Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az alaktan az információs pszicholingvisztikában

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az alaktan az információs pszicholingvisztikában"— Előadás másolata:

1 Az alaktan az információs pszicholingvisztikában
Pléh Csaba 3. Óra Információs Pszicholingvisztika a PPKE diákjainak 2014 ősz

2 Áttekintés A morfológia fogalma Szófelismerés és alaktani elemzés.
A szuffixumok feldolgozása agglutinatív nyelvekben. Elemző és egészleges modellek kombinációja. Az igekötő levágás és a komplex igék képviselete. Az alaktani szabályok és az allomorfia: észlelés, produkció és elsajátítás. A szabályok és szokások vitája az alaktanban: a konnekcionisták és Pinker. Alaktan afáziás és egyéb patológiás folyamatokban. Alternatívák az alaktanban és a nyelvhasználat mint értékhordozó (stigmatizációs folyamatok).

3 Morfológia A szavak belső szerkezetét vizsgálja
Morféma: legkisebb jelentéssel bíró nyelvi egység Szó és szóalak elkelkáposztásíthatatlanságaitokért Hány morféma ez a szóalak?

4 Morfológiai folyamatok
A morfémák kombinációkészsége nyelvről nyelvre változik: Poliszintetikus nyelvek: többszörösen összetett szavak, teljes mondatokat fejezhet ki egy szó. Ajjiliurumavagit. (inuktitut) Le akarlak fényképezni. Izoláló nyelvek: ritka az összetett szó, a grammatikai morfémák is szabadon állnak. I want to take a picture of you. (angol) Le akarlak fényképezni. Flektáló nyelv: szláv, latin. Tőtípusok Agglutináló nyelvek: nyelvtani morfémák többnyire kötöttek, lexikai morfémák többnyire szabadok. Le akarlak fényképezni. Szatellita szerveződés: minden megkülönböztetés másik morféma kalap-ja-im-nak Egy-egy nyelv története mozoghat a típusok között.

5 Az alaktan bonyolódása csökkenti a beszélők számát Nettle, 2012

6 Szavak száma és szóalakok a bibliafordításban
Szavak száma és szóalakok a bibliafordításban. Ragozóknál sok alak s kevés szó Sekély morfológiai: sok fonéma, sok szó

7 Az alaktan viszonylagos szerepének következményei (Gergely és Pléh, 1995)
Gazdag alaktan gyors döntések lokálisabb megértés emlékezet szavaknál (Németh Dezső) Szegényes alaktan lassabb döntés egészlegesebb megértés emlékezet frázisoknál

8 A tárolt morfémákból kombinációs szabályok szerint alkotunk szavakat.
A morfémákat emlékezetünkben tároljuk: mentális lexikon morfématár része A tárolt morfémákból kombinációs szabályok szerint alkotunk szavakat. prefixáció: be-megy, be-olvas, ? ki-rándul Szuffixáció drájv-ot, kólá-val Szóösszetétel sörkorcsolya kettőzés (egyszer-egyszer, tutyi-mutyi) szóvegyülés (citrancs) A kombinációs szabályok többnyire nem egyéni szavakra vonatkoznak, hanem kategóriákra: Főnév + bAn : helyet jelölő főnév Le + mozgást jelentő ige : lefelé mozgást jelentő ige

9 A szavak világa Tövek és végződések: a szavak felépítése

10 Mi történik egy bonyolult szónál
Mi történik egy bonyolult szónál? A pszichológusok régóta méricskélik ezt Holisztikus hozzáférés: erdők Teljesen analitikus erdőben egyes kenyeret kenyér kenyeret ? ? ? gyakori idiomatikus szabálytalan

11 Az áttetszőség szerepe Magyari Lilla előfeszítéses kiolvasási kísérletei
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Áttetsző Szeszély - Szeszélyes Homályos Ír - Iroda Előfeszítés (msec)

12 Taft: prefixum levágási modell

13 Magyar példák Meg-olvas Fel-gondol Ki-teg Melyiket nehezebb eldönteni?
Levágás: megolvas meg + olvas nem megy a kombináció

14 A levágási modell a a magyarban
Szegmentálást segíti: hangsúly elől, szóalak korlátok A töveket és a ragot dolgozzuk fel elsődlegesen (Juhász és Pléh), lassabban, mint az angol vagy olasz Fürdőkád hatás

15 Döntések hosszú sok morfémás szavaknál: Pléh és Juhász 1995
bathtub effect Aithchison

16 A szavak eleje számít Fazekas szövegjavítási feladat
Eleje – vége jó Eleje jó Vége jó Ha egy pinaglló mbengbereti a sznyráát Pgenbiken, az akár tdoánrot is getheszejrt Amikerában. Vinalgkábun mdenin mninnedel öfüsszegg, menidn cseketüedlenk abápjalan vtja áltoztatha meg a jvöőt. Még elzépeklni is reémes, A nő nyumlogaar vákgyi. A házsagaás elrtotmol, a láany kamkdioasz- ő eregy kevbéés tajallá a hetlyé, és úgy ézir, rdviöidőre mujszá tálvo keneirlü a hétkölótpaijzan. Eztré fodjaag el egy bajatrá megtáváhí, aknike van egy kis motjeel A ágmany acsk sesűrkeéget üszl és aszőrekot. Max enm thite nolva, ohgy a ajsát őrbén lkel taszegpamtalnia zet. Jó arzsu olvt, kai glodoban él a leséefge és álksinya lelmett. A

17 A szavak rekonstrukciója sikeresebb, ha mind a szó eleje mind a vége helyesen van leírva

18 Az előfeszítési helyzet
RPOBLÉMA PROBLÉMA

19 Előfeszítési hatás a kezdetnél: A rontott szó lelassít az elején és a végén
Várhelyi Klára PORBLÉMA PROLBÉMA PROBLMÉA PROBLÉAM

20 Hasonló szavak, mint a gatingnél
Böllár Tő Böllér-ak bölléruk Jel Böllér-nak böllér-nuk Rag Böllér-ak-nek böllér-uk-nek Jel belül

21 A vizsgálati anyag alapja
60 kétszótagú főnév, Németh Kornél gating vizsgálata alapján Forrás: MOKK korpusz (www.szoszablya.hu) 4 csoport egyediségi pont és gyakoriság alapján Gyakori Ritka Korai kenyér, műsor böllér , gyűszű Késői város , csapat pincsi , krokett

22 Előfordulások: csak tő, jel, rag vagy jel és rag
A ragozott szavak Előfordulások: csak tő, jel, rag vagy jel és rag Rontás a tőben (kunyérem) a jelben (kenyérid) vagy a ragban (kenyeredbun) Létező, de rosszul illesztett (kenyérim) vagy nem létező toldalékok (kenyérum) kenyérnek kenyérben kenyérre kenyerek kenyerak/ kenyerik kenyerem kenyeram/ kenyerim kenyered kenyerad/ kenyerid kenyereknek kenyeraknek/kenyeriknek kenyerekben kenyerakben/ kenyeriken kenyerekre kenyerakra/ kenyerikra kenyeremnek kenyeramnek/kenyerimnek kenyeremben kenyeramben/kenyerimben kenyeremre kenyeramra/kenyerimre kenyerednek kenyeradnek/ kenyeridnek kenyeredben kenyeradben/ kenyeridben kenyeredre kenyeradra/ kenyeridra

23 A vizsgálat felépítése
72, 18 és 34 év közötti résztvevő a Budapesti Műszaki Egyetem hallgatói közül 44 (átlag életkor: 21,41 év) nő és 28 (átlag életkor: 21,75 év) férfi Minden kísérleti személy döntést hozott az összes szóról, az ingerek fele létező, fele nem létező szó volt A szavak egy fixációs kereszt felvillanása után jelentek meg és a kísérleti személyek az i (létező) és r (nem létező) billentyűk segítségével válaszoltak

24 Eredmények – helyes válaszok
ritka gyakori Mind a gyakoriság mind a hibatípus hatása szignifikáns A szó gyakorisága és a hibatípus felismerésének gyakorisága között is szignifikáns korreláció figyelhető meg Minél később fordul elő a hiba a szóban, elutasítása annál könnyebb és gyorsabb

25 Eredmények - reakcióidők
Mind a gyakoriság, mind a hibatípus hatása szignifikáns A létező szavak elfogadása lassabb, mint a nem létezők elutasítása A nem létező tövek elutasítása lassabb, mint a nem létező toldalékoké Nincs egyértelmű fürdőkád hatás A két magánhangzó harmóniát sértő hibatípus közt nincs különbég, viszont ezekhez képest a nem létező toldalékok elutasítása gyorsabb ritka gyakori

26 Szóközepén előforduló rontások gyakori szavaknál
Reakcióidő Helyes válaszok Gyorsabb reakcióidő, de gyakoribb hibázások Lehet egy optimalizálási mechanizmus eredménye

27 A rontás alattomossága
A rontás előtt lévő 4 karakter előfordulási gyakorisága a MOKK korpuszban, pl.: bölléred - böllérud léru-782 előfordulás lére előfordulás A két szám hányadosának logaritmusa (ngram-faktor) határozza meg a rontás alattomosságának a mértékét

28 Tényleg külön dolgozzuk fel a ragokat hallva is ?
„A hálószobában kóválygott a fejem a csókjaidtól.” „A hálószobában mindent belengett illatával a levendula.” A második közben nehezebb meghallani a kattanást, mert fel kell dolgozni a szót. Ez azt hiszem nem sikerült igazán, nagyon hangos a hang közben.. 28

29 Menetközbeni feldolgozás és az alaktan (Gergely és Pléh)
Extra hang felismerése és az alaktani terhelés A végződés feldolgozás már menet közben, hallgatáskor végbemegy

30 Jellegzetes hangrekonstrukciós anyag (Dankovics Natali )
A majmot nézik a gyerekek. – kattanó zaj

31 Mondatpéldák a rekonstrukcióban
Többesszám helye (1a) A macskák megették a kolbászt. (1b) A kolbászt megették a macskák. Tárgyrag helye (2a) A macskát kergeti a kutya. (2b) A kutya kergeti a macskát. Ige vonzatkerete (3 a) Kati hitt Imrének Velencében. (3b) Kati hitt az ének erejében. Elhagyható esetragok: (4a) Hiányzik a papucsomnak a bojtja. (4b) Hiányzik a motorcsónak a partról.

32 Az alaktan hatásai A komplexebb alaktan-mondattan kölcsönhatás megfigyelhető

33 Az információelmélet beemelése

34 Kostic, Baayen, Moscoso Kostic: infomennyiség szabja meg az időt, nem a formaszám

35 Kostic adatai és az Információ mércéje
a morféma összes alakjához viszonyítva az adott alak Pl. háznak Dat Gen

36 Milin RI frekvencia és entrópia függő

37 Modell: információs maradvány magyaráz jobban

38 RI meghatározói a szerbben

39 Házi feladat Szuffixumok információs elemzése a magyarban. Entrópiamércék ragokkal s képzőkkel Különböző gyakoriságú tövek szaturációja. Hány alakjuk fordul elő, s milyen entrópiával. Entrópia és szegmentáció. Hogyan segít? Főnevek és igék entrópiája Szóhossz, nyelvtani komplexitás és mozgósított szókincs (tokenek) irodalom szövegben


Letölteni ppt "Az alaktan az információs pszicholingvisztikában"

Hasonló előadás


Google Hirdetések