Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Szemelyácz János Baranya Megyei Addiktológiai Ambulancia

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Szemelyácz János Baranya Megyei Addiktológiai Ambulancia"— Előadás másolata:

1 "A részek alkotta egész„ - ellátórendszerek találkozása – - integrált szemlélet - 
Dr. Szemelyácz János Baranya Megyei Addiktológiai Ambulancia INDIT Közalapítvány Szedres, szeptember 26.

2 A rehabilitáció alapelvei
A rehabilitáció célja sokkal inkább a társadalmi beilleszkedés képességének és társadalmi elfogadás lehetőségének a kialakítása, mint a tünetmentesség elérése. Károsodás > Fogyatékosság > Rokkantság A rehabilitáció a DESTIGMATIZÁCIÓ folyamatát jelenti. Fontosak a közösségi rehabilitációs formák, de a kliensek szerint többet ér a jó személyes kapcsolat, az egyénenkénti ráfigyelés, az egyéni kezelési terv, és hogy megfelelő információval lássuk el őket. A legönállótlanabb és a legkevesebb eséllyel az infantilizált kliens indul. (A hagyományos egészségügy gyógyító folyamataiban az orvos gyógyít, a beteg gyógyul, de ehhez szigorúan struktúrált rendszer és a „parancsokat” pontosan végrehajtó kliens szükséges.) Küzdeni kell az ön-leértéklés, az ön-stigmatizáció és mások negatív reakciója ellen. Ez különösen nehéz akkor, amikor egy ellenséges környezetben kell a reszocializáció folyamatát végezni (lásd. törvényi szabályozás). Ebben leginkább az önsegítés, az önerő-növelés, készségfejlesztés segíthet.

3 A terápiás/gondozási/rehabilitációs folyamat tervezése:
Állapotfelmérés Folyamat tervezés, Terápiás illeszkedés Gondozási/rehabilitációs terv A rehabilitációt segítő és akadályozó tényezők (visszaesés-megelőzés) A kliens leválasztása Lényeges szempont a „több lábon állás”. Amennyiben a probléma kialakulásában multikauzális tényezők játszottak szerepet, úgy ezeket a rehabilitáció folyamatában is szem előtt kell tartani. Testi problémák kezelése, pszichés gondozás, önsegítés, családsegítés, foglalkoztatás, szabadidős tevékenységek segítése, kapcsolatteremtési készségek kialakítása, stb.

4 A gondozás folyamata

5 Ajánlások a fejlesztésekre vonatkozóan 1.
A kezelés színtereit, intervenciós eszközeit és szolgáltatásait a kezelt sajátos problémáihoz és szükségleteihez kell illeszteni. A kezelésnek rendelkezésre kell állnia és elérhetőnek kell lennie a kezelésbe kerülő számára. A kezelés nem csak az addiktológiai jelenségekre fókuszál, hanem az egyéb (orvosi, pszichológiai, szociális, munkaképességi, munkaerő-piaci, jogi) problémákra is megpróbál választ adni. A kezeléseket úgy kell fejleszteni, hogy a kezelt megfelelő ideig abban benne is maradjon (retenció). A kezelés az idő előtti kilépéssel együtt járó problémák enyhítésére is alkalmazzon eszközöket. Az addiktológiai kezelés alapmódszerei a tanácsadás és terápiás eszközök, a gyógyszeres kezelés ne önállóan, hanem ezekkel együtt kerüljön alkalmazásra. Kortárs- és sorstárs csoportok alkalmazása indokolt. Egyéni kezelési terv készítése, annak rendszeres felülvizsgálata, esetleges módosítása szükséges. A kezelést megelőző állapotfelmérés az addiktológiai problémán kívül más lehetséges mentális betegségekre is terjedjen ki. Topolánszky, 2010

6 Ajánlások a fejlesztésekre vonatkozóan 2.
A kezelés folyamatos monitorozása, a kezelési igényekhez való igazítása szükséges. Kapjanak nagyobb teret a támogató, képessé tevő (felruházó) szolgáltatások. Kapjanak nagyobb teret az átmeneti és kezelést-követő szolgáltatások. Differenciált (speciális populációs, fogyasztási mintázatok szerinti) terápia javallott. A „szűrés – állapotfelmérés – kezeléstervezés” hármas folyamat követése ajánlott. Együttesen a (megrendelő, a szolgáltatást végző, a szolgáltatást igénybe vevő közreműködésével) kidolgozott irányelvek szükségesek. A minőségbiztosítás / minőségfejlesztés / eredményességi értékelés elengedhetetlen összetevők. A hatékonyság egyik feltétele a speciális szaktudás. Megfelelő munkakörülmények biztosítása szükséges a segítők részére. A magánéletet is biztosító elhelyezés biztosítása javasolt a kezeltek számára. Háziorvosok számára készített iránymutatás szükséges. A fejlesztéseknek a szakmai etikai előírásoknak megfelelően kell történniük. Topolánszky, 2010

7 Addiktológiai problémákkal élők jellemzői:
A szoc. közegben periférián lévők A genetikailag „kódoltak” Veszélyeztető családi körülmények (pl. bántalmazottak) Figyelemzavar és hiperaktivitás! Antiszociális és borderline személyiségzavar

8 Helyi fejlesztési célok megfogalmazása
Szükséglet-meghatározás eredményei alapján Lehetséges fejlesztési célok SWOT analízis Erősségek/gyengeségek Lehetőségek/veszélyek és kockázatok Helyi ellátási térképek megrajzolása célokkal összefüggésben Prioritási lista Helyi döntéshozókkal egyeztetések

9 A kezelőrendszerek hatékonyságának növelése
A segítők határainak kijelölése Hálózatok építése (esetkonferenciák) Együttműködés és konszenzus (javaslatok) Eü. És Szoc. rendszer kapcsolata! (TÁMOP-5.4.1) Segítési lehetőségek hierarchizálása (kezelési attitűd változása) – Ártalomcsökkentő szemlélet – Józan kultúra Hatékonyság, költséghatékonyság (Értékelés!)

10 Az INDIT Közalapítvány intézményi rendszere ELLÁTÁSI PIRAMIS
Iskolai Szociális Munka INDIT Közalapítvány Iskolai Szociális Munkások hálózat (Pécs, Budapest) Speciális Deviancia Prevenciós Programok / Segítő és kortársképzés INDIT Közalapítvány „FÜGE” program Megkereső, változásra motiváló Közösségi Programok / „Korai ártalom csökkentés” INDIT Közalapítvány BS Megkereső Szolgálat; INDIT Közalapítvány AlternAtivA Ifjúsági Iroda; TÉR Közösségi Szolgálat; Szenvedélybeteg Rehabilitációs Otthonai INDIT Közalapítvány „Változóház” Pécsvárad; „Mérföldkő Egyesület”, Kovácsszénája; Tartós bentlakást/ ápolást, gondozást nyújtó intézmények Mérföldkő Egyesület Szenvedélybetegek Lakóotthona Védett szállások / szenvedélybetegek átmeneti otthonai Mérföldkő Egyesület, INDIT Közalapítvány Változó Ház Védett munkahelyek (kertészet, asztalos üzem) Az INDIT Közalapítvány intézményi rendszere ELLÁTÁSI PIRAMIS Utcai szociális munka INDIT Közalapítvány Utcai Szociális Szolgálata Szenvedélybetegek Nappali Ellátása / „Késői ártalomcsökkentés” INDIT Közalapítvány „Tisztás” Szenvedélybetegek Nappali Intézménye, TÜKÖR Addiktológai ambulanciák / járóbeteg gondozók INDIT Közalapítvány Baranya Megyei Drogambulancia; (Alkoholgondozó), Somogy Megyei TÜKÖR 1. ábra. INDIT (Integrált Drogterápiás Intézet) Közalapítvány ellátási rendszere (Máté Zs. és Szemelyácz J., 2010) Éjszakai sport programok INDIT Közalapítvány Éjjeli Kikötő projekt

11 Köszönöm a figyelmet! Köszönöm a figyelmet.


Letölteni ppt "Dr. Szemelyácz János Baranya Megyei Addiktológiai Ambulancia"

Hasonló előadás


Google Hirdetések