Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Speciális gyermekvédelem

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Speciális gyermekvédelem"— Előadás másolata:

1 Speciális gyermekvédelem
Hátrányos és veszélyeztetett helyzet

2 Kik ők? Ktv § 14. Hátrányos helyzetű az a tanuló, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította; e csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint - óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen; halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek;

3 Átlagostól eltérő támogatás
Hátrányos helyzet Családi háttér Gazdasági akadályok Szociális akadályok Kulturális akadályok Földrajzi akadályok Oktatási akadályok Fogyatékosság Egészségügyi problémák Átlagostól eltérő támogatás

4 Veszélyeztetettség Gyvtv. 5. § n) : olyan – a gyermek vagy más személy által tanúsított – magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza. személyiségfejlődését nagy valószínűséggel fenyegeti valamilyen károsodás: az énfejlődésben, a szocializációban, a magatartásban, az értékorientációkban, az igényszintben, az aktivitás vonatkozásában.

5 A veszélyeztetettség okairól /Makai Éva/
Környezeti ok Család – Családszerkezet Nevelési hiányosság Erkölcsi fejlődést veszélyeztető környezet Lakásviszonyok Családon kívüli negatív hatás A gyermek személyiségében mutatkozó ok Anyagi ok Egészségügyi ok

6 Rizikófaktorok Belső rizikófaktor: Hiperaktivitás
Alacsony IQ, önértékelés Devianciát erősítő attitűd Külső rizikófaktor: szűkebb család – szegénység, alacsony SES, halálozás, kriminalizálódás, bántalmazás, függőségek Bölcsődei, óvodai, iskolai környezet – magas osztálylétszám, személyes tér hiánya, óravezetés, motiválatlanság, alacsony tanulmányi teljesítmény, világos szabályok hiánya tágabb környezet - szubkultúrák a társadalmon belüli problémás helyzetek

7 Reziliencia és a protektív faktorok
Reziliencia = sikeres alkalmazkodás a fennálló veszélyeztetettség esetén is Protektív faktorok: Belső: normális kognitív fejlődés, magas önbecsülés, autonómia, életerő, jó kommunikációs képesség, teljesítményorientáció, humorérzék Családon belül: gondoskodó erős kapcsolat a családtaggal vagy felnőttel, biztonságot adó háttér Intézményi védőfaktorok: életkori sajátosságoknak megfelelő követelmények, a felnőtt mint segítő, pozitív szerepmodell, a gyerekek bevonása a szabályok kidolgozásába, felelősséggel járó szerepek, kooperációs technikák alkalmazása, jó közérzet kialakítása

8 A problémás család ismérvei
Érzelmi kötelékek hiánya. Zavarok a család biztonságos érzelmi bázisként való működésében. Szülői modellek hiánya, vagy súlyos torzulása. Feszültségek leküzdésének, kezelésének zavarai. A szülők közötti interakció hiánya, vagy torzulása. Hiányos vagy eltorzult kommunikációs háló a családon belül. Nevelési eljárások hiánya vagy éppen túlzott alkalmazása.

9 A sokproblémás család Sokproblémásnak tekintünk egy családot, ha:
több negatív komponens egyszerre, halmozottan fordul elő szenvedélybetegségek, házassági konfliktus, gyermeknevelési probléma, munkanélküliség, testi- és szellemi betegség, bántalmazás, rossz lakáskörülmények


Letölteni ppt "Speciális gyermekvédelem"

Hasonló előadás


Google Hirdetések