Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Natura 2000 hatásbecslés Szombathely, november 24.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Natura 2000 hatásbecslés Szombathely, november 24."— Előadás másolata:

1 Natura 2000 hatásbecslés Szombathely, 2014. november 24.
Balaton Tihamér osztályvezető Szombathely, november 24.

2 Natura 2000 1979 Madárvédelmi Irányelv 79/409/EGK – SPA Különleges Madárvédelmi Területek 1992 Élőhelyvédelmi Irányelv 92/43/EGK – SCI Különleges Természetmegőrzési Területek Cél: Közösségi jelentőségű élőhelytípusok, fajok megőrzése Közösségi jelentőségű: olyan élőhely típusok vagy fajok, amelyeket az eltűnés fenyeget, kicsi a természetes elterjedésük, vagy egy adott biogeográfiai régión belül jellemző sajátosságokkal bírnak (jól reprezentálják a régiót, unikálisak).

3 11 önálló biogeográfiai régió az EU-ban Pannon biogeográfiai régió (3 % EU, 80% Magyarországon)

4 Natura 2000 területek kijelölése, kihirdetése
2005. június 16. Magyar Közlöny 80. szám II. kötet „A környezetvédelmi és vízügyi miniszter közleménye az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletek jegyzékéről Észrevétel→a földrészleten nem, vagy csak részben állnak fenn a Natura 2000 területté nyilvánítás feltétételei 45/2006. (XII.8.) KvVM rendelet 2007. január – Natura 2000 feljegyzések kezdeményezése az illetékes földhivataloknál 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet INFORMÁCIÓK

5 Natura 2000 terület-e? 潦 = 鵶 = 蝫 ? ↓ 980 g = 1340 g = 0 g ?
潦 = 鵶 = 蝫 ? 980 g = 1340 g = 0 g ? 980 g ≠ 1340 g ≠ 0 g

6 KTF – illetékességi terület 481/2013. (XII.17.) Korm. rendelet

7 Nyudu KTF - illetékességi terület
A felügyelőség illetékességi területét a 481/2013. (XII.17.) Korm. rendelet 1.számú melléklet IV. fejezet 2. pontja állapítja meg. 7601 km2 – 592 e fő - három vízgyűjtő (Rába, Zala, Mura) – 497 település – Ausztria, Szlovénia, Horvátország. M e g y é k G ő r - o s n S p m V a z Z l

8 Natura 2000 területek kiterjedése Magyarországon: 1,95 millió hektár (Magyarország területének 21 %-a , védett természeti területek 90 %-a ) 55 közösségi jelentőségű élőhelytípus 156 közösségi jelentőségű faj 29 kizárólag a régióra jellemző faj 80%-a a Pannon régiónak Mo.

9 Országos jelentőségű védett természeti területek, Natura 2000 területek

10 Hatások vizsgálata 275/2004. (X. 8. ) Korm
Hatások vizsgálata 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről ELŐSZŰRÉS – BERUHÁZÓ, TERVEZŐ, HATÓSÁG 10. § (1) Olyan terv vagy beruházás elfogadása, illetőleg engedélyezése előtt, amely nem szolgálja közvetlenül valamely Natura 2000 terület természetvédelmi kezelését vagy ahhoz nem feltétlenül szükséges, azonban valamely Natura 2000 területre akár önmagában, akár más tervvel vagy beruházással együtt hatással lehet, a terv kidolgozójának, illetőleg a beruházást engedélyező hatóságnak - a tervvel, illetve beruházással érintett terület kiterjedésére, az érintett területnek a Natura 2000 területhez viszonyított elhelyezkedésére, valamint a Natura 2000 területen előforduló élővilágra vonatkozó adatokra figyelemmel - vizsgálnia kell a terv, illetve beruházás által várhatóan a Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló, az 1-4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatásokat. HATÁSBECSLÉS  (2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti vizsgálat alapján a tervnek, illetve beruházásnak jelentős hatása lehet, hatásbecslést kell végezni.       (3) A terv kidolgozója, illetve a beruházó a 14. számú mellékletnek megfelelően hatásbecslési dokumentációt készít, amely alapján a hatásbecslést a felügyelőség végzi. A hatásbecslési dokumentációt a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló jogszabály alapján a természetvédelem szakterület megfelelő részterületén szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő is elkészítheti. (4) A hatásbecslés során - a 15. számú melléklet szerinti szempontokra figyelemmel - vizsgálni kell a tervnek vagy beruházásnak, illetve az azok megvalósítására vonatkozó egyéb ésszerű megoldásoknak a Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló, az 1-4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt várható hatását. JÓVÁHAGYÁS (7) A terv akkor fogadható el, illetve a beruházás akkor engedélyezhető, ha a hatásbecslés alapján megállapítható, hogy az a Natura 2000 terület kijelölésének alapjául szolgáló, az 1-4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére, illetve a Natura 2000 területre kedvezőtlen hatással nem jár, továbbá - a 4. § (1) bekezdésre figyelemmel - nem ellentétes a jelölés céljaival. (8) Ha a terv, illetve a beruházás a hatásbecslés alapján a Natura 2000 terület kijelölésének alapjául szolgáló, az 1-4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére kedvezőtlen hatással jár, és a terv, illetve a beruházás megvalósítására egyéb ésszerű megoldás nincs, azonban a tervhez, illetve a beruházáshoz a 10/A. § (2)-(3) bekezdés szerinti közérdek fűződik, a terv elfogadható, illetve a beruházás engedélyezhető. A beruházást úgy kell megvalósítani, hogy az a lehető legkisebb kedvezőtlen hatással járjon.           Közérdek – 3k emberi egészség és élet védelme, köz biztonságának a fenntartása, a környezet szempontjából kiemelt jelentőségű kedvező hatások elérés

11 Hatásbecslés szükségessége
Hatással van-e? - Elővizsgálat (screening, átvilágítás, 275/2004. Korm. 10. § (1) bek.) Válasz → NEM → IGEN Jelentős? ↓ ↓ IGEN NEM (nem zárható ki) HATÁSBECSLÉS

12 275/2004. (X.8.) Korm. Rendelet 14. melléklet
1. Azonosító adatok (terv készítői) 2. Az érintett Natura 2000 terület 3. A terv vagy beruházás bemutatása (célja, mérete, időtartama, térbeli kiterjedése, hatásterület természeti állapota…) 4. A terv vagy beruházás kedvezőtlen hatásai (15. melléklet - A Natura 2000 területet érintő hatások megállapításának szempontjai. a.)fajok, b.) élőhelyek, c.) terület koherenciája) 5. Alternatív (egyéb ésszerű) megoldások 6. A megvalósítás indokai (társadalmi, gazdasági, 3k, egyéb) 7.Kedvezőtlen hatások mérséklése 8. Kiegyenlítő (kompenzációs) intézkedések

13 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 1. melléklet – hatásvizsgálat köteles tevékenységek
1. Intenzív állattartó telep a) baromfitelepnél 85 e férőhelytől broilerek számára b) baromfitelepnél 60 e férőhelytől tojók számára c) sertéstelepnél 3 e férőhelytől 30 kg feletti sertéshízók számára d) sertéstelepnél 900 férőhelytől sertéskocák számára 29. Vízerőmű Országos jelentőségű védett természeti területen méretmegkötés nélkül 34. Felszín alatti vizek igénybevétele egy vízkivételi objektumból vagy objektumcsoportból 5 millió m3/év vízkivételtől 35. Felszíni vizek közötti vízátvezetés 100 millió m3/év vízszállító kapacitástól 38. Vízi út 1350 tonnánál nagyobb hordképességű hajók 39. Kikötő … 47. Állandó árvízvédemi mű országos jelentőségű védett természeti területen 53. Duzzasztómű vagy víztározó 2 millió m3 duzzasztott, illetve tározott vízmennyiségtől 54.Vízbesajtolás felszín alatti vízbe … 55. Halastó vagy tórendszer ha több mint 30 ha-on fed országos jelentőségű védett természeti területet

14 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. melléklet – előzetes vizsgálati eljárás tevékenységek
1. Birtokrendezés a) 3000 ha-tól b) védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén 10 ha-tól 2. Intenzív mezgazdasági célú földhasználatra való áttérés… 3. Mezőgazdasági és egyéb nem belterületi vízrendezés a.) 500 ha-tól síkvidéken b.) 300 ha tól dombvidéken c.) védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén méretmegkötés nélkül 4. Öntözőtelep a.) 300 ha öntözendő területtől, ill. 0,45 m3/sec vízfelhasználástól b.) védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén méretmegkötés nélkül 5. Nyilt felszínű öntözőcsatorna… 6. Intenzív állattartó telep… 73. Vízerőmű (amely nem tartozik az 1. mellékletbe) a)  5 MW villamos teljesítménytől b) vízbázis védőövezetén (ha a tevékenység megkezdését a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló jogszabály a védőövezeten nem zárja ki), védett természeti területen, Natura 2000 területen méretmegkötés nélkül 102. Állandó árvízvédelmi mű vízbázis védőövezetén…., védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlangi védőövezeten és település belterületén 103. Szennvíztisztító telep (ha nem tartozik az 1. mellékletbe) 104. Szennyvíz gyűjtőhálózat a.) 2000 LEE kapacitástól b.) felszín alatti vízbázis védőövezetén (ha…), védett természeti területen, Natura 2000 területen 122. Duzzasttómű … 123. Vízbesajtolás felszín alatti vizekbe… 124. Halastó, tórendszer… 125. Állóvíz- és holtágszabályozás 126. Folyószabályozás vagy folyócsatornázás… 127. Vízfolyásrendezés …

15 A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet A környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával kapcsolatos rendelkezések 5/A. § (1) A 2. melléklet szerinti esetben, ha az engedélyezési eljárás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: a Khvr.) 3. számú mellékletében meghatározott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatározott küszöbértéket nem éri el vagy a Khvr.-ben a tevékenységre megállapított feltétel nem teljesül, az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára szolgáló – a Khvr.-ben meghatározott – adatlapot. 2. melléklet a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelethez A környezeti hatások jelentősége szempontjából vizsgálandó tevékenységek, létesítmények 1. Mezőgazdasági és egyéb, a TEÁOR alapján nem a mezőgazdasági vízrendezés alá tartozó, külterületen megvalósított vízrendezés a) síkvidéken 500 ha alatt; b) dombvidéken 300 ha alatt. 2. Öntözőtelep nem védett területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védőövezetén 300 ha alatt. 3. Nyílt felszínű öntöző-főcsatorna nem védett területen és nem Natura 2000 területen 2 m3/sec vízszállító kapacitás alatt. 4. Felszín alatti vizek igénybevétele egy vízkivételi objektumból vagy objektumcsoportból, ha a felszín alatti vizek igénybevétele eléri a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott, a vízföldtani napló készítésére vonatkozó követelményeket a) talajvízből 1000 m3/nap alatt; b) termál karsztvízből 500 m3/nap alatt; c) rétegvízből 5000 m3/nap alatt; d) hideg karsztvízből 2500 m3/nap alatt; e) partiszűrésű vízből 5000 m3/nap alatt; f) termál rétegvízből 2000 m3/nap alatt; g) forrásból a mindenkori forráshozam 33%-át és a napi 50 m3-t meg nem haladó esetben; h) vízbázis védőövezetén az a)–g) pont 10%-át meg nem haladó esetben. 5. Ivóvíz távvezeték és 200 vagy annál nagyobb névleges átmérőjű (NA) elosztóvezeték nem vízbázis védőövezetén, nem védett területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védőövezetén külterületen; belterületen 1 km hossz alatt. 6. Felszíni vizek közötti vízátvezetés, ha az átvezetett víz nem haladja meg a) a vízadó tó közepes, illetve a vízadó tározó (minimális) üzemi vízszintjéhez tartozó víz tömegének 20%-át egy év alatt; b) a vízadó vízfolyás augusztusi 80%-os vízhozamának (Qaug80%) 20%-át; c) a befogadó tó közepes, illetve a befogadó tározó (minimális) üzemi vízszintjéhez tartozó víz tömegének 5%-át egy év alatt, vagy az ezeket tápláló vízfolyások Qaug80% vízhozamának 10%-át.

16 72/1996. (V.22.) Korm. r. 7. Szennyvíztisztító telep
a) nem felszín alatti vízbázis védőövezetén, nem védett területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védőövezetén lakosegyenérték alatt; b) természetközeli szűrőmezős elszikkasztó rendszer esetén nem felszín alatti vízbázis védőövezetén, nem védett területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védőövezetén 15 ha alatt; c) öntözéses szennyvízelhelyezés esetén nem felszín alatti vízbázis védőövezetén, nem védett területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védőövezetén 50 ha alatt. 8. Szennyvízgyűjtő-hálózat a) felszín alatti vízbázis védőövezetén, védett területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén 200 és 1000 lakosegyenérték között; b) nem felszín alatti vízbázis védőövezetén, nem védett területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védőövezetén 1000 és 2000 lakosegyenérték között. 9. Duzzasztómű vagy víztározó nem vízbázis védőövezetén, nem védett területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védőövezetén 1 millió m3 duzzasztott, illetve tározott vízmennyiség alatt. 10. Vízbesajtolás felszín alatti vízbe hidegvíztestek esetén, amennyiben az meghaladja az egy háztartást ellátó létesítményeket nem termálvizek esetén. 11. Halastó vagy tórendszer a) nem védett területen és nem Natura 2000 területen 10 ha alatt; b) intenzív halastó vagy tórendszer esetén nem védett területen és nem Natura 2000 területen 5 ha alatt. 12. Állóvíz- és holtágszabályozás nem vízbázis védőövezetén, nem védett területen, nem Natura 2000 területen 3 ha szabályozandó vízfelület vagy 1 km partvonal hossz alatt. 13. Folyószabályozás vagy folyócsatornázás nem vízbázis védőövezetén, nem védett területen, nem Natura 2000 területen. 14. Vízfolyásrendezés, kivéve az eredeti vízelvezető-képesség helyreállítására irányuló, fenntartási célú iszapeltávolítást és rézsűrendezést a) nem vízbázis védőövezetén 50 m vízfolyás-hossz alatt; b) nem védett területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védőövezetén 1 km vízfolyás-hossz alatt. 15. Vízerőmű nem vízbázis védőövezetén, nem védett területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védőövezetén 5 MW villamos teljesítmény alatt, az egy háztartást ellátó létesítmények kivételével. 16. Állandó árvízvédelmi mű nem vízbázis védőövezetén, nem védett területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védőövezetén és települési külterületen.

17 HITELESÉG, SZAKÉRTŐI JOGOSULTSÁG VIZSGÁLATA ELŐZETES VIZSGÁLAT
      HITELESÉG, SZAKÉRTŐI JOGOSULTSÁG VIZSGÁLATA ELŐZETES VIZSGÁLAT 3. § (1) A környezethasználó - az 1. § (5) bekezdésben foglalt eset kivételével - előzetes vizsgálat iránti kérelmet köteles benyújtani a felügyelőséghez, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely a) a 3. számú mellékletben szerepel, vagy b) a 2. és 3. számú mellékletben egyaránt szerepel. c) összetartozó tevékenységnek minősül és a 2/A. §-ban meghatározott eljárás lefolytatására nem került sor.     (2) Az előzetes vizsgálatra vonatkozó kérelemhez csatolni kell a 4. számú melléklet szerinti tartalmi követelményeknek megfelelő előzetes vizsgálati dokumentációt, amelynek egyes részeit a tartalmi követelményeknek megfelelő részszakterületeken - a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló jogszabály alapján - szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készíti el. A kérelmet a melléklettel együtt a felügyelőségnek nyolc nyomtatott példányban és egy példányban elektronikus adathordozón kell benyújtani.

18 a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 223/2014. (IX. 4.) Korm.rendelet ha az eljárás külterületet, belterületen országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet, barlang felszíni védőövezetét vagy egyedi tájértéket közvetlenül érint, - annak elbírálása érdekében, hogy a táj- és természetvédelem jogszabályban meghatározott követelményei a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett érvényesülnek-e - az első fokú eljárásban a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőséget, a másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséget,

19 nemzeti park igazgatóságok! természetvédelmi hatóság! tulajdoni lap!
TERVEZETT BERUHÁZÁS ESETÉN MEG KELL GYŐZŐDNI A TERÜLET TERMÉSZETVÉDELMI BESOROLÁSÁRÓL! Lehetőségek! nemzeti park igazgatóságok! természetvédelmi hatóság! tulajdoni lap! szabadon hozzáférhető adatbázisok: internet: Természetvédelmi Információs Rendszer – TIR

20 T.I.R

21 Google Earth

22

23 Mura menti kavicsbányák EU Pilot vizsgálat 2012. év 37 o
Mura menti kavicsbányák EU Pilot vizsgálat év 37 o. jelentés – elfogadva – kötelezettségszegési eljárás nem indult – Mura mente N2000 terület 2145,4 ha, melynek 9%-a bányatelek!

24

25 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Natura 2000 hatásbecslés Szombathely, november 24."

Hasonló előadás


Google Hirdetések