Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Matematika Kompetenciaterület

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Matematika Kompetenciaterület"— Előadás másolata:

1 Matematika Kompetenciaterület

2 „ Mondd el, és elfelejtem . Tanítsd meg, és emlékezem rá.
Lehessek részese, és megtanulom.” /kínai bölcsesség/

3 A matematikai kompetenciáról
Olyan felkészültség, amely alkalmassá tesz arra, hogy különböző helyzetekben hatékonyan cselekedjünk Olyan felkészültség, amely tudásra, készségekre, tapasztalatokra, értékekre, beállítódásokra épül

4 A matematikai kompetencia
matematikai ismeretek, matematika-specifikus készségek és képességek, általános készségek és képességek, valamint motívumok és attitűdök együttese. A fogalom pontos tartalma a matematikai kompetencia komponensrendszerként való értelmezésével írható le

5 A matematikai kompetencia készség- és képességkomponensei
Készségek számlálás,számolás,mennyiségi következtetés,becslés, mérés, mértékegységváltás,szövegesfeladat-megoldás Gondolkodási képességek Rendszerezés, kombinativitás, deduktív következtetés, induktív következtetés valószínűségi következtetés,érvelés, bizonyítás Kommunikációs képességek Relációszókincs, szövegértés, szövegértelmezés, térlátás, térbeli viszonyok, ábrázolás, prezentáció Tudásszerző képességek Problémaérzékenység, probléma-reprezentáció, eredetiség, kreativitás, problémamegoldás, metakogníció Tanulási képességek figyelem, rész–egész észlelés, emlékezet, feladattartás, feladat megoldási sebesség

6 Milyen céllal?” és a „Hogyan?”
kérdésekre a választ ki-ki maga próbálja megkeresni → tudatosság hiánya → esetlegessé teheti a tanár munkájának hatékonyságát kerékkötője lehet a tantestület együttműködésének matematikatanítás csökkenő hatékonyságának is egyik okozója lehet

7 A matematika tanításának legfontosabb célja és feladata a felső tagozaton:
hogy megismertesse a tanulókat környezetük mennyiségi és térbeli viszonyaival, megalapozza korszerű, alkalmazásra képes matematikai műveltségüket, fejlessze gondolkodásukat, a középiskolában pedig tovább biztosítsa a tanulók önálló, rendszerezett gondolkodásának fejlesztését, a matematika alkalmazásának képességét.

8 A kompetencia alapú oktatásra kifejlesztett oktatási programcsomagok
A típus - az adott kompetenciaterülethez tartalmilag legközelebb álló műveltségterülethez kapcsolódó, azt teljes egészében lefedő programcsomag. B típus - a kereszttantervi program-csomag, amely az adott kompetenciát eltérő műveltség-területek tananyagába ágyazott módon fejlesztő modulok rendszerét kínálja. C típus - a tanórán kívüli keretek között felhasználható képességfejlesztő program.

9 Eszközök Tanulói munkafüzet Kártyák, játékok, szemléltető eszközök
Programok Digitális eszközök Sulinova adatbank

10 Gyakorlatias feladatok

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Interaktív tábla

23 Táblaszoftver

24 SDT

25 Realika

26 Számítógép

27 Interaktív tananyagok

28 Internet www.ementor.hu www.tablajatekos.hu www.puzzles.com

29 Szervezési módok/munkaformák
frontális munka csoportmunka kooperatív munkaformák páros munka tanulópárban folyó munka részben egyénre szabott munka teljesen egyénre szabott munka rétegmunka

30

31

32

33 Oktatási módszerek áttekintése

34 Differenciálás!!! Az elsajátítandó ismereteket bontjuk le több szintre, közelítjük meg több oldalról a diákok tanulási stílusához igazodva. „Nem a tananyagot, a gyereket kell tanítani”

35 Mi a tanár szerepe ? Facilitátor (serkentő)
Tanulócsoportok megszervezése ( optimális csoport szervezés) Az idő rugalmas kezelése ( tanulási idő hosszabbítás, magasabb szintre juttatás) Gondoskodik a differenciált tanulás lehetőségéről (tevékenységsor, változatos módok sora)

36

37

38

39

40 Tapasztalataink A program előnyei
Új szemléletű tankönyv, ötletes, gyakorlatias feladatokkal Az új módszerek fejlesztik az együttműködési készséget A tanulók aktívabbak, érdeklődőbbek

41 Problémák Tankönyvellátás!? Kevés jó digitális segédanyag van (eddig)
A módszer időigényesebb Nagy létszámú csoportok

42 Reménykedem…

43 Köszönöm a türelmeteket !


Letölteni ppt "Matematika Kompetenciaterület"

Hasonló előadás


Google Hirdetések