Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Rózsa Sándor Nagybányai Nagy Olivér Oláh Attila

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Rózsa Sándor Nagybányai Nagy Olivér Oláh Attila"— Előadás másolata:

1 Rózsa Sándor Nagybányai Nagy Olivér Oláh Attila
A PSZICHOLÓGIAI MÉRÉS ALAPJAI ELMÉLET, MÓDSZER ÉS GYAKORLATI ALKALMAZÁS Rózsa Sándor Nagybányai Nagy Olivér Oláh Attila

2 Szakmai helyzetértékelés
A pszichológiai kutatások módszertani kérdéseinek fontossága az oktatásban A pszichológiai mérés, mint a kutatások és a gyakorlat meghatározó tényezője A magyar nyelvű szakirodalom hiánya A meglévő hazai pszichológiai mérőeszközök sajátosságainak figyelembe vétele

3 A tananyag célja A tesztkonstruálás elméleti alapjainak és módszertanának bemutatása. A személyiség-mérés gyakorlati aspektusainak ismertetése. A tesztalkalmazás jogi és etikai kérdéseinek, valamint a diagnosztikai munka szakmai és erkölcsi követelmény-rendszerének ismertetése.

4 Nagybányai Nagy Olivér
A tananyag szerzői Rózsa Sándor Nagybányai Nagy Olivér Oláh Attila Kő Natasa Bérdi Márk Hevesi Krisztina Bergyár Judit

5 Főbb angol nyelvű szakirodalmi források
Psychological Testing: History, Principles, and Applications (Robert J. Gregory)

6 Főbb angol nyelvű szakirodalmi források
Psychological Testing: History, Principles, and Applications (Robert J. Gregory) Psychological Testing: Principles, Applications, and Issues (Robert M. Kaplan és Dennis P. Saccuzzo)

7 Főbb angol nyelvű szakirodalmi források
Psychological Testing: History, Principles, and Applications (Robert J. Gregory) Psychological Testing: Principles, Applications, and Issues (Robert M. Kaplan és Dennis P. Saccuzzo) Psychological Testing and Assessment: An Introduction To Tests and Measurement (Ronald Jay Cohen és Mark Swerdlik)

8 Főbb angol nyelvű szakirodalmi források
Psychological Testing: History, Principles, and Applications (Robert J. Gregory) Psychological Testing: Principles, Applications, and Issues (Robert M. Kaplan és Dennis P. Saccuzzo) Psychological Testing and Assessment: An Introduction To Tests and Measurement (Ronald Jay Cohen és Mark Swerdlik) Psychological Testing (Anne Anastasi és Susana Urbina)

9 Főbb angol nyelvű szakirodalmi források
Psychological Testing: History, Principles, and Applications (Robert J. Gregory) Psychological Testing: Principles, Applications, and Issues (Robert M. Kaplan és Dennis P. Saccuzzo) Psychological Testing and Assessment: An Introduction To Tests and Measurement (Ronald Jay Cohen és Mark Swerdlik) Psychological Testing (Anne Anastasi és Susana Urbina) Psychological Testing and Assessment (Lewis R. Aiken és Gary Groth-Marnat)

10 A tananyag felépítése Előszó I. A pszichometria elmélete és módszere
II. A pszichológiai mérőeszközök alkalmazási területei és típusai Irodalom Függelék

11 I. A pszichometria elmélete és módszere
1. A pszichológiai mérés történeti gyökerei és a mérés problémája a pszichológiában 2. A pszichológiai tesztek típusai, alkalmazási területei és a tesztelés folyamata 3. A teszthasználat jogi és etikai aspektusai 4. Méréselméleti és statisztikai alapfogalmak 5. A normák és a pontszámok interpretációja 6. A pszichológiai tesztek reliabilitása 7. A pszichológiai tesztek validitása 8. A tesztszerkesztés 9. A többváltozós statisztikai eljárások a pszichometriában 10. A pszichológiai tesztek kultúrközi adaptációja

12 I. A pszichometria elmélete és módszere
1. A pszichológiai mérés történeti gyökerei és a mérés problémája a pszichológiában 2. A pszichológiai tesztek típusai, alkalmazási területei és a tesztelés folyamata 3. A teszthasználat jogi és etikai aspektusai 4. Méréselméleti és statisztikai alapfogalmak 5. A normák és a pontszámok interpretációja 6. A pszichológiai tesztek reliabilitása 7. A pszichológiai tesztek validitása 8. A tesztszerkesztés 9. A többváltozós statisztikai eljárások a pszichometriában 10. A pszichológiai tesztek kultúrközi adaptációja A tesztelés korai formáinak megjelenése Galton: "Ahol csak tudsz, számolj!" A kísérleti pszichológia és a pszichofizika Cattell és a mentális képességeket mérő tesztek korai változatai Az intelligencia mérésének kialakulása Személyiségtesztek A pszichológiai tesztelés történetének hazai vonatkozásai A mérés problémája a pszichológiában

13 I. A pszichometria elmélete és módszere
1. A pszichológiai mérés történeti gyökerei és a mérés problémája a pszichológiában 2. A pszichológiai tesztek típusai, alkalmazási területei és a tesztelés folyamata 3. A teszthasználat jogi és etikai aspektusai 4. Méréselméleti és statisztikai alapfogalmak 5. A normák és a pontszámok interpretációja 6. A pszichológiai tesztek reliabilitása 7. A pszichológiai tesztek validitása 8. A tesztszerkesztés 9. A többváltozós statisztikai eljárások a pszichometriában 10. A pszichológiai tesztek kultúrközi adaptációja A pszichológiai teszt definíciója és jellemzői A tesztek típusai A tesztek alkalmazási területei A tesztfelvétel folyamata és a kiértékelés A tesztfelvétel előkészítése A raport kialakítása és a teszt bemutatása A vizsgálatvezető személyének befolyásoló hatása A tesztelt személy jellemzőinek befolyásoló hatása A tesztek pontozása A tesztekkel kapcsolatos információk

14 I. A pszichometria elmélete és módszere
1. A pszichológiai mérés történeti gyökerei és a mérés problémája a pszichológiában 2. A pszichológiai tesztek típusai, alkalmazási területei és a tesztelés folyamata 3. A teszthasználat jogi és etikai aspektusai 4. Méréselméleti és statisztikai alapfogalmak 5. A normák és a pontszámok interpretációja 6. A pszichológiai tesztek reliabilitása 7. A pszichológiai tesztek validitása 8. A tesztszerkesztés 9. A többváltozós statisztikai eljárások a pszichometriában 10. A pszichológiai tesztek kultúrközi adaptációja A tesztfelhasználó képzettsége Titoktartás és a személyes adatok védelme, a kutatásban való részvétel Az adatok bizalmas kezelése és a teszteredmények kommunikációja A mérőeszközök jogtisztasága és a tesztelés szakszerűsége

15 I. A pszichometria elmélete és módszere
A pszichometriai skálák típusai A skálázás Thurstone-skálák Likert-skála Guttman-skála Egyéb skálázási módszerek Statisztikai alapfogalmak Gyakoriságok Középértékek A variabilitás Normális eloszlás Az eloszlások jellemzői: ferdeség és csúcsosság Korreláció- és regresszióelemzés 1. A pszichológiai mérés történeti gyökerei és a mérés problémája a pszichológiában 2. A pszichológiai tesztek típusai, alkalmazási területei és a tesztelés folyamata 3. A teszthasználat jogi és etikai aspektusai 4. Méréselméleti és statisztikai alapfogalmak 5. A normák és a pontszámok interpretációja 6. A pszichológiai tesztek reliabilitása 7. A pszichológiai tesztek validitása 8. A tesztszerkesztés 9. A többváltozós statisztikai eljárások a pszichometriában 10. A pszichológiai tesztek kultúrközi adaptációja

16 I. A pszichometria elmélete és módszere
A normák és a tesztpontszámok interpretációja A normacsoportok kiválasztása Az életkori és az iskolai osztályok alapján képzett normák Speciális normák A percentilis z-érték T-érték IQ-pontok A normalizálás 1. A pszichológiai mérés történeti gyökerei és a mérés problémája a pszichológiában 2. A pszichológiai tesztek típusai, alkalmazási területei és a tesztelés folyamata 3. A teszthasználat jogi és etikai aspektusai 4. Méréselméleti és statisztikai alapfogalmak 5. A normák és a pontszámok interpretációja 6. A pszichológiai tesztek reliabilitása 7. A pszichológiai tesztek validitása 8. A tesztszerkesztés 9. A többváltozós statisztikai eljárások a pszichometriában 10. A pszichológiai tesztek kultúrközi adaptációja

17 I. A pszichometria elmélete és módszere
A klasszikus tesztelmélet axiómái Mérések közötti korrelációk A reliabilitás és a populációfüggőség A reliabilitás elfogadható szintjei A reliabilitást befolyásoló tényezők A reliabilitást befolyásoló véletlen hibák típusai A reliabilitás szerepe a nem tesztekkel történő mérésekben A nem véletlen hibák hatása a reliabilitásra 1. A pszichológiai mérés történeti gyökerei és a mérés problémája a pszichológiában 2. A pszichológiai tesztek típusai, alkalmazási területei és a tesztelés folyamata 3. A teszthasználat jogi és etikai aspektusai 4. Méréselméleti és statisztikai alapfogalmak 5. A normák és a pontszámok interpretációja 6. A pszichológiai tesztek reliabilitása 7. A pszichológiai tesztek validitása 8. A tesztszerkesztés 9. A többváltozós statisztikai eljárások a pszichometriában 10. A pszichológiai tesztek kultúrközi adaptációja

18 I. A pszichometria elmélete és módszere
1. A pszichológiai mérés történeti gyökerei és a mérés problémája a pszichológiában 2. A pszichológiai tesztek típusai, alkalmazási területei és a tesztelés folyamata 3. A teszthasználat jogi és etikai aspektusai 4. Méréselméleti és statisztikai alapfogalmak 5. A normák és a pontszámok interpretációja 6. A pszichológiai tesztek reliabilitása 7. A pszichológiai tesztek validitása 8. A tesztszerkesztés 9. A többváltozós statisztikai eljárások a pszichometriában 10. A pszichológiai tesztek kultúrközi adaptációja Reliabilitás és validitás kapcsolata Látszatérvényesség Kritériumvaliditás Prediktív validitás Konvergens validitás Diszkriminációs validitás Konstruktumvaliditás

19 I. A pszichometria elmélete és módszere
A teszt megtervezése Feladattípusok A teszt hosszúsága, nehézsége és kitöltésének ideje A teszt kialakítása A tételek megfogalmazása A pontozás kialakítása A tételek elemzése A tételek nehézségi indexe A tételek diszkriminációs indexe A tételek megbízhatósága A tételek érvényessége Tétel-jelleggörbék A tételek torzítása A teszt véglegesítése A teszt publikációja 1. A pszichológiai mérés történeti gyökerei és a mérés problémája a pszichológiában 2. A pszichológiai tesztek típusai, alkalmazási területei és a tesztelés folyamata 3. A teszthasználat jogi és etikai aspektusai 4. Méréselméleti és statisztikai alapfogalmak 5. A normák és a pontszámok interpretációja 6. A pszichológiai tesztek reliabilitása 7. A pszichológiai tesztek validitása 8. A tesztszerkesztés 9. A többváltozós statisztikai eljárások a pszichometriában 10. A pszichológiai tesztek kultúrközi adaptációja

20 I. A pszichometria elmélete és módszere
1. A pszichológiai mérés történeti gyökerei és a mérés problémája a pszichológiában 2. A pszichológiai tesztek típusai, alkalmazási területei és a tesztelés folyamata 3. A teszthasználat jogi és etikai aspektusai 4. Méréselméleti és statisztikai alapfogalmak 5. A normák és a pontszámok interpretációja 6. A pszichológiai tesztek reliabilitása 7. A pszichológiai tesztek validitása 8. A tesztszerkesztés 9. A többváltozós statisztikai eljárások a pszichometriában 10. A pszichológiai tesztek kultúrközi adaptációja A faktorelemzés Feltáró faktorelemzés Megerősítő faktorelemzés Modellezés strukturális egyenletekkel

21 I. A pszichometria elmélete és módszere
1. A pszichológiai mérés történeti gyökerei és a mérés problémája a pszichológiában 2. A pszichológiai tesztek típusai, alkalmazási területei és a tesztelés folyamata 3. A teszthasználat jogi és etikai aspektusai 4. Méréselméleti és statisztikai alapfogalmak 5. A normák és a pontszámok interpretációja 6. A pszichológiai tesztek reliabilitása 7. A pszichológiai tesztek validitása 8. A tesztszerkesztés 9. A többváltozós statisztikai eljárások a pszichometriában 10. A pszichológiai tesztek kultúrközi adaptációja A tesztadaptáció érvényességét csökkentő hibatényezők A tesztadaptáció folyamata A torzítás fogalma és fajtái Statisztikai módszerek a torzítás és az ekvivalencia elemzéséhez

22 II. A pszichológiai mérőeszközök alkalmazási területei és típusai
11. A mentális képességek tesztelése 12. A személyiségmérés projektív technikái 13. Strukturált személyiség-kérdőívek 14. Diagnosztikai mérőeszközök és tünetbecslő skálák 15. Tesztek a munka világában: A nem klinikai tesztalkalmazások

23 II. A pszichológiai mérőeszközök alkalmazási területei és típusai
11. A mentális képességek tesztelése 12. A személyiségmérés projektív technikái 13. Strukturált személyiség-kérdőívek 14. Diagnosztikai mérőeszközök és tünetbecslő skálák 15. Tesztek a munka világában: A nem klinikai tesztalkalmazások Definíciós problémák Az intelligencia mérésének kezdetei Európában A mentális kor A mentális hányados Az intelligencia mérése Amerikában Wechsler Intelligencia-kérdőív WPPSI-III WISC-IV Raven Progresszív Mátrixok

24 II. A pszichológiai mérőeszközök alkalmazási területei és típusai
11. A mentális képességek tesztelése 12. A személyiségmérés projektív technikái 13. Strukturált személyiség-kérdőívek 14. Diagnosztikai mérőeszközök és tünetbecslő skálák 15. Tesztek a munka világában: A nem klinikai tesztalkalmazások A Rorschach-próba Más foltértelmező eljrások A szóasszociáción alapuló módszerek A Tematikus Appercepciós Teszt (TAT) A TAT különböző változatai Mondat- vagy történetbefejezési technikák A Szondi-teszt Projektív rajztesztek Projektív játékdiagnosztikai eljárások

25 II. A pszichológiai mérőeszközök alkalmazási területei és típusai
11. A mentális képességek tesztelése 12. A személyiségmérés projektív technikái 13. Strukturált személyiség-kérdőívek 14. Diagnosztikai mérőeszközök és tünetbecslő skálák 15. Tesztek a munka világában: A nem klinikai tesztalkalmazások Elméleti alapkon nyugvó személyiség-kérdőívek Myers–Briggs Típusindikátor (MBTI) Nonverbális Személyiség-kérdőív (NPQ) A Spielberger-féle Állapot- és Vonásszorongás Kérdőív (STAI) A személyiségmérés vonáselméleti megközelítése Cattell 16 faktoros személyiségmodellje Eysenck háromdimenziós vonáselmélete Az ötfaktoros személyiségmodell A vonáselméleti megközelítések jelentősége és korlátjai Kritériumalapú személyiség-kérdőívek Minnesota Többtényezős Személyiségleltár (MMPI) Kaliforniai Pszichológiai Kérdőív (CPI) A személyiség pszichobiológiai megközelítésben

26 II. A pszichológiai mérőeszközök alkalmazási területei és típusai
Az interjú A klinikai interjú SCID-I és SCID-II Addikció Súlyossági Index (ASI) A Mini Mentális Státusz Vizsgálat Hamilton Depresszió Skála Életútdiagram (Life Chart) Tünetbecslő listák SCL-90R Beck Depresszió Kérdőív Gyermekviselkedési Kérdőív 11. A mentális képességek tesztelése 12. A személyiségmérés projektív technikái 13. Strukturált személyiség-kérdőívek 14. Diagnosztikai mérőeszközök és tünetbecslő skálák 15. Tesztek a munka világában: A nem klinikai tesztalkalmazások

27 II. A pszichológiai mérőeszközök alkalmazási területei és típusai
11. A mentális képességek tesztelése 12. A személyiségmérés projektív technikái 13. Strukturált személyiség-kérdőívek 14. Diagnosztikai mérőeszközök és tünetbecslő skálák 15. Tesztek a munka világában: A nem klinikai tesztalkalmazások A munka világának speciális elvárásai A HR-funkciók A számítógépes szakértői rendszerek Online tesztelés Kiválasztás és pszichológiai alkalmasságvizsgálat Mérési dimenziók a munka világában Vezetés, csapatalkalmazás és egyéni fejlesztés Szervezeti szintű felmérések

28 További részek IRODALOM FÜGGELÉK
A standardpontok átszámítási táblázata Nemzetközi irányelvek a tesztalkalmazás normáinak kialakításához A jelentősebb tesztforgalmazók listája Segédlet az SPSS Statisztikai Programcsomaghoz A könyvben szereplő feladatok megoldásai

29 A tananyag részletei 15 fejezet, Bibliográfia, Függelék
351 oldal, 32 táblázat és 15 kép Kb. 35 mérőeszköz bemutatása A fejezetek egységes felépítése A fejezet címe Alfejezetek felsorolása Összefoglalás Fontosabb fogalmak A témával kapcsolatos magyar nyelvű olvasmányok Hasznos internetcímek

30 Hogyan tovább? A tananyag kipróbálása A tananyag bővítése
Az ismeretek összehangolása más tananyaggal


Letölteni ppt "Rózsa Sándor Nagybányai Nagy Olivér Oláh Attila"

Hasonló előadás


Google Hirdetések