Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mi minden fakad Az alapprogram szellemiségéből

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mi minden fakad Az alapprogram szellemiségéből"— Előadás másolata:

1 Mi minden fakad Az alapprogram szellemiségéből
Mi minden fakad Az alapprogram szellemiségéből? aMikor boldogok a gyermekek, akkor szinte konfliktusmentesek a csoport mindennapjai „A gyermek mindenek felett álló érdekében” Körmöci Katalin

2 Hitvallásom lehet ilyen is és olyan is a gyermek a csoportban nagyon sok minden rajtunk múlik

3 Barátom vagy, de jó nekünk!

4 Mi minden fakad Az alapprogram szellemiségéből?
A boldog, örömteli, nyitott gyermek, egy olyan légkörű csoportban, ahol nyugalom, otthonosság, szeretet és béke honol (Ajánlom, hogy a következőkben magunkat is elemezzük! Ami nekünk jó, az a gyermeknek sem lehet rossz!)

5 1. Mi a boldogság? A boldogságot leírni nagyon nehéz, de talán közelíteni megkísérelhetjük. A boldogság a: belső harmónia és a lelki béke elérése egyik alap pillére, hogy félelem nélkül éljünk mert akkor el tudják engedni a megrögzött ragaszkodásaikat, rossz szokásaikat elfogadják a környezetüket, társaikat, és önmagunkat is ---- ez egy IDEÁLIS ÁLLAPOT , EMBERI TELJESSÉG ÉRZÉSÉT adja

6 Kétféle boldogság Kapni, ---- és aki kapja:
– annak jó érzései vannak, örömmel tölti el – mások fényében fürdik, sugárzásából él --- gyermeki boldogságérzés ilyen vágyból táplálkozik - ilyenkor szükségleteik kielégítettek - tárgyi, személyi környezet harmóniáját érzi - van, aki gondoskodik róla, adakozik számára!

7 Adni – adni a legnagyobb boldogság!
- magasabb rendű érzés annak, aki adja, - mert aki kapja, az vissza is sugározza -kifogyhatatlan, számolatlan, nem mérlegel -átvarázsolja azt, akinek adja, -sugárzik, fényt ad annak, aki kapja, és átmelegíti -akire sugárzik, azt magasabb szintre emeli -lelki békét teremt, megragyogtat, örömöt kelt, -aki kapja, az „fürdik benne”, vonzódik hozzá, és őt vonzza a példa -felemeli, késztetést kelt, hogy Ő IS ADJON!! Őt is átvarázsolásra készteti!

8 Örömöt él meg aki boldogságot kap és / vagy ad (Müller Péter)
hiszen az ember megszabadul a görcsöktől, félelmektől, szorongásoktól szabadság, kötelékektől való mentesség és életerő hatja át egy megszabadulás-élmény, úgy is mondhatnám: szabadság, amikor az ember súlytalanul fölszáll és repül, tehát repülés-élmény, abban a pillanatban az ember „haza talál” abban a pillanatban elkezd felszállni, röpülni és boldogságot él meg!

9 (folytatás) Élvezet, kellemesség érzése,
Öröm az is, amelyet egy másik ember iránti teljes elfogadásban lelünk meg Vidámság, lelki béke, nyugalom, Derű, ragyogás, melegség, Beteljesülése minden vágynak, szükségletnek, igénynek

10 Miért lenne ez másképp a gyermeknél?
Csoportlégkör, amikor belépsz, érzed! Látszik az arcon, testtartáson Nyitottság (résus majmok kísérlete, Harlow) Komfortérzet Kifelé fordulás, társra koncentrálás ONOAP „Az óvodai nevelés az alapelvek megvalósítása érdekében gondoskodik: a gyermeki szükségletek kielégítéséről, az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről…”

11 Mit akarunk, konfliktust vagy békét?
A világot nem tudjuk megváltoztatni, azt viszont igen, hogyan látjuk a világot, a többi embert és magunkat. A két érzelem: a szeretet és a félelem befolyásol. Kivetítjük lelki állapotunkat: *ha ez jó, akkor szeretet, béke van bennünk, *ha viszont tele vagyunk félelemmel, aggodalommal ezt a lelki állapotot tükrözzük a körülöttünk lévő világra.

12 „Minden ember lelkében dal van, És a saját lelkét hallja minden dalban
„Minden ember lelkében dal van, És a saját lelkét hallja minden dalban. És akinek szép a lelkében az ének, Az hallja a másik énekét is szépnek.” (Babits Mihály)

13 amik a konfliktusok iránti érzékenységet szítják, és
Amelyek azok, amik a konfliktusok iránti érzékenységet szítják, és ingerlékenységet idéznek elő (gyermekben és bennünk is)?

14 2 - Félelem A boldogság ellentéte
Félelemben élve, - ilyenkor az egyén belső szűrője az egész világot átfesti Megnyilvánulhat: aggodalomban, szorongásban Minden ellene van, úgy érzi Nem mer élni! A düh, a féltékenység, a sértegetés, az üvöltözés, a depresszió mögött ott ólálkodik a FÉLELEM, abban is aki kinyilvánítja, abban is, aki elszenvedi

15 Tünetek lehetnek Nézzük meg a következő listát – *fejfájás, *hátfájás, *nyakfájás, *idegesség, pattanásig feszült lelkiállapot, *álmatlanság, *gyakori félelem érzet, *boldogtalanság.

16 haragtartó tudat Az időnk legnagyobb részét a múlton való rágódással és a jövő miatti aggódással töltjük, ez a félelem ártalmas körforgása, pedig ez kevés teret enged a jelenben a szeretet és az öröm számára

17 azt nem, hogy mi a jó, az értékes, a követendő
3 - Büntetés - aki kapja: Vétkesnek, rossznak érzi magát Félelmet – bizonytalanságot szít A büntetés fogalmában benne található valamifajta hátrány. A hátrány olyan rossz, amely az elkövetőt sújtja és valamely élet-javának az elvételét, korlátozását jelenti, amely hátrányosabb helyzetbe hozza. Rossz érzés, ilyenkor könnyen ingerelhető A büntetésből csak azt tudja meg, hogy mi az, ami nem jó azt nem, hogy mi a jó, az értékes, a követendő

18 4 - Türelmetlenség Csalódottság követi Vereségérzést kelt
Boldogtalansággal jár, mert nincs elfogadás A megfelelni akarás pedig kapkodást szít Függőséget, kiszolgáltatottságot gerjeszt Mások értékelésétől függ Az önkibontakozást gátolja Rossz érzés, az ezt elszenvedő egyén könnyen ingerelhető

19 Szemebe-állásra késztet, rosszban van a világgal! Könnyen ingerelhető!
5 - AZ ELUTASÍTÁS NYELVE Parancsolás, utasítás, irányítás Figyelmeztetés Prédikálás, megleckéztetés, „kellene” és „jobb lenne, ha…” Tanácsok, javaslatok, vagy megoldások ajánlása Tanítgítás, kioktatás, logikus érvelgetés Bírálat, kritizálás, helytelenítés, hibáztatás Szidás, megbélyegzés, címkézés Szemebe-állásra késztet, rosszban van a világgal! Könnyen ingerelhető!

20 6 - A hatalom fitogtatásának romboló hatása
Milyen érzéseket kelt? Ezekre a megküzdési mechanizmusokra késztet Neheztelést, haragos, ellenségeskedést Lázadásra, ellenállásra, dacra késztet Frusztrációt Megtorlásra visszavágásra késztet Gyűlöletet Hazudozásra, árulkodásra, az érzelmek eltitkolására késztet Zavart Másokat hibáztat, pletykálkodásra késztet Értéktelenség érzését Csalásra, puskázásra késztet Félelmet, aggodalmat, szorongást Parancsolgatásra, megfélemlítésre, mások piszkálásra serkent Boldogtalanságot, szomorúságot, depressziót Legyőzni akarásra, a veszítés gyűlöletére Keserűséget, bosszú-szomjot Szervezkedésre, klikkek alakítására késztet Tehetetlenséget, lemerevedést Meghunyászkodásra, engedelmeskedésre (megadásra, vagy a „tanár kedvencének kivívására” késztet Makacsságot Szembehelyezkedésre, tagadásra serkent Megfelelni akarást Hízelgésre , „nyalizás”-ra késztet Versenykedvet, legyőzni vágyást Alkalmazkodásra, a kockázatvállalás elkerülésére, csak „biztosra menés”, a kezdeményezőkészség hiánya Megalázottságot, fásultságot Visszahúzódás (kimaradás, ábrándozás, regresszió, megfutamodás)

21 7. – Eredménytelen bánásmódok:
 Ha - Arra készteti a gyermeket, hogy ellenálljon a változásnak Ha - Azt érezteti a gyermekkel, hogy a pedagógus ostobának, reménytelennek, ügyetlennek tartja őt. Ha - Azt érezteti a gyermekkel, hogy a pedagógus nem veszi figyelembe az ő érzéseit, igényeit Ha - Bűntudatot, szégyent vagy zavart ébreszt a gyermekben Ha - Lefarag a gyermek önbecsüléséből, vagy gátolja kialakulását Ha - Azt érezteti a gyermekkel, hogy meg kell védenie önmagát Ha - Haragot provokál és olyan érzést, hogy: „Ez már több a soknál – jogos, ha elégtételt veszek!” Ha - Visszahúzódásra, a próbálkozás feladására, feladatai abbahagyására készteti a gyermeket.

22 az előzőekre épített bánásmód következményei
ÖNMEGVALÓSÍTÁSI VÁGYÁT CSORBÍTJA, Önértékelése alacsonyabb szintre csúszik Belső konfliktusokat keletkeztet Önfeladásra késztet Külső igazodás, függőség érzése Szembehelyezkedésre késztet Agresszió s vágyakat kelt Másoknak is legyen „rossz” érzése, elő is idézi, nem csak vágyja A konfliktusokra érzékeny lesz, sőt belebonyolódik

23 Mit tehet a pedagógus? a.) Megváltoztatja a gyermeket *direkt módon (közvetlen befolyásolás, utasítgatás, szabályozás…) EREDMÉNYTELEN, mert ELLENÁLLÁST SZÜL *indirekt módon (olyan feltételeket teremt, olyan hatásrendszert alkalmaz, amelyben a gyermek megváltozik) LELKI BÉKÉT TEREMT

24 b. - Megváltoztatja a környezetet
Eredményesek, ha: b. - Megváltoztatja a környezetet pedagógiai klímát, tárgyi környezetet, a társak hatását, a szülői hatásokat….. c. - Megváltoztatja önmagát módszereit, magatartását, nevelési stílusát, a gyermekhez való viszonyulását ….

25 A gyermek Lelki békéjének, boldogságának, fejlődésének elősegítői
Olyanok, ahol a konfliktusok iránti érzékenység Leapad, Leszívódik, Extrémmé nem válik, Ha meg is éli, gazdagítja a személyiségét Konfliktuskezelési módokat tapasztal, beépít élettapasztalataiba És elősegíti, hogy a gyermek BOLDOGSÁGOT élhessen meg

26 Lelki béke elősegítői (nem ismeretlen, ONOAP az óvodai nevelés feladata: a gyermek testi-lelki szükségleteinek kielégítése ha ki van elégítve- akkor nyitott, fejlődik önnönmaga kibontakozik Gyermek igényeinek ismerete, aszerint történő gondozás, gondoskodás Elfogadás Bizalom Tisztelet Elismerés Kíváncsiság, tudásvágy, érdeklődés Önkifejezés, önmegvalósítás

27 1. - Gyermek igényeinek ismeretE, hogy kielégíthető legyen, és megteremtse a gyermek kellemes érzését, fejlődhessen önnömaga fölé Milyen a mozgásigénye Aktivitása, tevékenységvágya Érzelmi biztonságát mitől szerzi meg? Szeretetigénye kielégítésének módja Társigénye kik iránt mutatkozik, és intenzitása Elismerés iránti igénye milyen Kíváncsisága, tudásvágya, érdeklődése mi iránt mutatkozik Esztétikum iránti igénye Alkotásvágya Felfedezés vágya Szabadság iránti vágy, intenzitása Önmegvalósítás, önkifejezés vágya

28 Igényeiről mit tudjunk meg?
Minden gyermek más!!!!! Egyéneket figyelünk meg!!!!!!! Igényei jelentkezésének megnyilvánulását Erősségét, intenzitását Sajátos kielégíthetőségnek módjait Hogyan segítsük elő, hogy önmaga is ki tudja majdan elégíteni? A következőkben erre vállalkozom, csak általánosságban, mert a konkrét gyermek nincs itt !!!!!!

29 2. - Gondoskodás, törődés minden gyermek sajátos törődés igényel, ami az ő igénye
Ráfigyelek, megértem, odafordulok Nyitottságom kimutatása, meghallgatom, Amit tudok, ismerek RÓLA, azt tudatom , Elfogadom, hogy úgy jó NEKI, Az érdeklődését verbális megfogalmazom Ápolom, szolgálom, kedveskedek, előidézem, mert tudom, hogy így jó NEKI, a hogyanját hozzá igazítom Tudatom a többiekkel is, hogy így szereti, - nekik is kell tudni Figyelembe veszem a döntéseknél, hogy Neki hogy jó, és indoklom mások előtt is, Empátiámat kimutatom metakommunikációs jelzésekkel …….

30 Gondoskodás: testi szükségletek A gyermek joga van ahhoz, hogy sajátos, reá jellemző szükségletei kielégítést nyerjenek  kevésbé ingerelhető Területei Jogok, igények Megvalósítás lehetőségei Szervezési feladatok - objektív feltételek: hely, idő, eszköz - szubjektív feltételek: légkör, élmények, minták, személyi feltételek, módszerek, stb. A szükségletek kielégítés során beépülő értékek - táplálkozás :annyit és akkor ehet, amikor éhes ihat, amikor szomjas A gyermeknek kiegyensúlyozott táplálkozásra van szüksége. -folyamatos reggeli, uzsonna -ebéd adott időben -szokásrend -kínálás, udvariasság -tálalás, szedés önkiszolgálással -igény szerinti mennyiség -kocsi, tálca -étel, ital biztosítása (vaj, lekvár, méz, tea …) -óvónő, dajka szemlélete -idősebb társak hatása, utánozható minták -étkezés légköre, nincs erőltetés -evőeszköz: kés használatát próbálhatja Egészséges életmód, biológiai értékek: egészség értéke, szexuális értékek stb. - alvásigényének megfelelően aludhat, pihenhet A gyermeknek szüksége van arra, hogy saját ritmusának megfelelően éljen és pihenjen. - reggel, ha álmos - délután, ha tovább alszik -a nem alvók toleranciája, csend -napirend rugalmas, -életritmus egyéni -hely, ágyak elhelyezése, nem fejtől-lábtól -csend, gyerekek toleranciája, minta alapján -óvodapedagógus mintája, elalvás körülményei -nagyobbak, kevesebbet alvók szokásai -folyamatos ébredés - mozgásigényének megfelelően mozoghat - napirend, életritmus - mindennapi testnevelés -elegendő levegőzés, -udvari mozgás -testnevelés -udvar -gyermekismeret -mozgásfejlesztő eszközök, -tornaterem terembeosztás -mozgásos játékok kezdeményezése - tisztálkodás: WC-használat szükség szerint, amikor szükségét érzi -kézmosás igény szerint …. - intimitás biztosítása (függöny) - tumultus elkerülése - bizalom a gyermekben, - tapasztalatcsere - berendezés - munkabeosztás - szakkönyvek, szakirodalom, továbbképzés

31 3. - Elfogadás nyelve, a megértés kimutatásának nyelve a pedagógus részéről – lelki békét teremt
Megoldást kérek, engedek a gyermek számára: Megerősítem, pozitívan reagálok - Kérés, javaslat, érdeklődés, - Vágyaim kifejezése - Lehetne-e...? - Mi lenne, ha…? - Hogyan kellene szerinted? - Én-közlések: Én azt szeretném, ha - Hogyan gondolod? - Másképp is lehetne? - Mi lenne a jobb?  - Elismeréssel, megerősítéssel - Örömöm kifejezésével - Javaslatok mérlegelése - Sokféle lehetőségre utalás - A gyermekek vágyainak, elképzeléseinek elfogadása, egyeztetése, társak elé tárása, választás, közös döntés Ösztönzöm, segítem - A helyes viselkedések, tettek kiemelése - Megértés, elfogadás, empatikus megjegyzések - Biztatás, bátorítás

32 3. – Bizalmam kimutatása a gyermek iránt
Egy kölcsönös lelkiállapot, amivel a gyermeki lélek vezethető A fejlődést elősegíti A benne rejlő lehetőségek kiteljesedést inspirálja MEGHITTSÉG: melegséget ad, felmelegít, jó odabújni, átmelegedni, ott időzni, kiragyogtat Jó érzést kelt, lelki békét teremt

33 4. - A gyermek iránti Tisztelet kimutatása – ő is ezt példázza majd le társai iránt – konfliktusok esetén toleráns Mit jelent? az emberi méltóságának elismerése megköveteli az igazságosságot, a jogok egyenlőségét, az érdekeinek kielégítését az emberi szabadságot, bizalmat, figyelmességet, udvariasságot. A tisztelet megsértése: erőszak, elnyomás, igazságtalanság, bizalmatlanság, kiszolgáltatottság!

34 5. - Empátia Az empátia a személyiség olyan képessége, amelynek segítségével, a másik emberrel való közvetlen kapcsolat során, bele tudja élni magát a másik lelkiállapotába. Ennek a beleélésnek a nyomán meg tud érezni és érteni a másikban: * olyan emóciókat, * olyan indítékokat * és törekvéseket, amelyeket az szavakban direkt módon nem fejez ki, és amelyek a társas érintkezés szituációjából nem következnek törvényszerűen. A megértés és megérzés fő eszköze az, hogy az empátia révén a saját személyiségben felidéződnek a másik érzelmei és különféle feszültségei. Ezt úgy is ki lehet fejezni, hogy a személyiség beleéli, mintegy a másikba vetíti önmagát.” Az én empátiám kimutatása a gyermek felé, benne jó érzést kelt, másolásra készteti, konfliktusok esetén megértő, toleráns

35 6. - Elismerés Elismerés fogalma
* általános nevelési értelemben a figyelemre méltóan pozitív magatartáshoz és jelentős teljesítményhez kapcsolódó nevelési eljárás, értékelő megjegyzés.

36 Kellemes érzést kelt, békét áraszt
az ember alapvető szükségletei között szerepel, amely kielégítettsége esetén: *a megbecsülés, az elfogadás, a biztonság érzését kelti, önbizalma nő, *és hozzájárul az önértékelés reális voltához. *Az elismertség és megbecsültség érzésének birtokában az egyén nyitottá, befogadóvá, érdeklődővé válik, önmegvalósítása felé törekszik. * Konfliktushelyzetben mérlegel, megértő

37 Elismerés kifejezésének módjai
a. - Szóbeli dicsérettel: **a dicséret változatos legyen!! Ne sematikus ** pozitív módon tegye, ** felismerni a gy. jó tulajdonságait (Tudnia kell, hogy mik a pozitívumai, és, hogy észrevették azokat – írd össze!!!!!), **Azt is tudnia kell, hogy akkor is szeretik, ha nem tetsző a viselkedése, ** az elismerés során több legyen a „te”, mint az „én” (az EGYÉN megerősítése), ** ha mások előtt dicsérik meg, általa közvetíthetők értékek, viselkedésformák.

38 b. - Szemkontaktussal:. jelezheti örömét,
b. - Szemkontaktussal: ** jelezheti örömét, ** szereti, meg van vele elégedve ** a gy. bátorító tekintetérére vár, kiolvasná, ** összhangban legyen a szem és az arc üzenete (kongruens).

39 c. - Érintéssel:. alapvető szükséglete az érintés, ölelés,
c. - Érintéssel: ** alapvető szükséglete az érintés, ölelés, ** örömérzet kíséri, ** a gyermek rögtön érti, ** várja: „Simogass meg, mosolyogj rám, mert az jó nekem!”

40 d. - Tárgyi jutalommal: **ajándékként, mert a gyermek örül, amikor ajándékot kap, ** vagy jutalom? elismerés ne legyen tárgyi jutalom! Óvatosan bánjuk ezzel!

41 Az elismerés következményei
a. - ÖNBIZALOM: Megismerheti önmaga értékeit Tudás önmagáról, amikor megvalósítja, átéli azt, amit eddig még nem volt, megcsinálta, elégedetté válik Elfogadja önönmagát És saját értékei útját járhatja. Más utat járatni, mint amire hivatott, veszedelmes – csak hazudni tudja, élni nem (Müller Péter)

42 b. - Helyes énkép szorosan kapcsolódik az önbizalomhoz,
ha a gyermek jó teljesítményét elismeréssel jutalmazzák, bízni fog önmagában, merni fog próbálkozni és hibázni, ha pozitív és egyértelmű visszajelzéseket kap, tisztában lesz képességeivel.

43 c. - Pozitív személyiség
rendelkezik önbizalommal, helyes az énképe, a pozitívan gondolkodóvá válik, a gyermek pozitívan áll a feladatokhoz, emberekhez, jót feltételez másokról és önmagáról, bízik a jó következményekben, a kudarcokra pedig nem kétségbeeséssel reagál, hanem tanulva belőlük, újabb kísérleteket tesz.

44 d. - Szeretve érzi magát nem csak tudja, érzi is a szeretetet
önértékelési problémákkal nem küszködik, ő is szeretni fogja önmagát, és ezáltal másokat is, kifelé nyit, szociálisan érzékennyé válik, Konfliktusokat problémaként kezeli, megoldása irányába működik.

45 Az elismerésben, a megbecsülésben élő gyermek kellemes érzésben él, amely egyben az önfejlődését is elősegíti    Az elismerés hatására a gyermekben keltett érzések A gyermekre serkentően hat, és ez megnyilvánul viselkedésében A gyermek kognitív teljesítményére gyakorolt hatás A kellemes érzések látható jelei megfigyelhetők Kellemesség Elégedettség Nyugalom Biztonság Jókedv Öröm Boldogság Aktivitás Kiegyensúlyozottság Tenni akarás Bátorság Alkalmasság Önbizalom Magabiztosabbá, Nyitottabbá, Reményteltté, Könnyeddé, Derűsebbé, Jókedvűbbé, Vidámabbá, Odafordulóbbá, Empatikusabbá, Toleránsabbá válik; Nyugodtabb, Humorosabb Nevet, mosolygós, Lelkesedik, bizakodik, Kompetens, Segítségadásra ösztönöz Gyorsabb reakciók Jó figyelem-összpontosítás Vállalkozik a nekikezdésre Logikus kontroll jelen van Nyitott, Probléma-érzékeny, Megismerési vágy jellemzi Jobb a teljesítmény Kisebb a hibaszázalék Gyorsabb asszociációk Kitartóbb, precízebb Erőfeszítésre nyitottabb Mimikán: mosolygó arc, vidámság Tekinteten … Testtartáson…. Gesztusokon … Mozgás koordináltságán Intimebb téri távolságon A beszéd tónusán Cselekedetekben Természetesebb mozgáson Játék színvonalán

46 7. - Szabadság Boldogság egyik feltétele!!!!
Szabadság nélkül nincs boldogság! „A gyermek fejlődésének szabadsága nem azt jelenti, hogy egyszerűen magára hagyjuk, hanem, hogy segítő szeretettel köréje emeljük a megfelelő környezetet. Minél tökéletesebb a környezet, annál kevesebb beavatkozásra van szükség a felnőtt részéről.” /M. Montessori/

47 8. Kíváncsiság és tudásvágy kielégítése
a gyermeknek joga van ahhoz, hogy: a tudást önállóan megszerezze, a világot megértse és tudatosítsa, kérdéseire választ kapjon, ne erőltessenek rá doktrínákat szabadon alkothasson, feltalálhasson, kísérletezhessen, beavatkozhasson környezetébe sikerélményhez jusson, hibázhasson bírálhasson, véleményt nyilvánítson.

48 A tudás megszerzése során is minden gyermek más!!!!
Tevékenységben (cselekvéses vagy szellemi) valósul meg Minden tevékenységben sokféle képessége fejlődik Tapasztalatokat szerez Ha mindenki másképp, másban, akkor: Párhuzamos tevékenységek lehetősége feltételeinek megteremtése választhatóság, szabad választás Feltétele a folyamatos, rugalmas napirend minden gyermek sajátos életritmusa belefér Ha a gyermek szabad választása során tevékenykedik, abba belefeledkezik --- nincs idő a konfliktusba belebonyolódnia

49 Napirend – ONOAP sugallja
IDŐTARTAM Napirendi TEVÉKENYSÉGEK (folyamatos napirendben, amelyben minden gyermek sajátos életritmusa belefér, nincs állásidő, nincs siettetés párhuzamos tevékenységek biztosítása) Óvoda nyitásától ebédig (kb.12:30-ig) Reggeli fogadás Szabad játék, és közben: Reggeli / tízórai Kínált és választható tevékenységek párhuzamos szervezéssel Udvari játék Tisztálkodás Ebédtől (kb. 12:30-tól) hazamenetelig Ebéd Tisztálkodás, fogmosás Mese, csendes pihenő előkészítése, csendes pihenő / alvás Folyamatos ébredés Szabad játék: közben *folyamatos uzsonna, *kínált és választható tevékenységek párhuzamos tevékenységek *készülődés hazamenetelhez.

50 Ők ezt választották: palacsinta készül
Arra kell törekedni, hogy a gyermek mindent, amire képes, önállóan el is végezhesse.” (Maria Montessori)

51 „Ha a kisgyermek szabadon nyúl a tapasztalatokért, átéli az életet
„Ha a kisgyermek szabadon nyúl a tapasztalatokért, átéli az életet.” (Bólyai Farkas)

52 A napirendi tevékenységek tervezése Párhuzamos tevékenységekkel
Téma tervezése Téma lebontása tevékenységekre – nem foglalkozásokra!!!! Párhuzamos tevékenységek feltételeinek megteremtése, és a szabadjáték biztosítása az adott napon Tervezés: Sok jó terv van, egyetlen üdvözítő nincs!!!!

53 Éves tanulási terv – 1. szint
TÉL TAVASZ NYÁR Állatok világnapja Célja: Időpontja: október 4. Időtartama: ...-tól -----ig Védjük a madarakat! Madarak, fák napja Gyermeknap Takarítási világnap Karácsony Anyák napja Apák napja Nemzetközi hulladékgyűjtő világnap Jön a Mikulás! Nőnap Környezetvédelmi világnap A Köztársaság kikiáltásának napja Luca napi szokásaink Március 15. STB.

54 Tématerv – 2. szinT (pl.: Édesanyám …)
Téma megnevezése: Várható időpontja és időtartama Előzmények: A téma célja: (amiért a téma létrejött, amit meg akarunk valósítani, amit el akarunk érni) A téma feladatai: (amelyekkel a cél megvalósulását elősegíti az óvodapedagógus (testi, szociális, érzelmi, erkölcsi, anyanyelvi területen) Tevékenységek: A tevékenység időpontja, várható időtartama A tevékenység célja A tevékenység feladatai Meghívó az ünnepségre: képeslapok magokkal díszítve Produktum: képeslap Tulipán ültetése cserépbe, cserép díszítése, jellel ellátása Produktum: cserepes virág Anyáknapi köszöntő: versek és énekek gyűjtése Ajándékok: Lánc készítése Karkötő készítése Csoportszoba díszítése Produktumok: lányc, karköző, díszítő elemek Almáspite készítése, sütése, díszítése Produktum: Almáspite Vendégvárás: a nap megszervezése étkek készítése terítés Produktumok: ételek, terített asztal

55 Tevékenységekben rejlő, megvalósítható műveltségtartalmak:
Így is lehet: Téma Tevékenységek lehetnek Tevékenységekben rejlő, megvalósítható műveltségtartalmak: Vers és mese: Ének, zene, énekes játék, gyermektánc: Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka: Külső világ tevékeny megismerése: Matematikai tapasztalatok: Mozgás: A tevékenység során fejlődő képességek: Testi: Egészséges életmód: Kognitív: Anyanyelvi: Érzelmi, erkölcsi, közösségi: Édes-anyám NAPJA Meghívó az ünnepségre: képeslapok magokkal díszítve Tulipán ültetése cserépbe, cserép díszítése, jellel ellátása Anyáknapi köszöntő: versek és énekek gyűjtése Ajándékok: Lánc készítése Karkötő készítése Csoportszoba díszítése Almáspite készítése, sütése, díszítése Vendégvárás: a nap megszervezése étkek készítése terítés

56 Így is lehet (pl.: édesanyám napja)
Tevé-keny-ségek Lehet-nek például: Tevékenységformák és azok műveltségtartalmaik lehetnek Képes-ségek, amelyek a tevékeny-ség során fejlődnek fejlődése Játékok lehetnek Munka jellegű tevékeny-ségek Külső világ tevékeny megismerésének műveltség-tartalmai Ének, zene, zenés játékok, gyermek-tánc Vers, mese Matemati-kai tapaszta-latok Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka Mozgás Piaci séta: gyümölcs vásárlása Célja: Feladatai: Piacos játék, Család-játék, ..... Bevásárlás, Gyümölcs mosása, tárolása, Őszi gyümölcsök, öltözködés, gyümölcsök fajtái, vitamintartalom, egészség, egészséges táplálkozás Én elmentem a …., Egy üveg alma…, Lipem-lopom…, Csanádi I.: Őszi levél, Kiadás -elvétel, leszámlálás, több-kevesebb, könnyebb-nehezebb, számlálás, forma, szín Piacos játékhoz gyümölcsök mintázása, pénz készítése, pénztárca készítése, Mozgásos versenyjáté-kok a szabadban, pl.: Mókusok ki a házból.., Futó és fogó játékok tárgyak megkerülésé-vel Alkalmaz-kodás, megfi-gyelő-képesség, emléke-zet, képzelet, probléma-megoldás … Gyümölcs-saláta készítése Vendégvárás, Születésnapi vendégeskedés, Sütés-főzés, ...... Tisztítás, mosás, szeletelés, munkahely berendezése, rendrakás, .... Gyümölcs részei, vitamintartalom, egészség, egészséges táplálkozás fogyasztás módjai, … Egy üveg alma.., Lipem-lopom .., Forma, szín, egész, rész, fele, számosság, Nagyobb-kisebb, Szeletelés, tisztítás, összekeverés, Testi: Egészséges életmód: .... Kognitív: ..... Anyanyelvi: .... Érzelmi, erkölcsi, közösségi: .....

57 Tevékenységterv – 3. szint, legrészletesebb
Tevékenység megnevezése és produktuma: Élet a bolygón Projekt / téma Bolygó Ideje: március Helye: Pillangó csoport, Az óvoda kertje, csoportszoba Gyermekek életkora 4-7 évesek Előzmények: Földgömb, világatlasz, természetismereti könyvek nézegetése, Szemléltetés: az évszakok váltakozásának okai (a Föld kering a Nap körül), Megfigyelések a szabadban, aranyeső-ág hajtatása a csoportszobában, Vásárlás a kertészeti boltban: virághagyma és mag, burgonya, bab, virágföld) Ültetéshez joghurtos dobozok gyűjtése, mindezek tálcákra készítése. A tevékenység céljai: Megfigyelések, tapasztalatok gyűjtése az élő természetről, A mesterséges körülmények között végzett kísérletek és eredményeinek nyomon követése, Az élet feltételeinek azonosítása közvetlen tapasztalással és kiséletekkel, Magvak dugványok ültetése, az élet feltételeinek változtatásával. A tevékenység feladatai, képességfejlesztés: (ezek fejlődése az egyes gyermekek vonatkozásában más és más szinten és módon valósulnak meg) Értelmi képességek: ismeretek bővítése az élet feltételeiről; Gondolkodási képességek fejlesztése: folyamatok azonosítása, megnevezése; a növényi élet mozzanatainak sorrendje; Szókincs bővítése (növények és növényi részek nevei); Szociális képesség: együttműködés, feladatok megosztása, alá-fölé rendeltség; Kommunikációs képességek: egyéni tapasztalatok közlése, véleményalkotás; Testi képességek: finommotorika, szem-kéz koordináció.

58 A tevékenységek mozzanataiban megjelenő tevékenységi formák, műveltségtartalmak forma
Tavaszi dalok felelevenítése: Somvirág, Gólyahír Vers: Tavaszköszöntő Mese: Zelk Zoltán: Felhőcske Fantázia-játék: növekedés Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka: *hajtatott aranyeső (tépés, ragasztás), *Tavaszi virágoskert (krumpli-dúc) Külső világ tevékeny megismerése: *Élet a bolygón; *Az élet feltételei, *Kísérletek ültetéssel, hajtatással, az életfeltételek megváltoztatásával; *Megfigyelések: a csoportszobában, és a szabadban lévő hajtások összehasonlítása, következtetések levonása. Matematikai tapasztalatok: *sorrendiség, (tevékenység mozzanatai), *azonosítás, összehasonlítás (méret és forma szerint), *halmazok képzése (magvak válogatása), *számlálás. TEVÉKENYSÉG LEÍRÁSA Figyelemfelkeltés: *Hajtatott, nyíló aranyeső-ág megszemlélése, *Az egyes növényi részek megnevezése, *Összehasonlítás az ablakból látható udvari növényzettel. Megállapítás megfogalmazása: a csoportszobában nyíló virág hamarabb virágzik, mint a szabadban lévők. Ok-okozati összefüggések keresése. Vásárolt virághagymák, magvak előkészítése, a tasakokon lévő képek alapján megnevezés. Feladatok megosztása: dobozok földdel töltése, növényi szaporító anyagok ültetése. A kísérlet részeként négy doboz elkülönítése, piktogrammal ellátása (víz, levegő, fény, táplálék elvonása (nedves vattapamacsba ültetünk), egy doboz kihelyezése a szabadba, az ablakpárkányra). A többi doboz optimális elhelyezése a természetpolcunkra. Vélemények meghallgatása a várható mozzanatokról. Rendrakás és kézmosás. Mozgásos tevékenységbe iktatott fantáziajáték a növekedésről

59 Az információ megszerzésének módja Eszközök: Szervezeti keretek:
Módszerek: (ezek alkalmazása az egyes gyermekek szükségleteihez igazodva más és más eljárással és módon valósulnak meg) Megfigyelés, beszélgetés a természetben tapasztalt változásokról és okairól. Bemutatás, szemléltetés: hajtatott aranyeső. Beszélgetés, megbeszélés: a tevékenység mozzanatairól. Gondolkodtató kérdések: Miért nyílnak később a szabadban a virágok? Mi történik, ha nem öntözzük, vagy ha sötétben tartjuk, vagy ha csak nedves vattára helyezzük a növényeket? A szabadban melyek az élet forrásai? (nap/csapadék/levegő) Az információ megszerzésének módja Nyomtatott információforrás (könyvek, folyóiratok), tevékenységbe ágyazott műveltségtartalmak Eszközök: Műanyag dobozok, virágföld, ültető lapátok, tálcák, víz, magvak, virághagymák Szervezeti keretek: Kötetlen részvétel, választási lehetőségek a tevékenységek között Munkaformák: Egyéni, csoportos (mozgásos fantáziajáték) Irányítás módja: Indirekt: tárgyi feltételek biztosítása; Direkt: az egyes tevékenységmozzanatok megmutatásával, segítésével. Pedagógus szerepe: Katalizáló: a motiváció és a feltételek biztosítása, Ösztönző: az egyes mozzanatok segítése, az egyes munkafogások megmutatása, (ne hulljon mellé a föld, megakadás esetén továbblendítése) során, Tanácsadó: ne túl mélyre, de elég mélyre kerüljenek a magvak REFLEKTÁLÁS A projekt feldolgozása során a gyerekek meglévő ismereteire, videó-, és filmélményeire tudtunk támaszkodni, és új ismeretekkel gazdagítani. A csoportunkban nagyon népszerű „mérges madarak”-játékfigurák, kezdetektől rendkívüli módon inspirálták a gyerekeket, és indították el a bolygók témakör felé érdeklődésüket. A Föld, mint „élő bolygó” témák között a tavasz időszakában, az éledő természet jeleinek megtapasztalásával számos régi ismeretet tudtunk feleleveníteni. Jól le tudtam mérni, a gyerekek meglévő ismereteit, a közvetlen megfigyelések és a változó körülmények biztosításával történő ültetési tevékenységek során. Ok-okozati összefüggéseket fedeztek fel, örömmel tapasztaltam, hogy a várható eredményről helytálló következtetések képesek megfogalmazni. Hozadéka a tevékenységnek a gondoskodás, növények ápolásának felelőssége, melynek folytatásaként a projekt részeként környezetünk megóvására nevelés, fontosságának tudatosítása, és az ebben való aktív részvétel. Párhuzamosan futó tevékenységek voltak: Képalakítás papírgyűréssel, gömbölyítéssel: a Nap, a Föld és a többi bolygó Festés: a Nap, mint tűzgolyó Mintázás só-liszt gyurmából: a Föld elkészítése Ragasztás, só szórás: Galaxis készítése Síkmértani formák vágása, ragasztása: űrrakéta készítése

60 A tevékenységben megvalósuló tanulás fogalmai az óvodában
CÉL: a gyermekből adódóan, milyen eredmény kibontakozását FELADATOK: SZAKKIFEJEZÉSEK: kielégítése, segítése, elősegítése, biztosítása, óvása, alakítása, alapozása, támogatása, ellátása, megalapozása, ... olyan pedagógusi feladatok, amelyek a cél elérését segítik  Didaktikai = oktatástan, didaktikai feladat nincs, mert nincs oktatás Oktatás=tanítás+tanulás, tapasztalatszerzés van PEDAGÓGUS tanulás elősegítésével kapcsolatos FELADATAI: a gyermek tanulásának, tapasztalatszerzésének elősegítéséből adódnak ezek a FELADATAI: tapasztalatot nyújt, rögzít, ismétel, gyakoroltat, ellenőriz, értékel Nevelés = fejlődést elősegítő hatásrendszer Tananyag, műveltségtartalom Szervezés: kötött / kötetlen Munkaformák: egyéni, páros, frontális, csoportos, kooperatív Módszerek

61 Pedagógus dominanciájú módszerek Elmesélés Elbeszélés, leírás
A tanulásirányítás szempontjából A tapasztalatszerzés speciálisan óvodai módszerei Pedagógus dominanciájú módszerek Elmesélés Elbeszélés, leírás Pedagógusi magyarázatok (bemutatást kísérheti, megmutatás, hivatkozás, hasonlítás…,) Értékelés, elismerés, megerősítés, ösztönzés, példaként kiemelés, véleménynyilvánítás A pedagógus és gyermek közösösen alkalmazott módszerei Beszélgetés Bemutatás, megmutatás Magyarázatok: gyermeki és pedagógusi (megmutatás, hivatkozás, hasonlítás…,) Véleménynyilvánítás Véleménycsere Projektmódszer Játék; szimulációs-, szituációs-, szerep-, szabályjáték Értékelés, elismerés, megerősítés Gyermeki dominanciájú módszerek Megfigyelés Vizsgálódás, próbálgatás, kipróbálás Manipulálás, tevékenykedés Kooperatív tevékenykedés

62 9. - Szeretet Szeretet: pozitív érzelem.
Tárgya: a másik ember. Más emberekkel való érzelmi kontaktuskeresés. Mérhetetlenül sok energiát ad A valódi szeretetnek nincs ellenségképe Tanult érzelem Ha magamat szeretem, másokat is szerethetek Önszeretet, önelfogadás, nem önimádat!

63 Szeretet összetevői A. - A szeretet cselekvő törődés annak az életével és fejlődésével, akit vagy amit szeretünk. Ahol ez a cselekvő törődés hiányzik, ott nincs szeretet. A gondoskodás és a törődés maga után vonja a szeretet egy másik aspektusát: a felelősséget, amely teljességgel önkéntes cselekvés; annyit tesz, hogy megfelelek egy másik emberi lény kimondott vagy kimondatlan igényeinek. A felelősség könnyen uralkodássá és birtoklássá fajulhat, ha oka nem a szeretet harmadik összetevője, a tisztelet. A tisztelet nem félelem és bámulat; a respektus szó gyökerének megfelelően azt a képességet jelenti, hogy valakit olyannak lássunk, amilyen, hogy tudatában legyünk egyszeri egyediségének.

64 A szeretet sugároz Erőt, derűt , meghittséget áraszt
Akit szeretünk, annak segítünk - legyőzni a félelmét - többet mutat róla, mint amilyen - megszépíti, - felemeli, megnemesíti, a legjobb „jön ki belőle” - kiteljesíti azt, ami benne rejlik, amit még nem is sejtette, hogy benne létezik -önönmaga képességei fölé emelkedik

65 Aki nem kap szeretetet Lefokozódik az élete A rosszabb „jön ki belőle”
Értékeit fátyol fedi Nélküle betegebb, lesüllyed Átvarázsolódik: - gyűlölködővé válik - eltorzít, eltörpésedik - rengeteg energiát emészt fel önvédelemre Ha a gyermek nem kap elég szeretetet, ez kielégíthetetlen szükségletként jelentkezik nála, és ennek keresése elvonja minden energiáját a fejlődéstől, megakadályozza abban, sőt visszaveti fejlődésében. (Tóth Ágnes, fejlesztő)

66 Feltétel nélküli szeretet
„A szeretet két ember gyógyít meg: Azt aki adja, és azt aki kapja.” (Karl Menninger) Hogyan szeresd a gyermeket? Cseréld ki a szeretni szót az „elfogadás” szóval! Az elfogadás maga a feltétel nélküli szeretet. A valódi szeretet feltétel nélküli és nyilvánvaló, és azt jelenti, hogy mindenképpen szeretjük. A feltétel nélküli szeretet nem nézi: * a gyermek külsejét, * előnyös és hátrányos tulajdonságait, * fogyatékosságait, * független a vele szemben támasztott elvárásoktól és a viselkedéstől, * akkor is szeretjük, ha ki nem állhatjuk viselkedését.

67 „A gyermeknek akkor van legnagyobb szüksége szeretetünkre, amikor a legkevésbé érdemli meg.”
Életkor * Szeretetszükséglet tárgya 0-7 év Szülői szeretet 7-14. év Család, barátok, szórakozás év Kortársak és hasoncélúak év Önszeretet év Romantikus kapcsolat év Tőlünk függők szeretete év Emberszeretet év Világszeretet 56. év felett Egyetemes értékek felé fordulás *ezek általános adatok, amely egyéni eltéréseket mutathat

68 A szeretet kimutatásának módjai, technikái
Tekintet, szemkontaktus, figyelem, ráfigyelés Testi kapcsolat: simogatás, ölelés, dajkálás Verbális kifejezés: szép szavak, az elismerés, az öröm kifejezése Tartalmas együttlét: együtt töltött idő, közös élmények Ajándékozás, örömszerzés 

69 „A nem szeretett gyermek sebe igen sok esetben az élet végéig fáj, sőt a következő nemzedék is szenved miatta, mert az a példa, melyet kiskorunkban látunk szüleinktől, újból megismétlődik és nemzedékek életét keserítheti meg. (Peter Schellenbaun) „A gyermek olyan, mint a tükör. A szeretetet nem kezdeményezi, de visszatükrözi. Ha szeretete kap, viszonozza azt, de ha nem kap szeretetet, nincs mit visszatükröznie.” (RossCampbell)

70 Gyermeki szeretet Nincs nagyobb boldogság, mintha szeretnek bennünket. – Charlotte Bronte Tanulja , azt tapasztalja, hogy kapják Szomjas rá Ki kell elégülnie: elegendő mennyiségben és olyan, amilyenre szüksége van Olyan módon, ahogy vágyja: mennyiségi és minőségi tekintetben Ha kap, komfortérzete biztosított, derűs, nyugodt Ha nem, vagy nem úgy, ahogy szüksége van rá – rossz, elhagyatott, Kapaszkodik Keresi azt, aki szereti Függőség Didereg a lelke Páncélban nem lehet szeretni!

71 Müller Péter: Szeretetkönyv
A szeretetnek nincs ellenségképe. A szeretet adás – vétel. Aki szeret, annak fickándozik a szíve. Derűt kell adni és nyugalmat. A gyermek odahúzódik, ahol ezt megkapja. Állandó adásban vagyunk, akkor is, ha nem tudjuk. Sőt, főleg akkor. Nem csak önmagunkért felelünk, hanem az egész eljövendő emberiségért.

72 Szeretett társak között

73 Segítek, mert szeretlek

74 Szeretem, amit együtt csinálunk

75 A boldogság azokra talál rá, akik egymást boldogítják. (kelta mondás)
Milyen az a bánásmód? Lássuk az összefoglalását!

76 A nem megfelelő bánásmód Konfliktus keletkezését elősegíti,
A megfelelő bánásmód az, ami a konfliktusok konstruktív kezelhetőségét elősegíti A nem megfelelő bánásmód Konfliktus keletkezését elősegíti, megoldását nehezíti A gyermekben keltett érzések Kellemesség Elégedettség Nyugalom Biztonság Jókedv Öröm Boldogság Aktivitás Kiegyensúlyozottság Tenni-akarás Bátorság Alkalmasság Önbizalom Segítőkészség Elhagyatottság Bizonytalanság Elárultatottság Tehetetlenség Elégedetlenség Elbátortalanodás Alkalmatlanság Megfosztottság Kirekesztetettség Reménytelenség Érdemtelenség

77 A nem megfelelő bánásmód Konfliktus keletkezését elősegíti,
A megfelelő bánásmód az, ami a konfliktusok konstruktív kezelhetőségét elősegíti A nem megfelelő bánásmód Konfliktus keletkezését elősegíti, megoldását nehezíti A gyermekre serkentően hat, viselkedésében megnyilvánul Viselkedésére gátlóan hat, Lefokozódik az élete A rosszabb jön ki belőle Érzelmi reakciói, amely gyógyító lehet Segítségadásra ösztönöz Magabiztos Nyitott Lelkesedik Bizakodik Reménytelt Könnyed Mosolygós Derűs Nevet Jókedvű Vidám Odaforduló Empatikus Toleráns Nyugodt, Humoros Vádaskodás Levertség Szorongás Közöny Ítélkezés Tehetetlenség Halogatás Neheztelés Önsajnálat Zavarodottság Bűntudat Kétségbeesés Düh Szomorúság Félelem Sajnálat Frusztráció Csalódottság Aggodalom Zavar Irigység Sértettség Ijedtség Szégyen Támadásra kész állapot Agresszió

78 A nem megfelelő bánásmód Konfliktus keletkezését elősegíti,
A megfelelő bánásmód az, ami a konfliktusok konstruktív kezelhetőségét elősegíti A nem megfelelő bánásmód Konfliktus keletkezését elősegíti, megoldását nehezíti A gyermek kognitív teljesítményére gyakorolt hatás Az egyén pszichés és pszichoszomatikus tünetei Gyors reakciók Jó figyelemösszpontosítás Vállalkozás a nekikezdésre Logikus kontroll jelen van Tudásvágy, Kíváncsiság, Megismerési vágy jellemzi Jó teljesítmény Kicsi a hibaszázalék Lendületesség Gyors asszociációk Kavargó, vibráló gondolatok Figyelem zavar Sok hibázás Nem mer nekikezdeni Nincs logikus kontroll Érdektelenség Alulteljesítés Izzadás Tenyér-izzadás Száraz száj Vakaródzás Gyomoridegesség Dadogás Hadarás Remegés Borzongás Bő nyálképzés Beszéd megtagadása

79 A Látható jelek megfigyelhetők, leolvashatók a gyermekről, mind a kellemes, mind a feszültséget hordozó Mimikán Tekinteten Testtartáson Gesztusokon Mozgás koordináltságán Intimebb vagy távolságtartó téri távolságon A beszéd tónusán Cselekedeteken Játék színvonalán

80

81

82 „A boldogság azokra talál rá, akik egymást boldogítják
„A boldogság azokra talál rá, akik egymást boldogítják!” (kelta mondás) Az igazi boldogság önmagunkban rejlik! A boldogság olyan mint a levegő: csupán a HIÁNYA tűnik fel! Kik boldogok? (pps)

83 AmiT még ---- nyomatékul
ONOAP ilyen szellemiséget sugall. Miért? Mert ha ez a szellemiség érvényesül: „Az óvodai nevelés az alapelvek megvalósítása érdekében gondoskodik: a gyermeki szükségletek kielégítéséről, az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről…” Így az Óvodapedagógus: Megelőzheti a konfliktusok kibontakozását, mert Az ilyen gyermekek kevésbé ingerelhetők, Nem kezdeményeznek konfliktusokat Konfliktus megoldásuk problémamegoldó, toleránsak, empatikusak

84 A dolgok szépsége a szeretetben rejlik. A szív észt ad,
 A dolgok szépsége a szeretetben rejlik. A szív észt ad, de az ész nem ad szívet. Foglalkozzunk meleg, sugárzó szeretettel a gyermekkel, s akkor ő csodákra képes. Köszönöm a megtisztelő figyelmeteket!


Letölteni ppt "Mi minden fakad Az alapprogram szellemiségéből"

Hasonló előadás


Google Hirdetések