Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dialektika, logika, retorika, avagy miről lesz szó

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dialektika, logika, retorika, avagy miről lesz szó"— Előadás másolata:

1 Dialektika, logika, retorika, avagy miről lesz szó

2 Mi azzal nyerünk, ha megmaradnak a vásárlóink. Robin a vevőnk.
rekonstrukció Joan, mondja, miért származna előnyünk abból, ha elveszítjük a fiatalembert? Nem szeretnék érzéketlennek tűnni, de ha meghal, elveszítünk egy vevőt. Mi abban bízunk, és azzal nyerünk, ha Robin él és dohányzik tovább. Mi azzal nyerünk, ha megmaradnak a vásárlóink. Robin a vevőnk. Ha Robin meghal, egy vevőnk meghal. Egy vevőnk halálából sem származik előnyünk. Robin halálából nem származik előnyünk.

3 Ha egy vevőnk meghal, elveszítünk egy vevőt.
logika Robin a vevőnk. Ha egy vevőnk meghal, elveszítünk egy vevőt. Ha Robin meghal, elveszítünk egy vevőt. Robin a kutyánk. Ha egy kutyánk meghal, elveszítünk egy kutyát. Ha Robin meghal, elveszítünk egy kutyát. Ha elveszítünk egy vevőt, Robin meghal. Mi azzal nyerünk, ha megmaradnak a vásárlóink. Egy vevőnk halálából sem származik előnyünk.

4 3 megközelítés 1. A dialektika azt vizsgálja, hogy az érveket tartalmazó párbeszédekben milyen lépések szolgálják a párbeszéd célját. A logika azt vizsgálja, hogy milyen következtetéseknél őrzi meg a konklúzió a premisszák igazságát. A retorika azt vizsgálja, hogy a beszélő milyen eszközökkel veheti rá a hallgatóságot álláspontjának elfogadására.

5 szöveg: következtetést hordozó szerkezetek logikai kötőszavak
3 megközelítés 2. mit lát fogalmak értékelési szempont dialektika párbeszéd: szerepek interakciók dialógustípusok szabályok forgatókönyvek beszédaktusok együttműködés logika szöveg: következtetést hordozó szerkezetek logikai kötőszavak szintaktikai viszonyok érvelési sémák érvényesség retorika a beszélő: a pszichológiai ráhatás eszközei éthosz páthosz felépítés toposzok alakzatok hatásosság

6 Logika Dialektika Retorika érvrekonstrukció alapfogalmak
térkép Logika Dialektika Retorika érvrekonstrukció alapfogalmak érvszerkezetek kimondatlan elemek elemzési Toulmin-modell szempontok formális dialógusok típusai kijelentéslogika dialektikai váltások kategorikus a racionális vita jellemzői szillogizmusok forgatókönyve informális pragmadialektikai oksági szabályok analogikus stb. következtetések fallációk (informális érvelési hibák) kérdések és kérdőívek

7 Érvelés vs. következtetés

8 (van Eemeren, Grootendorst, Snoeck Henkemans)
érvelés: definíció Az érvelés verbális, társadalmi és racionális tevékenység, amely arra irányul, hogy egy értelmes [reasonable] kritikust meggyőzzön valamely álláspont elfogadhatóságáról egy olyan kijelentés vagy kijelentés-együttes előterjesztése révén, amely igazolja a szóban forgó álláspontot. (van Eemeren, Grootendorst, Snoeck Henkemans)

9 szepuku – Van fogalma róla, hogyan kell felvágni az ember hasát? […] Különböző módszerek vannak. A legegyszerűbb a vízszintes metszés. De ez éppen csak elmegy. Ahogy nálunk mondják: itt csupán öt perc szégyen, és meglátod Amida Buddhát szépen. Ez olyan, mintha Trabanttal menne be valaki a Tisztaság Földjére. A függőleges metszés egy kicsit jobb, de ez a lower-middle class stílusa, ráadásul provinciális. Végezetül megengedhetünk magunknak valami választékosabbat is. Itt két módszer van – az álló és az átlós kereszt. Ezt sem ajánlanám – tudja, ha fölfelé-lefelé vágja, keresztény allúziókat látnak benne, ha meg átlósan, akkor András-keresztes zászlót. […] Én azt mondom, nincs miért ezt választani. Két éve nagy divatban volt a dupla vízszintes vágás, de ez bonyolult dolog. Úgyhogy az alulról felfelé, balról jobbra tartó hosszú ferde vágást ajánlanám, kis kunkorral közép felé a végén. Tisztán esztétikai szempontból kifogástalan munka, és az a legvalószínűbb, hogy maga után ugyanígy cselekszem.

10 III. Richárd De én, ki cseljátékra nem születtem, Sem udvarolni szerelem tükrének; Én, zord veretű, s a báj fönsége nélkül, Hogy fürge pajkos nypmhánál tipegjek; Én, akin elbénult e szép arány, S a bal természet megcsalt alkotásban, Ferdén, bevégzetlen s idétlenül Küldvén ezen élő világba, félig Se készen, és oly sántán, félszegül, hogy Az eb megugat, ha elbiczegni lát; – Mert én a béke lanyha, lágy korában Nem lophatom kedvtelve az időt, Hacsak enárnyam’ lesve a napon, Nem kémlelem saját rútságomat: S ezért, mivel mulatni nem tudok, mint Szerelmes e sok szép szavú napokban, Elvégezém, hogy gazember leszek, Bősz riadóink múlató körökké, Vad indulóink tánczenére váltak. Zord Mars legyűrte homlok-ránczait; S most, ahelyett, hogy vértes paripákon Lelkét ijesztné ádáz elleneknek, A nő-szobákban szökdös vídoran A fuvolának kéjelgő szavára.

11 P1, P2, stb.-ből következik K.
magyarázat vs. érv P1, P2, stb. kijelentésekből következik K kijelentés = P1, P2, stb. igazsága garantálja vagy valószínűsíti K igazságát. Vigyázat: 1. vannak rossz érvek és magyarázatok 2. a magyarázathoz nem elég P1, P2, stb. igazsága és a következtetési viszony érv magyarázat Amit a partner nem tud: Igaz-e K? Miért igaz K? Hogyan lett K igaz? Amivel felvilágosítom: P1, P2 stb. igazak. P1, P2, stb.-ből következik K. Ennélfogva K is igaz Amit a partner megtud: Igen P1, P2 stb. miatt/ eredményeként

12 plakátok

13 Dialógus típusok és a kritikus vita forgatókönyve

14 dialógus típus kiinduló helyzet a résztvevők célja a dialógus célja
dialógustípusok dialógus típus kiinduló helyzet a résztvevők célja a dialógus célja meggyőzési (krit. vita) vélemény-különbség a másik meggyőzése véleménykülönb-ség feloldása vizsgálat nincs bizonyíték bizonyíték megta-lálása, ellenőrzése feltevés bizonyí-tása/ cáfolása üzleti tárgyalás érdek-ütközés érdek érvényesítése elfogadható megegyezés döntés-hozatal választási helyzet célok és eszközök koordinálása a legjobb cselek-vés kiválasztása veszekedés személyes konfliktus az ellenfél verbális kiütése a konfliktus gyökerét feltárni bírósági tárgyalás ? harmadik fél megnyerése

15 típusok és bonyodalmak
A tényleges dialógusok besorolása gyakran nehéz: van amikor a párbeszéd menet közben típust vált (dialektikus váltás) amikor egyidejűleg több különböző típus jellegzetességeit mutatja amikor a részvevők más-más típusú dialógust akarnak folytatni. A dialektikus váltás olykor helyénvaló: ha dialógus célját szolgálja, ha a felek ideiglenes áttérnek egy másik típusra (beágyazás) ha a felek helyesen ismerik fel, hogy az adott szituációban inkább más típusú párbeszédet kell folytatni. A dialektikus váltás akkor hiba, ha nem szolgálja annak a helyzetnek a megoldását, amely a dialógust eredményezte. Ennek gyakori esete a dialógus típusának manipulálása, ti. amikor az egyik fél csak azért tér át egy másik típusra, hogy „nyerési esélyeit” növelje (azaz inkább elérje személyes céljait). típusok és bonyodalmak

16 ideális = tiszta formában nem valósul meg
dialektikai modell A kritikus vita dialektikai modellje: ideális eljárás a véleménykülönbség racionális feloldására ideális = tiszta formában nem valósul meg fogalmakat kínál a tényleges viták leírására lehetőséget kínál a tényleges viták értékelésére (az eltérés az ideális eljárástól hiba!) A dialektikai modell részei: forgatókönyv szabályok

17 konfrontációs szakasz
forgatókönyv Álláspont: kijelentés (leírás, előrejelzés, értékítélet, tanács), amelyben nincs egyetértés konfrontációs szakasz a felek tudatosítják álláspontjuk (vagy álláspontjaik) különbözőségét nyitó szakasz megállapodnak a vita tárgyában kijelölik a szerepeket (ki védi és ki vitatja az egyes álláspontokat) megállapodnak a közösen elfogadott kiindulópontokban megállapodnak az érvelés szabályaiban (mi számít bizonyítéknak, releváns szempontnak) érvelési szakasz az álláspont védelmezője mellette érvel aki vitat egy álláspontot, ellene érvel záró szakasz megállapítják mely álláspontokat sikerül megvédeni melyeket nem

18 gyűlöletbeszéd

19 A pragmadialektikai modell 10 szabálya
PD szabályok 1 A pragmadialektikai modell 10 szabálya 1. Szabadság szabály: A felek nem akadályozhatják meg, hogy új álláspontok vagy azokhoz kapcsolódó kétségek merüljenek fel. 2. Bizonyítási kényszer szabály: egy álláspontot elővezető félnek kötelessége azt megvédeni, ha a másik fél arra igényt tart. 3. Álláspont szabály: egy álláspont támadása a másik fél álláspontjának támadása kell, hogy legyen. 4. Relevancia szabály: egy fél az álláspontját csak úgy védheti meg, hogy az állásponthoz kapcsolódó érveket ismertet. 5. Implicit premissza szabály: Nem utasíthatunk vissza álláspontunkban implicite felvállalt premisszákat, és nem hamisíthatjuk meg a másik fél érvelésében felhasznált implicit premisszákat.

20 PD szabályok 2 6. Kiindulópont szabály: Elfogadott kiindulási pontnak nem tekinthetünk nem elfogadott premisszákat, illetve elfogadott premisszákról nem állíthatjuk, hogy azok nem tekinthetők elfogadott kiindulási pontnak. 7. Érvelési séma szabály: Egyetlen álláspont sem tekinthetők végérvényesen védettnek, ha a védelem nem a megfelelő érvelési sémákat (és/vagy) nem a megfelelő módon használja. 8. Érvényesség szabály: az érvelésnek formálisan érvényesnek vagy az implicit premisszák hozzáadásával érvényessé tehetőnek kell lennie. 9. Lezárási szabály: Az álláspont sikertelen megvédését az álláspont visszavonásának kell követnie, a sikeres (konkluzív) megvédését pedig a fenntartások visszavonásának. 10. Használati szabály: Egyik fél sem használhat nem kellően tiszta és világos megfogalmazásokat, és mindkét félnek a lehető legfigyelmesebben és pontosabban kell a másik megnyilatkozásait értelmezni.

21 Hogyan támadható egy érv?
érv támadása Hogyan támadható egy érv? támadási pont bizonyítási kényszer sikeres támadás eredménye premissza elég kétségbe vonni (nincs bizonyításkényszer) az álláspontot nem sikerült megvédeni következtetés támadásához érv kell (van bizonyításkényszer) konklúzió (álláspont) sem az álláspontot sem, tagadását nem sikerült megvédeni

22 Az elkötelezettség szabályai
1. Ha az egyik fél elkötelezte magát bizonyos állítások mellett, és a másik megmutatja, hogy ezekből további állítások következnek, akkor az elkötelezettség ezekre is kiterjed. 2. Bármelyik fél feladhatja egy érv konklúziója melletti elkötelezettséget, de ebben az esetben vagy fel kell adnia valamelyik premissza melletti elkötelezettségét, vagy el kell ismernie, hogy az érv hibás volt. 3. Ha ez egyik fél megmutatja, hogy a másik elkötelezettségei ellentmondanak egymásnak, a másik félnek valamelyik elkötelezettségét fel kell adnia.

23 1. szabály miatt: aki elfogadja (1)-et, el kell hogy fogadja (2)-t is.
osztályellenség (1) „Az anyagyilkosság a szocialista erkölcs szerint is bűn - kivéve, ha az anya osztályellenség” (egyetemi jegyzet a hetvenes évekből) Tehát: (2) ha egy nagytőkés anyja a munkásmozgalomhoz csatlakozik, nem bűn, ha a fia megöli. 1. szabály miatt: aki elfogadja (1)-et, el kell hogy fogadja (2)-t is. Ám a szoc. erkölcs hive szerint (3) egyetlen munkásmozgalmár sem ölhető meg munkásmozgalmárkodása okán. 3. szabály miatt: (2) és (3) közül valamelyiket fel kell adni. A szoc. erkölcs híve vélhetően (2)-t adná fel. 2. szabály miatt: (1)-et fel kell adnia, vagy vitatnia kell az (1) → (2) következtetés helyes voltát.

24 Egyetemista: Lénynek tekinti az ördögöt?
prédikátor 1 Egyetemista: Lénynek tekinti az ördögöt? Prédikátor: Lénynek? Definiálnia kell, hogy E: Hisz abban, hogy az ördög, rendben, létezik? P: Igen. E: És úgy gondolja, hogy …okos? Tud olvasni, és így tovább? P: Természetesen. E: Rendben, akkor honnan tudhatnám, hogy nem maga az ördög? P: Hogy én? Hogy maga honnan tudja? E: Úgy értem, Ha szembe megy a vallásommal, honnan tudjam, hogy nem maga az ördög? Úgy értem, nincs jogcíme. P: Meg tudja különböztetni Isten szavát az ördögétől, mert, tudja, ismernie kell a Bibliát. E: Ismerem a Bibliát. P: Ha nem ismeri az Bibliát, nem tudja. E: Én ismerem a Bibliát, de maga nem úgy értelmezi, ahogy én!

25 prédikátor 2 P: Ha nem ismeri … ha nem ismeri … ha nem ismeri a Bibliát, akkor lehetetlen megkülönböztetnie. És akkor összezavarodik. Még egy olyan perverznek is hinni fog, mint Sigmund Freud. Vagy valamilyen filozófusnak fog hinni, mint Jean-Paul Sartre. Vagy egy hamis prófétának fog hinni, mint Mahatma Gandhi, aki ráveszi az ohmmm-olásra vagy más nevetséges dolgokra. Ezért kell ismerni a Bibliát. És épp ezért követ el az ördög mindent azért, hogy távol tartsa ezt a generációt a Bibliától. Még az Egyesült Államok legfelső bíróságát is a Biblia ellen fordította, és arra késztette, hogy úgy korlátozzák, hogy a Bibliát majdhogynem kitiltották az állami iskolákból. Mert a Biblia leleplezi, hogy abból, amit a tantermekben tanulnak, milyen sok az ördögtől származó hazugság. Ha nem hisz Isten írott Igéjének, tévedni fog. E: De én ismerem az Igét. Csakhogy számomra nem azt jelenti, mint magának. Honnan tudhatnám, hogy nem csap be? P: Rendben, konkrétabbnak kell lennie. Mi olyasmit mondtam, ami ellentmond Isten írott Igéjének?

26 P: Már korábban mondtam, csak egyetlen bűn van, ami
E: Mindenkit elítél. Azt mondja, mindenki a pokolra jut. De maga ezt nem tudhatja. P: Nem mondtam, hogy mindenki a pokolra jut. Épp az imént mondtam elég világosan, hogy akik felemelték a kezüket, és hitet tettek Jézus mellett, ha őszinték voltak, örök életük lesz. A menybe mennek. E: De akik, ő… rock and rollt hallgatnak, füvet szívnak, vagy paráználkodnak - ezeket mondta előbb -, azok pokolra jutnak. De mindenki ezt csinálja, tehát eddig mindenki pokolra jut. P: Már korábban mondtam, csak egyetlen bűn van, ami E: Maga lesz az egyetlen, ott fent… P: … ami pokolra juttatja az embert. Ha nem hisz Jézusban. E: Ez az egy, amit nem szabad csinálni? És minden mást szabad? P: A legtöbben itt biztosan füvet szívnak, isznak és paráználkodnak. Persze tudom, hogy az egyetlen dolog, amiért itt sokan még szüzek nem az, hogy nem akarják. Akarják. Csak nem kapják meg. Ha vétkezni akarsz, nem vétkezhetsz eleget, bűnös. E: Hisz az állam és az egyház szétválasztásában? P: Mi? prédikátor 3

27 Beszédaktusok és helyük a vitában

28 Megígérem, hogy jövő hétre megcsinálom.
performatívum Megígérem, hogy jövő hétre megcsinálom. Megígérte, hogy a következő hétre megcsinálja. [bíró:] A vádlottat felmentem. A bíró felmentette a vádlottat. Egybehangzó „igen” kijelentésük alapján kijelentem, hogy Kovács Leó és Szabó Nóra mostantól házastársak. Az anyakönyvezető összeadta Leót és Nórát. Performatívum nincs igazságértéke valamilyen cselekedet végrehajtásának minősül Konstatívum van igazságértéke

29 Hogyan vallhat a performatív megnyilatkozás kudarcot?
kudarcok Hogyan vallhat a performatív megnyilatkozás kudarcot? [ügyvéd:] A vádlottat felmentem. [Kijelenti-e Ön, Kovács Leó, hogy az itt jelenlévő Szabó Nórát feleségül veszi?] Na jó, egye fene! Megígérem, hogy a jövő hétre megcsinálom. [Eszem ágában sincs.] A körülmények nem megfelelők, a szereplők nem alkalmasak. A végrehajtás nem megfelelő. A beszélő nem őszinte, vagy a későbbiekben nem a mondottak szerint viselkedik. Olyasmiről állítást tenni, amiről az ember nem tudhat. Nem a megfelelő szavakat használni. Hazudni, vagy megtagadni az igazolást. A konstatív megnyilatkozások is kudarcot vallhat ilyen módon. Tehát: a konstatív megnyilatkozások is cselekedetnek minősülnek.

30 „Vékony a jég” mondattal?
vékony jég Miket lehet csinálni a „Vékony a jég” mondattal? jósolni figyelmeztetni fenyegetni

31 lokúciós aktus illokúciós aktus perlokúciós aktus
beszédaktusok lokúciós aktus illokúciós aktus perlokúciós aktus „…”-t mondani ígérni, állítani, kérni, fenyegetni, dicsérni parancsolni, viccelni, érvelni megijeszteni, megnyugtatni, megnevettetni, meggyőzni adott jelentésű mondatot kimondása cselekedet a hallgatóra gyakorolt hatás nélkül cselekedet a hallgatóra gyakorolt hatással azonosításához elég a nyelvet tudni ismerni kell a körülményeket is (ki, mikor, milyen szándékkal, kinek) ismerni kell a hallgató reakcióját is számunkra ez fontos

32 Asszertívum (kijelentő): tényállást ábrázol
osztályozás Asszertívum (kijelentő): tényállást ábrázol pl. állít, feltételez, leír, mond, jósol Deklaratívum (deklaráló): létrehoz valamilyen tényállást pl. elkeresztel, elítél (bíró), megbuktat, elbocsát Direktívum (utasító): a beszélő megkísérli a hallgatót valamilyen cselekedetre rábírni pl. utasít, parancsol, felhív valamire Expresszívum (kifejező): a hallgató kifejezi mentális állapotát pl. gratulál, részvétet nyilvánít, dicsér, mentegetődzik Komisszívum (elkötelező): a beszélő elkötelezi magát valamilyen cselekedet mellett pl. ígér, fenyeget, esküszik, fogad

33 (tanú) Pár perccel később láttam, amint futva távozik a helyszínről.
illokúciós gyakorlás (tanú) Pár perccel később láttam, amint futva távozik a helyszínről. A Névtelen Kommunikátorokat NK-val rövidítem. Tudsz adni egy ezrest? (őrmester) Kovács közlegény, kimossa a latrinát. (tanár) Vége az órának. (diák) Vége az órának. A jó édesanyádat! Hagyd már ott azt az idiótát! Elvihetlek? (kártya) Passzolok. Megeheted a maradékot. Demokrácián ezentúl ne egyszerűen a többségi elv érvényesülését értsük, hanem az emberi jogok tiszteletét is.

34 beszédaktusok és a vita szakaszaiban
asszertívum komisszívum direktívum dekl. konf álláspont előterjesztése álláspont elfogadása/ elutasítása + nyitó felhívás elfogadása a vita melletti elköteleződés felhívás az álláspont védelmére arg. érv előterjesztése érv elfogadása / elutasítása érvelés követelés záró álláspont fenntart/ visszavon, eredmények álláspont elfogadása/ visszautasítás

35 Érvelések rekonstrukciója

36 devizahitelesek 1

37 devizahitelesek 2

38 1. lépés: A premisszák és a konklúziók azonosítása
A minisztériumban egyszerűen nem értik, amit csinálnak. Egészséges és erős bankrendszer nélkül még soha egyetlen országnak sem sikerült tartós gazdasági növekedést elérnie. Aki egy szinten túl gyengíti a bankokat, az a magyar gazdaságot gyengíti. Aki pedig a magyar gazdaságot gyengíti, a magyar emberek jólétéből vesz el. Nem kívánjuk elvitatni a Matolcsy-féle minisztérium jó szándékát.

39 2. lépés: nyelvi egyszerűsítés
A minisztériumban egyszerűen nem értik, amit csinálnak. Az NGM inkompetens. Egészséges és erős bankrendszer nélkül még soha egyetlen országnak sem sikerült tartós gazdasági növekedést elérnie. Erős bankrendszer nélkül nincs erős gazdaság. Aki egy szinten túl gyengíti a bankokat, az a magyar gazdaságot gyengíti. Aki meggyengíti a bankokat, gyengíti a magyar gazdaságot. Aki pedig a magyar gazdaságot gyengíti, a magyar emberek jólétéből vesz el. Aki gyengíti a magyar gazdaságot, elvesz a magyar emberek jólétéből. Nem kívánjuk elvitatni a Matolcsy-féle minisztérium jó szándékát. Az NGM jó szándékú.

40 3. lépés: Az érv kiegészítése
Erős bankrendszer nélkül nincs erős gazdaság. Aki meggyengíti a bankokat, gyengíti a magyar gazdságot. Aki gyengíti a magyar gazdaságot, elvesz a magyar emberek jólétéből. Az NGM jószándékú. Az NGM inkompetens. Aki meggyengíti a bankokat, a magyar emberek jólétéből vesz el. Az NGM meggyengíti a bankokat. Az NGM elvesz a magyar emberek jólétéből. Ha az NGM elvesz a magyar emberek jólétéből, akkor vagy rossz szándékú, vagy inkompetens.

41 4. lépés: Az érv összerakása
Erős bankrendszer nélkül nincs erős gazdaság. Aki meggyengíti a bankokat, gyengíti a magyar gazdságot. Aki gyengíti a magyar gazdaságot, elvesz a magyar emberek jólétéből. Aki meggyengíti a bankokat, a magyar emberek jólétéből vesz el. Az NGM meggyengíti a bankokat. Az NGM elvesz a magyar emberek jólétéből. Ha az NGM elvesz a magyar emberek jólétéből, akkor vagy rossz szándékú, vagy inkompetens. Az NGM jószándékú. Az NGM inkompetens.

42 5. lépés: A diagram megrajzolása

43 érvelési szerkezetek (1) A szobatársam elköltözik. Ezért (2) nekem is el kell költöznöm, mert (3) egyedül nem tudom fizetni a lakbért. (1) Az antihisztamint tartalmazó szerek tompítják a reflexeket, és lassítják a szellemi funkciókat. Ennélfogva (2) az, aki ilyen szert szed, nem vezethet autót, és nem dolgozhat veszélyes munkahelyen, mivel (3) veszélyezteti saját és a többi ember biztonságát. (1) Az ipari termelésben foglalkoztatottak száma csökkeni fog. Egyrészt (2) csökkenni fog a kereslet az ipari termékek iránt, mert (3) magasak a kamatok, (4) a születési ráta pedig alacsony. Másrészt, (5) nő a behozatal, (6) és a termelés is egyre automatizáltabb.

44 Érvelési szerkezetek diagramja
kapcsolt premisszák alárendelt érvelés többszörös érvelés érvelési lánc

45 többszörös vagy koordinált?

46 szerkezetek gyakolás 1. (1) A bergengóciai posta nem áll a helyzet magaslatán. (2) A küldemények gyakran elvesznek, (3) rendszeresen késnek, és (4) sokszor sérülten érkeznek meg. (1) A bergengóciai posta igazán jó. (2) A küldemények nem szoktak elveszni, (3) hamar megjönnek, és (4) nem sérülnek meg. (1) A sivatagi hegycsúcsok nagyon alkalmasak csillagászati célokra. (2) Mivel magasan vannak, a légkör jó része fölött vannak, s így a csillagok fénye anélkül jut el hozzájuk, hogy át kellene hatolnia a teljes légkörön. (3) A száraz éghajlat miatt nem nagyon vannak felhők. (4) A leggyengébb köd vagy legvékonyabb felhőfoszlány is megakadályozza a csillagászati megfigyeléseket.

47 szerkezetek gyakorlás 2.
Melyik a rosszabb, a vakság vagy a süketség? Az emberek többsége azt mondaná, hogy a vakság, mert fél a fizikai környezet tárgyaival való ütközéstől. De élete vége felé Helen Keller azt mondta, hogy a süketség. A vakság környezeti fogyatékosság. Elsődleges hatása, hogy elválasztja az embert környezetétől. A süketség kommunikációs hátrány, mely a siket embert a többi embertől választja el. A halálos ítéletek kiszabásakor megmutatkozó esetlegességet és alaptalan megkülönböztetést – csakúgy mint a parkolási bírságok esetében – meg kell szüntetni, mert mélyen sérti az egyenlő bánásmód iránti igényünket, és, mindenekfelett, mert lehetővé teszi, hogy egyes elkövetők elkerüljék a megérdemelt büntetést.

48 szerkezetek gyakolás 3. A dinoszauruszoknak is volt rákjuk, amit az mutat, hogy egy Coloradóban talált, szép csontmaradvány a közepén lyukas volt, és a külső rétege teljesen erodálódott, s a rákos betegeknél a csontban képződő áttétek ugyanígy néznek ki. Egy igazságos társadalom nem juttathat minden tagjának egyforma jövedelmet, mert az egyéni képességek és erőfeszítések drámaian különböznek, s ennek megfelelően a jövedelmek szisztematikus egyenlőtlensége jobban szolgálja a köz javát. Még ha a heroinnak ugyanolyan hatása is van a betegekre, mint a morfiumnak, ötvenszer oldhatóbb, és ha olyasvalakiről van szó, akin kevés az izom és kevés a zsír, az injekció igen fájdalmas. A morfiumból 5 köbcenti egy evőkanál, s nincs hova beadni. Egy ennek megfelelő adag heroin olyan kicsi, hogy bárkinek be lehet adni.

49 Az álom nélküli alvás jó.
Szókratész A halál vagy érzékelésmentes állapot, vagy átköltözés egy másik helyre. Ha a halál érzékelésmentes állapot, akkor olyan, mint az álom nélküli alvás. Az álom nélküli alvás jó. Ha a halál érzékelésmentes állapot, akkor jó. A másik helyen igazi bírókkal és költőkkel lehet találkozni. Igazi bírókkal és költőkkel találkozni jó. Ha a halál átköltözés másik helyre, akkor jó. A halál jó.

50 Kimondatlan premisszák és konklúziók

51 Miért „még kevesebb” okunk? Miért nem „ugyanolyan kevés okunk”?
nukleáris 1 Az atomerőművek gyártói és üzemeltetői arról biztosítanak, hogy soha nem fog komoly baleset történni. De az atomerőművek gyártói éppúgy gyártanak kenyérpirítót, mosógépet, tévét és más műszaki termékeket. Ezek az egyszerű termékek nem tökéletesen megbízhatóak, és még kevesebb okunk van azt hinni, hogy az ezeknél sokkal bonyolultabb atomreaktorok tökéletesen megbízhatók. Miért „még kevesebb” okunk? Miért nem „ugyanolyan kevés okunk”? Ha nincs okunk az atomreaktorok tökéletes megbízhatóságában hinni, mit gondoljunk a gyártók és az üzemeltetők nyilatkozatáról?

52 Az atomerőművek gyártói egyszerűbb műszaki termékeket is gyártanak.
nukleáris 2 Az atomerőművek gyártói egyszerűbb műszaki termékeket is gyártanak. Az egyszerű termékek nem tökéletesen megbízhatóak. A bonyolult műszak berendezések kevésbé megbízhatók az egyszerűeknél. Az atomerőművek kevésbé megbízhatók az egyszerűbb műszaki termékeknél. Az atomerőművek gyártói és üzemeltetői arról biztosítanak, hogy soha nem fog komoly baleset történni. Az atomerőművek gyártóinak és üzemeltetőinek nem hihetünk.

53 implicit gyakorlás Norvégiának joga van folytatni a bálnavadászatot, mert a bálnavadászat hozzátartozik a norvég nemzeti hagyományhoz. Ha esik, vizesek leszünk. Ha havazik, fázni fogunk. Vizesek leszünk, vagy fázni fogunk. Minden társadalmi devianciát betegségnek kell tekintenünk. A bűnelkövetői magatartás társadalmi deviancia. Ezért a bűnelkövetőket nem büntetni kell, hanem kezelni és gyógyítani. Sokak szerint kegyetlenség az állatokon gyógyszerkísérleteket végezni. De mennyivel kegyetlenebb lenne embereken kísérletezni, vagy hagyni embereket meghalni, mivel nem végzünk elég kutatást. Az emberi viselkedést a genetika, nem pedig a társadalmi szabályozás határozza meg. Ha az országgyűlés törvényben tiltaná a hajnövesztést, mindnyájan börtönbe kerülnénk. Az éhség vagy a szomjúság tilalmának ugyanígy nem lehetne érvényt szerezni. A társadalmi szabályozás nem írhatja felül a genetikát.

54 napidíj

55 Mi következik az alábbiakból?
(3) Az elmúlt másfél évtizedben minden évben az infláció alatt emelték a gyógyszerek árát. (4) Ennek ellenére a lakossági terhek jelentősen nőttek az egyes gyógyszerekre fordított költségvetési támogatás csökkenése miatt. [A gyógyszergyártók választhattak: (a) 15%-kal csökkentik az áraikat; (b) árbevételük 15%-át befizetik a költségvetésbe – ez lett volna „a megállapodás aláírása”] (20) A gyógyszergyártók jelentős része azért nem választotta a megállapodás aláírását, mert azzal nem lettek volna olcsóbbak a gyógyszerek, (21) a gyógyszergyártók befizetései egy ellenőrizhetetlen kasszába kerültek volna. (22) A gyártói döntések eredményeként csökkenhetett a gyógyszerek fogyasztói ára. gyógyszergyártók A gyógyszerek drágulásáért a kormány a felelős. A gyártók befizetéseit a kormány nem árcsökkentésre használta volna.

56 Honnan tudjuk, hogy egy érvelés kiegészítésre szorul?
két kérdés Honnan tudjuk, hogy egy érvelés kiegészítésre szorul? Grice elmélete a társalgási implikatúráról Honnan tudjuk, mivel kell egy érvelést kiegészíteni? a jóindulat elve

57 - Meghívhatlak egy kávéra? - Tanulnom kell.
Grice képek - A nők nők. - Meghívhatlak egy kávéra? - Tanulnom kell. ELTE BTK HÖK az egyik gólyáról

58 a társalgás kooperatív cselekvés
Grice Honnan tudjuk, hogy valaki mást fejez ki, vagy mást is kifejez, mint amit kimond? Grice a társalgás kooperatív cselekvés a kooperatív cselekvést maximák (együttműködési szabályok) irányítják ha valaki (1) nyilvánvaló módon megszegi valamelyik maximát, (2) jóllehet módjában állna megfelelni neki, (3) ugyanakkor nem kíván félrevezetni, (4) de nem is jelzi, hogy nem szándékozik kooperálni, akkor társalgási implikatúrát hoz létre a társalgási implikatúra, nem konvencionális, hanem eredeti Alkalmazás az érvekre ha valaki érvel, de amit mond, önmagában nem áll meg érvként, érvelése a kimondatlan elemeket is tartalmazza

59 Hozzájárulásod ne legyen informatívabb, mint amennyire szükséges.
MENNYISÉG Hozzájárulásod legyen a kívánt mértékben informatív (a társalgás pillanatnyi céljai szempontjából). Hozzájárulásod ne legyen informatívabb, mint amennyire szükséges.  MINŐSÉG Ne mondj olyasmit, amiről úgy hiszed, hogy hamis. Ne mondj olyasmit, amire nézve nincs megfelelő bizonyítékod. VISZONY Légy releváns. MODOR Kerüld a kifejezés homályosságát. Kerüld a kétértelműséget. Légy tömör (kerüld a szükségtelen bőbeszédűséget). Légy rendezett.  Grice maximái

60 Melyik városról van szó?
X a Tisza és a Maros összefolyásánál fekszik. Várát védte Dobó István a törökkel szemben. A várost csaknem teljesen elpusztította az 1879-es árvíz. Itt találhathatón az ország egyik legnagyobb egyeteme, ahol Szentgyörgyi Albert is tanított. a jóindulat elve Best of Reverend Spooner „Is the bean dizzy?” „The Lord is a shoving leopard” „Go and shake a tower” „Such Bulgarians should be vanished" „He was killed by a blushing crow” Is the Dean busy? The Lord is a loving shepard Go and take a shower Such vulgarians should be banished He was killed by a crushing blow A jóindulat elve: az értelmezés során abból kell kiindulnunk, hogy a másik alapvetően racionális és a legtöbb dologról hozzánk hasonlóan gondolkodik.

61 jóindulatú kiegészítés
Elvárások a kiegészítéssel szemben: 1) A kimondatlan premisszák legyenek hihetőek egy értelmes ember számára. 2) A kimondatlan premisszák illeszkedjenek a beszélő kimondott elkötelezettségeihez. 3) A kiegészített érv legyen strukturálisan megfelelő. A Tichborne-örökség – Ez a fickó biztosan szélhámos. Még csak nem is hasonlít az eltűnt Roger Tichborne-re. – Pontosan ezért hiszem azt, hogy nem szélhámos. – Szerintem a kábítószerfogyasztást hiba kriminalizálni. – Miért, magának semmi kifogása a kábítószerfogyasztás ellen. (madárijesztő)

62 A Toulmin-modell

63 Stephen Toulmin: The Uses of Argument (1958)
Toulmin összefoglaló Stephen Toulmin: The Uses of Argument (1958) a deduktív logika alkalmazhatatlan a hétköznapi érvelésekre az érvelés helyességének nem egyetemes, hanem mező-függő szabályai vannak ami az érvelés univerzális szabályai procedurálisak, nem strukturálisak Pro finom megkülönböztetések érvelés, mint tevékenység Con szűk alkalmazási kör nem teszi lehetővé az értékelést

64 Data Claim (kezdeti) Rebuttal Warrant Qualifier Backing Claim (végső)
Petersen svéd. Claim (kezdeti) Petersen katolikus. Toulmin folyamat Rebuttal Azért nem minden svéd. Warrant A svédek katolikusok. Qualifier Szinte biztos. Backing A népszámlálási adatok szerint a svédek 98%-a katolikus. Claim (végső) Szinte biztos, hogy Petersen katolikus.

65 Data Qualifier Claim Warrant Rebuttal Backing
Toulmin produktum Data Harry Bermudán született. tehát Qualifier Feltehetően Claim Harry brit állampolgár. mivel kivéve, ha Warrant A bermudai születésűek brit állampolgárok. Rebuttal A szülei nem britek, vagy felvette az amerikai állampolgárságot. tudniillik Backing A vonatkozó jogszabály kimondja… Data: egyedi, mindig explicit Warrant: általános, többnyire implicit, feltételes/ szabály Backing: nem feltételes/ szabály Rebuttal: kivétel a szabály alól

66 Deduktív érvek

67 mitől jó egy következtetés
A strucc madár A denevér madár. A strucc nem tud repülni Minden madár tud repülni. Nem minden madár tud repülni A denevér tud repülni. A madaraknak van szárnyuk. A repülőgép is tud repülni. A repülőgépnek is van szárnya.

68 Mit gondoljunk a premisszákról, ha
deduktív vs. induktív 1. Mit gondoljunk a premisszákról, ha másnap nincs vihar? 50 év múlva mégis nőnek? És mit gondoljunk a konklúzióról, ha felvesszük premisszának, hogy erre még soha nem volt vihar? a biológusok új, hidegtűrő pálma-féléket állítottak elő? Ha vörös az ég alja, nagy vihar lesz holnap. Vörös az ég alja. Nagy vihar lesz holnap. Eddig nem nőttek pálmák a Hortobágyon. Ezután sem fognak.

69 A tiszta víz nem éghető. A Duna éghető. A Duna vize nem tiszta.
deduktív vs. induktív 2. Hasogat a fejem, tehát rossz idő lesz. Meg hát a meteorológia is ezt mondta. A tiszta víz nem éghető. A Duna éghető. A Duna vize nem tiszta. A gyilkos 42-es cipőt viselt. Te is 42-es cipőt viselsz. Te vagy a gyilkos. Azt mondod, szereted a fagyit. Akkor a jégkrémet is imádni fogod. Ha halálos beteg lennél, s csak Brad Pitt csókja gyógyíthatna meg, azt jelenti-e ez, hogy kötelessége megcsókolni? Persze, hogy nem! Ezért az élethez való jog nem jelent jogot mindarra, ami az élet megőrzéséhez szükséges. A folyadék színtelen és szagtalan volt, de Géza berúgott tőle. Vodka volt.

70 Melyik konklúzió mellett érvelne inkább induktívan?
deduktív vs. induktív 3. Melyik konklúzió mellett érvelne inkább induktívan? Az első zh eredménye alapján tudható, hogy fog neked menni a kurzus. A végső osztályzat eredménye 50%-ban múlik a vizsgán. A késve leadott dolgozatok nem lesznek elfogadva. Margitay könyve lesz a kötelező irodalom. Melyik konklúzió mellett érvelne inkább deduktívan? Mo. népességének fogyása lassul. A magyarok szeretik a napsütést. Mo. lakosai Európában laknak. Mo.-n kevesebb autót regisztrálnak, mint Szlovákiában.

71 nagy vihar lesz holnap. Eddig nem nőttek pálmák
deduktív vs. induktív 4. Ha vörös az ég alja, nagy vihar lesz holnap. Eddig nem nőttek pálmák Vörös az ég alja. a Hortobágyon. Nagy vihar lesz holnap. Ezután sem fognak. Ha meghalsz, eltemetnek. Meghalsz. Eddig nem haltál meg. Eltemetnek. Ezután sem fogsz. Ha miffen, muffog. Miffen. Eddig nem miffent. Muffog. Ezután sem fog. Ha p, akkor q. p q

72 modus ponens behelyettesítései
Ha p, akkor q. p q Ha a strucc madár, akkor tojásokat rak. A strucc madár. A strucc tojásokat rak. modus ponens behelyettesítései Ha a denevér madár, akkor repül. A denevér madár. A denevér repül. Ha a denevér madár, akkor a denevér madár. A denevér madár. Ha Lajos beleszeret Lujzába, akkor: megkéri a kezét, Lujza igent mond, de Lajos inni kezd, Lujza pedig hűtlenkedik, és az egész történet nagyon rosszul végződik. Lajos beleszeret Lujzába. Lajos megkéri Lujza kezét, Lujza igent mond, de Lajos inni kezd, Lujza pedig hűtlenkedik, és az egész történet nagyon rosszul végződik. igaz premisszák és hamis konklúzió? Nincs!

73 lehetséges kombinációk
1. premissza 2. premissza konklúzió igaz + hamis Nincs!

74 deduktív összefoglaló
Deduktív érvényesség = a premisszák igazsága esetén a konklúzió nem lehet hamis = a premisszák és a konklúzió tagadása együtt ellentmondás ezért: ha egy érvényes deduktív következtetés konklúziója hamis, legalább egy premisszája hamis ha egy érvényes deduktív következtetés premisszáját további premisszákkal egészítjük ki, érvényes marad Logikai forma a deduktív érvényesség a logikai formán múlik = egy következtetés akkor és csak akkor érvényes, az összes egyező formájú következtetés érvényes logikai forma = logikai kifejezések + csupán formájuk alapján megkülönböztett nem logikai kifejezések elrendezése a deduktív logika formális logika

75 Kijelentéslogika

76 kijelentéslogika: összefoglalás
logikai forma = mondatok + logikai kötőszavak a logikai kötőszavak: negáció (nem), konjunkció (és), alternáció (vagy), kondicionális (ha, akkor), bikondicionális (akkor és csak akkor, ha) a logikai kötőszavak igazságfüggvények: a velük képzett összetett mondatok igazságértéke az egyszerű mondatok függvénye a logikai kötőszavak jelentését az igazságtáblázat rögzíti a logika kötőszavak jelentése és használata nem egyezik tökéletesen természetes nyelvi megfelőikkel! az érvényesség (a premisszák igazsága esetén a konklúzió nem lehet hamis) itt azt a formát ölti, hogy az atomi mondatok igazságértékeinek minden olyan kombinációja, mely az összes premisszát igazzá teszi, igazzá teszi a konklúziót is az érvényességet igazságtáblázattal ellenőrizhetjük

77 Negáció Természetes nyelven: nem; nem igaz, hogy; hamis, hogy; hazugság, hogy; lehetetlen stb. Következtetés vele: kettős tagadás kiküszöbölése p  p I H Nem igaz, hogy Lajos nem lüke. Lajos lüke.   p p p p p I H konklúzió premissza

78 Konjunkció p q p & q I H Természetes nyelven: és, de, míg, noha, bár, habár, nemcsak … hanem is, jóllehet, pedig, ugyanakkor, mégis, stb.. Következtetés vele: két mondatból konjunkciójukra (konjunkció), konjunkcióra bármelyik tagjára (egyszerűsítés). Bea bájos. Lajos lüke. Bea bájos és Lajos lüke. p q p & q pr konk p q p & q I H

79 Alternáció p q p v q I H Természetes nyelven: vagy
Következtetés vele: diszjunktív szillogizmus, addíció diszj. szill. add. Olvasok vagy tévézek. Nem olvasok. Tévézek. Olvasok. p v q  p q p pr konk p ~p q p v q I H

80 Más „vagy”-ok Pénzt Életet Pénzt vagy életet! I H
Kizáró vagy: a természetes nyelvben gyakoribb az alternációnál, a „vagy-vagy” tipikusan ezt jelenti p q p v q I H Iszol Vezetsz Iszol vagy vezetsz I H összeférhetetlenségi vagy: ritka, a „vagy-vagy” néha ezt jelenti Haladó kérdés: érvényes-e a diszjunktív szillogizmus és az addíció a „vagy” kizáró illetve összeférhetetlenségi változatával?

81 Kondicionális 1. p q p  q I H
Természetes nyelven: ha, akkor; feltéve, hogy; amennyiben; következménye; Következtetés vele: modus ponens, modus tollens, hipotetikus szillogizmus Ha vérzik, meg tudom ölni. Vérzik. Meg tudom ölni. Nem tudom megölni Nem vérzik. p  q p q ~q ~p pr konk p ~p q ~q p  q I H MP MT

82 Kondicionális 2. hipotetikus szillogizmus Ha bánatos, iszik.
Ha iszik, dalol. Ha bánatos, dalol. Kérdés: érvényesek-e az alábbi következetetések: p  q p  q ~p q ~q p p q r p  q pr q  r p  r konk I H

83 Kondicionális és „ha, akkor”
Ha nagyanyám sárga lenne és csilingelne, villamos lenne. Ha Neymar nem sérült volna meg, a brazilok nyertek volna. Ha Nobel-díjat kapok, olimpiai bajnok is leszek. Ha BME Budapesten van, akkor Berlin Németország fővárosa. A feltételes módban szereplő „ha, akkor” nem materiális kondicionális. A természetes nyelvi kijelentő módú „ha, akkor” kissé különbözik a materiális kondicionálistól.

84 Rakoncátlan kondicionálisok 1.
p szükséges feltétele q-nak. p elégséges feltétele q-nak. q  p p  q q  p megvan a 4,5-ös átlag p megvan az ösztöndíj q az ösztöndíjhoz 4,5-ös átlag szükséges a 4,5-ös átlag elégséges az ösztöndíjhoz I H megvan a 4,5-ös átlag p megvan az ösztöndíj q az ösztöndíjhoz 4,5-ös átlag szükséges a 4,5-ös átlag elégséges az ösztöndíjhoz I H megvan a 4,5-ös átlag p megvan az ösztöndíj q az ösztöndíjhoz 4,5-ös átlag szükséges a 4,5-ös átlag elégséges az ösztöndíjhoz I H

85 Rakoncátlan kondicionálisok 2.
Csak akkor p, ha q. p, kivéve ha q. p  q p  ~q azaz q  ~p p  q A brazilok nyernek. p Neymar játszik. q Neymar nem játszik. ~q A brazilok csak akkor nyernek, ha Neymar játszik. A brazilok nyernek, kivéve, ha Neymar játszik. I H A brazilok nyernek. p Neymar játszik. q Neymar nem játszik. A brazilok csak akkor nyernek, ha Neymar játszik. A brazilok nyernek, kivéve, ha Neymar játszik. I H A brazilok nyernek. p Neymar játszik. q Neymar nem játszik. A brazilok csak akkor nyernek, ha Neymar játszik. A brazilok nyernek, kivéve, ha Neymar játszik. I H Hogyan lehetne bebizonyítani, hogy p  ~q ugyanazt mondja, mint q  ~p?

86 bikondicionális Lajos akkor és csak akkor teljesíti a kurzust, ha legalább elégségest ér el az összes zárthelyin és valamint megszerzi a zárthelyikért beszámításra kerülő pontszám 40%-át. p q p  q I H

87 Az érvényesség ellenőrzése
1. Módszer: érvénytelenség megmutatása ellenpéldával Formalizáld a következtetést. Keress olyan behelyettesítést, amely esetén a premisszák igazak, de a konklúzió hamis. Korlát: az érvényességet nem bizonyítja, ti. ha nem találunk ellenpéldát, lehet, hogy csak ügyetlenek vagyunk. 2. Módszer: szisztematikus ellenőrzés igazságtáblázattal Vedd fel az elemezhetetlen kijelentések lehetséges igazságértékeit. Számítsd ki az összetett kijelentések igazságértékeit az összes esetre. Húzd ki azokat a sorokat, amelyekben valamelyik premissza hamis. A következtetés akkor érvényes, ha a konklúzió minden megmaradó sorban igaz.

88 Strandra megyünk, ha meleg lesz, és süt a nap. Nem süt a nap.
ellenpélda Strandra megyünk, ha meleg lesz, és süt a nap. Nem süt a nap. Nem megyünk strandra A formalizáláshoz szótárat készítünk az elemi mondhatokhoz s = strandra megyünk m = meleg lesz n = süt a nap aztán beírjuk a logikai kötőszavakat. (m & n)  s nem: (m  s) & n ~n ~s Strandra megyünk, ha meleg lesz, és süt a nap. Nem süt a nap. Nem megyünk strandra. A formalizáláshoz szótárat készítünk az elemi mondhatokhoz s = strandra megyünk m = meleg lesz n = süt a nap aztán beírjuk a logikai kötőszavakat. (m & n)  s nem: (m  s) & n ~n ~s A cáfoló behelyettítést keresünk. (FG szőke & FG nő)  FG budapesti igaz ~FG nő igaz ~FG budapesti hamis Strandra megyünk, ha meleg lesz, és süt a nap. Nem süt a nap. Nem megyünk strandra A formalizáláshoz szótárat készítünk az elemi mondhatokhoz s = strandra megyünk m = meleg lesz n = süt a nap

89 1. (m & n)  s ~n ~s 2. 3. m n s m&n (m&n)s pr ~n ~s konk I H m n s
igazságtáblázat 1. (m & n)  s ~n ~s 2. 3. m n s m&n (m&n)s pr ~n ~s konk I H m n s m&n (m&n)s pr ~n ~s konk I H m n s m&n (m&n)s pr ~n ~s konk I H 4. 5.

90 Nem igaz, hogy esik az eső vagy sáros az utca.
Nem esik az eső, és nem sáros az utca. gyakorlás 1. A vatikáni csatársornál nincs jobb. Vatikán megnyeri a vb-t vagy nem. Géza szeret. Ha Géza szeret, virágot hoz neked. Géza nem hoz virágot neked. Géza szeret, és ha szeret, virágot hoz neked, de nem hoz virágot neked. Száraz ágon fütyörész egy vaddisznó. A híd túlterheltség vagy szerkezeti hiba miatt szakadt le. A túlterheltség ténye megállapítást nyert. Ezért a szakhatóságnak fölösleges vizsgálnia az építők felelősségét.

91 Nem mondhatni, hogy nem iszik, ha nem vezet.
gyakorlás 2 Nem mondhatni, hogy nem iszik, ha nem vezet. Ha ismerem a szabályt, és tudom hogyan kell alkalmazni, helyes eredményt kapok, feltéve hogy nem számolom el magam. Ami a kerti bulit illeti, ha eső lesz, nem lesz, ha nem lesz, lesz. Vagy Marit és Nórát szeretem, vagy Orsit is Marit és Nórát is szeretem, vagy egyiküket sem. Ha Marit és Nórát szeretem, akkor Orsit is. Szeretem Orsit. Ha a szép fogalma empirikus fogalmakkal meghatározható, akkor az esztétikai kijelentések tudományosan igazolhatók, és az esztétika racionális alapokon nyugszik. Az esztétikai kijelentések nem igazolhatók tudományosan Tehát az esztétika nem nyugszik racionális alapokon.

92 Kategorikus szillogizmusok

93 individuumnevek és predikátumok
Individuumnevek: Szókratész, Platón mestere, a miniszterelnök, a kedvenc zeném, az ország legnagyobb bankja, a II. Világháború Predikátumok: filozófus, miniszterelnök, fut, szép, szereti, magasabb mint, között van Mondatképzés: individuumnév + predikátum kategorikus állítások (ezekről lesz szó): minden némely zongora lány magas (dolog) (nem) fut szép miniszter az állítás típusa

94 univerzális részleges A I E O AffI rmo állító nEgO tagadó

95 kategorikus állítások
Minden F G. Minden beteg ember jogosult a gyógykezelésre. Az összes kutya tud ugatni. Aki kíváncsi, hamar megöregszik. Ami repül, az le is esik. kategorikus állítások A Van olyan F, amely G. Némely hazugság nagyon hihető. Néhány gyógyszer kiütést okoz. Vannak repülő halak. Legalább egy beteg már felépült. I Egyetlen F sem G. Egyetlen politikus sem éretlen gyermek. Nincs bicikliző hal. Senki nem látta, aki ott volt. E O Van olyan F, amely nem G. Van olyan, politikus, aki nem hazafi. Néhány kutya nem harap. Pár feladat nem nehéz.

96 F G F G F G F G F G 1: F de nem G 2: F és G 3: G de nem F 1 2 3
Venn-diagramok F G 1: F de nem G 2: F és G 3: G de nem F 1 2 3 satírozás = az adott rész üres, nincs olyan dolog vonal = az adott rész nem üres, van olyan dolog A: Minden F G E: Nincs olyan F, amely G F G F G I: Van olyan F, amely G O: Van olyan F, amely nem G F G F G

97 Egyetlen F sem G. = Egyetlen G sem F. ?
ekvivalenciák Minden F G. = Minden G F. ? Némely F G. = Némely G F. ? Egyetlen F sem G. = Egyetlen G sem F. ? Némely F nem G. = Némely G nem F. ? Minden F G = Egyetlen F sem nem-G. Minden új TV színes = Egyetlen új TV sem fekete-fehér. A szélhámosok becstelenek. = Nincs olyan szélhámos, aki becsületes. Nem minden F G = Van olyan F, amelyik nem-G. Nem az összes elítélt bűnös. = Néhány elítélt ártatlan. Nem minden madár énekel = Van olyan madár, amelyik nem énekel. Minden hal igazat mond ǂ Egyetlen hal sem hazudik.

98 típus és diagram gyakorlás
Melyik kategorikus állítás? Aki magyar, velünk tart. Az asszony ingatag. Csaba nem jött velünk. Legyetek boldogok! Nem hiszem, hogy mindenki egyetértene a javaslattal. Nem minden arany, ami fénylik. Milyen kategorikus állítás? A vas vezeti az áramot. Júliának van egy veronai pasija. Neved ki diccsel ejtené, nem él oly velszi bárd. Aki merész, csak az él, a gyávát tengeti a hívság.

99 következtetések ellenőrzése
Átlátható formára hozzuk a következtetést. Ha kell, felhasználjuk az ekvivalenciákat. Megrajzoljuk a premisszák Venn-diagramját. A következtetés érvényes: ha az így kapott diagramon már szerepel a konklúzió Venn-diagramja. G F H vagy mint fenn Megpróbáljuk felrajzolni a konklúzió tagadásának Venn-diagramját. A következtetés érvényes, ha nem megy. (Ugyanott lenne vonal és satír.)

100 F B S F B S Minden barátom szereti a filozófiát
Némely fafejű nem szereti a filozófiát. Némely fafejű nem barátom. Venn-gyakorlás 1. 1. módszer: a premisszák diagramja tartalmazza-e a konklúzióét? B F S 2. módszer: rávihető-e a konklúzió tagadásának diagramja a premisszákéra? a konklúzió tagadása: Minden fafejű a barátom. B F S

101 Van olyan ember, ki könnyen berúg.
Venn-gyakorlás 2. Van olyan ember, ki könnyen berúg. Van olyan ember, kinek megárt egy féldeci rum. Akinek megárt egy féldeci rum, az könnyen berúg. Egyetlen politikus sem tisztességes. Minden hazafi tisztességes. Egyetlen hazafi sem politikus. Népszabadság, 2005, szept. 20. Illés Zoltán, a Fidesz képviselője bocsánatkérésre szólította föl a miniszterelnököt, mert szerinte pontatlanul idézte a Budapest Televízióban elhangzott szavait. Illés azt állítja: ő Kóka Jánosra reagált, aki szerint csak a magántulajdonos lehet jó gazda. Ehhez képest a dorogi veszélyeshulladék-égető által okozott szennyezés bizonyítja, hogy "igenis létezik olyan magántulajdonos, aki egyáltalán nem jó gazda". (MTI)

102 Minden hétfejű sárkány prímszámú fejű. igaz vagy hamis?
egzisztenciális súly Minden hétfejű sárkány prímszámú fejű. igaz vagy hamis? 1. lehetőség: igaz, mert nincs rá ellenpélda 2. lehetőség: hamis, mert nincs rá példa 3. lehetőség letiltjuk az üres predikátumokat, és nem válaszoljuk meg a kérdést. Arisztotelész a 3. lehetőséget választotta, a modern logika az 1. lehetőséget. Mi most arisztoteliánusok leszünk, azaz: ha felrajzolunk egy kört, azzal automatikusan feltételezzük, hogy nem üres.

103 logikai négyszög

104 Induktív érvek

105 diagnosztikus kérdések
1. Az átlagos amerikai IQ-ja 20-szal magasabb az átlagos európaiénál. Ezért az amerikai gazdagaság gyorsabban fog nőni az európainál. 2. Látták az áldozatokról készült fényképeket, s hallották az orvosszakértő véleményét arról, hogy milyen kínokat álltak ki haláluk előtt. Ezért maguknak, mint esküdteknek, ki kell mondaniuk, hogy a vádlott bűnös. 3. Mítosz, hogy a dohányzás káros az egészségre. A családomban mindenki dohányzik, és nem is lehetnének egészségesebbek. 1. Elfogadhatók-e a premisszák? 2. Relevánsak-e a premisszák a konklúzióhoz? 3. Elégségesek-e a premisszák?

106 Induktív általánosítás
Analogikus érv Oksági érv Abdukció

107 Melyiket veszed meg? melyiket veszed

108 induktív általánosítás hibák
Az 1936-os amerikai elnökválasztás előtt a Literary Digest kétmillió válasz alapján Langdon 57:43 arányú győzelmét jósolta. Roosevelt nyert 61%-kal!? Vizsgálataink szerint a közbeszerzéseknél a korrupció gyakorisága az elmúlt négy évben 11%-kal csökkent. Klinikai vizsgálatok igazolják, hogy a TopGlanz™-tól haja 20%-kal dúsabbnak hat.

109 Induktív általánosítás
A megvizsgált A-k n% B. Valószínűleg az összes A n%-a B. A megvizsgált A-k valóban tipikusak? Elég esetet vizsgáltak meg? Megbízható volt-e a vizsgálat? Nem téves-e az eredmény értelmezése? Elég óvatos a konklúzió? Az A-k szinte mind B-k vagy a, b, c, mind A-k, és mind B-k. d is A. d valószínűleg B. d nem különbözik-e valamilyen fontos vonatkozásban a megvizsgált A-któl?

110 Analogikus érvek emberi alkotások világ
eszközök és célok különös illeszkedése tervezőjük van tervezője van 1. eset 2. eset premissza: 1. A igaz premissza: 2. A igaz premissza: 1. B igaz konklúzió: 2. B igaz A két eset valóban hasonlít? Van-e okunk azt gondolni, hogy A releváns B-hez? Nincsenek-e releváns különbségek a két eset között? A csillagok színképének vöröseltolódása olyan, mint amikor a távolodó mozdony füttye mélyül.

111 analogikus érv 2. Egyesek azt mondják, hogy a nukleáris elrettentés politikáját annak sikere igazolja: az atomhatalmak nem keveredtek konfliktusba. Ugyanilyen erővel azt is mondhatnánk, hogy a házamat azért nem érte villámcsapás, mert egy piros keretben áthúzott villámot rajzoltam a tetejére. A Dél azzal fenyegetődzik, hogy amennyiben republikánust választanak elnöknek, felmondja az Uniót, s akkor majd minket terhel az Unió elpusztításának hatalmas bűne. Pompás. Egy rabló fegyvert tart a fejemhez: "Ide a pénzt, vagy megöllek, s akkor te leszel a gyilkos." A pénz az enyém, és jogom van megtartani, ugyanúgy mint a szavazatom, amelyet a Dél követel. És semmilyen különbség nincs a pénzem megszerzésére szolgáló halálos fenyegetés, és a szavazatom megszerzésére irányuló, az Unió felmondásával való fenyegetés között. (Abraham Lincoln)

112 oksági érv 1.

113 1847: a klórvizes kézmosás kezdete Bécsben
oksági érv 2. 1823: kórbonctan kezdete Bécsben

114 A Mill-szabályok Különbség 1. (A, B,C) + 2. (B, C) - Direkt egyezés A
2. (A, C, D) + 3. (A, D, E) + A Inverz egyezés 1. (A, B,C) - 2. (A, C, D) + 3. (A, D, E) - nem A Együttváltozás A mindig együtt jár x-szel Minél erősebb A, annál erősebb x x-ért A a felelős Maradék (A, B,C) mindig együtt jár (x, y, z)-vel x-ért A, y-ért B a felelős C-ért z a felelős

115 Azért kaptam ötöst a vizsgán, mert reggel pénzt adtam a koldusnak.
post hoc hibák Azért kaptam ötöst a vizsgán, mert reggel pénzt adtam a koldusnak. Fehér Márta macskája megfigyelte, hogy amikor FM reggel felébred, az ágy fölé akasztott óra himbálózni kezd (ti. FM megnézni, hány óra van). Amikor azt akarja, hogy FM felébredjen himbálni kezdi az órát. Amikor olcsó a búza, sok a szénanátha. Az olcsó búza szénanáthát okoz. A képzetlenek rendszerint szegényebbek a képzetteknél. A képzetlenség szegénységet okoz. A progresszív és liberális Berkeley egyetemen a nők szignifikánsan kisebb számban jutnak be doktori programokra, mint a férfiak. Lám, a Berkeley diszkriminál. A II. Világháború után a népi demokráciákban a GDP nagyon gyorsan elérte a háború előtti szintet. Ebből látszik, hogy a szocializmus nem árt a gazdaságnak.

116 Kritikai kérdések az oksági következtetésekhez
Valóban korrelál a két tényező? Nem egyszeri vagy véletlenszerű kapcsolatról van szó? Kizárható-e, hogy az okság éppen a másik irányba mutat? Kizárható-e, hogy a korreláló tényezők nem kölcsönösen okozzák egymást? Kizárható-e, hogy a korreláció nem valamilyen közös ok eredménye? Kizárható-e, hogy a tényezők közötti korrelációt valamilyen közbeeső tényező teremti meg? Helyesen azonosítottuk a korreláló tényezőket? A konklúzió nem terjed-e túl a korreláció érvényességi körén?

117 abdukció 1. példa A páviánok gyűjtögető életmódját vizsgáló kutatók egy ízben tanúi voltak, hogy egy felnőtt pávián, Mel, éppen egy tápláló gumót próbált kiásni a földből. Egy fiatal pávián, Paul, megközelítette, és körülnézett. Más pávián nem volt a közelben. Ekkor rikoltott egyet, mire az anyja rohanva érkezett, s elkergette a meglepett Melt. Paul ezek után megkaparintotta a gumót. Miért kiáltott Paul? 1. Ez félrevezetés volt, hogy megtévessze anyját, aki így azt hitte, hogy Mel megtámadta Pault; anyja megérkezése pedig lehetővé tette, hogy lenyúlja a gumót. 2. Csak megismételte azt a viselkedést, amely a múltban mindig táplálékhoz juttatta. Ezzel beindította a rikoltás – mama jön – enni kapok eseménysorozatot.

118 1. Szellemük uralkodik testük felett.
abdukció 2. példa Vannak emberek, akik át tudnak sétálni az izzó parázson, anélkül, hogy megégetnék a lábukat. Hogy lehetséges ez? 1. Szellemük uralkodik testük felett. 2. Természetfeletti képességeik vannak. 3. A fa parazsa (hasonlóan a lávakőhöz és szemben a sütővel) rossz hővezető, így bárki átsétálhat rajta.

119 Abdukció avagy következtetés a legjobb magyarázatra
T1 … Tn tények, amelyeket magyarázni akarunk. M a tények legjobb magyarázáta. M önmagában is jó magyarázat. Jelen tudásunk alapján M. T1… Tn csakugyan tények? M valóban jó magyarázat T1… Tn-re? 1. Minden tényről számot ad-e? 2. Nem vezet-e újabb, megválaszolatlan kérdésekhez? 3. Nem mond-e ellent az ismert tényeknek? 4. Ellenőrizhető-e további vizsgálatokkal? M csakugyan jobb magyarázat a többinél? Mennyivel jobb?

120 zene és szex Egy tanulmány szerint azok a tinédzserek, akiknek MP3-asa tele van szexuális tartalmú szövegekkel, korábban kezdik a szexuális életet, mint azok, akik másféle dalokat kedvelnek. Akik sok ilyen zenét hallgatnak, majdnem kétszer akkorra valószínűséggel válnak szexuálisan aktívvá két éven belül, mint azok, akik kevés, vagy semmilyen ilyen zenét nem hallgatnak. A rendszeres hallgatóknál az arány 51%, míg a szexuálisan degradáló zenét nem vagy csak ritkán hallgatóknál az arány csak 29%. Az olyan dalok, melyek a férfiakat „szexmániás csődörökként”, a nőket pedig szexuális tárgyakként ábrázolják, valamint expliciten utalnak a szexuális aktusra, ezek szerint sokkal nagyobb valószínűséggel eredményezik a korai szexuális viselkedést, mint azok, amelyekben a szexuális utalások nem ennyire közvetlenek, s amelyek szerint a kapcsolatok elkötelezettséggel járnak.

121 Vélelmezés és érvelési sémák

122 Érvelési sémák és kritikai kérdések
Érvelési séma: absztrakt minta valamilyen érvelési típus megragadására; az adott típusú érvek között jók és rosszak is vannak A megvizsgált A-k n% B. Valószínűleg az összes A n%-a B. A megvizsgált A-k valóban tipikusak? Elég esetet vizsgáltak meg? Megbízható volt-e a vizsgálat? Nem téves-e az eredmény értelmezése? Elég óvatos a konklúzió? Kritikai kérdések: kérdéstípusok, melyek egy adott érvelési sémával jellemezhető konkrét érvek ellenőrizhetők; ha egy konkrét érv esetében a konkrét kritikai kérdések megválaszolhatók, az érv jó (helytálló)

123 Mit mutat meg egy helytálló induktív érv? 1.
A klasszikus válasz az induktív általánosítást tekinti paradigmatikus esetnek, és így hangzik: a magas valószínűséget. Ez kétértelmű: (1) maga a konklúzió, mint állítás (statisztikai) valószínűséget fejez ki és (2) a konklúzió státuszát tekintve, nem szavatoltan igaz. A megvizsgált A-k n% B. Valószínűleg az összes A n%-a B. (= tetszőleges A n% valószínűséggel B.) Statisztikai valószínűség = viszonylatos gyakoriság. A pénzfeldobásoknál az írás valószínűsége 0,5 (50%) = az összes pénzfeldobás felében az írás jön ki.

124 Mit mutat meg egy helytálló induktív érv? 2.
A legtöbb esetben azonban konklúzió nem (statisztikai) valószínűségi állítás. A világegyetemnek értelmes tervezője van. A gyermekágyi lázat hullaanyag okozza. Paul kiáltása félrevezetés volt. Ugyanakkor a konklúzió státuszát tekintve csak valószínű. De mit jelent ez a valószínűség? Biztosan nem statisztikai valószínűséget. Az újabb felfogás szerint az induktív érvek azt mutatják meg, hogy a konklúzió ideiglenesen elfogadható, azaz, amíg az érvet meg nem döntik, azt kell vélelmeznünk, hogy a konklúzió igaz. [Az ilyen érveket gyakran plauzibilis vagy preszumptív (vélelmezési) érveknek is nevezik, és egyesek szerint nem is szabad őket induktív érveknek tekinteni.]

125 Háromféle következtetés az általánosról az egyesre
Minden ember halandó. Géza ember. Géza halandó. A dohányzó férfiak tízszer olyan gyakran kapnak tüdőrákot, mint a nem dohányzók. Géza dohányzik. Géza tízszer akkora valószínűséggel kap tüdőrákot, mint ha nem dohányozna. A politikusok hazudoznak. Géza politikus. Géza hazudozik. deduktív (szigorú értelemben) induktív preszumptív

126 Megdönthetőség Tim és Tom egyaránt jómódú bostoni családból származnak, ugyanakkor végeznek a Harvard jogi karán, egyformán kiváló eredménnyel, s mindkettőjüket ugyanaz a menő ügyvédi iroda szerződteti. Tíz évvel később Tim kőgazdag. Tom is. Mit gondolsz erről az érvről? És mit gondolsz, ha megtudod, hogy Tom nem bírta a nyomást, drogozni kezdett, és kirúgták? Az, hogy az új információ birtokában a következtetést nem ítéljük helytállónak, nem jelenti azt, eleve nem volt helytálló. Akkor helytálló volt, most nem az. (Korábban „nem”-mel feleltünk a „van- e releváns különbség” kritikai kérdésre, most „igen”-nel.) Korábban helyesen vélelmeztük a konklúzió igazságát, most már nem vélelmezhetjük.

127 Szakértői vélemény érv
Einstein is hitt Istenben. A Nemzeti Jövőbelátó Intézet szerint a Nemzeti Tavalyihóvisszafagyasztó Párt nyeri a választásokat. Miskolczi Ferenc légkörfizikus szerint nem az üvegházhatású gázok okozták az utóbbi évek felmelegedését. Szakértői vélemény érv S szakértő azon a területen, amelyhez az A kijelentés tartozik. S szerint A igaz. A-t elfogadhatjuk igaznak. Mennnyire hiteles szakértő S? S szakértelme arra a területre vonatkozik-e, ahová A tartozik? S valóban olyasmit állított, amiből A következik? S szavahihető személy? A egybevág-e a más szakértők véleményével? S állítása bizonyítékokon alapul?

128 érvelési sémák típusai
séma típusa séma eseteken alapuló induktív általánosítás analogikus érv jelen alapuló érv (10) oksági érvelés korreláción alapuló érv abduktív érv forráson alapuló közfelfogáson alapuló érv (5) ad hominem (9) elfogultságon alapuló ad hominem (7) szabályon alapuló szabályon alapuló érv (4) precedensen alapuló érv (8) tudáson alapuló szakértői vélemény tudatlanságon alapuló (12) gyakorlati érvelés következményen alapuló (1) kárba veszésen alapuló (6) fenyegetésen alapuló (11) elkötelezett- ségen alapuló elkötelezettségen alapuló érv (3) tu quoque (2)

129 Retorikai alapfogalmak

130 Milyen eszközöket használ? Miért mondja? Hogyan mondja?
retorikai helyzet Retorikai helyzet Ki mondja? Mit mond? Hol mondja? Mikor mondja? Milyen eszközöket használ? Miért mondja? Hogyan mondja? quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando

131 igazságosság / igazságtalanság
klasszikus típusok szónoklat fajtája idő cél sajátos téma (toposz) törvényszéki múlt vádolni vagy védeni igazságosság / igazságtalanság deliberatív jövő rábeszélni vagy lebeszélni jó/ méltatlan előnyös/ előnytelen ceremoniális jelen dicsérni vagy elítélni erény/ bűn

132 A meggyőzés eszközei éthosz erény gyakorlati bölcsesség jóakarat
páthosz logosz toposzok

133 Éthosz erény osztozás a hallgatóság felfogásában
tanúbizonyság karakterről gyengeségek felmutatása gyakorlati bölcsesség releváns tapasztalat flexibilitás középutasság jóakarat személyes érdek hiánya dekórum

134 Páthosz felkeltés sztori, a közönség személyes tapasztalata
egyszerű szavak fokozatosság a szónokot spontán elfogó érzelem csillapítás eltávolítás túlzott azonosulás

135 (Újság) A tájékozottság magabiztossá tesz. A vezető sör.
emotional appeals (Bank) Dönts okosan! (Újság) A tájékozottság magabiztossá tesz. A vezető sör. Renault - Autókat alkotunk. (Mobiltelefon) A te hangod. (Betét) A tested nyelvén beszél. (Intim törlőkendő) Természetes intim védelem. (Sör) Egyszer élsz.  (Autó) Szabadság. Szeretem.  Érvelési és elemzési módszerek – Csak sikeres férfiaknak! Érvelési és elemzési módszerek – A nőnek, aki tudja, hogy különleges.

136 emotional appeal vizuálisan

137 Patton 1. Három okból vannak most itt. Először is, hogy megvédelmezzék az otthonukat és a szeretteiket. Másodszor, a saját önbecsülésük miatt, mert maguk sem akarnának sehol másutt lenni. Harmadszor pedig azért, mert igazi férfiak, és az igazi férfi szereti a harcot. Az igazi hősök nem olyanok, mint a mesében, mert nem egyedül harcolnak: mindenkinek fontos szerepe van. Senki, sohase csüggedjen! Senki se gondolja, hogy saját szerepe nem fontos! Mindenkinek van valami dolga, amit föltétlenül meg kell tennie. Mindenki fontos szem ebben a hatalmas láncban. Ugyan mi lenne, ha valamelyik teherautó sofőrjének elege lenne az aknák süvítéséből a feje fölött, hirtelen elsápadna és beugrana az árokba azzal a felkiáltással, hogy „nem fogok hiányozni, hiszen csak egy vagyok az ezer közül!” És mi lenne, ha mindenki pontosan így gondolkozna? Akkor hol a büdös francban lennénk mi most? Mi lenne a hazánkkal, a szeretteinkkel, az otthonainkkal, mi lenne az egész világgal?

138 Patton 2. Történik valami fontos, amit elmondhatnak majd, ha élve hazajutottak ebből a háborúból. Már előre örülhetnek neki, hogy majd húsz év múlva, amikor a kandallónál ülnek a kis unokájukkal a térdükön, és az megkérdi magukat, mit csináltak a második világháborúban, nem kell zavartan köhécselniük, átültetni a kis lurkót a másik térdükre, és azt mondaniuk: „Hát, a te nagyapád éppen trágyát lapátolt Lousianában”, hanem önérzetesen a szemébe nézhetnek, és azt mondhatják majd neki: „Fiacskám, a te nagyapád a dicső Harmadik Hadseregben harcolt Georgie Patton, a minden hájjal megkent kurafi parancsnoksága alatt.

139 apellációs fallációk Egymilliárd ember iszik Coca-Colát. Ennyi ember nem tévedhet. (ad populum) Na jó kislányom, elmehetsz a bulira. Majd leitatnak és megerőszakolnak. De ha akarsz, elmehetsz. (ad baculum) Tanár úr, én nagyon jól tudom, hogy a dolgozatom nem valami jól sikerült. De ha nem megyek át, nem lesz meg az előírt kreditszámom, és akkor csak költségtérítésesként folytathatom az egyetemet, amire nincs lehetőségem. Ezért ezen a jegyen múlik, hogy itt maradhatok-e az egyetemen. (ad misericordiam) Mindig is az autonómia volt az egyetemi képzés színvonalának a záloga. Az új felsőoktatási törvény ezt szünteti meg. (hagyományra apellálás) Ideje, hogy az egyetemek vezetésében is érvényesüljenek az új, korszerű igazgatási módszerek. A készülő felsőoktatási törvény erre teremt lehetőséget. (újdonságra apellálás) ad populum = közfelfogásra/ népszerűségre hivatkozás ad baculum = fenyegetésen alapuló érv (szó szerint: bunkó-érv) ad misericordiam = szánalomra hivatokozás

140 Te hiszel ennek? Ez egy náci. (gyalázkodó ad hominem)
Hát persze, hogy támogatja a mostani adószabályokat. Egy valag pénzt keres, és három gyereke van. Az 300 ezret jelent neki havonta. (elfogultságon alapuló ad hominem)

141 toposz Toposz (eredetileg): olyan eszköz, amely rendszeresen bevethető adott típusú konklúzió elfogadtatására Mai leszármazottai: 1. Toposz, mint téma (irodalomtudomány): sok műben visszatérő motívum, többé-kevésbé standard jelentéssel, pl. ősz = elmúlás, öregedés, fürdés = megtisztulás valamitől (bűn, szégyen) 2. Érvelési séma

142 deák 1. A szerencsétlen Babics József Petesházán szegény sorsban született. Szülőinek nem vala módjuk, hogy őtet iskolába küldjék; helyben pedig sem templom, sem isteni szolgálat, sem pap vagy mester nincs, ki a gyermeket a keresztény hitvallásnak és az erkölcsiségnek elsőbb ágazataira oktatta volna. Ily elhagyattatás mellett szilajon fölnevelkedve, ifjúságának serdülő korában, midőn még minden jó és rossz behatásnak tárva van a szív és elme; midőn az érett megfontolást még a legjobbnál is oly gyakran elnémítják az indulatok: hogy kenyerét keresse, Becsehelyen, mint gulyás-bojtár szolgálatba állott. És éppen ez vala szerencsétlenségeinek legelső kútfeje; mert Becsehely a közvélekedés szerint is mindenkor kiirthatatlan fészke és tanyája volt a magokat rejtegető csavargóknak. 

143 deák 2. Ezen vétkek barlangjában tehát Babics Józsefnek meg nem romlani majdnem lehetetlen volt. A példa és a társaság oly hatalmas eszközei jónak és rossznak; hogy még a míveltebb ember sem tagadhatja meg ezek hatalmát; s a legerősebb lelkű is beszívja vétkes szokásait azoknak, kikkel ifjuságától fogva kirekesztőleg társalkodott; […] Ezek szerint nem bocsánandó-e, hogy Babics József, kinek szívében az isteni és polgári törvények, a jónak és igaznak magvai nevelés által nem igen mélyen valának beplántálva, jó nem maradott egy oly társaságban, hol csak a véteknek örömei ismertettek, hol a jámbor élet kigúnyoltatott, az erkölcsös ember üldöztetett, és csupán a hasonlóul elvetemedett vétkes volt többi társainak barátságára érdemes?

144 deák 3. A halálos büntetésnek czélja nem bosszúállás, mert a bosszúállás kegyetlen indulat, ilyen indulatot pedig az igazság kiszolgáltatásának ismerni nem szabad. De elégtételt sem szerez a halálos büntetés; mert a meggyilkolt polgárok életét semmi büntetés, semmi kegyetlenség vissza nem adja többé a köztársaságnak. Ha azonban a kemény törvény szoros rendelését irgalom és könyörületesség mérsékeli; ha az ítélet nem csak törvényen, hanem felebaráti szereteten is alapul: megtartatik egy polgár, kinek élete a köztársaságnak még talán hasznára válhat. Csak olyan gonoszokat kell tehát halálos büntetésekkel kiirtani, kiknek megmaradása több kárt okozna a közjónak, mint a mit az egy polgárnak eloltott életében veszthet; de a hol a bűnös megtérni készül, a hol alapos reménység lehet jobbulásához, ott szebb és felségesebb, a közjóra hasznosabb, s talán ezért igazságosabb is az életet megtartó kegyelem, mint a halálos törvénynek pontos teljesítése.

145 Ily tekintetet érdemel a szerencsétlen Babics József is
Ily tekintetet érdemel a szerencsétlen Babics József is. Megvallotta ő legterhesebb vétkeit önkényt és erőltetés nélkül, melyeket tökéletesen kinyomozni nem is lehetett volna; felfödözte minden bűntársait, s ez által módot nyujtott arra, hogy a büntető igazságnak hatalmas keze azokat is elérte, s további gonoszságaikat meggátolta. Kezességül szolgálhat ezen őszinte vallomása, hogy törődött szívvel bánja vétkeit, és ha a halálos büntetéstől megmenekedve, ideig tartó bármely kemény büntetését kiállhatná, ezen fenyíték által istenével, embertársaival megengesztelődve, tiszta kebellel léphetne ismét a világba; nyiltan és félelem nélkül keresné munkája által kenyerét […] a nyomorúság és életkorának haladása heves indulatjait lecsillapítanák; s így lenne idővel belőle hasznos és szorgalmatos polgár, ki veszedelem idején még hazájának védelmére is fölállhatna, s akkor rettenthetetlen bátorsága; mely eddig a nem igazlaton féktelenül kicsapongva, terhes vétkek szülő anyja lett, a legszentebb czélra vezéreltetvén, a közjónak nem csekély hasznot hajtana. deák 4.

146 Toposz, mint érvelési séma
toposz mint séma elfogadott nézet ––– elfogadtatandó nézet Módszer meggyőző érv szerkesztésére vedd az elfogadtatandó nézetet keress releváns toposzt keress elfogadott nézetet, amely beilleszthető a toposzba Arisztotelész egy absztrakt toposza „az ellentét tagadása” (a kontrárius kontradiktórikusa) Barátaiddal cselekedj jót. (elfogadott) Ellenségeiddel cselekedj jót. (ellentét) Ellenségeiddel ne cselekedj jót. (elfogadtatandó = ellentét tagadása) újrafelfedezés: Perelman és Olbrechts-Tyteca: Traité de l'argumentation: La nouvelle rhétorique (1958)

147 2. Elrendezés (dispositio) 3. Megfogalmazás (elocutio)
készítés és struktúra 1. Kiötlés (inventio) 2. Elrendezés (dispositio) 3. Megfogalmazás (elocutio) 4. Kimunkálás (pronunciatio, actio) 5. Memorizálás (memoria) 1. Bevezetés (exordium) 2. Elbeszélés (narratio) 3. Felosztás (partitio) 4. Bizonyítás (confirmatio) 5. Cáfolás (refutatio) 6. Befejezés (peroratio)

148 egyensúly (párhuzam, fokozás, stb.) szórend (felcserélés) kihagyás
Alakzatok egyensúly (párhuzam, fokozás, stb.) szórend (felcserélés) kihagyás ismétlés Azt kérdik tőlem, mi a célunk. Egyetlen szóval válaszolok: a győzelem. Győzelem mindenáron, győzelem minden szörnyűség ellenére, győzelem, legyen a hozzá vezető út bármilyen hosszú és nehéz, mert győzelem nélkül nincs túlélés. Szóképek egyik dologra utalni a másikkal (pl. metafora) szójátékok helyettesítés (pl. tulajdonnév köznévi jelentésben) túlzás illetve ellentéte szemantikai inverziók (pl. irónia, paradoxon) Csak akinek kőből van a szíve, az olvashatja végig a szegény kis Nell történetét röhögés nélkül. A munka az ivósosztály átka. alakzatok és szóképek

149 ők, abnormalitás, igazságtalanság
iványi mi, normalitás, igazság ők, abnormalitás, igazságtalanság a mi viselkedésünk ahogy mi jöttünk ide Isten szabad ege alatt az ő viselkedésük ahogy a kormány díszletek között amit mi akarunk ahol a miniszterelnök normálisan megy operába igazságosság közös öröm ami van (amit teremtettek) erőszakkal született törvények félelemmel teli élet igazságtalanság különbség emberek között

150 Az R. J. Reynolds Tobacco Company a fiataloknak
Ne dohányozz. Egyrészt, a dohányzás mindig is felnőtt szokás volt. És még a felnőttek estében sem egyértelmű a megítélése. [controversial] Ezért, bár dohánygyártók vagyunk, nem tartjuk jó gondolatnak, ha egy fiatal dohányzik. Tudjuk, hogy a fiataloknak adott ilyen tanácsok olykor visszafelé sülnek el. De ha csak azért kezdesz dohányozni, hogy bebizonyítsd, hogy felnőtt vagy, pontosan az ellenkezőjét bizonyítod be. Mert a dohányzás melletti vagy elleni döntést akkor kell meghoznod, amikor nem kell semmit bizonyítanod. Gondold át. Ha nem is vagy elég idős a dohányzáshoz, ahhoz elég idős vagy, hogy gondolkozz.

151 Fallációk

152 klasszikus felfogás A klasszikus felfogás szerint a fallációk érvénytelen, ám pszichológiailag gyakran hatásos érvek. Ám vannak nyilvánvaló kivételek. Petitio principii Az azonos neműek házassága elfogadhatatlan, mivel a házasság férfi és nő közötti kötelék. A pozitív diszkrimináció igazságtalan. Egy igazságtalanságot soha nem lehet jóvátenni egy másikkal. Érvényes! Túl sokat állító kérdés Még mindig vered a feleséged? Amikor névtelenül feljelentett a minisztériumban, arra nem gondolt, hogy ezzel a szaknak és az egyetemnek is árt? Nem is érv!

153 Fallációk: a pragmadialektikai elemzés

154 Még mindig vered a feleséged?
PD megközeljtés A pragmadialektikai megközelítés szerint a fallációk a kritikus vita szabályainak megsértései. Az azonos neműek házassága elfogadhatatlan, mivel a házasság férfi és nő közötti kötelék. A pozitív diszkrimináció igazságtalan. Egy igazságtalanságot soha nem lehet jóvátenni egy másikkal. Még mindig vered a feleséged? Amikor névtelenül feljelentett a minisztériumban, arra nem gondolt, hogy ezzel a szaknak és az egyetemnek is árt? 6. Kiindulópont szabály: Elfogadott kiindulási pontnak nem tekinthetünk nem elfogadott premisszákat, illetve elfogadott premisszákról nem állíthatjuk, hogy azok nem tekinthetők elfogadott kiindulási pontnak.

155 szabadság szabály Ne is mondj olyat, hogy a mamának nem lett volna szabad újra férjhez mennie. Nem mondhatsz rosszat a szüleidről. Mindenkinek egyenlő joga van az oktatáshoz, származástól és vagyoni helyzettől függetlenül. Ebből nem engedek meg. 1. Szabadság szabály: A felek nem akadályozhatják meg, hogy új álláspontok vagy azokhoz kapcsolódó kétségek merüljenek fel. Ad hominem, ad baculum (fenyegetésen alapuló érv), ad misericordiam (szánalomra hivatkozás) is

156 "Attól, hogy ön szép, még nem következik, hogy ön okos.
illés "Attól, hogy ön szép, még nem következik, hogy ön okos. Vissza kell utasítanom azt a sok butaságot és baromságot, amit ön az elmúlt 5 percben mondott. Én ott voltam másokkal egyetemben, (…), amikor lépések tömkelegét tette meg Orbán Viktor a nagybányai cianid-szennyezés kapcsán. Le a kalappal előtte. Nem nyalás a részemről, ott voltam, megtapasztaltam, le a kalappal azon intézkedések sorozata kapcsán, amiket ott megtett. Képviselő asszony, a miniszterelnök úr nevét ne vegye a szájára. És egy utolsó megjegyzésem: nem a ruha teszi az embert, és attól, hogy ön pólóban beszél, még nem környezetvédő. Gyalázat."

157 – Többet kellene mozognod!
– Igazából soha nem értettem, a sportolás miért egészséges. – Miért gondolod, hogy nem az? – Az ilyen szadista állatokat ki kellene végezni! – Nono! Ne felejtsd el, hogy bizonyos értelemben mindannyian állatok vagyunk. – Miért gondolja, hogy a köztársasági elnök azt teszi, amit, idézem „a párizsi, a New York-i és a tel-avivi összekötők parancsolnak neki”? – Nyilvánvaló tényeket nem szükséges bizonyítani. Kérem, fogadják el tőlem, hogy a köznapi szituációkban is használunk deduktív érveket. bizonyítási kényszer 2. Bizonyítási kényszer szabály: egy álláspontot elővezető félnek kötelessége azt megvédeni, ha a másik fél arra igényt tart.

158 – Szerintem a kábítószerfogyasztást hiba kriminalizálni.
álláspont – Szerintem a kábítószerfogyasztást hiba kriminalizálni. – Miért, neked semmi kifogásod a kábítószerfogyasztás ellen? Amikor egy konferencián nemrégiben valaki feltette a kérdést, hogy vajon melyikük bízna meg egy vékony gumiban, és közösülne egy HIV fertőzöttel, egyetlen szexológus sem tette fel a kezét. Ez azonban nem akadályozza őket abban, hogy a gyerekeinknek azt mondják, hogy van biztonságos szex, és hogy büntetlenül lefeküdhetnek bárkivel. – Szerintem bizonyos esetekben megengedhető a testi fenyítés. – Szóval szerinted a szülők nyugodtan verhetik a gyereket? 3. Álláspont szabály: egy álláspont támadása a másik fél álláspontjának támadása kell, hogy legyen.

159 szinte minden érzelmi hivatkozás újdonságra és hagyományra hivatkozás
relevancia 4. Relevancia szabály: egy fél az álláspontját csak úgy védheti meg, hogy az állásponthoz kapcsolódó érveket ismertet. ignoratio elenchi szinte minden érzelmi hivatkozás újdonságra és hagyományra hivatkozás ad misericordiam (szánalomra hivatkozás)

160 – Szóval a kutyatulajdonosok nem szeretik a macskákat?
implicit premissza – Mindig is kutyája volt, ezért arra gyanakszom, nem szereti a macskákat. – Szóval a kutyatulajdonosok nem szeretik a macskákat? – Én nem mondtam ezt. – Abszolúte ellenzem, hogy legalizálják a marihuána fogyasztását, hiszen akkor meglenne annak a veszélye, hogy még az is rászokik, aki egyébként fél a törvényszegéstől. – De a legtöbb elemzés szerint a marihuána nem addiktív. – Én nem is azt mondtam, hogy addiktív, hanem csak azt, hogy sokan rákapnának, ami nem lenne jó. 5. Implicit premissza szabály: Nem utasíthatunk vissza álláspontunkban implicite felvállalt premisszákat, és nem hamisíthatjuk meg a másik fél érvelésében felhasznált implicit premisszákat.

161 érvelési sémák a PD-ben
7. Érvelési séma szabály: Egyetlen álláspont sem tekinthetők végérvényesen védettnek, ha a védelem nem a megfelelő érvelési sémákat (és/vagy) nem a megfelelő módon használja. szimptomatikus X Y mert X Z és Z jellemző Y-ra analogikus mert Z is Y és X olyan, mint Z oksági és Z Y-hoz vezet X = Géza Y = sportol Z = nagy muszklija van X = Bodri Y = korcs Z = Blöki X = Béla Y = berúg Z = a hatodik felest gurítja le

162 elsietett általánosítás (secundum quid)
séma sértések 1. Mióta paleolit diétán élek, mintha kicseréltek volna. Frissebb vagyok, fittebb és fiatalabb. Neked is jót tenne. Én nem értem, miért is tiltjuk a prostitúciót. Minden időben és minden kultúrában volt igény az ilyen szolgáltatásra, és mindig voltak szolgáltatók is. A rezsicsökkentés biztosan jó intézkedés volt, hiszen tömegek támogatták. A kormány politikáját külföldi újságírók előtt ócsárolni éppoly alpári, mint kiteregetni a családi szennyest. Ha ma a reklámbevételt hozó blogoknak regisztrálniuk kell a médiahatóságnál, holnap minden blognak kell, holnapután pedig már nem regisztráció kell, hanem engedély. szimptomatikus elsietett általánosítás (secundum quid) hibás séma! természetességre való hivatkozás (ad naturam) szimptomatikus, közfelfogásra való hivatkozás (ad populum) analogikus téves analógia oksági dominóhatás

163 következményre való hivatkozás (ad consequentiam)
séma sértések 2. Én nagyon remélem, hogy soha nem kerülünk kapcsolatba földön kívüli civilizációkkal. Stephen Hawking is azt mondja, hogy biztosan nem jószándékúak. Nézze, az nem lehet, hogy ez itt a képen a feleségem. Ha az lenne, akkor haladéktalanul be kellene adnom a válókeresetet. Én mondom neked, a country zene halálos. Az Egyesült Államokban az öngyilkossági ráta azokban az államokban a legmagasabb, ahol sok country zenét hallgatnak. A cigányok természetükből fakadóan nem törvénytisztelők. Elég, ha arra gondolunk, hogy maga a „cigány” szó is a görög „atsziganosz”-ból származik, ami törvénytelent vagy kívülállót jelent. szimptomatikus szakértő véleményen alapuló érv/ tekintélyre való hivatkozás (ad verecundiam) következményre való hivatkozás (ad consequentiam) oksági post hoc hibás séma! etimológiára való hivatkozás

164 A nátrium és a klór is egészségtelen, így hát a só is az.
8. Érvényesség szabály: az érvelésnek formálisan érvényesnek vagy az implicit premisszák hozzáadásával érvényessé tehetőnek kell lennie. séma sértések 2. Ha Alfréd egy 2000 nm-es villában lakik a Szabadság-hegyen, akkor mocskosul sok pénze van. Márpedig Alfrédnak mocskosul sok pénze van. Így hát egy ilyen villában lakik. Ha Dzsudzsák egészséges, simán lenyomjuk a Vatikánt. Sajnos gyomorpanaszai vannak, így legfeljebb a döntetlenben reménykedhetünk. A nátrium és a klór is egészségtelen, így hát a só is az. A szülészeti klinikán dolgozol. Ne mondd már, hogy nem tudsz levezetni egy szülést! utótag állítása előtag tagadása kompozíciós hiba felosztási hiba

165 tudatlanságon alapuló érv
lezárás 9. Lezárási szabály: Az álláspont sikertelen megvédését az álláspont visszavonásának kell követnie, a sikeres (konkluzív) megvédését pedig a fenntartások visszavonásának. Hiába esik róluk annyi szó a médiában, az ufókra vonatkozó beszámolók egyike sem bizonyult hitelesnek. Úgyhogy nyugi: nem ólalkodnak köröttünk idegenek. Az ateistáknak mind ez idáig nem sikerült cáfolniuk Isten létét. Isten tehát létezik. argumentum ad ignorantiam tudatlanságon alapuló érv

166 A dolgozata nem sikerült rosszul. homályosság Hiszek az ufókban.
használat 10. Használati szabály: Egyik fél sem használhat nem kellően tiszta és világos megfogalmazásokat, és mindkét félnek a lehető legfigyelmesebben és pontosabban kell a másik megnyilatkozásait értelmezni. A dolgozata nem sikerült rosszul. homályosság Hiszek az ufókban. Hiszek a miniszterelnökben. Hiszek Istenben. szemantikai kétértelműség Lelőttem egy oroszlánt pizsamában. szintaktikai kétértelműség

167 demagógia Soha még ilyen nagy horderejű döntést a magyar nemzet nem hozott. […] ön, kedves olvasó, éppen ön dönt arról, hogy magyar embernek számít-e az, akinek magyar az agya, magyar a lelke, magyar az otthona, magyarul álmodik, magyarul sóhajt, magyarul nevet és magyarul sír, de valami kíméletlenül ostoba végzet kirekesztette őt a saját nemzetéből. […] Eljött az idő. Ön most, kedves olvasó, ezzel a döntéssel igazságot adhat Magyarországnak. Ön most a megosztott politikai elit helyett és fölött, gyakorolván a nép ama fölséges jogát, hogy döntsön saját sorsáról, ön most […] visszaajándékozhatja a magyar népnek hitét és becsületét.

168 Bonyodalmak

169 Túl sokat állító kérdés?
nem minden falláció 1. „Miért ölte meg?” Túl sokat állító kérdés?

170 nem minden falláció 2. „Csak pár forintot adjon, uram! Tegnap óta nem ettem.” Azt mondom majd: „Tanár úr! Ha megbukom, akkor áttesznek költségtérítésesnek, és a tandíjat nem tudnám kifizetni. Ha Tanár úr nem adja meg a kettest … Ad misericordiam?

171 a kritikai kérdésekre van-e megnyugtató válasz
nem minden falláció 3. A fallációkat tartalmi mozzanatok alapján nevezzük el, ezért hajlamosak lehetünk pusztán a mozzanat megléte alapján fallációt kiáltani. (Vö. szánalomra hivatkozik … az ad misericordiam fallációt éppen a szánalomra hivatkozás jellemzi … akkor ez falláció.) Legyünk óvatosak! Az, hogy egy konkrét érv falláció-e, csak annak fényében állapítható meg, hogy a kritikai kérdésekre van-e megnyugtató válasz milyen a kontextus – mi történt eddig a párbeszédben, miben értenek egyet a felek, mik a céljaik, stb. Gondoljunk bele: a fallációk éppen azért lehetnek hatásosak, mert hasonlítanak a kifogástalan érvekre.

172 Amikor a kritikai kérdéseken múlik
A kerület lakosai körében a London Stone a legnépszerűbb angol kocsma. Ha angol kocsmát keresel a közelben, érdemes kipróbálnod. Szinte mindenki úgy gondolja, hogy a globális felmelegedést emberi tevékenység okozza. Nehogy már kételkedj benne! Háry János állandóan nagyokat mondat. Ne hidd el neki, hogy találkozott Napóleonnal. Háry János állandóan nagyokat mond. Ezért tuti biztos, hogy a francia császárt nem is Napóleonnak hívják. Van perdöntő érved Isten létezése ellen? Nincs? Akkor fogadd el, hogy létezik. Ne mondd már, hogy a whiskys [ti. a bankrabló] kopogtatócédulákat gyűjt, hogy elinduljon a polgármester-választáson! Ha így volna, már hallottam volna.

173 Amikor a dialógus típusán múlik
Te szemét állat! Most is hazudsz! Ami a kritikus vitában falláció, az más dialógusokban nem feltételenül az. Pl. az üzleti tárgyalás jellegű vitában nem falláció a kompromisszum vagy a fenyegetés.

174 fallációk és érvelési sémák
Egyes fallációk évelési meghatározott érvelési sémákhoz köthetők: Mások nem (pl.): ekvivokáció, körforgás túl sokat állító kérdés, körforgás falláció séma ad misericordiam következményen alapuló ad populum közfelfogáson alapuló ad hominem ad hominem, elfogultságon alapuló, tu quoue (!) madárijesztő elkötelezettségen alapuló ad ignorantiam tudatlanságon alapuló ad verecundiam szakértői véleményen alapuló post hoc korreláción alapuló hamis analógia analogikus

175 hibás érvelést jelöl érvelési sémát jelöl
a fallációk nevei A fallációk nevei között vannak olyanok, amelyek eleve hibás érvelést jelölnek, és olyanok, amelyek egy érvelési sémát jelölnek, amelynek bizonyos esetei hibásak. hibás érvelést jelöl érvelési sémát jelöl ignoratio elenchi post hoc ad hominem petitio principii utótag állítása ad misericordiam túl sokat állító kérd. előtag tagadása ad ignorantiam bizonyításkényszer áthárítása téves analógia ad baculum kibújás a bizonyítás- kényszer alól elsietett általánosítás dominóhatás ad verecundiam madárijesztő ad consequentiam kompozíciós hiba ekvivokáció ad populum felosztási hiba ad misericordiam = szánalomra hivatkozás ad ignorantiam = tudatlanaságon alapuló ad baculum = fenyegetésen alapó dominóhatás másnéven: csúszós lejtó ad consequentiam = következményen alapuló ad populom = közfelfogáson/ népszerűségen alapuló

176 Kérdések

177 Feljelentett a minisztériumban?  Névtelenül tette a feljelentést?
túl sokat állító Amikor névtelenül feljelentett a minisztériumban, arra nem gondolt, hogy ezzel a szaknak és az egyetemnek is árt? Feljelentett a minisztériumban? Névtelenül tette a feljelentést? A feljelentéssel ártott a szaknak? A feljelentéssel ártott az egyetemnek? Amikor névtelenül feljelentett a minisztériumban, arra nem gondolt, hogy ezzel a szaknak és az egyetemnek is árt?

178 agresszív A Kikap SC az utolsó helyen állt a bajnokságban, amikor átvette a klub vezetését. Mondja, saját vezetői képességeiben bízik ennyire vagy barátjának, a polgármesternek a nagylelkűségében? Azért arra futotta, hogy rekord összegű szerződést kínáljon Selejt Sándornak. Mennyit is fizet neki havonta?

179 Volt egy kis időtök szétnézni itt nálunk Budapesten?
tudatlan kérdések Volt egy kis időtök szétnézni itt nálunk Budapesten? Mit jelent a zenekar neve? Mit gondoltok, az új album folytatása lesz a réginek, vagy egészen új vonalat hoz majd? Szerintetek milyen stílusú zenét játszotok, ha muszáj választani? Mik a terveitek a jövőre nézve? Hol látod magad húsz év múlva? Kik hallgatják a zenéteket, milyenek a rajongók? Mi hatott a lemezre? Hogyan látod a zenekar jövőjét? Kik a példaképeid? Mit gondolsz az internetes jelenlét fontosságáról és a lemezpiac jövőjéről?

180 túl általános és összetett
Mi a véleménye a kampány során tapasztalat durva hangvételről? [politikai elemzőnek] Sokak szerint a közoktatásban bevezetett változtatások éppenséggel oktatásunk már meglévő hibáit erősítik fel. Ön mit gondol erről? [kormánypárti/ ellenzéki oktatáspolitikusnak] A legújabb könyvének borítóján látható két alakot hosszú ideig kell nézegetni, hogy rájöjjünk, melyik az ember és melyik a majom. Mit gondol, mennyire vagyunk állatiasak? [etológia professzornak] Sokan az ön befolyásának tulajdonítják, hogy a nyári olimpiák programjára fölkerült a női labdarúgás és a softball, a baseball női változata. Ezekkel szemben viszont tovább nőtt a sportágak száma, miközben mind többen tartják zsúfoltnak a játékok programját. A pletykák szerint szóba került a kisebb érdeklődésre számot tartó vagy kevesebb országban űzött sportágak kiiktatása a műsorból. Mi az igazság? [sportdiplomatának]

181 Mekkora az Ön havi jövedelme? Parnerével szoktak-e ?
nem lesz igaz válasz Mekkora az Ön havi jövedelme? Parnerével szoktak-e ? Hogyan értékeli egyetemének tudományos teljesítményét a hazai élvonalbeli egyetemekhez viszonyítva? Melyiket tartja a leggyorsabb böngészőnek?

182 strukturált vagy strukturálatlan
Ön szerint küldjön-e hazánk harcoló alakulatokat a NATO kötelékében a háborús övezetben tevékenykedő haderő megsegítésére? …………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. Igen, mert ha elvárjuk NATO-partnereinktől a védelmet, nekünk is részt kell vállalnunk a közös vállalkozásból. Nem, mert nem szabad katonáinkat közvetlen veszélynek kitenni, és a magyar haderő nem is különösképpen ütőképes. Csak egészségügyi vagy műszaki alakulatot küldjünk, de fegyverezzük fel őket, hogy támadás esetén meg tudják védeni magukat.

183 téves, értelmezhetetlen válasz
Egyetért-e Ön azzal, hogy az egyetem magas színvonalú képzést nyújt, amely igazodik a munkaerőpiac igényeihez? Szokott-e Ön bankkártyával fizetni? a) soha b) ritkán c) gyakran d) rendszeresen Elősegítené-e Ön hazánk gazdasági fejlődését azzal, hogy megtakarításait államkötvénybe fekteti? Egyetért-e azzal, hogy a Magyar Köztársaság a NATO-hoz csatlakozva biztosítsa az ország védettségét? A kétdimenziós többféleképpen érthető befolyásoló alternatívát elrejtő kérdések téves vagy értelmezhetetlen választ eredményeznek.

184 keretezés

185 elszabott lehetőségek
Hol született Ön? a) Budapesten b) vidéken c) falun Mennyire tartja fontosnak az oktatók pedagógiai továbbképzését? a) rendkívül fontos b) fontos c) nem fontos Milyen böngészőt használ Ön a számítógépén? a) Explorer b) Chrome c) Firefox d) Safari Kerülje az olyan kérdéseket, amelyek alternatívának tüntetnek egymást nem kizáró lehetőségeket nem generálnak többféle választ nem fedik le a lehetőségeket előfeltételeznek valamit


Letölteni ppt "Dialektika, logika, retorika, avagy miről lesz szó"

Hasonló előadás


Google Hirdetések