Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Speciális gyermekvédelem Hátrányos és veszélyeztetett helyzet.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Speciális gyermekvédelem Hátrányos és veszélyeztetett helyzet."— Előadás másolata:

1 Speciális gyermekvédelem Hátrányos és veszélyeztetett helyzet

2 Kik ők? Ktv. 121. § 14. Hátrányos helyzetű az a tanuló, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította; e csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint - óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen; halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek;

3 Hátrányos helyzet Családi háttér Gazdasági akadályok Szociális akadályok Kulturális akadályok Földrajzi akadályok Oktatási akadályok Fogyatékosság Egészségügyi problémák Átlagostól eltérő támogatás

4 Veszélyeztetettség  Gyvtv. 5. § n) : olyan – a gyermek vagy más személy által tanúsított – magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza.  személyiségfejlődését nagy valószínűséggel fenyegeti valamilyen károsodás:  az énfejlődésben,  a szocializációban,  a magatartásban,  az értékorientációkban,  az igényszintben, az aktivitás vonatkozásában.

5 A veszélyeztetettség okairól /Makai Éva/ Környezeti ok – Család – Családszerkezet – Nevelési hiányosság – Erkölcsi fejlődést veszélyeztető környezet – Lakásviszonyok – Családon kívüli negatív hatás A gyermek személyiségében mutatkozó ok Anyagi ok Egészségügyi ok

6 Rizikófaktorok Belső rizikófaktor: – Hiperaktivitás – Alacsony IQ, önértékelés – Devianciát erősítő attitűd Külső rizikófaktor: – szűkebb család – szegénység, alacsony SES, halálozás, kriminalizálódás, bántalmazás, függőségek – Bölcsődei, óvodai, iskolai környezet – magas osztálylétszám, személyes tér hiánya, óravezetés, motiválatlanság, alacsony tanulmányi teljesítmény, világos szabályok hiánya – tágabb környezet - szubkultúrák – a társadalmon belüli problémás helyzetek

7 Reziliencia és a protektív faktorok Reziliencia = sikeres alkalmazkodás a fennálló veszélyeztetettség esetén is Protektív faktorok: – Belső: normális kognitív fejlődés, magas önbecsülés, autonómia, életerő, jó kommunikációs képesség, teljesítményorientáció, humorérzék – Családon belül: gondoskodó erős kapcsolat a családtaggal vagy felnőttel, biztonságot adó háttér – Intézményi védőfaktorok: életkori sajátosságoknak megfelelő követelmények, a felnőtt mint segítő, pozitív szerepmodell, a gyerekek bevonása a szabályok kidolgozásába, felelősséggel járó szerepek, kooperációs technikák alkalmazása, jó közérzet kialakítása

8 A problémás család ismérvei Érzelmi kötelékek hiánya. Zavarok a család biztonságos érzelmi bázisként való működésében. Szülői modellek hiánya, vagy súlyos torzulása. Feszültségek leküzdésének, kezelésének zavarai. A szülők közötti interakció hiánya, vagy torzulása. Hiányos vagy eltorzult kommunikációs háló a családon belül. Nevelési eljárások hiánya vagy éppen túlzott alkalmazása.

9 A sokproblémás család Sokproblémásnak tekintünk egy családot, ha: több negatív komponens egyszerre, halmozottan fordul elő – szenvedélybetegségek, – házassági konfliktus, – gyermeknevelési probléma, – munkanélküliség, – testi- és szellemi betegség, – bántalmazás, – rossz lakáskörülmények


Letölteni ppt "Speciális gyermekvédelem Hátrányos és veszélyeztetett helyzet."

Hasonló előadás


Google Hirdetések