Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

LÉGKÖRT ÉRŐ HATÁSOK. ATMOSZFÉRA - gázelegy, kis koncentrációk, koncentráció és sűrűség  csökken - Nap energiája  fotokémiai reakciók - oxigén jelenléte.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "LÉGKÖRT ÉRŐ HATÁSOK. ATMOSZFÉRA - gázelegy, kis koncentrációk, koncentráció és sűrűség  csökken - Nap energiája  fotokémiai reakciók - oxigén jelenléte."— Előadás másolata:

1 LÉGKÖRT ÉRŐ HATÁSOK

2 ATMOSZFÉRA - gázelegy, kis koncentrációk, koncentráció és sűrűség  csökken - Nap energiája  fotokémiai reakciók - oxigén jelenléte  oxidáció - troposzféra (felhőöv), 11-12 km (pólusoknál 8 km, Egyenlítőnél 18 km) a hőmérséklet (T) 100 m-ként 1 ºC-kal (0.65 ºC ) csökken, a hőenergiát a Földtől kapja (+30 → -50 °C), vízgőz, légmozgások, időjárási folyamatok - sztratoszféra, T nő, kb. 50 km, nincsenek függőleges légmozgások, a Nap ártalmas UV sugárzását az ózonréteg részben elnyeli (+50 °C) - mezoszféra, 50-80 km magasságig, - mezoszféra, 50-80 km magasságig, a T kezdetben nő, majd csökken (minimum: -80 °C) a T kezdetben nő, majd csökken (minimum: -80 °C) A CºCºCºCº 11-12 TrTrTrTr 50SZ 80M -50 +30 Te - termoszféra, 80-500 km, a T nő 1200 °C-ig, napenergia hatása, ionizációs folyamatok (UV felhasználás) - termoszféra, 80-500 km, a T nő 1200 °C-ig, napenergia hatása, ionizációs folyamatok (UV felhasználás)

3 LÉGKÖR ÖSSZETÉTELE (~20 km-ig) Koncentráció Tartózkodási idő Hatás Elnyelés (1) Állandó N 2  78 % 10 8 év O 2  21 % 5000 év Nemesgázok ≈ 0.95 % (2) Változó CO 2 320 ppm 10 év CH 4 1 ppm 5 év H 2 0.5 ppm 7 év N 2 O 0.3 ppm 8 év O 3 (tr./sztr.) 10 ppb/1 ppm 2 év UV UV, V üvegház UV, IR üvegház IR UV erdőpusztulás, fotokémiai szmog ózonlyuk UV, V, IR

4 Koncentráció Tartózkodási idő Hatás Elnyelés (3) Nagyon változó CO 0.1 ppm 0.3 év NO x 1 ppb 10 nap SO 2 1 ppb 3 nap vízgőz (0.4-400)10 2 ppm 10 nap Freon (halogénezett szénhidrogén pl. CF 2 Cl 2 ) 100 év szénhidrogén pl. CF 2 Cl 2 ) 100 év mérgező UV,V,IR savasodás, szmog UV,V,IR ózonlyuk üvegház

5 KIS TÖRTÉNELEM II. Edward (13 sz. vége): széntüzelés korlátozása a Parlament II. Edward (13 sz. vége): széntüzelés korlátozása a Parlament munkája miatt munkája miatt III. Richard (14-15 sz.): füstadó III. Richard (14-15 sz.): füstadó 17 sz. London: ipar kitelepítése, zöld övezet (javaslat) 17 sz. London: ipar kitelepítése, zöld övezet (javaslat) 1948 Donora (14 000 lakos), acélmű (Pennsylvania)  súlyos szennyezés (20 halott, több 100 megbetegedés) 1948 Donora (14 000 lakos), acélmű (Pennsylvania)  súlyos szennyezés (20 halott, több 100 megbetegedés) 1952 London szmog 1952 London szmog 1962 Los Angeles: fotokémiai szmog 1962 Los Angeles: fotokémiai szmog 1847-48 tv. az angol parlamentben a füstszennyezés korlátozására 1847-48 tv. az angol parlamentben a füstszennyezés korlátozására 1859 Monarchia: ipartv-ben korlátozzák a ipari szennyezést 1859 Monarchia: ipartv-ben korlátozzák a ipari szennyezést 1872 első feljegyzés savas esőről (angol kémikus) 1872 első feljegyzés savas esőről (angol kémikus)

6 Mitől lesz szennyező egy anyag? WHO: a levegőben olyan mértékben van jelen az adott anyag, amely az emberekre, élőlényekre, tárgyi tulajdonra káros lehet, vagy a jó közérzetet vagy a birtoklás gyakorlását akadályozza WHO: a levegőben olyan mértékben van jelen az adott anyag, amely az emberekre, élőlényekre, tárgyi tulajdonra káros lehet, vagy a jó közérzetet vagy a birtoklás gyakorlását akadályozza Természetes szennyezők: virágporok, tűlevelűek terpénjei, vulkánok por- és gázfelhői Természetes szennyezők: virágporok, tűlevelűek terpénjei, vulkánok por- és gázfelhői Anyagok terjedése a kibocsátási ponttól: transzmisszió (légköri folyamatok) Anyagok terjedése a kibocsátási ponttól: transzmisszió (légköri folyamatok) Antropogén szennyezők: a természetes összetételt károsan megváltoztató, emberi tevékenységből származó légnemű (gázok, gőzök), folyékony vagy szilárd (aeroszolok) anyagok Antropogén szennyezők: a természetes összetételt károsan megváltoztató, emberi tevékenységből származó légnemű (gázok, gőzök), folyékony vagy szilárd (aeroszolok) anyagok Emisszió: időegység alatt kibocsátott anyagmennyiség (tömeg/idő) Emisszió: időegység alatt kibocsátott anyagmennyiség (tömeg/idő) Immisszió: a kibocsátástól távolabb mérhető koncentráció Immisszió: a kibocsátástól távolabb mérhető koncentráció

7 MI AZ AEROSZOL? -partikulált (alakos) szennyezők -cseppfolyós/szilárd részecskék -0.01-100 µm, finom eloszlás -por (1-100 µm, szilárd, anyagalakítás) -füst (0.01-1 µm, szilárd, égetés) -köd (1-100 µm, folyékony, gázból) -pára (0.01-1 µm, folyékony, gázból) -kis tartózkodási idő -kondenzáció (csapadék) -fényelnyelés (szmog) -hővisszaverés (üvegház) -adszorpció (szennyezők) ÜLEPEDÉSI SEBESSÉG A RÉSZECSKE MÉRET FÜGGVÉNYÉBEN GRAVITÁCIÓS KIÜLEPEDÉS TURBULENS KIÜLEPEDÉS

8 KONCENTRÁCIÓK MÉRŐSZÁMAI - szilárd, cseppfolyós és gáz halmazállapotú szennyezők - térfogat/térfogat, tömeg/tömeg, tömeg/térfogat  µg/m 3, ez függ a T és p-től ez függ a T és p-től - állandó - átszámítás V [cm 3 /mmol] ideális gáz moláris térfogat (1 atm  101.3 kPa  22.4 l, 20 °C) M [mg/mmol] moláris tömeg

9 Szennyező anyagok és egészségkárosító hatásaik  szén-monoxid (CO) F  szén-monoxid (CO) FEJFÁJÁS, HÁNYINGER, FULLADÁS (OXIHEMOGLOBIN  KARBOXIHEMOGLOBIN)  szén-dioxid (CO 2 ) FULLADÁS (ZÁRT TÉRBEN)  kén-dioxid (SO 2 )  kén-dioxid (SO 2 ) NYÁLKAHÁRTYÁK (ORR, GARAT, SZEM), KÖHÖGÉS, TÜDŐÖDÉMA, BRONHITISZ  nitrogén-oxidok (NO x )  nitrogén-oxidok (NO x ) TÜDŐ, SZEM, LÉGUTAK (A TÜDŐBEN KELETKEZIK SAV) NO: IDEGRENDSZER + METAMOGLOBÉNIA  klór (Cl), fluoridok NYÁLKAHÁRTZÁK, LÉGUTAK, BŐR, KÖHÖGÉS  nehézfémek (Cd, Pb, As, Zn) IDEGRENDSZER, KARCINOGÉN, AKKUMULÁCIÓ  szilárd részecskék SZILIKÓZIS  pollen ALLERGIA  rostok (pl. azbeszt) TÜDŐRÁK  illékony szerves vegyületek (VOC) FEJFÁJÁS, KARCINOGÉN HATÁS  ózon (O 3 ) FOJTÓ, RONCSOLÓ HATÁSÚ (TÜDŐ, NYÁLKAHÁRTYÁK)

10 NÖVÉNYEK l SZILÁRD –ASSZIMILÁCIÓS FELÜLET CSÖKKEN –LÉGCSERENYÍLÁS (LEFEDÉS) l GÁZOK - pl. KÉNSAV: RONCSOLÁS, KLOROFILL SÉRÜLÉSE  SZÍNVÁLTOZÁS, FOTOSZINTÉZIS GÁTLÁSA + FOKOZOTT PÁROLOGATÁS - pl. ÓZON: GÁZCSERENYÍLÁSOK ZÁRÓDÁSA, SEJTMEMBRÁN SÉRÜLÉSE + VÍZZEL REAGÁLVA  KLOROFILL RONCSOLÁSA - pl. ÓZON: GÁZCSERENYÍLÁSOK ZÁRÓDÁSA, SEJTMEMBRÁN SÉRÜLÉSE + VÍZZEL REAGÁLVA  KLOROFILL RONCSOLÁSA l TALAJ SAVANYODÁSA –ALUMÍNIUM ÉS NEHÉZFÉMEK KIOLDÓDÁSA, GYÖKÉRZET KÁROSODÁSA + KÁROS MIKROORGANIZMUSOK – ERDŐK PUSZTULÁSA l INDIKÁTOROK (pl. ZUZMÓ, nagyon érzékeny a légszennyezésre) ÉPÜLETEK ÉS ARCHEOLÓGIAI ÉRTÉKEK ( pl. SO 2 : MÉSZKŐBŐL GIPSZ, AMI VÍZZEL ÉRINTKEZVE DUZZAD  REPEDÉSEK, FELÜLETI LEVÁLÁSOK + FESTETT ÜVEGEK FAKULÁSA + KORRÓZIÓ )

11 Források  pontforrás (ipartelep kéménye)  felületi forrás (település-lakossági fűtés, mezőgazdaság) Ipar SO 2 : fosszilis tüzelőanyag (barnaszén, olaj, gáz), kénsavgyártás, papíripar CO : tökéletlen égés (energiaipar, kohászat) NO 2 : magas hőfokú égés (energiaipar, elektromos kisülés) szilárd részecskék: minden égés során (kohászat, energiaipar)  vonal menti forrás (utak, autópálya) alumíniumkohászat, zománcgyártás, foszforműtrágyagyártás, tégla- és cserépipar Fluor: CO 2 : égési folyamatok (energiaipar, kohászat)

12 Mezőgazdaság: CO, C x H y : biomassza égetés NH 3 : állatok vizelete CH 4 : rizstermelés, kérődző állatok Erdőirtás: CO 2 : égetés, megkötő kapacitás csökkenése Település (infrastruktúra): CH 4, CO 2 : hulladéklerakók CO, CO 2, SO 2 : fűtés CO 2, CO, SO 2, NO, NO 2 : közlekedés N 2 O : talajban lévő baktériumok (denitrifikáció) szilárd részecskék: közlekedés (kátrány, ólom), fűtés szilárd részecskék: növényvédőszerek permetezése

13 GázAntropogénTermészetes Antropogén % CO 2 -C 7 000 100 000 7 CO-C 505 505 75 75 87 87 CH 4 -C 270 270 120 120 69 69 SO 2 -S 70 70 35 35 67 67 NO-N 20 20 10 10 67 67 N 2 O-N 1 10 10 9 NH 3 -N 20 20 50 50 VOC 75 75 750 750 9 Freonok 1 0100 Gázkibocsátás [Tg/év]

14 Szennyező- csoport Szilárd+aerosolGáz+gőz A felhasznált anyagból a szennyezőanyag %-a Fosszilis tüzelőanyag elégetése por, füst, pernye SO 2 NO x, CO, CO 2 0,05-40 Járműmotorokfüst (olajfüst) NO x,CO, savgőzök 4-7 szénhidrogénre Petrolkémiaköd, füst SO x, H 2 S, NH 3 szénhidrogének merkaptánok 0,25-1,5 Vegyipar pára, köd, füst, szervetlen és szerves sók SO x, CO, NH 3 szerves és szervetlen savak Kohászat, fémipar por, füst, ércpor, homok SO 2, CO fluoridok, szervesanyagok 0,5-2 Ásványipar, őrlők por, korom, pernye, szilikátok SO 2, CO Szénbányászat, szénipar por, korom, pernye fluoridok, kátrány, fenol, SO 2, H 2 S szénhidrogének Mezőgazd. és élelmiszerip. por, köd szervesanyagok, NH 3, CH 4, bűzös anyagok 0,25-1 Levegőszennyezések - a levegőbe kerülő ártalmas anyagok és forrásaik

15 MI BEFOLYÁSOLJA A LÉGSZENNYEZŐ ANYAGOK TERJEDÉSÉT? SZÁLLÍTÓ KÖZEG (LÉGKÖR) JELLEMŐI: SZÉLSEBESSÉG SZÉLSEBESSÉG (URALKODÓ) SZÉLIRÁNY (URALKODÓ) SZÉLIRÁNY TURBULENS ÁRAMLÁS! TURBULENS ÁRAMLÁS! LÉGKÖR STABILITÁSA: LABILIS, STABIL, INVERZIÓ LÉGKÖR STABILITÁSA: LABILIS, STABIL, INVERZIÓ FÜGG A HŐMÉRSÉKLETI GRADIENSTŐL, A HŐMÉRSÉKLET NAPSZAKOS VÁLTOZÁSÁTÓL SZENNYEZŐANYAG VISELKEDÉSE (NEM KONZERVATÍV): KIÜLEPEDÉS (SZÁRAZ VAGY NEDVES) KIÜLEPEDÉS (SZÁRAZ VAGY NEDVES) ADSZORPCIÓ (SZILÁRD ANYAGOKHOZ TAPADÁS) ADSZORPCIÓ (SZILÁRD ANYAGOKHOZ TAPADÁS) FOTOKÉMIAI REAKCIÓK FOTOKÉMIAI REAKCIÓK SAVKÉPZŐDÉS SAVKÉPZŐDÉS KÉMIAI, BIOKÉMIAI ÁTALAKULÁSOK KÉMIAI, BIOKÉMIAI ÁTALAKULÁSOK HÍGULÁS ÁTALAKULÁS Horizontális szóródás: a Föld forgása miatt változó szélmezők szerint alakul + lokális hatások (tengerpart, völgy, nagyváros) Horizontális szóródás: a Föld forgása miatt változó szélmezők szerint alakul + lokális hatások (tengerpart, völgy, nagyváros) Vertikális szóródás: függőleges hőmérsékleti viszonyok szerint Vertikális szóródás: függőleges hőmérsékleti viszonyok szerint

16 ELKEVEREDÉS Csóva (konvekció és diszperzió) Csóva (konvekció és diszperzió) Anyagmérleg (emisszió, reakciók stb.) Anyagmérleg (emisszió, reakciók stb.) Meteorológia (szélsebesség, stabilitás) Meteorológia (szélsebesség, stabilitás)

17 ÁLLAPOTVÁLTOZÁS ÉS INVERZIÓ Hőmérsékleti gradiens alakulása (hőmérséklet változása a magassággal) Adiabatikus: 1 ºC /100 mAdiabatikus: 1 ºC /100 m Szuperadiabatikus: > 1 ºC /100 mSzuperadiabatikus: > 1 ºC /100 m Szubadiabatikus: < 1 ºC /100 mSzubadiabatikus: < 1 ºC /100 m Inverzió: fordított gradiens, hőmérséklet felfelé növekszikInverzió: fordított gradiens, hőmérséklet felfelé növekszik

18 Labilis Stabil Szuperadiabatikus eset Szubadiabatikus eset

19 STABIL INVERZIÓ: (nagy tömegű meleg levegő ülepedik a város fölé, pl. hideg levegő beáramlása a meleg légrétegek alá, hideg levegő megülése völgyekben) → GÁTOLJA A SZENNYEZŐANYAGOK ELKEVEREDÉSÉT, A HÍGULÁST

20 HŐMÉRSÉKLETI GRADIENS NAPSZAKOS VÁLTOZÁSA SUGÁRZÁSI INVERZIÓ KAILAKULÁSA

21 A CSÓVA ALAKJA SZUPERADIABATIKUS ADIABATIKUS INVERZIÓ 1. INVERZIÓ 2.

22 Grafikus módszer a csóva alakjának meghatározására Példa: 100 m kémény, 20 °C

23 CSÓVA SZÁMÍTÁSA : GAUSS ELOSZLÁS Koncentráció számítása (3 dimenzió, konzervatív anyag):

24  : Távolságtól függő szórás, függ a légkör stabilitásától Meghatározása: - diagramm segítségével (stabilitási nomogramok) - számítással (légköri jellemzőkből) - számítással (légköri jellemzőkből) Kéményméretezés: Emisszió (M), szélsebesség (v) ismert feladat: x, y, z pontban adott határérték kémény milyen H magas legyen? Koncentráció számítása (3 dimenzió, konzervatív anyag):

25 Légszennyezési problémák  szmog  éghajlatváltozás  ózoncsökkenés  savasodás  SZMOG

26 1952 London – téli szmog - 4 000 halott - maximum 2 mg/m 3  0.75 ppm - sűrű köd, magas páratartalom - hőmérsékleti inverzió, -3 - +5 °C - szinergikus hatások - SO 2, füst, ipari és háztartási szennyezők (CO) - Oxigénnel reagálva SO 3, majd vízzel egyesülve kénsav keletkezik - asztma, halálos tüdőödéma, bronhitisz

27 1952 London – téli szmog WHO határérték: 1 óra 0.125 ppm 350 µg/m 3 Hosszútáv 50 µg/m 3 0.018 ppm 0.18 ppm 500 µg/m 3 10’ A kitettség ideje (szennyezés tartóssága) fontos → Az egészségügyi határértékeket a tartósság függvényében adják meg (szinergia?, állatkísérletekből arányosítás?)

28 SZÉN-MONOXID BELÉGZÉS HATÁSA A KONCENTRÁCIÓ ÉS A KITETTSÉGI IDŐ FÜGGVÉNYÉBEN ÉS A KITETTSÉGI IDŐ FÜGGVÉNYÉBEN

29 1962 Los Angeles: nyári v. fotokémiai szmog - gépjárműforgalom, napfény, alacsony nedvességtartalom, 25-35 °C - nitrogénoxidok, szénhidrogének felhalmozódása (reggeli csúcs) - napfény katalizáló hatása: fotokémiai reakció: NO 2  NO + O - ózonszintézis: O 2 + O  O 3 - ózonbomlás: O 3 (UV)  O 2 + O, O 3 + NO  NO 2 + O 2 - O + C x H y  szénhidrogének bomlása, reaktív szerves gyökök - O + C x H y  szénhidrogének bomlása, reaktív szerves gyökök - szerves gyökök + NO 2 / NO / O 2  aldehidek, peroxi-acetil-nitrát (PAN) - szerves gyökök + NO 2 / NO / O 2  aldehidek, peroxi-acetil-nitrát (PAN) - hőmérsékleti inverzió (hideg tengeri levegő áramlik a meleg alá) Ózon, PAN, aldehidek (mérgező, fojtó, köd, szem, orr, nyálkahártya)

30 1962 Los Angeles: nyári v. fotokémiai szmog - elsődleges és másodlagos szennyezők (később keletkeznek) - napszakosság (dinamikus)

31 Légállapot a Los Angeles-i szmog során

32 SZMOGOK KIALAKULÁSÁNAK CSÖKKENTÉSI LEGETŐSÉGEI EMISSZIÓK SZABÁLYOZÁSA KÖZLEKEDÉSI EREDETŰ: KATALIZÁTOROK, FORGALOMSZERVEZÉSKÖZLEKEDÉSI EREDETŰ: KATALIZÁTOROK, FORGALOMSZERVEZÉS IPAR: PORLEVÁLASZTÓK, SZŰRÉS, KÉMÉNY INVERZIÓS RÉTEG FÖLÉ EMELÉSEIPAR: PORLEVÁLASZTÓK, SZŰRÉS, KÉMÉNY INVERZIÓS RÉTEG FÖLÉ EMELÉSE LAKOSSÁGI: KÖZPONTI FŰTÉSLAKOSSÁGI: KÖZPONTI FŰTÉS ÁTSZELLŐZÉS ELŐSEGÍTÉSE VENTILLÁCIÓS FOLYOSÓK BIZTOSÍTÁSA (BEÉPÍTETTSÉG, UTAK SZÉLESSÉGE ÉS IRÁNYULTSÁGA, MAGAS ÉPÜLETEK ELHELYEZKEDÉSE, ZÖLDSÁVOK)VENTILLÁCIÓS FOLYOSÓK BIZTOSÍTÁSA (BEÉPÍTETTSÉG, UTAK SZÉLESSÉGE ÉS IRÁNYULTSÁGA, MAGAS ÉPÜLETEK ELHELYEZKEDÉSE, ZÖLDSÁVOK) SZMOGRIADÓ TERVEK → KÖZLEKEDÉS, FŰTÉS KORLÁTOZÁSA

33 Légszennyezési problémák  szmog  éghajlatváltozás  ózoncsökkenés  savasodás  SZMOG

34 SO 2 SZÁRAZ ÜLEPEDÉS NEDVES ÜLEPEDÉS E EMISSZIÓK: EMISSZIÓK: - NO x - SO 2, partikulált anyag 50-60 % közlekedés 50-60 % erőművek - CO 2 Erőművek, közlekedés, fűtés - CH 4 Mezőgazdaság, közlekedés FOLYAMATOK: - HCl PVC-hulladék égetése + H 2 0: Kénes sav, kénsav NO x : + H 2 O: salétromos sav, salétromsav

35 SO 2 emisszió alakulása Magyarországon SO 2 emisszió alakulása Magyarországon - 1930 0.3 Mt/év - 1965 1.7 Mt/év - 1992 0.9 Mt/év - okok : recesszió recesszió széntüzelés csökkenése hatékonyság (?) SO 2 egyezményben vállaltakat teljesítettük!

36 KÉN KIÜLEPEDÉS EURÓPÁBAN (gS/m 2 év, 1985, EMEP mérési hálózat)

37 CSAPADÉK pH ÉRTÉKEK AZ USA-ban (1980-1984) ÉS ÉRZÉKENY TERÜLETEK ÉS ÉRZÉKENY TERÜLETEK

38 A SAVASODÁS HATÁSAI

39 Tavakra gyakorolt hatás: eső pH: 5.5 (szénsav) savas eső: 2-4 (erős savak) pH 5 körül: halikrák nagy része elpusztul pH 5 alatt: a legtöbb élőlényre végzetes Természetes védelem: pufferkapacitás - hidrogénkarbonát HCO 3 - + OH - = CO 3 2- + H 2 O HCO 3 - + H 3 O + = H 2 CO 3 + H 2 O

40 SZABÁLYOZÁS AKTÍV EMISSZIÓ CSÖKKENTÉS: EMISSZIÓ CSÖKKENTÉS: - KÉN, NITROGÉN LEVÁLASZTÁS (PONTFORRÁSOK) - ALACSONY KÉNTARTALMÚ TÜZELŐANYAG - KÖZLEKEDÉS: KATALIZÁTOROK NEMZETKÖZI EGYEZMÉNYEK NEMZETKÖZI EGYEZMÉNYEK -1983 HELSINKI: SO 2 (országonként eltérő csökkentés, Magyaro.: - 30%) -1985 SZÓFIA: NO X (nem növekedhet tovább) PASSZÍV VIZEK: PUFFERKAPACITÁS NÖVELÉSE (MESZEZÉS) VIZEK: PUFFERKAPACITÁS NÖVELÉSE (MESZEZÉS) ÉPÜLETEK: DURVA MÉSZKŐ (porózus)  ÉDESVÍZI MÉSZKŐ VÉDŐBEVONAT (tömör) ÉPÜLETEK: DURVA MÉSZKŐ (porózus)  ÉDESVÍZI MÉSZKŐ VÉDŐBEVONAT (tömör)

41 Légszennyezési problémák  szmog  éghajlatváltozás  ózoncsökkenés  savasodás  SZMOG

42 ELEKTROMÁGNESES SPEKTRUM távoli infra (IR 2 ) ultraibolya (UV) látható (V)közeli infra (IR 1 ) rövidhullámhosszúhullám 0.20.380.744.0100 µm NAP FÖLD mikrohullám röntgen Üvegház gázok: CO 2, CH 4, N 2 O, vízgőz, Freon Hosszúhullámú sugárzás elnyelése

43

44 TERMÉSZETES ÜVEGHÁZHATÁS BEÉRKEZŐ RÖVIDHULLÁMÚ SUGÁRZÁS: 1367 W/m 2BEÉRKEZŐ RÖVIDHULLÁMÚ SUGÁRZÁS: 1367 W/m 2 10 % UV, 45 % LÁTHATÓ, 45 % HOSSZÚHULLÁMÚ10 % UV, 45 % LÁTHATÓ, 45 % HOSSZÚHULLÁMÚ LÁTHATÓ FÉNY 50 %-A VISSZAVERŐDIK (ALBEDO), ILL. ELNYELŐDIK A LÉGKÖRBEN (FELHŐK, VÍZGŐZ, AEROSZOLOK, NYOMGÁZOK), 50 % JUT A FELSZÍNRELÁTHATÓ FÉNY 50 %-A VISSZAVERŐDIK (ALBEDO), ILL. ELNYELŐDIK A LÉGKÖRBEN (FELHŐK, VÍZGŐZ, AEROSZOLOK, NYOMGÁZOK), 50 % JUT A FELSZÍNRE A BEÉRKEZŐ LÁTHATÓ FÉNY EGYHARMADA KÖZVETLENÜL, HOSSZÚHULLÁMÚ HŐSUGÁRZÁS FORMÁJÁBAN VISSZAVERŐDIK, KÉTHARMADA KÖZVETETTEN ADÓDIK ÁT (párolgás és hő)A BEÉRKEZŐ LÁTHATÓ FÉNY EGYHARMADA KÖZVETLENÜL, HOSSZÚHULLÁMÚ HŐSUGÁRZÁS FORMÁJÁBAN VISSZAVERŐDIK, KÉTHARMADA KÖZVETETTEN ADÓDIK ÁT (párolgás és hő) A VISSZAVERT HOSSZÚHULLÁMÚ SUGÁRZÁS 90%-A ÚJRA ELNYELŐDIK A LÉGKÖRBEN, MAJD ENNEK MINTEGY FELE VISSZASUGÁRZÓDIK A FELSZÍNREA VISSZAVERT HOSSZÚHULLÁMÚ SUGÁRZÁS 90%-A ÚJRA ELNYELŐDIK A LÉGKÖRBEN, MAJD ENNEK MINTEGY FELE VISSZASUGÁRZÓDIK A FELSZÍNRE A SUGÁRZÁSI EGYENSÚLY CSAK ÉVES ÁTLAGBAN ÉS A BOLYGÓ EGÉSZÉRE ÉRVÉNYES! (PL EGYENLÍTŐ: BEÉRKEZŐ> KISUGÁRZOTT HŐ)A SUGÁRZÁSI EGYENSÚLY CSAK ÉVES ÁTLAGBAN ÉS A BOLYGÓ EGÉSZÉRE ÉRVÉNYES! (PL EGYENLÍTŐ: BEÉRKEZŐ> KISUGÁRZOTT HŐ) AZ ÜVEGHÁZHATÁS A FÖLDI ÉLET ALAPVETŐ FELTÉTELE! (+15 ºC → -17 ºC)AZ ÜVEGHÁZHATÁS A FÖLDI ÉLET ALAPVETŐ FELTÉTELE! (+15 ºC → -17 º C)

45 ÜVEGHÁZHATÁS EMBERI TEVÉKENYSÉG HATÁSAI EMBERI TEVÉKENYSÉG HATÁSAI - CO 2 : 270 ppm  350 ppm (ipari forradalom óta, égetés, erdőirtás) - CH 4 : 0.8  1.72 ppm (rizstermesztés, állattartás (anaerob)) - N 2 O : 288  310 ppb (tüzelés, műtrágya (denitrifikáció))  A globális felmelegedés már megkezdődött. A megfigyelések szerint a globális átlaghőmérséklet az utóbbi 100 évben 0.6 o C-kal nőtt.  2030: + 350 ppm (duplázódás): 2-3 (1-14) °C növekedés NYOMGÁZOK SZEREPE A FELMELEGEDÉSBEN: NYOMGÁZOK SZEREPE A FELMELEGEDÉSBEN: - Vízgőz: 62 % - CO 2 : 22 % - Ózon: 7 % - N 2 O: 4 % - Metán: 2 % - Hal. C x H y : 2 % - Vízgőz: 2 % - CO 2 : 50 % - Ózon: 1 % - N 2 O: 4 % - Metán: 19 % - Hal. C x H y : 17 % Természetes: Antropogén:

46 A széndioxid koncentrációjának változása az atmoszférában

47 Az átlaghőmérséklet alakulása

48 GLOBÁLIS CO 2 MÉRLEG

49 FEJENKÉNTI ÜVEGHATÁSÚ GÁZ EMISSZIÓ (VILÁG ÁTLAG  1)

50 HAZAI CO 2 EMISSZIÓK VÁLTOZÁSA

51 ÉGHAJLATVÁLTOZÁS HATÁSAI  ÉVTIZEDENKÉNT 0.2-0.5  C GLOBÁLIS ÁTLAGHŐMÉRSÉKLET EMELKEDÉS,  A HŐMÉRSÉKLET A XXI. SZÁZAD VÉGÉIG 2-3 o C-KAL EMELKEDHET (Intergovermental Panel of Climate Change, 1995)  A FELMELEGEDÉS MÉRTÉKE AZ ÉSZAKI FÉLGÖMBÖN VÁRHATÓAN MEGHALADJA A GLOBÁLIS ÁTLAGOT.  GLOBÁLIS TENGERSZINT EMELKEDÉS ÉVTIZEDENKÉNT 6-10 cm (jégtakarók felolvadása, melegedő víz hőtágulása)  SŰRŰN LAKOTT, TENGERSZINT ALATTI PARTVIDÉKEK ELÁRASZTÁSA  ÉGHAJLATI ÖVEK É-RA TOLÓDÁSA, A SZÁRAZ TERÜLETEK NÖVEKEDÉSE, SZUBTRÓPUSI ÉS MEDITERRÁN TÉRSÉGEK TERÜLETI CSÖKKENÉSE, ÁLLANDÓAN FAGYOTT TERÜLETEK BESZŰKÜLÉSE  TERMESZTÉSI TERÜLETEK ROSSZABB TALAJOKRA TOLÓDÁSA

52 ÉGHAJLATVÁLTOZÁS HATÁSAI  PÁROLGÁS ÉS FELHŐKÉPZŐDÉS FOKOZÓDÁSA, VÍZ LÉGKÖRI FELHALMOZÓDÁSA (FOKOZOTT ÜVEGHÁZHATÁS)  VÍZHÁZTARTÁS ÖVEZETES ELOSZLÁSÁNAK JELENTŐS MÓDOSULÁSA VÁRHATÓ: TRÓPUSI TERÜLETEK NEDVESSÉGELLÁTOTTSÁGA NŐ MÉRSÉKELT ÉGÖVBEN CSAPADÉKHIÁNY  A HIDROLÓGIAI KÖRFORGÁS VALÓSZÍNŰLEG FELGYORSUL, NÖVELVE A SZÉLSŐSÉGES ÉGHAJLATI ESEMÉNYEK GYAKORISÁGÁT: ÁRVÍZ, ASZÁLY, TRÓPUSI CIKLONOK GYAKORISÁGA NÖVEKEDHET  A csapadék tér- és időbeli eloszlására, a víz körforgására és az ökológiai rendszerek válaszreakciójára ismereteink még nagyon hiányosak.  Kyoto-i Egyezmény (2005, 160 ország, 55 %-nyi emisszió): üvegház- gázok csökkentése 2012-ig 5.2 %-kal az 1990-es szinthez képest (EU: 8 %, Magyaro.: 6 %) Hatékony???

53 ÉGHAJLATVÁLTOZÁS: MAGYARORSZÁG TALAJNEDVESSÉG TARTALOM ÉS TALAJVÍZKÉSZLET MÓDOSULÁSA, NYÁRI CSAPADÉKHIÁNY (15 %) +0.5  C (FÉLGÖMBI ÁTLAG)  ASZÁLYOS HÓNAPOK GYAKORISÁGA 60%-KAL NŐ

54 Légszennyezési problémák  szmog  üvegházhatás  ózoncsökkenés  savasodás  SZMOG

55 TROPOSZFÉRA TROPOSZFÉRA - Összes mennyiség 10 %-a, 1 %/év növekedés (iparosodás) SZTRATOSZFÉRA SZTRATOSZFÉRA - 90 %, csökkenő trend világszerte a XX. sz. végén CHAPMAN MODELL (1930) – egyensúlyi folyamatrendszer CHAPMAN MODELL (1930) – egyensúlyi folyamatrendszer O 2 → O + O O + O 2 → O 3 UV sugárzás (energia) O 3 → O + O 2 O + O 3  2 O 2 látható fény - „ózonlyuk” az északi sarkvidéknél (É-ra jutó szennyezések) - Zavart okozó anyagok: Cl, NO (katalizátorok, 1:1000) NO + O 3  NO 2 + O 2 NO 2 + O  NO + O 2 Freon12: CCl 2 F 2 + UV  CClF 2 + Cl Cl + O 3  ClO + O 2 ClO + O  Cl + O 2 - bőrrák, napozás közben gyakoribb leégés - immunrendszer gyengülés - gyorsabban öregszik a bőr - növények károsodása (erdők) - műanyagok gyorsabban mennek tönkre ÓZONRÉTEG VÉKONYODÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI (UV átjut) ÓZONRÉTEG VÉKONYODÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI (UV átjut) Túltrágyázás, égetés: N 2 O + O  2 NO

56 FREON 11 FOTODISSZOCIÁCIÓJA

57 Ózontartalom földrajzi változása

58 FREON - Kezdetben azt gondolták, ártalmatlan - mérése: 1970-től - montreáli egyezmény (1987): 2000-ig meg kell szüntetni a használatát (kimutatható a folyamat lelassulása)


Letölteni ppt "LÉGKÖRT ÉRŐ HATÁSOK. ATMOSZFÉRA - gázelegy, kis koncentrációk, koncentráció és sűrűség  csökken - Nap energiája  fotokémiai reakciók - oxigén jelenléte."

Hasonló előadás


Google Hirdetések