Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Egyetemi Könyvtár használata és szolgáltatásai (Kutatásmódszertan, GTK, 2010. 11.29.)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Egyetemi Könyvtár használata és szolgáltatásai (Kutatásmódszertan, GTK, 2010. 11.29.)"— Előadás másolata:

1 Az Egyetemi Könyvtár használata és szolgáltatásai (Kutatásmódszertan, GTK, 2010. 11.29.)

2 Az Egyetemi Könyvtár használata és szolgáltatásai A KÖNYVTÁR HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ KIEMELT INFORMÁCIÓK GAZDASÁGTUDOMÁNYI SZAKIRODALOM A SZTE EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN- Nyomtatott szakirodalom GAZDASÁGTUDOMÁNYI SZAKIRODALOM A SZTE EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN -ONLINE FORRÁSOK MAGYAR ADATBÁZISOK BEMUTATÁSA

3 A KÖNYVTÁR KÜLDETÉSE A SZTE Egyetemi könyvtár nyilvános tudományos könyvtár, amely elsődlegesen a Szegeden működő karok hallgatóit, oktatóit, kutatóit látja el a gyűjtőkörének megfelelő tudományterületek szakirodalmi információival ill. hagyományos és elektronikus dokumentumokkal. Az Egyetemi Könyvtár közvetlen egyetemi feladatai mellett országos feladatkörű szakkönyvtári és regionális könyvtári tevékenységet is végez. Nyilvános Könyvtárként részt vesz az Országos Dokumentumellátó Rendszer (ODR) működtetésében.

4 A KÖNYVTÁR HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ KIEMELT INFORMÁCIÓK BEIRATKOZÁS  A könyvtári tagság beiratkozáshoz kötött  A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok SZTE polgárok esetében : személyi igazolvány és lakcímkártya, (külföldi személyek esetében útlevél)  aktuális félévre érvényesített SZTE diákigazolvány (ennek hiányában iskolalátogatási igazolás és 1 db igazolványkép)  a könyvtári tagságot tanévenként meg kell újítani (jan.30-ig)  A tagság megújításának feltétele a könyvtári tartozások rendezése.  A beiratkozási díj 1000 Ft/ év

5 A KÖNYVTÁR HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ KIEMELT INFORMÁCIÓK KÖLCSÖNZÉS: egyidejűleg max. 10 cím DOKUMENTUMOK KÖLCSÖNZÉSI KATEGÓRIÁI:  Korlátozás alá nem eső dokumentumok  Korlátozottan kölcsönözhető dokumentumok  A szakolvasói terek szabadpolcain elhelyezett, piros alapon “Rövid” felirattal megjelölt példányok.  Nem kölcsönözhető dokumentumok (helyben olvasható)  Folyóiratokat, napi- és hetilapokat, évkönyveket; szakolvasói terekben piros jelzéssel is ellátott példányokat  az 1851 előtti megjelenésű könyveket  a különgyűjtemények anyagainak nagy részét (régi könyvek, ősnyomtatványok, kéziratok, mikrofilmek, stb.)  nem hagyományos dokumentumokat (pl. CD-ROM, hangkazetta, stb.) kivéve egyes szótárakat és a kölcsönözhető könyvek mellékleteit. A KÖLCSÖNZÉS IDŐTARTAMA  Szabadpolcos, „Rövid” jelzésű példányok:1 éjszaka  Jegyzet, tankönyv:3 hét  PhD-képzés és oktatói munka támogatására beszerzett kiadvány: nem kölcsönözhető  1851-1945 között megjelent könyv: nem kölcsönözhető  minden egyéb kölcsönözhető dokumentum3 hét +2 alkalommal meghosszabbítható

6 A KÖNYVTÁR HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ KIEMELT INFORMÁCIÓK KÖLCSÖNZÉS: Hogyan kölcsönözhetünk?  A kölcsönzés a vonalkódos kártya felhasználásával, számítógépen történik a földszinti Kölcsönzőben, kizárólag a biztonsági kapun belül eső részen.  a) Az olvasó személyesen viheti a Kölcsönzőbe a szakolvasói szabadpolcon található megkülönböztető jelzés nélküli kölcsönözhető példányokat teljes nyitvatartási időben;  a "Rövid" felirattal ellátott példányokat (csak egyetemi polgárok) a zárást megelőző két órában.  b) A raktárakban elhelyezett, kölcsönözhető dokumentumok a Raktári kikérő program segítségével kérhetők, melyet olvasóink a nyilvános terekben elhelyezett OPAC-terminálokon érhetnek el.  c) A raktári kiszolgálás időtartama épületen belül kb. 60 perc; az utolsó kérést a Kölcsönző zárása előtt 1 órával fogadják a raktárak;  külső raktárakból (szorgalmi és vizsgaidőszakban) hetente két alkalommal szolgálunk ki

7

8

9 A KÖNYVTÁR HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ KIEMELT INFORMÁCIÓK HOSSZABBÍTÁS:  A kölcsönzés időtartama a határidő lejárta előtt hosszabbítható meg személyesen a Kölcsönzőben, vagy online felületen: http://corvina.bibl.u- szeged.hu/corvina/renewal/index.html (előjegyzett könyvet nem lehet meghosszabbítani) http://corvina.bibl.u- szeged.hu/corvina/renewal/index.html ELŐJEGYZÉS: max 5 dokumentumra ( 100 FT/ dokumentum)

10

11 A KÖNYVTÁR HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ KIEMELT INFORMÁCIÓK KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉSI igényét másolatra/cikkre vagy könyvre ONLINE KÉRŐLAPON adhatja le. Díja: könyv: 500 Ft postaköltség, cikk/tanulmány másolata (elektronikus vagy fénymásolat): a szolgáltató intézménytől függően 25-30 Ft/oldal (+ postaköltség) Külföldi kérések esetén:  Várakozási idő: könyv: 1-3 hónap lehetséges cikk/tanulmány másolata: 2-6 hét  Díja: könyv 4500 Ft/kötet cikk/tanulmány másolata (elektronikus vagy fénymásolat): kb. 3000 Ft/cikk (+ postaköltség) Kérés lemondása:  Külföldi rendelés esetén nem lehet a kérést lemondani!!!  Belföldi rendelés esetén a kérés díjmentesen lemondható mindaddig, amíg a küldő könyvtár azt nem teljesítette. Egyéb tudnivalók:  Folyóiratot a könyvtárak nem kölcsönöznek, így cikkekről csak másolat kérhető.  A könyvtárközi kérés teljesítését a könyvtárak megtagadhatják.  A megérkezett könyv csak helyben használható.

12

13

14

15

16

17 A KÖNYVTÁR HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ KIEMELT INFORMÁCIÓK Fénymásolás : A Könyvtár következő tereiben találhatóak önkiszolgáló fénymásoló gépek :  az 1. és 3. emeleti szakolvasóterem hátulsó részében  a 4. emeleti szakolvasóteremben az ügyeleti hely közelében  az 1. és 3. emeleten, a számítógépes kabinetek hátulsó részében. Az itt található gépek egyike digitális fénymásoló, hálózati nyomtatásra is alkalmas. Az önkiszolgáló fénymásoló gépek pénzérmével, bankkártyával nem működtethetőek, csak :  pénzzel feltöltött, chipkártyás diákigazolvánnyal  Recepciójánál vásárolt/bérelt fénymásoló-kártyával A diákigazolványok feltölthetők az épület Recepciójánál, és a feltöltő automatáknál Árak:  A/4-es lap = 8 Ft  A/3-as lap = 20 Ft

18 GAZDASÁGTUDOMÁNYI SZAKIRODALOM A SZTE EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN- Nyomtatott szakirodalom Nyomtatott szakirodalom :  Szakk ö nyvek  Foly ó iratok Az á llom á ny m é rete  Szakk ö nyv: 21 ezer db k ö tet Ebből az 1. emeleti szakolvas ó ban: 7 210 db van szabadpolcon  A t ö bbi rakt á rban tal á lhat ó (kik é rhető, t ö bbnyire k ö lcs ö n ö zhető)  Foly ó irat (periodika): 284 c í m, magyar é s idegen nyelvű, nyomtatott é s elektronikus Ebből 30 c í m van az szakolvas ó t é rben szabadpolcon (csak helyben olvashat ó )  A t ö bbi rakt á rban tal á lhat ó ( kik é rhető, helyben olvashat ó ), illetve elektronikusan é rhető el.

19 GAZDASÁGTUDOMÁNYI SZAKIRODALOM A SZTE EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN- Nyomtatott szakirodalom Szakkönyvek típusai Tájékoztató segédkönyvek (pl.: 33S, 336S, mindig az adott téma elején kell keresni !!!) Lexikonok: Ki kicsoda a magyar gazdasági életben? Bp. ZS’S, 2007. Szótárak: Üzleti fogalomtár, Bp. Alinea, 2003. Enciklopédia: Bremond Janine: Közgazdasági- és társadalomtudományi kisenciklopédia, Bp. Napvilág, 2005. Monográfiák, gyűjteményes kötetek, kézikönyvek, tanulmánykötetek és sorozatok Tankönyvek: Czagány László: Közgazdaságtan 1. Szeged, JATEPress, 2004. Kötelező olvasmányok : Lengyel Imre: Regionális gazdaságtan, Budapest, Pécs, Dialóg Campus,2009 Ajánlott irodalom : Csaba László: Crisis in economics, Bp. Akadémia, 2009.

20 GAZDASÁGTUDOMÁNYI SZAKIRODALOM A SZTE EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN- Nyomtatott szakirodalom Szakolvasók:  Azok az olvasói terek, ahol az egy-egy tudománykörhöz tartozó könyveket és folyóiratokat helyeztük el szabadpolcon. Az elrendezés tematikus a szakolvasókon belül is: a művek tudományágak, tudományterületek szerint vannak csoportosítva. Az négy szakolvasó az épület jobboldali szárnyában található A gazdaságtudományi papíralapú szakirodalom az I. emeleti, Általános és társadalomtudományi szakolvasói térben helyezkedik el  A szakkönyvek az S9 és S12 állványok között találhatóak  a folyóiratok az S30 és S46 állványok között vannak elhelyezve (S = az 1 em. sárga színe )

21 GAZDASÁGTUDOMÁNYI SZAKIRODALOM A SZTE EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN- Nyomtatott szakirodalom A dokumentumok rendszerezése a könyvtárban az egyetemes tizedes osztályozási (ETO) jelzetrendszer szerint történik. A közgazdaságtudomány és a kapcsolódó részterületek témajelzete 33-val kezdődik. Részletezve megtalálható honlapunkon (szakolvasótermi jelzetek)

22

23 GAZDASÁGTUDOMÁNYI SZAKIRODALOM A SZTE EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN- Nyomtatott szakirodalom Cédulakatalógus  Az 1965 előtt vásárolt könyvek egy része csak a cédulakatalógusokban található meg Elektronikus katalógus  Az 1965 után vásárolt könyvek számítógépes katalógusból kereshetők vissza  Két felületen érhető el: a SZTE EK olvasótermi számítógépein, EK honlapján (távoli elérés)  Konkr é t keres é s menete az elektronikus katalógusban (Czag á ny L á szl ó : K ö zgazdas á gtan 1.

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 GAZDASÁGTUDOMÁNYI SZAKIRODALOM A SZTE EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN Online katalógusunk használatának szabályai A keresőmezőbe bármely szó beírható minden jel alkalmazása nélkül (a szó kulcsszóként értelmezett, a rendszer pontosan arra keres) Ö,ő ; i,í ;u,ú; és ü,ű között nem tesz különbséget Csonkolhatunk karaktersort megelőző és követő végződést % jellel Helyettesíthetünk karaktersorban egy vagy több betűkaraktert is aláhúzással „_”(egy aláhúzás egy karaktert jelent) ill. számjegyet „#” jellel Mezők között” „ÉS” az alapértelmezett logikai kapcsolat Keresőmezőn belül több kifejezés használata során „ÉS” ill. ”VAGY” logikai kapcsolat realizálható („ÉS” operátor :egy szóköz ; ”VAGY” operátor „||” jel Keresés teljes szövegben: a rekord teljes szövegében keres és csak kivételes esetekben a dokumentumban (cím, alcím, tárgyszó megjelenés helye)

38

39

40

41

42

43

44

45 GAZDASÁGTUDOMÁNYI SZAKIRODALOM A SZTE EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN- Nyomtatott szakirodalom Folyóiratok: Jelzetük (téma): 3FI Milyen folyóiratokra fizetünk elő? Az OT- s folyóiratok listázása. listázása Konkrét folyóirat keresése az elektronikus katalógusban-ban lépésről lépésre: Marketing & Menedzsment.

46

47

48

49

50

51

52

53

54 A KÖNYVTÁR HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ KIEMELT INFORMÁCIÓK E- Források otthonról:  Egy proxy szerver segítségével az Egyetemi Könyvtár által előfizetett elektronikus információforrások ill. az Egyetemi Könyvtáron keresztül hozzáférhető országos szolgáltatások az Egyetemen ill. a Könyvtáron kívülről is elérhetők a Szegedi Tudományegyetem azon oktatói, kutatói, hallgatói, munkatársai számára, akik az SZTE Egyetemi Könyvtárba beiratkoztak.  Az online források távoli, pl. otthoni számítógépről történő eléréséhez a böngésző program bizonyos beállításain változtatni kell.

55

56

57 GAZDASÁGTUDOMÁNYI SZAKIRODALOM A SZTE EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN -ONLINE FORRÁSOK E- Források a honlapon :  előfizetett folyóiratok teljes szövegű online változata  online adatbázisok (EISZ és EBSCO- adatbázisok; EMERALD)  Könyvtár által vásárolt vagy előfizetett elektronikus könyvek (80 cím, a közgazdaságtudománnyal, üzleti tudományokkal kapcsolatos e-könyv  Szabad fölhasználású internetes források (Online books page, MATARKA, EPA)  Alfabetikus és tematikus elrendezés a honlapon  katalogizált, visszakereshető anyagok  egyetem teljes IP- tartományában ill. proxi használatával otthonról is elérhetők

58 GAZDASÁGTUDOMÁNYI SZAKIRODALOM A SZTE EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN -ONLINE FORRÁSOK Adatbázisok:  EISZ- tudományos információs portál, adatbázisai: Web of science, Science Direct, SpringerLinks, JSTOR További adatbázisai: Econlit (gazdasági szakadatbázis) és a Scriptum kiadó szakszótárai  EBSCO- Ismert kiadók tudományos folyóiratait teszi elérhetővé az EBSCOhoston keresztül :Business Source Premier  ONLINE BOOKS PAGE több mint 30 ezer szabadon elérhető forrás gyűjteménye  MATARKA: Magyar Folyóiratok Tartalomjegyzékeinek Adatbázisa, magyarországi intézmények könyvtárai építik 2002- től könyvtári együttműködés keretében  EPA-Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis, a magyar vonatkozású elektronikus időszaki kiadványok katalógusa és válogatott archívuma.

59 GAZDASÁGTUDOMÁNYI SZAKIRODALOM A SZTE EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN -ONLINE FORRÁSOK

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80


Letölteni ppt "Az Egyetemi Könyvtár használata és szolgáltatásai (Kutatásmódszertan, GTK, 2010. 11.29.)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések