Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Nemzeti Vidékstratégia ’12-’20” Országos Önkormányzati és Közigazgatási Konferencia V. Németh Zsolt Földművelésügyi Minisztérium Környezetügyért, agrárfejlesztésért.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Nemzeti Vidékstratégia ’12-’20” Országos Önkormányzati és Közigazgatási Konferencia V. Németh Zsolt Földművelésügyi Minisztérium Környezetügyért, agrárfejlesztésért."— Előadás másolata:

1 „Nemzeti Vidékstratégia ’12-’20” Országos Önkormányzati és Közigazgatási Konferencia V. Németh Zsolt Földművelésügyi Minisztérium Környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

2 Nemzeti Vidékstratégia (NVS) Fő célkitűzések: az agrárium és a vidék hanyatlásának megállítása a vidéki élet feltételeinek javítása a minőségi mezőgazdálkodás megteremtése biztonságos élelmiszerellátás a természeti értékek megőrzése, környezetbiztonság Érintett szakterületek: agrárgazdaság élelmiszerellátás természet- és környezetvédelem vidékfejlesztés TÁRSADALOM TERMELÉS TERMÉSZET

3 NVS: Társadalmi és kulturális kihívások demográfiai válság elöregedés, elvándorlás társadalmi egyenlőtlenségek munkanélküliség, szegénység, vállalkozási aktivitás stb. térbeli egyenlőtlenségek alapellátások, infrastruktúra helyi közösségek szétesése vidék-város kapcsolat megváltozása: a vidék városellátó funkciója és a falvak hagyományos termelő szerepköre visszaszorult

4 NVS: Agrár- és élelmiszergazdaság kihívások mezőgazdaság és élelmiszeripar GDP-ből és a foglalkoztatásból való részesedése csökkent mezőgazdasággal foglalkozó egyéni gazdaságok száma csökkent termelési szerkezet megváltozása gazdatársadalom elöregedése élelmiszeripar foglalkoztatása csökkent hazai élelmiszeripar kiszorulása a hazai piacról, import növekedése Feldolgozási, értékesítési és jövedelmezőségi nehézségek A külső tényezőknek való kiszolgáltatottság fokozódása (energiahordozók, bankok, hitelek, EU piacszabályozás stb.)

5 NVS: Természeti és környezeti kihívások klímaváltozás, éghajlati szélsőségek erősödése felszíni vízkészlet szélsőséges területi és időbeli eloszlása ár- és belvizek által veszélyeztetett területek kiterjedése jelentős vízminőséget veszélyeztető folyamatok (mezőgazdaság, halászat, horgászat) agroökológiai adottságoknak nem megfelelő földhasznosítás, gazdálkodás degradációs folyamatok, talajok szervesanyag-készlete csökken biológiai sokféleség és a természetközeli élőhelyek csökkenése

6 Stratégiai célkitűzések 1.A vidéki munkahelyek megőrzése, gyarapítása 2.A vidéki népesség megtartása, a demográfiai egyensúly helyreállítása 3.Az élelmezési és az élelmiszerbiztonság szavatolása, a kiszolgáltatottság megszüntetése 4. Agrár- és élelmiszergazdaságunk életképességének növelése, piaci pozícióinak javítása, a növénytermesztés és az állattartás egyensúlyi arányának helyreállítása 5.Az ivóvízbázisok védelme, a vízkészletek, a talajok továbbá a természetes élővilág és a tájak megőrzése, a környezetbiztonság növelése 6.Helyi erőforrásokra és rendszerekre is támaszkodó energiaellátás, energiabiztonság, a kiszolgáltatottság csökkentése 7.A vidéki életminőség javítása, a vidéki gazdaság több lábra állítása 8.A város és vidék szoros kapcsolatának helyreállítása

7 Stratégiai területek és teendők 1.Természeti értékek védelme, fenntartható természeti erőforrás- és tájgazdálkodás 2. Fenntartható agrárszerkezet- és termeléspolitika 3. Föld- és birtokpolitika 4. Helyi gazdaságfejlesztés 5. Hozzáadott értéknövelés, biztonságos élelmiszerellátás, biztonságos piac 6. Vidéki környezetminőség 7. Vidéki szellemi és fizikai infrastruktúra, életképes vidéki települések, helyi közösségek

8 A termőföld mennyiségi és minőségi védelme (a termőföldvédelem törvényi garanciáinak és gazdasági eszközrendszerének erősítése) A vízkészletek mennyiségi és minőségi megőrzése, a víz visszatartása és fenntartható hasznosítása A génkészletek megőrzése, a biológiai sokféleség (biodiverzitás) fenntartása, továbbá a minőségi agrár- szerkezetváltás biológiai alapjainak megteremtése A természetvédelem területén hatékonyabb jogszabályi környezet létrehozása, az élőhely rekonstrukciók elősegítése 1. Természeti értékek védelme, fenntartható természeti erőforrás- és tájgazdálkodás Nemzeti Stratégiai Programok (7 db)

9 Az erős Közös Agrárpolitika fennmaradásának, reformjának támogatása A tájak eltérő adottságaihoz igazodó földhasználati szerkezet kialakítása, az agrár-környezetgazdálkodás fejlesztése Magasabb hozzáadott értéket és nagyobb foglalkoztatást eredményező ágazatokra épülő termelési szerkezetváltás A növényi fehérjeprogram új alapokra helyezése Az ország GMO-mentességének fenntartása Az ökológiai gazdálkodás, kertészeti ágazatok támogatása Az állattenyésztés minőségi fejlesztése, versenyképességének javítása A szaktanácsadási és szakoktatási rendszerek átalakítása Az agrárfoglalkoztatás egyszerűsítése és terheinek csökkentése 2. Fenntartható agrárszerkezet- és termeléspolitika Nemzeti Stratégiai Programok (12 db)

10 Az Unió Közös Agrárpolitikája (KAP) már több mint 50 éves múltra tekint vissza (1962) Célja olyan támogatási rendszer, amely fokozza a mezőgazdasági termelékenységet, megfizethető árú élelmiszerekkel látja el az európai polgárokat, megfelelő életszínvonalat biztosít a mezőgazdasági termelőknek garantáltan magas felvásárlási árakkal.

11 A Közös Agrárpolitika 2014-2020 3 fő cél: Életképes élelmiszertermelés: mezőgazdaság versenyképességének előmozdítása - TERMELÉS A természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás és az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó fellépés biztosítása - TERMÉSZET Kiegyensúlyozott területi fejlődés, a vidéki közösségek és munkahelyek fenntartása - TÁRSADALOM Az Európa 2020 keretében megfogalmazva: Intelligens, fenntartható, inkluzív növekedés

12 . A KAP a teljes uniós költségvetésnek 40%-át teszi ki. 2014-2020-ban is megtartja a kétpilléres szerkezetét, bár összege 11%-kal csökken az előző időszakhoz képest; hazánkra jutó összes KAP-támogatás 18%-kal nő: EU Mrd€ Magyarország Mrd € Változás % Mo.-ra I. Közvetlen kifizetések 2788,9135 II. Vidékfejlesztés 853,487 KAP-támogatások nagysága

13 KAP I. Pillér: A közvetlen kifizetések rendszere A támogatás feltétele a kölcsönös megfeleltetés intézkedéseinek betartása Kötelező elemek Önkéntes elem Alaptámogatás (SAPS) Zöld komponens „Zöldítés” Fiatal gazdálkodóknak juttatott támogatás Termeléshez kötött támogatás VAGY + A kisgazdaságok számára kialakított egyszerűsített támogatási rendszer Az ország számára önkéntes, a gazdák számára választható elem Degresszivitás

14 ZÖLDÍTÉS = az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdaság intézkedései 1. Terménydiverzifikáció - a növénytermesztés változatosabbá tétele 10-30 ha között 2 féle 30 ha felett 3 féle növénykultúra termesztése Jelenleg a mezőgazdasági terület 75%-án három növényt termelünk! Az intézkedés előnyei: - monokultúrák elkülönítése - kártevők gátolt terjedése - szélesebb termékskála - többféle tápnövény - változatosabb búvóhely - változatosabb tájkép - változatosabb mikroklíma

15 ZÖLDÍTÉS = az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdaság intézkedései 2.Állandó gyepterületek, legelők fenntartása A követelmény nemzeti szinten teljesíthető Állandó gyep legalább öt évig nem szerepel a vetésforgóban Érzékeny gyepterületek, vagyis a Natura 2000 gyepek feltörése tilos Rendszerváltás előtt 12,9% volt a gyep művelési ág, ma 8,2% Az intézkedés előnyei: - talajvédelem - biodiverzitás megőrzése - tájképi értékek megtartása - hagyományos állattartással helyi termék - munkahely - ökoturizmus

16 ZÖLDÍTÉS = az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdaság intézkedései 3.Ökológiai jelentőségű területek 15 ha szántóföldi művelés felett 5% önálló ökológiai fókuszterület Típusai például: parlagon hagyott földterület, tájelemek: fasor, facsoport, gémeskút, kunhalom, kis tó, vizes árok stb. erdősített terület, vízvédelmi sáv stb. Előny: - biodiverzitás megőrzése - éghajlatváltozás hatásainak mérséklése - talajvédelem - vízminőség javulása - tájképi értékek javítása - vegyszer- és műtrágyahasználat csökkentése

17 A földszerzés szabályrendszerének átalakítása A földtörvény módosítása A védett természeti területek helyreállítását célzó, törvényben előírt földvásárlások A termőföld korlátlan szétaprózódásának megakadályozása A Nemzeti Földalap (NFA) intézményrendszerének átalakítása Szervezett birtokrendezés Szociális földprogram 3. Föld- és birtokpolitika Nemzeti Stratégiai Programok (5 db)

18 4. Helyi gazdaságfejlesztés Helyi termelés és termékek felkarolása – helyi feldolgozás és értékesítés elősegítése A helyi termelés és értékesítés összekapcsolása a helyi intézmények közétkeztetési rendszereivel A vidék gazdaságának „több lábra” állítása Helyi energiatermelés megújuló energiára alapozva Falusi és tanyasi turizmus és ökoturizmus fejlesztése Hagyományos kézműves tevékenységek támogatása A közfoglalkoztatás, valamint a szociális földprogram kiszélesítése, költségvetési és intézményi feltételeinek megteremtése Nemzeti Stratégiai Programok (5 db)

19 Helyi piacok és helyi termékek jelentősége a települések és térségek fejlesztésében I. A termék előállítása, árusítása a térségben történik, erősödik a helyi gazdaság Cél: a pénz a lehető legtovább a helyi közösségen belül forogjon, de szoros ellátási kapcsolat legyen a közeli város lakosságával Erősödnek a termelő-vevő, város-vidék kapcsolatok Az áru nyomon követhetősége, a termelési módja felöli tájékoztatás biztosított Csökken a szállítási, tárolási, hűtési költség -> csökken a környezetterhelés Nő az élelmiszer- és ellátásbiztonság Friss, kiváló minőségű, szezonális helyi termék (környezetkímélő)

20 Nagyobb élőmunkával, odafigyeléssel előállított, egyedi termék A „kiskerti”, háztáji termesztés támogatása Őshonos fajták fennmaradásának és a hagyományos, házi elkészítési módok támogatása a termékek vásárlása által A helyi termelői piac közösségi élmény színtere is, erősödhet a közösségi összetartozás, az egymás iránti bizalom Programokkal kiegészítve növelhető a turisztikai vonzerő, továbbörökíthetőek a népi hagyományok Helyi piacok és helyi termékek jelentősége a települések és térségek fejlesztésében II.

21 A kiváló minőségű, biztonságos magyar élelmiszerekhez való fogyasztói kötődés növelése (marketing eszközök) Az élelmiszer-előállítás és -kereskedelem irányának megváltoztatása helyi ellátás  regionális ellátás  országos ellátás  export A magasabb hozzáadott értékre irányuló fejlesztési támogatások Hungarikumokról szóló törvény kidolgozása Közétkeztetési program 5. Hozzáadott értéknövelés, biztonságos élelmiszerellátás, biztonságos piac Nemzeti Stratégiai Programok (7 db)

22 A környezet fenntarthatóságát figyelembe vevő termelési módok alkalmazása Egységes környezeti megfigyelő és monitoring rendszer kialakítása Az energiatakarékos építési technológiák és a környezetbarát fűtési rendszerek támogatása A közösségi közlekedés és a vasúti szállítás arányának növelése, a helyi élelmiszer- és egyéb árutermelés megvalósítása A szelektív hulladékgyűjtés országos bevezetése A hulladékszegény technológiák támogatása A határokon átnyúló szennyezések elleni fellépés 6. Vidéki környezetminőség Nemzeti Stratégiai Programok (6 db)

23 7. Vidéki szellemi és fizikai infrastruktúra, életképes vidéki települések, helyi közösségek kis- és közepes gazdaságok, családi gazdálkodás hangsúlyosabb támogatása Hátrányos helyzetű (aprófalvas, tanyás) vidéki térségek felzárkóztatása Helyi közösségi együttlét intézményeinek megerősítése, Falu- és tanyagondnoki szolgálatok megerősítése A vidék, a köz és a termelés biztonságának növelése Nemzeti Stratégiai Programok (5 db)

24 Táncház mozgalomPálinka, törkölypálinkaSolymászat H o r t o b á g y i N e m z e t i P a r k Fertő-tó és környéke H o l l ó k ő ó f a l u Karcagi birkapörkölt Budapest Duna-part, Várnegyed, Andrássy út Aggteleki karszt Tokaj kulturtáj Pannonhalmi Főapátság Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "„Nemzeti Vidékstratégia ’12-’20” Országos Önkormányzati és Közigazgatási Konferencia V. Németh Zsolt Földművelésügyi Minisztérium Környezetügyért, agrárfejlesztésért."

Hasonló előadás


Google Hirdetések