztal szolgáltatás.”

103 ▪„Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás” 4 ▪„Kisüzemi technológiával sajt, méz, szárított gomba, szárított fűszer- és gyógynövények, gyümölcs alapanyagtermeléséhez és feldolgozásához feltételek megteremtése. A térségben megtermelt gyümölcsöket és speciális húsokat feldolgozó kisüzemek létrehozása.” ▪„1-2 feldolgozó kisüzem, amely nem éri el a 4 EUME méretet és képesek a helyben megtermelt alapanyagokat feldolgozni az alapanyagtermelésben résztvevők számára jövedelmet biztosítani.” 102 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 4/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás szektorhoz kapcsolódik Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye

104 103 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 5/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor ▪„Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás” A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás szektorhoz kapcsolódik 5 ▪„Az országos vagy regionális szempontból jelentős vonzerőkre alapozva történt meg a História-völgy koncepciójának kidolgozása. Eszerint a bemutatóhelyek, a szállások, a vendéglátás, a rendezvények, a turizmusba vont helyi termékek egy-egy történelmi korhoz kapcsolódnak az Aggtelek-Edelény desztinációs terület legfrekventáltabb településein.Ennek értelmében egy-egy településen az ott jellemző történelmi kort idéző minőségi szálláshelyek kialakítása, a szálláshelyek szolgáltatásbővítése, a vendéglátó helyek korszerűsítése és egyedi arculatának kialakítása jelenthet megoldást.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„A História-völgy koncepcióba illeszkedő 30 kibővített szolgáltatásokkal rendelkező szálláshely vagy felújított vendéglátóhely, 8 új női munkahely”

105 ▪„Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás” 6 ▪„Magánszemélyek és az önkormányzatok együttműködésében, részint a legeltetetési bizottságok hagyományait felújítva a legeltető állattartás faluközösségi szintű megszervezése, ami magába foglalja az önkormányzati tulajdonú területek legelőként való bevonását, a takarmány betakarítás és tárolás valamint az előállított termékek térségi szintű hasznosításának megszervezését. Másrészről a 0,3 ha alatti zártkerti szőlők és gyümölcsösök hagyományos fajtákkal való felújítása, a térségi kereslet kielégítésébe, a környezettudatos nevelésbe és a turizmusba való bevonása” ▪„Gondozott, a turistákat vonzó táj, 0,3 ha alatti zártkerti szőlők és gyümölcsösok hagyományos fajtákkal való felújítása, gyógy- és fűszerkertek kialakítása, turisztikai bemutathatóság.” 104 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 6/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás szektorhoz kapcsolódik Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor

106 105 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 7/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis ▪„Egyéb szolgáltatás” A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás szektorhoz kapcsolódik 7 ▪„Mobil szolgáltatások, fuvarozó és közlekedési eszközöket javító vállalkozások felvevő helyeinek, informatikai megerősítésének, háttérszolgáltatásainak fejlesztése.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„15 db, szolgáltatásaival a távolságok áthidalását megoldó vállalkozás megerősödése, korszerűbb és több kistelepülésre kiterjedő diszpécserszolgálat és a munkát, a megrendelést helyben felvevő szolgáltatás. A felvevőhelyen 15 nő számára jövedelemkiegészítés.” Szektor

107 ▪„Kereskedelem, javítás” 8 ▪„A helyi lakosok és a turisták vásárlói igényeit kielégítő minatboltok létrehozása és működtetése a térség frekventált helyein.” ▪„4 mintabolt, üzlethelyiség kialakítása, ahol 1-2 fő női munkaerő alkalmazása mellett lehetőség nyílik a helyi termékek értékesítésére, ezáltal az azok megtermelésében érintett családok jövedelmének növelésére.” 106 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 8/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás szektorhoz kapcsolódik Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye

108 107 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 9/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor ▪„” A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás szektorhoz kapcsolódik 9 ▪„” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„”

109 10 ▪„” 108 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 10/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás szektorhoz kapcsolódik Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye

110 109 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok –10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat –10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat –Komplex stratégia megoldási javaslatai

111 110 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 1/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 1 ▪„A települések hagyományos arculatának visszaállítása faluközpont rekonstrukciókkal, a helyi építészeti értékek megóvása a hagyományos eljárások betartásával, motívumkincs helyreállításával.” Megoldási javaslat ▪„28 településközpont-rehabilitáció megvalósulása, a beruházás megvalósítása során helyi vállalkozók, azok alkalmazottainak (ezen belül kb. 20 többszörösen hátrányos helyzetű munkavállaló- nek) foglalkoztatása.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Egyéb infrastruktúra” Fejlesztési téma

112 111 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 2/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 2 ▪„A helyi szellemi és tárgyi értékek számbevételével, megőrzésével, helyi védelem alá helyezésével megőrizni, megmenteni a helyi nevezetességeket. A helyi védelem alá helyezett épületekre vonatkozó rendbehozatali és műszaki terv készítése. Az örökölt szellemi és tárgyi értékek megőrzésével olyan turisztikai látványosságok bemutatására kerülhet sor, melyek új bevételi lehetőségeket biztosítanak a településeknek, lakosságnak, közvetlenül hozzájárulunk a falukép javításához, a helyi lakosság életérzésének javulásához, melynek egyik hatása lehet a lakóhelyhez való ragaszkodás, elvándorlás csökkenése.” Megoldási javaslat ▪„13 helyi védettség alatt álló épületből kialakított kulturális bemutatóhely.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Kultúra” Fejlesztési téma

113 112 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 3/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 3 ▪„A helyi szellemi és tárgyi értékek számbevételével, megőrzésével megőrizni, megmenteni a helyi nevezetességeket. A templomok, parókiák sok településen védelem alatt állnak, ezért is nehéz felújítani, korhű szépségüket megőrizni. Azonban egy település templomának, parókiájának megújulása, egy kicsit a helyi közösség megújulása.” Megoldási javaslat ▪„Megvalósulhat 13 templom vagy parókia részleges felújítása, megújítása, a parókia új tartalommal való megtöltése(turisztikai látványosságok)” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Egyéb infrastruktúra” Fejlesztési téma

114 113 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 4/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 4 ▪„Feléleszteni az emberek környzettudatos, szépért való munkálkodását, közösségi szellemet vinni egy egy faluszépítésbe. A virágosítás különösen jó érzéssel tölti el a lakost és a látogatót egyaránt. Környezettudatos gondolkodást formáló természet, és környezetvédelmi kiadványok készítése, tájékoztató informáló táblák készítése és elhelyezése, szintén az emberek szépérzékét és elégedettségét növelik.” Megoldási javaslat ▪„45-45 településen megvalósuló faluszépítés, virágosítás, ebből legalább 10 romák által lakott településrészen.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Természeti adottságok” Fejlesztési téma

115 114 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 5/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 5 ▪„Szükség van olyan szabadidős és sport létesítményekre, ahol felhívják ezeknek a fontosságára a figyelmet.” Megoldási javaslat ▪„Térségi szintű szabadidős és sportlétesítmények felújítása, kialakítása, általuk az egészségtudatos szemléletet erősödik a térség lakosságában” Megoldási javaslat várható eredménye Fejlesztési téma ▪„Egyéb infrastruktúra”

116 115 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 6/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 6 ▪„Szükség van olyan szabadidős és sportrendezvényekre, ahol felhívják ezeknek a fontosságára a figyelmet. Többek között olyan tömegsport rendezvények, melyek az egészségtudatos életmód felé irányítják a figyelmet.” Megoldási javaslat ▪„Térségi szintű szabadidős és sportesemények szervezése, általuk az egészségtudatos szemléletet erősödik a térség lakosságában” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra” Fejlesztési téma

117 116 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 7/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 7 ▪„Térségi szinten, a tanulók iskolák közötti keveredéséből és a más tanárok, más módszerek megismeréséből származó előnyöket is kihasználva alkotó táborok és erdei iskolai jellegű programok, valamint térségi szinten a kreativitást erősítő és bemutató, a térségfejlesztési irányokhoz kapcsolódó vetélkedők, kiállítások szervezése, max. 10 MFt alatti projektek összhangban a KEOP 3.0.0. intézkedéssel.” Megoldási javaslat ▪„Kb. 1000 fiatal kreativitásának erősödése, térség iránti kötődésének fokozódása és emellett a fejlesztés megvalósításához a fiatalok ötleteinek felmérése, azok beépítésével a fejlesztés iránti elkötelezettségük növekedése.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Oktatás” Fejlesztési téma

118 117 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 8/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 8 ▪„Eszköz- és infrastrukturális feltételek megteremtésével, közös helyi szervezéssel szervezhetővé válna a falvak szociális helyzetének javítása” Megoldási javaslat ▪„A hátrányos térség 4 településén szociális mosókonyhák épületének kialakításával, eszközök beszerzésével, személyzet biztosításával jelentősen javulna egy- egy település addigi szociális helyzete.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Szociális ellátás” Fejlesztési téma

119 118 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 9/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 9 ▪„” Megoldási javaslat ▪„” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„” Fejlesztési téma

120 119 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 10/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis ▪„” Megoldási javaslat ▪„” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„” Fejlesztési téma 10

121 120 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok –10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat –10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat –Komplex stratégia megoldási javaslatai

122 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 121 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 1/80 Kód: ÉM-15-GF-A-05 Sorszám: 3254 Prioritás: Gazdasági környezet fejlesztése Intézkedés: Térségi érdekeket is szolgáló (foglalkoztató, környezetjavító, helyi kielégítetlen szükség... Szektor/fejlesztési téma: Építőipar ▪A térség vállalkozási sűrűsége alacsony. A korábbi ipari vállalkozások jelentős részben megszűntek. Új ipari vállalkozások nem alakulnak. A térség vállalkozásai a külső piacokra nem tudnak betörni. Jelentős, de egymástól elszigetelt kapacitásokkal bír a térségben az építőipar, a bútorgyártás. Emellett elindult a kézművesség és erős a képzőművészeti tevékenység. Helyzet/ adottság ▪A miunkaerőkínálathoz viszanyítva jelentős hiány van az alacsonyabb végzettséggel is betölthető ipari munkahelyekből. Nem történt meg a szerkezetváltás, nem sikerült eddig megtalálni azokat az piaci réseket, melyben a meglévő és a kialakítandó új kapacitásokat hasznosítani lehetne. A vállalkozások egymástól elszigetelten, valós terméktervezés nélkül dolgoznak. Probléma/ lehetőség ▪Terméktervezés és -fejlesztés, telephelyfejlesztés, technológiafejlesztés, minőségbiztosítás, együttműködés alakítása az "otthon" termékhez kapcsolódó (építőipari, bútorgyártó, kézműves, kertépítészeti …), vagy csomagolástechnikai, vagy hulladékokat újrahasznosító gazdasági tevékenységekben. Megoldási javaslat ▪8 db megerősödött mikrovállalkozás a az "otthon", vagy a "csomagolás", vagy a "recycling" termékkörben, 30 új munkahely (30%-ban THM) Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása

123 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 122 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret200000 EUR▪Önkormányzatok% 1665308 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága1166000 EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret5000 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma8 db Allokáció Megoldási javaslatok 1/80 Kód: ÉM-15-GF-A-05 Sorszám: 3254 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Abod, Aggtelek, Alsószuha, Alsótelekes, Balajt, Bánhorváti, Becskeháza, Bódvalenke, Bódvarákó, Bódvaszilas, Boldva, Borsodszirák, Damak, Debréte, Dövény, Égerszög, Felsőkelecsény, Felsőnyárád, Felsőtelekes, Galvács, Hangács, Hegymeg, Hidvégardó, Imola, Irota, Izsófalva, Jákfalva, Jósvafő, Kánó, Komjáti, Kurityán, Ládbesenyő, Lak, Martonyi, Meszes, Múcsony, Nyomár, Ormosbánya ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

124 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 123 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 2/80 Kód: ÉM-15-GF-A-16 Sorszám: 104 Prioritás: Gazdasági környezet fejlesztése Intézkedés: Térségi érdekeket is szolgáló (foglalkoztató, környezetjavító, helyi kielégítetlen szükség... Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás ▪A térség vállalkozási sűrűsége alacsony. A meglévő mikrovállalkozások erőtlenek, többségükben a fennmaradásért küzdenek. Helyzet/ adottság ▪Elavult a technológia, korszerűtlenek a telephelyek, az üzlethelyiségek, magas az energiaköltség, nincs átgondolt terméktervezés és marketing. Probléma/ lehetőség ▪Terméktervezés és -fejlesztés, telephelyfejlesztés, üzlethelyiség fejlesztése, energiatakarékos beruházások, technológiafejlesztés, minőségbiztosítás, együttműködés és marketing alakítása az új munkahelyek létrehozását vállaló vállalkozásban. Megoldási javaslat ▪20 db új, vagy megerősödött vállalkozásban (ebből 5 roma, 5 női vállalkozás) 80 új munkahely (ebből 20% THM) létrehozása. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása

125 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 124 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret100000 EUR▪Önkormányzatok% 2118621 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága768000 EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret20000 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma20 db Allokáció Megoldási javaslatok 2/80 Kód: ÉM-15-GF-A-16 Sorszám: 104 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Abod, Aggtelek, Alsószuha, Alsótelekes, Balajt, Bánhorváti, Becskeháza, Bódvalenke, Bódvarákó, Bódvaszilas, Boldva, Borsodszirák, Damak, Debréte, Dövény, Égerszög, Felsőkelecsény, Felsőnyárád, Felsőtelekes, Galvács, Hangács, Hegymeg, Hidvégardó, Imola, Irota, Izsófalva, Jákfalva, Jósvafő, Kánó, Komjáti, Kurityán, Ládbesenyő, Lak, Martonyi, Meszes, Múcsony, Nyomár, Ormosbánya, Perkupa, Ragály, Rakaca, Rakacaszend, Rudabánya, Rudolftelep, Szakácsi, Szalonna, Szendrő, Szendrőlád, Szin, Szinpetri, Szögliget, Szőlősardó, Szuhafő, Szuhakálló, Szuhogy, Teresztenye, Tomor, Tornabarakony, Tornakápolna, Tornanádaska, Tornaszentandrás, Tornaszentjakab, Trizs, Vadna, Varbóc, Viszló, Zádorfalva, Ziliz, Zubogy ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

126 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 125 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 3/80 Kód: ÉM-15-GF-A-06 Sorszám: 3255 Prioritás: Gazdasági környezet fejlesztése Intézkedés: Térségi érdekeket is szolgáló (foglalkoztató, környezetjavító, helyi kielégítetlen szükség... Szektor/fejlesztési téma: Építőipar ▪A térség vállalkozási sűrűsége alacsony. A korábbi ipari vállalkozások jelentős részben megszűntek. Új ipari vállalkozások nem alakulnak. A térség vállalkozásai a külső piacokra nem tudnak betörni. Jelentős, de egymástól elszigetelt kapacitásokkal bír a térségben az építőipar, a bútorgyártás. Emellett elindult a kézművesség és erős a képzőművészeti tevékenység. Helyzet/ adottság ▪A miunkaerőkínálathoz viszonyítva jelentős hiány van az alacsonyabb végzettséggel is betölthető ipari munkahelyekből. Nem történt meg a szerkezetváltás, nem sikerült eddig megtalálni azokat az piaci réseket, melyben a meglévő és a kialakítandó új kapacitásokat hasznosítani lehetne. A vállalkozások egymástól elszigetelten, valós terméktervezés nélkül dolgoznak. Probléma/ lehetőség ▪Terméktervezés és -fejlesztés, telephelyfejlesztés, technológiafejlesztés, minőségbiztosítás, együttműködés alakítása az "otthon" termékhez kapcsolódó (építőipari, bútorgyártó, kézműves, kertépítészeti …), vagy csomagolástechnikai, vagy hulladékokat újrahasznosító gazdasági tevékenységekben. Megoldási javaslat ▪4 db megerősödött mikrovállalkozás a az "otthon", vagy a "csomagolás", vagy a "recycling" termékkörben, 30 új munkahely (30%-ban THM) Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása

127 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 126 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret200000 EUR▪Önkormányzatok% 486692 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások50% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága332000 EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret5000 EUR ▪Természetes személyek50%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma4 db Allokáció Megoldási javaslatok 3/80 Kód: ÉM-15-GF-A-06 Sorszám: 3255 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Berente, Nagybarca, Sajóbábony, Sajóecseg, Sajóivánka, Sajópálfala, Sajósenye, Sajóvámos ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

128 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 127 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 4/80 Kód: ÉM-15-GF-A-13 Sorszám: 101 Prioritás: Gazdasági környezet fejlesztése Intézkedés: Térségi érdekeket is szolgáló (foglalkoztató, környezetjavító, helyi kielégítetlen szükség... Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás ▪Az aprófalvas településhálózat miatt a lakosság ellátásában a mobil kereskedelmi és kisipari javító szolgáűltatásoknak, valamint a korszerű szállítási, fuvarozási tevékenységeknek és a gépkocsijavító szolgáltatásoknak életminőséget javító szerepe van. Helyzet/ adottság ▪A mobil-szolgáltatások felvevő helyei, a szolgáltatás feltételei, csakúgy mint a legálisan működő szállító és közlekedési eszközjavító vállalkozások szolgáltatásainak kiépültsége hiányos. Probléma/ lehetőség ▪Mobil szolgáltatások, fuvarozó és közlekedési eszközöket javító vállalkozások felvevő helyeinek, informatikai megerősítésének, háttérszolgáltatásainak fejlesztése. Megoldási javaslat ▪15 db, szolgáltatásaival a távolságok áthidalását megoldó vállalkozás megerősödése, korszerűbb és több kistelepülésre kiterjedő diszpécserszolgálat és a munkát, a megrendelést helyben felvevő szolgáltatás. A felvevőhelyen 15 nő számára jövedelemkiegészítés. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása

129 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 128 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret32000 EUR▪Önkormányzatok% 353235 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága206400 EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret5000 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma13 db Allokáció Megoldási javaslatok 4/80 Kód: ÉM-15-GF-A-13 Sorszám: 101 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Abod, Aggtelek, Alsószuha, Alsótelekes, Balajt, Bánhorváti, Becskeháza, Bódvalenke, Bódvarákó, Bódvaszilas, Boldva, Borsodszirák, Damak, Debréte, Dövény, Égerszög, Felsőkelecsény, Felsőnyárád, Felsőtelekes, Galvács, Hangács, Hegymeg, Hidvégardó, Imola, Irota, Izsófalva, Jákfalva, Jósvafő, Kánó, Komjáti, Kurityán, Ládbesenyő, Lak, Martonyi, Meszes, Múcsony, Nyomár, Ormosbánya, Perkupa, Ragály, Rakaca, Rakacaszend, Rudabánya, Rudolftelep, Szakácsi, Szalonna, Szendrő, Szendrőlád, Szin, Szinpetri, Szögliget, Szőlősardó, Szuhafő, Szuhakálló, Szuhogy, Teresztenye, Tomor, Tornabarakony, Tornakápolna, Tornanádaska, Tornaszentandrás, Tornaszentjakab, Trizs, Vadna, Varbóc, Viszló, Zádorfalva, Ziliz, Zubogy ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

130 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 129 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 5/80 Kód: ÉM-15-GF-A-15 Sorszám: 103 Prioritás: Gazdasági környezet fejlesztése Intézkedés: Térségi érdekeket is szolgáló (foglalkoztató, környezetjavító, helyi kielégítetlen szükség... Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás ▪A térség vállalkozási sűrűsége alacsony. A meglévő mikrovállalkozások erőtlenek, többségükben a fennmaradásért küzdenek. Helyzet/ adottság ▪Elavult a technológia, korszerűtlenek a telephelyek, az üzlethelyiségek, magas az energiaköltség, nincs átgondolt terméktervezés és marketing. Probléma/ lehetőség ▪Terméktervezés és -fejlesztés, telephelyfejlesztés, üzlethelyiség fejlesztése, energiatakarékos beruházások, technológiafejlesztés, minőségbiztosítás, együttműködés és marketing alakítása az új munkahelyek létrehozását vállaló mikrovállalkozásokban Megoldási javaslat ▪16 db új, vagy megerősödött mikrovállalkozásban (ebből 5 roma, 5 női vállalkozás) 80 új munkahely (ebből 20% THM) létrehozása. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása

131 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 130 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret100000 EUR▪Önkormányzatok% 441379 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások50% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága160000 EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret20000 EUR ▪Természetes személyek50%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma4 db Allokáció Megoldási javaslatok 5/80 Kód: ÉM-15-GF-A-15 Sorszám: 103 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Berente, Nagybarca, Sajóbábony, Sajóecseg, Sajóivánka, Sajópálfala, Sajósenye, Sajóvámos ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

132 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 131 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 6/80 Kód: ÉM-15-GF-A-14 Sorszám: 102 Prioritás: Gazdasági környezet fejlesztése Intézkedés: Térségi érdekeket is szolgáló (foglalkoztató, környezetjavító, helyi kielégítetlen szükség... Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás ▪Az aprófalvas településhálózat miatt a lakosság ellátásában a mobil kereskedelmi és kisipari javító szolgáűltatásoknak, valamint a korszerű szállítási, fuvarozási tevékenységeknek és a gépkocsijavító szolgáltatásoknak életminőséget javító szerepe van. Helyzet/ adottság ▪A mobil-szolgáltatások felvevő helyei, a szolgáltatás feltételei, csakúgy mint a legálisan működő szállító és közlekedési eszközjavító vállalkozások szolgáltatásainak kiépültsége hiányos. Probléma/ lehetőség ▪Mobil szolgáltatások, fuvarozó és közlekedési eszközöket javító vállalkozások felvevő helyeinek, informatikai megerősítésének, háttérszolgáltatásainak fejlesztése. Megoldási javaslat ▪2 db, szolgáltatásaival a távolságok áthidalását megoldó vállalkozás megerősödése, korszerűbb és több kistelepülésre kiterjedő diszpécserszolgálat és a munkát, a megrendelést helyben felvevő szolgáltatás. A felvevőhelyen 2 nő számára jövedelemkiegészítés. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása

133 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 132 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret32000 EUR▪Önkormányzatok% 54765 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások50% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága32000 EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret5000 EUR ▪Természetes személyek50%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma2 db Allokáció Megoldási javaslatok 6/80 Kód: ÉM-15-GF-A-14 Sorszám: 102 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Berente, Nagybarca, Sajóbábony, Sajóecseg, Sajóivánka, Sajópálfala, Sajósenye, Sajóvámos ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

134 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 133 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 7/80 Kód: ÉM-15-GF-B-02 Sorszám: 3258 Prioritás: Gazdasági környezet fejlesztése Intézkedés: Térségi érdekeket is szolgáló (foglalkoztató, környezetjavító, helyi kielégítetlen szükség... Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪A térségben kezdeményezés szintjén jelennek meg a közösségi vállalkozások, sok esetben egymástól függetlenül fogalmazódnak meg közösségi vállalkozás létrehozására alkalmas projektötletek.Korábbi pályázati konstrukciók már elindították a helyi termékek (elsősorban kézműves) előállításának, valamint a településszintű szociális ellátások szerveződését a térségben, ugyanakkor a térségünkben kedvező természeti adottságokkal rendelkező erdei termékek gyűjtése, feldolgozása is alkalmas tere lehet a közösségi vállalkozások létrehozásának. Helyzet/ adottság ▪Számos települési, térségi szolgáltatás (elsődlegesen a szociális gazdaság területéről) leghatékonyabban közösségi vállalkozásként válna működőképessé, az egyes településcsoportokon jelentkező igények és lehetőségek azonban nem kerülnek rendszerezésre Probléma/ lehetőség ▪Fel kell térképezni a térségben azon konkrét szolgáltatásokat, -csoportokat, melyek közösségi vállalkozás formájában működtethetők, a kiegyenlített területi lefedettség szempontjának figyelembe vételével.Fel kell kutatni a megalakítandó közösségi vállalkozások résztvevőit, segítve a partneri hálózatok kialakulását, a működés megkezdését. Megoldási javaslat ▪A térség egy-egy aprófalvas, elöregedő településcsoportját lefedően közösségi vállalkozások szerveződnek (6-8 db) elsődlegesen szociális jellegű szolgáltatások szervezésére, helyi termékek előállítására és feldolgozására 8-10 közösségi vállalkozás szerveződik 2013-ig Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪TAMOP - 1. prioritás - A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés segíté...

135 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 134 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR▪Önkormányzatok% 1000000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db Allokáció Megoldási javaslatok 7/80 Kód: ÉM-15-GF-B-02 Sorszám: 3258 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Abod, Aggtelek, Alsószuha, Alsótelekes, Balajt, Bánhorváti, Becskeháza, Berente, Bódvalenke, Bódvarákó, Bódvaszilas, Boldva, Borsodszirák, Damak, Debréte, Dövény, Égerszög, Felsőkelecsény, Felsőnyárád, Felsőtelekes, Galvács, Hangács, Hegymeg, Hidvégardó, Imola, Irota, Izsófalva, Jákfalva, Jósvafő, Kánó, Komjáti, Kurityán, Ládbesenyő, Lak, Martonyi, Meszes, Múcsony, Nagybarca, Nyomár, Ormosbánya, Perkupa, Ragály, Rakaca, Rakacaszend, Rudabánya, Rudolftelep, Sajóbábony, Sajóecseg, Sajóivánka, Sajópálfala, Sajósenye, Sajóvámos, Szakácsi, Szalonna, Szendrő, Szendrőlád, Szin, Szinpetri, Szögliget, Szőlősardó, Szuhafő, Szuhakálló, Szuhogy, Teresztenye, Tomor, Tornabarakony, Tornakápolna, Tornanádaska, Tornaszentandrás, Tornaszentjakab, Trizs, Vadna, Varbóc, Viszló, Zádorfalva, Ziliz, Zubogy ▪Nem ÚMVP ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

136 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 135 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 8/80 Kód: ÉM-15-GF-B-03 Sorszám: 3262 Prioritás: Gazdasági környezet fejlesztése Intézkedés: Térségi érdekeket is szolgáló (foglalkoztató, környezetjavító, helyi kielégítetlen szükség... Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪A térség vállalkozási sűrűsége alacsony. A meglévő KKV-k erőtlenek, többségükben a fennmaradásért küzdenek. Helyzet/ adottság ▪Elavult a technológia, korszerűtlenek a telephelyek, az üzlethelyiségek, magas az energiaköltség, nincs átgondolt terméktervezés és marketing. Probléma/ lehetőség ▪Terméktervezés és -fejlesztés, telephelyfejlesztés, üzlethelyiség fejlesztése, energiatakarékos beruházások, technológiafejlesztés, minőségbiztosítás, együttműködés és marketing alakítása az új munkahelyek létrehozását vállaló KKV-kban Megoldási javaslat ▪4 db új, vagy megerősödött vállalkozásban (ebből 1 roma, 1 női vállalkozás) 20 új munkahely (ebből 20% többszörösen hátrányos helyzetű munkavállaló) létrehozása. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪TAMOP - 1. prioritás - A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés segíté...

137 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 136 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR▪Önkormányzatok% 4800000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db Allokáció Megoldási javaslatok 8/80 Kód: ÉM-15-GF-B-03 Sorszám: 3262 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Abod, Aggtelek, Alsószuha, Alsótelekes, Balajt, Bánhorváti, Becskeháza, Berente, Bódvalenke, Bódvarákó, Bódvaszilas, Boldva, Borsodszirák, Damak, Debréte, Dövény, Égerszög, Felsőkelecsény, Felsőnyárád, Felsőtelekes, Galvács, Hangács, Hegymeg, Hidvégardó, Imola, Irota, Izsófalva, Jákfalva, Jósvafő, Kánó, Komjáti, Kurityán, Ládbesenyő, Lak, Martonyi, Meszes, Múcsony, Nagybarca, Nyomár, Ormosbánya, Perkupa, Ragály, Rakaca, Rakacaszend, Rudabánya, Rudolftelep, Sajóbábony, Sajóecseg, Sajóivánka, Sajópálfala, Sajósenye, Sajóvámos, Szakácsi, Szalonna, Szendrő, Szendrőlád, Szin, Szinpetri, Szögliget, Szőlősardó, Szuhafő, Szuhakálló, Szuhogy, Teresztenye, Tomor, Tornabarakony, Tornakápolna, Tornanádaska, Tornaszentandrás, Tornaszentjakab, Trizs, Vadna, Varbóc, Viszló, Zádorfalva, Ziliz, Zubogy ▪Nem ÚMVP ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

138 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 137 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 9/80 Kód: ÉM-15-GF-B-04 Sorszám: 3774 Prioritás: Gazdasági környezet fejlesztése Intézkedés: Térségi érdekeket is szolgáló (foglalkoztató, környezetjavító, helyi kielégítetlen szükség... Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪A térség vállalkozási sűrűsége alacsony. A meglévő KKV-k erőtlenek, többségükben a fennmaradásért küzdenek. Helyzet/ adottság ▪Elavult a technológia, korszerűtlenek a telephelyek, az üzlethelyiségek, magas az energiaköltség, nincs átgondolt terméktervezés és marketing. Probléma/ lehetőség ▪Terméktervezés és -fejlesztés, telephelyfejlesztés, üzlethelyiség fejlesztése, energiatakarékos beruházások, technológiafejlesztés, minőségbiztosítás, együttműködés és marketing alakítása az új munkahelyek létrehozását vállaló KKV-kban Megoldási javaslat ▪20 db új, vagy megerősödött vállalkozásban (ebből 5 roma, 5 női vállalkozás) 80 új munkahely (ebből 20% többszörösen hátrányos helyzetű munkavállaló) létrehozása. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪GOP - 2. prioritás - A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése

139 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 138 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR▪Önkormányzatok% 2578560 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db Allokáció Megoldási javaslatok 9/80 Kód: ÉM-15-GF-B-04 Sorszám: 3774 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Abod, Aggtelek, Alsószuha, Alsótelekes, Balajt, Bánhorváti, Becskeháza, Berente, Bódvalenke, Bódvarákó, Bódvaszilas, Boldva, Borsodszirák, Damak, Debréte, Dövény, Égerszög, Felsőkelecsény, Felsőnyárád, Felsőtelekes, Galvács, Hangács, Hegymeg, Hidvégardó, Imola, Irota, Izsófalva, Jákfalva, Jósvafő, Kánó, Komjáti, Kurityán, Ládbesenyő, Lak, Martonyi, Meszes, Múcsony, Nagybarca, Nyomár, Ormosbánya, Perkupa, Ragály, Rakaca, Rakacaszend, Rudabánya, Rudolftelep, Sajóbábony, Sajóecseg, Sajóivánka, Sajópálfala, Sajósenye, Sajóvámos, Szakácsi, Szalonna, Szendrő, Szendrőlád, Szin, Szinpetri, Szögliget, Szőlősardó, Szuhafő, Szuhakálló, Szuhogy, Teresztenye, Tomor, Tornabarakony, Tornakápolna, Tornanádaska, Tornaszentandrás, Tornaszentjakab, Trizs, Vadna, Varbóc, Viszló, Zádorfalva, Ziliz, Zubogy ▪Nem ÚMVP

140 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 139 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 10/80 Kód: ÉM-15-GF-A-07 Sorszám: 99 Prioritás: Gazdasági környezet fejlesztése Intézkedés: Táji, települési és gazdasági adottságokon alapuló turisztikai fejlesztések Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ▪Az elmúlt évek fejlesztései a falusi és öko-turizmushoz kapcsolódóan jelentős szálláshelykapacitás növekedést okoztak. Kialakult néhány erdei iskola, ám közülük csak 2 rendelkezik akkreditációval. A jogi szabályozás révén immár lehetőség van a falusi turisztikai szolgáltatások bővítésére. A helyi termékek előállításának fejlesztése az agro-turizmusnak kedvez, amennyiben színvonalas bemutatóhelyek párosulnak hozzá. Helyzet/ adottság ▪A fejlesztések térben nagyon szétszóródtak, a legnagyobb turisztikai potenciállal bíró településeken sem tudnak egyszerre 40-50 főt fogadni. Az erdei iskolák az akkreditációnak való megfeleléshez kisebb infrastrukturális és program-fejlesztésre szorulnak, de ezek mértéke nem éri el a KEOP-ban előírtat. Hiányosak a szolgáltatások és programlehetőségek, ami összességében az alacsony kihasználtsághoz, a forgalom lehetőségektől elmaradó volumenéhez vezet. Probléma/ lehetőség ▪Falusi szálláshelyek bővítése és felújítása oly módon, hogy a legnagyobb turisztikai potenciállal bíró településeken 40-50 főt el lehessen helyezni. Az erdei iskolák kisvolumenű fejlesztése és akkreditációja. A falusi bemutatóhelyek és falusi vendégasztal szolgáltatások elterjesztése. Megoldási javaslat ▪20 új, vagy felújított falusi szálláshely, 8 db bővített szolgáltatásokkal rendelkező erdei iskola vagy táborozó hely. 15 db falusi bemutatóhely vagy falusi vendégasztal szolgáltatás. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

141 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 140 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret100000 EUR▪Önkormányzatok100% 913992 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága587600 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret5000 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma30 db Allokáció Megoldási javaslatok 10/80 Kód: ÉM-15-GF-A-07 Sorszám: 99 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Abod, Aggtelek, Alsószuha, Alsótelekes, Balajt, Bánhorváti, Becskeháza, Bódvalenke, Bódvarákó, Bódvaszilas, Boldva, Borsodszirák, Damak, Debréte, Dövény, Égerszög, Felsőkelecsény, Felsőnyárád, Felsőtelekes, Galvács, Hangács, Hegymeg, Hidvégardó, Imola, Irota, Izsófalva, Jákfalva, Jósvafő, Kánó, Komjáti, Kurityán, Ládbesenyő, Lak, Martonyi, Meszes, Múcsony, Nyomár, Ormosbánya, Perkupa, Ragály, Rakaca, Rakacaszend, Rudabánya, Rudolftelep, Szakácsi, Szalonna, Szendrő, Szendrőlád, Szin, Szinpetri, Szögliget, Szőlősardó, Szuhafő, Szuhakálló, Szuhogy, Teresztenye, Tomor, Tornabarakony, Tornakápolna, Tornanádaska, Tornaszentandrás, Tornaszentjakab, Trizs, Vadna, Varbóc, Viszló, Zádorfalva, Ziliz, Zubogy ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

142 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 141 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 11/80 Kód: ÉM-15-GF-A-09 Sorszám: 3193 Prioritás: Gazdasági környezet fejlesztése Intézkedés: Táji, települési és gazdasági adottságokon alapuló turisztikai fejlesztések Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ▪Az aktív turizmus a turisztika legdinamikusabban növekvő ágazatainak egyike. A térség jó adottságokkal rendelkezik úgy a vadásztatáshoz, mint a horgászáshoz, a kerékpáros és lovas turzmushoz. Helyzet/ adottság ▪Hiányoznak a környezeti erőforrások turisztikai hasznosítására alkalmas helyek és a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúra. Így a vadásztatásból, horgásztatásból, lovagoltatásból származó jövedelmek elmaradnak a lehetőségektől. Probléma/ lehetőség ▪Horgásztavak és lovashelyek létesítése, szállásbázisként vadászházak felújítása és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások kialakítása. Megoldási javaslat ▪3 horgásztó, 3 lovashely és a kapcsolódó szolgáltatások kialakulása, 3 felújított vadászház, melyekhez. kb. 10 fő (40%-ban THM) foglalkoztatásával magas színvonalú, a térség számára többletbevételt eredményező turisztikai szolgáltatások társulnak. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

143 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 142 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret60000 EUR▪Önkormányzatok100% 955309 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága564000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret20000 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma15 db Allokáció Megoldási javaslatok 11/80 Kód: ÉM-15-GF-A-09 Sorszám: 3193 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Abod, Aggtelek, Alsószuha, Alsótelekes, Balajt, Bánhorváti, Becskeháza, Bódvalenke, Bódvarákó, Bódvaszilas, Boldva, Borsodszirák, Damak, Debréte, Dövény, Égerszög, Felsőkelecsény, Felsőnyárád, Felsőtelekes, Galvács, Hangács, Hegymeg, Hidvégardó, Imola, Irota, Izsófalva, Jákfalva, Jósvafő, Kánó, Komjáti, Kurityán, Ládbesenyő, Lak, Martonyi, Meszes, Múcsony, Nyomár, Ormosbánya, Perkupa, Ragály, Rakaca, Rakacaszend, Rudabánya, Rudolftelep, Szakácsi, Szalonna, Szendrő, Szendrőlád, Szin, Szinpetri, Szögliget, Szőlősardó, Szuhafő, Szuhakálló, Szuhogy, Teresztenye, Tomor, Tornabarakony, Tornakápolna, Tornanádaska, Tornaszentandrás, Tornaszentjakab, Trizs, Vadna, Varbóc, Viszló, Zádorfalva, Ziliz, Zubogy ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

144 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 143 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 12/80 Kód: ÉM-15-GF-A-11 Sorszám: 3251 Prioritás: Gazdasági környezet fejlesztése Intézkedés: Táji, települési és gazdasági adottságokon alapuló turisztikai fejlesztések Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ▪A történelem minden korszakából őrződtek meg jelentős kulturális emlékek a térségben. Ezek alapját képezhetik a jelenleginél lényegesen élénkébb kulturális turisztikai kínálatnak. A frekventált települések minőségi szálláskínálata, a szálláshelyek szolgáltatásai hiányosak, miközben a turisták a kulturális turisztikai útvonalakon keresik az igényesebb, komplex (valamilyen wellness) szolgáltatást nyújtó szálláshelyeket és az egyedi élményt nyújtó vendéglátóhelyeket. Helyzet/ adottság ▪A kulturális bemutatóhelyek közelében a szálláshelyek hálózata hiányos, elavult és csak egyoldalú szállásszolgáltatásra alkalmas. A jobb minőségű, szélekörű szolgáltatást nyújtó szálláshelyek hiányoznak. A vendéglátó helyek jellegtelenek, leromlott állapotban vannak. Probléma/ lehetőség ▪Az országos vagy regionális szempontból jelentős vonzerőkre alapozva történt meg a História-völgy koncepciójának kidolgozása. Eszerint a bemutatóhelyek, a szállások, a vendéglátás, a rendezvények, a turizmusba vont helyi termékek egy-egy történelmi korhoz kapcsolódnak az Aggtelek-Edelény desztinációs terület legfrekventáltabb településein.Ennek értelmében egy-egy településen az ott jellemző történelmi kort idéző minőségi szálláshelyek kialakítása, a szálláshelyek szolgáltatásbővítése, a vendéglátó helyek korszerűsítése és egyedi arculatának kialakítása jelenthet megoldást. Megoldási javaslat ▪A História-völgy koncepcióba illeszkedő 30 kibővített szolgáltatásokkal rendelkező szálláshely vagy felújított vendéglátóhely, 8 új női munkahely Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

145 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 144 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret24000 EUR▪Önkormányzatok100% 622140 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága364800 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret5000 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma25 db Allokáció Megoldási javaslatok 12/80 Kód: ÉM-15-GF-A-11 Sorszám: 3251 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Abod, Aggtelek, Alsószuha, Alsótelekes, Balajt, Bánhorváti, Becskeháza, Bódvalenke, Bódvarákó, Bódvaszilas, Boldva, Borsodszirák, Damak, Debréte, Dövény, Égerszög, Felsőkelecsény, Felsőnyárád, Felsőtelekes, Galvács, Hangács, Hegymeg, Hidvégardó, Imola, Irota, Izsófalva, Jákfalva, Jósvafő, Kánó, Komjáti, Kurityán, Ládbesenyő, Lak, Martonyi, Meszes, Múcsony, Nyomár, Ormosbánya, Perkupa, Ragály, Rakaca, Rakacaszend, Rudabánya, Rudolftelep, Szakácsi, Szalonna, Szendrő, Szendrőlád, Szin, Szinpetri, Szögliget, Szőlősardó, Szuhafő, Szuhakálló, Szuhogy, Teresztenye, Tomor, Tornabarakony, Tornakápolna, Tornanádaska, Tornaszentandrás, Tornaszentjakab, Trizs, Vadna, Varbóc, Viszló, Zádorfalva, Ziliz, Zubogy ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

146 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 145 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 13/80 Kód: ÉM-15-GF-2-05 Sorszám: 6528 Prioritás: Gazdasági környezet fejlesztése Intézkedés: Táji, települési és gazdasági adottságokon alapuló turisztikai fejlesztések Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪A vadászat számára a térség kiváló adottságokat kínál. Gazdag a vaddisznó és az őzállomány, a kisvadak kevésbé jellemzőek. Helyzet/ adottság ▪Hiányozik a vadásztatáshoz és vadhústermeléshez szükséges infrastruktúra. Így a vadgazdálkodásból származó bevételek elmaradnak a lehetőségektől. A sportvadászat által "megtermelt" vadhús mennyisége is elmarad a kereslettől. Probléma/ lehetőség ▪A vadásztatási lehetőségeket és az értékesíthetó vadhús mennyiségét egyaránt növelő, a vadtenyésztés bázishelyeivé váló vadaskertek és a hozzájuk kapcsolódó turisztikai infrastruktúra kialakítása. Megoldási javaslat ▪2 db kisméretű, más forrásból nem támogatható vadaskert, melyhez. kb. 5 fő (40%-ban THM) foglalkoztatásával magas színvonalú, a térség számára többletbevételt eredményező turisztikai szolgáltatások, valamint vadhúselőállítás társul. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

147 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 146 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret60000 EUR▪Önkormányzatok100% 184615 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások65% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága120000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret5000 EUR ▪Természetes személyek65%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma2 db Allokáció Megoldási javaslatok 13/80 Kód: ÉM-15-GF-2-05 Sorszám: 6528 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Abod, Aggtelek, Alsószuha, Alsótelekes, Balajt, Bánhorváti, Becskeháza, Bódvalenke, Bódvarákó, Bódvaszilas, Boldva, Borsodszirák, Damak, Debréte, Dövény, Égerszög, Felsőkelecsény, Felsőnyárád, Felsőtelekes, Galvács, Hangács, Hegymeg, Hidvégardó, Imola, Irota, Izsófalva, Jákfalva, Jósvafő, Kánó, Komjáti, Kurityán, Ládbesenyő, Lak, Martonyi, Meszes, Múcsony, Nyomár, Ormosbánya, Perkupa, Ragály, Rakaca, Rakacaszend, Rudabánya, Rudolftelep, Szakácsi, Szalonna, Szendrő, Szendrőlád, Szin, Szinpetri, Szögliget, Szőlősardó, Szuhafő, Szuhakálló, Szuhogy, Teresztenye, Tomor, Tornabarakony, Tornakápolna, Tornanádaska, Tornaszentandrás, Tornaszentjakab, Trizs, Vadna, Varbóc, Viszló, Zádorfalva, Ziliz, Zubogy ▪LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

148 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 147 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 14/80 Kód: ÉM-15-GF-A-08 Sorszám: 100 Prioritás: Gazdasági környezet fejlesztése Intézkedés: Táji, települési és gazdasági adottságokon alapuló turisztikai fejlesztések Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ▪Az elmúlt évek fejlesztései a falusi és öko-turizmushoz kapcsolódóan jelentős szálláshelykapacitás növekedést okoztak. Kialakult néhány erdei iskola, ám közülük csak 2 rendelkezik akkreditációval. A jogi szabályozás révén immár lehetőség van a falusi turisztikai szolgáltatások bővítésére. A helyi termékek előállításának fejlesztése az agro-turizmusnak kedvez, amennyiben színvonalas bemutatóhelyek párosulnak hozzá. Helyzet/ adottság ▪A fejlesztések térben nagyon szétszóródtak, a legnagyobb turisztikai potenciállal bíró településeken sem tudnak egyszerre 40-50 főt fogadni. Az erdei iskolák az akkreditációnak való megfeleléshez kisebb infrastrukturális és program-fejlesztésre szorulnak, de ezek mértéke nem éri el a KEOP-ban előírtat. Falusi szálláshelyek bővítése és felújítása oly módon, hogy a legnagyobb turisztikai potenciállal bíró településeken 40-50 főt el lehessen helyezni. Az erdei iskolák kisvolumenű fejlesztése és Probléma/ lehetőség ▪Falusi szálláshelyek bővítése és felújítása oly módon, hogy a legnagyobb turisztikai potenciállal bíró településeken 40-50 főt el lehessen helyezni. Az erdei iskolák kisvolumenű fejlesztése és akkreditációja. A falusi bemutatóhelyek és falusi vendégasztal szolgáltatások elterjesztése. Megoldási javaslat ▪5 új, vagy felújított falusi szálláshely, 2 db bővített szolgáltatásokkal rendelkező erdei iskola vagy táborozó hely. 4 db falusi bemutatóhely vagy falusi vendégasztal szolgáltatás. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

149 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 148 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret100000 EUR▪Önkormányzatok100% 102008 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások50% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága60000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret10000 EUR ▪Természetes személyek50%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma10 db Allokáció Megoldási javaslatok 14/80 Kód: ÉM-15-GF-A-08 Sorszám: 100 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Berente, Nagybarca, Sajóbábony, Sajóecseg, Sajóivánka, Sajópálfala, Sajósenye, Sajóvámos ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

150 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 149 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 15/80 Kód: ÉM-15-GF-A-10 Sorszám: 3249 Prioritás: Gazdasági környezet fejlesztése Intézkedés: Táji, települési és gazdasági adottságokon alapuló turisztikai fejlesztések Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ▪Az aktív turizmus a turisztika legdinamikusabban növekvő ágazatainak egyike. A térség jó adottságokkal rendelkezik úgy a vadásztatáshoz, mint a horgászáshoz, a kerékpáros és lovas turzmushoz. Helyzet/ adottság ▪Hiányoznak a környezeti erőforrások turisztikai hasznosítására alkalmas helyek és a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúra. Így a vadásztatásból, horgásztatásból, lovagoltatásból származó jövedelmek elmaradnak a lehetőségektől. Probléma/ lehetőség ▪Horgásztavak és lovashelyek létesítése, szállásbázisként vadászházak felújítása és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások kialakítása. Megoldási javaslat ▪1 lovashely és a kapcsolódó szolgáltatások kialakulása, 1 felújított vadászház, melyekhez. kb. 10 fő (40%-ban többszörösen hátrányos helyzetű munkavállaló) foglalkoztatásával magas színvonalú, a térség számára többletbevételt eredményező turisztikai szolgáltatások társulnak. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

151 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 150 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret50000 EUR▪Önkormányzatok100% 84691 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások50% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága50000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret20000 EUR ▪Természetes személyek50%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma2 db Allokáció Megoldási javaslatok 15/80 Kód: ÉM-15-GF-A-10 Sorszám: 3249 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Berente, Nagybarca, Sajóbábony, Sajóecseg, Sajóivánka, Sajópálfala, Sajósenye, Sajóvámos ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

152 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 151 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 16/80 Kód: ÉM-15-GF-A-12 Sorszám: 3252 Prioritás: Gazdasági környezet fejlesztése Intézkedés: Táji, települési és gazdasági adottságokon alapuló turisztikai fejlesztések Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ▪A történelem minden korszakából őrződtek meg jelentős kulturális emlékek a térségben. Ezek alapját képezhetik a jelenleginél lényegesen élénkébb kulturális turisztikai kínálatnak. A frekventált települések minőségi szálláskínálata, a szálláshelyek szolgáltatásai hiányosak, miközben a turisták a kulturális turisztikai útvonalakon keresik az igényesebb, komplex (valamilyen wellness) szolgáltatást nyújtó szálláshelyeket és az egyedi élményt nyújtó vendéglátóhelyeket. Helyzet/ adottság ▪A kulturális bemutatóhelyek közelében a szálláshelyek hálózata hiányos, elavult és csak egyoldalú szállásszolgáltatásra alkalmas. A jobb minőségű, szélekörű szolgáltatást nyújtó szálláshelyek hiányoznak. A vendéglátó helyek jellegtelenek, leromlott állapotban vannak. Probléma/ lehetőség ▪Az országos vagy regionális szempontból jelentős vonzerőkre alapozva történt meg a História-völgy koncepciójának kidolgozása. Eszerint a bemutatóhelyek, a szállások, a vendéglátás, a rendezvények, a turizmusba vont helyi termékek egy-egy történelmi korhoz kapcsolódnak az Aggtelek-Edelény desztinációs terület legfrekventáltabb településein.Ennek értelmében egy-egy településen az ott jellemző történelmi kort idéző minőségi szálláshelyek kialakítása, a szálláshelyek szolgáltatásbővítése, a vendéglátó helyek korszerűsítése és egyedi arculatának kialakítása jelenthet megoldást. Megoldási javaslat ▪A História-völgy koncepcióba illeszkedő 5 kibővített szolgáltatásokkal rendelkező szálláshely vagy felújított vendéglátóhely, 1 új női munkahely Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

153 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 152 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret24000 EUR▪Önkormányzatok100% 81860 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások50% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága48000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret5000 EUR ▪Természetes személyek50%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma5 db Allokáció Megoldási javaslatok 16/80 Kód: ÉM-15-GF-A-12 Sorszám: 3252 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Berente, Nagybarca, Sajóbábony, Sajóecseg, Sajóivánka, Sajópálfala, Sajósenye, Sajóvámos ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

154 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 153 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 17/80 Kód: ÉM-15-GF-B-01 Sorszám: 3253 Prioritás: Gazdasági környezet fejlesztése Intézkedés: Táji, települési és gazdasági adottságokon alapuló turisztikai fejlesztések Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ▪Összesen 2 szálloda és 14 panzió működik a térségben. A turisztikai programfejleztésekkel évi 60 ezer látogató fogadását célozzuk meg, ami további minőségi szálláshelyek elérhetőségét feltételezi. Helyzet/ adottság ▪A szálláshelyek kialakítását a vállalkozók teljes egészében saját erőből vállalni nem tudják. Az eddigi minőségi szálláshelyek között teljesen akadálymentesített nem található. Probléma/ lehetőség ▪Panziók, ezen belül teljesen akadálymentesített panzió férőhelyeinek kialakítása. Megoldási javaslat ▪80 újabb, minőségi, legalább 50%-ban akadálymentesített minőségi szállásférőhely a leginkább frekventált turisztikai településeken. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÉMOP - 2. prioritás - Turisztikai potenciál erősítése

155 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 154 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR▪Önkormányzatok% 3600000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db Allokáció Megoldási javaslatok 17/80 Kód: ÉM-15-GF-B-01 Sorszám: 3253 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Abod, Aggtelek, Alsószuha, Alsótelekes, Balajt, Bánhorváti, Becskeháza, Berente, Bódvalenke, Bódvarákó, Bódvaszilas, Boldva, Borsodszirák, Damak, Debréte, Dövény, Égerszög, Felsőkelecsény, Felsőnyárád, Felsőtelekes, Galvács, Hangács, Hegymeg, Hidvégardó, Imola, Irota, Izsófalva, Jákfalva, Jósvafő, Kánó, Komjáti, Kurityán, Ládbesenyő, Lak, Martonyi, Meszes, Múcsony, Nagybarca, Nyomár, Ormosbánya, Perkupa, Ragály, Rakaca, Rakacaszend, Rudabánya, Rudolftelep, Sajóbábony, Sajóecseg, Sajóivánka, Sajópálfala, Sajósenye, Sajóvámos, Szakácsi, Szalonna, Szendrő, Szendrőlád, Szin, Szinpetri, Szögliget, Szőlősardó, Szuhafő, Szuhakálló, Szuhogy, Teresztenye, Tomor, Tornabarakony, Tornakápolna, Tornanádaska, Tornaszentandrás, Tornaszentjakab, Trizs, Vadna, Varbóc, Viszló, Zádorfalva, Ziliz, Zubogy ▪Nem ÚMVP

156 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 155 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 18/80 Kód: ÉM-15-GF-2-02 Sorszám: 3149 Prioritás: Gazdasági környezet fejlesztése Intézkedés: Környezetkímélő agrártermelés, helyi termékek előállítása, a térségi feldolgozás és market... Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪A térség kedvező feltételeket kínál a környezet tisztaságára érzékeny alapanyagokból egyszerű technológiával feldolgozható, hagyományos ízeket idéző, növekvő kereslettel bíró élelmiszerek előállításához.A térségben megtermelt két jellemző, a korábbi és jelenlegi fejlesztésekkel felfutó alapanyag, a gyümölcs és a specális: vad, kecske, szürkemarha hús. Az ezekből megtermelt éves mennyiség egy közepes méretű feldolgozó üzemet képes alapanyaggal ellátni. Helyzet/ adottság ▪A kisüzemi feldolgozás hagyományos technológiái már nem élnek, a korszerűbb változatok pedig még nem jelentek meg, ill. terjedtek el. Hiányzik ehhez a szükséges ismeret is, de az viszonylag könnyen elsajátítható és erre a szándék is megvan a lakoság egy, jelentős részben a roma kisebbséghez kötődő csoportjában.A közelben sem gyümölcs, sem speciális húsfeldolgozó üzem nem található. Probléma/ lehetőség ▪Kisüzemi technológiával sajt, méz, szárított gomba, szárított fűszer- és gyógynövények, gyümölcsfeldolgozás alapanyagtermeléséhez és feldolgozásához feltételek megteremtése. Megoldási javaslat ▪10-12 feldolgozó kisüzem, amelyek nem érik el a 4 EUME méretet és képesek a helyben megtermelt alapanyagokat feldolgozni, ezáltal a közvetlenül az alapanyagtermelésben résztvevők számára jövedelmet biztosítani. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

157 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 156 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret60000 EUR▪Önkormányzatok65% 646154 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások65% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága420000 EUR▪Non-profit szervezetek65% ▪Egyházak65%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret10000 EUR ▪Természetes személyek65%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma12 db Allokáció Megoldási javaslatok 18/80 Kód: ÉM-15-GF-2-02 Sorszám: 3149 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Abod, Aggtelek, Alsószuha, Alsótelekes, Balajt, Bánhorváti, Becskeháza, Bódvalenke, Bódvarákó, Bódvaszilas, Boldva, Borsodszirák, Damak, Debréte, Dövény, Égerszög, Felsőkelecsény, Felsőnyárád, Felsőtelekes, Galvács, Hangács, Hegymeg, Hidvégardó, Imola, Irota, Izsófalva, Jákfalva, Jósvafő, Kánó, Komjáti, Kurityán, Ládbesenyő, Lak, Martonyi, Meszes, Múcsony, Nyomár, Ormosbánya, Perkupa, Ragály, Rakaca, Rakacaszend, Rudabánya, Rudolftelep, Szakácsi, Szalonna, Szendrő, Szendrőlád, Szin, Szinpetri, Szögliget, Szőlősardó, Szuhafő, Szuhakálló, Szuhogy, Teresztenye, Tomor, Tornabarakony, Tornakápolna, Tornanádaska, Tornaszentandrás, Tornaszentjakab, Trizs, Vadna, Varbóc, Viszló, Zádorfalva, Ziliz, Zubogy ▪LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

158 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 157 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 19/80 Kód: ÉM-15-GF-2-01 Sorszám: 98 Prioritás: Gazdasági környezet fejlesztése Intézkedés: Környezetkímélő agrártermelés, helyi termékek előállítása, a térségi feldolgozás és market... Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪A közösség területének közel 20 %-án gyep (rét és legelő), valamint közel 5000 ha zártkerti gyümölcsös található, melyeknek nagy része magán-, részben önkormányzati tulajdonban van. Ezen területek hasznosításával az elmúlt évek során nagyobbrészt felhagytak. A legelőket a legjobb hatásfokkal hasznosítani képes legelő állatok (szarvasmarha, juh, kecske, ló) állománya nagyban megfogyatkozott, de a házaknál még megvannak az istállók. A szőlők és gyümölcsösök kiöregedtek. Helyzet/ adottság ▪A kultúrtáj elvadul, a térség turisztikai és lakóhelyi vonzereje csökken, a turisztikai fejlesztési tervek megvalósításának akadályává vált az elhanyagolt környezet. A genetikai állomány beszűkül, mivel a hagyományos fajták eltűnnek. A magas munkanélküliség mellett a családok jövedelemhez jutni nem tudnak, miközben az egészséges gyümölcs, tej, hús iránti kereslet növelszik. Probléma/ lehetőség ▪Magánszemélyek és az önkormányzatok együttműködésében, részint a legeltetetési bizottságok hagyományait felújítva a legeltető állattartás faluközösségi szintű megszervezése, ami magába foglalja az önkormányzati tulajdonú területek legelőként való bevonását, a takarmány betakarítás és tárolás valamint az előállított termékek térségi szintű hasznosításának megszervezését. Másrészről a 0,3 ha alatti zártkerti szőlők és gyümölcsösök hagyományos fajtákkal való felújítása, a térségi kereslet kielégítésébe, a környezettudatos nevelésbe és a turizmusba való bevonása Megoldási javaslat ▪Gondozott, a turistákat vonzó táj, 0,3 ha alatti zártkerti szőlők és gyümölcsösok hagyományos fajtákkal való felújítása, gyógy- és fűszerkertek kialakítása, turisztikai bemutathatóság. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

159 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 158 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret8000 EUR▪Önkormányzatok65% 311077 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások65% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága202200 EUR▪Non-profit szervezetek65% ▪Egyházak65%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2000 EUR ▪Természetes személyek65%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma30 db Allokáció Megoldási javaslatok 19/80 Kód: ÉM-15-GF-2-01 Sorszám: 98 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Abod, Aggtelek, Alsószuha, Alsótelekes, Balajt, Bánhorváti, Becskeháza, Bódvalenke, Bódvarákó, Bódvaszilas, Boldva, Borsodszirák, Damak, Debréte, Dövény, Égerszög, Felsőkelecsény, Felsőnyárád, Felsőtelekes, Galvács, Hangács, Hegymeg, Hidvégardó, Imola, Irota, Izsófalva, Jákfalva, Jósvafő, Kánó, Komjáti, Kurityán, Ládbesenyő, Lak, Martonyi, Meszes, Múcsony, Nyomár, Ormosbánya, Perkupa, Ragály, Rakaca, Rakacaszend, Rudabánya, Rudolftelep, Szakácsi, Szalonna, Szendrő, Szendrőlád, Szin, Szinpetri, Szögliget, Szőlősardó, Szuhafő, Szuhakálló, Szuhogy, Teresztenye, Tomor, Tornabarakony, Tornakápolna, Tornanádaska, Tornaszentandrás, Tornaszentjakab, Trizs, Vadna, Varbóc, Viszló, Zádorfalva, Ziliz, Zubogy ▪LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

160 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 159 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 20/80 Kód: ÉM-15-GF-2-06 Sorszám: 3168 Prioritás: Gazdasági környezet fejlesztése Intézkedés: Környezetkímélő agrártermelés, helyi termékek előállítása, a térségi feldolgozás és market... Szektor/fejlesztési téma: Kereskedelem, javítás ▪A helyi lakossági és turisztikai igények kielégítését szolgáló helyi termékek kereskedelmi forgalomba alig jutnak el. Egyrészt nem áll belőlük rendelkezésre nagyobb mennyiség, másrészt időben sem egyformán jelentkezik a kínálat. A tervezett fejlesztések eredményeképpen több termék és szélesebb termékkör vár értékesítésre. Helyzet/ adottság ▪A helyi termékek értékesítésének csatornái kiépületlenek. A piacok kialakítása nem felel meg a vásárlói igényekek. Nincsenek folyamatosan üzemelő mintaboltok. Probléma/ lehetőség ▪A helyi lakosok és a turisták vásárlói igényeit kielégítő minatboltok létrehozása és működtetése a térség frekventált helyein. Megoldási javaslat ▪4 mintabolt, üzlethelyiség kialakítása, ahol 1-2 fő női munkaerő alkalmazása mellett lehetőség nyílik a helyi termékek értékesítésére, ezáltal az azok megtermelésében érintett családok jövedelmének növelésére. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

161 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 160 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret32000 EUR▪Önkormányzatok65% 110769 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások65% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága72000 EUR▪Non-profit szervezetek65% ▪Egyházak65%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret5000 EUR ▪Természetes személyek65%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma4 db Allokáció Megoldási javaslatok 20/80 Kód: ÉM-15-GF-2-06 Sorszám: 3168 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Abod, Aggtelek, Alsószuha, Alsótelekes, Balajt, Bánhorváti, Becskeháza, Bódvalenke, Bódvarákó, Bódvaszilas, Boldva, Borsodszirák, Damak, Debréte, Dövény, Égerszög, Felsőkelecsény, Felsőnyárád, Felsőtelekes, Galvács, Hangács, Hegymeg, Hidvégardó, Imola, Irota, Izsófalva, Jákfalva, Jósvafő, Kánó, Komjáti, Kurityán, Ládbesenyő, Lak, Martonyi, Meszes, Múcsony, Nyomár, Ormosbánya, Perkupa, Ragály, Rakaca, Rakacaszend, Rudabánya, Rudolftelep, Szakácsi, Szalonna, Szendrő, Szendrőlád, Szin, Szinpetri, Szögliget, Szőlősardó, Szuhafő, Szuhakálló, Szuhogy, Teresztenye, Tomor, Tornabarakony, Tornakápolna, Tornanádaska, Tornaszentandrás, Tornaszentjakab, Trizs, Vadna, Varbóc, Viszló, Zádorfalva, Ziliz, Zubogy ▪LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

162 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 161 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 21/80 Kód: ÉM-15-GF-2-03 Sorszám: 3158 Prioritás: Gazdasági környezet fejlesztése Intézkedés: Környezetkímélő agrártermelés, helyi termékek előállítása, a térségi feldolgozás és market... Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪A közösség területének közel 20 %-án gyep (rét és legelő), valamint közel 5000 ha zártkerti gyümölcsös található, melyeknek nagy része magán-, részben önkormányzati tulajdonban van. Ezen területek hasznosításával az elmúlt évek során nagyobbrészt felhagytak. A legelőket a legjobb hatásfokkal hasznosítani képes legelő állatok (szarvasmarha, juh, kecske, ló) állománya nagyban megfogyatkozott, de a házaknál még megvannak az istállók. A szőlők és gyümölcsösök kiöregedtek. Helyzet/ adottság ▪A kultúrtáj elvadul, a térség turisztikai és lakóhelyi vonzereje csökken, a turisztikai fejlesztési tervek megvalósításának akadályává vált az elhanyagolt környezet. A genetikai állomány beszűkül, mivel a hagyományos fajták eltűnnek. A magas munkanélküliség mellett a családok jövedelemhez jutni nem tudnak, miközben az egészséges gyümölcs, tej, hús iránti kereslet növekszik. Probléma/ lehetőség ▪Magánszemélyek és az önkormányzatok együttműködésében, részint a legeltetetési bizottságok hagyományait felújítva a legeltető állattartás faluközösségi szintű megszervezése, ami magába foglalja az önkormányzati tulajdonú területek legelőként való bevonását, a takarmány betakarítás és tárolás valamint az előállított termékek térségi szintű hasznosításának megszervezését. Másrészről a 0,3 ha alatti zártkerti szőlők és gyümölcsösök hagyományos fajtákkal való felújítása, a térségi kereslet kielégítésébe, a környezettudatos nevelésbe és a turizmusba való bevonása Megoldási javaslat ▪Gondozott, a turistákat vonzó táj, 0,3 ha alatti zártkerti szőlők és gyümölcsösok hagyományos fajtákkal való felújítása, gyógy- és fűszerkertek kialakítása, turisztikai bemutathatóság. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

163 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 162 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret8000 EUR▪Önkormányzatok60% 103948 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága62369 EUR▪Non-profit szervezetek60% ▪Egyházak60%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2000 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma8 db Allokáció Megoldási javaslatok 21/80 Kód: ÉM-15-GF-2-03 Sorszám: 3158 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Berente, Nagybarca, Sajóbábony, Sajóecseg, Sajóivánka, Sajópálfala, Sajósenye, Sajóvámos ▪LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

164 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 163 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 22/80 Kód: ÉM-15-GF-2-04 Sorszám: 3162 Prioritás: Gazdasági környezet fejlesztése Intézkedés: Környezetkímélő agrártermelés, helyi termékek előállítása, a térségi feldolgozás és market... Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪A térség kedvező feltételeket kínál a környezet tisztaságára érzékeny alapanyagokból egyszerű technológiával feldolgozható, hagyományos ízeket idéző, növekvő kereslettel bíró élelmiszerek előállításához.A térségben megtermelt két jellemző, a korábbi és jelenlegi fejlesztésekkel felfutó alapanyag, a gyümölcs és a specális: vad, kecske, szürkemarha hús. Az ezekből megtermelt éves mennyiség egy közepes méretű feldolgozó üzemet képes alapanyaggal ellátni. Helyzet/ adottság ▪A kisüzemi feldolgozás hagyományos technológiái már nem élnek, a korszerűbb változatok pedig még nem jelentek meg, ill. terjedtek el. Hiányzik ehhez a szükséges ismeret is, de az viszonylag könnyen elsajátítható és erre a szándék is megvan a lakoság egy, jelentős részben a roma kisebbséghez kötődő csoportjában.A közelben sem gyümölcs, sem speciális húsfeldolgozó üzem nem található. Probléma/ lehetőség ▪Kisüzemi technológiával sajt, méz, szárított gomba, szárított fűszer- és gyógynövények, gyümölcs alapanyagtermeléséhez és feldolgozásához feltételek megteremtése. A térségben megtermelt gyümölcsöket és speciális húsokat feldolgozó kisüzemek létrehozása. Megoldási javaslat ▪1-2 feldolgozó kisüzem, amely nem éri el a 4 EUME méretet és képesek a helyben megtermelt alapanyagokat feldolgozni az alapanyagtermelésben résztvevők számára jövedelmet biztosítani. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

165 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 164 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret60000 EUR▪Önkormányzatok60% 100000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága60000 EUR▪Non-profit szervezetek60% ▪Egyházak60%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret10000 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma2 db Allokáció Megoldási javaslatok 22/80 Kód: ÉM-15-GF-2-04 Sorszám: 3162 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Berente, Nagybarca, Sajóbábony, Sajóecseg, Sajóivánka, Sajópálfala, Sajósenye, Sajóvámos ▪LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

166 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 165 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 23/80 Kód: ÉM-15-GF-A-01 Sorszám: 3175 Prioritás: Gazdasági környezet fejlesztése Intézkedés: Környezetkímélő agrártermelés, helyi termékek előállítása, a térségi feldolgozás és market... Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪A térség kedvező feltételeket kínál a környezet tisztaságára érzékeny alapanyagokból egyszerű technológiával feldolgozható, hagyományos ízeket idéző, növekvő kereslettel bíró élelmiszerek előállításához. Helyzet/ adottság ▪A kultúrtáj elvadul, a térség turisztikai és lakóhelyi vonzereje csökken, a turisztikai fejlesztési tervek megvalósításának akadályává vált az elhanyagolt környezet. A genetikai állomány beszűkül, mivel a hagyományos fajták eltűnnek. A magas munkanélküliség mellett a családok jövedelemhez jutni nem tudnak, miközben az egészséges gyümölcs, tej, hús iránti kereslet növekszik. Probléma/ lehetőség ▪Kisüzemi technológiával sajt, méz, szárított gomba, szárított fűszer- és gyógynövények alapanyagtermeléséhez és feldolgozásához feltételek megteremtése. Megoldási javaslat ▪Gondozott, a turistákat vonzó táj, egészséges, ízletes, a családok saját szükségletének kielégítéséhez hozzájáruló és a turizmusba bevonható helyi termékek. Új munkahelyek (állatgondozó, kertgondozó, csősz), 50%-ban hátrányos helyzetűeknek és többletjövedelem a kb. 70 bekapcsolódó, legalább 10%-ban hátrányos helyzetű családoknál. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 1. Intézkedéscsoport - 123 A mezőgazdasági termékek értéknövelése

167 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 166 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR▪Önkormányzatok% 1600000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db Allokáció Megoldási javaslatok 23/80 Kód: ÉM-15-GF-A-01 Sorszám: 3175 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Abod, Aggtelek, Alsószuha, Alsótelekes, Balajt, Bánhorváti, Becskeháza, Berente, Bódvalenke, Bódvarákó, Bódvaszilas, Boldva, Borsodszirák, Damak, Debréte, Dövény, Égerszög, Felsőkelecsény, Felsőnyárád, Felsőtelekes, Galvács, Hangács, Hegymeg, Hidvégardó, Imola, Irota, Izsófalva, Jákfalva, Jósvafő, Kánó, Komjáti, Kurityán, Ládbesenyő, Lak, Martonyi, Meszes, Múcsony, Nagybarca, Nyomár, Ormosbánya, Perkupa, Ragály, Rakaca, Rakacaszend, Rudabánya, Rudolftelep, Sajóbábony, Sajóecseg, Sajóivánka, Sajópálfala, Sajósenye, Sajóvámos, Szakácsi, Szalonna, Szendrő, Szendrőlád, Szin, Szinpetri, Szögliget, Szőlősardó, Szuhafő, Szuhakálló, Szuhogy, Teresztenye, Tomor, Tornabarakony, Tornakápolna, Tornanádaska, Tornaszentandrás, Tornaszentjakab, Trizs, Vadna, Varbóc, Viszló, Zádorfalva, Ziliz, Zubogy ▪ÚMVP, de nem LEADER

168 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 167 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 24/80 Kód: ÉM-15-GF-A-02 Sorszám: 3180 Prioritás: Gazdasági környezet fejlesztése Intézkedés: Környezetkímélő agrártermelés, helyi termékek előállítása, a térségi feldolgozás és market... Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪A Közösség területén lévő vállalkozások nagy része földgázt vagy más nem megújuló energiaforrást használ fűtésre. Ezeknek az energiahordozóknak már a jelenlegi ára is szinte elviselhetetlen terhet ró rájuk, illetve versenyképességi akadályt jelent a vállalkozásoknak Helyzet/ adottság ▪Jelentős nagyságú földterületek állnak parlagon, illetve próbálkoznak rajtuk a termelők intenzív kultúrák termesztésével - kevés sikerrel. Probléma/ lehetőség ▪Különféle lágy- és fásszárú energianövények termesztése, a megtermelt biomassza energiacélú felhasználása Megoldási javaslat ▪Alternatív energiaforrások hasznosítása (biomassza, biogáz, napenergia) saját célú energiaellátásra. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 1. Intézkedéscsoport - 121 A mezőgazdasági üzemek korszerűsítése

169 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 168 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR▪Önkormányzatok% 1000000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db Allokáció Megoldási javaslatok 24/80 Kód: ÉM-15-GF-A-02 Sorszám: 3180 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Abod, Aggtelek, Alsószuha, Alsótelekes, Balajt, Bánhorváti, Becskeháza, Berente, Bódvalenke, Bódvarákó, Bódvaszilas, Boldva, Borsodszirák, Damak, Debréte, Dövény, Égerszög, Felsőkelecsény, Felsőnyárád, Felsőtelekes, Galvács, Hangács, Hegymeg, Hidvégardó, Imola, Irota, Izsófalva, Jákfalva, Jósvafő, Kánó, Komjáti, Kurityán, Ládbesenyő, Lak, Martonyi, Meszes, Múcsony, Nagybarca, Nyomár, Ormosbánya, Perkupa, Ragály, Rakaca, Rakacaszend, Rudabánya, Rudolftelep, Sajóbábony, Sajóecseg, Sajóivánka, Sajópálfala, Sajósenye, Sajóvámos, Szakácsi, Szalonna, Szendrő, Szendrőlád, Szin, Szinpetri, Szögliget, Szőlősardó, Szuhafő, Szuhakálló, Szuhogy, Teresztenye, Tomor, Tornabarakony, Tornakápolna, Tornanádaska, Tornaszentandrás, Tornaszentjakab, Trizs, Vadna, Varbóc, Viszló, Zádorfalva, Ziliz, Zubogy ▪ÚMVP, de nem LEADER

170 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 169 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 25/80 Kód: ÉM-15-GF-A-03 Sorszám: 3186 Prioritás: Gazdasági környezet fejlesztése Intézkedés: Környezetkímélő agrártermelés, helyi termékek előállítása, a térségi feldolgozás és market... Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪A közösség területének közel 40 %-át erdők borítják, de jelentős az intenzív mezőgazdasági művelés folytatására alkalmatlan területek aránya is. Helyzet/ adottság ▪A kihasználatlan területeken különféle nem kívánatos kultúrák, gyomok telepszenek meg, allergiát és egyéb problémákat okozva. A meglevő erdők kihasználtsága gyenge, szinte csak árutermelés folyik azokban. Probléma/ lehetőség ▪Erdők telepítésével, a meglevő erdők funkciójának átalakításával jelentős turisztikai vonzerő alakítható ki, illetve fejleszthető a térség turistacsalogató és megtartó ereje. Megoldási javaslat ▪Többszáz hektár parlag terület erdősítése, pihenő és kalandtúra funkciókkal bővített erdőterületek létrehozása. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 2. Intézkedéscsoport - 226 Az erdészeti potenciál helyreállítása és megelőző intézkedés...

171 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 170 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR▪Önkormányzatok% 600000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db Allokáció Megoldási javaslatok 25/80 Kód: ÉM-15-GF-A-03 Sorszám: 3186 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Abod, Aggtelek, Alsószuha, Alsótelekes, Balajt, Bánhorváti, Becskeháza, Berente, Bódvalenke, Bódvarákó, Bódvaszilas, Boldva, Borsodszirák, Damak, Debréte, Dövény, Égerszög, Felsőkelecsény, Felsőnyárád, Felsőtelekes, Galvács, Hangács, Hegymeg, Hidvégardó, Imola, Irota, Izsófalva, Jákfalva, Jósvafő, Kánó, Komjáti, Kurityán, Ládbesenyő, Lak, Martonyi, Meszes, Múcsony, Nagybarca, Nyomár, Ormosbánya, Perkupa, Ragály, Rakaca, Rakacaszend, Rudabánya, Rudolftelep, Sajóbábony, Sajóecseg, Sajóivánka, Sajópálfala, Sajósenye, Sajóvámos, Szakácsi, Szalonna, Szendrő, Szendrőlád, Szin, Szinpetri, Szögliget, Szőlősardó, Szuhafő, Szuhakálló, Szuhogy, Teresztenye, Tomor, Tornabarakony, Tornakápolna, Tornanádaska, Tornaszentandrás, Tornaszentjakab, Trizs, Vadna, Varbóc, Viszló, Zádorfalva, Ziliz, Zubogy ▪ÚMVP, de nem LEADER

172 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 171 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 26/80 Kód: ÉM-15-GF-A-04 Sorszám: 3187 Prioritás: Gazdasági környezet fejlesztése Intézkedés: Környezetkímélő agrártermelés, helyi termékek előállítása, a térségi feldolgozás és market... Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪A közösség területének közel 40 %-át erdők borítják, de jelentős az intenzív mezőgazdasági művelés folytatására alkalmatlan területek aránya is. A korábban uralkodó hagyomás gyümölcs és állatfajok visszaszorultak. Helyzet/ adottság ▪A kultúrtáj elvadul, a térség turisztikai és lakóhelyi vonzereje csökken, a turisztikai fejlesztési tervek megvalósításának akadályává vált az elhanyagolt környezet. A genetikai állomány beszűkül, mivel a hagyományos fajták eltűnnek. A magas munkanélküliség mellett a családok jövedelemhez jutni nem tudnak, miközben az egészséges gyümölcs, tej, hús iránti kereslet növelszik. Probléma/ lehetőség ▪Hagyományos gazdálkodási formák újraélesztése, a megmaradt hagyományos, helyi fajok és fajták újra gazdálkdásba vonása. Megoldási javaslat ▪Ápolt, tiszta környezet, következő generációk számára az értékes, hagyományos, helyi fajták megőrzése. Megbízható, ízletes élelmiszer alapanyag termelés fejlesztése. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 2. Intézkedéscsoport - 214A Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések

173 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 172 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR▪Önkormányzatok% 320000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db Allokáció Megoldási javaslatok 26/80 Kód: ÉM-15-GF-A-04 Sorszám: 3187 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Abod, Aggtelek, Alsószuha, Alsótelekes, Balajt, Bánhorváti, Becskeháza, Berente, Bódvalenke, Bódvarákó, Bódvaszilas, Boldva, Borsodszirák, Damak, Debréte, Dövény, Égerszög, Felsőkelecsény, Felsőnyárád, Felsőtelekes, Galvács, Hangács, Hegymeg, Hidvégardó, Imola, Irota, Izsófalva, Jákfalva, Jósvafő, Kánó, Komjáti, Kurityán, Ládbesenyő, Lak, Martonyi, Meszes, Múcsony, Nagybarca, Nyomár, Ormosbánya, Perkupa, Ragály, Rakaca, Rakacaszend, Rudabánya, Rudolftelep, Sajóbábony, Sajóecseg, Sajóivánka, Sajópálfala, Sajósenye, Sajóvámos, Szakácsi, Szalonna, Szendrő, Szendrőlád, Szin, Szinpetri, Szögliget, Szőlősardó, Szuhafő, Szuhakálló, Szuhogy, Teresztenye, Tomor, Tornabarakony, Tornakápolna, Tornanádaska, Tornaszentandrás, Tornaszentjakab, Trizs, Vadna, Varbóc, Viszló, Zádorfalva, Ziliz, Zubogy ▪ÚMVP, de nem LEADER

174 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 173 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 27/80 Kód: ÉM-15-SzF-A-28 Sorszám: 791 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Gondozott táj, egységes falukép kialakítása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪A térség falvai és kisvárosai még őrzik a tradícionális "felvidéki" településszerkezetet. Az elmúlt évtizedekben a települések tudatos felújítása elmaradt, legfeljebb egy-egy objektum, vagy objektumok egymással nem összeegyeztett módon újult meg. Csak a legutóbbi években indult el néhány sikeres, más településeken is az igényeket megerősítő kezdeményezés a települések megújítására. A települési rendezési tervek elkészültek. A faluközpontok jelenlegi állapotukban rontják a településképet, az elgondolt turisztikai fejlesztés feltétele a vonzó tér Helyzet/ adottság ▪A térség településeinek arculata nem egységes, a közterületek rendezetlenek, jelenleg nem szolgálják funkcionálisan az ott élők mindennapjait, a turisták igényeit, nem járulnak hozzá a településkép esztétikumához. Probléma/ lehetőség ▪A települések hagyományos arculatának visszaállítása faluközpont rekonstrukciókkal, a helyi építészeti értékek megóvása a hagyományos eljárások betartásával, motívumkincs helyreállításával. Megoldási javaslat ▪28 településközpont-rehabilitáció megvalósulása, a beruházás megvalósítása során helyi vállalkozók, azok alkalmazottainak (ezen belül kb. 20 többszörösen hátrányos helyzetű munkavállaló-nek) foglalkoztatása. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés

175 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 174 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret37495 EUR▪Önkormányzatok100% 1120000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága1120000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret20000 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma28 db Allokáció Megoldási javaslatok 27/80 Kód: ÉM-15-SzF-A-28 Sorszám: 791 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Abod, Aggtelek, Alsószuha, Alsótelekes, Balajt, Bánhorváti, Becskeháza, Bódvalenke, Bódvarákó, Bódvaszilas, Boldva, Borsodszirák, Damak, Debréte, Dövény, Égerszög, Felsőkelecsény, Felsőnyárád, Felsőtelekes, Galvács, Hangács, Hegymeg, Hidvégardó, Imola, Irota, Izsófalva, Jákfalva, Jósvafő, Kánó, Komjáti, Kurityán, Ládbesenyő, Lak, Martonyi, Meszes, Múcsony, Nyomár, Ormosbánya, Perkupa, Ragály, Rakaca, Rakacaszend, Rudabánya, Rudolftelep, Szakácsi, Szalonna, Szendrő, Szendrőlád, Szin, Szinpetri, Szögliget, Szőlősardó, Szuhafő, Szuhakálló, Szuhogy, Teresztenye, Tomor, Tornabarakony, Tornakápolna, Tornanádaska, Tornaszentandrás, Tornaszentjakab, Trizs, Vadna, Varbóc, Viszló, Zádorfalva, Ziliz, Zubogy ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

176 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 175 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 28/80 Kód: ÉM-15-SzF-A-26 Sorszám: 789 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Gondozott táj, egységes falukép kialakítása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪Térségünk kulturális öröksége gazdag, sokszínű és széles spektrumon mozog. Kastélyok, várak, történelmi emlékhelyek jelzik a régmúltat, Bányászati Múzeum, emlékművek, elhagyott bányák a nem oly régmúltat. Rudapithechus – Szendrői vár - rogyadozó vízimalom, csak pár a megőrzendőkből, mind bemutatásra vár, mely kínálja a kulturális programok helyszíneit. A tárgyi emlékek mellett fontos az itt élő különböző nemzetek (cigány, lengyel, német, ruszin és román) színes kulturális hagyománya. Helyzet/ adottság ▪Elhanyagolt környezet, ismeretlenség, turisztikai fehér foltok. Sok érték, mely feledésbe merül. Bányászati emlékek lassan az enyészeté. Térségünk jellegzetességeit lassan az itt lakók is feledik. Kulturális programokat szinte csak települések elhatárolódva rendeznek. Nincs lehetőség a nemzetiségi kultúrák megismertetésére, az értékek megőrzésére. A térségek közötti ismerkedésre, együttműködésre. Probléma/ lehetőség ▪„História-völgy ” attrakcióihoz kapcsolódó történelmi emlékhelyek felújítása a III. tengely intézkedéseivel összhangban. Bányászati emlékhelyek kulturális megjelenítése. Megoldási javaslat ▪20 "História-völgy" attrakcióhoz kapcsolódó történelmi emlékhely felújítása Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése

177 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 176 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret37495 EUR▪Önkormányzatok100% 320379 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága320379 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret5000 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma20 db Allokáció Megoldási javaslatok 28/80 Kód: ÉM-15-SzF-A-26 Sorszám: 789 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Abod, Aggtelek, Alsószuha, Alsótelekes, Balajt, Bánhorváti, Becskeháza, Bódvalenke, Bódvarákó, Bódvaszilas, Boldva, Borsodszirák, Damak, Debréte, Dövény, Égerszög, Felsőkelecsény, Felsőnyárád, Felsőtelekes, Galvács, Hangács, Hegymeg, Hidvégardó, Imola, Irota, Izsófalva, Jákfalva, Jósvafő, Kánó, Komjáti, Kurityán, Ládbesenyő, Lak, Martonyi, Meszes, Múcsony, Nyomár, Ormosbánya, Perkupa, Ragály, Rakaca, Rakacaszend, Rudabánya, Rudolftelep, Szakácsi, Szalonna, Szendrő, Szendrőlád, Szin, Szinpetri, Szögliget, Szőlősardó, Szuhafő, Szuhakálló, Szuhogy, Teresztenye, Tomor, Tornabarakony, Tornakápolna, Tornanádaska, Tornaszentandrás, Tornaszentjakab, Trizs, Vadna, Varbóc, Viszló, Zádorfalva, Ziliz, Zubogy ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

178 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 177 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 29/80 Kód: ÉM-15-GF-A-17 Sorszám: 6538 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Gondozott táj, egységes falukép kialakítása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás ▪A Bódva völgy természeti örökségekben gazdag Itt halad át az országos Kéktúra Útvonal, valamint a Világörökség részét képező Aggteleki karszt is itt található. A térség kifejezetten kedvelt az érintetlen természetet és ökoturizmust preferáló látogatók körében. A térség természeti szépségei megfelelő alapot nyújtanak gyalogos, hátizsákos, kerékpáros és lovasturizmus megalapozásához, a már meglévő turizmus fejlesztéséhez. Olyan egységes természeti szépségű mikrokörzetek találhatóak amelyek önnmagokban, de más körzetekkel együtt is jelentős vonzást jelenthetnek. Helyzet/ adottság ▪A természeti örökségeink alapinfrastruktúrája nem elégíti ki a mai kor által támasztott követelményeket. A Kéktúra Útvonal számos helyen járhatatlan, követhetetlen. Egyaránt hiányoznak a kirándulóhelyekről a kulturált megálláshoz szükséges elemek, mint például a kihelyezett illemhelyek, szemetesek, ülőpadok, tájékoztató táblák, felfestések, kilátók stb. Probléma/ lehetőség ▪Turisztikai pihenőhelyek kialakítása a főbb túraútvonalak mentén, ill. a településeken található nevezetességek közvetlen közelében. Megoldási javaslat ▪21 turisztikai pihenőhely kialakítása települések között ép egy-egy turisztikailag frekventált település körül. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

179 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 178 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret20000 EUR▪Önkormányzatok100% 300000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága202600 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2000 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma16 db Allokáció Megoldási javaslatok 29/80 Kód: ÉM-15-GF-A-17 Sorszám: 6538 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Abod, Aggtelek, Alsószuha, Alsótelekes, Balajt, Bánhorváti, Becskeháza, Bódvalenke, Bódvarákó, Bódvaszilas, Boldva, Borsodszirák, Damak, Debréte, Dövény, Égerszög, Felsőkelecsény, Felsőnyárád, Felsőtelekes, Galvács, Hangács, Hegymeg, Hidvégardó, Imola, Irota, Izsófalva, Jákfalva, Jósvafő, Kánó, Komjáti, Kurityán, Ládbesenyő, Lak, Martonyi, Meszes, Múcsony, Nyomár, Ormosbánya, Perkupa, Ragály, Rakaca, Rakacaszend, Rudabánya, Rudolftelep, Szakácsi, Szalonna, Szendrő, Szendrőlád, Szin, Szinpetri, Szögliget, Szőlősardó, Szuhafő, Szuhakálló, Szuhogy, Teresztenye, Tomor, Tornabarakony, Tornakápolna, Tornanádaska, Tornaszentandrás, Tornaszentjakab, Trizs, Vadna, Varbóc, Viszló, Zádorfalva, Ziliz, Zubogy ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

180 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 179 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 30/80 Kód: ÉM-15-SzF-A-29 Sorszám: 792 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Gondozott táj, egységes falukép kialakítása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪A térség falvai és kisvárosai még őrzik a tradícionális "felvidéki" településszerkezetet. Az elmúlt évtizedekben a települések tudatos felújítása elmaradt, legfeljebb egy-egy objektum, vagy objektumok egymással nem összeegyeztett módon újult meg. Csak a legutóbbi években indult el néhány sikeres, más településeken is az igényeket megerősítő kezdeményezés a települések megújítására. A települési rendezési tervek elkészültek. A faluközpontok jelenlegi állapotukban rontják a településképet, az elgondolt turisztikai fejlesztés feltétele a vonzó tér Helyzet/ adottság ▪A térség településeinek arculata nem egységes, a közterületek rendezetlenek, jelenleg nem szolgálják funkcionálisan az ott élők mindennapjait, a turisták igényeit, nem járulnak hozzá a településkép esztétikumához. Probléma/ lehetőség ▪A települések hagyományos arculatának visszaállítása faluközpont rekonstrukciókkal, a helyi építészeti értékek megóvása a hagyományos eljárások betartásával, motívumkincs helyreállításával. Megoldási javaslat ▪2 településközpont-rehabilitáció megvalósulása, a beruházás megvalósítása során helyi vállalkozók, azok alkalmazottainak foglalkoztatása. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés

181 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 180 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret60000 EUR▪Önkormányzatok100% 89000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága89000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret20000 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma2 db Allokáció Megoldási javaslatok 30/80 Kód: ÉM-15-SzF-A-29 Sorszám: 792 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Berente, Nagybarca, Sajóbábony, Sajóecseg, Sajóivánka, Sajópálfala, Sajósenye, Sajóvámos ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

182 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 181 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 31/80 Kód: ÉM-15-SzF-1-05 Sorszám: 793 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Gondozott táj, egységes falukép kialakítása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪Az Aggteleki Nemzeti Parkhoz tartozik a térség 12,6%-a. Számos bioszféra magterület található a területén, földtani-barlangtani értékei igazán jelentősek, 1995 decemberétől felkerültek a Világörökség jegyzékre. Az egész Gömör–Tornai-karsztra értékes flóra, és fauna jellemző. A térség természeti szépségei megfelelő alapot nyújtanak gyalogos, hátizsákos, kerékpáros, borturizmus és lovasturizmus megalapozásához, a már meglévő turizmus fejlesztéséhez. Helyzet/ adottság ▪A túraútvonalak elhanyagoltak, vagy kijelöletlenek, turista pihenők nincsenek, a környzetünk, természeti szépségek megóvására nincs meg a megfelelő fizikai és tárgyi feltétel rendszer. Probléma/ lehetőség ▪Gyalogos, túrakerékpáros, lovas túraútvonalak a települések között és egy-egy turisztikailag frekventált település körül. Kistájanként egységes turisztikai információs pontok és tájékoztató táblarendszer kiépítése. Megoldási javaslat ▪12 turisztikai pihenőhely kialakítása, 3 új turistaútvonal kijelölése. Frekventált az Aggteleki karszt környzete a szendrői dombság környzete, a Rakacai és a Lázbérci-víztározó környzete, Edelény külterületén lévő Császta szőlőhegy. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

183 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 182 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret8000 EUR▪Önkormányzatok100% 70400 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások65% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága70400 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1500 EUR ▪Természetes személyek65%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma12 db Allokáció Megoldási javaslatok 31/80 Kód: ÉM-15-SzF-1-05 Sorszám: 793 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Abod, Aggtelek, Alsószuha, Alsótelekes, Balajt, Bánhorváti, Becskeháza, Bódvalenke, Bódvarákó, Bódvaszilas, Boldva, Borsodszirák, Damak, Debréte, Dövény, Égerszög, Felsőkelecsény, Felsőnyárád, Felsőtelekes, Galvács, Hangács, Hegymeg, Hidvégardó, Imola, Irota, Izsófalva, Jákfalva, Jósvafő, Kánó, Komjáti, Kurityán, Ládbesenyő, Lak, Martonyi, Meszes, Múcsony, Nyomár, Ormosbánya, Perkupa, Ragály, Rakaca, Rakacaszend, Rudabánya, Rudolftelep, Szakácsi, Szalonna, Szendrő, Szendrőlád, Szin, Szinpetri, Szögliget, Szőlősardó, Szuhafő, Szuhakálló, Szuhogy, Teresztenye, Tomor, Tornabarakony, Tornakápolna, Tornanádaska, Tornaszentandrás, Tornaszentjakab, Trizs, Vadna, Varbóc, Viszló, Zádorfalva, Ziliz, Zubogy ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat