Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Az Egek Hirdetik Isten Dicsőségét”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Az Egek Hirdetik Isten Dicsőségét”"— Előadás másolata:

1 „Az Egek Hirdetik Isten Dicsőségét”

2 „Ő teremtette a Földet az Ő erejével, Ő alkotta a Világot az Ő bölcsességével”
(Jeremiás 10:12)

3 Mi kell ahhoz, hogy az Űrben élhessünk?
Energia, erőforrás Hőmérsékletszabályozás az űr környezetétől Védelem a halálos napsugárzás és meteorhullás ellen A Nap energiájának átalakítása hasznosítható formára Belélegezhető atmoszféra az űrhajósok részére Az űrközpont rögzítése, hogy állandó kapcsolata legyen az erőforrással

4 A Nap a mi energiaforrásunk
Millió éveken keresztül változatlan energiát termel A belső hőmérséklete ~ Co, de a felszínén lecsökken ~ Co -ra A Napunk különleges, mert a maximum energiája a látható fény-frekvencián sugárzik, ami szükséges a fotoszintézishez Napunk csak ~ 1%- a a látható csillagoknak

5 Naprendszerünk különleges
Kő típusú bolygók Gázbolygó óriások kilométer kilométer Más Naprendszerekben a bolygók sokkal különbözőbbek a mi bolygóinknál Az excentrikus pályák gyakoriak, de a kör alakúak, mint a miénk, ritkák

6 Földünk távolsága a Naptól nem véletlen
Merkúr vízpára, gőz élet lehetőség folyékony víz Föld Hőmérséklet - Celsius Mars Jupiter jég Saturnus Uranus Neptune Távolság a Naptól – millió kilométerben Egy nagyon kis tartomány van, amelyen belül élet létezhet Nem volna élet a Földön, ha egy kicsit közelebb, vagy távolabb lennénk a Naptól

7 A hőmérsékletszabályozási mechanizmus nélkülözhetetlen az élethez
Az űrben a hőmérséklet 120 Co (napon), és Co (árnyékban) között van. 280 Co a különbség A Föld forgása, az atmoszféra, a tengerek valamint az Északi- és Déli sarkok szabályozzák a Föld hőmérsékletét egy szűk +20,-20 Co -os sávban Az atmoszférában pont megfelelő mennyiségű széndioxid gáz van, hogy a napsugár melegét megtartsa

8 Folyadékok hő kapacitása A víz egy csodálatos folyadék
Hidrogén Oxigén Nitrogén Etanol Kloroform Alkohol A legjobb hőmérsékletszabályozó folyadék (magas hő kapacitású) Az egyetlen folyadék, ami szilárd állapotában könnyebb a folyadéknál Télen a jégréteg szigeteli a halakat, a vízinövényeket a mély fagytól Univerzális oldó folyadék (fontos ásványoldó a növényeknek és az állatoknak) A víz egy csodálatos folyadék

9 Egyedül csak a Földön van sok víz
Merkúr Vénusz Föld Mars A Föld hasonló méretű a Vénuszhoz A Vénusz atmoszférájában jóformán nincs víz (0, %), míg a Föld felszínét 75% -ban víz borítja Nincs megfelelő magyarázat arra, hogy miért van ennyi víz a Földön

10 Láthatatlan pajzs védi a Földet
A halálos kisugárzás elirányítva Forgó fém centrum Földünk különleges, mert erős a mágneses mezeje A Merkúrnak, Vénusznak és Mars-nak nincs mágneses mezejük A folyékony fém közepe, mint óriási dinamó, erős mágneses mezőt képez, ami millió kilométerekre kihat Ez a láthatatlan mágneses mező eltereli a Napból eredő veszélyes elektromos kisugárzást A Föld „pont jó” méretű, hogy megvédje az atmoszférát és az életet a Nap káros sugárzásától

11 „Lyuk” az ózonrétegben az Antarktisz fölött
Atmoszféránk véd a meteor hullástól és ultraibolya sugárzástól Az ultraibolya sugarak 98%- át kiszűri az ózonréteg A növények termelik az oxigént az ózonrétegnek „Lyuk” az ózonrétegben az Antarktisz fölött

12 Csodálatos energiaátalakítás
A napkollektorok az Űrállomáson a Nap energiáját elektromos energiává alakítják A Nap energiáját a növények kémiai energiává alakítják a Földön Ezen kívül oxigént is termelnek a levegőnek Víz Oxigén Széndioxid Cukor

13 Energiaátalakítás a vizekben
Hogyan fejlődött a fotoszintézis a szárazföldön és a vízben?

14 „Szerencsés Holdunk” Földünk az egyetlen „kő” típusú bolygó, melynek nagy holdja van A Hold giroszkópként működik, hogy a Föld tengelye ne vándoroljon Ezért van négy évszakunk A Hold nélkül nem volna élet a Földön

15 A Hold pont „jó“ méretű és „jó“ helyen van
Föld Nap Csak a Földről lehet teljes napfogyatkozást látni Az evolució nem tudja megmagyarázni ezt a „csodálatos véletlent”

16 A Jupiter mint „Nagy Testvér” védi a Földet
1994-ben egy jeges üstökös becsapódott a Jupiterbe 21 darabra tört a Jupiter gravitáció hatása alatt A legnagyobb darab kb. 2 kilométer volt A nagy Gázbolygók gravitációs ereje elirányítja a jeges üstököseket a Földtől A Jupiter, Saturnus, Uránus, és Neptun terv szerint vannak a helyükön, nem véletlenül

17 Különleges kilátásunk van a Galaxisból
~ Nap Átmérője fényév Naprendszerünk km/órás sebességgel repül A középen lévő Fekete-lyuk több millió nap tömegéből áll Tudatosan a spirál karok közé lettünk elhelyezve, messze a csillagkoncentrációs központtól Innen van a legjobb kilátás arra, hogy a világegyetemet megfigyelhessük

18 Szomszédunk Galaxisunk 2 000 000 km/órás sebességgel repül
Andromeda (2,5 millió fényév) Galaxisunk km/órás sebességgel repül

19 A világegyetemben több, mint 100 milliárd galaxis látható
Világegyetem ~ 14 milliárd fényév széles Ez nem a világ vége, csak ameddig most ellátunk

20 Több csillag van a világegyetemben, mint homokszem a tengerparton
“Szuper Csoport” (~ galaxis fénypontonként) “Szálak” (~ galaxis) A csillagok megszámlálhatatlanok ( ) Van élet a világegyetemben?

21 A világegyetem egy modell, hogy a végtelen Istent felfogjuk
Hogy jött létre a világegyetem ? „hogy a mi látható, a láthatatlanból állott elő “ Itt Vagy! Mennyi energia kellett a világegyetem létrehozására? „a világ Isten beszéde által teremtetett” (Zsid. 11:3). A világegyetem nem korlátolja Istent „egeidet a Te ujjaidnak munkáját” (Zsoltár 18:4.) „ Kicsoda hasonló az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, aki a magasságban lakozik? A ki magát megalázva, tekint szét a mennyen és földön” (Zsoltár 113:5-6.)

22 Milyen nagy a “Végtelen”? 14+ milliard fény éves Univerzum
A világegyetem véges Galaxis Szubatomi részecske 14+ milliard fény éves Univerzum Végtelen A szubatomi részecske és a világegyetem megkülönböztethetetlen egymástól a Végtelenből nézve Így kell Isten nagyságát felfogni

23 „ez a tudás csodálatos előttünk”
Isten tudása végtelen Amit mi megtudhatunk, azt Isten mindig is tudta Isten mindent tud még mielőtt megtörténne „Mielőtt az anyaméhben megalkottalak már ismertelek”. (Jeremiás 1:5) „Messziről érted gondolatomat, mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt Uram” (139. Zsoltár) Ő mindent tud rólunk. Ismeri a múltat, a jelent és a jövőnket. „ez a tudás csodálatos előttünk”

24 Milyen a végtelen szeretet?
A világhoz képest olyanok vagyunk, mint egy homokszem „Micsoda az ember, hogy megemlékezel róla és az embernek fia, hogy gondod van reá?” (Zsoltárok 8:4) „Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja barátaiért” (János 15:13) „Jézus, aki amikor Isten formájában volt, önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, és hasonló lett az emberhez. Megalázta magát, engedelmes volt halálig, mégpedig a keresztfa haláláig” (Filippi 2:6-8). „A Bárány, aki megöletett e világ alapítása óta” (Jelenések 13:8)

25 „De az irgalomban gazdag Isten az Ő nagy szeretete által, amellyel minket szeretett, minket, akik halottak voltunk vétkeinkben, Krisztussal együtt megelevenített, (kegyelemből van üdvösségetek) és vele együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekbe, Krisztus Jézusban, hogy megmutassa az eljövendő időkben az Ő kegyelmének felséges gazdagságát, irántunk való jóságából, a Krisztus Jézusban.” (Pál apostol Efézusbeliekhez írt levele 2: 4-7)


Letölteni ppt "„Az Egek Hirdetik Isten Dicsőségét”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések