Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mezőgazdasági közfoglalkoztatás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mezőgazdasági közfoglalkoztatás"— Előadás másolata:

1 Mezőgazdasági közfoglalkoztatás
Oktatói felkészítés TÁMOP Mezőgazdasági közfoglalkoztatás TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET DEBRECENI IGAZGATÓSÁG

2 Az oktató szerepe a képzés folyamatában
Türr István Képző és Kutató Intézet 1054 Budapest, Széchenyi u. 14. Intézmény akkreditációs lajstromszám: AL 0008 Felnőttképzési nyilvántartási szám:

3 I. Oktatási feladatok Együttműködés a helyi képzési program elkészítésében; Oktatás az órarend alapján a tervezett haladás üteme szerint; A munka- és balesetvédelemmel kapcsolatos oktatások megtartása, dokumentálása; Modulzáró feladatok összeállítása, a modulzáró vizsga megtartása, értékelése; A sikertelen modulzáró vizsgát tett hallgatók figyelemmel kísérése, segítségnyújtás a megismételt modulzáró vizsga sikeres letételéhez; Az értékelt modulzáró feladatok, illetve dolgozatok összegyűjtése, átadása a képzésfelelősnek; A gyakorlati vizsgafeladatok összeállítása; A gyakorlati vizsga anyag- és eszközigényének jelzése. Türr István Képző és Kutató Intézet 1054 Budapest, Széchenyi u. 14. Intézmény akkreditációs lajstromszám: AL 0008 Felnőttképzési nyilvántartási szám:

4 II. Szervezési feladatok
Szükség esetén a felnőttképzési szerződések aláíratása a képzésben résztvevőkkel. A). Kapcsolattartás a képzésfelelőssel A képzés ideje alatt heti kapcsolattartás; Probléma esetén azonnali tájékoztatás; A foglalkozások tananyag-, eszköz- és anyagigényének jelzése időben; Az órarend esetleges változtatásainak egyeztetése; Akadályoztatás esetén egyeztetés a képzésfelelőssel a helyettesítéséről. Türr István Képző és Kutató Intézet 1054 Budapest, Széchenyi u. 14. Intézmény akkreditációs lajstromszám: AL 0008 Felnőttképzési nyilvántartási szám:

5 II. Szervezési feladatok
A). Kapcsolattartás a képzésfelelőssel A képzés ideje alatt hetente en tájékoztatja a képzésfelelőst az oktatás eseményeiről, probléma esetén azonnal jelzi azt: Hiányzásokat, azok okát (amennyiben ismert) jelenti; Tájékoztat az oktatás menetéről; Rendkívüli eseményekről informál; Szükség esetén szakmai segítséget kér. cím: Türr István Képző és Kutató Intézet 1054 Budapest, Széchenyi u. 14. Intézmény akkreditációs lajstromszám: AL 0008 Felnőttképzési nyilvántartási szám:

6 Vezetésük, vezettetésük, ellenőrzésük folyamatosan történik.
II. Szervezési feladatok B). Képzési dokumentáció kezelése A képzés indításakor a képzésfelelős átadja az alábbi dokumentumokat: Képzési Napló; Napi jelenléti ív; Képzési program; Képzési órarend; Munkavédelmi oktatási napló és Munkabaleseti napló; Átvételi elismervények. Vezetésük, vezettetésük, ellenőrzésük folyamatosan történik. Türr István Képző és Kutató Intézet 1054 Budapest, Széchenyi u. 14. Intézmény akkreditációs lajstromszám: AL 0008 Felnőttképzési nyilvántartási szám:

7 II. Szervezési feladatok
B). Képzési dokumentáció kezelése Napló vezetése A napi órabeosztásnak megfelelően történik; A napló elején szereplő tananyagegységek sorszámát használjuk azonosításukra; Ügyeljünk a képzési programban megadott elméleti és gyakorlati óraszámok pontos megadására. A tananyag és taneszköz átvételi elismervény aláíratása a képzésben résztvevőkkel, eljuttatása a képzésfelelősnek. Türr István Képző és Kutató Intézet 1054 Budapest, Széchenyi u. 14. Intézmény akkreditációs lajstromszám: AL 0008 Felnőttképzési nyilvántartási szám:

8 II. Szervezési feladatok
C). Jelenléti ív használata, hiányzások kezelése A napi jelenléti ívek pontos vezetése; Az aláírt jelenléti ívek (a hiányzások igazolásaival) összegyűjtése naponta, meghatározott időpontban eljuttatása a képzésfelelősnek; Hiányzások figyelemmel kísérése; Ha a képzésben résztvevő hiányzik, haladéktalanul tájékoztatni kell a képzésfelelőst, kezdeményezni a Felszólító levél kiküldését; Hiányzást követően azonnal kérjük a résztvevő igazolását. Türr István Képző és Kutató Intézet 1054 Budapest, Széchenyi u. 14. Intézmény akkreditációs lajstromszám: AL 0008 Felnőttképzési nyilvántartási szám:

9 II. Szervezési feladatok
D). A képzés zárásával kapcsolatos feladatok Jelenléti ívek aláírásának ellenőrzése, összeszedése; Napló kitöltésének ellenőrzése (aláírások, oktatott órák); Képzési dokumentáció átadása (napló, jelenléti ívek, átvételi elismervények, igazolások, orvosi papírok, munkavédelmi dokumentációk…). Türr István Képző és Kutató Intézet 1054 Budapest, Széchenyi u. 14. Intézmény akkreditációs lajstromszám: AL 0008 Felnőttképzési nyilvántartási szám:

10 II. Szervezési feladatok
E). Házirend, munka, tűz- és Balesetvédelem A képzési helyszínre vonatkozó házirend ismertetése, betartatása; A képzés elején a munka-, tűz- és környezetvédelmi oktatás megtartása, dokumentálása (munkavédelmi oktatási napló), szükség esetén ismételt megtartása; A gyakorlati foglalkozásokon a foglalkoztató önkormányzattal együttműködve: a balesetmentes munkavégzés feltételeinek biztosítása; a munkavédelmi eszközök alkalmaztatása; a gépek és eszközök rendeltetésszerű használata; a gyakorlati foglalkozásokon keletkezett veszélyes hulladékok kezelése. Munkabaleset esetén teendők: gondoskodni a sérült ellátásáról, rögzíteni az esetet a munkabaleseti naplóban; jelenteni a képzésfelelősnek és az önkormányzatnak, közreműködni a baleset kivizsgálásában. Türr István Képző és Kutató Intézet 1054 Budapest, Széchenyi u. 14. Intézmény akkreditációs lajstromszám: AL 0008 Felnőttképzési nyilvántartási szám:

11 Módszertani Kérdések Türr István Képző és Kutató Intézet
1054 Budapest, Széchenyi u. 14. Intézmény akkreditációs lajstromszám: AL 0008 Felnőttképzési nyilvántartási szám:

12 Mi befolyásolja a felnőttek tanulását. 1
Mi befolyásolja a felnőttek tanulását? 1. Fiziológiai tényezők: - Érzékelési feltételek; - Fizikai állapot; - Külső hatások. 2. Érzelmi tényezők: - ÉNKÉP; - Motiváció; - Világkép. 3. Intellektuális tényezők: - Előzetes ismeretek; - Kialakult vélemények (előítéletek). Türr István Képző és Kutató Intézet 1054 Budapest, Széchenyi u. 14. Intézmény akkreditációs lajstromszám: AL 0008 Felnőttképzési nyilvántartási szám:

13 Mi befolyásolja a felnőttek tanulását? 4. Egyéb tényezők:
A felnőtt „szituatív” gondolkodású, gyakorlati példákból jut el könnyebben az elméletekig, Praktikus gondolkodású, keresi a gyakorlati hasznot, Önálló döntéshez, intézkedéshez szokott, Fontos az elérhető cél, a végeredmény hasznosságának tudata, Kialakult világnézettel, eszmerendszerrel rendelkezik, Véleményalkotása, ítéletei kialakult szemléleten, értékrendszeren (esetenként merev beállítódáson) alapulnak, Gyakran nem meri vállalni "nem tudását", nem kérdez Türr István Képző és Kutató Intézet 1054 Budapest, Széchenyi u. 14. Intézmény akkreditációs lajstromszám: AL 0008 Felnőttképzési nyilvántartási szám:

14 I). A felnőttképzés alapelvei
A felnőttképzési programoknak: A tisztelet légkörére kell épülniük; Erősíteniük kell a részvételt és az együttműködést; Ki kell aknázniuk a meglévő tapasztalatokat, építeniük kell a képességekre; Ösztönözniük kell a cselekvésre való felkészülést; Erősíteniük kell a problémafelvetést és –megoldást; A leghatékonyabb oktatási forma, ahol a oktató ténylegesen jelen van, közvetlen kontaktust tud teremteni. Ezért az oktató a tanulási helyzet kulcsa. Türr István Képző és Kutató Intézet 1054 Budapest, Széchenyi u. 14. Intézmény akkreditációs lajstromszám: AL 0008 Felnőttképzési nyilvántartási szám:

15 II). Általános elvárások az oktatóval szemben
Képzés tartalmára vonatkozó követelmények: Biztos témaismeret, szakmai ismeret; Széleskörű tájékozottság; A témájával, szakmájával kapcsolatos gyakorlati területek ismerete; Helyi problémák ismerete és irántuk való érdeklődés; A témája sajátjaként kezelése, biztonság, elvi szilárdság; Probléma felismerés és megoldáskeresés; A témájával kapcsolatos intézményi és egyéni érdekek együttlátása. Türr István Képző és Kutató Intézet 1054 Budapest, Széchenyi u. 14. Intézmény akkreditációs lajstromszám: AL 0008 Felnőttképzési nyilvántartási szám:

16 II). Általános elvárások az oktatóval szemben
b) A képzés módjára vonatkozó követelmények: Megértetni és meggyőzni tudás; Munkára, kritikára, értékelésre való beállítódás; Kontaktusteremtés és partnerség képessége; Aktivizálni tudás; Az együttműködés megteremtésének képessége; Feszültség feloldása; Figyelem és törődés, beleélő-képesség; A jó légkör kialakításának képessége. Türr István Képző és Kutató Intézet 1054 Budapest, Széchenyi u. 14. Intézmény akkreditációs lajstromszám: AL 0008 Felnőttképzési nyilvántartási szám:

17 II). Általános elvárások az oktatóval szemben
c) Általános személyiségjegyek: Példamutatás (szavak és tettek egysége); Nyitottság és őszinteség; Figyelmesség és céltudatosság; Kreativitás; Humorérzék; Türelmesség; Fegyelmezettség és öntudatosság; Átlagosnál magasabb felelősségérzet; Tolerancia képessége és a humanizmus. Türr István Képző és Kutató Intézet 1054 Budapest, Széchenyi u. 14. Intézmény akkreditációs lajstromszám: AL 0008 Felnőttképzési nyilvántartási szám:

18 További követelmények
Korrekt, toleráns, megértő viselkedés, hátrányos megkülönböztetés kerülése; Elméleti, gyakorlati órák pontos, felkészült megtartása; A tanítás-tanulás folyamatában feladatai: a tananyag megértetése, elsajátíttatása, gyakoroltatása, fejlesztés, alkalmazás, rendszerezés, az ellenőrzés és az értékelés; Módszereiben sokszínű, de erkölcsi kérdésekben egységes fellépés; Fegyelmezés: a munkafegyelmet és a közös tevékenységet zavaró, a fejlődést gátló, testi épséget fenyegető cselekedetek esetén annak megfelelően; Kapcsolata a résztvevőkkel: szigorúan oktató-képzésben résztvevő; Saját oktatói munkához önkritikus viszonyulás, külső szakmai ellenőrzéshez, értékeléshez nyitott, együttműködő hozzáállás. Türr István Képző és Kutató Intézet 1054 Budapest, Széchenyi u. 14. Intézmény akkreditációs lajstromszám: AL 0008 Felnőttképzési nyilvántartási szám:

19 III). A visszajelzés folyamata
A fejlesztés, fejlődés alapvető feltétele a visszajelzések adása és kapása! Visszajelzés alapelvei: Pozitív üzenettel kezdjük és zárjuk; NE kritizáljunk, javaslatokat tegyünk; Visszajelzés adásánál fontos: Meghallgatni az egyéni véleményeket; Mások véleményének megismerése; Kiegészítés kimaradt információkkal, összegzés; Pontos megértés ellenőrzése. Türr István Képző és Kutató Intézet 1054 Budapest, Széchenyi u. 14. Intézmény akkreditációs lajstromszám: AL 0008 Felnőttképzési nyilvántartási szám:

20 IV. Gyakorlatorientáltság
A gyakorlatorientált oktatás olyan gyakorlati feladatokon keresztül történő oktatás, amely a tényleges gyakorlat során felmerült kérdésekre keres válaszokat; Valós helyszínen, valós tevékenységek végzése közben jóval hatékonyabban alakíthatjuk ki a szükséges kompetenciákat; több felkészülést, odafigyelést igényel az oktatótól: új módon, új gyakorlati feladatokat kell készíteni; a csoportok tudásszintje, igényei is eltérhetnek. A feladatok megoldása egyes esetekben manuális, fizikai tevékenységet jelent, máskor önálló, illetve csoportokban (team-ekben) végzett szellemi munka is lehet. Türr István Képző és Kutató Intézet 1054 Budapest, Széchenyi u. 14. Intézmény akkreditációs lajstromszám: AL 0008 Felnőttképzési nyilvántartási szám:

21 V). Módszerek A helyes módszert a Kit?, Mit?, Mikor,? Hol?, Mivel?, Miért?, Milyen körülmények között tanítsunk? kérdések megválaszolása után lehet és érdemes kiválasztani. Módszerek: előadás magyarázat elbeszélés a felnőttek kiselőadásai megbeszélés vita szemléltetés demonstráció vagy illusztráció projektmódszer kooperatív oktatási módszerek szimuláció szerepjáték és játék (vetélkedő) Türr István Képző és Kutató Intézet 1054 Budapest, Széchenyi u. 14. Intézmény akkreditációs lajstromszám: AL 0008 Felnőttképzési nyilvántartási szám:

22 VI). Munkaformák Frontális munka Egyéni munka
Párban folyó tanulás Csoportmunka (3-8 fő) Sajátos formák felnőttek számára: Előadás: elbeszélés és magyarázat elemeivel a téma alapos, okszerű kifejtése; Bemutatás, szemléltetés, demonstráció vagy illusztráció: tárgyak, jelenségek, eljárások érzékelése, észlelése, elemzése és vizsgálata; Vita: önállóan fejtik ki véleményüket, szembesítik másokéval; Brainstorming: asszociációra épül, probléma megoldást ösztönöz; Projektmódszer: csapatmunkára épít, egy gyakorlati természetű feladat megoldására összpontosít, nagyfokú szabadságot biztosít a team tagjainak a célok kiválasztásától a tervezésen, kivitelezésen át az eredmény értékeléséig; Kiselőadások: lehetőség az egyén élettapasztalatainak, szakmai tudásának és kutatómunkájának a bemutatására, hozzájárul a kommunikációs képesség fejlesztéséhez, alkalmas lehet oktatói célzatú visszajelzésekre is; Esettanulmány: egyéni vagy kooperatív körülmények között tényszerű történések taglalása, részmozzanatok kapcsolódásainak meghatározása, bizonyos cselekvések indítékainak vizsgálata. Türr István Képző és Kutató Intézet 1054 Budapest, Széchenyi u. 14. Intézmény akkreditációs lajstromszám: AL 0008 Felnőttképzési nyilvántartási szám:

23 VII). Teljesítményértékelés
Önellenőrző tesztek: a napi munka során a résztvevő segítségükkel ellenőrizheti az eddig elért eredményt, elsajátított tananyagot és saját haladást. Témazáró felmérők: hosszabb modulok alatt többször ellenőrizzük velük a képzésben résztvevők tudásszintjét. Modulzáró vizsgák: a szakmai modulok végén szóbeli vagy gyakorlati modulzáró vizsgát tesznek. Eredményes teljesítésük feltétele a vizsgára bocsátásnak. Eredménytelen modulzáró vizsgát meg kell ismételni. A modulzáró eredményét a képzési naplóban rögzíteni kell. Türr István Képző és Kutató Intézet 1054 Budapest, Széchenyi u. 14. Intézmény akkreditációs lajstromszám: AL 0008 Felnőttképzési nyilvántartási szám:

24 VIII.) Lehetséges problémák a képzésben résztvevőkkel
A.) Fel akarja adni a képzés folytatását a résztvevő Oka lehet: a képzés elején megrettenhet a követelményektől, a terheléstől és a saját, nem megfelelőnek tartott teljesítményétől, ezért esetleg. Javasolt eljárás: Meggyőzni arról, hogy legyen türelemmel magával és a képzéssel szemben is, mert az újfajta terhelést meg fogja szokni. Ne érezze, hogy egyedül van, biztosítani kell arról, hogy kap segítséget. Jó, ha tudja, hogy egy ilyen helyzetben mindenkinek vannak kezdeti nehézségei. Türr István Képző és Kutató Intézet 1054 Budapest, Széchenyi u. 14. Intézmény akkreditációs lajstromszám: AL 0008 Felnőttképzési nyilvántartási szám:

25 VIII.) Lehetséges problémák a képzésben résztvevőkkel
B.) Ellenállás a képzés folyamán Igyekszik az egyén megőrizni, fenntartani bevált viselkedés-módját, életstílusát, helyzetét még akkor is, ha kevéssé hatékony. Oka: ezt ismeri, nehezére esik átváltani egy másikra, még ha az új hatékonyabb vagy majd távlati előnyökkel jár. Jó tudni, hogy ez az ellenállás kevésbé szól nekünk, sokkal inkább magának a változásnak. Javasolt eljárás: Nem érdemes reflexből elutasítani a képzésben résztvevő érveit, mert ez csak tovább fokozza az ellenállást. Biztosítsuk arról, hogy megértettük az ő problémáját, ne bagatellizáljuk azt, de próbáljunk közös megoldást találni Türr István Képző és Kutató Intézet 1054 Budapest, Széchenyi u. 14. Intézmény akkreditációs lajstromszám: AL 0008 Felnőttképzési nyilvántartási szám:

26 VIII.) Lehetséges problémák a képzésben résztvevőkkel
C.) Beszélgetés, órai rendzavarás, feladatok kerülése az említett problémák együttes megjelenéseként. Oka: A képzésben résztvevő érdektelensége, motiválatlansága Nincs célja, elképzelése a jövőre vonatkozóan (előfordul, hogy menet közben jön rá, hogy ő nem ezt a képzést akarta). Javasolt eljárás: A motiváltság lehetséges felkeltése: gyakorlatorientált képzés. Az elméleti órákon inkább feladatmegoldás (pl. problémafelvetés és annak gyakorlati megvalósítása) Ha egy oktató tanítja az elméletet és a gyakorlatot, akkor elméleti ismeretek átadásakor a gyakorlatban előforduló kérdéseket kell átbeszélni. Gyakorlatközpontú legyen az elméleti vizsgára való felkészülés, gyakorlás is. Türr István Képző és Kutató Intézet 1054 Budapest, Széchenyi u. 14. Intézmény akkreditációs lajstromszám: AL 0008 Felnőttképzési nyilvántartási szám:

27 VIII.) Lehetséges problémák a képzésben résztvevőkkel
D.) Hiányzásokból eredő probléma: A képzésben résztvevő a maximális hiányzási óraszámot eléri vagy meghaladja kizárásra kerül a képzésből A felnőttképzési szerződésben foglaltak szerint: „Hiányzás esetén a képzésben résztvevő lehetőleg előre jelzi a hiányzás okát és azt a hiányzás utáni első képzési napon igazolja a foglalkozást tartó oktatónak. Mulasztás esetén hivatalos igazolás szükséges. A képzésben résztvevő tudomásul veszi, hogy késedelmét, vagy a modulfoglalkozás napi zárását megelőző idő előtti távozását a jelenléti ívben az adott napon oktató instruktor rögzíti, majd a havi jelentés készítésekor a létszámelszámoló lapon igazolatlan hiányzása átvezetésre kerül. Hiányzás óraszáma (20%) Amennyiben a hiányzások óraszáma az előbbieknél több és az intézmény szerint veszélyezteti a vizsga eredményes letételét, úgy a TKKI kezdeményezi a képzésben résztvevő kizárását a képzésből, melyről a TKKI Debreceni Igazgatóság előzetesen tájékoztatja az önkormányzatot, a Megrendelőt.” Javasolt eljárás: tudatosítani kell a képzésben résztvevőkben a képzés hasznosságát; gyakorlatorientált képzéssel emelni kell a motiváltságot. Türr István Képző és Kutató Intézet 1054 Budapest, Széchenyi u. 14. Intézmény akkreditációs lajstromszám: AL 0008 Felnőttképzési nyilvántartási szám:

28 IX.) Panaszkezelés Az észrevételek, panaszok, javaslatok nagy része olyan, hogy a képzés során előforduló problémákat az oktató lehetőleg helyben, közvetlenül reagálva, megfelelő határozottsággal, a képzésben résztvevők megelégedésére orvosolja. A képzésfelelős mindenben, így a panaszok kezelésében is támogatja az oktatót, amennyiben szükséges megfelelő szinten jelzi a problémákat, segítve azok megoldását. Türr István Képző és Kutató Intézet 1054 Budapest, Széchenyi u. 14. Intézmény akkreditációs lajstromszám: AL 0008 Felnőttképzési nyilvántartási szám:

29 Köszönjük a figyelmet! Balog Edina Radnai Viktória Zsolnai Lajos
Türr István Képző és Kutató Intézet 1054 Budapest, Széchenyi u. 14. Intézmény akkreditációs lajstromszám: AL 0008 Felnőttképzési nyilvántartási szám:


Letölteni ppt "Mezőgazdasági közfoglalkoztatás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések